Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

TISZTÚJÍTÁS - 2020.

 

Szeged, 2020. augusztus 29.

 Tisztelt Tagtársaim!

 A Magyar Tartalékosok Szövetségében a tisztségviselők mandátuma lejárt, 2020. szeptember 25-én 17.00-órakor általános tisztújításra kerül sor. A 2020. júliusában megtartott taggyűlés ezt a feladatot nem tudta teljesíteni (szabadságolások, felkészültség hiánya, jelölőbizottság akadályoztatása stb.) Az országos elnökségnek jeleztük, hogy ezek miatt haladékot kérünk és a feladatot 2020. október közepéig fogjuk megoldani. Erre az engedélyt megkaptuk. Célunk, hogy a munkában megismert, legtehetségesebb, legrátermettebb társaink kerüljenek az egyes vezetői tisztségekbe, hogy a munkánk még eredményesebb személyi feltételeit is megvalósítsuk. A tisztújítás helyszíne még pontosítás alatt van, mert az egyre erősödő járvány veszély miatt, a biztonsági távolságok betartásához, egy lényegesen nagyobb helyiség biztosítása szükséges, mint a résztvevők tervezett létszáma, ezért a küldöttgyűlés helyszínét később fogjuk közölni.

A jelölőbizottság összetétele:

 Pál Mihály t. őrnagy a MATASZ alapító tagja Szeged Járási Elnöke

 Telefon: +3620-973-27-76     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Csorba József t. hadnagy a MATASZ alapító tagja az Ejtőernyős klub elnöke

 Telefon: +3670-378-05-44    e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Lehet Zoltán főtörzsőrmester a MATASZ alapító tagja, a Bordányi klub elnöke

 Telefon: +3670-779-31-03     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

 A küldöttgyűlés és tisztújítás a MATASZ alapszabályának minden tekintetben megfelelő módon kerül végrehajtásra!

 A jelölőbizottság mellett létre hoztuk a mandátumvizsgáló bizottságot, melynek fő feladata a szavazásra jogosultak körének tisztázása és létre hoztuk a szavazatszedő bizottságot, melynek a szavazás lebonyolítása a feladata.

 A mandátumvizsgáló bizottság összetétele:

 Vajda Zoltán t őrmester

 Pásztor Lotti őrvezető

 A Szavazatszedő bizottság összetétele:

 László Károly hő ezredes

 Friedrich Irénke t. főtörzsőrmester

 A választáson csak az élhet a küldött jogaival, akik tagsági díjaikat rendezték, a befizetésről a mandátumvizsgáló bizottság meggyőződik. Annak igazolásaként átadja a küldött számára a különféle színű SZAVAZÓ LAPOKAT (Elnökre és elnökségi tagokra) melyekkel a szavazás során a küldött a szavazatait leadhatja. Elnök személyére egy nevet jelölhet meg, alelnökre és referensekre több név is megjelölhető!

 A szavazás befejezése után a szavazatokat a szavazatszedő bizottság, a mandátumvizsgáló bizottság felügyelete mellett összesíti, kiállítják az eredmények alapján az összesítő lapokat és azokat átadják a levezető elnöknek, aki ismerteti a választások eredményét, az elnök nevét, az alelnököket és a referensek neveit, szakterületeiket!

 Az így megválasztott megyei elnökség megköszöni a küldöttek bizalmát, megtartja első ülését, főbb vonalakban ismertet munkájuk módszereit! A Megyében működő járási elnökök, tagjai a megyei elnökségnek, a megyei küldöttgyűléseken járásaik 1.sz. küldöttei!

 A tisztújító küldöttgyűléshez sok sikert, jó felkészülést, az azt követő időszakhoz sok sikert jó egészséget kívánunk megyénk minden MATASZ tagjának!

 Szeged, 2020. augusztus 29.

 

 Dávid István ny. mérnök alezredes

A MATASZ Csongrád-Csanád megyei elnöke