Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

EGYETEMI TARTALÉKOS KLUBUNK ALAKULT! Szeged, 2014. február 11.

EGYETEMI
TARTALÉKOS KLUBUNK ALAKULT!
Szeged, 2014. február 11.

A Szegedi Tudományegyetem Rektora és a MH. Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság Parancsnoka az elmúlt évben együttműködési megállapodást írtak alá. Ebben rögzítették az együttműködés állami, hivatali feladatait. Ezek a megvalósulás útján rendben  haladnak, megvalósulnak. Szükségesnek látszott ennek a tevékenységnek az önkéntességen alapuló társadalmi háttér támogató tevékenységnek a szervezése, és erre kedvező lehetőséget kínálhat a Magyar Tartalékosok Szövetsége.

A tartalékos klub alakításának terve Váradi P. Panna ömt őrmester, az SZTE másodéves bölcsész hallgatója, a MATASZ megyei vezetőség ifjúsági referensének javaslata alapján született. A javaslatot felkarolta a megyei vezetőség, és támogatta a helyi toborzó és érdekvédelmi központ is. Az elképzelést egyeztetés, közös beszélgetések, majd konkrét lépés követte. Meghirdették az összejövetelt az a MH. 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központban. A tájékoztató jól elő volt készítve. A több mint húsz fiatal érdeklődőt Váradi P. Panna ömt őrmester köszöntötte, és mutatta be a jelenlévőket.  Dr. Palotai Jenő ny. ezredest a MATASZ megyei elnökét, Ruza György őrnagy Urat, a helyi 2. sz. Toborzó Központ Toborzó részleg vezetőjét, Demcsák Zoltán ömt hadnagy Urat, megyei alelnököt. Természetesen a megjelent érdeklődő Fiatalokat. Vetített képpel támogatott tájékozatóján elmondta szolgálatvállalásának előzményeit, többszöri behívásának kedvező tapasztalatait, a tartalékos katonai szolgálattal járó kötelezettségeket, és lehetőségeket. Ismertette a Tartalékos Szövetségből adódó lehetőségeket, klubalakítási tervet és kérte a jelenlévőket támogassák az elképzelést. Ezt követően Palotai ezredes beszélt a MATASZ céljairól, egy új helyi klubalakítás lehetőségeiről, és az ezzel nyilvánvalóan együtt járó kötelezettségekről.

A tájékoztatók elhangzása után a jelenlévők több értékes kérdést vetett fel. Többek között az „önkéntes munka” vállalásának lehetőségei, és az ömt szolgálat összefüggéseiről. A felmerült katonai szakmai ismereteket igénylő kérdésekre válaszokat, Ruza György őrnagy úr, egyéb kérésekre a jelen lévő MATASZ vezetők adtak. A megfogalmazódott lehetőségek után Palotai ezredes felvetette a kérdést, akarnak-e összefogni az elhangzottak alapján, készek e helyi, teljesen sajátos, egyetemi MATASZ klubot alakítani? Ennek sajátos, speciális a rendeltetése, az egyre szaporodó egyetemen tanuló fiatal ömt-k társadalmi összefogása, további tagtoborzás és a klub bővítése, a tartalékos katonai szolgálat népszerűsítése, érdekes szabadidős programok, laktanya látogatások és egyéb érdekes programok szervezése. Egységes igenlés után 22 Fő, nyomban, ki is töltötte a belépési nyilatkozatot, és a jelöléssel, szavazással, a klubvezetőség megválasztásával megalakult a helyi Egyetemi MATASZ klub.

Elnök: Váradi P. Panna ömt őrmester
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   +3630-637-89-98
       
Elnök helyettes: Jánk Tibor ömt törzsőrmester
                          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   +3670-636-38-90
Titkár: Várkonyi Renáta eh.
            This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     +3620-297-50-90

A megválasztott vezetők kezdeményezésére elhatározták, hogy tovább folytatják a klub létszámának bővítését, programok elképzelések összegyűjtését. Javaslat hangzott el, hogy ebben az évben megemlékezés sorozat kezdődik az Első Világháborús eseményekről történő megemlékezésekkel kapcsolatban. Mivel a Szegedi 5. és 46. Gyalogezredek mozgósítása nagyrészt ebből a térségből történt, és később az Olasz és a Galíciai hadműveleti területeken kerültek alkalmazásra nagyon sok család emlékei között vannak főleg Galíciai, és a doberdói, isonzói harcok keserves háborús emlékei. Egy kirándulás is tervezve van az egykori harcterek területére. Ebben ígérte a megyei vezetőség a segítségét, hogy a közeli múltban itt járt Trevisói Olasz Tartalékosok útján nyújt segítséget. Természetesen megígértük és kértük is ebben a kérdésben is a kölcsönös segítő támogatást, idegen nyelvismerettel rendelkezők részéről a jó együttműködést.

Viszonylag egyszerű esemény történt, egy adott kérdésben hasonlóképp gondolkodó közösség az Egyetem hallgatói egy helyi egyesületet hozott létre. Nagy szükség volt Váradi P. Panna ömt őrmester alapos, nagyszerű, kitartó, szervező munkájára. A megválasztott vezetők, lelkes, ügyes fiatalok, szívesen vállalták a munkát, amiért ezúton is elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki. A klub bázisa lehet a szűkebb érdeklődésű fiatal hallgatói kör igényeinek teljesítésében. Egy nagyon értékes, jó szellemű közösség alakulásának lehettünk részesei. Fontos ez a lépés, értékes, jelentős segítség, hozzájárulás – akár példaadó is lehet - a MATASZ célkitűzések megvalósítása során, segítség lehet ez a folytonosan belépő fiatalok körében, és a tanulmányikat befejező diplomás fiataloknak leendő munkájához is! Egy új tartalékos közösség alakulása minden esetben öröm a szervező munkában részt vettek számára, különösen jelentősnek nevezhető ez abban az esetben, ha a toborzás szempontjából egy kiemelt jelentőségű célcsoport környezetében kerül erre sor! Valósulhat meg annak a feltétele, hogy ezzel további fiatalok kerülnek a MH. és a Magyar Tartalékosok Szövetsége „látókörébe,” jönnek létre e téren a további bővülés lehetőségei. Sok sikert, jó munkát kívánunk a most megkezdett munkához!

Röszke

RÖSZKE

2014. január 31.

 

Röszke az M-5 autópálya a Balkán felé irányuló legnagyobb határ átkelőhelyéről a leginkább ismert település. Déli kapu a Balkán irányába. Igazi határ menti falu. Polgárőr Barátaink segítségével, hosszas szervező munka előzte meg Röszkei MATASZ tagtoborzónkat. A Polgárőrség helyiségeiben jöttünk össze, és a megjelenteket Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, és Váradi P. Panna ömt. őrmester tájékoztatta a Tartalékosok Szövetsége rendeltetéséről, munkájáról, és a lehetőségekről. A toborzót megzavarta a hírtelen jött kifejezetten télies hóvihar, többen jelezték, hogy elakadtak, nem tudnak eljönni, de számíthatunk Rájuk!

 

A megjelentek közül heten töltötték ki a belépési nyilatkozataikat, és közösen megbíztuk Friedrichné Irénkét az anyagok, a kiadott belépési nyilatkozatok összegyűjtésével. Segítő közreműködésével folytatódik a tagtoborzó, klubalakító munka!

 

Ezt követően a Művelődési Házban, részt vettünk a helyi Polgárőr Egyesület éves közgyűlésén. Nagy örömmel hallgattuk a helyi elnök beszámolóját, és a Megyei Rendőrfőkapitány Helyttes Úr, és a Határrendészeti Kirendeltség vezetőjének, Polgárőr szervezetek Csongrád megyei Szövetsége elnökének, és a Polgármester Asszony értékelését. Nagyon eredményes munkáról számolt be minden érintett, a legnagyobb elismeréssel szóltak a Röszkei Polgárőrök országosan is jelentős munkájáról. Számunkra is öröm volt egy olyan tanácskozáson, és az azt követő vacsorán részt venni, ahol valójában magas színvonalú, munkáról, egy jó közösségről, és annak vezetőiről hallhattunk, értékes elismerő értékelést!

 

Ott is folytattuk „tagtoborzó munkánkat” tájékoztattuk a Helyi Polgármester Asszonyt terveinkről, helyi klubalakítási szándékunkról. Még ebben a hónapban egyeztetünk egy időpontot, összehívjuk a belépési szándékukat kifejező érdeklődőket, és tervezzük megalakítani Röszkei klubunkat! Tervünket Polgármester Asszony meghallgatta, azzal egyetért, egy további időpontban részletesebben tájékoztatjuk. Örömét fejezte ki, hogy egy, a közösséget támogató, újabb társadalmi szervezet jöhet létre. Támogatását, és sikert kívánt a szervező munkához! Fontos, értékes ez a munka, komoly segítség, hozzájárulás a MATASZ célkitűzések megvalósításához, segítség ez az alakuló járási és a működő megyei vezetőség munkájához is!

Szerb határmenti találkozó

MAGYAR – SZERB

Határ menti találkozó

Szabadka, 2014. január 23.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei vezetősége és a ORVS Szabadka és Magyarkanizsai vezetőinek soros egyeztető megbeszélésére került sor Szabadkán! A találkozón részvett MATASZ részéről: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, Váradi P. Panna ömt őrmester, megyei külügyi referens, ORVSS részéről: Kovács Imre ny. alezredes Szabadka és Sándor Tibor I. o. kapitány Magyarkanizsa területi vezetők.

 

Ismertettük a Szövetség vezetésében bekövetkezett személyi változásokat, Új elnök, csaknem teljesen új Elnökség, és az ennek következtében várható kedvező változásokat. A rövidebb távú elképzeléseket. Tájékoztattuk Partnereinket, hogy az elmúlt év októberi, találkozásunktól, főleg a határ menti településeket érintő új klubok létesítésének terveit, Kiszombor és Röszke, és az Újszentiváni változás kérdéseit. A MATASZ megyei vezetőségének választások utáni helyzetéről, magyar közigazgatás átszervezése következményei ként előállt új szervezeti szintek létrehozásának elképzeléseiről, helyzetéről. Célszerűnek látszik, a Bács-Kiskun megyei, sávba eső rész, főleg Baja és Zombor együttműködését is támogatva, a találkozóról az érintettek tájékoztatása.  Célszerű továbbá az Új MATASZ Elnök bemutatása előkészítése, később egyezetett időpontban és helyszínen. A kétoldalú együttműködés fejlesztése területén az elvek változtatása nélkül, a testvér települések együttműködését bővítve, annak bázisát erősítve haladni tovább a megkezdett és a tervezett utakon. Az ORVSS képviselői is részletesen tájékoztatták küldöttségünket, Szövetségük helyzetéről, mivel ott is a vezetőség újra választása napirenden lévő kérdés, a személyi változások után látják célszerűnek a két Tartalékos Szövetség Vezetőinek Magyarországi látogatását.

 

A találkozó baráti légkörben, egymás tájékoztatását tudomásul véve, a felmerült problémákat megértve, konstruktív, baráti légkörben zajlott, a felmerült kérdésekről elnökségeinket kölcsönösen tájékoztatjuk, és eredeti terv, és elvek szerint folytatjuk a közös munkánkat!

Új klub alakult

ÚJ KLUBUNK ALAKULT!

Kiszombor, 2014. január 24.

 

Az Olasz Alpesi Tartalékosok elmúlt év novemberi látogatása, a Belvárosi Temetőben Szanka József Barátunk kiállítása, az Első Világháború kitörésének közelgő századik évfordulója együttesen adta a ki induló alapgondolatot. Balázs Zoltán Kiszomboron élő önkormányzati képviselő, tartalékos szakaszvezető, katonatársunknak, Aki honlapunk tudósítása alapján keresett meg. Az elképzelése az volt, hogy helyileg összefogva, alakítanának egy tartalékos klubot, és ezt felhasználva, szervezzék a helyi érdeklődőket, tartalékos katonákat, egykori határőröket, rendőröket, rendvédelmi szerveknél szolgált társakat, civileket, fiatalokat, időseket egyaránt. Cél: a haza és a honvédelem iránt érdeklődők összefogása, közös munkálkodás ezen a téren a településükön, Kiszomboron.

 

Az elgondolást egyeztetés, közös beszélgetések, majd konkrét lépés történt, meghirdették az összejövetelt, az Ady művelődési házban. Igazi télies napon jött össze a több mint húsz, meghívott, ahol Balázs Zoltán Úr köszöntötte, és mutatta be a jelenlévőket.  Dr. Palotai Jenő ny. ezredest a MATASZ megyei elnökét, Váradi P. Panna ömt őrmestert, a megyei vezetőség ifjúsági felelősét, Dr. Decsi Róbert r. alezredes Urat, a határrendészeti kirendeltség munkatársát. Az önkormányzati vezetőket, és természetesen a megjelent lakosokat, majd Palotai ezredes beszélt a MATASZ céljairól, egy új helyi klubalakítás lehetőségeiről, és az ezzel nyilvánvalóan együtt járó kötelezettségekről. Váradi P. Panna beszélt az ömt. szolgálat lényegéről, a jelentkezés és a vállalásának, lehetőségeiről, saját katonai szolgálatának lefolyásáról, és kérte támogatásukat a településen élő olyan Szegeden tanuló egyetemistákról, legyenek segítségére, a február 11.-én Szegedi egyetemi klub alakításában.

 

A tájékoztatók elhangzása után a két vendég, a felmerült kérdésekre választ adott, majd felvetette a kérdést, akarnak e helyi MATASZ klubot alakítani. Egységes igenlés után 18 Fő, nyomban, ki is töltötte a belépési nyilatkozatot, és megalakult a helyi MATASZ klub.

Elnök: Balázs Zoltán t. szakaszvezető (MN háromszoros Kiváló Katonája)

Elnök helyettes: Bujdosó Géza ny. határőr alezredes

Titkár: Tóth András t. honvéd.

Az újonnan megválasztott vezetők kezdeményezésére, nyomban elhatározták, hogy tovább folytatják a klub létszámának bővítését, (ugyanis a rossz, erős havazás, télies, kedvezőtlen időjárás miatt többen jelezték jövetelüket, de távol maradtak) megemlékezés sorozat az Első Világháborús eseményekről történő megemlékezéseken való részvétel, Szanka József kiállításának megszervezését, Szerb testvér településsel a kapcsolat felvételét, és más fontos kérdéseket. Mivel a Szegedi 5. és 46. Gyalogezredek mozgósítása nagyrészt ebből a térségből történt, és később az Olasz és a Galíciai hadműveleti területken kerültek alkalmazásra, nagyon sok Család Felmenőjében van háborús hős, főleg a Doberdói Harcok résztvevői között, ezért egy kirándulás is tervezve van, az egykori harcterek területére. Ebben kérték a megyei vezetőség segítségét, hogy a közeli múltban itt járt Trevisói Olasz Tartalékosok útján nyújtsunk segítséget. Természetesen meg ígértük ebben a kérdésben is a segítő támogatásunkat.

 

Látszólag egyszerű esemény történt, egy adott kérdésben hasonlóképp gondolkodó közösség egy helyi egyesületet hozott létre. Mégis elengedhetetlen szükség volt Balázs Zoltán tartalékos szakaszvezető alapos, nagyszerű, kitartó, szervező munkájára, amiért ez úton is elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki. Kiszombor, bázisa lehet a szűkebb települési környezet, a Makói járási MATASZ vezetőség, és a szomszédos településeket a klubjaink létrehozásában. Ebben kértük, és ajánlotta is segítségét, a jelenvolt Varga Attila helyi plébános is, Aki egyben több szomszédos település papja, egyébként Maga is kiszolgált katona. Egy nagyon értékes, jó szellemű közösség alakulásának lehettünk részesei. Fontos, ez a lépés, értékes, jelentős segítség, hozzájárulás – akár példaadó is lehet - a MATASZ célkitűzések megvalósítása során, segítség lehet ez a járási és a megyei vezetőségek munkájához is! Sok sikert, jó munkát kívánunk a most megkezdett munkához!

Váradi Panni toborzó meghívó

Kedves Barátaim!

A facebookon: MATASZ Szeged egyetemi részleg megnevezéssel egy zárt csoportot hoztam létre. Kérem, minél nagyobb számban csatlakozzatok hozzánk, kellő jelentkezés esetén klubot alakítunk! Kísérjétek figyelemmel tevékenységünket, jelentkezzetek, mindenkit szeretettel várunk, rendszeresen tájékozódjatok a csoporttal kapcsolatban.

Első (alakuló?) összejövetel: MH. 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ: Szeged Dr. Boross József u 5. 2014. február 11. 16.00.

Érdeklődő Társaitokat, Barátaitokat hozzátok magatokkal!

Elérhetőségem:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

                                                                         Váradi Palotai Panna ömt őrmester

                                                                                    SZTE BTK II. évf.

                                                          MATASZ megyei vezetőség egyetemi referens.