Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

VADÁSZ - HALÁSZ ÜNNEP

 Mórahalom, 2020. július 10.

 Vadászok, halászok, sportlövészek és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Homokhátsági klubjai, tagjai látványos, érdekes szabadidős napra jöttek össze a homokhátság „fővárosában Mórahalmon! A rendezvény Fővédnöke, egyben fontos támogatójának Friedrich Irénke t. főtörzsőrmestert, az ismert köztiszteletben álló „határvadászt” a MATASZ Röszkei Klubjának Elnökét kérték fel!

 Irénke itt is kitűnően megállta a helyét, maradéktalanul teljesítette az ezzel járó kötelezettségeit, szép, értékes színfoltja volt a rendezvénynek, mindenhol jelen volt, minden résztvevőhöz volt egy kedves biztató szava!

 Ezzel a színes rendezvénnyel közelebb kerültek az itt élő emberek egymáshoz, nagyon sikeres rendezvény volt a koronavírus járvány okozta el bezártság után tovább népszerűsítette a Magyar Tartalékosok Szövetségét, a sport lövészetet, a haza és a honvédelem ügyét! Gratulálunk, további sok sikert kívánunk!

TAGGYŰLÉS - 2020.07.

 Szeged, 2020. július 10.

 Központilag elrendelt megyei MATASZ taggyűlés összehívására került sor! Az időpont kitűzésénél szorult helyzetben voltunk, mert a koronavírus járvány miatt ezt a rendezvény még az év első negyedében kellett volna megtartani, de erre a járvány veszély miatt nem kerülhetett sor.

 A taggyűlés összehívását bizonyos vita előzte meg, mert a megye tagsága hozzávetőlegesen 650 fő körül van, a pontos nyilvántartás vezetése a központban folyik, ezért iránymutatásként a tagsági díjakat befizetett 35 fő vehetett részt szavazati joggal a taggyűlésen. A társadalmi szervezetek működési szabályzata szerint, mivel csupán 10 fő jelent meg, megismételt taggyűlést kellett tartani, ezért két jelenléti ív készült és ennek alapján vezette a taggyűlést Kocsis István ömt őrnagy, megyei alelnök! A megválasztott időpont ilyen nagy jelentőségű összejövetelt, erre az időszakra nem volt célszerű összehívni, sőt a tervezett napirendek közül a tisztújítást el kellett halasztani az év második felére, amikor megnyugtató lehetőség lesz egy küldött gyűlés összehívására, ahol a megye tagságát reprezentáló, kellő létszámú küldött lehet jelen, és hozhatnak reális döntéseket!

 A meghívások területén is voltak gondok, több klub elnök nem is került meghívásra a taggyűlésre! Ezért az alapszabály szerint eljárva, későbbi időpontban egy küldött gyűlés kerül összehívásra, és a megye tagságát képviselő tisztújításra kerülhet sor! Számos feladat mellett a jelölő bizottság, amely érvényes mandátummal rendelkezik Pál Mihály t őrnagy vezetésével, alapos jelölő munkát kell végezzen, legalább kettős jelöléssel kell éljen, lehetőséget kell biztosítani, hogy minél több társunk ki fizethesse tagdíját és gyakorolhassa jogait a küldöttgyűlés munkájában! A jelölő beszélgetéseket ki kell terjeszteni az egyre gyarapodó tényleges ömt, ött, és övt, széles köre mellett a jelenleg egyre gyarapodó ö. speciális tartalékosok körére is! Helyre kell állítani a képviseleti demokrácia elemi szükségességét, meg kell állítani az erózió további folyamatait a megyében, meg kell szerveznünk és fenn kell tartani azt a jövőben megye mozgalmi életében!

 Korábbi tevékenységünk fedezetére jóformán alig volt pénz! Ezen a területen jelentős és kedvező fordulat állt be, jelentős összegű központi támogatás felhasználásáról id döntött a taggyűlés, melynek célszerű, rendeltetésének megfelelően jól kell szolgálni a Szövetség feladatait!

 A fenti problémákon túlmenően felmerült, az, hogy a tagság nincs tájékozódva a MATASZ-érintő számos fontos kérdésben, melynek fő oka az, hogy az elnök minden hova egyedül megy, nem visz magával sehova soha senkit sem, így a tagságunk teljesen tájékozatlan még a legfontosabb kérdésekben sem! További gond, hogy az elnök nem látogatja a korábban alakult klubokat és a megyében mindössze 35 fő fizette ki az éves tagsági díját, ezért még ez rendezésre nem került nem is gyakorolhatják a tagságból adódó jogokat.

 A július 24-i országos küldött - értekezletre a megyéből 2 fő fog utazni Szentlőrincre a taggyűlés döntése alapján, a megyei elnök hivatalból, és a megye küldötte Kocsis István ömt. őrnagy, megyei alelnök lesz, jó munkát, sok sikert kívánunk felelősségteljes munkájukhoz.

MAGYAR – SZERB VEZETŐI TALÁLKOZÓ

 Budapest, 2020. július 09.

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád megyei elnöke és a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége Vajdasági és Szabadkai vezetője, 2020. július 09.-én Budapesten, baráti találkozót tartottak. A MATASZ Csongrád-Csanád Megyei Vezetőségét, Dávid István ny. alezredes megyei elnök, a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége Vajdasági és Szabadkai Vezetőségét, Urbancsok András ny. alezredes képviselte. A két vezető, a MATASZ központban Budapesten, megbeszélést folytatott, a két tartalékos szervezet együttműködésének aktuális kérdéseiről. A megbeszélés folytatása volt, a Két Fél 2020. februári Szegedi találkozójának!

 A tárgyaló felek kölcsönösen tájékoztatták egymást, szervezeteik általános feladatairól, közös munkájukról. Dávid alezredes beszámolt a Magyar Tartalékosok Szövetségének jelenkori törekvéseiről, a megyei szervezet előtt álló, az ifjúság hazafias honvédelmi nevelő munkája területén jelentkező feladatairól, az ez évben tervezett honvédelmi sportrendezvényekről. Szólt, a járvány okozta nehézségekről, a szervezeti életünket érintő változásokról, valamint az önkéntes tartalékosok körében végzett tagtoborzások helyzetéről.

 Urbancsok András ny. alezredes, beszámolt a szerb honvédelmi vezetésnek, – a tartalékosok szervezetét érintő – legújabb intézkedéseiről, a szerb fiatalság honvédelmi nevelése területén jelentkezett új feladatokról.

 A tárgyaló felek áttekintették az elmúlt év közös tevékenységét, s tájékoztatták egymást az elvégzett munka tapasztalatairól, a szervezeteinkben bekövetkezett változásokról. Megbeszélték az egymás, közös sport- és kulturális versenyeken, rendezvényeken való részvétel kérdéseit.

 A tárgyaló felek megállapították, hogy a világjárvány, valamint annak kedvezőtlen gazdasági-társadalmi következményei, szervezeteink munkájában is éreztették hatásukat, bár minden tervezett feladatot végrehajtottunk. A járványhelyzetben, – ahol tudtunk – önkéntesekkel segítettünk, munkájuk összefoglaló értékelésére a közeljövőben kerül majd sor.

 Az elmúlt években javult a közös tevékenységünk, az állami ünnepségeken való közös koszorúzások, és a fiatalok körében végzett munka területén. A magyar és a szerb területi tartalékos szervezetek kapcsolatai az utóbbi években meglehetősen visszaesett, miközben az állami kapcsolatok kiemelkedően jól fejlődtek, a tartalékosok szövetségei közötti kapcsolatok mindenekelőtt pénzhiány miatt erősen visszaestek, tehát fejlődésén, még van mit javítani.

 Eredményesen fejlődnek együttműködő szervezeteink vezetőinek személyes kapcsolatai, amelyek kedvező hatással vannak a közös munkára. Együttműködésünkben teljes a bizalom. A találkozók során lehetőség nyílik minden esetben, a tapasztalatok, az ismeretek kölcsönös cseréjére, amely kedvezően befolyásolja közös munkánkat.

 A felek megegyeztek abban, hogy a 2020-as évben, ezt a pozitív irányú együttműködést, tovább kell folytatni. Tovább kell lépni, – a testvértelepülések, családi, sport és kulturális kapcsolatainak felhasználásával – a tartalékos szervezetek együttműködésének bővítése érdekében.

 A tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy a közeljövőben, áttekintik a 2005 éven kötött együttműködési megállapodásban foglaltakat, s amennyiben szükséges azt pontosítják. A találkozón – elsősorban Csongrád-Csanád megye, valamint Szabadka és térsége tartalékosainak együttműködési kérdéseit érintették. A találkozó nyílt, őszinte és baráti légkörben folyt. A tárgyaló felek, minden felmerült kérdésben megállapodásra jutottak.

 

CSALÁDI SPORTNAP - 2020.07.04

 Szeged, 2020. július 4.

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád-Csanád Megyei Vezetősége, Családi Sportnapot tartott 2020. július 04-én, 09.00 órai kezdettel Szegeden, a repülőtéren. A 2019 évben, – hasonló módon és hagyományteremtő célzattal – első alkalommal megtartott családi sportnap célja az volt, hogy összehozza a megyében működő MATASZ egyesületek tagjait, valamint azok családjait, hiszen oly ritka az olyan esemény, ahol kötöttségek nélkül, együtt lehetünk, akár családostul is. Nem titkolt szándéka volt a szervezőknek az is, hogy összehozzák a különböző generációkat, amelyet a szervezők a sport és a közös játék fontosságának hangsúlyozásával igyekeztek elérni, megerősíteni. A rendezvény célja volt továbbá, hogy a MATASZ tagjainak és családtagjainak év elei aktivizálásával, lehetőség nyíljon, a sportbaráti kapcsolatok ápolására, s a 2020. évben első rendezvényként meghirdetett, hagyományteremtő lövész- és sportverseny lebonyolítására. A szervezők ennek érdekében, számos olyan programmal készültek, amellyel minden korosztály számára, szórakoztató, maradandó élményt kívántak nyújtani.

 

A Családi Sportnap védnöke, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, a MATASZ Csongrád-Csanád megye, örökös tiszteletbeli elnöke volt. A versenyt támogatta, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Országos Elnöksége. A rendezvényen való részvétel ingyenes volt. A rendezvény lényege, a csapatszellem erősítése, s a generációk közös aktív és tartalmas időtöltése volt. Ezen a napon a gyerekek, a szülők, de akár a nagyszülők is, egy közös rendezvényen vettek részt, ahol mindenki jól érezte magát. A rendezvényen – a gyerekekkel együtt – huszonheten vettünk részt.

 

A Családi Sportnap kezdetekor, az enyhén borús idő sem szegte a kedvét azoknak, akik a kezdés időpontjában megjelentek a repülő téren, akiket Dávid István ny. alezredes megyei elnök és Csorba József tartalékos hadnagy főszervező köszöntött. A verseny kezdetét megelőzően, már Katona Csaba t. törzszászlós, – a MATASZ Ruzsai elnöke – gondoskodott arról, hogy a versenyek lebonyolítását követően, meleg és finom babgulyás kerüljön a résztvevők asztalára. Sok tartalékosunk, – a meghívóban foglaltaknak megfelelően – rokonaikkal és gyerekeikkel érkeztek a családi napra

 A csapatok összeállását és regisztrációját követően, egy biztonságtechnikai tájékoztató elhangzása után, légpuskalövészettel indult a versengés. Több csapat is vegyes összetétellel indult, mivel a tervezettnél kevesebben érkeztek a rendezvényre, ami lehetőséget biztosított arra, hogy a gyerekek is ismerkedhessenek a fegyverekkel és a lövészettel. A légpuskával való lövés, bukó célra: 10 m távolságból, nem is volt oly egyszerű, ennek ellenére jó eredmények születtek. Az eredménynél azonban fontosabb volt, hogy a résztvevők, valamennyien jól érezzék magukat.

 Közkívánatra, lehetőséget biztosítottunk azoknak, akik ezt igényelték, hogy a helyszínen lévő légpisztolyokkal is lőhessenek bukó célra, bár ennek végeredményét nem értékeltük.

 Az ebéd, – a hagyományos bográcsos babgulyás – időközben elkészült, s jó ízzel falatozott mindenki a meleg ételből. Az ebédet követően került sor a lövészet eredményének kihirdetésére, illetve a díjak kiosztására. A hat induló csapatból:

 Első helyen végzett a Friedrich Irén Amália, Jánk Tibor és Dávid István tartalékosokból álló – Szeged-Röszke-Mindszet – vegyes csapat.

 Második lett a Pásztor Lotte Gizella, Vajda Norbert és Varga László Géza alkotta Domaszék csapata.

 Harmadik helyen végzett holtversenyben a Csorba József, Perecz Gabriella és Bánhidi Csaba alkotta – Szeged-Domaszék – csapata, valamint a Nagy Péter, Nagyné Berta Nikolett és Dávid Istvánné alkotta, – Domaszák-Mindszent csapata.

 A dobogós versenyző csapatok, – helyezésüknek megfelelően – kupát, tagjai érmeket és okleveleket vehettek át a megyei elnöktől. Az időjárási kedvezően alakult, hiszen derűs – a versengéshez nagyon kellemes – idő volt, a rendezvény végéig.

 Mindenki jól érezte magát a családi sportnapon, amit az is bizonyított, hogy megegyeztek a résztvevők, egy megismétlendő augusztusi családi napban, amelyen már remélhetőleg, többen vesznek majd részt.

Határvédelmi feladatokra készültek a tartalékosok

 

2020. 06. 28. 20:43

Rendészeti, harcászati és egészségügyi feladatokat gyakoroltak azok az aktív, önkéntes műveleti-, valamint önkéntes területvédelmi tartalékosok, akik hamarosan megkezdik határvédelmi szolgálatukat. A hatnapos célfelkészítésnek az MH Béketámogató Kiképző Központ adott otthont.

 

More Articles...

 1. A hősök tiszteletének ápolása kötelesség
 2. Domaszáki klubunk életéből
 3. MATASZ Honvédelmi Sportnap - 2020.07.04.
 4. VEZETŐSÉGI ÜLÉS - 2020.06.12.
 5. ÉLETMENTŐ KATONÁK
 6. Vízi járőrök a déli határnál
 7. Köszöntjük honvédeinket
 8. Rendkívüli feladatszabó értekezlet
 9. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2020.05.21.
 10. Katonás országfutás, avagy HOME-run
 11. Ezer év magyar katonái és hőstettei vetélkedő
 12. JAVASLAT
 13. EGY NYELVEN
 14. Honvéd kadétok a Csonkában
 15. Boldog születésnapot Irénke!
 16. Hazámat szolgálom!
 17. Ápolók napja
 18. Változás a szegedi piacon
 19. 400 éve született Zrínyi Miklós
 20. Maszkviselés a Mars téri piacon
 21. Boldog Anyák napját!!! - 2020
 22. A magyar katonazene napja
 23. Műszaki katonák segítsége Szegeden
 24. EGY, A SOK KÖZZÜL!
 25. ÉRINTÉSMENTESEN
 26. Szegedi segélyhívószám
 27. ÖNKÉNTESEN DOMASZÉKEN!
 28. EU-s vírus plakát
 29. Híd a Kapos felett
 30. EGÉSZSÉGÜGYESEINK
 31. ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
 32. MATASZ TOBORZÓ - 2020.04.22.
 33. KATONÁINK
 34. Központi levél
 35. Maszkot mindenhova!
 36. A katonákra mindig számíthatnak
 37. Piaci rendszabály Szegeden
 38. Önkéntes tartalékos katona
 39. Húsvéti jókívánságok
 40. Krízistanácsadó és pszichológiai "zöld szám"
 41. HALASZTÁS
 42. Önkéntes Területvédelmi Tartalék - 2020.04.
 43. Rendkívüli hír!
 44. Új igazgatója van a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumnak
 45. MATASZ TOBORZÓ - 2020.04
 46. Felhívás - Tagdíjfizetés 2020.03.
 47. A különleges jogrend és a Magyar Honvédség
 48. ÖNKÉNTESEN - 2.
 49. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2020.03.31.
 50. KÓRHÁZPARANCSNOKOK