Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

VEZETŐSÉGI ÜLÉS - 2020.06.12.

 

Szeged, 2020. június 14.

 Még nem ért véget a koronavírus járvány miatt bevezetett kivételes jogrend. Az ehhez kapcsolódó megszorító intézkedések is még érvényben vannak. Mégis –nagy körültekintéssel, minden érvényes szabályt betartva, megyei vezetőségi ülést kellett össze hívni, hogy felmérjük az elmúlt hónapokban kialakult helyzet okozta károkat, melyek azok az események, rendezvények, melyek véglegesen elmaradtak, melyek azok, amelyek még pótolhatók és mind ezek anyagi bázisát jelentő 2020 évi költségvetési tervek módosításának ésszerű, célszerű módosítási javaslatai. Minden információ arra utal, hogy a járvány veszély „lecsengő” félben van, csupán rövid idő kérdése az eltörlés és akkor várhatóan mindenki teljes lendületre kapcsol és akkor már kész elképzelésekkel szeretnénk a jövő elé nézni. A felgyorsult események miatt kevés ad-hoc jellege volt a tanácskozásnak, többen, más programjaik miatt a vezetőségi ülésen rész venni nem tudtak, de mindenki megkapta a tárgyalásra tervezett anyagot, javaslataikat a végső formátum már tartalmazza!

 Dávid István ny. alezredes tájékoztatta a vezetőséget, az év első felében végzett munkáról, melyet nagyon megzavart a koronavírus járvány miatt bevezetett különleges jogrend! Egyetlen rendezvényt tudtunk még az intézkedések bevezetése előtt megrendezni, a Magyar-Szerb tartalékos katonai elöljárók szövetségének képviselőivel megtartott Szegedi tanácskozását, a tanácskozást Dr. Palotai Jenő ny. ezredes tiszteletbeli elnök és Demcsák Zoltán t. hadnagy vezette le, a megbeszélések a legteljesebb megértésben és baráti légkörben zajlott, melyhez jelentős segítséges nyújtott Vajda Zoltán ÖTT őrmester, Domaszéki klubunk elnöke! Ezzel kapcsolatban az ott felmerült kérdésekről Dávid alezredes Úr tájékoztatja Elnök Urat, és javaslataikkal kapcsolatban értesíteni fogjuk Szerb Partnereinket!

 Az az elképzelés látszik leginkább helyesnek, hogy néhány rendezvény kivételével, amelyek az inkriminált időszakra esnek, ezeket törölnünk kell, és az időarányosan megvalósítható rendezvényeket az eredeti terveknek megfelelően fogjuk megvalósítani. A költségvetésben ezek a módosítások végre lettek hajtva és így fogjuk továbbítani az Elnökség számára jóváhagyás végett, és döntés után teljes energiánkat azok megvalósítására fogjuk fordítani. A leg „fájdalmasabban” a március végére tervezett Ópusztaszeri aersoft lövészet és hadijáték érintett bennünket, hiszen ez a rendezvény az egyik legnagyobb látványosságot, eseményt jelentette volna, nagyon sok munkát, nem kevés anyagiakat és energiát fektettünk bele, kivált kép Marosmenti klubunk vezetői és tagjai, de a várt hatássokról, eredményekről le kellett mondani! Talán sikerült és formájában, módjában egy alaposan átdolgozott, méreteiben kisebb hasonló rendezvénnyel bizonyos részleteket pótolni!?

 Minden jelenlévő hozzászólt, okos javaslataikkal jelentős segítséget nyujtottak a tervezett feladatok végrehajtásához! Csorba József t hadnagy elmondta, hogy a a következő időszak tervezését időben meg kell kezdeni , mert csak ebben az esetben lesz lehetőség a tervezett költségvetési pénzek lehívására, Vajda Zoltán t. őrmester a Bolgár Tartalékosok fogadásának feladataihoz vállalt segítséget, de Ő is felvetette a tervezés fontosságát, mert így lehet a meglévő erőkkel gazdálkodni! Dávid alezredes Úr elmondta, hogy ebben a módosított formában kellene a költségvetés tervezetét felterjeszteni, mert ez a forma, még lehetőséget biztosít –jóváhagyása esetén- nagyon szerény átcsoportosításra. Felmerült ismételten a szervezettség kérdése, továbbá a MATASZ igazi rendeltetésének meghatározása, és alapvető kérdésként a Honvédséggel való együttműködés kérdése, ennek köznapi tennivalói! Nem egy szer bírálatok is fogalmazódtak meg néhány felmerült kérdésben, melyek nagy része teljesen megalapozott és teljesen helyén valók, de elsősorban a közös célokat kell szem előtt tartani, és akkor egy kicsit gyorsítani lehet a fejlődés ütemét, ami az utóbbi időben, nem utolsó sorban a koronavírus miatt következett be.

 Palotai ezredes ismételten beszélt a szervezettség erősítése jelentőségéről, az összefogásról, a vállalt feladatok teljesítéséről! Elmondta, hogy fontos a bírálat, és nem szabad senkinek sem megsértődni, mert ilyenkor a hibákról beszélünk általában, de azért ajánlotta, hogy „soha ne álljunk háttal a tükör elé” körünkben a bírálatok a hibák felszámolását szolgálják, a jó tapasztalatok pedig alkalmasak arra, hogy egymástól tanuljunk! A járványhelyzettel kapcsolatban kiemelte, hogy többen vettek részt önkéntesként a járvány elleni küzdelemben, az Ők tevékenységét nem szabad elfelejteni, és a kiemelkedő munkát végzettek elismeréséről, a helyzet összefoglalása, elemzése időszakában gondoskodni kell! A vitát Dávid alezredes úr zárta le azzal, hogy a vitában elhangzott javaslatokkal módosítva, küldi el a költségvetési tervezetet.