Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

TÁJÉKOZTATÓ A TAGDÍJ MÉRTÉKÉRŐL

 

Széles Ernő ny. ddtbk úr megbízásából tájékoztatom, hogy a 2019. március 30-i küldöttgyűlés döntése értelmében a 2020. évi tagdíj mértéke az alábbi:

 

8. életévét be nem töltött személyek esetén 1000 /egyezer/ forint

 

18. életévét betöltött személyek esetén 3000 /háromezer/ forint

 

Jogi személy tag esetén 5000 /ötezer/ forint

 

Kérjük azokat, akiknek szervezetében előfordul, hogy valaki több évre előre kifizette tagdíját, tájékoztassák a tagdíj mértékének változásáról.

 

A fenti összegnél kevesebb befizetések nem tekinthetőek tagdíjnak és a MATASZ támogatásaként értelmezhető.

 

Csekken, illetve utalással történő tagdíjfizetésnél a tagdíj összegét feladó személy minden esetben közleményként írja meg teljes nevét, lakóhelye és a megye megnevezését.

 

Tisztelettel:

 

Barabás Sándor t. őrnagy

 

országos elnökségi tag

 

MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE

 

+36 30 488 9825, HM tel: 45-323,