Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

XIX. MATASZ – MEBSZ KUPA Szeged

 

Szeged, 2018. október 5–7.

 

Szegeden került megrendezésre a XIX. MATASZ – MEBSZ Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny. A verseny fővédnöki tisztét Dr. Benkő Tibor Honvédelmi Miniszter Úr vállalta. A versenyre hét ország tartalékos ejtőernyős versenyzői fogadták el meghívásunkat, így nagyon színvonalas eredményes verseny alakulhatott ki. A verseny főbírói felelősségteljes feladatát Várnagy Gyula t. alezredes Úr látta el.

 

A megnyitó ünnepségre 2018. október 5-én a Szegedi Repülőtéren – a verseny helyszínén –került sor. Jelen voltak és a megjelenteket köszöntötte a Fővédnök képviseletében Hornyák Erika alezredes, a HM társadalmi kapcsolatokért felelős osztály vezetője, Zakar Péter Úr, a Megyei Kormányhivatal Igazgatója, Széles Ernő ny dandártábornok a MATASZ elnöke, Kovács Imre ny. alezredes, Sándor Tibor t I.o. kapitány a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége képviselői, a Német Tartalékosok Szövetsége Közép Frankföldi vezetőségének képviseletében Reinhardt Gernand t. őrnagy, akivel kétoldalú megbeszélést is folytattunk. Jelen voltak a védnökséget vállat együttműködő katonai szervezetek képviselői, a 2.sz. Toborzó és Érdekvédelmi központ és az MH. 5. Bocskai dandár Hódmezővásárhelyi kijelölt részlegeinek, a MH. 37. II. Rákóczi Ferenc mü. ezrede kijelölt részlegei és a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi zenekar, amely térzenével és színvonalas közreműködésével kellemes, szép, színvonalas keretet biztosított a rendezvénynek.

 

A rendezvény házigazdája Fróman Gábor t. mk. őrnagy megyei elnök köszöntötte a meghívott Vendégeket, a Fővédnök Honvédelmi Miniszter Úr képviselőjét Erika alezredes Úrhölgyet, Széles Ernő ny dandártábornok Urat a MATASZ Elnökét, a mezőny minden csapatát, résztvevőjét, hazai és külföldi Vendégeinket. A versenyt Széles Ernő ny. dandártábornok Úr, a MATASZ elnöke nyitotta meg, jó versenyt, sportszerű küzdelmet, eredményes versenyt kívánt minden résztvevőnek.

 

A nyitóünnepség és a verseny a terveinknek megfelelően szervezetten, minden oldalról szakszerűen biztosítva folyt le. A nyitó ünnepséget egy közös katonaebéd követte, melyet a hódmezővásárhelyi alakulat logisztikai szolgálata végezte el a lehető legmagasabb szinten. A rendezvényen részt vett az ejtőernyős klubunk Csorba József klub elnök vezetésével a klub tagsága. A szervező és rendezői munkában jelentős részt vállalt a Marosmenti klubunk, a Röszkei klubunk és a Szegedi járási vezetőség bevont tagjai Pál Mihály t. őrnagy járási elnök vezetésével. A verseny végig szervezetten zajlott le, ahol sportszerű nagyon szoros verseny alakult ki. Az értékes díjakat október 7-én a záróünnepségen Dr. Boda József r. vezérőrnagy a MEBSZ tiszteletbeli elnöke, Balázs Gábor Úr a Délvidéki Aero Club elnöke, Herceg József polgármester és Fróman Gábor t. mk. őrnagy  megyei elnök adta át.

 

EREDMÉNYEK:

 

Csapatverseny:

 

1. Szolnok I. csapata. A Csapat tagjai: Kéri, Hirschler, Asztalos, Nagy

 

2. Aeroclubul Romanei. A Csapat tagjai: Pop, Domschi, Cosmin, Barlescu

 

3. Aerosamed Romania. A Csapat tagjai: Martinoul, Ivetic, Vujakovic, Lasic

 

Egyéni verseny:

 

1. Artur Grosiewsky PL, 2. cm.

2. Asztalos István HU, 3. cm.

 

3. Nagy Zoltán HU, 6. cm.

 

Gratulálunk a győzteseknek, a helyezéseket elért egyéni és csapatverseny résztvevőinek, köszönjük részvételüket, sportszerű közreműködésüket. Külön köszönjük a munkában részt vett közreműködő társainknak, Barátainknak, meghívott Vendégeinknek, az értékes díjakat felajánlott Védnökeinknek, segítő támogatását. Külön elismerés illeti, a MH. 5. Bocskai Dandár Hódmezővásárhelyre települt részeinek, a közreműködött állománynak a magas színvonalú logisztikai támogatásáért, Várnagy Gyula t. alezredes Úrnak, a verseny igazgatóját, Pál Mihály t. őrnagy Urat, a MATASZ Szeged járási elnökét, Demcsák Zoltán t. hdgy. megyei alelnök, László Károly hő. ezredes klubelnököt és a verseny lelkes fő szervezőjét Csorba József t hadnagy klub elnök Urat. További sok sikert, jó egészséget kívánunk munkájukhoz!

 

MAGYAR – NÉMET találkozó

 

 

 

 

Szeged, 2018. október 5.

A XIX. EJE verseny nyitó ünnepségén a ruzsai klubunk vendégeként jelen volt Reinhardt Gernadt t. őrnagy a Középfrankföldi tartalékosok korábbi elnöke. A német vezető a Grosshaslach-i tartalékosok képviseletében rövid megbeszélést folytatott - Széles Ernő ny. dandártábornok MATASZ Elnök Úr jelenlétében - Fróman Gábor t. mk. őrnagy megyei elnökkel.

Elmondta, hogy felhatalmazása van, hogy tárgyaljon a korábban jól működő megyei szintű kapcsolatok felélénkítésére. A korábbi jó kapcsolat felelevenítése mellett a hadszíntereken elesett katonák sírjainak gondozása területén vizsgáljuk meg a lehetőségeinket és bővítsük kapcsolatainkat ezen a területen is. Széles Ernő ny. dandártábornok MATASZ Elnök Úr is lelkesen támogatta a kezdeményezést és javasolta, hogy ebbe a közös munkába vegyük fel a kapcsolatot Kovács ezredes Úrral a Hadisírgondozó Szövetsége vezetésével, melyet az elnökség messzemenően kíván támogatni.

Fróman őrnagy örömmel vette a kezdeményezést, utalt arra, hogy csak az anyagi lehetőségeink határain belül és a megyei vezetőség tájékoztatása és támogatása után tud ezekben a kérdésekben állást foglalni. Elmondta, hogy a Magyar – Német kapcsolatok az utóbbi években Ruzsa és Grosshaslach klub szintű kapcsolataira redukálódott, melyek település szinteken is jól működnek, de a megyei kapcsolatok valóban beszűkültek. Az okait a megyei vezetőség megvizsgálja és tájékoztatni fogjuk a német partnert.

 

 

 

 

 

 

 

Megalakult az első tartalékos ezred

Nyíregyháza, 2018. október 5.

Megalakult az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred, amely csapatzászló-adományozási ünnepségét október 5-én, pénteken tartották a nyíregyházi Kossuth téren.

Az ünnepségen dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter a felsorakozott 360 főnyi tartalékos állomány előtt elmondta, a katonák legfontosabb küldetése, hogy az ország és polgárai biztonságát szolgálják. Emlékeztetett, az ezred tagjai az iskola és a munka mellett vállalták ezt a küldetést, s ezért elismerés, illetve köszönet illeti őket. Egyre többen vannak egyébként azok, akik a civil életük mellett a katonai szolgálatot is vállalják, s ezek az emberek hozzájárulnak a béke megőrzéséhez.

A miniszter szerint több példa is bizonyítja, hogy erre szükség van, hiszen Ukrajnában most is harcok dúlnak, s a Nyugat-Balkánon is csak időleges a béke, ennek biztosításában kiemelt szerepe van az ott külszolgálatot teljesítő magyar katonáknak. „Örömteli gondolat az, amikor azt látjuk, hogy a magyar emberekben érződik a haza iránti elkötelezettség, a haza iránti hűség és szeretet. Ez a mi dolgunk és kötelességünk, és meggyőződésem, hogy önök is azért vállalják ezt szolgálatot, mert egyet értenek ezen gondolatokkal. Legyenek erre büszkék, s arra a csapatzászlóra, amit Magyarország köztársasági elnöke adományozott önöknek, emeljék magasba és hirdessék, hogy Magyarország önálló szuverén ország, emberei békére és biztonságra vágynak” – fogalmazott dr. Benkő Tibor. Ez a biztonság függ például a Magyar Honvédségtől, a szövetséges erőktől, de leginkább a magyar emberek felkészültségétől, elkötelezettségétől és tenni akarásától – tette hozzá a miniszter.

A miniszter után röviden beszélt Horváth András alezredes, az ezred parancsnoka, aki köszönetét fejezte ki a tartalékos katonáknak és családjuknak azért az áldozatvállalásért, amit munkájuk vagy tanulmányaik mellett hoztak. Az ünnepség a csapatzászló adományozásával kezdődött.

A csapatzászlót, a köztársasági elnök nevében Szegő László dandártábornok, a Köztársasági Elnöki Hivatal Katonai Főosztály vezetője, főhadsegéd adta át az új ezredparancsnokának. Ezután a névadó Vattay Antal altábornagy lánya, Vattay Eleonóra, mint zászlóanya felkötötte a szalagot a lobogóra. A zászlót megszentelték, majd a téren felsorakozott katonák közül 160-an esküt tettek a haza védelmére.

Az ünnepség a nyíregyházi első világháborús hősök temetőjében folytatódott. A temetőben álló emlékműnél dr. Benkő Tibor, dr. Kovács Ferenc, a város polgármestere, Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnök és az újonnan megalakult ezred parancsnoka koszorút helyeztek el, s lerótták kegyeletüket.

MEGYEI HADITORNA DÖNTŐ

Szentes, 2018.

Szentesen rendezték meg az Országos Haditorna Verseny Csongrád megyei döntőjét. Az Országos Haditorna Verseny Csongrád megyei döntőjét rendezték meg Szentesen, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél. A verseny szervezését az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és érdekvédelmi Központ munkatársai végezték, a helyszínt és az eszközök nagy részét viszont a műszaki ezred biztosította.

Az Országos Haditorna Verseny a Honvédelmi Minisztérium által támogatott rendezvény, melynek célja a Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítése, a honvédelmi nevelés, a honvédelem ügyének népszerűsítése a sport eszközeivel, valamint az ehhez kapcsolódó értékek közvetítése. A verseny lehetőséget biztosít a fiataloknak a honvédelemhez kapcsolódó sporttevékenységek kipróbálására, felkészültségük összemérésére, valamint a sport és az egészséges életmód népszerűsítésére.

A rendezvényt dr. Juhász Tünde, a Csongrád Megyei Kormányhivatal vezetője nyitotta meg. „Az állandó hadra készség, a csapatszellem és az elkötelezettség, ezek az értékek az alappillérei a mai versenynek” - mondta.   A megnyitón részt vett Szirbik Imre, Szentes polgármestere is.

A versenyen tíz megyei középiskola csapata vett részt. A megyei döntőt a HSZC Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Eötvös nevű csapata nyerte - ezzel bejutva az országos döntőbe. A második helyen a Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola JuGyu SAS nevű csapata végzett, míg HSZC Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája Pollákos Vitézek nevű csapata a harmadik lett.

BÉKEJEGYZÉK

1918 – 2018

2018. szeptember 18. 18:25, honvedelem.hu Ausztria-Magyarország békejegyzéket küldött a hadviselő államoknak. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

Tokióból hivatalosan jelentik: „Japán lovasság megtámadott Krasznojarszk közelében ellenséges szállitmányokat, amely 500 főnyi gyalogos és több ágyu oltalma alatt az Uszuri folyam mentén felfelé haladt. Az ellenség sulyos veszteséget, szenvedett. Nekünk két sebesültünk volt. Egy japán osztag szétkergetett Abagaidetól (?) délre, Manzsuria közelében egy ellenséges lovascsapatot, anélkül, hogy veszteséget szenvedett volna” – írja a Pesti Hírlap.

„Az esti Ludendorfi jelentés váratlan entente-offenzivát jelent: francia és amerikai csapatok megtámadtak a St Mihielnél levő német ivet; a harc folyamatban van. A st mihieli német ivet 1914 őszén dolgozták ki a németek Verduntől délre a Camp des Romain-erőd elfoglalásával. Ezt az erődöt 1914. szeptember 25-én foglalták el s azóta tartják a nevezetes Maas-hidfőt” – tudtuk meg a napilapból.

Ausztria-Magyarország békejegyzéket küldött a hadviselő államoknak – írja címlapján a szeptember 15-i Népszava. „(…) Az osztrák-magyar közös kormány tehát elhatározta, hogy valamennyi hadviselőt, barátot és ellenséget egyaránt, egy előtte járhatónak mutatkozó utra utal és javasolja nekik, hogy szabad eszmecserében vizsgálják meg együttesen, hogy vajjon adva vannak-e azok az előföltételek, amelyek e béketárgyalások mielőbbi meginditását kilátással biztatónak mutatják. Evégből ma a cs. és kir. közös kormány valamennyi hadviselő állam kormányát egy semleges külföldi helyen tartandó bizalmas és nem kötelező megbeszélésre hívta meg és hozzájuk ily értelmű jegyzéket intézett.”

NATOFUTÁS - 2018. 09. 23.

Budapest, 2018. szeptember 23.

Ezreket várnak a NATO-futásra. Ismét katonák, honvédelmi dolgozók és civilek ezrei állnak rajthoz a budapesti Vérmezőn szeptember 23-án, vasárnap délelőtt, hogy megmérettessék magukat 4, illetve 10 kilométeres távon, valamint a 10 kilométeres váltóban, az idei NATO-futáson. A sportrendezvényen - a tervek szerint - részt vesz és beszédet mond Korom Ferenc altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök.

A nagy népszerűségnek örvendő eseményt immár hagyományosan a Budapesti Atlétikai Szövetség szervezi, de hasonlóan az elmúlt évekhez, a rendezvény szervezésében ezúttal is segítséget nyújtott a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége, az Antall József Tudásközpont és a Magyar Ifjúsági Atlanti Tanács is. A biztosításban és a lebonyolításban az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság, valamint az MH Katonai Rendészeti Központ is részt vesz, utóbbi két motorkerékpárral biztosítja majd a futók felvezetését. A korábbi évekhez hasonlóan a nemzetközi csapatok elszállásolását és logisztikai ellátását az MH Budapest Helyőrség Dandár biztosítja.

Molnár Károly őrnagy, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság Honvédelmi Felkészítő és Katonai Testnevelési Osztály főtisztje, a rendezvény katonai koordinátora kérdésünkre elmondta: mind hazai, mind pedig a külföldi csapatok vonatkozásában az idei évben kapták a legtöbb visszajelzést. Az előzetes regisztrációk alapján a katonák és az igényjogosultak regisztráltak legtöbben, közel 500-an, emellett 16 NATO és partnerország is jelezte részvételi szándékát. Az idei NATO futáson egy VIP-futam keretében képviselteti magát a Honvéd Vezérkar felső vezetése, illetve az MH Összhaderőnemi Parancsnokság felsővezetői váltócsapata is teljesíti majd a 10 kilométeres távot.

A célba érkező sportolókat idén is tűzszerész bemutatók, egészségügyi tanácsadás, katonazenekari fellépések, helyszíni toborzás, valamint különböző NATO kommunikációs programok várják.

A sportesemény igazi különlegessége, hogy a fővárosi programmal egy időben az Afganisztánban szolgáló magyar kontingens katonái is „csatlakoznak” a futáshoz.

Az MH Nemzeti Támogató Elem mintegy 20 katonája döntött úgy, hogy több ezer kilométerre a magyar fővárostól, ugyanazokkal a feltételekkel, ugyanabban az időben teljesíti a távot, ezért felvették a kapcsolatot a szervezőkkel – mondta kérdésünkre Draviczné Adamek Krisztina százados, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság kommunikációs tisztje, hozzátéve: a missziós területen szolgáló katonák fontosnak tartják fizikai állapotuk karban tartását, ez az esemény pedig kiváló lehetőség, hogy közösséget vállaljanak az itthoni katonatársakkal.

KOMBINÁLT HADITORNA VERSENY

 

Ópusztaszer, 2018. szeptember 15.

 

A Magyar Tartalékosok Szövetség Csongrád megyei vezetősége, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége valamint a Délvidéki Aero Club (1930) támogatásával. 2018.09.15-én megrendezése került a – június hónapban technikai okok miatt elhalasztott - III. Kombinált Haditorna verseny, közel 50 fő részvételével. A rendezvény védnökének Dr. Palotai Jenő ny. ezredes urat a MATASZ Csongrád megyei tiszteletbeli elnökét kértük fel.

 

MATASZ Csongrád Megye Maros menti klubja összefogva a Szegedi hagyományőrzők Clubjával és rendezte meg a versenyt.

 

Találó a névválasztás, hiszen klubunk nem csak egy hagyományt kíván tovább vinni, hanem többet is, köztük a megmérettetés, a kitartás, a sport szellemét. Így újult erővel kezdtünk neki a munkának. Versenyzőink annak ellenére, hogy hűvös és esős idő fogadta reggel kint a területre érkezve, bizalommal és lelkesedéssel vágtak bele a 6 km-es távba. Sejtve csupán, hogy nem lesz könnyű, hiszen különböző megmérettetések várták őket a térképen feltüntettet pontoknál. Nemcsak tartalékosok, hivatásosok, hanem fiatalok, idősek is részt vettek a versenyen. Nem volt külön kategória így mindenkinek volt esélye a nyerésre.

 

A verseny célja: A hazai önkéntes tartalékosok, ejtőernyősök körében baráti kapcsolatok létesítése, ápolása, erősítése, bővítése. A társszervezetek közötti kapcsolat építése, erősítése, egészséges életmódra és honvédelmi sportokra való orientáció elősegítése. A fiatalok érdeklődését felkelteni a honvédelem iránt a sport lehetőségeivel és eszközeivel. Ezt a célunkat maradéktalanul tudta teljesíteni ez a rendezvény.

 

A versenyen a megmérettetés összesített eredménye számított, így sok meglepő, de igazságos eredmény született, hiszen pld. ha valaki jól teljesített időrendileg a pályán, de a gránátdobás nem sikerült, a végeredménye leromlott.

 

Egyéni verseny eredménye:

 

1 helyezett és a vándorserleg nyertese Makó Mihály

 

2 helyezett Borsós Piroska

 

3 helyezett Vas Benedek

 

A résztvevők oklevélben részesültek és egyéni támogatóink által felajánlott ajándékokban.

 

Külön köszönet Dj. Dorogi Lászlónak a jutalmakért, amelyeket ő személyesen dedikált és átadhattuk a helyezetteknek és Apró Tibor Jánosnak a kiváló fényképek készítéséért. Köszönet a szervezőknek, közreműködőknek, mindenekelőtt László Károly hő ezredes Úrnak kitartó, szakszerű szorgalmas, eredményes munkájáért. További sok sikert, eredményes munkát kívánunk.

 

SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT

 

Hódmezővásárhely, 2018. szeptember

 

Az első világháborúra emlékeznek Hódmezővásárhelyen. Háromnapos programsorozattal, ezen belül konferenciával, kiállítással, koncerttel emlékeznek az első világháborúra a hét végén, Hódmezővásárhelyen - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

 

Az 1970-es évek óta működő Ezer Nemzetség baráti közösség tagjai 2014 tavaszán határozták el, hogy az I. világháború centenáriumi éveiben Galíciától, Olaszországon át egészen Erdélyig felkeresik azokat a harctereket és emlékhelyeket, ahol őseik küzdöttek. A négyéves emléktúra zárásaként e hét végén, Hódmezővásárhelyen tartja kegyeletei emlékező sorozatát az egyesület.

 

Szeptember 14-én, péntek délután a Bethlen Gábor Református Gimnáziumban konferenciát rendeznek, amelyen többek között Szakály Sándor, a Károli Gáspár Református Egyetem professzora, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója is előadást tart. Az első világháború magyar és helyi vonatkozásait bemutató referátumokat követően az Ótemplomban folytatódnak a programok: kiállítás nyílik az Ezer Nemzetség baráti közösség négyéves emléktúráinak képeiből, este pedig az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar fúvósai adnak ingyenes emlékkoncertet.

 

Az emlékezők szombaton felkeresik város egykori közigazgatási területén fekvő, felújított világháborús emlékműveket és emléktáblákat, vasárnap délelőtt pedig a hősök emlékének ajánlott istentiszteleten vesznek részt, amelyen Incze Zsolt a sepsiszentgyörgy-szemerjai református egyházközség lelkésze, a Sepsi Egyházmegye esperese hirdet igét.