Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.09.

 Szeged, szeptember 27.

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége, 2019. szeptember 27-én pénteken 17.00 órakor, a Megyeháza Csanád Termében (6722 Szeged, Rákóczi tér 1. sz. alatt) tartotta soros havi elnökségi ülését.

 Az elnökségi ülésen – az elnökség tagjain kívül – megjelent, Csepregi Balázs őrnagy, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság Titkárságának titkár-helyettese is.

 Az elnökségi ülésen, az alábbi napirendi pontokat tárgyaltuk meg:

 1. Az elnökség 2019. évi programjának és költségvetése állásának időarányos értékelése, a szükséges módosítások, változtatások megbeszélése, a program és a költségvetés pontosítása.

 2. A 2019.10.18.-án pénteken, az iskolák bevonásával megrendezendő Ifjúsági Honvédelmi Nap Gyermekeknek, (IV. Kombinált Haditorna) valamint az ezzel kapcsolatos előkészítési, szervezési feladatok megbeszélése. (Lég- és airsoftpuskával való lövészet, gránátdobás, különböző akadályok leküzdése, vegyvédelmi láda cipelése, ejtőernyős teszt, terepfutás.)

 3. Az elnökség tagjai feladatainak és hatásköreinek áttekintése, pontosítása.

 4. A megyében működő klubokkal való közös munka és együttműködés alapjainak áttekintése, szükség szerinti meghatározása.

 5. Egyéb szervezeti kérdések, felvetések, indítványok, javaslatok.

 Az elnök köszöntötte az ülésen megjelent elnökségi tagokat, külön kiemelve és bemutatva Csepregi Balázs őrnagy urat, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság titkár-helyettesét, aki első alkalommal vett részt az ülésen. Ismertette az elnökségi ülés napirendi pontjait, amely nem került kiegészítésre, így az egyhangúlag, került elfogadásra.

 A napirendet megelőzően, tájékoztatta az elnökséget, az időközben elkészült MATASZ emlékkeresztről és csillagról, – amit még korábban dr. Palotai Jenő nyá. ezredes, a MATASZ korábbi, jelenleg tiszteletbeli megyei elnöke – javaslata alapján került felterjesztésre az országos elnökség felé, majd bemutatta azokat.

 1./ Az első napirendi pont vonatkozásában, – „Az elnökség 2019. évi programjának és költségvetése állásának időarányos értékelése, a szükséges módosítások, változtatások megbeszélése, a program és a költségvetés pontosítása.” az elnök tájékoztatta a jelenlévőket, a Csongrád megyei MATASZ 2019. évi programjának időarányos végrehajtásáról és a költségvetés állásának értékeléséről. A beszámolóban elhangzott, hogy a 2019. évre tervezett programjainkat – a szegedi rendészeti szakiskola lőterén2019.04.20-án megtartott „MATASZ Honvédelmi Lövésznap”-ot eredményesen végrehajtottuk.

 Anémetországi Torgauban 2019.05.25-27.-én megrendezett „Elbebiber” nemzetközi tartalékos haditornán való szereplésünk is, sikeres volt.

 A X. Magyar – Német Tartalékosok Jubileumi Partnerségi Találkozója Ruzsa községben, valamint a 2019.08.30 – 0az elnök elmondta, 9.01 között megrendezett  XX. MATASZ-MEBSZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny rendezvénysorozata is elnyerte mindenki tetszését, bár sikerként könyvelhetjük el, ezen rendezvényeknek a megszervezését és lebonyolítását, a jobbító szándékú kritikákat és javaslatokat a jövő évi rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében, meg kell szívlelnünk.

 Az év hátralévő időszakára tervezett megyei programokról szólva, az elnök elmondta, 2019.10.18.-án kerül megrendezésre a szegedi repülőtéren, – többek között, négy szegedi középiskola bevonásával – a Honvédelmi nap gyerekeknek, (IV. Kombinált Haditorna) honvédelmi vetélkedő, amelynek versenykiírását, valamint költségvetési tervezetét az elnökség elfogadta.

 2019.10.17-e és 2019.10.20-a között, Csongrád megyébe látogat a német partnerszervezetünk hat fős delegációja Közép-Frankföldről, Ansbachból. A Magyar – Német Tartalékosok Megyei-szintű Partnerségi Találkozóján résztvevők fogadásával és a megyei tartózkodásukkal kapcsolatos költségeket szerepeltettük a 2019. évi költségvetésünkben.

 2019.11.23-ra tervezünk, egy középiskolások részére kiírt Önvédelmi Nap-ot. Ennek a rendezvénynek, valamint a Honvédelmi nap gyerekeknek, (IV. Kombinált Haditorna) honvédelmi vetélkedő megtartásához, – azok várható költségigénye miatt – pótköltségvetést szeretnénk benyújtani, az országos elnökség felé. Az egész napos önvédelmi programban, – elnökségi tagunk – Kocsis István ömt. őrnagy oktatná a jelentkező középiskolásokat az önvédelem alapfogásaira. Bevezetőként tervezünk, – toborzó jelleggel – egy óra időtartamban, tájékoztató tartását a Magyar Tartalékosok Szövetsége céljairól, feladatairól és tevékenységéről. A rendezvény költségvetését 100.000,- Ft-ban határoztuk meg, amit az elnökség, támogatólag – helybenhagyott, illetve megszavazott.

 A 2019. évre előirányzott költségvetésünkből pontosan tervezett összeget használtunk fel.

 A maradványt  A 2019. évi rendezvények pénzfelhasználásra, a visszafogott és költségtakarékos végrehajtás volt a jellemző. Az év során, igyekeztünk, a rendezvényekre betervezett keretek között maradni, de egyben színvonalas rendezvényeket szervezni és lebonyolítani. 

 2./ A második napirendi ponttal kapcsolatban – 2019.10.18-án pénteken, az iskolák bevonásával megrendezendő Ifjúsági Honvédelmi Nap Gyermekeknek, (IV. Kombinált Haditorna) valamint az ezzel kapcsolatos előkészítési, szervezési feladatok megbeszélése – témában volt a legtöbb hozzászólás. Az ülésen elhangzott hozzászólások során, – amelyben mindenki aktívan részt vett – alakult ki a 2019.10.18.-ára, a szegedi repülőtérre tervezett, Honvédelmi nap gyerekeknek, (IV. Kombinált Haditorna) honvédelmi vetélkedő végleges helye és ideje, valamint történt meg a versenykiírás pontosítása, véglegesítése. Csepregi Balázs őrnagy úr, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság titkár-helyettese javasolta, hogy tegyük vonzóvá az iskolák és a versenyen részt vevő gyerekek számára a versenyt, értékes helyezési díjak felajánlásával, amelyhez a hivatal segítségét is megígérte. Javaslata alapján kértük fel a verseny védnökének, Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes úrhölgyet, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélőjét, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnökét. Az elnökség tagjai között elosztásra kerültek, a rendezvény előkészítésének feladatai, s meghatározásra kerültek a végrehajtás határidejének időpontjai is. A napirend kapcsán elhangzott javaslatokat az elnökség elfogadta azzal, hogy a szükséges módosítások, változtatások átvezetését követően, – a meghatározottak szerint – folytatódjon a szervező munka, Palotai ezredes és Kocsis őrnagy, keresse fel az érintett középiskolákat, és részvételüket, lehetőségeiket, szándékaikat, elképzeléseiket tervezzük és szervezzük és a versenykiírás kerüljön kiadásra.

 3./ A kiírt, harmadik napirendi pontban meghatározottak szerint, áttekintettük a megyei tisztségviselők feladatait és hatásköreit. Az elmúlt időszak változásait figyelembe véve pontosítottuk és aktualizáltuk, a megyei tisztségviselők feladatait és hatásköreit. Ennek során megerősítettük Csorba József tartalékos hadnagy alelnökünket, megyei tisztségében. Az elnökség döntött, hogy a változások és módosítások vonatkozásában, a megyei elnök, – írásos formában – elkészíti a megyei tisztségviselők új feladat és hatásköri elosztását.

 4./ A negyedik napirendi pont tárgyalásánál, – „A megyében működő klubokkal való közös munka és együttműködés alapjainak áttekintése, szükség szerinti meghatározása.”– Dr. Palotai Jenő nyá. ezredes, tiszteletbeli megyei elnök szólt, hangsúlyozva, hogy „Végre azzal foglalkozhat a MATASZ, ami a dolga, amiért létrejött! Mivel a MATASZ alaprendeltetése nem változott, „hídépítő” tevékenységünket folytatva, intenzívebb, hatékonyabb munkát kell a társadalom, legfőbbképp a fiatalok körében végeznünk, kifejtenünk. Hatékonyabban kell a MATASZ szervezeti felépítésében együttműködnünk, a megyében működő egyesületekkel, a saját célú tagtoborzás érdekében. Ehhez természetesen meg kell szerveznünk „saját magunkat”, létre kell hozni a területei települési klubjainkat, járási vezetőségeinket, amelynek – az ehhez nélkülözhetetlen és szükséges feltételei – éppen most jöttek létre.

 A szerény társadalmi háttértevékenység szervezésére, a „híd” létesítésére és működtetésére, a társadalom és a haderő között a hadsereg, feladatai, rendeltetése és egyéb okok miatt, maradéktalanul nem képes! Erre a küldetésre, a MATASZ a legalkalmasabb! Célcsoportjaink középpontjában a fiatalok, a katonai szolgálatot teljesített, idő előtt a hadsereg kötelékéből kivált kiképzett tartalékosok, és a középiskolák, (kiváltképp a szakmunkás képző középfokú tanintézetek „ötöd, és hatodéves” végzős hallgatói állnak), valamint az egyetemeken tanuló fiatalok, akik egy később újragondolás tárgyát képező tartalékos tiszt utánpótlás, képzés megfelelő erőforrásai lehetnek!” Ezen gondolatok mentén képzelhető el csak, a jövőbeni együttműködésünk a megyében működő egyesületekkel. Több jövőbeni támogatást, segítséget kell részükre biztosítanunk, amivel az elnökség teljes mértékben egyetértett.

 Az ötödik, egyebek napirendi pontban érdemleges – a szervezetet, annak működését érintő – kérdést, felvetést, indítványt, vagy javaslatot nem fogalmazott meg senki.

KADÉTOK VERSENYE

Szentes, 2019. szeptember 26.

Hagyományteremtő szándékkal indított hadtörténelmi vetélkedősorozat a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály a Honvéd Kadét Programba bekapcsolódott középiskolák diákjai számára. Szentesen, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél szeptember 26-án megrendezett országos döntő témái II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulójához kapcsolódtak.

Középiskolás diákok részére szerveztek a Rákóczi-emlékévhez kapcsolódó vetélkedőt a szentesi műszaki ezrednél – a Magyar Honvédség egyetlen olyan alakulatánál, amely az egykori erdélyi fejedelem nevét viseli. A vetélkedő kétfordulós volt: a Honvéd Kadét Programban résztvevő iskolák részére küldött feladatlapokat legeredményesebben kitöltött hat csapatot hívták meg az országos döntőre.

A diákokat Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte. Fair versenyt, kitartást, történelmi ismereteik gyarapítását kívánva a csapatok tagjainak beszédében hangsúlyozta: „A haza védelme szent dolog, amelyet tovább kell adni a következő nemzedékeknek. Ehhez pedig elengedhetetlen az olyan nemzeti hőseink életének, történelmi tetteinek az ismerete, mint amilyen II. Rákóczi Ferenc is volt.”

Miután Antal László ezredes, a házigazda műszaki ezred parancsnoka tájékoztatta a diákokat az alakulat alaprendeltetéséből adódó feladatairól, a csapatok tagjai – a verseny forgatókönyvét több pontban is átrendező zuhogó eső miatt – az akadálypálya helyett, a tornateremben bizonyították fizikai állóképességüket és kitartásukat. 

Délután a diákok megtekintették az alakulat csapatmúzeumát, majd megkezdődött a II. Rákóczi Ferenc, valamint a kora meghatározó személyiségeinek életét, a szabadságharc eseményeit feldolgozó vetélkedő; amelyen a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, a PSZC Faller Jenő Szakközépiskola Várpalota, a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Kollégium, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, valamint a két csapattal indult abonyi Kinizsi Pál Gimnázium diákjai hét témakörben mérték össze felkészültségüket.

Az eredményhirdetés előtt a csapatok tagjai és kísérőik megnéztek egy látványos búvárbemutatót, majd az írásban leadott válaszaik helyességét, a szituációs játékokban nyújtott teljesítményüket és a korabeli katonadalok ismeretét prof. dr. Csikány Tamás ezredes főosztályvezető, valamint segítői: dr. Négyesi Lajos ezredes és dr. Mészáros Kálmán értékelték.

A HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály által, hagyományteremtő céllal indított, Rákóczi-emlékévhez kapcsolódó vetélkedőt a PSZC Faller Jenő Szakközépiskola Várpalota – Deák Anna Flóra, Szimler Patrícia, Orosz Gergő, Zimmermann Olivér alkotta – csapat nyerte. A diákokat a versenyre Szabóné Lepsényi Klára kísérte el. Második helyen a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium válogatottja végzett, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai állhattak fel. Az országos versenynek helyet adó MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnoka által felajánlott különdíjat a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Kollégium Haj-Rákóczi fantázianéven indul kollektívája vihette haza.

HADERŐFEJLESZTÉS 2019.09.

Debrecen, 2019. szeptember 23.

Előadást tartott Debrecenben a honvédelmi miniszter. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program aktualitásait mutatta be szeptember 23-án, hétfőn Debrecenben Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta: a honvédelem össztársadalmi ügy, amiben mindenkinek feladata van.

A miniszter a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalban, a helyi védelmi bizottság tagjai, a közigazgatásban tevékenykedők, aktív, tartalékos és nyugállományú katonák előtt tartott előadásában elmondta: a gyorsan változó biztonsági környezetben Magyarországnak önállóan is készen kell állnia arra, hogy megvédje magát. A NATO elvárásai szerint is katonai értelemben felkészült tagállamokra van szükség, hogy ezáltal az egész szervezet erősebbé váljon. A veszélyek közül kiemelte a migrációs válságot, a terrorizmust és az instabil európai, illetve az észak-afrikai régiókat, államokat. „A legfontosabb érdekünk, hogy környezetünkben béke és biztonság legyen” – hangsúlyozta Benkő Tibor. Hozzátette: ugyanakkor mindig készen kell állni, hogy értékeinket, szokásainkat és vallásunkat megvédjük. 

„Ezért döntött úgy a kormány, hogy Magyarországnak szüksége van egy erős, ütőképes, hazája iránt elkötelezett, lojális, jól kiképzett, felkészített katonákból álló, kiváló technikai eszközökkel felszerelt honvédségre. Azért, hogy a békét és a biztonságot bármikor garantálni tudjuk” – emelte ki a tárcavezető. Ehhez a kormány a megfelelő forrásokat biztosítja, így a honvédelmi költségvetés folyamatosan bővül: 2018-ban több mint 427 milliárd forint volt, 2019-ben pedig már mintegy 513 milliárd forint. A NATO elvárásainak megfelelően 2024-re elérjük, hogy a GDP 2 százalékát védelmi célokra költsék – mondta.  

Ahhoz, hogy valóban modern honvédséget tudjanak építeni, új katonai életpályára, az igényeknek megfelelő képzésekre van szükség. Ezzel párhuzamosan pedig be kell vonni a honvédelem ügye iránt elkötelezett civileket is: ezért jött létre a területvédelmi elven szerveződő önkéntes tartalékos rendszer. Jelenleg 8900 fő szolgál önkéntes tartalékosként, de a cél, hogy 20 ezer legyen az összlétszámuk, ezzel párhuzamosan pedig a hivatásos vagy szerződéses katonák létszámát 30 ezerre emelik.

A modernizáció természetesen a katonák egyéni felszerelését, a haditechnikai eszközöket, a különböző fegyvereket is érinti. Mindent lecserélnek, méghozzá nem „levetett”, hanem újonnan vásárolt eszközökre – fogalmazott Benkő Tibor. Mivel minden katonai képességet újjá kell építeni, ezért szükség van új harckocsikra, repülőgépekre, helikopterekre, légvédelmi rendszerekre és kézifegyverekre. Ha korszerű, a kor kihívásainak megfelelni képes, a régió egyik legütőképesebb hadseregét akarják létrehozni, akkor a vezetés-irányítás rendszerét is át kell alakítani – fűzte hozzá.

A fejlesztések nemcsak a honvédségről szólnak, de az egész ország gazdasági érdekeit is szolgálják. Erre jó példa a hazai hadiipar fejlesztése, a kiskunfélegyházi fegyvergyár beindítása. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a hadsereg és a társadalom kapcsolatára is, így például a honvédelmi oktatásra, illetve hazafias nevelésre. Jelenleg már 54 olyan iskola van országszerte, amely csatlakozott a kadétprogramhoz, s a számuk folyamatosan bővül. Az elkötelezett és tehetséges fiatalok támogatására szolgálnak a különböző honvédelmi ösztöndíjak, de nagyon népszerűek a honvédelmi táborok, s a különböző sportesemények, haditornák is.

GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOK FÉLIDŐBEN

Szentes, 2019. szeptember 21.

Lánctalpas buldózer és önjáró útprofilozó. Félidejéhez érkeztek a gépkezelői tanfolyamok Szentesen, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél. A már korábban rendszeresített technikai eszközök mellett a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett új technikai eszközökre is indítottak felkészítést, közülük kettőre most első alkalommal.

Jelenleg öt gépkezelői tanfolyam zajlik a szentesi műszaki ezrednél, amelyből három (PTSZ-M, TMM-3, DTJA-60) minden évben visszatérő feladat. Most első alkalommal azonban a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében tavasszal beszerzett új eszközök közül kettőre, a lánctalpas buldózerre (Case 1650N) és az önjáró útprofilozó gépekre (Case 836C) is tart kiképzést az alakulat műszaki építő százada.

Az ezred jelentős mennyiségű és típusú műszaki technikai eszközzel rendelkezik, amelyek között számos olyan eszköz van, amely más katonai szervezeteknél nem találhatóak meg, vagy nem áll rendelkezésre a szükséges oktatói állomány. Ezért az alakulat évente két alkalommal gépkezelői kiképzést hajt végre.

A szeptember elején kezdődött tanfolyamokra az ezred, valamint a Magyar Honvédség több alakulatától összesen összesen tizenkilenc katonát iskoláztak be. Az elméleti oktatás két szakaszban történt: a kiképzés résztvevői először a tanteremben ismerkedtek a technikai eszközök harcászat-technikai adataival, alkalmazhatóságukkal és igénybevételük szabályaival, majd a telephelyen a műszaki gépekkel – ez alapfeltétele a gyakorlati képzés megkezdésének.

A tanfolyam most a félidejénél tart, a kiképzendő állomány az alakulat gyakorlóterein és a laktanyában tereprendezés, hídépítés, vezetési gyakorlat és famegmunkálás közben sajátítja el a műszaki gépek készségszintű, szakszerű használatát. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél szervezett gépkezelői tanfolyamok szeptember végén, valamint október elején elméleti és gyakorlati vizsgákkal zárulnak majd.

Katasztrófavédelmi gyakorlat

Csongrád megye, 2019. szeptember 19.

Szőke Lavina: idén Magyarországon rendezték meg a gyakorlatot. Idén hazánk adott otthon a „Blonde Avalanche” – „Szőke Lavina” - elnevezésű, katasztrófavédelmi gyakorlatnak szeptember közepén, Hódmezővásárhely és Sándorfalva térségében. A Tisza-zászlóalj magyar-román-szlovák-ukrán közös alegységének bemutatóját dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese is megtekintette.

 

A Tisza Többnemzeti Műszaki Zászlóalj (TMZ) megalakításáról 2002. január 18-án, Budapesten írt alá megállapodást Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna. A Tisza vízgyűjtő területén bekövetkezett katasztrófák esetén az alegység katonáinak feladata, hogy segítséget nyújtsanak a helyi lakosságnak és részt vegyenek a károk megszüntetésében. A közös kiképzés érdekében a felek minden évben együttműködési gyakorlatot szerveznek, ami a „Blonde Avalanche”„Szőke Lavina” – nevet viseli. A rotációs rendnek megfelelően idén Magyarország volt a gyakorlat házigazdája.

 Ebben az évben a gyakorlaton részt vett Ausztria is. Az Ohiói Nemzeti Gárda kijelölt személyi állománya pedig mentorként csatlakozott a gyakorlathoz, hiszen komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek a katasztrófavédelem terén, s ezekkel segíthetik a meglévő eljárási rendek fejlesztését.

 A gyakorlat záró rendezvényén – szeptember 19-én, csütörtökön – dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese, valamint Vasile Toader vezérőrnagy, a román hadsereg műveleti és kiképzési vezérkarfőnökhelyettese is méltatta a résztvevő katonák kiemelkedő teljesítményét és a nemzetek közötti hatékony együttműködést.

kép

 „Kiemelt feladatunk a civil lakosság támogatása. Ezért fontos számunkra az, hogy más országok jogszabályait is megismerjük és megtanuljuk hogyan lehet az ottani civil hatóságokkal kapcsolatot tartani, együttműködni. A gyakorlat során erre fókuszáltunk, így tudjuk egymást kölcsönösen támogatni” – fogalmazott dr. Böröndi Gábor altábornagy.

 A zászlóalj parancsnoki teendőit 2019-ben Zsóri Ferenc alezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Művelettámogató Műszaki Zászlóaljának parancsnoka látta el.

 „A Szőke Lavina gyakorlat célja, hogy a résztvevők megismerjék és nemzetközi környezetben gyakorolják a döntéshozatali módszereket, lehetőségeket, valamint az alegységek irányítását és vezetését. Ez a gyakorlat kiváló lehetőséget biztosít az együttműködés erősítésére is” – árulta el érdeklődésünkre a TMZ parancsnoka. Hozzátette: jövőre Románia ad otthont a gyakorlatnak, a soron következő rendezvényen Florin Mihai Dubina alezredes látja majd el a zászlóaljparancsnoki teendőket.

Az előző évekhez hasonlóan, idén is árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat kaptak a résztvevők. Természetesen az összetett szituációk megoldása közben különböző nehézségekre és incidensekre kellett azonnal és hatékonyan reagálniuk a katonáknak.

 

 

More Articles...

 1. „Iron Cat" SZERB-MAGYAR KÖZÖS GYAKORLAT
 2. NÉMET TARTALÉKOSOK LÁTOGATÁSA
 3. III. Honvédelmi Többtusa
 4. Bulgária nemzeti ünnepe - 2019.
 5. Kadétavatás és ünnepélyes fogadalomtétel
 6. JUBILEUMI EJTŐERNYŐS VERSENY
 7. HARCKOCSIZÓK TALÁLKOZTAK
 8. XX. MATASZ-MEBSZ KUPA - MEGHÍVÓ
 9. SZIN 2019
 10. A honvédelem nemzeti ügy
 11. Gyászol a Magyar Honvédség
 12. Ünnepélyes eskűtétel Ópusztaszeren
 13. MEGEMLÉKEZÉSEK
 14. A haza védelme, a nemzet szolgálata
 15. GYŐRI „HARCOSOK”
 16. Honvédelmi Tábor 2019. Tiszasziget
 17. A BALTIKUMBAN
 18. XIV. Tisza-parti Szent István Népünnepély
 19. Dunai hajóbaleset - portrésorozat a Hableány mentőiről
 20. CSALÁDI MÚZEUMLÁTOGATÁS
 21. HŐSEINK
 22. Magyarok Országos Gyűlése
 23. RÖSZKEI FALUNAP - 2019.
 24. Száz éve történt - Századnyi román katona
 25. VÁLTOZÁS
 26. MATASZ toborzó a domaszéki falunapon
 27. XXVI. Virtusvetélkedő - 2019.
 28. Fontos a katonák lelki egyensúlya
 29. ÚJ EGYENRUHÁK
 30. HŐSKÉPZÉS
 31. A biztonság költségvetése
 32. 3 ország 2 nap 2019 Menet tájékoztató
 33. KATOADIPLOMATÁINK
 34. Magyarország a NATO megbízható szövetségese
 35. Felhívás virtusvetékedőre
 36. ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.
 37. HATÁR MENTI EGYEZTETÉS
 38. HADERŐFEJLESZTÉS 2019-TŐL
 39. Parancsnokváltás az MH Béketámogató Kiképző Központban
 40. HM BESZÁMOLÓ
 41. ELISMERÉS - Hableány-katasztrófa
 42. MATASZ-TOBORZÁS
 43. Térzene Hódmezővásárhelyen
 44. Őszibarack-fesztivál és Falunap - 2019.
 45. Kulcsfontosságú Európa biztonsága!
 46. KÖNYVNAP - 2019.
 47. XV. Tarhonya fesztivál és Falunap
 48. Veszprém - Meghívó
 49. Kiber Képzési Központ átadás
 50. V-4 MINISZTERI TALÁLKOZÓ