EGÉSZSÉGÜGYESEINK

Szeged, 2020. március-április

Az egészségügy működése egy önálló nagy rendszer, melybe az „egészségügyi szakmák” nagyon sok területe tartozik! Ezek nem választhatók szét, mert akkor megbomlik a belső összhang és a rendszer döcögve, lassan működésképtelenné válik! Szükség van tehát minden ott dolgozó munkatársra!

Régen minden az egészségügyben dolgozó szakmailag képzett ember egyben tartalékos katona is volt, és döntő többségük büszke is volt arra, hogy a haza szükség esetén ilyen minőségükben is számított Rájuk. Katonakönyvük volt, és képzettségüknek jártasságuknak megfelelően, tartalékos katonai tervezett beosztásaik voltak, és ezeknek a beosztásoknak megfelelően tartalékos katonai rendfokozatokkal rendelkeztek! A rendszerváltást követő években ez a terület is „korszerűsítésre” került, számos intézkedés jelent meg, végül, a kötelező hadkötelezettség megtartása mellett a Honvédelmi Miniszter lemondott a sorkatonai kötelezettség letöltésének kötelező jellegéről, önkétessé alakult a hadseregünk! Jól? Rosszul?, Erősebb? Gyengébb lett e a haza védelmének alapvető helyzete, ezt nyilván majd az idő fogja eldönteni. Tény hogy közvetlen biztonságpolitikai környezetünkben jelentős javulások következtek be, de akkor szinte senki nem számolt a legújabb kori, népvándorlás tömeges méreteivel, a migrációval, a természeti katasztrófák lehetőségeit is mintha a mérlegelés köréből kihagyták volna, és bár természetes, megszűntek a folyamatos bevonulások, leszerelések, lazult a társadalom és a haderő folyamatos napi élő kapcsolata! És mintha hiányozna a katonai szolgálattal kapcsolatos nevelő tevékenység, ami a férfivá válás egyik „iskolai osztály volt” életünkben!

Azóta alaposan átgondolták a honvédelem tartalékát, különös tekintettel a humánerő tartalékokra! Különféle tartalékos komponensek jöttek létre, az ÖVT az önkéntes védelmi tartalékosok, az ÖMT az önkéntes műveleti tartalékosok, és az ÖTT az önkéntes területvédelmi tartalékosok! Mind ezek a személyi, tárgyi feltételei létre is jöttek, folyamatos építése, erősítése, kiképzése jelenleg is tart!

Ezek az Elemek teljesen önkéntes alapon, megfelelő, szabályozott viszonyok szerint, megállapított illetmény normák szerinti anyagi, pénzügyi és egyéb javadalmazás mellett, eredményesen működnek. Ezek a tartalékos komponensek kiegészülve a Haza, a Honvédelem ügye iránt érdeklődő Honfitársainkkal lehetnek elsősorban tagjai. Csongrád Megyében is a Magyar Tartalékosok Szövetsége, megyékként létrejött területi, megyei és járási vezetőségek által szervezett, általános tartalékos, szakági és egyéb klubjainak keretein belül!

Csongrád megyében az erre irányuló törekvéseink közben ért bennünket a koronavírus járványhelyzet támadása. Nyilvánvaló volt, hogy orvosok, gyógyszerészek, nővérek, ápolónők, az egészségügy területén dolgozó Társainkra fog hárulni a legtöbb, legfelelősségteljesebb munka. Amikor kihirdetésre került rendkívüli helyzet, számos kérdésre, lehetőségünkre fény derült, és kiderült, hogy szakképzett tagjaink java része máris „csatasorba állt,” feladatokat vállalt, és jelentős mértékben hasznosították képzettségüket! Sajnálatos, hogy ez a járvány helyzet leginkább a hatvanöt éven felüli korosztály tagjait fenyegeti leginkább, akiknél egyáltalán miként, milyen módon és mértékben tud ebben a munkában részt venni, mert veszély helyzetben sem várható el, hogy bár-ki is ki tegye magát, és családját súlyos fertőzés veszélyének! Ráadásul a védő felszerelésekkel is a kezdetekben nagyon gyenge volt az ellátás!

Felhívásunkra több klubunkban is megnőtt az érdeklődés, jelentős mértékű, különféle felajánlások érkeztek önkéntes feladatok vállalására vonatkozóan. Minden jelentkező elsősorban a rendelkezésére álló lehetőség, képesség, képzettség alapján ajánlotta közreműködését! Kulcshelyzetben az orvosok, gyógyszerészek voltak, de valamennyi nővér, ápolónő képzettségű tagunk, nagyon „felértékelődött,” ha négy kezük lett volna, valamennyibe került volna tennivaló! Felsorolni is nehéz lenne kik, mit, hogyan segítettek önkéntes közreműködésükkel, ki kell emelnünk tisztségviselőinket, elsősorban Dr. Csergő Tibor főorvos Urat szőregi klubunk alelnökét és Dr. Abdúl Rahim mindszenti klubunk elnökét, akik ugyan kissé meghaladták a javasolt korhatárt, mégis a helyükön maradtak és végezték közérdekű, felelősségteljes gyógyító munkájukat! Jelesre vizsgáztak, mint orvosok és jelesre vizsgáztak, mint a Magyar Tartalékosok Szövetsége helyi tisztségviselői! Mindig fontosnak tartottuk a települések MATASZ klubjainak jelentőségét, ott élnek az emberek, ott élnek és dolgoznak jelenlegi és jövőbeni tartalékosok, és remélhetően közülük minél több tagja kerül a Szövetségünk tagjai soraiba! Hogy mit, hogy lehete és kell cselekedni, amikor arra szükség van, érintett tagjaink ennek jó példáját mutatták! Köszönetünket fejezzük ki példás, munkájukért!