Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

ÖNKÉNTESEN DOMASZÉKEN!

Szeged, 2020. április

Csongrád megye úgynevezett tanyás megye! Ez azt jelent, hogy honfitársaink, bár ugyan olyan emberek, mint bárki más, életmódjukban emberi „szomszédi” kapcsolataik azért jelentősen eltérnek a városi emberekétől. Nehezen létesítenek kapcsolatot „ismeretlen” emberekkel, az ismeretlenekkel szemben bizalmatlanabbak, bizalmukért éveken át tartó, példás, hitelt érdemlő életmódot kell folytatni. Ennek számos oka van. Ki ne ismerné Rózsa Sándor szögedi betyár történetét. Sok kellemetlen. nem egy tragédia történetét ebben a körzetben, amit még a 2015. évi nagy migránsválság is okozott ebben a térségben. Domaszék a Szegedi Járás területén lévő település. Az elmúlt évszázad végén felerősödött urbanizáció következtében sokan költöztek Domaszékre, de a térség tanyasi jellege még mindig nem elhanyagolható.

Sokan élnek főleg idősek, köztük nehéz viszonyok között élő magányos emberek, akik számára nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, az a bizonyos „segítő kéz” egy-egy jó szó, néha konkrét, segítség nyújtása. Idős, rászoruló Honfitársaink között nem egy, háborúban járt kiszolgált egykori katona, is van. Családjuk, akik nem minden esetben tudnak a napi gondok megoldására szükséges segítséget nyújtani. Domaszéki klubunk elnöke Vajda Zoltán ÖTT tartalékos őrmester, aki maga is tanyán élő ember, tökéletesen érti és tudja ennek a segítő munkának a szükségességét, értékét.

Felhívásunkra, Ő maga is jelentkezett, hogy szívesen segítene, –mert már néhány ismerősének amúgy is segít- az alapvető napi élelmiszerek beszerzésében, gyógyszerek kiváltásában és ha szükséges további támogatásban. 

Mindezt önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül, úgy ahogy a Magyar Tartalékosok Szövetsége tagjaitól, vezetőitől megszoktuk és elvárhatjuk! Vajda Zoltán ÖTT őrmester Szentesen volt katona, az első hívó szóra jelentkezett és vállalta a Önkéntes Tartalékos katonai szolgálatot, rendszeresen, lelkesen vesz rész a kiképzéseken! Lelkesen fogott hozzá –ezen a nehezen szervezhető területen- a MATASZ klub megalakításához és egy jónak értékelhető klub-élet kialakításával, okos, ügyes tervekkel kezdték meg a 2020 évet is, több hasznos, látványos program szervezésével. Sajnos a vírus járvány közbe szólt így a szervezőmunkát le kellett állítani! De –mint mondta- csak ideiglenesen, tervezik a falunapon az egységes fellépést, továbbá, a településen elesett II. Világháborús katona történetének tisztázását Terveztük a megyei tervek között szereplő Bolgár tartalékosok látogatása során a Bolgár küldöttség fogadását Domaszéken is! Jó közegben dolgozhatnak, a település Polgármestere segíti, támogatja tevékenységüket!

Ahol a szükség, ott kell a segítség” nyilatkozott, felhívásunkra, majd döntött és javaslatával az Önkormányzathoz fordult, ahol igencsak szükség van ebben a nehéz helyzetben minden segítségre! Az önkéntesség, egy fontos, nemes emberi tulajdonság, hatalmas közösség erősítő és formáló ereje van! A MATASZ-ban, de minden településünkön, ez nagyon fontos! Köszönjük Vajda Zoltán ÖTT őrmester lelkesedését, további munkájához következetes kitartást, sok sikert, és jó egészséget, magánéletében sok boldogságot kívánunk! Vajda Zoltán ÖTT őrmester munkája kiemelkedő, de nem egyedül álló, megyénkben több klubunk területéről értesültünk hasonló kezdeményezésről, ami azt jelenti, hogy nem ment ki a divatból az egymás segítésének nemes szándéka, a közösség önzetlen szolgálata! Segítő támogatásunkra a jövőben is számíthat, Önkéntesen vállalt munkáját értékesnek, követésre és elismerésre méltónak tartjuk.

 

Híd a Kapos felett

Szentes – Pincehely, 2020. 04. 23.

Helyére illesztették 2020. április 23-án, Pincehelyen az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred katonái azt a hidat, amelyet a régi közúti híd teljes felújításáig használhatnak a helyiek. Az átkelő munkálatainak egyik legfontosabb részét a helyszínen kísérte figyelemmel Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, valamint Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka is.

Újjáépítik a pincehelyi Kapos-hidat, amely a település két részét kapcsolja össze, egyben a 61. sz. főút szakaszának fontos eleme. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred katonái hidat építenek a Kapos fölé, amely biztosítja a zavartalan forgalmat a régi híd újjáépítésének idejére, hogy a munkálatok során az arra közlekedőknek és a helyieknek ne kelljen akár 90 kilométeres kerülőutat megtenni. Az építés április 14-én kezdődött, és április 23-án már be is húzták a hidat a folyó fölé. A műszaki katonák a Mabey-hídrendszer elemeit használták a munkálatok során, amely egyszerű, költséghatékony szerkezete ellenére kiválóan ellenáll a terhelésnek, így ideális a hosszú távú igénybevételre a nagy forgalmú utakon.

A híd behúzásánál jelen volt Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, valamint Süli János, a Paks II. beruházásért felelős tárca nélküli miniszter, a térség országgyűlési képviselője is.

Németh Szilárd a helyszínen a Magyar Honvédség egyedülálló képességeire mutatott rá. Mint mondta, a híd elkészülte napi 4000 járműnek, s mintegy hatezer embernek nyújt majd segítséget, amely jelentősen megkönnyíti a település és a megyei közlekedés mindennapjait. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a híd építése jól példázza: a katonák a koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzetben is maradéktalanul, a legmagasabb színvonalon látják el egyéb feladataikat és kötelezettségeiket. A járvány megfékezésére tett intézkedések kapcsán elmondta, hogy a Magyar Honvédség teljes képességét a megelőzés szolgálatába állítja, beleértve a határvédelmet, határzárást, a humanitárius korridor fenntartását, a járőrözést, a kórházi készletek biztonságának garantálását, vagy az ország működéséhez létfontosságú cégek logisztikai biztosítását. Megemlítette a legújabb feladatot, az ország idősotthonainak teljes vírusmentesítését is, amelyet szintén a Magyar Honvédség végez, kiegészülve az önkéntes területvédelmi tartalékos katonákkal. „A Magyar Honvédség, a magyar honvédek bizonyították, hogy az emberek számíthatnak rájuk a veszélyhelyzetben” – mondta Németh Szilárd, hozzátéve, hogy a járvány miatt növekvő munkanélküliségben a Magyar Honvédség toborzóirodái nyitva állnak, ezzel is segítve az ország gazdasági újraindítását.

Korom vezérezredes elmondta: a régi híd leromlott állapota miatt egy évvel ezelőtt érkezett megkeresés a Magyar Honvédséghez, hogy segítséget nyújtson egy ideiglenes átjáró építésében. A műszaki katonák eddigi munkája eredményeképpen került helyére a harminchat méter hosszú és tíz méter széles híd, ám a munka még nem ért véget, hiszen a hídra vezető utakat, valamint a híd közlekedésre alkalmas felületét még most kezdik kialakítani. A pincehelyi építés kapcsán szintén a honvédség speciális képessségeit hangsúlyozta. „Ez is a Magyar Honvédség egyik olyan projektje, amelyben – hűen az alaprendeltetésben meghatározott feladatainkhoz, illetve azok mellett – Magyarország és a magyar emberek biztonságát és szempontjait szem előtt tartva végeztük a munkát. Hiszen minden eszköz, minden képesség, ami a Magyar Honvédség rendelkezésére áll, egyben a magyar emberek szolgálatában is áll” – fogalmazott Korom Ferenc vezérezredes.

Az eseményen a parlamenti államtitkár és a haderő parancsnoka külön köszöntötte a műszaki katonákat abból az alkalomból, hogy április 25-én ünneplik fegyvernemi napjukat.

A pincehelyi ideiglenes hidat várhatóan május végén tudják átadni a forgalomnak.

EGÉSZSÉGÜGYESEINK

Szeged, 2020. március-április

Az egészségügy működése egy önálló nagy rendszer, melybe az „egészségügyi szakmák” nagyon sok területe tartozik! Ezek nem választhatók szét, mert akkor megbomlik a belső összhang és a rendszer döcögve, lassan működésképtelenné válik! Szükség van tehát minden ott dolgozó munkatársra!

Régen minden az egészségügyben dolgozó szakmailag képzett ember egyben tartalékos katona is volt, és döntő többségük büszke is volt arra, hogy a haza szükség esetén ilyen minőségükben is számított Rájuk. Katonakönyvük volt, és képzettségüknek jártasságuknak megfelelően, tartalékos katonai tervezett beosztásaik voltak, és ezeknek a beosztásoknak megfelelően tartalékos katonai rendfokozatokkal rendelkeztek! A rendszerváltást követő években ez a terület is „korszerűsítésre” került, számos intézkedés jelent meg, végül, a kötelező hadkötelezettség megtartása mellett a Honvédelmi Miniszter lemondott a sorkatonai kötelezettség letöltésének kötelező jellegéről, önkétessé alakult a hadseregünk! Jól? Rosszul?, Erősebb? Gyengébb lett e a haza védelmének alapvető helyzete, ezt nyilván majd az idő fogja eldönteni. Tény hogy közvetlen biztonságpolitikai környezetünkben jelentős javulások következtek be, de akkor szinte senki nem számolt a legújabb kori, népvándorlás tömeges méreteivel, a migrációval, a természeti katasztrófák lehetőségeit is mintha a mérlegelés köréből kihagyták volna, és bár természetes, megszűntek a folyamatos bevonulások, leszerelések, lazult a társadalom és a haderő folyamatos napi élő kapcsolata! És mintha hiányozna a katonai szolgálattal kapcsolatos nevelő tevékenység, ami a férfivá válás egyik „iskolai osztály volt” életünkben!

Azóta alaposan átgondolták a honvédelem tartalékát, különös tekintettel a humánerő tartalékokra! Különféle tartalékos komponensek jöttek létre, az ÖVT az önkéntes védelmi tartalékosok, az ÖMT az önkéntes műveleti tartalékosok, és az ÖTT az önkéntes területvédelmi tartalékosok! Mind ezek a személyi, tárgyi feltételei létre is jöttek, folyamatos építése, erősítése, kiképzése jelenleg is tart!

Ezek az Elemek teljesen önkéntes alapon, megfelelő, szabályozott viszonyok szerint, megállapított illetmény normák szerinti anyagi, pénzügyi és egyéb javadalmazás mellett, eredményesen működnek. Ezek a tartalékos komponensek kiegészülve a Haza, a Honvédelem ügye iránt érdeklődő Honfitársainkkal lehetnek elsősorban tagjai. Csongrád Megyében is a Magyar Tartalékosok Szövetsége, megyékként létrejött területi, megyei és járási vezetőségek által szervezett, általános tartalékos, szakági és egyéb klubjainak keretein belül!

Csongrád megyében az erre irányuló törekvéseink közben ért bennünket a koronavírus járványhelyzet támadása. Nyilvánvaló volt, hogy orvosok, gyógyszerészek, nővérek, ápolónők, az egészségügy területén dolgozó Társainkra fog hárulni a legtöbb, legfelelősségteljesebb munka. Amikor kihirdetésre került rendkívüli helyzet, számos kérdésre, lehetőségünkre fény derült, és kiderült, hogy szakképzett tagjaink java része máris „csatasorba állt,” feladatokat vállalt, és jelentős mértékben hasznosították képzettségüket! Sajnálatos, hogy ez a járvány helyzet leginkább a hatvanöt éven felüli korosztály tagjait fenyegeti leginkább, akiknél egyáltalán miként, milyen módon és mértékben tud ebben a munkában részt venni, mert veszély helyzetben sem várható el, hogy bár-ki is ki tegye magát, és családját súlyos fertőzés veszélyének! Ráadásul a védő felszerelésekkel is a kezdetekben nagyon gyenge volt az ellátás!

Felhívásunkra több klubunkban is megnőtt az érdeklődés, jelentős mértékű, különféle felajánlások érkeztek önkéntes feladatok vállalására vonatkozóan. Minden jelentkező elsősorban a rendelkezésére álló lehetőség, képesség, képzettség alapján ajánlotta közreműködését! Kulcshelyzetben az orvosok, gyógyszerészek voltak, de valamennyi nővér, ápolónő képzettségű tagunk, nagyon „felértékelődött,” ha négy kezük lett volna, valamennyibe került volna tennivaló! Felsorolni is nehéz lenne kik, mit, hogyan segítettek önkéntes közreműködésükkel, ki kell emelnünk tisztségviselőinket, elsősorban Dr. Csergő Tibor főorvos Urat szőregi klubunk alelnökét és Dr. Abdúl Rahim mindszenti klubunk elnökét, akik ugyan kissé meghaladták a javasolt korhatárt, mégis a helyükön maradtak és végezték közérdekű, felelősségteljes gyógyító munkájukat! Jelesre vizsgáztak, mint orvosok és jelesre vizsgáztak, mint a Magyar Tartalékosok Szövetsége helyi tisztségviselői! Mindig fontosnak tartottuk a települések MATASZ klubjainak jelentőségét, ott élnek az emberek, ott élnek és dolgoznak jelenlegi és jövőbeni tartalékosok, és remélhetően közülük minél több tagja kerül a Szövetségünk tagjai soraiba! Hogy mit, hogy lehete és kell cselekedni, amikor arra szükség van, érintett tagjaink ennek jó példáját mutatták! Köszönetünket fejezzük ki példás, munkájukért!

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Szeged, 2020. április 18.

A kiskundorozsmai MATASZ Klub a Szeged járási vezetőségünk irányítási körébe tartozik. Dorozsma jelentős városrésze Szegednek. Több mint tizennégyezer lakó él itt lényegében külvárosi és alföldi települési viszonyok között. Fejlett sport és kulturális élet folyik ezen a szeged részét képező, ám csaknem önálló településen. Sok nyugdíjas és idős ember mellett szerződése, nyugdíjas és tartalékos katonák is. Kiskundorozsma kétségkívül legismertebb építménye a dorozsmai szélmalom és a szegedi vitorlázórepülők pontos északi irányjelző, tájékozódási pontja a kiskundorozsmai templom tornya. Több mint tíz éve alakult itt dorozsmai klubunk 12 fővel, az azóta elhunyt Ugri György ny százados vezetésével, helyettese Nagy Ferenc ny százados Úr volt. Azóta létszámuk 16 főre felfejlődött. Működésükhöz segítséget, támogatást kapnak a helyi és a városrész vezetéstől,

A vírusjárvány kitörésekor kibocsájtott felhívásunkra, a klub azonnal reagált, és a lehetőségeket mérlegelve – saját nehézségeik ellenére - úgy döntöttek, hogy rászoruló, idős beteg dorozsmai lakosoknak segítve vállalják, hogy ételkihordásban, gyógyszer bevásárlásban segítenek az arra rászorulóknak. A feltétel az volt, hogy egészséges és 65 éven aluli társaink jelentkezzenek, mert a korban idősebbek, maguk is veszélyeztetettek és nem tehetjük ki Őket a fertőzés veszélyének.

Nagy Ferenc ny százados ismét a régi önmagára talált. Az egykori hidász századparancsnok, korábbi árvizek kiemelten elismert személyisége, azonnal jelentkezett. Jelentkezésekor mindent elintéztek csak a korát nem mondta, de Ő már jócskán túl van a kívánt korhatáron. Igaz szerencsére jócskán fiatalabb kinézete és fiatalos magatartása miatt ez szóba sem került. Március 12-óta rendszeresen, 6 fő nyugdíjas, idős beteg emberen, családtagjaikon segít a mai napig, amivel igen nagy elismerést és megbecsülést szerzett a Magyar Tartalékosok Szövetségének és tovább erősítette, személyes megbecsülését, elismertségét környezetében.

Mi is büszkék vagyunk Ferire, ma már sajnos nem a „régi”. Felette is eljárt az idő, de ha segíteni kell, Őt ma sem lehet megelőzni, ha önként, ha komoly feladat végrehajtására kell jelentkezni. Köszönjük áldozatos, önkéntes feladatvállalását. Akik ismerték számukra természetes, újabb ismerősei pedig egy nagyszerű önzetlen embert, nyugdíjas katonatisztet, a MATASZ helyi klubjának elnökét ismerhették meg személyében.

KATONÁINK

Budapest, 2020. április

Kulcsfontosságú a honvédség szerepe a koronavírus elleni védekezésben

Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka és Béres János altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója tartott tájékoztatót a koronavírus-járvány elleni védekezés honvédelmi intézkedéseiről nemzetközi biztonságpolitikai kitekintéssel az Országgyűlés külügyi bizottságának április 20-ai ülésén.

Több országból a bioterrorizmus korlátozott megjelenésére is vannak jelzések – közölte Béres János altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) főigazgatója az Országgyűlés külügyi bizottságának hétfői ülésén. Mint mondta, a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet mellett más szervezetek is a fertőzés terjesztésére szólították fel híveiket. Ennek jelei vannak például Indiában, Egyiptomban, az Egyesült Államokban is – ismertette. Az altábornagy azt is kiemelte, hogy több országban fokozódik a szervezett bűnözés aktivitása is. Példaként említette, hogy Olaszországban a maffia tevékenységét vizsgálva azt látják, hogy a bajba került vállalatokban igyekeznek befolyást szerezni, ilyen módon fehérre mosni fekete pénzeiket. A Balkán egyes országaiban a védőfelszerelések elosztása is szervezett bűnöző csoportok kezébe került. Németország is úgy járt a közelmúltban, hogy a Nigériából megrendelt védőeszközei eltűntek.

Béres János altábornagy kitért arra is, hogy a járvánnyal összefüggésben – például álhírek terjesztésével – a kiberbűnözői aktivitás is fokozódott. Elmondta: jelenleg egyik fő feladatuk a Covid-19-helyzet figyelemmel kísérése. Nagy figyelmet fordítanak arra is, hogy feltárják a jövőbeli gócpontokat. Most úgy látják a következő gócpont Afrikában lehet, ahol már 43 országban jelent meg a vírus. Emellett Afganisztánban is lehet gócpont. Vizsgálják a koronavírus hatását a nemzetközi biztonsági környezetre. Azt látni, hogy a vírus megjelenése óta jelentősen csökkent a harcok intenzitása az egyes válságövezetekben: Irakban, Szíriában és Afganisztánban is. Ennek kapcsán viszont hozzátette: értékelésük szerint, amint a járvány alábbhagy, kiújulhatnak a fegyveres összecsapások a válságövezetekben, köztük Irakban és Szíriában is. Emellett arra is fel kell készülni: az egyes országokban bevezetett rezsimintézkedések miatt a Közel-Keleten és az afrikai térségben is olyan belpolitikai feszültségek, állami szintű problémák lehetnek, amelyek miatt Európa is újabb nyomás alá kerülhet, például migrációs szempontból.

A missziós szerepvállalások is átalakultak. Irakban időszakosan felfüggesztették a kiképzést, emiatt sokan kivonták erőiket. Afganisztánban a korábban eldöntött csapatkivonást felgyorsította a járvány. Maliban komoly fertőzés érte missziót. Ezért onnan szinte naponta döntenek a katonák kivonásáról. A hadiipari vállalatok sok helyen teljesen vagy részlegesen leálltak, illetve átálltak járványügyi eszközök gyártására – közölte Béres János, de hozzátette több helyen már kezdték a visszaállást a pandémia utáni helyzetre. Szólt arról is, hogy a haditechnikai beszerzésekre és fejlesztésekre is kedvezőtlen hatást gyakorolt a pandémiás helyzet. Csökkentésről azonban kevés esetben van szó, inkább átalakítják a terveket. Ezzel együtt a járvány a védelmi költségvetéseket is érintette. A horvátoknál 25 millió euróval csökkentették a védelmi költségvetést. A V4-es, nyugat-európai országok még nem hoztak ilyen döntést, hiszen úgy vélik épp a járvány mutatja meg, hogy a haderőkre, azok eszközeire szükség van.

Több országban jelentősen bevonták a járvány elleni védekezésbe a katonákat, a haderők eszközeit. E tekintetben nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő a Magyar Honvédség, amelyet szinte minden területen bevontak a védekezésbe. A jövőre vonatkozóan a KNBSZ főigazgatója azt mondta: a legfontosabb feladat az újraindítás politikájának a vizsgálata, hogy az egyes szomszédos, európai országok hogyan tervezik visszaállítani haderőiket a normál működési rendre.

Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka elmondta: a Magyar Honvédség továbbra is 11 műveletben 1200 fős ambíciószinttel vesz részt, az egészségügyi szolgálatokat valamennyi helyen megerősítették. Azt mondta: Bosznia-Hercegovinában, az EUFOR műveletben történt fertőződés. Innen evakuáltak több magyar katonát is, de ők valamennyien jól vannak. Maliból 15 magyar katonát kellett evakuálni, de ők is jól vannak. Elmondta: a Magyar Honvédségben körülbelül 1500 mintavétel volt. A fertőzöttek száma egyszámjegyű, többségük az egészségügyi központ állományában van. A vezérezredes ismertette a Magyar Honvédség katonáinak magyarországi feladatait is. Ennek kapcsán azt is elmondta, sok önkormányzat kéri a katonai rendészek létszámának növelését. Ez egy, az emberek biztonságérzetét növelő feladat – szögezte le.

Németh Zsolt, a bizottság fideszes elnöke rákérdezett egyebek között a NATO Katonai Egészségügyi Kiválósági Központ (NATO KEKK) járványügyi szerepére. Korom Ferenc kiemelte: a NATO KEKK a magyar katonai egészségügy elismertsége miatt van Magyarországon. A központ a járvánnyal összefüggésben összefogja a NATO tagországok valamennyi információját, tapasztalatát.

Brenner Koloman, a bizottság jobbikos tagja a misszióban lévő katonák hazahozásáról érdeklődött. A Magyar Honvédség parancsnoka azt mondta, egyelőre nem tervezik, hogy missziókból kivonnának erőket, vagy a váltások rendjén változtatnának. Nacsa Lőrinc, a bizottság KDNP-s tagja a válságok kiújulásáról kérdezett. Ezzel kapcsolatban Simon Péter, a KNBSZ szakértője elmondta, a koronavírus átalakítja a válságövezeteket is. Leálltak a gazdaságok, ami tovább fokozta az egyébként is magas munkanélküliséget. Nagy a belső menekültek, migránsok mozgása – közölte. Mesterházy Attila, a bizottság MSZP-s alelnöke és a DK-s Vadai Ágnes rákérdezett arra, hogy a honvédelmi költségvetésből mennyit csoportosítottak át, s ez mennyiben befolyásolja a honvédségi beszerzéseket. Erre válaszolva Korom Ferenc vezérezredes annyit mondott: a Magyar Honvédség működésfenntartása biztosított. A fideszes Zsigmond Barna Pál arra volt kíváncsi, hogy a toborzásban mit tapasztalnak. Korom Ferenc elmondta: az érdeklődők száma jelentősen növekedett.

A Magyar Honvédség szerepe a koronavírus-járvány elleni védekezésben kulcsfontosságú – hangsúlyozta Németh Zsolt az ülés után az MTI-nek. A bizottság fideszes elnöke azt mondta: látható, hogy a Magyar Honvédség tevékenysége általános támogatást élvez. Fontosnak tartja, hogy ez a következő időszakban is fennmaradjon. Kiemelte: a koronavírus megjelenésével kialakult egy új világhelyzet. Úgy értékelt, ahogy 2001. szeptember 11. után a terrorizmussal kapcsolatban kialakult egy tudatosság, valamint az 1986-os csernobili katasztrófát követően kialakult egy nukleáris tudatosság, a következő években az egészségügyi biztonság kérdése lesz kiemelt fontosságú. Az erre való reagálásnak a képessége minden országnak, köztük Magyarországnak is egy megkerülhetetlen kihívást fog jelenteni. Az az ország, vagy régió amely hatékonyan tud erre  a kihívásra válaszolni, előnybe kerül, sikerre számíthat.

Központi levél

 

MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE

 

ASSOCIATION OF HUNGARIAN RESERVISTS

 

Kerepesi út 29/b, H-1087 Budapest, HUNGARY

Tel.: +3612365403 / Fax: +3612365101 Mob.: +36305250684

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ny.tszám: 1-44/2020

 

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

 

Helyben

 

Tárgy: Tájékoztató a humán járvánnyal kapcsolatos országgyűlési törvényről és egyes kormányrendeletekről, valamint olyan jogszabályokról, amelyek közvetlenül a jogi személyek működését érintik.

 

            Mint ismeretes a kormány a 1012/2020. (I. 30) és a 1083/2020. (III. 09.) határozataiban intézkedett a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs            felállításáról, működéséhez szükséges források biztosításáról, majd később sor került országgyűlési törvény megalkotására és különböző kormány rendeletek, határozatok meghozatalára a vírus elleni védekezés érdekében.

 

Többek között a 1101/2020. (III. 14.) és a 1109/2020. (III. 18) kormány határozatokkal létrehozásra kerültek a különböző Akciócsoportok, így a honvédelmi miniszter vezetésével a Létfontosságú Magyar Vállaltok Biztonságáért Felelős Akciócsoport, illetve a honvédelmi miniszter irányításával a Honvédelmi Irányító Törzs rendszer. A Honvédelmi Minisztériummal való együttműködésünk keretében felmértük mindezen tevékenységekhez a MATASZ támogatási képességeit, külön-külön 60 év alatti és feletti tagjaink, szimpatizánsaink körében, mintegy tartalékot képezve később esetleg szükségessé váló támogatási tevékenységhez.

 

A MATASZ Felügyelő Bizottság elnökével, bevonva a MATASZ könyvelőjét, áttekintettük a jogi személyek működését érintő, a humán járvánnyal kapcsolatos országgyűlési törvényből és egyes kormányrendeletekből adódó feladatokat.

 

Tekintettel a humán járványra a kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletében március 11.-én 15:00 órától az egész ország területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 46/2020 (III. 16.) rendeletében kérte bizonyos korcsoportúak lakhelyelhagyásának korlátozását, megtiltotta gyűlés, rendezvény helyszínén való tartózkodást, közösségi színterek látogatását. A 71/2020 (III. 27.) rendeletében pedig, mindenki számára kijárási korlátozást rendelt el, meghatározva azoknak az alapos indokoknak a körét, amellyel el lehet hagyni a lakhelyet. 

 

Az Országgyűlés a 2020 évi XII. törvényben felhatalmazta a kormányt arra, hogy rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbíthatja.

 

A kormány a 102/2020. (IV. 10.) rendeletében meghatározta, hogy a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mely eltérésekkel kell alkalmazni. Többek között szabályozta a jogi személy küldöttgyűlése tartását és vezető tisztségviselője megbízatásának veszélyhelyzet ideje alatt való megszűnését.

 

Küldöttgyűlés vonatkozásában úgy rendelkezett, hogy az nem tartható meg oly módon, hogy az a küldöttek személyes részvételét igényelje.

 

Vezető tisztségviselő megbízatása vonatkozásában pedig előírta, ha a vezető tisztségviselő megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, a megbízatás a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad és a vezető tisztségviselő legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.

 

Mindezen jogszabályok értelmében a küldöttgyűlés összehívására a veszélyhelyzet megszűnését követően nyílik lehetőség, és megtartására a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig kell sort keríteni.

 

A humán járvány következtében március 11.-én az egész ország területére kihirdetett veszélyhelyzet a MATASZ területi szervezeteinek egy részénél – a beérkezett jelentések és dokumentumok alapján – már nem tette lehetővé az éves beszámoló, valamint az éves munka és naptári terv, egyéb helyi tervek elfogadását biztosító taggyűlések megtartását, ahol a küldött(ek) megválasztására is sor kerülhetett volna.

 

Előreláthatólag, a veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetési időpontjától elegendő idő áll rendelkezésre az elmaradt területi taggyűlések megtartására, a küldöttek megválasztására, a szükséges dokumentumok /taggyűlés jelenléti íve, jegyzőkönyve, küldött(ek) adatai/ megküldésére, valamint a küldöttgyűlés ismételt összehívására.

 

A humán járvány miatt a 4/2019 Körlevélben megfogalmazott időpontok, valamint a 2/2020 (02. 05) határozatba jelölt időpont is később módosításra, kiegészítésre kerül.

 

Védjük a környezetünkben élők és magunk egészségét a vírusjárvány miatt hozott rendszabályok maradéktalan betartásával!

 

Budapest, 2020. április 17.-én.

 

Üdvözlettel:

 

  Dr. Bíró Ferenc ny. őrnagy s.k.                                    Széles Ernő ny. dandártábornok s.k.

MATASZ FB elnök                                                                MATASZ elnök

 

More Articles...

 1. Maszkot mindenhova!
 2. A katonákra mindig számíthatnak
 3. Piaci rendszabály Szegeden
 4. Önkéntes tartalékos katona
 5. Húsvéti jókívánságok
 6. Krízistanácsadó és pszichológiai "zöld szám"
 7. HALASZTÁS
 8. Önkéntes Területvédelmi Tartalék - 2020.04.
 9. Rendkívüli hír!
 10. Új igazgatója van a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumnak
 11. MATASZ TOBORZÓ - 2020.04
 12. Felhívás - Tagdíjfizetés 2020.03.
 13. A különleges jogrend és a Magyar Honvédség
 14. ÖNKÉNTESEN - 2.
 15. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2020.03.31.
 16. KÓRHÁZPARANCSNOKOK
 17. ÖNKÉNTESEN
 18. Kijárási korlátozás 2020. 03. 28 - 2020. 04. 11.
 19. Mentősök kérése
 20. Idősávos korlátozás
 21. MIT SZABAD ÉS MIT NEM?
 22. A legfontosabb, hogy az ország megőrizze a működőképességét!
 23. A hivatás szólít minket
 24. A honvédelmi miniszter levele - 2020.03.23
 25. Maradj otthon!
 26. Tartalékosok felkészülése
 27. Gyermekorvosi ügyelet
 28. COVID 19
 29. Eskütétel Hódmezővásárhelyen
 30. FELHÍVÁS A MATASZ ELNÖKÉTŐL
 31. Benkő Tibor: csütörtök reggel jelennek meg az érintett vállalatoknál a honvédelmi irányító csoportok
 32. Vezérezredes lett a Magyar Honvédség parancsnoka
 33. Koronavírus tájékoztató - Helyes kézmosás
 34. Március 15. - Nemzeti Ünnepünk
 35. MATASZ ELNÖK FELHÍVÁSA
 36. Óraátállítás - 2020.03.29.
 37. Koronavírus tájékoztató
 38. Az Operatív Törzs ajánlása
 39. MATASZ TOBORZÓ - 2020.03.
 40. Egyenlő bánásmód hatóság
 41. Sportbál - 2020. Pusztamérges
 42. Vezetési gyakorlat és osztályba soroló vizsga
 43. Sportolóként és katonanőként…
 44. Területvédelmi erők: a Magyar Honvédség új képessége
 45. Bolgárok ünnepi köszöntés
 46. Hősképzésen a tartalékosok
 47. Katonáink felkészültek a koronavírus elleni védekezésre is
 48. Név és rendfokozat használat
 49. TÁJÉKOZTATÓ – Robbantási gyakorlat a sándorfalvi gyakorlótéren
 50. Az új katonai életpályamodell is egész életre szól