Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Miniszteri találkozó a honvédségi nyugdíjasokkal Kecskeméten

 Dr. Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter úr, a koronavírus járvány okozta nehézségek és korlátozások enyhítésével, 2020. augusztus hónaptól, – a mindenkori járványügyi előírások betartásával – folytatta, a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasokkal való, elmaradt, regionális találkozókat. Az előzetes tervek szerinti első ilyen találkozóra, 2020. augusztus 18.-án 15.00 órai kezdettel került sor Kecskeméten, a MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis legénységi étkezdéjében, ahová meghívták Széles Ernő dandártábornokot, a Magyar Tartalékosok Országos Szövetsége elnökét, valamint a déli régió három megyéjének MATASZ elnökeit. Baba Ede ny. alezredes, Bács-Kiskun, Nagy Zoltán ny. ezredes, Békés, Dávid István ny. alezredes, Csongrád-Csanád megyét képviselte a találkozón.

 Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok részére tartott részletes tájékoztatón, elsőként üdvözölte a megjelent honvédségi vezetőket, a honvédelemhez kötődő civil szervezetek vezetőit. Üdvözölte a rendezvényen részt vevő nyugállományú katonákat és honvédségi nyugdíjasokat, megköszönve szolgálatukat, munkájukat, a hazáért hozott áldozataikat. Örömét fejezte ki, hogy ez alkalommal sikerült találkoznia volt kollégákkal, bajtársakkal, a nyugállományú egyesületek, szervezetek képviselőivel, illetve mindazokkal, akik a honvédelem ügyét fontosnak tartják. Az aktív szolgálatból kilépett katonák, polgári alkalmazottak, számára továbbra is fontos ügy a haza védelme, ezért ők a hazafias honvédelmi nevelés terén segíthetik a honvédelmet, a Magyar Honvédség utánpótlásának biztosítását, a haderő népszerűsítését.

 „Az elmúlt évben végigjártam az országot, tájékoztatást adva a Kormány honvédelmi politikájáról, illetve arról, hogyan alakul a honvédelem, a honvédség helyzete Magyarországon. Az a szándékunk, hogy a magyar honvédség, a honvédségnél szolgálatot teljesítő katonák, polgári személyek, honvédelmi alkalmazottak, a nyugállományú katonák és a honvédségi nyugdíjasok is érezzék, hogy a honvédelem ügye, kiemelt fontosságú üggyé vált!”

 Beszélt arról, hogyan folyt az elmúlt néhány évben, a haderő átépítése, hogy egy ütőképes, európai szintű hadsereg jöjjön létre Magyarországon. Felelevenítette az elmúlt harminc év alatti, – a honvédelmet folyamatosan leépítő, a romló anyagi és technikai feltételeket semmibe vevő – politikáról.

 A miniszter előadásának további részében részletesen bemutatta a jelenleg is zajló Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, annak eddigi eredményeit, a jelenleg is folyó fegyverzet beszerzéseket, (repülőgépek, helikopterek, önjáró lövegek, Leopárd harckocsik, modern szállító harcjárművek) amelyek, jelenleg a legmodernebb harceszközök. Ezen modern fegyverek kezeléséhez értő katonákra van szüksége a hadseregnek, akik megfelelően képzettek és motiváltak.

 Az utánpótlás kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy igyekeznek megszólítani a legfiatalabbakat is. „A jövőben újabb középfokú tanintézményekben vezetik be a Honvéd Kadét Programot, amely során számítunk a Honvédelmi Sportszövetség hathatós segítségére is. Jelenleg 59 iskolával van szerződésünk, ahol már a középiskolásokkal foglalkozunk, honvédelmi ismeretek tantárgyban. Van akarat és elszántság a fiatal nemzedékben is!”

 „Nem szabad elfeledkezni a nyugállományúakról – mondta a honvédelmi miniszter – Kormányprogram rendelkezik a nyugdíjasokról való gondoskodásról. Azokról a volt katonákról, akik egy életre elkötelezték magukat a honvédelem ügye iránt!” Elmondta, folyamatosan fejlesztik és bővítik a honvédségnél aktív szolgálatot teljesítők szociális juttatásait, – illetményemeléssel, a szolgálati lakások értékesítésével, a lakhatási támogatással, a bejárás támogatásával – biztosítva ezzel a katonák és családjaik megfelelő életszínvonalát. A szolgálat felső határát elérők számára obsitos, a missziókban szolgálatot teljesítők, illetve hadműveletekben, fegyveres harcban részt vevők számára pedig, veteránprogramot dolgoznak ki. A megváltozott egészségű katonáknak, munkahelyet biztosítanak a közigazgatásban, ahol továbbra is katonaként, végezhetik a munkájukat.

 A Kormány Gazdaságvédelmi Akció Terve keretében, háromezer fő részére került felajánlásra az önkéntes katonai szolgálat, minden kötöttség nélkül, hat hónapra, ami még hat hónappal meghosszabbítható. Ezt a fajta katonai szolgálatot többek között azért hozták létre elsődlegesen, hogy segítsenek azokon, akik a koronavírus-járvány miatt elveszítették az állásukat. Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat létrehozásának az volt a másodlagos célja, hogy kiegészítsék, és olykor tehermentesítsék a hivatásos és szerződéses állományt, valamint rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén katonai szolgálatot teljesítsenek.

 „Én a Kormány politikáját támogatom, legyen ez idősügyi, vagy bármilyen más politika. Az idősügyi politikát is akkor tudom támogatni, ha érzem azt, hogy ezek az egyesületek, azért vannak, hogy a honvédelem ügyét szolgálják. Ha egyetértenek azzal a honvédelmi politikával, amit folytatunk, akkor álljanak mellénk és segítsék a honvédelem ügyének megvalósítását. Segítsenek abban, hogy azok a volt katonabajtársak, akik nem értenek velünk egyet, hogy megértsék politikánkat. A honvédelem ügye pártpolitikától független, bár mindenkinek megvan a saját véleménye, de a honvédelem ügye az csak egy van. Támogassák az ügyünket, mert erre tettek esküt! Ebben kérjük az Önök segítségét, támogatását!”

 Végezetül, egy kérdés hangzott el egy résztvevőtől a valamikori MHSZ szervezettel kapcsolatban, amelyre azt válaszolta a honvédelmi miniszter, hogy hasonló feladatokkal már létezik egy szervezet, a Honvédelmi Sportszövetség, (a HS) amely segíti és támogatja a Honvédelem ügyét.

 „Nagyon fontos és lényeges, hogy azok a gyerekek, akikkel a Honvédelmi Sportszövetség foglalkozik, értsék, hogy miről szól az ország honvédelmi ügye és kérdése!” – fejezte be a tájékoztatót a miniszter, megköszönve a hallgatóság figyelmét, aktív részvételét, kívánva mindenkinek további jó egészséget, s a honvédelem ügyéért végzett hasznos munkát, s ezzel elbúcsúzott.