Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

SPECIÁLIS ÖNKÉNTES TERÜLETVÉDELMI TARTALÉKOS BEMUTATÓ

 

Tiszasziget, 2020. július 29.

 Jól vizsgáztak Tiszaszigeten a speciális önkéntes területvédelmi tartalékosok. Az élet újraindításának fontos eleme a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, amelynek a munkahelyteremtés áll a középpontjában. A Magyar Honvédség vállalta, hogy részt vesz a kormány gazdaságvédelmi akciótervében, a munkahelyteremtéssel. A meglévő önkéntes tartalékos rendszer részeként, speciális önkéntes tartalékos kategóriát vezetett be a kormány, így a Magyar Honvédség is munkaadóvá vált, amivel aktívan részt vett a munkahelyteremtésben.

 A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok toborzása, szervesen kapcsolódik az aktuális feladatokhoz, például a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program végrehajtásához. Ezért, – a már meglévő önkéntes tartalékos rendszer részeként – speciális önkéntes tartalékos kategóriát vezetett be a kormány. A speciális önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálat bevezetésének az volt a célja, hogy kiegészítsék, tehermentesítsék a hivatásos és szerződéses állományt.

 Az újonnan bevezetett program résztvevői, – amelynek része volt a Tiszaszigeten kiképzett 22 Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos kiképzése – 2020. július 29.-én tartott bemutatóval adtak számot felkészültségükről.

 A rendezvényen részt vett dr. Juhász Tünde megyei kormánymegbízott, önkéntes műveleti tartalékos ezredes, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélője, Polyák András ezredes, a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred ezredparancsnoka, Ferenczi Ferenc, Tiszasziget polgármestere, valamint Dávid István ny. alezredes, a MATASZ Csongrád-Csanád Megyei Szervezetének elnöke és Csorba József tartalékos hadnagy.

 A rendezvény egy alapos tájékoztatással kezdődött, ahol a résztvevők képet kaptak az önkéntes tartalékos rendszer részeként bevezetett speciális önkéntes tartalékos kategóriáról. A dia prezentációval támogatott előadást, Manzák Attila törzszászlós tartotta.

 A július elején bevonult és Tiszaszigeten kiképzés alatt álló, Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok, zömében olyan fiatalokból állnak, akik a járvány miatt vesztették el a munkájukat, és vállalták a 6 hónapos kiképzést, a MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred 46. Területvédelmi Zászlóaljánál. Ez a szolgálati jogviszony, elsősorban a járványhelyzet miatt munkájukat elveszített magyar állampolgárokon segít. A honvédség határozott idejű szerződéssel, hat hónapos önkéntes katonai szolgálati formában nyújt segítséget a jelentkezőknek. Ehhez csak erkölcsi bizonyítvány szükséges, valamint megfelelő egészségügyi alkalmasság. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat, lényegesen lazább, mint a hivatásos vagy szerződéses katonai, illetve az önkéntes tartalékos katonai szolgálathoz szükséges vizsgálat. Ez a szolgálati forma eltér a szerződéses katonai jogviszonytól, mert az önkéntesek bármikor ki tudnak lépni az állományból, s vissza tudnak térni a polgári életbe. A tartalékosok havi 161 ezer forintos illetményt kapnak, a hat hónapos kiképzés ideje alatt.

 A tartalékos, naponta a lakásáról utazik be a kiképzés helyére, ahol az első két hónap alatt, általános lövész felkészítést kap, majd a továbbiakban szakirányú képzés, (tüzér, felderítő, műszaki, stb.) következik. Az eddigi kiképzés során, katonai közelharcot és honvédelmi alapismereteket tanultak, illetve lőgyakorlatokon vettek részt.

 A Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok, – a kiképző bázison – látványos bemutatót tartottak. Elsőként a katonai közelharc alapfogásait mutatták be, fegyverrel és fegyver nélkül. A katonai közelharcot követően, egy harcászati gyakorlattal folytatódott a bemutató. A bemutató sorozat végén, az alaki kiképzés eredményéről győződhettek meg a nézők, ahogyan az alakiasságot bemutató formációkat végrehajtották.

 A rendezvény végén lehetőséget kaptak a jelenlévő újságírók és a különböző TV csatornák forgatócsoportjai, hogy kérdéseket tegyenek fel a jelenlévő szakmai előljáróknak, a kiképzőknek és a jelen lévő tartalékosoknak.

 Polyák András ezredes, ezredparancsnok, egy kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szolgálat megkezdéséhez és eredményes teljesítéséhez, a legfontosabb tényező, hogy a jelentkezők érezzék: most már egy közösséghez tartoznak, s egymást segíteniük, támogatniuk kell. Együtt kell élniük, igazi bajtársakká válniuk, hogy legyen kitartásuk végig csinálni mindazt, amit vállaltak.