Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

Új klub alakult

ÚJ KLUBUNK ALAKULT!

Kiszombor, 2014. január 24.

 

Az Olasz Alpesi Tartalékosok elmúlt év novemberi látogatása, a Belvárosi Temetőben Szanka József Barátunk kiállítása, az Első Világháború kitörésének közelgő századik évfordulója együttesen adta a ki induló alapgondolatot. Balázs Zoltán Kiszomboron élő önkormányzati képviselő, tartalékos szakaszvezető, katonatársunknak, Aki honlapunk tudósítása alapján keresett meg. Az elképzelése az volt, hogy helyileg összefogva, alakítanának egy tartalékos klubot, és ezt felhasználva, szervezzék a helyi érdeklődőket, tartalékos katonákat, egykori határőröket, rendőröket, rendvédelmi szerveknél szolgált társakat, civileket, fiatalokat, időseket egyaránt. Cél: a haza és a honvédelem iránt érdeklődők összefogása, közös munkálkodás ezen a téren a településükön, Kiszomboron.

 

Az elgondolást egyeztetés, közös beszélgetések, majd konkrét lépés történt, meghirdették az összejövetelt, az Ady művelődési házban. Igazi télies napon jött össze a több mint húsz, meghívott, ahol Balázs Zoltán Úr köszöntötte, és mutatta be a jelenlévőket.  Dr. Palotai Jenő ny. ezredest a MATASZ megyei elnökét, Váradi P. Panna ömt őrmestert, a megyei vezetőség ifjúsági felelősét, Dr. Decsi Róbert r. alezredes Urat, a határrendészeti kirendeltség munkatársát. Az önkormányzati vezetőket, és természetesen a megjelent lakosokat, majd Palotai ezredes beszélt a MATASZ céljairól, egy új helyi klubalakítás lehetőségeiről, és az ezzel nyilvánvalóan együtt járó kötelezettségekről. Váradi P. Panna beszélt az ömt. szolgálat lényegéről, a jelentkezés és a vállalásának, lehetőségeiről, saját katonai szolgálatának lefolyásáról, és kérte támogatásukat a településen élő olyan Szegeden tanuló egyetemistákról, legyenek segítségére, a február 11.-én Szegedi egyetemi klub alakításában.

 

A tájékoztatók elhangzása után a két vendég, a felmerült kérdésekre választ adott, majd felvetette a kérdést, akarnak e helyi MATASZ klubot alakítani. Egységes igenlés után 18 Fő, nyomban, ki is töltötte a belépési nyilatkozatot, és megalakult a helyi MATASZ klub.

Elnök: Balázs Zoltán t. szakaszvezető (MN háromszoros Kiváló Katonája)

Elnök helyettes: Bujdosó Géza ny. határőr alezredes

Titkár: Tóth András t. honvéd.

Az újonnan megválasztott vezetők kezdeményezésére, nyomban elhatározták, hogy tovább folytatják a klub létszámának bővítését, (ugyanis a rossz, erős havazás, télies, kedvezőtlen időjárás miatt többen jelezték jövetelüket, de távol maradtak) megemlékezés sorozat az Első Világháborús eseményekről történő megemlékezéseken való részvétel, Szanka József kiállításának megszervezését, Szerb testvér településsel a kapcsolat felvételét, és más fontos kérdéseket. Mivel a Szegedi 5. és 46. Gyalogezredek mozgósítása nagyrészt ebből a térségből történt, és később az Olasz és a Galíciai hadműveleti területken kerültek alkalmazásra, nagyon sok Család Felmenőjében van háborús hős, főleg a Doberdói Harcok résztvevői között, ezért egy kirándulás is tervezve van, az egykori harcterek területére. Ebben kérték a megyei vezetőség segítségét, hogy a közeli múltban itt járt Trevisói Olasz Tartalékosok útján nyújtsunk segítséget. Természetesen meg ígértük ebben a kérdésben is a segítő támogatásunkat.

 

Látszólag egyszerű esemény történt, egy adott kérdésben hasonlóképp gondolkodó közösség egy helyi egyesületet hozott létre. Mégis elengedhetetlen szükség volt Balázs Zoltán tartalékos szakaszvezető alapos, nagyszerű, kitartó, szervező munkájára, amiért ez úton is elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki. Kiszombor, bázisa lehet a szűkebb települési környezet, a Makói járási MATASZ vezetőség, és a szomszédos településeket a klubjaink létrehozásában. Ebben kértük, és ajánlotta is segítségét, a jelenvolt Varga Attila helyi plébános is, Aki egyben több szomszédos település papja, egyébként Maga is kiszolgált katona. Egy nagyon értékes, jó szellemű közösség alakulásának lehettünk részesei. Fontos, ez a lépés, értékes, jelentős segítség, hozzájárulás – akár példaadó is lehet - a MATASZ célkitűzések megvalósítása során, segítség lehet ez a járási és a megyei vezetőségek munkájához is! Sok sikert, jó munkát kívánunk a most megkezdett munkához!

Váradi Panni toborzó meghívó

Kedves Barátaim!

A facebookon: MATASZ Szeged egyetemi részleg megnevezéssel egy zárt csoportot hoztam létre. Kérem, minél nagyobb számban csatlakozzatok hozzánk, kellő jelentkezés esetén klubot alakítunk! Kísérjétek figyelemmel tevékenységünket, jelentkezzetek, mindenkit szeretettel várunk, rendszeresen tájékozódjatok a csoporttal kapcsolatban.

Első (alakuló?) összejövetel: MH. 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ: Szeged Dr. Boross József u 5. 2014. február 11. 16.00.

Érdeklődő Társaitokat, Barátaitokat hozzátok magatokkal!

Elérhetőségem:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                         Váradi Palotai Panna ömt őrmester

                                                                                    SZTE BTK II. évf.

                                                          MATASZ megyei vezetőség egyetemi referens.

Doni Emlék mise

DONI HŐSÖKRE EMLÉKEZTÜNK!
Szentmise Szeged, 2014. január 12.

 

A 71 évvel ezelőtti tragédiára a Don kanyarnál elszenvedett katasztrofális vereség áldozataira emlékeztünk a Szegedi Szent József jezsuita templomban. A Szentmiseáldozatot Dr. Kiss -Rigó László Szeged- Csanád megyei megyés püspök Úr celebrálta. A megemlékezést a Bajtársi Klub megyei vezetősége - együttműködő partnerünk - szervezte ebben az évben is. A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei vezetőségét, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes,  Pál Mihály t. őrnagy, Szeged Járási elnök, és Váradi P. Panna ömt őrmester, egyetemi ifjúsági referens képviselte.

A Püspök Atya szent beszédében megemlékezett a Második Világháború mérhetetlen áldozatairól, túlélőkről, árvákról, özvegyekről, a rossz szövetséges választásról, téves célokról, hatalmas károkról. Elismeréssel szólt azokról a katonákról, tisztekről, honvédekről, akik örök emléket állítottak a szolidaritásnak, bajtársiasságnak, becsületnek, dicsőségnek, hazafiságnak, hősiességnek, mellyel végsőkig teljesítették katonai kötelességüket. A felszólalt református lelkész beszédében utalt az Első Világháborút követő, hazánkra nézve mélységesen igazságtalan trianoni döntésre, amely egyik fő politikai és motivációs oka volt Magyarország második világháborús részvételének.

Meghívó

MEGHÍVÓ

A Don - i áttörésnél 1943. januárban elesett hősök és áldozatok lelki üdvéért

2014. január 12-én (vasárnap) 10 órakor

a Szent József Jezsuita Templomban (Szeged, Dáni J. u. 3.) Istentiszteletre kerül sor.

A Szentmisét Dr. Kiss - Rigó László Szeged – Csanád megyei megyéspüspök Úr celebrálja.

 

Az áttörés következményei a magyar családok ezreire mérhetetlen gyászt és évtizedekre ható megpróbáltatást hozott, hiszen alig volt olyan család, akinek hozzátartozója ne maradt volna –áldozat, vagy sebesültként - a jeges hómezőkön, vagy ne szerzett volna életre szólóan kiható sebeket.

A Szentmisére, az emlékezésre hívjuk és szeretettel várjuk Önt, a Bajtársakat és a Hőseink Emlékét vállaló polgárokat.

Page 175 of 175