Küldetés, lehetőség, felelősség

 Budapest, 2020. augusztus 24.

 Át kell lépnünk egy új korszakba. Az első biztosíték ehhez az önök szürkeállománya, gondolkodása, tudása, tapasztalata - mondta dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság alakuló állománygyűlésén, Budapesten.

 

Az MH Logisztikai Központ jogutód szervezeteként a Magyar Honvédség parancsnokának közvetlen szolgálati alárendeltségében alakult meg az MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (MH TTP). A budapesti báró Hazai Samu laktanyában augusztus 24-én, hétfőn tartott ünnepi állománygyűlésen dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese köszöntötte az újonnan létrejött szervezet állományát. Böröndi tábornok rámutatott: a szkeptikus hangok ellenére a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program a legjobb úton halad, köszönhetően a mögötte álló kormányzati szándéknak és a szilárd költségvetési forrásoknak.

 A Magyar Honvédség parancsnokának helyettese kiemelte: az új célok eléréséhez át kell alakítani a logisztikai rendszert, a tartalékos rendszert és az infrastruktúránkat. „A területvédelmi tartalékos rendszer kialakítása jól sikerült. Ma ott tartunk, hogy közel tízezer ember áll készen arra, hogy a Magyar Honvédséget támogassa. A semmiből sikerült felépíteni egy rendszert. Tízezer embert győztünk meg arról, hogy ma Magyarországon érdemes katonának lenni” – mondta az altábornagy. Hozzátette: a tartalékosokat a Magyar Honvédség nagyköveteinek is lehet tekinteni, hiszen ők tudják a leghitelesebben közvetíteni a társadalom felé, hogy a haderő új útra lépett és megújult.

 A logisztikai támogatórendszer átalakítása kapcsán Böröndi altábornagy kifejtette: egy olyan működőképes rendszer jön majd létre, amely az új és a régi technikát is képes kiszolgálni, üzemeltetni, nyilvántartani, a felhasználásokat nyomon követni, és helyőrségenként kialakítani az ellátási bázisokat. Mint mondta, az új parancsnokság elsődleges feladata olyan ütőképes, működőképes tartalékos erő kiépítése, amely logisztikailag képes ellátni és működtetni a Magyar Honvédség professzionális haderejét. „Ez a küldetésük és a lehetőségük. Át kell lépnünk a digitális korszakba. Az első biztosíték ehhez ezen a parancsnokságon az önök szürkeállománya, gondolata, tudása, tapasztalata. Ez a parancsnokság, ahogy szokták mondani, sikerre van ítélve” – fejezte be beszédét a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese.

 

Sándor Zsolt vezérőrnagy, az MH TTP parancsnoka hangsúlyozta: a Magyar Honvédség szervezetrendszerében szükséges a változás, hiszen folyamatosan alkalmazkodnia kell a világ fejlődéséhez, s ahhoz, hogy a legoptimálisabban működjön, illetve az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként maradéktalanul tudja ellátni feladatát, a haza védelmét.

 Sándor vezérőrnagy elmondta: az MH TTP kollégái kulcsfontosságú területeken látják el munkájukat. „A Tartalékképző és Támogató Parancsnokság megalakulásával a támogató rendszer átalakítása, modernizációja kezdődött meg. A parancsnokság nemcsak a logisztikai, de a katonai rendészeti, térképészeti, vegyvédelmi feladatok mellett felel a tartalékos rendszer, a védelmi, önkéntes műveleti és területvédelmi tartalékosok kiképzéséért, valamint a hagyományos értelemben vett hadkiegészítés rendszeréért is. Ez nemcsak rendkívüli feladat, hanem lehetőség, egyben felelősség is” – mondta az új szervezet parancsnoka, aki mindenkitől szakmai együttműködést, alázatot és felelősségteljes, minőségi munkát vár el annak érdekében, hogy a parancsnokság sikeres legyen.