Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

Tartalékosok felkészülése

Szolnok, 2020.03.20. 09:27

Az Ohiói Nemzeti Gárda 2020. és 2021. évi minősítő gyakorlatára készülnek a Magyar Honvédség önkéntes területvédelmi tartalékos katonái, akik a harcászati feladatok után most öthetes harcjármű-vezető képzésen vettek részt Szolnokon, az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandárnál.

A különleges rendeltetésű dandár gyakorlatorientált képzést tartott az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák részére. Az oktatás célja az volt, hogy a résztvevők a civil és katonai előírásoknak megfelelően vezetői engedélyt szerezzenek a HMMWV típusú harcjárműre. A kurzus  elméleti része KRESZ-átképzéssel indult, amely a vezetőket a C -kategória magasabb szintű  követelményeire készítette fel. Ezt követte a harcjármű kezelésének, működtetésének megismerése, a kisebb hibák elhárításának gyakorlása. 

A sikeres elméleti vizsga után ülhettek be először a járművekbe a katonák. A gyakorlati képzés részeként a járművet különböző terepviszonyok között tették próbára, sok esetben előre berendezett akadályelemekkel nehezítve, majd a kellő rutin megszerzése után, közúti forgalomban, katonai oszlopmenetben gyakorolták a hosszú távú vezetést. 

A képzést osztályba soroló vizsga zárta, amelyet később további  gyakorlattal kibővítve lehetőség nyílik a harcjármű ismeretének magasabb szintű elsajátítására.

Eskütétel Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhely, 2020.03.14.

Hatvannégyen tették le a honvédesküt március közepén az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségében.

Esküvel zárták felkészítésüket azok a tiszt, altiszt és legénységi állományú katonák, akik februárban kezdték alapkiképzésüket Hódmezővásárhelyen. A hathetes kiképzésre érkezők sikeresen teljesítették az alaki, egészségügyi, híradó, katonai tereptan, lövészet mellett a harcászati és műszaki foglalkozásokat.

Tóth István ezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokhelyettese beszédében elmondta, hogy az alapkiképzésen résztvevők megkapták azokat az alapokat, amelyek a későbbi katonai szolgálatukhoz mindenképpen szükségesek lesznek. „Önök a katonai pályafutásuk egyik legjelentősebb állomásához érkeztek a mai napon. Percekkel ezelőtt azt fogadták, hogy életük árán is megvédik hazájukat. Azt kérem, hogy ne felejtsék el ezeket a szavakat és esküjükhöz híven hajtsák végre azokat a feladatokat, amiket elöljáróiktól kapnak” – mondta a parancsnokhelyettes.

Az eskütételt követően az legjobban teljesítő katonák és a legjobb kiképzők elismerő oklevelet vehettek át. Az alapkiképzést sikeresen teljesítők hamarosan saját alakulatuknál kezdik meg katonai pályafutásukat.

FELHÍVÁS A MATASZ ELNÖKÉTŐL

Szeged, 2020. március 18.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége illetékességi körébe tartozó, minden járási, települési MATASZ Szervezet Vezetőségeihez, Tagjaihoz!

A Koronavírus járvány, terjedése a folyamatos állami tájékoztatás rendjében valósul meg! A különleges jogrend bevezetésével egyidőben felállított ideiglenes szervezetek tervszerűen, szakszerűen végzik munkájukat. Arra kérjük érintett tagjainkat, hogy fegyelmezett állampolgárokhoz illő és méltó módon ténykedjenek, napi ügyeikben járjanak el! A MATASZ Elnöke külön kéréssel is fordult hozzánk, ebből részleteket most itt közlünk. Lényege: Tartózkodjon mindenki az egyénieskedő, nem összehangolt kezdeményezésektől, mert ezzel csak zavarni lehet a központi akarat és tervek megvalósítását, túl azon, hogy sem képességeink, sem lehetőségeink más egyebeket jelenleg nem tesznek lehetővé, csak arra lenne alkalmas, hogy lejárassuk Szövetségünket, kárt okoznánk eddig végzett eredményeinkben, megbecsültségünkben. A különféle utakon érkezett felhívást, zavart keltő kezdeményezést, bármilyen tisztségviselők szerkesztették, - mint rémhírt - hagyjuk, hagyjátok figyelmen kívül! Megyei Vezetőségünk, az Elnökség által hozott döntéseket és az Elnök Úr által kiadványozott feladatokat, információkat tartja joghatályosnak, számunkra érvényesnek.

 

„Tisztelt………………..

Kérem, minden MATASZ szervezet elnökét, hogy a március 13.-án, pénteken 14:21-kor kiadott elnöki kör e-mailben meghatározottakat vegyék figyelembe, ahhoz tartsák magukat és segítsék, hogy tagjaik, környezetük is az abban foglaltaknak megfelelően járjanak el.

Más e-mail levelektől, felhívásoktól, stb…. tekintsenek el!

Amennyiben, mint civil szervezethez, MATASZ-hoz, bármilyen jellegű felkérés, értesítés érkezik a járványhelyzettel kapcsolatban, az elnökség döntését - bár testületi tevékenységünket is szüneteltetjük – követően, amennyiben ez nem lehetséges elnöki döntésemet követően, minden vezetőtársunkat e-mailen keresztül értesíteni fogom!

Kérem az országos elnökség azon tagjait, akik eddig is esetleg másképp gondolkodtak, hogy értsék meg, ez most nem az egyéni ötletelések, e-mailek központi (ami amúgy is elnöki hatáskörbe tartozik) küldözgetésének időszaka.

A nem hivatalos e-mailre hozzám beérkező telefonhívások és e-mailek, hogy „akkor most mit tegyünk?” csak zavarkeltésre alkalmasak.

Mindenki fel tudja mérni saját képesítését, lehetőségeit, tudásbeli és gyakorlati képességeit - figyelembe véve a ma már ismertté vált veszélyeztetett korcsoportot is, amely az egészségügyi állománytól is azt kéri, hogy lehetőleg a 65 év feletti szakállomány közvetlenül a fertőzöttekkel, de a lehetséges vírushordozókkal se érintkezzenek, legalább is a járványügyi helyzet jelenlegi a szakaszában –, hogy egyénileg, vagy kisebb csoportokban bármilyen felhívásnak eleget tegyen.

Ismételten csak azt kérem mindenkitől, hogy a Központi Körlevélben foglaltakat - melynek tartalmát az elnökség tagjai egyhangúan elfogadtak a kibocsájtás előtt - szíveskedjen magára nézve is betartani.”

Vigyázzon mindenki szeretteire, embertársaira, magára és szigorúan kövesse a rendszabályok előírásait! 

                                                                            Dávid István ny. alezredes
                                                                                   Megyei elnök

Benkő Tibor: csütörtök reggel jelennek meg az érintett vállalatoknál a honvédelmi irányító csoportok

Budapest, 2020. 03. 18.

Csütörtök reggel jelennek meg az érintett vállalatoknál a honvédelmi irányító csoportok - jelentette be a honvédelmi miniszter, a koronavírus-járvánnyal összefüggésben létrehozott, Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport vezetője az M1 aktuális csatornán március 18-án, szerda este. Benkő Tibor arról is beszélt, hogy péntek reggeltől katonák is lesznek az utcákon.

Benkő Tibor elmondta: néhány száz olyan magyar vállalat van, amely különleges jogrendben olyan infrastruktúrát képvisel, ahol a Magyar Honvédségnek szerepe lehet. Feladatuk, hogy a létfontosságú magyar vállalatok üzemelését, biztonságát elősegítsék. Példaként említette az energetikai, a távközlési, a közlekedési és az egészségügyi szektort.

Kérdésre válaszolva azt mondta, mivel az infokommunikáció fenntartása is feladataik közé tartozik, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap is érintett lehet.

Elmondta, eddig 140 vállalatot választottak ki, de mint megjegyezte: ennél jóval több van, amelynek az ország biztonságos működését kell szolgálnia. Az érintett vállalatokhoz néhány tagú katonai, honvédelmi irányító csoportot küldenek ki. Erről az érintett vezérigazgatóknak tájékoztató levelet küldött – közölte.

Azt mondta: az irányítócsoportok – melyekben rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársai is lesznek – nyomon követik és koordinálják a vállalati munkát. Tevékenységükről rendszeresen jelentést adnak a Honvédelmi Minisztériumban létrehozott irányítócsoportnak, amely az országos operatív törzsnek jelent.

Kiemelte: a honvédelmi irányítócsoportok feladata kettős: a fizikai biztonság és a működőképesség feltételeinek biztosítása.

A honvédelmi miniszter azt is bejelentette, hogy péntek reggeltől nagyobb létszámban jelennek meg a katonák az országban. Azt mondta: az országot honvédelmi szempontból hét járőrkörzetre osztották, ahol a katonák megjelennek. Elsősorban azokon a településeken kell nagyobb katonai jelenlétre számítani, ahol most is van katonai alakulat – közölte.

Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken jelentette be, hogy a koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoport áll fel, ezek egyike a Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport.

A Benkő Tibor honvédelmi miniszter vezette Létfontosságú Magyar Vállalatok Biztonságáért Felelős Akciócsoport feladata, hogy azokat a szolgáltató- és gyártókapacitásokat, közlekedési, energetikai, gyógyszeripari cégek munkáját koordinálja, amelyek működése a rendkívüli járványhelyzetben kiemelten fontos Magyarországon.

A teljes beszélgetés ide kattintvatekinthető meg.

Vezérezredes lett a Magyar Honvédség parancsnoka

Budapest,2020.03.15.

Magyarország köztársasági elnöke 2020. március 15-ei hatállyal vezérezredessé léptette elő Korom Ferencet, a Magyar Honvédség parancsnokát.

Korom Ferenc vezérezredes 1964-ben született Szentesen. 1987-ben végzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskola gépesített lövésztiszt és általános üzemmérnök szakán. Első alakulatánál, a zalaegerszegi MH 33. Gépesített Lövészdandárnál előbb századparancsnoki, majd hadműveleti tiszti beosztásban szolgált. 1990-től 2004-ig Hódmezővásárhelyen, az MH 62. Bercsényi Miklós Gépesített Lövészdandárnál volt előbb lövészzászlóalj törzsfőnök, majd zászlóaljparancsnok. Közben – 2002-ben – elvégezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem katonai vezetői kiegészítő képzését.

2004-től 2007-ig Tatán teljesített szolgálatot az MH 25. Klapka György Könnyű Lövészdandárnál törzsfőnök támogató helyettesként, majd Székesfehérvárra, az MH Összhaderőnemi Parancsnokságra vezényelték, ahol a hadműveleti főnökség kiemelt főtisztjeként dolgozott. 2008-tól 2011-ig Debrecenben, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnökeként, majd parancsnok-helyetteseként szolgált. Innen a Honvéd Vezérkarhoz vezetett az útja, ahol egészen 2017 végéig a Hadműveleti Csoportfőnökséget irányította. 2018 januárjától öt hónapon át az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka volt, majd májustól a Honvéd Vezérkar főnöke lett, altábornagyi rendfokozatban. 2019 januárjában Korom Ferencet nevezték ki az akkor megalakult Magyar Honvédség Parancsnokságának első vezetőjévé, azóta is ő a Magyar Honvédség parancsnoka.

1997 és 2016 között hét alkalommal látott el külszolgálatot a Magyar Honvédség misszióiban, Cipruson, Irakban, Koszovóban és Afganisztánban. 2020. március 15-én Áder János köztársasági elnök vezérezredessé nevezte ki. A legmagasabb katonai rendfokozatba utoljára Benkő Tibor honvédelmi minisztert (akkor vezérkar főnököt) nevezték ki, 2010-ben.

More Articles...

 1. Koronavírus tájékoztató - Helyes kézmosás
 2. Március 15. - Nemzeti Ünnepünk
 3. MATASZ ELNÖK FELHÍVÁSA
 4. Óraátállítás - 2020.03.29.
 5. Koronavírus tájékoztató
 6. Az Operatív Törzs ajánlása
 7. MATASZ TOBORZÓ - 2020.03.
 8. Egyenlő bánásmód hatóság
 9. Sportbál - 2020. Pusztamérges
 10. Vezetési gyakorlat és osztályba soroló vizsga
 11. Sportolóként és katonanőként…
 12. Területvédelmi erők: a Magyar Honvédség új képessége
 13. Bolgárok ünnepi köszöntés
 14. Hősképzésen a tartalékosok
 15. Katonáink felkészültek a koronavírus elleni védekezésre is
 16. Név és rendfokozat használat
 17. TÁJÉKOZTATÓ – Robbantási gyakorlat a sándorfalvi gyakorlótéren
 18. Az új katonai életpályamodell is egész életre szól
 19. TÁJÉKOZTATÓ A TAGDÍJ MÉRTÉKÉRŐL
 20. STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETTEMEL
 21. RENDŐRSÉGI TÁJÉKOTATÓ - A rendőrséghez kerülnek a szabálysértési eljárások!
 22. KELLŐ KÖRÜLTEKINTÉSSEL A KORONAVÍRUS ELLEN!
 23. A HONVÉDELEM NEMZETI ÜGY - 2020.02.25.
 24. SZEMERE MKLÓS VETÉLKEDŐ
 25. Köszöntő - Szemere Miklós vetélkedő
 26. I. Szentesi Családi Disznótors
 27. VEZETŐSÉGI ÜLÉS – 2020. február
 28. KÖTELÉKLÖVÉSZET
 29. AZ ESKÜ BECSÜLETE
 30. Lezárult a XX. Doni Hősök Emléktúra-sorozat
 31. ESKÜVEL FOGADTÁK
 32. RÖSZKE - 2019. évértékelő
 33. VERSENYKIÍRÁS - MATASZ Honvédelmi és Sportnap 2020.
 34. FRANCIA KADÉTOK HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN
 35. LŐRINCZ KÁLMÁN NY. VEZÉREZREDEST KÖSZÖNTÖTTÉK
 36. Felhívás - Tagdíjfizetés 2020.02.
 37. Harcászat a szentesi alapkiképzésen
 38. MATASZ TOBORZÓ - 2020.02
 39. A ZRÍNYI 2026 EZÉVI FELADATAI
 40. Lövészet az új fegyverekkel
 41. Az értékteremtés húsz éve
 42. Csaknem huszonötezer hadisír újult meg
 43. MATASZ – ORVSS TALÁLKOZÓ - 2020.02.04.
 44. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2020.02.
 45. MEGYEI VEZETŐSÉGI ÜLÉS - 2020.01.
 46. Airsoft Game versenykiírás
 47. IN MEMORIAM: VITÉZ SZILÁGYI ÁRPÁD
 48. Felhívás - Tagdíjfizetés 2020.
 49. ALAPKIKÉPZÉS SZENTESEN
 50. Aki egyszer katona volt, ... 2019.12.