Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

EGY NYELVEN

 

Szeged, 2020. május 9.

 

A magyar nyelv világszerte híres szépségéről és nehézségéről! Ez azért van, mert bizonyos kifejezések, több más tartalmi, fogalmi tartalommal is rendelkezhet, így előfordulhat, hogy bizonyos kifejezésünk hasonló összefüggésekben, mást jelenthet, másképp értelmezhetők! Mivel ezen a felületen beszélünk róla a Magyar Tartalékosok Szövetségében használt kifejezések, terminológiák egy részéről lenne szó! Miért is? Az alapszabály minden illetékes számára hozzáférhető! A MATASZ egy vertikálisan felépülő társadalmi szervezet, egyesület. Országos, megyei, járási és területi szervezetekből épül fel, tehát rendkívül sokarcú, összetett változatos a kép. Legalább ennyire változatosak azok a kifejezések, melyek egy-egy területen, ugyanazt a fogalmat kellene, hogy takarják! Ehhez szeretnénk röviden, megyénkben összegyűjtött tapasztalatok felhasználásával hozzájárulni! Bár az alapszabály adott, az SZMSZ rendelkezésünkre áll, mégis úgy tűnik –példák emlegetése nélkül- bizonyos területeken, inkább az „ahány ház annyi szokás,” kifejezés honosodott, vagy honosodhat meg! Tapasztalataink Csongrád megye 16-18 éves működésén és az egykor volt MHSZ eredményes működése során szerzett tapasztalatokon alapulnak! Vázlatosan, a teljesség igénye nélkül:

 

ELNÖKSÉG! A MATASZ vertikális felépítésének a csúcsán, a megyék, tagozatok és csatlakozott egyesületek küldöttjeiből választott 7-9-11-13 fős testület, (a MATASZ legfelsőbb szerve) élén az elnökkel! A küldött gyűlés évente 2-3 alkalommal, az elnökség havonta ülésezik, és hozza meg döntéseit. Az ülések nyilvánosak! (Bizonyos indokolt eseteket leszámítva!) Megbízatásuk 4 évre szól!

 

MEGYEI VEZETŐSÉGEK!?/ELNÖKSÉGEK!? Létszámtól függően a megyei tagság, taggyűlésén megyei vezetőségeket választ, nagyobb létszámú, járási vezetőségekkel rendelkező megyék, küldöttek útján 3-5-7 fős megyei vezetőséget, vagy elnökségeket választ! Ez a Vezetőség v Elnökség a megye legmagasabb döntéshozó szerve, élén az elnökkel. A vezetőség v elnökség szükségképpen, általában havonta, a küldöttgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik! Az ülések nyilvánosak! Megbízatásuk 4 évre szól!

 

JÁRÁSI VEZETŐSÉGEK! Települések számától függően, de elsősorban a járás területén működő klubok vezetőiből választott 3-5 tagú vezetőség. Szükség képpen, negyedévente ülésezik, tervezi, szervezi a járás területén a MATASZ feladatait, élén az elnökkel! Megbízatásuk 4 évre szól!

 

KLUBOK! (Egyesületek, szervezetek, közösségek stb) Alakításához legalább 10 fő szükséges, élén az elnökkel. A vezetőség tagjai az alelnök és a titkár! A klub évzáró/nyitó klub gyűlését évente tartják meg. Ez egyben az egyik legfontosabb szegmense a Magyar Tartalékosok Szövetségének, ott élnek a tagjaink, ott folyik az érdemi munka legnagyobb része, ott történik a társadalom számára is érzékelhető, a tartalékos katonák körében folytatott (vagy kívánatos) társadalmi tevékenység! A klubok megnevezését, az MHSZ-ben jól bevált formát, tartalmat választottuk, és ez az évek során bevált, megszokott, elfogadott megnevezéssé vált! Csongrád megyei gyakorlat szerint vannak általános tartalékos klubok, vannak szakági és vannak egyéb klubjaink, melyek működésének életszerűségét az eltelt évek jól igazolták!

 

Ha jól bele gondolunk egy bizonyos határ alatt elképzelhetően „megyei szervezetek” „megyei egyesületek” azonban ha ezek működését jobban megvizsgáljuk, azonnal látni fogjuk, hogy ez meglehetősen nehezen képzelhető el! Még a legegyszerűbb mozgalmi feladatok (összejövetelek, tagdíjak beszedése, kommunikáció stb) megvalósítása is nehézkes! Nagyobb, több száz fős létszám esetén nem is valósítható meg! Ezt a tapasztalatunkat igazolta a 2012 évben szegeden megtartott kibővített elnökségi ülés egyben szakmai szeminárium! Ez a rendezvény a nagyszámú résztvevők, jól felkészült előadók, hozzászólók, és a levont következtetések alapján joggal számítottunk arra, hogy ennek lesz folytatása! Sajnos ez elmaradt, felerősödtek olyan tendenciák, melyek a megyei vezetőségünk kompetenciáját messze meghaladták és meghaladják ma is!

 

Fontosnak tartjuk ezeket leszögezni, mert országos illetékességgel rendelkező társadalmi szervezet, egyesület lévén, helyes az, ha valamiről beszélünk, az ugyan azt jelentse, az egész ország, keleti, nyugati, északi és déli bármelyik zugában is! Legfőbb együttműködő partnerünk a Magyar Honvédség, annak tartalékos állománya, melyeknek szükségük van arra, hogy a két behívás között tagjai, érezzék azt, hogy nincsenek elfelejtve, szükség van Rájuk! Különösen fontos ez az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katonáinkra! Ennek a formának vezetési szintenként nagyon fontos konkrét együttműködési feladatai vannak, (lennének) melynek helyi tennivalói, lehetőségei Csongrád megyében jól érzékelhetők!

 

2012-ben már ezeket a gondolatokat megfogalmaztuk, javasoltunk a MHHVK részére egy tartalmasabb, megalapozott együttműködést! A HM által küldött bizottság lehetőségeinket megvizsgálta, „megmérettettünk és könnyűnek találtattunk” nem rendelkeztünk azzal a szervezett háttér szervezeti rendszerrel, melyre az akkor elképzelt feladatokhoz képest rendelkezni kellett volna!

 

E néhány gondolat közel két évtizedes gyakorlati tapasztalat. Az MHSZ-ben alkalmazott, a társadalom hazafias honvédelmi nevelése, a katonai elő és utóképzés, és a honvédelmi sportok tervezése, szervezése terén keletkezett, jól bevált és elismert tevékenységén alapszik! Az MHSZ-nek, egyetlen jelentékeny hibás vonása volt. Az egypárt rendszer viszonyai között, politikai felügyelet címén – az akkori párt, területi szervei, főleg egyes szerep zavaros munkatársai- bele avatkoztak a szövetség napi munkájába és ez nem kívánatos szubjektív következményeket okozott! Ez kerülendő, minden különösen demokratikusan választott és működő társadalmi szervezetben!

 

A lecsengőben lévő koronavírus járvány egyik, nagyon szerény tapasztalata is lehet az, hogy lényegében a járvány kitörésekor a MATASZ szinte lebénult! Működésének szinte semmilyen jele a környezetünkben nem volt érzékelhető, csupán elektronikus úton, telefonon volt egy-egy szösszenet, de ez messze nem tükrözte az egyébként jelentékeny tevékenységet, melyet a hadsereg és –igény esetén- tartalékos állománya végzett, végezhetett volna! Gondolatainkat, megyei vezetőségi ülésen felvetettük, melyek megyénkben bevált gyakorlatnak tekinthető, és remélhetően az utóbbi évek változásaiból adódó kisseb zavarok megoldódnak és a továbbiakban még jobban, eredményesebben végezhetjük, folytathatjuk szervezetépítő tevékenységünket! Ennek vannak feltételei is melyek részben megvannak, részben megteremthetők! Sok utánajárást, szervező munkát, időt, kapcsolatokat, energiát igényel, de megéri, mert hatékony működésünk helyett csupán egy szép nevű, de tartalmában egy sekélyes, célok, tagság nélküli, szervezetlen, vezethetetlen gittegylet benyomását kelthetjük!