Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

MATASZ
MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE

EGYSZRÜSÍTETT
BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Belépés időpontja:……………..év……………………..hónap…………………………..napja
Név:……………………………………………rendfokozata:……...…………………………..
Születési helye:………………………………………  év………….hó…………napja………..
Anyja neve:………………………………Lakcíme:……………………………………………
Email címe:………………………………………………………Telefon:………….................
Munkahelye:…………………………………………………………………………………….
Iskolai végzettsége:………………Polgári/katonai………………..szakképzettsége…………...
Családi állapota…………………………Nyelvismerete:……………….foka:….......................
Képességek: (gép, harc jármű, hajó, repülő stb) vezetői engedély……………………………..
Katonai szolgálat rövid lefolyása:……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Kitüntetései:……………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...

Közölt adataim a valóságnak megfelelnek, azok nyilvántartásához hozzájárulok, más irányokban felhasználásához csak egyedi előzetes hozzájárulásom után!. Évi tagdíj: 2.000.-FT. Kérem felvételemet a Magyar Tartalékosok Szövetségébe.

Kelt:…………………  201…év  …………..hó  ………….nap.

                                                                 ...................................
                                                                               aláírás