Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.

 

Szeged, 2019. június 21.

 

Elnökségi ülést tartott, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetősége 2019. június 21-én pénteken 17.00 órakor, a Megyeháza Csanád Termében. Az elnökségi ülés napirendjén, az elnökség 2019. évi programjának és költségvetése állásának időarányos értékelése, a 2019.08.30. – 2019.09.01. között megrendezendő MEBSZ – MATASZ Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny, valamint a 2019.09.21.-én, az iskolák bevonásával megtartandó, „Honvédelmi Nap Gyermekeknek” rendezvény megbeszélése volt.

 

Elkezdődött a nyári szünet, megkezdődött a nyaralás, ami érezhető volt az elnökség alacsony részvételi arányán is, több Társunk munkaköri elfoglaltsága, más rendezvényen a MATASZ képviseletében, ki mentette magát. Hatalmas zivatar is zavarta az összejövetelt, de a napirendek fontossága miatt az elnök úgy döntött, hogy az elnökségi ülést megtartja.

 

Dávid István ny. alezredes, elnök tájékoztatta a megyei elnökséget, az általános helyzetről. Az éves költségvetésünkből eddig rendezvények finanszírozására 267.096,- Ft-ot használt fel a szervezet, a jóváhagyott 700.000,- Ft éves költségvetésből. A 2019. évre tervezett programjainkat – az éves tervben foglaltaknak megfelelően – időarányosan végrehajtottuk.

 

A 2019-es év első felében szervezett saját rendezvényünk, – az április 20-i Honvédelmi Sportnap, amit hagyományteremtés célzattal szervezett a megye – sikeresen került végrehajtásra. Az első félévben több rendezvényen is megjelentünk, – Műszakiak Napja Szentesen, ELBEBIBER Honvédelmi Akadályverseny Torgau /Németország/, sportrendezvények, koszorúzások, országos és megyei rendezvények – képviselve a MATASZ Csongrád megyei szervezetét. A következő félévben két nagy rendezvényre kerül sor a megyében. Augusztus 30. és szeptember 1-je között rendezik meg a XX. Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Versenyt. Fogadjuk a Német Tartalékos Szövetség Közép Frankföldi Vezetői küldöttségét. Ezzel egy időben, július 4. és július 7. között, a településszintű Német – Magyar Bajtársi Találkozót Ruzsán. Augusztus hónapban részt veszünk a magyar-szerb határmenti együttműködés keretein belül a magyarkanizsai találkozón és a Magyarkanizsa maraton hagyományos sportnapon és a versenyeiken, valamint szeptember 21-én – az iskolák bevonásával, a „Honvédelmi Nap Gyerekeknek” című sportversenyt.

 

A legtöbb vitát a megrendezendő ejtőernyős verseny tárgyalása generálta. Dr. Palotai Jenő nyá. ezredes, a megye örökös tiszteletbeli elnöke elmondta, hogy évekkel ezelőtt ez az ejtőernyős verseny „MATASZ Kupa”-ként indult, és sok finanszírozási gondot jelentett mindig. Így működött ez a verseny, az elmúlt évekig, de mára kinőtte magát, mint ahogyan ez tapasztalható volt az elmúlt évben.

 

Fróman Gábor mk. őrnagy, – mint az akkori megyei elnök – részt vett a 2018. évi verseny előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Elmondta: „Sajnálja, hogy nincs itt a Csorba Józsi – bár neki ezt, már egyszer elmondta – a verseny időpontjának a kijelölésével is bajok voltak. Megkérdezte tőle, hogy az ez évi versennyel kapcsolatban, januárban kinek a nevében tett bármiféle nyilatkozatot, kinek kötelezte el magát és hogyan jött ki a 3.427.500,- Ft-os költségvetés, mert ő ezt a számot még nem látta és szóban sem hangzott el. Véleményem szerint, ez nem MATASZ, hanem a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége, a MEBSZ rendezvénye. Ebből komoly szervezési gondok adódtak a 2018. évi versenyen, mert a MEBSZ elnöke, Dr. Boldizsár Gábor ezredes kifogásolta a MATASZ kompetenciáját a rendezés ügyében. Az ezredes úr szerint, ez egy ejtőernyős, komoly szakmai stábot igénylő verseny, s ennek a versenynek a garanciája a MEBSZ, s a MEBSZ-en belül személyesen, a Csorba József. Ő a garancia a jogszerűségre, illetve mindenre. A javaslatom erre az évre, hogy legyen ez a XX. MEBSZ KUPA Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny. Az ejtőernyőzés, egy nagyon költséges és veszélyes extrém sport. Nem tudni, hogy a MATASZ Alapszabályában szerepel-e ez a sportág? Tavaly, a rendezvényen nem volt sem orvos sem mentő. A MEBSZ garancia mindenre! Így a szervezés során neki kell biztosítania a nyilvánosságot, a szakszerűséget, a célszerűséget és a jogszerűséget. Az ezredes úr szervezze meg az ő kis stábját, amely során egy szakképzett rendezőgárdát állítson ki, mert nekünk itt ilyen nincsen. Nekünk nem áll rendelkezésünkre sem eszköz, sem anyagi feltétel, és a további feltételek és garanciák sem, amelyeket ilyenkor meg kell előlegezni, mint például a sajtónyilvánosság és egyéb más kiadások. A honvédségi támogatásokat is kiszámlázza a hadsereg. A 2018. évi rendezvény tapasztalatai alapján azt mondom, hogy a MEBSZ legyen a főszervező, a főfelelős, és a fő költségviselő is. A MATASZ legyen olyan résztvevője a versenynek, mint bármely más, meghívott rendvédelmi szerv. Meg kellene nézni az Alapszabályzatban foglaltak szerint azt is, hogy milyen rendezvények szervezésére van jogosultsága a MATASZ-nak. valamint, tisztázni kell a költségviselőket. A Boda tábornok úrnak és a dr. Boldizsár ezredes úrnak itt a helye a versenyen, mivel a múlt évben egyikük sem volt jelen. Ezt a versenyt nem úgy kell megcsinálni, ahogyan eddig, hanem legyen a MEBSZ dr. Boldizsár ezredes a verseny fő szervezője és ő írjon kérést, levelet a honvédelmi miniszter úrnak, mert a honvédségi segítőket ő rendeli ki a versenyre. Van-e a MATASZ-nak jogosultsága árajánlatot bekérni, repülőgép bérlésére szerződést kötni, számlák befogadására, kifizetések igazolására, kötelezettségek vállalására?”

 

Dr. Palotai ezredes tájékoztatta a Nemzetközi Ejtőernyős Célba-ugró Verseny előzményeiről, – röviden összefoglalva az elhangzottakat – azt javasolta, hogy írjunk a dr. Boldizsár ezredesnek a MEBSZ Elnökségének, egy levelet. Hivatkozva arra, hogy a területen és versenyekkel szemben támasztott követelmények terén történt változásokat, a MEBSZ rendezési igényeit tekintve, legfőbb kép az elmúlt évi tapasztalatokat figyelembe véve, mivel a MATASZ egy tömegsport orientált társadalmi szervezet, s az ejtőernyőzés –bár rendkívül jelentős, ebben a formájában egy extrém sport- , nem tartozik a tömegsportok körébe. Ennek ellenére, örömmel támogatjuk a rendezvényt, s –lehetőségeinkhez képest- mindenfajta segítséget a munkájukhoz, ami rendelkezésünkre áll megadjuk, s a továbbiakban várjuk a meghívójukat. Esetleg tiszteletdíjat ajánlhatunk fel, a MATASZ Csongrád Megyei Vezetősége nevében. Tájékoztatta az elnökséget, hogy az ORVSS képviselői Szegeden jártak, és megbeszélés során egyeztettük, további lehetőségeket. A magyarkanizsai találkozó augusztusi időpontját megfelelőnek tartjuk, a küldöttség össze állítását elnökségünk oldja meg, a maratoni futóversenyre 3 oklevelet egy versenydíj, és egy ajándék biztosítását, valamint Palotai ezredes tájékoztatását és a vállalt feladatokat az elnökség jónak tartja és biztosítani fogja. Egyetértettünk abban, hogy az ORVSS határmenti sávjába Bács-Kiskun Megye is érdekelt, ezért Tompától keletre eső rész Csongrád Megye, míg onnan a Dunáig terjedő sáv Bács Kiskun Megye (Baja) illetőségi körébe tartozik, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

 

A 2019. szeptember 21-én, s az iskolák bevonásával megrendezni tervezett „Honvédelmi Nap Gyermekeknek” sportverseny előkészületei rendben haladnak. Ezzel kapcsolatban László Károly, a Maros Vidéki MATASZ Klub elnöke elmondta, hogy az elmúlt években sikeresen megrendezett „Kombinált Haditorna” versenyszámainak megfelelően készítik el Csorba József t hadnagy segítségével közösen, a verseny kiírását, valamint a szervezést. A légpuskalövészethez a 6 db légpuska, valamint a gránátdobó versenyszámhoz a 10 db gyakorlógránát a rendelkezésükre áll. A verseny előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges anyagi eszközöket – a 2019. évi költségvetési tervben meghatározottak alapján – a MATASZ Csongrád Megyei Vezetősége biztosítja.

 

Az elnök az elnökségi ülést 19.00 órakor bezárta.

 

HATÁR MENTI EGYEZTETÉS

 

 

Szeged, 2019. június 21.

 

A MATASZ Csongrád Megyei vezetősége (Dr. Palotai Jenő ny. ezredes tb. megyei elnök) és a szerbiai ORVSS magyarkanizsai vezetőségének megbízott tagjai (Sándor Tibor t I. o. kapitány, titkár) Szegeden találkoztak, ahol megtárgyalták és egyeztették a két szervezet soron következő feladatait, az együttműködés lehetőségeit, módjait.

 

Palotai ezredes tájékoztatta a szerb partnerünk képviselőjét a MH Zrínyi 2026 hadsereg fejlesztési terveiről, különös tekintettel a tartalékosok jövőbeni szerepéről lehetőségeiről, főleg az ifjúság körében tervezett hazafias honvédelmi nevelés célkitűzéseiről. a honvédelmi sportok terén az együttműködés kérdéseiről. Tájékoztatta az eddig végzett munkánkról, megtartott rendezvényeinkről és az év hátra lévő legjelentősebb feladatáról, a XX. nemzetközi ejtőernyős célbaugró verseny szervezésének eddigi és az ezt követő feladatairól. Együttműködő Partnereink figyelmébe ajánlotta a MATASZ Csongrád Megyei honlapját (http://mataszcsongrad.w6.hu) melyen folyamatosan tájékoztatjuk tagságunkat, együttműködő partnereinket

 

Sándor Tibor t kapitány elmondta, hogy változatlanul keresik az elhunyt Kovács Imre alezredes utódját, melyet nagyon nehéz lesz megtalálni, ugyanis személyében egy nagyszerű, alig pótolható veszteség érte főleg a szabadkai tartalékosok szervezőjét, titkárát. Tisztáztuk, hogy a MATASZ és az ORVSS határ menti kapcsolataiért két magyar megye MATASZ megyei vezetősége a felelős, Tompáig Csongrád megye, Tompától a Dunáig a Bács-Kiskun megye illetőségi körébe tartoznak az együttműködés kérdései. Elmondta, hogy augusztusban kerül sor a hagyományos Magyarkanizsai Maraton megrendezésére, melyre a megyei futó csapatunkat Demcsák Zoltán t. hadnagy, megyei alelnök vezetésével, meghívják. A kérésük az, hogy a Csongrád megyei vezetőség egy versenydíjjal, egy emléktárgyat a szervezőknek, és néhány oklevelet adományozzon a verseny közösen egyeztetett résztvevőjével. Palotai ezds ígéretet tett a kérés teljesitésére.

 

Mindkét fél elmondta, hogy szervezeteink együttműködése elismerésre méltó múlttal a hátunk mögött a jövőben is folytatni kívánja eddigi közös munkánkat, a bekövetkezett változások remélhetően tovább fogják erősíteni kapcsolatainkat, és kölcsönösen meghívták a résztvevők vezetőségeik nevében a jelzett, soron következő rendezvényeikre.

 

HADERŐFEJLESZTÉS 2019-TŐL

Látványos haderőfejlesztés aprólékos háttérmunkával. Tudjuk támogatni az újabb honvédségi szakközépiskola létesítését Hódmezővásárhelyen, amennyiben az ottani képzési irány találkozik a honvédség igényeivel – mondta a Magyar Hírlapnak Benkő Tibor. A honvédelmi miniszter az új eszközök beszerzése kapcsán beszélt a hosszú távú tervezés nehézségeiről, az ellenzék hamis költségvetési számmisztikájáról és a MiG–29-es vadászgépek eladásáról is.

Rekordköltségvetésből gazdálkodnak idén. Mire lesz elegendő a keretük?

Először is fontos, hogy minden egyes fejlesztés, minden beszerzés, ami most a honvédségnél folyik, azért történik, hogy Magyarország és a magyar emberek biztonságát erősítsük. Ehhez több, jobban felszerelt katonára, modern katonai eszközökre van szükség. Az arányok érzékeltetéséhez jó tudni, hogy 2018-hoz képest 86 milliárd forinttal bővült a tárca kerete 2019-ben. A kormány már 2012-ben határozatban vállalta, hogy 2016-ig nominálértéken nem csökkenhet a honvédelmi költségvetés, majd 2016-tól kezdődően esztendőnként legalább a GDP 0,1 százalékával bővítik azt. Ez a hátunk mögött hagyott években meg is történt. Mindent összevetve a honvédelmi kiadások már 2024-re elérhetik a NATO által elvárt kétszázalékos GDP-arányt. Ennek a folyamatosan bővülő költségvetésnek pedig legalább húsz százalékát fejlesztésre fordítjuk.

Az ellenzék szerint lassú a növekedés, így nem lesz meg a két százalék. Különösen a bukott kormányfő, Gyurcsány Ferenc pártjába az MSZP-ből átült Vadai Ágnes, volt honvédelmi államtitkár támadja önöket, miszerint régen bezzeg a GDP 1,4 százaléka volt a költségvetésük.

És milyen eredményeket tudnak felmutatni belőle? Szereztek be új eszközöket? Növelték a Magyar Honvédség létszámát? Komfortosabbá tették a laktanyáinkat? Emelték a katonák illetményét? A szocialisták a kormányzásuk ideje alatt kivéreztették, szervezetileg, anyagi megbecsülésében és erkölcsileg is teljesen leépítették a honvédséget, ezzel brutálisan meggyengítették Magyarország biztonságát, védelmi képességeit. Készleteit felélve, a működőképességének határán állt 2010-re a Magyar Honvédség. Furcsa ellentmondást érzek az 1,4 százalékos kijelentéssel. Mi még nem tartunk 1,4 százaléknál, mégis van mit felmutatni. Eleve a határozat úgy szól, hogy „legalább” a GDP 0,1 százalékával – igaz, tavaly ennél jócskán több volt. De már a 2015-ös költségvetésünkből is el tudtuk indítani a honvédelmi életpályamodellt, amely akkor egyszeri átlagos harmincszázalékos, azóta összesen átlagosan ötvenszázalékos illetményemelést jelentett a katonák számára. Ezt megelőzően illetményrendezés utoljára 2002-ben történt. Aztán 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban ismét bővült a büdzsé, de még mindig az oly sokszor emlegetett 1,4 százalék környékén sem jártunk – ugyanakkor az alacsonyabb keretből beszereztünk a modern kor követelményeinek megfelelő harckocsikat, repülőgépeket, helikoptereket, egyenruhákat. Ennek fényében igencsak jogos a visszakérdezés: vajon 2010 előtt mire ment el az a jelentősnek nevezett költségvetés?

Mi lesz a sorsa a lecserélésre szánt haditechnikának?

Akadnak eszközök, amelyek lassan elérik az üzemidejük végét – ilyenek például az An–26-os szállítógépek. Ezeket a repülőket csak akkor lehetne biztonsággal rendszerben tartani, ha a teljes szerkezetüket az utolsó csavarig felújítanánk. Kérdés, megéri-e a befektetett pénzt és energiát egy majd négy évtizedes hadieszköz életének öt-hét esztendős meghosszabbítása. Ha nekünk nem, akkor még mindig el lehet adni – vagy ha nincs rájuk érdeklődés, egy múzeum bizonnyal örülni fog nekik. A T–72-es harckocsik viszont már más elbírálás alá esnek. Amíg ezek az eszközök gazdaságosan rendszerben tarthatók, gondoskodunk az állagmegóvásukról. Persze az alkatrészellátás öt-tíz-tizenöt év múlva már kérdéses lehet – ám ezt most még nehéz előre látni. A fegyverekre, rádiókra és más felszerelési tárgyakra a kezdeti időben szükségük lehet a területvédelmi tartalékosoknak.

A MiG–29-esek szintén feleslegessé váltak. A múzeum megkapta a maga példányát, a többi sorsa viszont nem tipikus sikersztori.

A gépek kilenc éve pihennek, komolyabb pénzbe kerülne a felújításuk, a térségben pedig már alig akad olyan ország, ahol hadrendben tartják őket. Kérdés, mennyire tudunk vonzó ajánlatot adni az üzemeltető államoknak másokhoz képest. A legutóbbi tender legkomolyabbnak tűnő vevőjelöltje végül még a kauciót sem volt képes letenni.

Akkor ennyi volt?

Semmiképp! A költségvetésünk is rögzíti, hogy a honvédelmi célra feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítési bevételét a technikai modernizációra, valamint a képességek és a hadfelszerelés fejlesztésére kell fordítani, a tervek szerint ez akár néhány milliárd forint is lehet. Ám fillérekért mégsem adhatjuk oda valakinek a MiG-eket. Ráadásul a kilencvenes évek elején kötött szerződés értelmében az adásvételnél a végső, jóváhagyó szót az orosz félnek kell kimondania.

Visszakanyarodva a beszerzésekre, mikor indulhat a hazai fegyvergyártás?

Az év második felében.

Tavaly a bemutatón az esztendő első felét említették.

Tízezer fegyvert már itthon szereltünk össze, azt gondolom, ez szép eredmény. Bármilyen terméknek, de különösen ezeknek a magas minőséget képviselő fegyvereknek a gyártás-előkészítése hosszú és bonyolult feladat. Speciális gépeket és berendezéseket kell beszerezni, különlegesen képzett dolgozókat és mérnököket toborozni. A gyár vezetése és kollektívája keményen dolgozik a sikerért, és jó úton járnak.

Nem lehet, hogy alultervezték az egész projektet?

Egy-egy új eszköz gyártása vagy beszerzése nem úgy történik, hogy a miniszter gondol egyet, és holnaptól varázsütésre megy minden, mint a karikacsapás, lesz bármihez kellő tudású katona, utánpótlás, pótalkatrész. Vegyük példának az új fegyvereket – igazából bármelyiket, mert most az elv a lényeg, nem a konkrétum. Nekünk víziókat kell készítenünk öt, tíz, tizenöt, sőt akár húsz évre előre. Ezek nemcsak a jövő lehetséges biztonsági kihívásait igyekeznek értékelni, hanem a honvédség elkövetkező feladatait is.

Például olyasmiket, hogy mi lesz a Gripenekkel 2026 után?

Igen, de erre a kérdésre legközelebb 2021–2022 környékén térjünk vissza, jelenleg még nem aktuális. A tervezésben 2030 körül járunk, és ennek megfelelően kell például a tiszti és altiszti létszámot is meghatározni. Ez visszahat a képzésre, tehát már most pontosan tudnunk kell, mennyi egyetemi helyet fogunk meghirdetni a 2019/20-as, a 2020/21-es és a többi következő tanévre, melyik szakirány milyen igényeket támaszt. Néhányan nem értik, miért jönnek olyan későn, 2023 és 2025 között a harckocsik. Ez egyáltalán nem probléma, mint ahogy első pillantásra tűnik. Eleve addigra jön le a gyártósorról az eszköz. Addig meg kell teremtenünk az infrastrukturális, kiképzési, logisztikai kiszolgáló és a teljes körű személyzeti feltételeit, akik nagy biztonsággal jártasságot szereznek ezeknek az eszközöknek a használatában, karbantartásában. Ez viszont nem megy máról holnapra. Ezért érkezik a tizenkét Leopard–A4-es harckocsi, amelyeken addig is lehet tanulni, gyakorolni. Ugyanez vonatkozik a helikopterek és a szállítógépek pilótáira, szakszemélyzetére, technikusaira. Egy lánctalpast sem egyszerű vezetni – és bár a botkormány vagy joystick mögé még csak-csak be lehetne ülni két év oktatás után, de emellett még a bonyolult haditechnikát kezelni és szakszerűen alkalmazni, nos az már keményebb dió. A polgári egyetemekről is egyre több fiatallal fogunk tanulmányi szerződést kötni – de itt nyitott kapukat döngetünk, hiszen nagy az érdeklődés a honvédségi életpályamodell iránt. Orvostanhallgatók, mérnökök, mindenféle szakterület felsőfokú képzésén részt vevő diák­jai érdeklődnek az általunk kínált állasok iránt. Összességében azt tudom mondani, hogy a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program nemcsak a látványos elemekről, hanem az aprólékos háttérmunkáról is szól.

Mikor nyílik az újabb honvédségi szakközépiskola?

Egy-egy tanintézmény felállítása sokrétű feladat. Korábban már bejelentettük, hogy a következő szakközépiskola Hódmezővásárhelyen létesülhet – ám minderre csak akkor kerül sor, ha a lokális és térségi képzési igények találkoznak a Magyar Honvédség elképzeléseivel. Például ha a helyiek a rendvédelmet vagy a szakácsoktatást szeretnék preferálni, akkor lehet szó együttműködésről. Az a fiatal, aki a katonai pályát választja ma, kiszámítható életpályára és egyre nagyobb anyagi megbecsülésre számíthat, a katonák béremelése mellett minden honvédségi alkalmazottnál sikerült béremelést indítanunk.

Parancsnokváltás az MH Béketámogató Kiképző Központban

Szolnok, 2019. június 21.

Ünnepi állománygyűlésen vette át megbízott parancsnokként a szolnoki MH Béketámogató Kiképző Központ csapatzászlaját június 21-én, pénteken Rédei Róbert alezredes, az alakulat parancsnokhelyettese. Elődje, Drót László ezredes a jövő hónaptól négy évig az amerikai Norfolkban, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet vezetőjeként folytatja katonai pályafutását.

Ünnepélyes keretek között búcsúzott kollégáitól Drót László ezredes, és adta át az MH Béketámogató Kiképző Központ vezetését Rédei Róbert alezredesnek, az alakulat korábbi parancsnokhelyettesének. Az állománygyűlésen Baráth István dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka köszönte meg a távozó parancsnoknak és kollégáinak az elmúlt években végzett munkát, és hasonlóan eredményes feladatvégrehajtást kívánt a jövőben Rédei alezredesnek is. A kiképző központ állományának pedig elvárásként fogalmazta meg, hogy szakmai tudásuk legjavát adva támogassák az új, megbízott parancsnok munkáját.

Drót László ezredes köszönetet mondott a központ minden dolgozójának, a helyőrségben állomásozó katonai alakulatok és társ fegyveres testületek tagjainak a közel hároméves közös munkáért, az érintettektől kapott támogatásért. Elköszönő beszédében hangsúlyozta: „Óriási megtiszteltetés volt részemre, hogy a Béketámogató Kiképző Központ parancsnoka lehettem. Büszke vagyok az eredményeinkre. Közösen elért sikereinket lehetetlen felsorolni, de a legjelentősebbet mindenképp ki kell emelnünk: az elmúlt évben sikerült elérnünk, hogy ugyanannyi nemzetközi rendezvény tartottunk, mint amennyi nemzetit. Kiképzőközpontunk történetében ilyen korábban még sosem fordult elő” – mondta a távozó parancsnok.

Rédei Róbert alezredes válaszbeszédében megköszönte a korábbi parancsnokaitól - Apáti Zoltán dandártábornok és Drót László ezredes - és tapasztalt kollégáitól az elmúlt években kapott támogatást, majd kijelentette: legfontosabb feladatának az elmúlt években végzett magas színvonalú, fegyelmezett szakmai munka folytatását tekinti.

Huzamos időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka emléktárgyat adományozott Drót László ezredesnek. Baráth István dandártábornok ugyancsak emléktárggyal köszönte meg Nagy László törzszászlós eddigi munkáját. A kiképzőközpont vezénylőzászlósa ugyanis szintén távozik az alakulattól: július 1-jétől négy évig a németországi Oberammergauban lévő NATO iskolába vezényelték tanfolyamigazgatói beosztásba.

Miután az ünnepi állománygyűlés zárásaként Drót ezredes felszögelte névtábláját a korábbi parancsnokokra emlékeztető fokos nyelére, a kiképzőközpont munkatársai is elköszöntek a távozó parancsnoktól és vezénylőzászlóstól. A rendezvény hivatalos forgatókönyvétől alaposan eltérve, rendhagyó módon, két hatalmas meglepetés-tortával köszönték meg az együtt töltött éveket. A tortákat Drót ezredes és Nagy törzszászlós vágták fel. Az első szeletet a 15 évvel ezelőtt megalakított kiképzőközpont egykori elöljárójának, az akkori MH 1. Könnyű Vegyes Ezred volt parancsnokának, Keresztúri László nyugállományú ezredesnek nyújtották át.

Drót ezredes Úr kiváló ismerője, segítője, együttműködő partnere volt megyénkben teljesített parancsnoki szolgálata idején. Minden lehetséges segítséget, támogatást meg adott a MATASZ megyei vezetőségének, amire törvényes lehetősége meg volt, minden jelentősebb rendezvényen személyesen részt vett, őszinte véleményt, tanácsokat mondott, egy szóval élvezet volt Vele együtt dolgozni! Tanulmányaihoz további sok sikert, jó egészséget, magán életében nagyon sok boldogságot kívánunk!

HM BESZÁMOLÓ

Budapest, 2019. június 18.

Megtartotta éves beszámolóját a honvédelmi miniszter. Főként a biztonsági helyzetről és a honvédség fejlesztéséről beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter az Országgyűlés Nemzetbiztonsági, illetve a Honvédelmi és rendészeti bizottsága által tartott éves meghallgatáson június 18-án, kedden, a fővárosban.

A tárcavezető a bizottsági beszámolókon elmondta, a tágabb és a szűkebb biztonsági helyzet is romlott az elmúlt évben, s főként keletről, illetve délről kell kihívásokra számítani. Az ukrajnai konfliktus, a Nyugat-Balkán instabilitása, a terrorizmus, az illegális migráció, a kiberfenyegetés, a hibrid hadviselés és az egyre több instabil állam mind olyan kihívás, amelyre nagyon nehéz előre felkészülni. Kitért arra is, Magyarország biztonsági helyzete stabil annak ellenére, hogy a már említett keleti és déli fenyegetettség metszéspontjában áll.

A fenyegetésekre válaszul született az a döntés, hogy szükség van egy regionális többnemzeti hadosztály-parancsnokságra, amelynek létrehozásába bevonták Szlovákiát, Szlovéniát és Horvátországot. Emellett a régió biztonságát erősítené a regionális különleges műveleti erők komponensparancsnoksága is, amihez eddig öt ország csatlakozott. „Magyarországnak szüksége van erős, ütőképes, korszerű, 21. századi technikai eszközökkel felszerelt, a régióban meghatározó képességet jelentő haderőre, amely garantálni tudja hazánk és a magyar emberek biztonságát” – fogalmazott a tárcavezető.

Benkő Tibor rámutatott az erős, ütőképes haderő kialakítása már elkezdődött, s ezt szolgálja a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program. Hozzátette, Magyarország 2014-ben, a walesi NATO-csúcson vállalta, hogy a védelmi kiadásainak mértéke 2024-re eléri a GDP 2 százalékát, azzal együtt, hogy ezen források 20 százalékát költik majd fejlesztésekre. A honvédségi költségvetés növelése jól halad, jövőre például mintegy 103 milliárd forinttal bővülhet a költségvetés; „A katonai szerep mind jobban felértékelődik az új kihívások tükrében, de látni kell, hogy ha ezeket kezelni akarjuk, akkor új képességeket kell kialakítanunk” – fogalmazott a tárcavezető.

Rámutatott, az új fejlesztések célja, hogy a magyar gazdaságot is erősítsék, s önellátóvá tegyék a hadsereget. Erre szolgál a hazai hadiipar újraindítása, amire jó példa a Kiskunfélegyházán felépült fegyvergyártó üzem, amely várhatóan már idén beindíthatja a gyártósorait. Mindemellett a hazai védelmi ipar megújításának a része a buszgyártás és a könnyűipar is: a katonák gyakorlóruházatát itthon gyártják. A Magyar Honvédség megújulása kiterjed a vezetési elemekre, az életpályára és a katonák felkészültségére is – fűzte hozzá.

A program keretében mintegy 40 területen kezdtek fejlesztésbe, ami magába foglalja az új haditechnika, mint a helikopterek, repülőgépek, harcjárművek, nehéztüzérségi és légvédelmi eszközök beszerzését, de megújul a katonai oktatás a kadétprogrammal, a honvédségi ösztöndíjakkal vagy a kiberakadémiával, és a társadalmi elfogadottságot is növelni tudják például a területvédelmi elven szerveződő önkéntes tartalékos rendszerrel, amelyhez már több mint 8500-an csatlakoztak. Ezt a célt szolgálják a honvédelmi táborok is, amelyek száma idén jelentősen nőtt. 2019-ben már 72 telt házas, különböző tematikájú táborban várják a gyerekeket országszerte.

Benkő Tibor kitért arra is, hogy a missziós ambíciószintet 1000-ről 1200 főre növelték, s jelenleg tizennégy országban vesznek részt a katonák ilyen jellegű feladatokban. A különböző missziókban lévő katonák mintegy fele a Nyugat-Balkánon teljesít szolgálatot – mondta, hangsúlyozva, ezen a téren az elv nem változott: a problémákat ott kell kezelni, ahol keletkeznek. Kérdésre elmondta azt is: hamarosan a kormány elé kerülhet a Nemzeti Biztonsági Stratégia, amelynek a tárcák közti egyeztetése már megtörtént.

A bizottságok a tárcavezető beszámolóját elfogadták. Benkő Tibort a minisztérium 2018-ban elvégzett munkáját bemutató éves beszámolóra elkísérte Kádár Pál, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára és dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese.

ELISMERÉS - Hableány-katasztrófa

Budapest, 2019. június 20.

Példaértékű kockázatvállalással életeket mentettek. Kitüntetést és elismerést kaptak azok a magyar állampolgárok, akik sokszor saját életük kockáztatásával is segíteni igyekeztek a Hableány rendezvényhajó május 29-i katasztrófája utáni mentésben. A június 20-án, csütörtökön, Budapesten megtartott rendezvényen Pintér Sándor belügyminiszter méltatta munkájukat.

Május 29-én, este kilenc óra öt perckor a Hableány rendezvényhajó összeütközött a Viking Sigyn nevű szállodahajóval. A szerencsétlenség következtében a Hableány mindössze hét másodperc alatt elsüllyedt. A fedélzeten tartózkodó harmincöt főből mindössze heten élték túl a tragédiát, huszonöten meghaltak, három embert jelenleg is keresnek.

A mentésben magyar és külföldi egyenruhás, valamint civil mentőcsapatok vettek részt, köztük az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, valamint az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis katonái.

A mentőcsapatok emberfeletti teljesítményét kitüntetések átadásával ismerte el és köszönte meg a csütörtöki rendezvényen Pintér Sándor. A belügyminiszter elmondta: a huszonkét napja történt baleset Magyarország legnagyobb vízi katasztrófája volt. A teljes mentési munkálatban összesen mintegy ezer fő vett részt, csaknem 280 jármű bevetésével.

„Részvétemet fejezem ki Magyarország kormánya nevében a hozzátartozóknak, a Koreai Köztársaság vezetőjének. Ma, azon túl, hogy fejet hajtunk az elhunytak előtt, el kívánom ismerni azt az áldozatos munkát, amelyet a vízbe jutottak kiemelésére fordítottak, életeket mentettek meg. El kívánom ismerni azt az önkéntes tevékenységet, amellyel az életek mentésén túl segítséget nyújtottak az elhunytak felkutatásában és az elsüllyedt Hableány felszínre hozatalában” – fogalmazott Pintér Sándor.

A belügyminiszter hozzátette: „Jelen vannak azok, akik életeket mentettek, akik példaértékű kockázatvállalással, bátorság, helytállás tanúsításával részt vettek a mentési és a kiemelési műveletekben.”

Pintér Sándor külön köszönetet mondott a dél-koreai külügyi és nagykövetségi segítségnyújtásért, valamint a külföldi mentőcsapatok együttműködéséért. Kiemelte, hogy a hajó kiemelésével a munkálatok nem fejeződtek be, továbbra is fontos feladat a három eltűnt utas megtalálása.

A jelenlévők előbb néma főhajtással és a lélekharang kongatásával tisztelegtek az elhunytak emléke előtt, majd Magyarország belügyminisztere átadta a mentési munkálatokban résztvevők kitüntetéseit. Áldozatkész munkájukért az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred, valamint az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis négy katonája is elismerésben részesült.

A rendezvényen – mások mellett - jelen volt Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, Choe Kyoo-Sik, a Koreai Köztársaság magyarországi nagykövete, valamint Szong Szongun katonai attasé.

MATASZ-TOBORZÁS

 

http://mataszcsongrad.w6.hu

 

Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megye
MH. 2. sz. Toborzó Érdekvédelmi Központ
6724 Szeged Boros József u 5.
+3620-297-83-78
+3620-955-16-84

 

More Articles...

 1. Őszibarack-fesztivál és Falunap - 2019.
 2. Kulcsfontosságú Európa biztonsága!
 3. KÖNYVNAP - 2019.
 4. XV. Tarhonya fesztivál és Falunap
 5. Veszprém - Meghívó
 6. Kiber Képzési Központ átadás
 7. V-4 MINISZTERI TALÁLKOZÓ
 8. XII. Családi és nyílt nap a Petőfi laktanyában
 9. KOZARA
 10. Hableány
 11. „Elbebieber” 2019.
 12. I. Szegedi Bakaroham - Versenykiírás
 13. Dávid István bemutatkozó találkozója Bozó Gáborral
 14. Heves megyei családi sportnap
 15. EMLÉKTÚRA - Az első bolgár hadsereg harci útja
 16. Kiniizsi futás
 17. Gyereknap Kiszomboron
 18. Honvédelem napja - Május 21.
 19. Egy nap a honvédelemért - 2019.05.17.
 20. Bolgár Hadsereg napja
 21. Kéklámpások napja - Hódmezővásárhely
 22. SZÜKSÉG VAN A FIATALOKRA
 23. Középpontban a katona!
 24. A katonák nélkül nincs biztonság!
 25. Boldog Anyák napját!
 26. Tűzoltók napja
 27. KATONAZENE
 28. PÁLYAORIENTÁCIÓ
 29. ÚJ TECHNIKA
 30. Adó 1% - 2019.04.30
 31. Bolgár tartalékosok Húsvéti üdvözlete
 32. MŰSZAKIAK NAPJA - 2019. Szentes
 33. HADITECHNIKAI FEJLESZTÉS
 34. TŰZSZERÉSZPRÓBA
 35. MATASZ VASMACSÓK SIKERE AZ V. HÓD-FUTÓFESZTIVÁLON
 36. HONVÉDELMI SPORTNAP
 37. Kellemes Húsvéti Ünnepeket!!!
 38. ISKOLALÁTOGATÁS
 39. Műszakiak napja és rendőrség napja - Szentes
 40. II. Rendész Kupa
 41. Országos Haditorna Verseny
 42. Katonák a Békéért
 43. HONVÉDELMI TÁBOR 2019.
 44. Felhívás - Tagdíjbefizetés 2019.
 45. Éves felkészítő program és küldöttgyűlés
 46. ACÉLKOCKA! ÚJ ALAPOKON AZ ALTISZTKÉPZÉS
 47. NATO-csatlakozásának 20 éves évfordulója
 48. HADITORNA DÖNTŐ
 49. Flashmob Gyálaréten
 50. Egy nap a honvédelemért - 2019.03.29.