Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

ZSOMBÓ-KUPA

2014. június 28.

 

Zsombón a Cél – Tudat Lövész Egyesület rendezésében került megszervezésre a 2014 évi Zsombó Kupa 10-m. Megyei Légfegyveres Lövész bajnokság. A verseny egybe esik, a helyi Falunap rendezvényeivel, és az első világháború kitörésének 100. évfordulójával kapcsolatos megemlékezésekkel.

A verseny iránt igen nagy érdeklődés mutatkozott az ország több lövész klubja, egyesülete vett részt, köztük a Szerbiai Bácska Topolyai versenyzők, így ez a verseny „nemzetközi verseny” lett! Zsombón nagyon tartalmas lövész sportélet folyik, melyben kiemelkedő szerepe van a Jákó Családnak. Jákó Gyula ny. ezredes Úrnak, egykori helyőrség parancsnokunknak, nagyszerű szervező Fiának Jákó Csaba t. hadnagy Úrnak és Feleségének, Akik ennek az élénk lövész-sport életnek a „motorját” képezik. Főleg a fiatal lövészsportolók összegyűjtése, nevelése, felkészítése, versenyeztetése terén folyik Zsombón kiemelt eredményességgel a munka! Itt értik és komolyan veszik, hogy a „fiatalok a jövőnket jelentik”!

A versenyen részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, és Váradi P. Panna ömt őrmester az egyetemi klub titkára. A pezsgő lövész-sport élet egyik új eleme lehet, a MATASZ elnöke által alapított, és Itt most „útjára indított” MATASZ VÁNDORSERLEG, melyet egy alapító levéllel a rendezőknek ajánlott fel azzal, hogy minden évben képezze vándor díját a jövőben a Zsombói lövész versenynek. További más versenydíjakkal is hozzá járult a két napos versenyhez, melynek több mint ötven résztvevője, lelkesen és eredményesen vett részt a versenyen! A verseny alkalmával eredményes tárgyalásokat folytattunk a település Polgármesterével, a Lövész klub vezetőivel, egy helyi MATASZ klub létrehozásával kapcsolatosan. A lehetőségek felmérése és tisztázása után, az őszi hónapokban visszatérünk erre a kérdésre, és létre hozzuk Zsombón is a MATASZ helyi klubját.

A verseny több jelentős helyi rendezvénnyel esett egy időbe, többek között az évente megrendezésre kerülő Falunap eseményeivel. Felkerestük a falunapi rendezvényt is, egy finom pörköltre vendégei voltunk a településnek. Köszönjük Polgármester Úrnak, hogy sok elfoglaltsága mellett tárgyalt velünk, sok további sikert ennek a szimpatikus településnek!


 

 

 

AKTUÁLIS

Szeged, 2014. június 27.

 

Korábban folytatott, kedvező tapasztalatokat hozott gyakorlatunknak megfelelően, Demcsák Zoltán ömt hadnagy, információkért felelős elnök helyettesünk kérdezi Dr. Palotai Jenő ny. ezredest, megyei elnököt:

Az elmúlt évi választások óta eltelt időszak mit hozott a Szövetség megyei életében? Vannak új elképzelések, változások?

Kétségtelen, - lassan több mint fél éve - nem jelentkeztünk ebben a rovatunkban, pedig sok a kérdés, amire válaszokat keresünk, válaszokat várunk. A nehézség abban is van, hogy minél fontosabb ügyekről van szó, annál kevesebb szó esik róluk konkrét formában, főleg anyagi és egyéb lehetőségből áll egyre kevesebb a rendelkezésre. Így pedig nehéz fontos dolgokról felelősséggel beszélni. Új elképzelés – javarészt ötletszerűek - természetesen korábban is voltak és vannak bőven most is, ezek megvalósításának feltételei azonban már közel sem ennyire biztatóak! Főleg az elmúlt évi tisztségviselők választása időszakában voltak „nagy ötletek, tervek, nagy ígéretek, nyilatkozatok”, de a megvalósítás még várat magára! Ezek könnyen kelthetik a csalódás nem kívánatos, káros, haszontalan érzéseit!

A megyei vezetőség küldöttsége, több országban is járt, milyen tapasztalatokat szereztetek, hogyan, miképp hasznosíthatjuk ezeket a közösségi munkánkban.

Három országban jártunk egészen pontosan. Szerbiában az év elején, a szükséges pontosítások céljából. Ott országos tisztújítás közben vannak, addig, amíg meg nem oldódik, várni kell, az országos kapcsolatok területén. A határ menti kapcsolatok a lehetőségeknek megfelelően jól állnak, az első világháborús közös emlékek ápolása terén látunk aktuális, jó közös lehetőségeket. Zenta és Ada térségében kell kapcsolatainkat erősíteni. A Bolgár és az Olasz kapcsolatok területén egy teljesen új helyzet alakult ki. Mindkét irányban a tartalékosok körében végzendő munka új elveivel, gyakorlatával találkoztunk. Bulgáriával kapcsolatban a hagyományőrzés, honvédelmi jellegű sportok, és a tartalékosok körében folyó mozgalmi munka, a tartalékosok vezetőinek felkészítése, Olasz országban, az Alpesi tartalékosok körében az ejtőernyőzés, az önkéntesség, az egymás segítése, és a tartalékosok körében folyó társadalmi háttér tevékenység területén tapasztaltunk sok értékes lehetőséget. Ennek első eredménye az Algyőn a közelmúltban volt „rászorultság elvén alapuló” látványos, és nagyon sikeres, népszerű segítő ajándékozás volt!

Mindhárom útról részletes úti beszámolót készítettünk az Elnökség számára, ezeket, majd bizonyára tanulmányozzák, és a lehetőségek és az igények függvényében történnek lépések. Ide tartozik még, hogy itt jártak Német együttműködő Partnereink, és kölcsönösen tájékoztattuk egymást helyzetünkről. Itt egy bejáratott, működő kapcsolatról van szó! Ősszel ismét eljönnek, és folytatjuk egyeztetéseinket. E napokban Hazánkban kerül sor egy biztonság politikai konferenciára, mellyen – tekintve azt, hogy kétoldalú kapcsolataink terén nincsenek megtárgyalásra váró kérdések, és főleg költségkímélés miatt – ezen a találkozón nem tervezünk részt venni.

Meg alakult az Önkéntes Műveleti Tartalékos Tagozat, hogy fog ez a megyében működni, milyen igények, lehetőségek, feltételek állnak a rendelkezésre?

Minden új kezdeményezést értékén célszerű kezelni, ezért ahol erre lehetőség van, próbálják meg. Megyénk tagok létszámában nem képvisel egy olyan nagy tömeget, hogy nehézkesen formálódó kereteinket, bármilyen okkal is megbontani, osztani, „szalámizni” vagy bármilyen beavatkozással gyengíteni lehetne. Kevéssel haladjuk meg a 430 fős megyei taglétszámot! (ezért is, és más okok miatt sem, nem oszthatjuk meg, sem állomány kategóriákként, fegyvernemek, szakcsapatok, szolgálati ágak, kor, nem foglalkozás, stb.) Nem akarunk eltérni a bevált gyakorlatunktól, és főleg a lehetőségektől. Ahol erre igény, és mód van, próbálják meg, bizonyára megosztják értékes tapasztalataikat. Ehhez hasonló kérdést – más összefüggésekben - már korábban elvitattuk, új Társaink erre a részre, - a már egyszer lezárt dilemmára - valószínűleg nem emlékeznek, (külön tiszt tiszthelyettes stb. tagozat) igaz akkor más volt alapvetően a helyzet!

A MATASZ, területi elven működő társadalmi szervezet, egyesület, ezért ott a jelenlétünk alapvető, elemi fontosságú! Sajnos máig nem ismerjük az önkéntes műveleti tartalékos szolgálatot vállalt tartalékosokat (kilétüket „érthetetlen titokként” kezelik, az ÖVT -hez hasonlóan) ezért ez ennél fogva részünkről lényegében nem kezelhető! Nem áll rendelkezésünkre teljesíthető támogatott cél, pénz, helyiség, anyag, eszköz lényegében semmi sem. Nincs információm arra vonatkozóan sem, hogy erre egyáltalán szükség lenne, az sem, hogy mit is lehetne helyben egy ilyen képződménnyel kezdeni. Legyünk őszinték (meg valamennyire szakszerűek!) A honvédelem állami ügy, a tartalékállomány a haderő része! A rendelkezési állásra állás időszakában viszont ezek a tartalékos katonák civil emberek, egy sokkal átgondoltabb, támogatottabb, motiváltabb koncepcióban alapvetően vázát képezhetnék a tartalékosok szövetségének!

Ezért egyelőre maradunk az eredeti elképzelés, a területi elven történő összefogás ésszerű, lehetséges gyakorlata mellett! Viszont fontos szerepet gondolunk az ÖMT és az ÖVT bevonására, településeinken a MATASZ munkába. Tartalékos klubjainkban vezető, meghatározó szerepet szánunk Részükre! Sőt tettünk már javaslatokat is arra vonatkozóan! (hogy az itt végzett értékelhető munkát ismerjék el tartalékos szolgálatnak, készítsünk megvalósítható terveket képzésükre, továbbképzésükre, melynek feltételeit – állami feladat lévén – az Állam teremtse meg, segítse, támogassa) Nagyon röviden: lássuk világosan, hogy az állami feladatok, nem keverhetők össze a társadalmi feladatokkal, és viszont, de a jelenlegi helyzet alapos elemzést, világos, tiszta, áttekinthető helyzetet, és hozzá értő hiteles embereket igényel. Természetesen érdeklődéssel figyeljük, mások területein ezeket a kezdeményezéseket, lehetőségeket, és ha valami új, használható tapasztalat birtokába kerülünk, azonnal mozdulni fogunk ebbe az irányba. Az elnökség határozata rendelkezésünkre áll, nyilvánvaló, hogy e téren, még az állami vonalon folyó tevékenység „szinkronizálására” állami intézkedésekre is alapvető szükség van!

Az együttműködésnek két területéről beszéltél, a hazai, tehát a településeken megvalósuló, és a nemzetközi együttműködésről. Ezen a területen, hogy áll a dolog?

A településeinken adott a helyzet. Együtt kell működnünk az összes, helyben működő társadalmi civil szervezettel. Nem kell rivalizálni senkivel, a Hazafias Honvédelmi nevelő munkának, főleg a tartalékosok szervezeti társadalmi összefogásának semmilyen más társadalmi civil vagy más szervezetnek nincs „jogosítványa” és nekünk sem kell törekedni”megvalósíthatatlan ötletek vállalására, hangoztatására” Azt gondolom ez teljesen nyilvánvaló, és természetes, ennek a feltételei helyben adottak. A helyi önkormányzatok ezt a tevékenységünket „értékükön kezelik” ha látják értelmét, segítik és támogatják munkánkat! Természetesen valós, értékelhető munkára, hiteles emberekre van szükség!

Korábban már érintettem e téren végzett munkánkat. A külföldi kapcsolatok építése változatlanul akár fontos is lehet. Itt azt a rendező elvet kellene követnünk, hogy olyan újabb külföldi kapcsolatokat célszerű létesítenünk, és erősítenünk, ahol már vannak állami kapcsolatok, testvér települések között, és ott kell keresni annak lehetőségét, hogy e kapcsolatok a tartalékosok között is ki épüljenek. (Szerb kapcsolatok) Magán érdekek felmerülése esetén a közös célok (a Szövetség értékelhető érdeke is), és a kölcsönös előnyök, megvalósulása lehet, az állásfoglalás alapja! Magán vállalkozásokat, (utazásokat, kirándulásokat, piackutatás, más üzleti ötleteket) kizárólag a Szövetséggel, a kölcsönös előnyök alapján tudjuk támogatni! A települések megalapozott kezdeményezéseit testvér települések létesítését, viszont örömmel segítjük. Jó példa erre Rúzsa, Algyő és más település, ahol a tartalékos kapcsolatok segítették a helyi, Önkormányzati, végül is település szintű kapcsolat ki alakulását.

Főbb feladatok, a 2014 évben, melyeket a megyei vezetőség tervezett? Milyenek a megvalósítás kilátásai, lehetőségei?

Folytatni kell eddigi eredményes tevékenységünket, terveink időarányosan a megvalósulás útján vannak! Tovább akarjuk építeni a klub hálózatunkat, meggyőződésünk, hogy eddigi szerény eredményeinknek ez az alapja! Ez egy nagyon fontos, de nem látványos feladat! Közre kell működni a klubok építésének feltételeinek kialakításában. Előttünk áll a 2014 évi Nemzetközi Ejtőernyős Célba ugró Verseny. Fővédnöknek a Honvédelmi Miniszter Urat kértük fel. A megvalósításra a tárgyalásokat már folytatjuk, döntést kell ebben a kérdésben minél előbb hozni, mert támogatás nélkül, ez nem valósítható meg!

A fiatalok körében végzendő munkánk az egyik legfontosabb terület, de ez csak úgy megy igazán, hogy ha korosztályokra tekintet nélkül közelítjük meg ezt a kérdéskört. Fontos az első világháború kitörésének 100. évfordulójának ünnepség sorozatában való, méltó részvétel. Megyénkben ez - számos ok miatt - különösen fontos kérdés!

Az új járási rendszer kialakulása után, a járási közigazgatási rendszert követve, meg kell alakítanunk a Tartalékos Szövetség ennek megfelelő vezetőségeinek rendszerét. Nem lehet ettől eltérő szervezeti rendszereket eredményesen működtetni. Tovább kell folytatni azt a soha véget nem érő munkát, hogy keresni, kutatni és felkészíteni azokat a vezetésre alkalmas embereket, akik hajlandók Szövetségünkben felelősséggel munkát vállalni. Bolgár tapasztalataink e téren nagyon meggyőzőek! Törtető, gátlástalan, öncélokat hajszoló emberekre itt a jövőben sincs szükség, ilyen emberek csak kárt tudtak és tudnak a Szövetségnek okozni! Sajnos erre vannak kedvezőtlen tapasztalataink. Ezért ezektől óvnunk kell egymást és a közösségeinket!

Az anyagi lehetőségeink csak Hazánk általános helyzetével összhangban alakulhatnak. Tovább növekszik a jelentősége, a kölcsönös előnyök alapján történő együttműködésnek, a helyi lehetőségek keresésének, és a feltételek megteremtésének. Egyelőre csak tisztességes munkát, megtisztelő feladatokat tudok ígérni, jó emberi közösségeket, és azt, hogy a becsületesen elvégzett munkát értékelni, és a lehetőségeknek megfelelően fogjuk elismerni. Ezen a területen is tettünk és teszünk folyamatosan javaslatokat, várjuk ezek megvalósítását! Szervezzük meg magunkat! Fogjuk meg egymás kezét, legalább azt valósítsuk meg, melyekre a lehetőségeink meg vannak! Változásokra, változtatásokra van szükség, és ne másokkal akarjuk a dolgokat kezdeni!

A „Szőregi rózsa” ünnepe

 

Szeged-Szőreg, 2014. június 20-22.

Az egyik magyar nevezetesség, - ahogy itt mondják - immár XVI. alkalommal ünnepelte a rózsák napját. Az ünnepséget a szőregi pályatéren tartották 2014. június 20-22 között. Zene, tánc, ének. Több népdalkör is szerepelt az ünnepi színpadon, többek között a szőregi Sárgarózsa Népdalkör is. A MATASZ szőregi népdalkörös klubja június 21-én szombaton léptett fel a nagyszámú közönség előtt és adta elő műsorát nagy sikerrel. Szereplésüket egy oklevéllel és egy díszes kerámiatállal jutalmazták. Késő délután a szokásoknak megfelelően következett a díszes felvonulás és utána a csaknem reggelig tartó hangulatos szórakozás. Szép volt, jó volt, gratulálunk a szereplőknek, résztvevőknek!

 

MATASZ Önkéntes Tartalékos Tagozat megalakulása

MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE
Önkéntes Tartalékos Tagozat

Tisztelt Megyei Elnökök! Kedves Bajtársak!

Ezúton szeretném hivatalosan is közölni azt az örvendetes tényt, hogy 2014 májusában a MATASZ elnökség támogatásával, hasonlóan a már működő más tagozatokhoz megalakult a szövetségen belül az Önkéntes Tartalékos Tagozat.

Az alapítók többsége önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálatot ellátó nyugállományú katona, de a civil életből érkező tartalékos katonatársaink is támogatnak bennünket, illetve szívesen fogadjuk mindazokat, akik tartalékos katonai szolgálatot vállaltak vagy vállalnának és segítő szándékkal részt vennének a tagozat tevékenységében.

Az Önkéntes Tartalékos Tagozat a továbbiakban szeretné összefogni a tartalékos szolgálatot vállalókat és tesszük ezt a MATASZ-on belül. Az országos és a megyei vezetéssel szoros együttműködésben kezdenénk meg az önkéntes tartalékos katonák szakmai jellegű közösséggé formálását és speciális élethelyzetük képviseletét.

Kérem tehát, hogy megalakulásunk ténye ezúton hivatalosan is eljuthasson a MATASZ megyei tagságához és remélem a jövőben a most megalakított tagozat rászolgál majd arra, hogy tovább erősödhessen a Magyar Tartalékosok Szövetsége.

Budapest, 2014. június 3.

A további együttműködés reményében bajtársi üdvözlettel:

 

                                                                    Pintér Endre nyá. ezds.
                                                          az Önkéntes Tartalékos Tagozat elnöke

 

 

 

 

Fiatalok harmonikaversenye

Szeged, 2014. június 21.

Első alkalommal rendeztek nemzetközi harmonikaversenyt Szegeden. A cél a hangszer népszerűsítése volt.

Három éven át harmonikafesztivált rendeztünk. Sikeres rendezvények voltak, de rájöttünk, hogy az utánpótlással gond van: kevés a gyerek, aki ezt a hangszert választja – mondta Bánki András, a MATASZ Harmonikabarátok Klubjának elnöke. A klub szombaton megrendezte az Első Szegedi Nemzetközi Harmonika Versenyt a szegedi Heller Ödön Művelődési Házban rendezték!

A további cél a figyelem felkeltése volt. Figyelemfelkeltésre nagy szükség van, mivel a 32 fiatal között, aki megmérettette magát a versenyen, csak egyetlen szegedi akadt. – Erre nem vagyunk büszkék, de nincs mit csinálni – fogalmazott az elnök.

A tízéves Vinkó Barna korábban Hollandiában élt szüleivel, és az ottani iskolájában ismerkedett meg és szeretett bele a harmonikába. Itthon nyomozni kezdtek, hogy hol lehet tanulni harmonikázni, ugyanis az utánpótlás mellett tanár is alig akad Szegeden, aki foglalkozna a fiatal tehetségekkel. A kisfiú egyik tanára például a Magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskolából jár át Szegedre. Hajdú Váradi Aranka azt mondta, a probléma, hogy a harmonikát Magyarországon mulatós, lakodalmas zenék hangszereként könyvelték el.


 

A MATASZ elnökének kérése

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Tagtársak!

  A MATASZ elnökeként, azért fordulok most Önökhöz (hozzátok) mert az összefogásunkra van szükség. Egy kedves tagtársunk gondjáról és úgy érzem nem mehetek el a kérése mellette szó nélkül, anélkül, hogy ne próbálnánk meg segítő kezet nyújtani neki. Hiszen ma neki, holnap talán nekem vagy Önnek (neked) lesz szükségünk segítségre, és mindenkit megnyugtat a tudat, hogy nincs egyedül a problémájával. Kérem, olvassák el a levelet:

 

 „László Péter vagyok. Fegyveres biztonsági őrként dolgozom a székesfehérvári Alba Regia Laktanyában.

 A következő kéréssel fordulnék Önökhöz:

Péter fiam 18 éve koraszülöttként agyvérzéssel született. Mozgáskorlátozott és enyhe fokban értelmi fogyatékos lett. Feleségem 8 évig nem tudott munkát vállalni, hogy minél több fejlesztésre tudja őt elvinni. Speciális oktatásban vett/vesz részt. A sok terápiának köszönhetően a születéskori diagnózist megcáfolva egyedül közlekedik, sőt úszásba és díjlovaglásban országos sikereket ért el. Ez az évek alatt jelentős anyagi kiadással jártak. Feleségem közben elvégeztem a gyógypedagógiai főiskolát is.  

2013 nyarán sajnos agyalapi mirigy daganatot találtak az MRI felvételen. Kórházi kezelések után rengeteg gyógyszerrel pótolják az agyalapi mirigy által nem termelt hormonokat. Az ősszel nagy dózisú szteroid kezelésekre kellett hetente járni hónapokon keresztül. Sajnos azonban a kezelés nem használt, a daganat mérete nőtt, így a műtéri beavatkozást nem lehetett elkerülni. Azonban a daganat elhelyezkedése miatt csak koponyaékeléses műtéttel tudtak mintát venni. A műtét most volt május 12-én. A teljes eltávolítás sajnos nem lehetséges, mert ép szövetek sérülnének amivel még nagyobb kárt okoznának. A szövettan után tudjuk csak meg, a további kezeléseket, de legjobb esetben is sugárterápiára van szükség, ami jelenleg csak Debrecenben van.

Petin kívül még két lányunk van, Kriszti 16 éves gimnáziumi tanuló, és Zsófi, aki még csak 2 éves.

A gyógyszerek, az utazások Budapestre, a táppénzes napok miatt sajnos minden anyagi tartalékunkat kimerítettük már. A hosszabb távú kezeléseket még nem is tudjuk.

A Pedagógiai és Pszichológiai Intézet és Közhasznú Alapítványnak van egy számlaszáma, amin keresztül támogatni lehet Péter gyógykezelését. Az Alapítvány a támogatás teljes összegét átadja nekünk, és a támogatásról igazolást állít ki az Adományozó részére, ami az adóból levonható. Kérem segítsenek, hogy továbbra is biztosítani tudjuk fiunk számára a gyógyulást, és a további boldog, teljes életet

A támogatás az alábbi számlaszámon lehetséges:

Pszichológiai és Pedagógiai Intézet KHA

Számlaszám: 12023008-00113030-00200004

László Péter támogatása (ezt kell a megjegyzés rovatba írni)

Remélem kérésemet támogatásra méltónak találják!

Tisztelettel:
László Péter”

Kérek mindenkit, hogy lehetőségéhez mérten segítsen. Ha csak arra van lehetősége, hogy továbbítja a levelet, akkor kérem azt tegye meg. Mert ne felejtsük el, hogy holnap nekünk is szükségünk lehet segítségre.

Előre is köszönöm mindenkinek a fáradozását.

Dr. Somkuti Bálint
elnök

More Articles...

 1. XIII. SZEGEDI EJTŐERNYŐS NÉGY TUSA VERSENY ÉS EJTŐERNYŐS TÁBOR
 2. TOBORZÓ HÍRLEVÉL
 3. FELÚJÍTOTT ELSŐ VILÁGHÁBORÚS KATONAI TEMETŐ
 4. MAGYAR- SZERB KAPCSOLATOK
 5. Az Olasz tüzérek napja - június 15.
 6. XV: Szőregi Rózsaünnep
 7. VIII. Nyílzápor és Íjásztalálkozó - Ópusztaszer
 8. Szegedi Haditechnikai Park
 9. OLASZ ALPESI TARTALÉKOS BARÁTAINK AJÁNDÉKA
 10. D-DAY - 1944. június 6.
 11. Megalakult a harmadik Orbán-kormány!
 12. ELSŐ VILÁGHÁBORÚS SZEGEDI KATONA SÍROK!
 13. Meghívó - XIII. MEBSZ - MATASZ Ejtőernyős Verseny
 14. FELHÍVÁS! - I. Világháborús emlékek feltárása
 15. Szolnoki repülőnap meghívó
 16. Elindult a Zrínyi Kiadó webáruháza
 17. Balázs István elismerése
 18. HŐSÖK NAPJA
 19. Gyermeknapi köszöntő
 20. ÜNNEPI KLUBNAP Szőregen
 21. Kereszthegy - Zártkörű bemutató
 22. IL GRUPPO E LA MATASZ DEL CSONGRAD SUL
 23. MAGYAR–OLASZ TARTALÉKOSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
 24. Együttműködési megállapodás
 25. Voci del Bosco
 26. Hadifesztivál
 27. Emléktáblák koszorúzása - Meghívó
 28. Haditorna verseny- és vetélkedő
 29. Csíksomlyói zarándoklat - Meghívó
 30. MAGYAR – BOLGÁR TARTALÉKOSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
 31. 2014. MÁJUS 1.
 32. Toborzó Kübekházán
 33. MÜSZAKIAK NAPJA!
 34. Meghalt Pintér József
 35. Műszakinap meghívó - Szentes
 36. Kellemes Húsvéti ünnepeket!
 37. Felhívás!!!
 38. XVIII. JUGYU!
 39. Német tartalékosok Csongrád megyei látogatása
 40. Motiváció nélkül nehezen megy
 41. ELNÖKI LÁTOGATÁS - Ugri György temetése
 42. Ugri György - Temetés
 43. Tagdíj
 44. Március 15.
 45. Akire büszkék vagyunk - Pécs-Harkány futás
 46. Akire büszkék vagyunk - Karate
 47. Nőnap 2014
 48. KÜLDÖTTGYŰLÉS Budapest, 2014. március 1.
 49. EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS! Kübekháza 2014. február 18.
 50. Akire büszkék vagyunk