Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

TAGGYŰLÉS - 2020.07.

 Szeged, 2020. július 10.

 Központilag elrendelt megyei MATASZ taggyűlés összehívására került sor! Az időpont kitűzésénél szorult helyzetben voltunk, mert a koronavírus járvány miatt ezt a rendezvény még az év első negyedében kellett volna megtartani, de erre a járvány veszély miatt nem kerülhetett sor.

 A taggyűlés összehívását bizonyos vita előzte meg, mert a megye tagsága hozzávetőlegesen 650 fő körül van, a pontos nyilvántartás vezetése a központban folyik, ezért iránymutatásként a tagsági díjakat befizetett 35 fő vehetett részt szavazati joggal a taggyűlésen. A társadalmi szervezetek működési szabályzata szerint, mivel csupán 10 fő jelent meg, megismételt taggyűlést kellett tartani, ezért két jelenléti ív készült és ennek alapján vezette a taggyűlést Kocsis István ömt őrnagy, megyei alelnök! A megválasztott időpont ilyen nagy jelentőségű összejövetelt, erre az időszakra nem volt célszerű összehívni, sőt a tervezett napirendek közül a tisztújítást el kellett halasztani az év második felére, amikor megnyugtató lehetőség lesz egy küldött gyűlés összehívására, ahol a megye tagságát reprezentáló, kellő létszámú küldött lehet jelen, és hozhatnak reális döntéseket!

 A meghívások területén is voltak gondok, több klub elnök nem is került meghívásra a taggyűlésre! Ezért az alapszabály szerint eljárva, későbbi időpontban egy küldött gyűlés kerül összehívásra, és a megye tagságát képviselő tisztújításra kerülhet sor! Számos feladat mellett a jelölő bizottság, amely érvényes mandátummal rendelkezik Pál Mihály t őrnagy vezetésével, alapos jelölő munkát kell végezzen, legalább kettős jelöléssel kell éljen, lehetőséget kell biztosítani, hogy minél több társunk ki fizethesse tagdíját és gyakorolhassa jogait a küldöttgyűlés munkájában! A jelölő beszélgetéseket ki kell terjeszteni az egyre gyarapodó tényleges ömt, ött, és övt, széles köre mellett a jelenleg egyre gyarapodó ö. speciális tartalékosok körére is! Helyre kell állítani a képviseleti demokrácia elemi szükségességét, meg kell állítani az erózió további folyamatait a megyében, meg kell szerveznünk és fenn kell tartani azt a jövőben megye mozgalmi életében!

 Korábbi tevékenységünk fedezetére jóformán alig volt pénz! Ezen a területen jelentős és kedvező fordulat állt be, jelentős összegű központi támogatás felhasználásáról id döntött a taggyűlés, melynek célszerű, rendeltetésének megfelelően jól kell szolgálni a Szövetség feladatait!

 A fenti problémákon túlmenően felmerült, az, hogy a tagság nincs tájékozódva a MATASZ-érintő számos fontos kérdésben, melynek fő oka az, hogy az elnök minden hova egyedül megy, nem visz magával sehova soha senkit sem, így a tagságunk teljesen tájékozatlan még a legfontosabb kérdésekben sem! További gond, hogy az elnök nem látogatja a korábban alakult klubokat és a megyében mindössze 35 fő fizette ki az éves tagsági díját, ezért még ez rendezésre nem került nem is gyakorolhatják a tagságból adódó jogokat.

 A július 24-i országos küldött - értekezletre a megyéből 2 fő fog utazni Szentlőrincre a taggyűlés döntése alapján, a megyei elnök hivatalból, és a megye küldötte Kocsis István ömt. őrnagy, megyei alelnök lesz, jó munkát, sok sikert kívánunk felelősségteljes munkájukhoz.