Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

SZEGEDI IFJÚSÁGI NAPOK 2014.

SZEGED ÚJRA, A VIDÁM FIATALOK „FŐVÁROSA”
FIATALOK! FIÚK! LÁNYOK!

 

SZEGEDI IFJÚSÁGI NAPOK!
2014. augusztus 26-30.

 

GYERTEK VÁRUNK? ÉREZZÉTEK JÓL MAGATOKAT SZEGEDEN!

 

 

MEGYEI POLGÁRŐRNAP

Tiszasziget, 2014. augusztus 16.

 

Tiszasziget az ország legalacsonyabban fekvő települése, de az itt folyó munka messze nem a település tengerszintjéhez mért alacsony, sőt igen magas színvonalon folyik! Évente rendszeresen ünneplik meg megyénkben a Polgárőrök napját! Meg is érdemlik megyénk Polgárőrei, hogy nehéz, áldozatos, megtisztelő, felelősségteljes munkájukat Megyénk Vezetői, az együttműködők helyükön, elismerő szavakkal méltassák és köszönjék meg. Polgárőrök megyénkben is, a Magyar Tartalékosok Szövetsége egyik legfontosabb, legrangosabb és az egyik legtermészetesebb együttműködői. Ebben az évben is a megye állami, társadalmi, egyházi vezetőinek jelenlétében emlékeztek meg munkájukról és került sor a megérdemelt elismerések, jutalmak átadására. Elismeréssel szóltak a polgárőrök nélkülözhetetlen segítségéről, áldozatos munkájukról, a megyei rendőrfőkapitány helyettes fontos tevékenységüket úgy méltatta, hogy a Polgárőrök munkája nélkül ma már nem lehet beszélni! Nagy elismerése ez a polgárőrség munkájának!

 

A rendezvényre kitelepült a MH. 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi központja Nagy László őrnagy központ parancsnok és Ruza György őrnagy, toborzó részleg vezető is, ahol, jelentős érdeklődés mellett folyt a toborzó munka. Népszerűek voltak a fegyverek, a szóró anyagok és az apró ajándéktárgyak. Főleg a fiatalok körében volt jelentős az érdeklődés, de meg tekintette munkájukat Gusztáv Atya a helyi plébános, és Sándor atya a szegedi Dóm papja is. Az ünnepségen jelen volt új megyei kormánymegbízottunk, megyés püspökünk Dr. Kiss Rigó László püspök Úr, B. Nagy László országgyűlési képviselő, a megyei rendőrfőkapitány helyettesen a katasztrófa védelem, megbízottja, a szomszédos megyék polgárőr vezetői, több polgármester, a polgárőrség vezetőjének helyettese, a Magyar Tartalékosok Szövetségét Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök és Váradi P. Panna ömt őrmester egyetemi klub elnök képviselte.

 

Kicsit „irigykedve” állapítottuk meg, hogy polgárőr barátaink munkájukat a Magyar Tartalékosok Szövetsége egy részének megfelelően, térítés nélkül végzik. Ugyan mikor érjük el azt a szintet, melyet Ők minden nap teljesítenek? Mikor kapunk végre olyan feladatokat, melyek teljesítésére szükség van? Mikor kerülünk olyan elismerésre, megbecsülésre a honvédelem részéről, mint amilyen megbecsülést a polgárőrség élvez a haza és a belügyminisztérium részéről? Nyilván ehhez lényeges színvonalú célokra, feltételekre, támogatásra, munkára, emberekre, vezetésre, irányításra lenne szükség.

 

Tiszasziget határátkelőhely, valaha itt határőr őrs működött, most, határátkelőhely, és az elhagyott határőr laktanya helyén egy helyi kis, szabadtéri határőr múzeumot és az épületek egyikében egy kiállító helyiséget a mostani ünnepséggel összekötve nyitottak meg. Jelen voltak egykori határőrök, együttműködő partnerek, helyi önkormányzati és egyházi vezetők és a meghívottak jelentős számban. A területileg illetékes határrendészeti kirendeltség vezetője szép, tartalmas beszédében emlékezett meg a volt határőrök nehéz felelősségteljes munkájáról, hősi halottaikról, egyben koszrút helyeztek el a jelenleg avatott emlékműnél! Köszönjük a szívélyes, baráti fogadtatást, a színvonalas vendéglátást, további sok sikert, jó munkát kívánunk polgármester Úrnak, Batiz István ömt alezredes Úrnak, a polgárőrség megyei elnökének, Magyari Béla ny. százados Úrnak, egykori munkatársunknak a polgárőrség megyei tiszteletbeli elnökének, Megyénk Polgárőreinek, az egykori és jelenlegi határőröknek, határ rendőröknek, Tiszasziget vezetőinek, dolgos lakóinak.

 

 

„GÓLYÁK”

2014. augusztus 16.

 

Nem azokról a kedves költöző madarakról van szó, akik lassan vándorútra kelnek, hogy a telet melegebb tájakon töltsék, nem is azokról akik „valaha a kisbabákat kézbesítették a családoknak”. A „jövő értelmiségéről” Azokról a felsőfokú tanintézetekbe felvett, tanulmányaikat megkezdő fiatal fiukról, lányokról van szó, akik részt vettek a MH. 2. sz. Szegedi Toborzó Központja által szervezett un. gólyatáborok keretein belül, tájékoztató jellegű toborzó rendezvényeken, ahol igazi önkéntes műveleti tartalékos egyetemi hallgatók, Jánk Tibor ömt törzsőrmester és Váradi P. Panna ömt őrmesterek tájékoztatták a 2014 éves tanév „Gólyáit” a haza és a honvédelem területén kínálkozó különféle lehetőségekről. A toborzó rendezvényt érdekesebbé tette a Szegedi Nemzeti Színház két fiatal művésze, Borsi Beáta és Szívós László, akik a „leendő Szegedi lakosok” körében népszerűsítették a Szegedi színház művészeti élményei lehetőségeit.

 

Ez a munka augusztus 11.-én kezdődött, és augusztus 20-ig tart, különféle intenzitással és más-más helyeken. A Toborzók egy igazi roadshow keretein belül, a Szegedi Tudomány Egyetemre felvett leendő hallgatók számára szervezték a toborzást több fontos helyszínen, az SZTE minden Kara szervezésében, különféle helyeken, az esti órákban. A Toborzók egy ügyes kis videofilmet is készítettek, melyben bemutatták a legérdekesebbnek, leglátványosabbnak vélt jeleneteket a MH életéből, majd szóban, igazán élményszerűen egészítették ki bevezetőjüket, azt követően kitartóan válaszoltak a hallgatóság kérdéseire.

 

Akik egyetemi tanulmányaik mellett az önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálatot vállalják, külön rend szerint, a Toborzó Iroda szakszerű közreműködésével kerülhetnek az önkéntes tartalékosi rendszerbe, erről személyre szóló, részletes tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők. Akik „lazább formában” érdeklődnek a haza és a honvédelem ügye iránt, de tartalékos katonai szolgálatot nem vállalnak, azoknak ajánljuk a Magyar Tartalékosok Szövetsége Klubjait. Mindenekelőtt a Szegedi Egyetemen működő SZTE Klubot, ahol, tagjaink érdeklődésének megfelelően tölthetik együtt kellemesen a szabadidejük egy részét. Többen léptek be a Magyar Tartalékosok Szövetségébe, köztük egy Finn származású Fiatal. Sokan még fontolgatják szándékaikat. Vannak, akik az önkéntes műveleti tartalékos katonai szolgálattal is „kacérkodnak” Legtöbb kérdés a szolgálattal járó kötelezettségek, és az egyetemi tanulmányok összeegyeztethetősége, a szabadidő, és az egyéb előnyök, esetleges hátrányok után érdeklődtek. Ismerkedhetnek érdeklődési körüknek megfelelően, a Honvédség és a katonák életével, a Tartalékosok Szövetsége munkájával, és vehetnek részt szervezett formában rendezvényeinken, alap és tovább képzéseken.

 

LOVAS NAPOK - Algyő

Algyő, 2014. augusztus 9-10.

 

Algyőn rendszeresen augusztus első harmadában rendezik meg, az egyre ismertebb lovas napokat. E rendezvény keretein belül mezőgazdasági termékek kiállítását, érdekes látványos rendezvényeket tartanak, melyre a világ számos részére küldenek meghívókat. Az Algyői Lovas napok rendezvény keretében szerepet kapott Tartalékos klubunk, Akik e megtisztelő feladatot jól oldották meg. A MATASZ helyi klubja, ebben az évben a Komi Földről érkezett vendéget fogadta és kalauzolta a településen.

 

Komi Föld, az egykori Szovjetunió keretein belül önálló autonóm terület volt, földterületük ötszöröse Hazánknak, népessége alig 5%-a. Éghajlata rendkívül változatos, ezért területüket az UNESCO a világörökség részének minősítette. Földjük ásványi anyagokban igen gazdag, szén olaj, vas, mangán ércet sót, és sok színes fémet tartalmaz.

 

A  vendégünk 28 órát utazott vonaton, hogy azután félúton Moszkvában repülőn folytassa az utazást Budapestre és ismét vonattal Algyőre.

 

Az eredeti foglalkozását tekintve Ludmilla újságíró és a Komi Állami Vasút szóvivője. A lovas napok keretében Mezőgazdasági Kiállítás is volt, ahol a helyi termelők bemutatták, virág gyümölcs, kecske és tehéntejből készült tejtermékeiket.

 

Vendégünk elismeréssel szólt a Településen látottakról, a vendégfogadásról, a Részükre készült és megvalósított programról, a látott és tapasztalt eseményekről, a vendéglátók életéről, munkásságáról. A búcsúzáskor hálás szívvel köszönték meg a vendéglátók szívességét, a tartalékos klub tagjai által érdekükben végzett színvonalas munkát. További sok sikert, egészséget kívántak úgy a vendégek, mint a Vendéglátók egymásnak! Köszönet Herceg József Polgármester Úrnak a megtisztelő, értékes feladatért, a helyi MATASZ klub vezetőinek, Leléné Juhász Erika elnök Asszonynak, és Fróman Gábor t. mk. őrnagy, alelnök Úrnak!

 

AIRSOFT - „HARCÁSZATI JÁTÉK”

Ópusztaszer, 2014. augusztus 2.

Maros Vidéki Klubunk és a Keleti Blokk Airsoft Egyesület szervezésében, meghívásos airsoft harcászati játék helyszíne volt az Ópusztaszeri erdő.  Csak a meghívott csapatok tagjainak és azok ajánlásával volt lehetséges a részvétel, a meghívott játékosért, a meghívó vállalta a felelősséget.

A részvételi feltételek a verseny kiírásában részletesen meg voltak határozva, melyet a játék megkezdése előtt a rendezők alaposan ellenőriztek. Kötelező: védőfelszerelés: védőszemüveg, találatjelző kendő/sapka, ajánlott felszerelés: elegendő ivóvíz és élelem, kullancsriasztó. A játék közben, nem volt szünet, az étkezést a játékosok játék közben oldották meg. A játék tájvédelmi területen zajlott, így a  BIO BB, előírás!

Story!

„A világ megváltozott. Bizonyos cégek által a háttérben megvalósított üzleti tevékenység következménye egy világválság volt.  Országok kerültek nehéz gazdasági helyzetbe. Ahol ezt nem akarták elfogadni, ott fegyveres villongások törtek ki, amit az érdekeltek magánhadseregei könnyedén megnyertek.

Bizonyos cégek egybeolvadásának eredménye lett a B. C. E. Corp. nagyvállalat. A magas, biztonsági rendszerek tömkelegével felszerelt megalopoliszok körül húzott falakon kívül már csak a letűnt civilizáció romjain burjánzó erdők maradtak.
Az emberek gyakorlatilag élelemért és szállásért dolgozva élhettek a városokban, mint a rabszolgák. Aki ezzel nem értett egyet, azt egyszerűen szélnek eresztették.
A kirekesztett emberek apránként egymásra találtak, csoportokba verődtek és mivel akadtak segítőik a falakon belül is, gyorsan fegyveres egységekké szerveződtek.
Sikerült megszerezniük egy olyan programot, ami képes blokkolni a falak biztonsági rendszerét.

Sajnos a program kijuttatása súlyos veszteségekbe torkollott, de egy magánhelikopteren két túlélőnek sikerült kijutnia a programot tartalmazó fekete dobozzal. A gépük találatot kapott és a várostól jó pár kilométerre az erdőbe zuhantak. A pilóták jelezték a helyzetüket a kinti társaiknak, akik el is indultak a felkutatásukra. Ugyanekkor a B. C. E katonáit egy csapatszállító helikopterből a közeli területre kirakták, azzal a feladattal, hogy kutassák fel a pilótákat és a fekete dobozt”

A játék szervezői egy „támadó és egy védő” csapatot szerveztek önkéntes jelentkezés alapján, melyben a mintegy hatvanfős részt vevők, elhatározásuk szerint vehettek részt. A feladatok végrehajtása részletezésétől el tekintenénk, mely igen hosszú lenne. Az egész napos verseny egy, sűrű, párás erdőben folyt, a részt vevők jelentős fizikai igénybevétele mellett, és a teljes befejezést is egy alapos vihar tetézte.

09 órakor verseny megnyitó melyet Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, a MATASZ Csongrád megye elnöke nyitott meg, egyben bemutatta az értékes versenydíjat, melyet a nyertes csapatnak ajánlott! Váradi P. Panna ömt őrmester ismertette a verseny előkészítésében eredményes munkát végzettek számára készített okleveleket, melyet ez alkalommal adták át.

Részletesebb tervezett, és végrehajtott napi program:

09.30 órakor Kitelepülés

09.40 órakor Eligazítás

09.50 órakor A játék kezdete

17.00 órakor Játék befejezés

17.10 órakor Értékelés

A játék eredménye döntetlen lett így nem tudtunk kihirdetni nyertest.

Ennek egy kicsit örültünk, mert megegyeztünk a bajtársakkal, hogy legközelebb ott folytatjuk, ahol abba hagytuk. A szervezők eme döntése bölcs volt, mert igazán lényeges különbség a „két fél” között nem volt és adva van egy újabb alkalom, hogy ez a lelkes közösség ismételten találkozhasson!

Érdekes, látványos, leginkább a „gyalogsági harcászatra” hasonlító alapelemek kerültek alkalmazásra, kitűnő, értékes kézi fegyverekkel, lelkes emberekkel, nem kevés felkészültségről adva számot. Gratulálunk a Szervezőknek, Minden Résztvevőnek, további sok sikert kívánunk munkájukhoz!

 

More Articles...

 1. „ÚJRA A FEDÉLZETEN”
 2. ÚJ KLUB ALAKULT MAROS VIDÉKI MATASZ NÉVEN
 3. Tiszalöki labdarúgótorna meghívó
 4. Versenykiírás - Lőverseny - Szentendre -
 5. Felhívás!!! I. "MATASZ-Bál" 2014.
 6. Hungarikum-fesztivál - Szeged
 7. Tápéi Tarhonyafesztivál - Meghívó
 8. Példaértékű partnerségi kapcsolat
 9. Már 5400 önkéntesre számíthat a hadsereg
 10. SZŐREGI KLUBUNK ÉLETÉBŐL
 11. ELNÖKSÉGI ÜLÉS
 12. GROßHASLACH
 13. Nándorfehérvári emléknapok
 14. KÖSZÖNŐLEVÉL - DR. PALOTAI JENŐ
 15. IFJÚSÁGI HONVÉDELMI TÁBOR - KISZOMBOR
 16. KISZOMBORI MEGEMLÉKEZÉS
 17. MONOKI LAJOS KÖSZÖNTÉSE
 18. RENDHAGYÓ megyei vezetőségi ülés
 19. Toborzó hírlevél - 2014.07
 20. ZSOMBÓ-KUPA
 21. AKTUÁLIS
 22. Vedd célba Ópusztaszert!
 23. A „Szőregi rózsa” ünnepe
 24. MATASZ Önkéntes Tartalékos Tagozat megalakulása
 25. Fiatalok harmonikaversenye
 26. A MATASZ elnökének kérése
 27. XIII. SZEGEDI EJTŐERNYŐS NÉGY TUSA VERSENY ÉS EJTŐERNYŐS TÁBOR
 28. TOBORZÓ HÍRLEVÉL
 29. FELÚJÍTOTT ELSŐ VILÁGHÁBORÚS KATONAI TEMETŐ
 30. MAGYAR- SZERB KAPCSOLATOK
 31. Az Olasz tüzérek napja - június 15.
 32. XV: Szőregi Rózsaünnep
 33. VIII. Nyílzápor és Íjásztalálkozó - Ópusztaszer
 34. Szegedi Haditechnikai Park
 35. OLASZ ALPESI TARTALÉKOS BARÁTAINK AJÁNDÉKA
 36. D-DAY - 1944. június 6.
 37. Megalakult a harmadik Orbán-kormány!
 38. ELSŐ VILÁGHÁBORÚS SZEGEDI KATONA SÍROK!
 39. Meghívó - XIII. MEBSZ - MATASZ Ejtőernyős Verseny
 40. FELHÍVÁS! - I. Világháborús emlékek feltárása
 41. Szolnoki repülőnap meghívó
 42. Elindult a Zrínyi Kiadó webáruháza
 43. Balázs István elismerése
 44. HŐSÖK NAPJA
 45. Gyermeknapi köszöntő
 46. ÜNNEPI KLUBNAP Szőregen
 47. Kereszthegy - Zártkörű bemutató
 48. IL GRUPPO E LA MATASZ DEL CSONGRAD SUL
 49. MAGYAR–OLASZ TARTALÉKOSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSE
 50. Együttműködési megállapodás