Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

A haza védelme össztársadalmi ügy!

HM előadása, 2019. november 14.

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program céljairól, eddigi eredményeiről, a Magyar Honvédség megújulásáról tartott előadást Salgótarjánban Benkő Tibor honvédelmi miniszter november 14-én, csütörtökön.

A tárcavezető a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság meghívására látogatott el Salgótarjánba, hogy a Megyeházán számoljon be a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program céljairól és aktuális állásáról.

Benkő Tibor ismertette a program elindításának előzményeit, az Európa biztonsági stabilitását veszélyeztető tényezőket, köztük a NATO által is megjelölt két veszélyeztetettségi irányt, a keletit és a délit. Beszámolt az ukrán-orosz konfliktusban, a Nyugat-Balkán instabilitásában, a hibrid- és kiber hadviselésben, az illegális migrációban és a radikális terrorizmusban rejlő kockázatokról, s rámutatott: az utóbbi évtizedekben olyan gyorsan változott a biztonsági helyzet, amelyre válaszul Magyarországnak is egy gyorsan kivitelezhető, de annál hatékonyabb haderőfejlesztési programot kellett kidolgoznia. Mint mondta, a kormány évről-évre növeli a tárca költségvetését, így az erkölcsi támogatás mellett minden anyagi forrás is rendelkezésre áll ahhoz, hogy a program befejezésekor a Magyar Honvédség a térség meghatározó, a kor kihívásainak minden tekintetben megfelelni képes, lojális, jól kiképzett és csúcstechnikával felszerelt katonákból álló hadereje legyen.

A honvédelmi miniszter kiemelte: bár a program egyik része a magyar haderő teljes haditechnikai megújulását tűzte ki célul, annak középpontjában a katona áll, hiszen a legmodernebb technika sem ér sokat jól kiképzett, a hivatásához és hazájához végsőkig hűséges, professzionálisan kiképzett és felkészített állomány nélkül. Ezért dolgozták ki azt az életpályamodellt, amely az ütemezett illetményemelések mellett magában foglalja a folyamatos oktatást, továbbképzést, a lakhatási támogatást és az egészségkárosodási ellátás rendszerét is. Mint mondta, a magyar katonákat (és valamennyi hazai fegyveres állami szervezet tagját) már az újból beindított hazai hadiipar termékeivel, a Kiskunfélegyházán összeszerelt kézifegyverekkel látják el. Hozzátette: a haditechnikai eszközöket is a magyar katonák igényei szerint szerzik be. „Magyarország mindenből a legkorszerűbbet, a legmodernebbet vásárolja, mert a kihívásokra csak ezekkel lehet válaszolni” – mondta a miniszter.

Benkő Tibor a fiatalabb generációk megszólításának prioritását is hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a program részeként a tárca és a Magyar Honvédség mindent megtesz annak érdekében, hogy a hazafias nevelés révén felkeltse a fiatalok érdeklődését a katonai pálya iránt. Ezért szerveznek honvédelmi táborokat, működtetik a Honvédelmi Sportszövetséget, indították el a Honvéd Kadét Programot, hozták létre a diákoknak szóló ösztöndíjakat, valamint bővítik a honvéd középiskolai rendszert. Az Önkéntes Tartalékos Rendszert a megújuló haderő egyik alappillérének nevezte. Elmondta, hogy békeidőben két területvédelmi tartalékos ezred áll szolgálatban, ám különleges jogrend esetén ez a szám hétre bővül. Rámutatott, hogy míg 2010-ben mindössze tizenhét tartalékos katonája volt a honvédségnek, addig mára majdnem kilencezren választották már a haza szolgálatának ezt a formáját. Nógrád megye kapcsán elmondta, hogy a megye kiemelkedően teljesít az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer létszámát tekintve.

MAGYAR – SZERB KAPCSOLATOK 2019.11.

2019. 11. 08.

Magyarországra látogatott a szerb vezérkari főnök. Udvariassági látogatáson fogadta Benkő Tibor honvédelmi miniszter Milan Mojsilović vezérezredest. A szerb vezérkar főnöke Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka meghívására érkezett hazánkba.

 

A tárcavezető a találkozón elmondta, hogy a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatok kiemelkedően jónak mondhatók, valamint a katonai együttműködés is folyamatosan erősödik a két ország között. Benkő Tibor hangsúlyozta, hogy a baráti összefogásra a jövőben is szükség van és keresni kell az együttműködés bővítési lehetőségeit. Egyetértettek abban, hogy ezt az építkezést, a kapcsolatok ápolását és mélyítését tovább kell folytatni. Milan Mojsilovic vezérezredes kiemelte, hogy ehhez a Magyar Honvédség korábbi vezetése erős alapokat tett le.

Szó esett az illegális migráció kezelésének lehetőségeiről, amely mindkét országot érinti. Ezen a téren a Nyugat-Balkán stratégiai fontosságú nemcsak Szerbia, hanem hazánk számára is, ezért a transzatlanti térség biztonsága és a NATO kohéziójának erősítése érdekében Magyarország a békeműveletekben a jelenlegi szinten kívánja fenntartani részévételét, amelyben Szerbia támogatására is számít.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a Magyarország és Szerbia között 2019 áprilisában aláírt katonai technikai megállapodás komoly segítséget jelent a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program megvalósításában.

Benkő Tibor megerősítette, hogy Magyarország továbbra is támogatja Szerbia csatlakozását az Európai Unióhoz, amely tovább erősítheti Közép-Európa biztonságát.

A tárgyaláson a közös hadgyakorlatokról, az UNFICYP missziós műveletek folytatásról, és az Ohioi Nemzeti Gárdában való további együttműködésről is egyeztettek a felek.

„ZRÍNYI 2026” HM Tájékoztató!

Budapest, 2019. október 29.

Mindannyian részesei vagyunk a honvédelemnek! A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program aktuális állásáról és a Magyar Honvédség megújulásáról tartott előadást Benkő Tibor honvédelmi miniszter október 29-én, kedden, Budapest Kormányhivatalában.

A honvédelmi miniszter ismertette a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program elindításának előzményeit, a megváltozott biztonságpolitikai helyzetet, a globális terrorizmus térhódítását, a Nyugat-Balkán instabilitását, az ukrán-orosz konfliktust, az illegális migrációt, a hibrid hadviselés megjelenését, valamint a kibertérben zajló hadműveleteket, amelyek hatásukat tekintve immár hasonló pusztítási kapacitással bírnak, mint a hagyományos hadviselési formák. Mint mondta, a kormánynak választ kellett találni az új kihívásokra, ezért hirdette meg azt a programot, amelynek megvalósításával a Magyar Honvédség a térség meghatározó, a 21. század minden kihívására reagálni tudó, lojális katonákból álló, a legkorszerűbb technikával felszerelt haderejévé válik.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a katonák soha nem várják a háborút, fő feladatuk a béke fenntartása. Éppen ezért teljesít szolgálatot évente mintegy kétezer magyar katona világszerte a különböző missziókban. Ugyanakkor – mutatott rá Benkő Tibor – a NATO alapító okiratának 3. cikkelye szerinti elvárás, hogy minden nemzetnek olyan hadsereggel kell rendelkezni, amellyel meg tudja védeni saját határait. Az évről-évre bővülő büdzsével rendelkező Honvédelmi Minisztérium által irányított Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program éppen ezt a célt szolgálja. A program középpontjában a katona, az ember áll, ezért dolgozták ki azt a katonai életpályamodellt, amelynek szerves része a folyamatos illetményemelés, az egészségkárosodási ellátás rendszere, valamint a lakhatási támogatás. A katonák a legújabb, legmodernebb felszerelést kapják, köztük a program részeként újra elindított hazai fegyvergyártás termékeit, a Kiskunfélegyházán összeszerelt kézifegyvereket.

Benkő Tibor kiemelte, hogy a tárca mindent megtesz a fiatalok megszólításának érdekében. Ezért vezették be a diákoknak szóló ösztöndíjrendszert, szerveznek honvédelmi táborokat, működtetik a Honvédelmi Sportszövetséget, a Honvéd Kadét Programot, valamint fejlesztik tovább a debreceni mintára a honvéd középiskolai rendszert. A társadalmi párbeszéd és együttműködés, egyben a haderő megújításának egyik alappillére az Önkéntes Tartalékos Rendszer megújítása is. A tárcavezető elmondta, hogy immár kilencezren szolgálják ilyen formában a hazát.

A technikai modernizáció kapcsán a honvédelmi miniszter kifejtette: az új beszerzések minden esetben a magyar katonák igényei szerint történnek.

Hozzátette, hogy mindenből a legújabb, legmodernebb eszközöket szerzik be, s hogy a program ezen része is a Magyar Honvédség valamennyi területét fedi le. Mindemelett kiemelt feladatként kezelik az oktatást, a kutatást és az innovációt.

Benkő Tibor előadásában külön kitért a NATO tagországok védelmi minisztereinek néhány nappal ezelőtt, Brüsszelben tartott találkozójára. Mint mondta, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kapcsán, de elismeréssel szóltak arról is, hogy 2024-re Magyarország teljesíteni tudja vállalását, azaz a GDP 2 százalékat képes védelmi költségekre fordítani. Szólt arról is, hogy hazánk egyre nagyobb szerepet vállal a térség biztonsága érdekében, ezért hozzák létre Szolnokon a Regionális Különleges Műveleti Parancsnokságot, amelynek megalapításáról éppen Brüsszelben írt alá egyetértési nyilatkozatot horvát, szlovén és szlovák kollégájával a tárcavezető. Szintén a védelmi képességek növelése érdekében alakul meg a közeljövőben Székesfehérváron az a Közép-európai Hadosztályparancsnokság, amelyet a NATO haderőstruktúrájába is felajánlanak.

Zárszavában Benkő Tibor újra rámutatott: a honvédelem a társadalom közös ügye. „Mindannyiunk felelőssége, hogy teszünk-e annak érdekében, hogy ezt a békét, ezt a biztonságot, amelyben élünk, a jövőben meg tudjuk tartani” – zárta előadását a honvédelmi miniszter.

Hat órás állóképességi futás Szegeden

 

Szeged, 2019. október 26.

 

Az Ultra Runners Hungary (U.R.H.) Szeged Sport Egyesület, 2019. október 26-án, már ötödikalkalommal rendezte meg a 6 órás állóképességi futóversenyt Szegeden a Partfürdő területén. A verseny állandó indulója és egyik főszervezője Demcsák Zoltán t. hadnagy, a MATASZ Csongrád megyei alelnöke.

 

A versenyre bárki benevezhetett, bárki indulhatott – egyéniben, illetve 2 - 3 fős váltócsapatokban, – de a versenyzőnek tisztában kellett lennie, a verseny sajátosságával, hosszával, nehézségével és tökéletesen felkészültnek kellett lennie a tartós futásra.A versenyre történő jelentkezés, a nevezési díj befizetését követően vált érvényessé, bár ahelyszínen is volt lehetőség a nevezésre. A szervezők a Partfürdő rendkívül szép környezetében várták a futni vágyókat és a szurkolni kilátogatókat.

 

A rajtnál és a célban lévő frissítőpontokon, vizet, izotóniás italt, magnéziumos italt, kólát, paradicsomlét, kávét, teát, sós és édes kekszeket, süteményt, almát, banánt, olivabogyót, aszalt gyümölcsöt, zsíros kenyeret, sajtot, paradicsomot és sót kínáltak a versenyzőknek a szervezők. A rajt/cél területen elsősegélypontot működtettek a szervezők, ahol szakképzett személyzet látta el a sérülteket. Minden résztvevő részére kötelezővé tették az esetleges segítségnyújtást!

 

Minden – a távot és az időt – teljesítő résztvevő, a verseny emblémázott befutóérmét kapta meg. A verseny legidősebb induló versenyzője a 75 éves Molnár Misi bácsi volt, aki 51 km-t teljesített hat óra alatt.

 

A rendvédelmi dolgozók kategóriájában induló legjobb egyéni női versenyző, Kisháziné Zombory Erika volt, aki 72 km futott a rendelkezésére álló idő alatt.

 

A rendvédelmi dolgozók kategóriájában induló legjobb egyéni férfi Spisák Emil, 72 km-t teljesített.

 

Az első helyezettek külön díjazásban részesültek. Részükre a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Elnöksége által felajánlott serleg került átadásra. A különdíjakat Dávid István ny. mérnök alezredes, a MATASZ Csongrád megyei elnöke adta át.

 

„Az ultrafutás egy alternatív univerzum, ahol úgy tűnik, a Föld szabályai nem érvényesek: A nők erősebbek a férfiaknál, öreg csávók erősebbek a fiatal csikóknál és a kőkorszaki fickók szandálban erősebbek bárkinél!”

 

Christopher McDougall – Futni születtünk

MATASZ egyesület alakult Domaszéken

 

Domaszék

 

Új települési MATASZ egyesület alakult Domaszéken, így újabb 11 fővel gyarapodott a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei taglétszáma. Az alapos – hónapokig tartó – előkészítő munka után, a munkát vállaló Vajda Zoltán ött. szakaszvezető úr alakuló ülést hívott össze Domaszéken, a saját házában.

 

 

Az alakuló ülésen megjelent Dávid István ny. alezredes, aki köszöntötte a MATASZ új tagjait és tájékoztatta a megjelent résztvevőket a MATASZ feladatairól, rendeltetéséről, céljairól, lehetőségeiről.

 

 

Domaszék,Szegedtől 11 km-re nyugatra fekvő, közel ötezer lélekszámú település. A vasútállomás nélküli települést, az 55-ös főúton lehet megközelíteni.Domaszék községet 1952-ben alapították, bár már régóta lakott volt a szeged környéki tanyavilágban. Természetesen már évekkel ezelőtt szóba került, az itt élő egykor volt katonák szervezeti összefogása, a közös fellépés lehetősége a hazafias honvédelmi nevelőmunkában, a hagyományok ápolásában, és más közösség formáló feladatok végrehajtásában, amelyekre jó szervezeti kereteket biztosíthat a Magyar Tartalékosok Szövetsége.

 

 

A résztvevők elhatározták, hogy első lépésként erősíteni, bővíteni és gyarapítani fogják taglétszámukat. Megismertetik a legszűkebb környezetüket a MATASZ tevékenységével, és már a következő év során – a lehetőségek ismeretében – kezdik meg, a szervezett közös munkát. Meg akarnak jelenni a település közéletében, ünnepségein, elő kívánják segíteni ismertségüket és meg akarják a helyi közvéleménnyel ismertetni munkájukat, tevékenységüket.

 

 

Az alakulás körülményeinek kialakításában alapvetően fontos és kiemelkedő munkát végzett, Vajda Zoltán ött. szakaszvezető úr, aki jó körülményeket alakított ki az alakuló ülés előkészítése és megtartása érdekében. A jelenlévők a megyei elnök javaslata alapján, választották meg a vezetőség tisztségviselőit:

 

 

Az egyesület elnöke: Vajda Zoltán ött. szakaszvezető

 

Az egyesület 1. alelnöke: Ványai Zoltán ött. szakaszvezető

 

Az egyesület 2. alelnöke: Frittmann Kitti

 

Az egyesület titkára: Pásztor Lotte Gizella ött. őrvezető

 

Az egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke: Bánhidy Csaba t. főhadnagy

 

Az egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja: Rózsás Milán

 

Az egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja: Nagy Elisabeth

 

A továbbiakban Vajda Zoltán ött. szakaszvezető, a megválasztott elnök, megköszönte a tagság bizalmát, s tájékoztatta a tagságot, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetsége Alapszabályában foglaltak szerint, a tagoknak éves tagsági díjat kell fizetniük. Az Alapszabálynak a szervezet gazdálkodására vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelően személyenként évente – 2020. év január 01-től – 3.000,- Ft-ot. A tagok, a szervezetbe való belépés időpontját követően kötelesek a tagdíjat fizetni. A további fizetési kötelezettséget a folyamatosan fizetendő éves tagdíj képezi. A fizetési kötelezettség összegét a Közgyűlés évente, a rendes Közgyűlés alkalmával állapítja meg. A működés első évében, az Alapszabályban meghatározott tagdíj összegét, az alakuló Közgyűlés elfogadta. A tagsági díjat, minden év január 31. napjáig kell megfizetni a szervezet pénztárába, vagy bankszámlájára.

 

 

A megyei elnök, az új tisztségviselőknek és az új tagoknak jó munkát és sok sikert kívánt. Kívánta továbbá, hogy érezzék jól magukat a MATASZ nagy családjában, s kérte őket, támogassák munkájukkal az elnököt és a vezetőséget, a kitűzött célok elérésében, a meghatározott feladatok végrehajtásában.

 

 

Az alakuló közgyűlést, a megválasztott egyesületi elnök bezárta, s mindenkit meghívott egy finom ebédre, amit a család és a MATASZ új tagjai szolgáltak fel.

 

 

More Articles...

 1. A 63. évfordulóra emlékeztek
 2. Német-magyar tartalékosok találkozója Szegeden
 3. Ifjúsági honvédelmi akadályverseny Szegeden
 4. Projektnap a Móravárosi Szakgimnáziumban
 5. Területvédelmi Tartalékos Rendszer
 6. Miniszteri köszöntő a Tartalékosok Napja alkalmából
 7. Október 6. - Nemzeti Gyásznap
 8. Aki egyszer katona volt, az is marad
 9. MATASZ-LÖVÉSZET RUZSÁN
 10. Érdekesség a Facebookról
 11. TOBORZÓNAP SZEGEDEN
 12. Szegeden tartott előadást a honvédelmi miniszter
 13. Ruzsai kerékpárverseny
 14. Honvédelmi nap
 15. MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.09.
 16. A megyei tisztségviselők feladatai
 17. KADÉTOK VERSENYE
 18. HADERŐFEJLESZTÉS 2019.09.
 19. Idősek Világnapja - október 1.
 20. GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOK FÉLIDŐBEN
 21. Katasztrófavédelmi gyakorlat
 22. „Iron Cat" SZERB-MAGYAR KÖZÖS GYAKORLAT
 23. NÉMET TARTALÉKOSOK LÁTOGATÁSA
 24. III. Honvédelmi Többtusa
 25. Bulgária nemzeti ünnepe - 2019.
 26. Kadétavatás és ünnepélyes fogadalomtétel
 27. JUBILEUMI EJTŐERNYŐS VERSENY
 28. HARCKOCSIZÓK TALÁLKOZTAK
 29. XX. MATASZ-MEBSZ KUPA - MEGHÍVÓ
 30. SZIN 2019
 31. A honvédelem nemzeti ügy
 32. Gyászol a Magyar Honvédség
 33. Ünnepélyes eskűtétel Ópusztaszeren
 34. MEGEMLÉKEZÉSEK
 35. A haza védelme, a nemzet szolgálata
 36. GYŐRI „HARCOSOK”
 37. Honvédelmi Tábor 2019. Tiszasziget
 38. A BALTIKUMBAN
 39. XIV. Tisza-parti Szent István Népünnepély
 40. Dunai hajóbaleset - portrésorozat a Hableány mentőiről
 41. CSALÁDI MÚZEUMLÁTOGATÁS
 42. HŐSEINK
 43. Magyarok Országos Gyűlése
 44. RÖSZKEI FALUNAP - 2019.
 45. Száz éve történt - Századnyi román katona
 46. VÁLTOZÁS
 47. MATASZ toborzó a domaszéki falunapon
 48. XXVI. Virtusvetélkedő - 2019.
 49. Fontos a katonák lelki egyensúlya
 50. ÚJ EGYENRUHÁK