Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

2015 FOLYTATÓDIK A NAGY HÁBORÚ

A harcok folytatódnak

 

Japán ágyúk az Oroszok oldalán

 

„A Kárpátokban csapataink az uzsoki szorostól északra támadtak és több magaslatot elfoglaltak. Ez a sikeres eredmény nemcsak azért jóleső, mert az ellenséget még messzebb űztük Ung megye határától, hanem azért is, mert itt abban a helyzetben voltunk, hogy támadhattunk. Tehát itt álló haderőink akcióképesebbek, mint az ellenség csapatai. E támadás következtében több magaslatot foglaltunk el, pozícióinkat ezen a terepen még kedvezőbbé alakítottuk és még több reménységgel folytattuk a harcot” – számol be a Pesti Hírlap.

 

A Népszavából megtudhatjuk egy orosz üteg karácsonyi jókívánságait, amit Przemysl helyőrségének írt: „Kivánjuk önöknek, a vár vitéz védőinek teljes szivből a nyugodt, boldog karácsonyi ünnepeket. Öröm és békesség legyen a földön, sok jó jusson az embereknek. Áldja Isten minden óhajuk teljesülését. Ezt őszintén kivánják a X. tüzérdandár ötödik ütegének tisztjei és legénysége.”

 

„Japán ágyút küld Oroszországnak” – írja a Népszava. „Oroszország Japántól ismételten katonai segitséget kért. Japán cserébe a Sachalin-szigetek egyik felét követelte és a legutolsó tárgyalások eredményeképen meg is kapta.”

 

A Pesti Naplóban olvashatjuk, hogy a Szuezi-csatornához hatalmas csapatokat szállítottak Ausztráliából. „A csapatszállitó gőzösöket angol és japán hadihajók kisérték.”

 

„A karácsonyi harcokról beszámoló hivatalos jelentések közül kétségkívül az a legszenzációsabb, amit a német tengerészeti vezérkar adott ki. Rehncke jelentése szerint egy kisebb angol tengeri haderő benyomult a német öbölbe, ami alatt azokat a vizeket értjük, melyek a Jade, Weser, Elba és Eider torkolatai, a Halligen zátonyszigetcsoport, továbbá Helgoland és Wangeroog szigetek között vannak” – adja hírül a Pesti Hírlap.

 

Balázs Pista 80 éves

Ünnepi klubévzáró a szőregi klubunkban. Bensőséges családi körben ünnepelték meg Balázs István t őrmester szőregi klubelnökünk születésnapját a szőregi művelődési ház tükörtermében.

 

Tagtársai és szerettei elhalmozták minden földi jóval, kedveskedtek, kényeztették, a szereteten kívül sok szép ajándékot kapott, emléket egy életre valót. Jó hangulatban fogyasztották el az estebédet volt rá itóka is, feketeerdő torta, pezsgő, ahogy ilyenkor illik. Megadták a módját az ünneplésnek, egy kicsit nótáztak, táncoltak.

 

Sok szép évet kívántak a jelenlévők még egészségben, boldogságban, szeretetben, hogy öt év múlva ismét egy kerek évfordulót ünnepelhessenek. Így ért véget a Pista bácsi nyolcvanadik születésnapi köszöntése, boldogan és örömmel telve.

 

Mi is kívánunk szőregi elnökünknek, örökifjú Balázs Pista barátunknak még nagyon sok születésnapot, jó egészséget, jó munkát és magánéletében, családja körében nagyon sok boldogságot!

 

A HONVÉDELEM TERVEI

2015-2016-2017

 

Második világháborús megemlékezésekre és egy újabb repülőnapra is készül a honvédelmi tárca

 

A honvédelmi szervezetek 2015. évi fő célkitűzéseit 22 pontban foglalta össze a miniszter. Elsőként a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával a Magyar Honvédség működőképességének és hadrafoghatóságának fenntartása, harcértékének növelését nevezte meg. Kiemelte továbbá a Magyar Honvédség eszközeinek, a katonai felszerelések modernizálásának folytatását, valamint a honvédelmi célra feleslegessé vált ingóvagyon felmérésének, hasznosításának, valamint értékesítésének felgyorsítását, valamint a katonai életpályamodell bevezetésének és a közszolgálati életpályák összehangolásának további előkészítését is. Ugyancsak a jövő évi fő célkitűzések között sorolta még fel: a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ ellátási színvonalának megőrzését, lehetőség szerinti javítását, az Önkéntes Tartalékos Rendszer feltöltésének folytatását, valamint az állami ünnepek, nemzeti rendezvények méltó módon történő megtartásának biztosítását.

 

Mindemellett a kormány külpolitikai és külgazdasági stratégiai törekvéseivel összhangban a közép-európai regionális együttműködés növelése, a balkáni jelenlét megerősítése, valamint a kormányzati információigények kielégítése érdekében az attaséhivatali rendszer átalakításának megkezdése is a 2015-ös célok között szerepel.

 

A honvédelmi szervezetek jövő évi feladatait 67 pontban fejtette ki a miniszter. Ezekben részletesen felsorolja a különböző nemzetközi hadgyakorlatokon való részvétellel, valamint a külföldi missziós szerepvállalással összefüggő feladatokat. Ebben szerepel többek között az új afganisztáni műveletben való részvétel valamint ősztől a balti légtér védelmének biztosítása.

 

Az utasítás rögzíti továbbá a Sínai-félszigeten állomásozó Többnemzetiségű Erők és Megfigyelők (MFO) kontingens felszámolásának és hazatelepítésének végrehajtását is, melynek határideje: 2015. április elseje.

 

A jövő évi feladatok között sorolta fel Hende Csaba a hadfelszerelési együttműködés fejlesztését Németországgal és a V4 tagországokkal, valamint a Magyar-Indiai Kormányközi Vegyes Bizottság keretein belül a katonai és védelmi ipari együttműködés fejlesztésé Indiával, továbbá a Tárca Védelmi Tervező Rendszer felülvizsgálatát is.

 

Kiemelte továbbá a 2016-ban megrendezendő Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató előkészítését, az első világháború történéseinek centenáriuma alkalmából 2015-ben megrendezendő közép-európai megemlékezések szakmai előkészítését és végrehajtását különös tekintettel az olaszországi front megnyitásának 100. évfordulójára.

 

Mindemellett a második világháború befejezésének 70. évfordulója alkalmából tervezett megemlékezések előkészítése és végrehajtása is a jövő évi feladatok között szerepel. Ezeken felül a honvédelmi szervezetek 2016-2017. évi tevékenységének fő irányait 24 pontban foglalta össze a miniszter. Ezek között szerepel például a KNBSZ rádiótechnikai felderítő-képességének további fejlesztése, a V4 EU Harccsoport készenléti szolgálatának biztosítása, továbbá a nándorfehérvári diadal 560., valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából tervezett megemlékezések előkészítése és végrehajtása.

 

ELŐTTÜNK A 2015 ÉV

Egy nagyon sajátos évet zártunk, volt benne sok szép élmény, eredmény, és voltak gondjaink, kisebb nagyobb problémáink, úgy a szövetség, mint a magán életünkben. Voltunk lakodalomban, voltunk temetésen, alakultak klubjaink, nélkülöztünk a feltételek területén, de volt ahol még pocsékoltunk is. Siker és öröm, hogy mindezek mellett sikerült elképzeléseink nagy részét meg valósítani. Erre csak úgy kerülhetett sor, hogy Társaink, szinte folyamatosan a lehetőségeink határán, vagy azt meghaladó módon teljesítették közösen meg alkotott céljainkat. Minden elismerés, és köszönet a végzett munkáért. Ez a legfőbb garancia az előttünk álló év, még apróbb részleteiben nem is meg fogalmazott célok teljesítésének! Nagyon sok függ a januári elnök választás széles látókörű, bölcs jelölési, majd választási feladat végrehajtásától! Megyénkben ez a munka szervezetten halad, kérjük és várjuk a jó, bölcs javaslatokat! Megyénket 9 tagú küldöttség fogja képviselni a január 17.-i Küldött gyűlésen! Valóban nem folytonos „hátra tekintés” kell, hanem előre kell nézni, de a múltban elkövetett hibáinkat nem szabad meg ismételni, itt következetesen, tisztességesen, ha szükséges keményen kell el járni. Jó volt a „lecke” van bőven miből tanulni! A jövőnk, közösségünk, eddig végzett munkánk a MATASZ léte a tét!

 

Helyben fontos a klubokban most folyó év záró és nyitó közgyűlések jó végrehajtása, növelnünk kell ismertségünk, elismertségünk terén korábban megkezdett munkánk hatékonyságát. Bővítenünk kell klubjaink hálózatát, létre kell hoznunk a hiányzó járási vezetőségeinket, tehát meg kell szerveznünk saját magunkat, hogy szervezeti rendszerünk vezethető legyen! Ki kell alakítanunk egy olyan szervezeti rendszert, mely képes összefogni a tartalékosok haderőn kívüli tevékenységét, melyben a vezetők „a tényleges, valóságos” tartalékosok. Ezen a területen bizonyos szemléletbeli elképzeléseken változtatni kell, követni az idők közben kialakult változásokat. Senkit sem szabad el dobni, mindenki munkáját meg kell köszönni, el kell ismerni, meg kell becsülni. Számos olyan tapasztalat halmozódott fel, melyekre a jövőben is építeni lehet, szükség van rájuk. Bővítenünk kell azokat a motivációs rendszerek körét minden szinten, mellyel további híveket tudunk szerezni munkánknak!

 

Egy olyan társadalmi háttér szervezet képét kell fel mutatnunk, ahol az önkéntes tartalékosok a rendelkezésre állási időszakban jól érezzék magukat. De ehhez sok – jelenleg még hiányzó – feltétel megteremtésére van szükség. Az elnökséggel tökéletes összhangban kell működnünk, akik fő feladata a helyes célok meg alkotása, együttműködés a Haza a Honvédelem ügye érdekében a honvédelmi kormányzattal. Fontos ezen a területen az elnökség támogatása, megfelelő javaslatok készítése. És ezek után meg valósítani azokat a kiemelt rendezvényeket, melyek korábbi terveinkben meg fogalmazódtak, kulturális és sport rendezvények, melyekre a megvalósítás feltételeit meg kell teremteni. Folytatni szerény nemzetközi tevékenységünket, kötelezettségeink teljesítését! Tovább kell folytatni építő, klub szervező munkánkat, meglévő klubjainkban a szervezeti élet javítását, év záró, nyitó klub gyűléseinket, az éves tagsági viszonyaink meg újítását, a tagdíjak rendezését.

 

Sok munka ez, kevés a rendelkezésünkre álló feltétel, de feladni a törekvéseinket nem szabad, összefogással, tisztességes munkával, a kölcsönös előnyök felismerésével, együttműködni minden területen, természetes, és alkalmi, eseti partnereinkkel, és megtenni mindent, amire a lehetőségek is az igények meg vannak! Ehhez a munkához kérjük minden Társunk, Együttműködő Hazai és Külföldi Partnerünk segítő támogatását, ehhez kívánjunk egymásnak, jó egészséget, sok sikert, magán életünkben nagyon sok boldogságot!

 

More Articles...

 1. B.Ú.É.K
 2. Köszöntők
 3. A pesti lapok főcímei a „Nagy Háborúval” kapcsolatosan
 4. Üdvözlet
 5. Kellemes ünnepket kívánunk!
 6. ÉVZÁRÓ KLUB-KÖZGYŰLÉS
 7. TÁJÉKOZTATÓ - Küldöttgyűlés
 8. „FEGYVERÜK A HARMONIKA”
 9. „MEGVERTÜK AZ OROSZOKAT!”
 10. Meghívó - Közéleti Kávéház: Harmonika zene
 11. Lapszemle
 12. Mikulásfutás a gyerekek támogatásáért 2.
 13. Támogatás - 1%
 14. AKTUÁLIS - 2014. december
 15. MIKULÁS KUPA
 16. Mikulásfutás a gyerekek támogatásáért
 17. Köszönő levél
 18. 5000 km felett
 19. 100 év 100 mécses - 1914-2014 kiállítás megnyitó
 20. Settimana BIANCA 2015
 21. MAKÓI KERENGŐ 12 órás ultra csapat futóverseny
 22. Hegyi Endre fotókiállítás és emlékest, Hódmezővásárhely
 23. FARKAS MIHÁLY ÉLT 70 ÉVET
 24. ALGYŐI HARMONIKA EST
 25. Meghívó - Olaszország 2.
 26. Hadipark Szegeden
 27. Márton nap Szőregen
 28. Meghívó - Olaszország
 29. Programajánló
 30. ÚJ KLUBUNK ALAKULT
 31. XV. Doni Hősök Emléktúra - Meghívó
 32. Kiállítás - Hazatérnek 1914 - 2014
 33. Első világháborús kiállítás a csongrádi múzeumban
 34. Meghívó - Magyarok a Doberdón
 35. Meghívó - Az első világháború: A kultúrák összecsapása
 36. Elhunyt Dr. Lukács György Zoltán
 37. Tíz éve önkéntesen
 38. Lövészverseny - Eger, Mikuláskupa
 39. Vetélkedő
 40. KÖSZÖNTJÜK OLASZ BARÁTAINKAT
 41. Programajánló - Frontmozi
 42. Kiállítás Algyőn
 43. Emlékkoncert a Dómban
 44. KOSZORÚZÁS
 45. HŐSIES HARCAINK Ivangorodnál
 46. ELISMERÉS
 47. Egy értékes dolgozat
 48. Egy kis történelem!!!
 49. MEGHÍVÓ! EMLÉKEZZÜNK A NAGY HÁBORÚRA!
 50. Emlékezzünk halottainkra!