Központi levél

 

MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE

 

ASSOCIATION OF HUNGARIAN RESERVISTS

 

Kerepesi út 29/b, H-1087 Budapest, HUNGARY

Tel.: +3612365403 / Fax: +3612365101 Mob.: +36305250684

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ny.tszám: 1-44/2020

 

Tisztelt Elnök Asszony/Úr!

 

Helyben

 

Tárgy: Tájékoztató a humán járvánnyal kapcsolatos országgyűlési törvényről és egyes kormányrendeletekről, valamint olyan jogszabályokról, amelyek közvetlenül a jogi személyek működését érintik.

 

            Mint ismeretes a kormány a 1012/2020. (I. 30) és a 1083/2020. (III. 09.) határozataiban intézkedett a koronavírus járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs            felállításáról, működéséhez szükséges források biztosításáról, majd később sor került országgyűlési törvény megalkotására és különböző kormány rendeletek, határozatok meghozatalára a vírus elleni védekezés érdekében.

 

Többek között a 1101/2020. (III. 14.) és a 1109/2020. (III. 18) kormány határozatokkal létrehozásra kerültek a különböző Akciócsoportok, így a honvédelmi miniszter vezetésével a Létfontosságú Magyar Vállaltok Biztonságáért Felelős Akciócsoport, illetve a honvédelmi miniszter irányításával a Honvédelmi Irányító Törzs rendszer. A Honvédelmi Minisztériummal való együttműködésünk keretében felmértük mindezen tevékenységekhez a MATASZ támogatási képességeit, külön-külön 60 év alatti és feletti tagjaink, szimpatizánsaink körében, mintegy tartalékot képezve később esetleg szükségessé váló támogatási tevékenységhez.

 

A MATASZ Felügyelő Bizottság elnökével, bevonva a MATASZ könyvelőjét, áttekintettük a jogi személyek működését érintő, a humán járvánnyal kapcsolatos országgyűlési törvényből és egyes kormányrendeletekből adódó feladatokat.

 

Tekintettel a humán járványra a kormány a 40/2020. (III. 11.) rendeletében március 11.-én 15:00 órától az egész ország területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A 46/2020 (III. 16.) rendeletében kérte bizonyos korcsoportúak lakhelyelhagyásának korlátozását, megtiltotta gyűlés, rendezvény helyszínén való tartózkodást, közösségi színterek látogatását. A 71/2020 (III. 27.) rendeletében pedig, mindenki számára kijárási korlátozást rendelt el, meghatározva azoknak az alapos indokoknak a körét, amellyel el lehet hagyni a lakhelyet. 

 

Az Országgyűlés a 2020 évi XII. törvényben felhatalmazta a kormányt arra, hogy rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. A kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbíthatja.

 

A kormány a 102/2020. (IV. 10.) rendeletében meghatározta, hogy a polgári jogi szabályok alapján létrejött jogi személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, illetve a jogi személyre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket mely eltérésekkel kell alkalmazni. Többek között szabályozta a jogi személy küldöttgyűlése tartását és vezető tisztségviselője megbízatásának veszélyhelyzet ideje alatt való megszűnését.

 

Küldöttgyűlés vonatkozásában úgy rendelkezett, hogy az nem tartható meg oly módon, hogy az a küldöttek személyes részvételét igényelje.

 

Vezető tisztségviselő megbízatása vonatkozásában pedig előírta, ha a vezető tisztségviselő megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt szűnik meg, a megbízatás a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig fennmarad és a vezető tisztségviselő legkésőbb eddig az időpontig köteles feladatát ellátni.

 

Mindezen jogszabályok értelmében a küldöttgyűlés összehívására a veszélyhelyzet megszűnését követően nyílik lehetőség, és megtartására a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig kell sort keríteni.

 

A humán járvány következtében március 11.-én az egész ország területére kihirdetett veszélyhelyzet a MATASZ területi szervezeteinek egy részénél – a beérkezett jelentések és dokumentumok alapján – már nem tette lehetővé az éves beszámoló, valamint az éves munka és naptári terv, egyéb helyi tervek elfogadását biztosító taggyűlések megtartását, ahol a küldött(ek) megválasztására is sor kerülhetett volna.

 

Előreláthatólag, a veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetési időpontjától elegendő idő áll rendelkezésre az elmaradt területi taggyűlések megtartására, a küldöttek megválasztására, a szükséges dokumentumok /taggyűlés jelenléti íve, jegyzőkönyve, küldött(ek) adatai/ megküldésére, valamint a küldöttgyűlés ismételt összehívására.

 

A humán járvány miatt a 4/2019 Körlevélben megfogalmazott időpontok, valamint a 2/2020 (02. 05) határozatba jelölt időpont is később módosításra, kiegészítésre kerül.

 

Védjük a környezetünkben élők és magunk egészségét a vírusjárvány miatt hozott rendszabályok maradéktalan betartásával!

 

Budapest, 2020. április 17.-én.

 

Üdvözlettel:

 

  Dr. Bíró Ferenc ny. őrnagy s.k.                                    Széles Ernő ny. dandártábornok s.k.

MATASZ FB elnök                                                                MATASZ elnök