MEGALAKULT A TRANSZFORMÁCIÓS PARANCSNOKSÁG

 Budapest, 2020. 08. 05.

 „A legfontosabb cél az eddigi gondolkodásmód megváltoztatása. Ahhoz, hogy megfeleljünk a XXI. század kihívásainak, ismereteinket folyamatosan gyűjteni, a tudásunkat építeni kell” - mondta Korom Ferenc vezérezredes, az MH Transzformációs Parancsnokság alakuló állománygyűlésén, augusztus 5-én, szerdán. A rendezvényen a Magyar Honvédség parancsnoka a szentendrei szervezetre váró feladatokról is beszélt.

 

Augusztus elsejével megalakult az MH Transzformációs Parancsnokság, amelynek alakuló állománygyűlésén a szervezet parancsnoka, Bozó Tibor vezérőrnagy úgy fogalmazott: a parancsnokság felel mindazért, ami nem anyagi fejlesztése a Magyar Honvédségnek. Ráadásul az itt szolgálóknak új utakat kell járniuk, hiszen nincsenek olyan bejáratott módszerek, amelyeket átvehetnének.  „Az »úgy szoktam«, az »úgy szoktuk« nem megoldás. Nem jó válasz. Nem fogom elfogadni. Új utakat kell keresnünk. Keresnünk kell az együttműködés lehetőségeit mind a hazai fronton, mind a NATO különböző szervezeteivel. Ez nagy feladatot ró ránk” – fogalmazott Bozó Tibor vezérőrnagy.

 

Kiemelte: a NATO-hoz való csatlakozásunk óta érett már annak a gondolata, hogy egy ilyen alakulat létrejöjjön. „Az egyik legfontosabb feladatunk a tiszt-, altisztképzés. Mit jelent ez? A jövő generációja a kezünkben van. Letéteményesei vagyunk, nagy felelősséggel a jövő generációja iránt” – fogalmazott.

 Korom Ferenc vezérezredes hangsúlyozta: a Magyar Honvédségben végbemenő szervezeti változtatások meghatározott céllal történnek. „Az alaprendeltetésből adódó feladatainknak egy folyamatosan változó stratégiai környezetben is a lehető legmagasabb szinten meg kell tudnunk felelni” – mondta a vezérezredes, hozzátéve: ebből adódóan a siker alapfeltétele, hogy ehhez a környezethez mennyire gyorsan és milyen módon tud alkalmazkodni a Magyar Honvédség. „Meg kell tudnunk azt határozni, hogy hol tartunk, hogy mi a cél. És azt a folyamatot is, amely a jelenlegi helyzetből a kitűzött cél felé vezet. Ez a transzformáció” – fogalmazott a Magyar Honvédség parancsnoka.

 

Korom vezérezredes kijelentette: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program több mint a technikai eszközök cseréje. Az átfogó transzformáció érinti a haderő minden összetevőjét és képességét. Ilyen például az eljárásrend, a logisztika, a felkészítés és a kiképzés, valamint a személyi állomány kiválasztása és az állomány gondolkodásmódja.

 Az MH Transzformációs Parancsnokság szentendrei székhellyel kezdte meg működését. Alárendeltségébe került az MH Altiszti Akadémia, az MH Bakony Harckiképző Központ, az MH Béketámogató Kiképző Központ, valamint az MH Ludovika Zászlóalj.