Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

MAGYAR – SZERB VEZETŐI TALÁLKOZÓ

 Budapest, 2020. július 09.

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád megyei elnöke és a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége Vajdasági és Szabadkai vezetője, 2020. július 09.-én Budapesten, baráti találkozót tartottak. A MATASZ Csongrád-Csanád Megyei Vezetőségét, Dávid István ny. alezredes megyei elnök, a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége Vajdasági és Szabadkai Vezetőségét, Urbancsok András ny. alezredes képviselte. A két vezető, a MATASZ központban Budapesten, megbeszélést folytatott, a két tartalékos szervezet együttműködésének aktuális kérdéseiről. A megbeszélés folytatása volt, a Két Fél 2020. februári Szegedi találkozójának!

 A tárgyaló felek kölcsönösen tájékoztatták egymást, szervezeteik általános feladatairól, közös munkájukról. Dávid alezredes beszámolt a Magyar Tartalékosok Szövetségének jelenkori törekvéseiről, a megyei szervezet előtt álló, az ifjúság hazafias honvédelmi nevelő munkája területén jelentkező feladatairól, az ez évben tervezett honvédelmi sportrendezvényekről. Szólt, a járvány okozta nehézségekről, a szervezeti életünket érintő változásokról, valamint az önkéntes tartalékosok körében végzett tagtoborzások helyzetéről.

 Urbancsok András ny. alezredes, beszámolt a szerb honvédelmi vezetésnek, – a tartalékosok szervezetét érintő – legújabb intézkedéseiről, a szerb fiatalság honvédelmi nevelése területén jelentkezett új feladatokról.

 A tárgyaló felek áttekintették az elmúlt év közös tevékenységét, s tájékoztatták egymást az elvégzett munka tapasztalatairól, a szervezeteinkben bekövetkezett változásokról. Megbeszélték az egymás, közös sport- és kulturális versenyeken, rendezvényeken való részvétel kérdéseit.

 A tárgyaló felek megállapították, hogy a világjárvány, valamint annak kedvezőtlen gazdasági-társadalmi következményei, szervezeteink munkájában is éreztették hatásukat, bár minden tervezett feladatot végrehajtottunk. A járványhelyzetben, – ahol tudtunk – önkéntesekkel segítettünk, munkájuk összefoglaló értékelésére a közeljövőben kerül majd sor.

 Az elmúlt években javult a közös tevékenységünk, az állami ünnepségeken való közös koszorúzások, és a fiatalok körében végzett munka területén. A magyar és a szerb területi tartalékos szervezetek kapcsolatai az utóbbi években meglehetősen visszaesett, miközben az állami kapcsolatok kiemelkedően jól fejlődtek, a tartalékosok szövetségei közötti kapcsolatok mindenekelőtt pénzhiány miatt erősen visszaestek, tehát fejlődésén, még van mit javítani.

 Eredményesen fejlődnek együttműködő szervezeteink vezetőinek személyes kapcsolatai, amelyek kedvező hatással vannak a közös munkára. Együttműködésünkben teljes a bizalom. A találkozók során lehetőség nyílik minden esetben, a tapasztalatok, az ismeretek kölcsönös cseréjére, amely kedvezően befolyásolja közös munkánkat.

 A felek megegyeztek abban, hogy a 2020-as évben, ezt a pozitív irányú együttműködést, tovább kell folytatni. Tovább kell lépni, – a testvértelepülések, családi, sport és kulturális kapcsolatainak felhasználásával – a tartalékos szervezetek együttműködésének bővítése érdekében.

 A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy a közeljövőben, áttekintik a 2005 éven kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat, s amennyiben szükséges azt pontosítják. A találkozón – elsősorban Csongrád-Csanád megye, valamint Szabadka és térsége tartalékosainak együttműködési kérdéseit érintették. A találkozó nyílt, őszinte és baráti légkörben folyt. A tárgyaló felek, minden felmerült kérdésben megállapodásra jutottak.