Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

MAGYAR – SZERB VEZETŐI TALÁLKOZÓ

 Budapest, 2020. július 09.

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád megyei elnöke és a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége Vajdasági és Szabadkai vezetője, 2020. július 09.-én Budapesten, baráti találkozót tartottak. A MATASZ Csongrád-Csanád Megyei Vezetőségét, Dávid István ny. alezredes megyei elnök, a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége Vajdasági és Szabadkai Vezetőségét, Urbancsok András ny. alezredes képviselte. A két vezető, a MATASZ központban Budapesten, megbeszélést folytatott, a két tartalékos szervezet együttműködésének aktuális kérdéseiről. A megbeszélés folytatása volt, a Két Fél 2020. februári Szegedi találkozójának!

 A tárgyaló felek kölcsönösen tájékoztatták egymást, szervezeteik általános feladatairól, közös munkájukról. Dávid alezredes beszámolt a Magyar Tartalékosok Szövetségének jelenkori törekvéseiről, a megyei szervezet előtt álló, az ifjúság hazafias honvédelmi nevelő munkája területén jelentkező feladatairól, az ez évben tervezett honvédelmi sportrendezvényekről. Szólt, a járvány okozta nehézségekről, a szervezeti életünket érintő változásokról, valamint az önkéntes tartalékosok körében végzett tagtoborzások helyzetéről.

 Urbancsok András ny. alezredes, beszámolt a szerb honvédelmi vezetésnek, – a tartalékosok szervezetét érintő – legújabb intézkedéseiről, a szerb fiatalság honvédelmi nevelése területén jelentkezett új feladatokról.

 A tárgyaló felek áttekintették az elmúlt év közös tevékenységét, s tájékoztatták egymást az elvégzett munka tapasztalatairól, a szervezeteinkben bekövetkezett változásokról. Megbeszélték az egymás, közös sport- és kulturális versenyeken, rendezvényeken való részvétel kérdéseit.

 A tárgyaló felek megállapították, hogy a világjárvány, valamint annak kedvezőtlen gazdasági-társadalmi következményei, szervezeteink munkájában is éreztették hatásukat, bár minden tervezett feladatot végrehajtottunk. A járványhelyzetben, – ahol tudtunk – önkéntesekkel segítettünk, munkájuk összefoglaló értékelésére a közeljövőben kerül majd sor.

 Az elmúlt években javult a közös tevékenységünk, az állami ünnepségeken való közös koszorúzások, és a fiatalok körében végzett munka területén. A magyar és a szerb területi tartalékos szervezetek kapcsolatai az utóbbi években meglehetősen visszaesett, miközben az állami kapcsolatok kiemelkedően jól fejlődtek, a tartalékosok szövetségei közötti kapcsolatok mindenekelőtt pénzhiány miatt erősen visszaestek, tehát fejlődésén, még van mit javítani.

 Eredményesen fejlődnek együttműködő szervezeteink vezetőinek személyes kapcsolatai, amelyek kedvező hatással vannak a közös munkára. Együttműködésünkben teljes a bizalom. A találkozók során lehetőség nyílik minden esetben, a tapasztalatok, az ismeretek kölcsönös cseréjére, amely kedvezően befolyásolja közös munkánkat.

 A felek megegyeztek abban, hogy a 2020-as évben, ezt a pozitív irányú együttműködést, tovább kell folytatni. Tovább kell lépni, – a testvértelepülések, családi, sport és kulturális kapcsolatainak felhasználásával – a tartalékos szervezetek együttműködésének bővítése érdekében.

 A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy a közeljövőben, áttekintik a 2005 éven kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat, s amennyiben szükséges azt pontosítják. A találkozón – elsősorban Csongrád-Csanád megye, valamint Szabadka és térsége tartalékosainak együttműködési kérdéseit érintették. A találkozó nyílt, őszinte és baráti légkörben folyt. A tárgyaló felek, minden felmerült kérdésben megállapodásra jutottak.

 

CSALÁDI SPORTNAP - 2020.07.04

 Szeged, 2020. július 4.

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád Megyei Vezetősége, Családi Sportnapot tartott 2020. július 04-én, 09.00 órai kezdettel Szegeden, a repülőtéren. A 2019 évben, – hasonló módon és hagyományteremtő célzattal – első alkalommal megtartott családi sportnap célja az volt, hogy összehozza a megyében működő MATASZ egyesületek tagjait, valamint azok családjait, hiszen oly ritka az olyan esemény, ahol kötöttségek nélkül, együtt lehetünk, akár családostul is. Nem titkolt szándéka volt a szervezőknek az is, hogy összehozzák a különböző generációkat, amelyet a szervezők a sport és a közös játék fontosságának hangsúlyozásával igyekeztek elérni, megerősíteni. A rendezvény célja volt továbbá, hogy a MATASZ tagjainak és családtagjainak év elei aktivizálásával, lehetőség nyíljon, a sportbaráti kapcsolatok ápolására, s a 2020. évben első rendezvényként meghirdetett, hagyományteremtő lövész- és sportverseny lebonyolítására. A szervezők ennek érdekében, számos olyan programmal készültek, amellyel minden korosztály számára, szórakoztató, maradandó élményt kívántak nyújtani.

 

A Családi Sportnap védnöke, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, a MATASZ Csongrád-Csanád megye, örökös tiszteletbeli elnöke volt. A versenyt támogatta, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Országos Elnöksége. A rendezvényen való részvétel ingyenes volt. A rendezvény lényege, a csapatszellem erősítése, s a generációk közös aktív és tartalmas időtöltése volt. Ezen a napon a gyerekek, a szülők, de akár a nagyszülők is, egy közös rendezvényen vettek részt, ahol mindenki jól érezte magát. A rendezvényen – a gyerekekkel együtt – huszonheten vettünk részt.

 

A Családi Sportnap kezdetekor, az enyhén borús idő sem szegte a kedvét azoknak, akik a kezdés időpontjában megjelentek a repülő téren, akiket Dávid István ny. alezredes megyei elnök és Csorba József tartalékos hadnagy főszervező köszöntött. A verseny kezdetét megelőzően, már Katona Csaba t. törzszászlós, – a MATASZ Ruzsai elnöke – gondoskodott arról, hogy a versenyek lebonyolítását követően, meleg és finom babgulyás kerüljön a résztvevők asztalára. Sok tartalékosunk, – a meghívóban foglaltaknak megfelelően – rokonaikkal és gyerekeikkel érkeztek a családi napra

 A csapatok összeállását és regisztrációját követően, egy biztonságtechnikai tájékoztató elhangzása után, légpuskalövészettel indult a versengés. Több csapat is vegyes összetétellel indult, mivel a tervezettnél kevesebben érkeztek a rendezvényre, ami lehetőséget biztosított arra, hogy a gyerekek is ismerkedhessenek a fegyverekkel és a lövészettel. A légpuskával való lövés, bukó célra: 10 m távolságból, nem is volt oly egyszerű, ennek ellenére jó eredmények születtek. Az eredménynél azonban fontosabb volt, hogy a résztvevők, valamennyien jól érezzék magukat.

 Közkívánatra, lehetőséget biztosítottunk azoknak, akik ezt igényelték, hogy a helyszínen lévő légpisztolyokkal is lőhessenek bukó célra, bár ennek végeredményét nem értékeltük.

 Az ebéd, – a hagyományos bográcsos babgulyás – időközben elkészült, s jó ízzel falatozott mindenki a meleg ételből. Az ebédet követően került sor a lövészet eredményének kihirdetésére, illetve a díjak kiosztására. A hat induló csapatból:

 Első helyen végzett a Friedrich Irén Amália, Jánk Tibor és Dávid István tartalékosokból álló – Szeged-Röszke-Mindszet – vegyes csapat.

 Második lett a Pásztor Lotte Gizella, Vajda Norbert és Varga László Géza alkotta Domaszék csapata.

 Harmadik helyen végzett holtversenyben a Csorba József, Perecz Gabriella és Bánhidi Csaba alkotta – Szeged-Domaszék – csapata, valamint a Nagy Péter, Nagyné Berta Nikolett és Dávid Istvánné alkotta, – Domaszák-Mindszent csapata.

 A dobogós versenyző csapatok, – helyezésüknek megfelelően – kupát, tagjai érmeket és okleveleket vehettek át a megyei elnöktől. Az időjárási kedvezően alakult, hiszen derűs – a versengéshez nagyon kellemes – idő volt, a rendezvény végéig.

 Mindenki jól érezte magát a családi sportnapon, amit az is bizonyított, hogy megegyeztek a résztvevők, egy megismétlendő augusztusi családi napban, amelyen már remélhetőleg, többen vesznek majd részt.

Határvédelmi feladatokra készültek a tartalékosok

 

2020. 06. 28. 20:43

Rendészeti, harcászati és egészségügyi feladatokat gyakoroltak azok az aktív, önkéntes műveleti-, valamint önkéntes területvédelmi tartalékosok, akik hamarosan megkezdik határvédelmi szolgálatukat. A hatnapos célfelkészítésnek az MH Béketámogató Kiképző Központ adott otthont.

 

A hősök tiszteletének ápolása kötelesség

 

Pákozd, 2020. 06. 27.

 

Ünnepélyes keretek között avatták fel a minden háborúban elesettek emlékére és tiszteletére emelt emlékművet június 27-én, szombaton, Pákozdon, a Katonai Emlékparkban. A rendezvényen részt vett dr. Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára. A szobor az olasz Renato Picilli szobrászművész alkotása és az ANA Olasz Alpesi Tartalékosok adományaként érkezett Pákozdra.

 

 

A rendezvényen megjelenteket Antonio Dal Fabbro, az ANA Olasz Alpesi Tartalékosok Magyarországi Szekciójának elnöke köszöntötte. Mint emlékeztetett: a történelem során a két ország és katonáinak sorsa számtalan esetben összefonódott. Az olasz Alessandro Monti ezredes vezette légió az 1948-49-es magyar szabadságharcban harcolt vállt vállnak vetve a magyar honvédekkel, később „viszonzásképp” Türr István és Tüköry Lajos Giuseppe Garibaldi mellett küzdött a második olasz függetlenségi háborúban. Igaz, az első világháború olasz frontján már ellenfélként tekintett egymásra a két nemzet hadereje – de a második világháborúban már ismét szövetségesként számíthattak egymásra. A hidegháború jelentette szembenállást pedig mára már felváltotta a közös katonai szövetség.

Dr. Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyette államtitkára hangsúlyozta: mindkét nemzet bővelkedik hősökben és mindkét nemzet kötelessége a hősök tiszteletének ápolása. Ez azonban nem korlátozódik a két országra s ezt a most felavatott alkotás is jelképezi. Bár eredetileg az első világégés áldozatai előtt tisztelgésként fogalmazódott meg az ötlet a szobor elkészítésről, de ma már a szobor talapzatának felirata sokkal több mindenkiről és mindenről szól: „minden hősnek, nemzetiségtől függetlenül”.

Az emlékművet Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök, valamint Berta Tibor ezredes, a katolikus tábori püspökség általános helynöke szentelte fel és áldotta meg. Ezt követően az emlékezés és a kegyelet virágait helyezték el a szobor talapzatán. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség Parancsnoksága mellett több társadalmi szervezet, illetve Pákozd Nagyközség Önkormányzata, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete és a Katonai Emlékpark Pákozd Nemzeti Emlékhely is koszorúval tisztelgett a háborúk hősei előtt.

 

Domaszáki klubunk életéből

DOMASZÉKI KLUBUNK ÉLETÉT ÉRINTŐ ESEMÉNYRŐL A HELYI MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGÉRŐL TUDÓSÍTOTT A HELYI HÍRMONDÓ!
GRATULÁLUNK A LEGFIATALABB, NAGYON TEVÉKENY MUNKÁT VÉGZŐ KLUB VEZETŐINEK ÉS TAGJAINAK! AZ ESEMÉNYRŐL A VÍRUS JÁRVÁNY KÖVETKEZTÉBEN KIALAKULT HELYZET MIATT CSAK MOST TUDUNK BESZÁMOLNI!

More Articles...

 1. MATASZ Honvédelmi Sportnap - 2020.07.04.
 2. VEZETŐSÉGI ÜLÉS - 2020.06.12.
 3. ÉLETMENTŐ KATONÁK
 4. Vízi járőrök a déli határnál
 5. Köszöntjük honvédeinket
 6. Rendkívüli feladatszabó értekezlet
 7. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2020.05.21.
 8. Katonás országfutás, avagy HOME-run
 9. Ezer év magyar katonái és hőstettei vetélkedő
 10. JAVASLAT
 11. EGY NYELVEN
 12. Honvéd kadétok a Csonkában
 13. Boldog születésnapot Irénke!
 14. Hazámat szolgálom!
 15. Ápolók napja
 16. Változás a szegedi piacon
 17. 400 éve született Zrínyi Miklós
 18. Maszkviselés a Mars téri piacon
 19. Boldog Anyák napját!!! - 2020
 20. A magyar katonazene napja
 21. Műszaki katonák segítsége Szegeden
 22. EGY, A SOK KÖZZÜL!
 23. ÉRINTÉSMENTESEN
 24. Szegedi segélyhívószám
 25. ÖNKÉNTESEN DOMASZÉKEN!
 26. EU-s vírus plakát
 27. Híd a Kapos felett
 28. EGÉSZSÉGÜGYESEINK
 29. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
 30. MATASZ TOBORZÓ - 2020.04.22.
 31. KATONÁINK
 32. Központi levél
 33. Maszkot mindenhova!
 34. A katonákra mindig számíthatnak
 35. Piaci rendszabály Szegeden
 36. Önkéntes tartalékos katona
 37. Húsvéti jókívánságok
 38. Krízistanácsadó és pszichológiai "zöld szám"
 39. HALASZTÁS
 40. Önkéntes Területvédelmi Tartalék - 2020.04.
 41. Rendkívüli hír!
 42. Új igazgatója van a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumnak
 43. MATASZ TOBORZÓ - 2020.04
 44. Felhívás - Tagdíjfizetés 2020.03.
 45. A különleges jogrend és a Magyar Honvédség
 46. ÖNKÉNTESEN - 2.
 47. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2020.03.31.
 48. KÓRHÁZPARANCSNOKOK
 49. ÖNKÉNTESEN
 50. Kijárási korlátozás 2020. 03. 28 - 2020. 04. 11.