Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

FELHÍVÁS A MATASZ ELNÖKÉTŐL

Szeged, 2020. március 18.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége illetékességi körébe tartozó, minden járási, települési MATASZ Szervezet Vezetőségeihez, Tagjaihoz!

A Koronavírus járvány, terjedése a folyamatos állami tájékoztatás rendjében valósul meg! A különleges jogrend bevezetésével egyidőben felállított ideiglenes szervezetek tervszerűen, szakszerűen végzik munkájukat. Arra kérjük érintett tagjainkat, hogy fegyelmezett állampolgárokhoz illő és méltó módon ténykedjenek, napi ügyeikben járjanak el! A MATASZ Elnöke külön kéréssel is fordult hozzánk, ebből részleteket most itt közlünk. Lényege: Tartózkodjon mindenki az egyénieskedő, nem összehangolt kezdeményezésektől, mert ezzel csak zavarni lehet a központi akarat és tervek megvalósítását, túl azon, hogy sem képességeink, sem lehetőségeink más egyebeket jelenleg nem tesznek lehetővé, csak arra lenne alkalmas, hogy lejárassuk Szövetségünket, kárt okoznánk eddig végzett eredményeinkben, megbecsültségünkben. A különféle utakon érkezett felhívást, zavart keltő kezdeményezést, bármilyen tisztségviselők szerkesztették, - mint rémhírt - hagyjuk, hagyjátok figyelmen kívül! Megyei Vezetőségünk, az Elnökség által hozott döntéseket és az Elnök Úr által kiadványozott feladatokat, információkat tartja joghatályosnak, számunkra érvényesnek.

 

„Tisztelt………………..

Kérem, minden MATASZ szervezet elnökét, hogy a március 13.-án, pénteken 14:21-kor kiadott elnöki kör e-mailben meghatározottakat vegyék figyelembe, ahhoz tartsák magukat és segítsék, hogy tagjaik, környezetük is az abban foglaltaknak megfelelően járjanak el.

Más e-mail levelektől, felhívásoktól, stb…. tekintsenek el!

Amennyiben, mint civil szervezethez, MATASZ-hoz, bármilyen jellegű felkérés, értesítés érkezik a járványhelyzettel kapcsolatban, az elnökség döntését - bár testületi tevékenységünket is szüneteltetjük – követően, amennyiben ez nem lehetséges elnöki döntésemet követően, minden vezetőtársunkat e-mailen keresztül értesíteni fogom!

Kérem az országos elnökség azon tagjait, akik eddig is esetleg másképp gondolkodtak, hogy értsék meg, ez most nem az egyéni ötletelések, e-mailek központi (ami amúgy is elnöki hatáskörbe tartozik) küldözgetésének időszaka.

A nem hivatalos e-mailre hozzám beérkező telefonhívások és e-mailek, hogy „akkor most mit tegyünk?” csak zavarkeltésre alkalmasak.

Mindenki fel tudja mérni saját képesítését, lehetőségeit, tudásbeli és gyakorlati képességeit - figyelembe véve a ma már ismertté vált veszélyeztetett korcsoportot is, amely az egészségügyi állománytól is azt kéri, hogy lehetőleg a 65 év feletti szakállomány közvetlenül a fertőzöttekkel, de a lehetséges vírushordozókkal se érintkezzenek, legalább is a járványügyi helyzet jelenlegi a szakaszában –, hogy egyénileg, vagy kisebb csoportokban bármilyen felhívásnak eleget tegyen.

Ismételten csak azt kérem mindenkitől, hogy a Központi Körlevélben foglaltakat - melynek tartalmát az elnökség tagjai egyhangúan elfogadtak a kibocsájtás előtt - szíveskedjen magára nézve is betartani.”

Vigyázzon mindenki szeretteire, embertársaira, magára és szigorúan kövesse a rendszabályok előírásait! 

                                                                            Dávid István ny. alezredes
                                                                                   Megyei elnök