Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

EMLÉKTÚRA - Az első bolgár hadsereg harci útja

 

 

2019. március

 

Автопоходът "По бойния път на Първа българска армия" спря в унгарските села Дравасоболч, Драваполконя и Дравачехи, които са освобождавани от българските войници. В Дравачехи се поклонихме на гроба на подпоручик Господин Желев от Кортен, Сливенско, роден през 1924 г., който загива тук в боевете на 18 март 1945 г.

 

Avtopohodt "Az első bolgár hadsereg harci útja" megállt a magyar falvakban, a Drávaszabolcs, a Drávapalkonya és a Drávacsehi, amelyeket bolgár katonák mentettek ki. Drávacsehiben, halt hősi halált a 1924-ben született Korten, Úr parancsnok sírjánál Poklonihme, aki 1945. március 18-án halt meg a harcokban.

 

 Részlet az 1. Bolgár Hadsereg II. Világháborús harci útjának Magyarországi Történetéből

 

 „Alakulatok és egységek Saját Ellenség Arány A 3. és a 11. bolgár lövészhadosztály, valamint a 84. és a 122. szovjet lövészhadosztály '.. 46—48 62—62 1:1,3 Aknavetők 128 192 1 : 1,4 Tüzérség (75—105 mm lövegekkel) . . 184 188 ,1:1 Harckocsi alakulatok és rohamlövegek 46 72 1:1,7 Március 10-én a 3. és a 11. bolgár lövészhadosztályok a 84. és a 122. szovjet hadosztályokkal együtt újabb támadást indítottak a megerősített védelemben levő ellenséges csapatok ellen. A támadás azonban nem hozott döntő eredményt. Az ellenség Dőlni Miholjác felől mind újabb és újabb egységeket vetett harcba és Valpovónál sikeresen átkelve a Dráván, Beremend irányában ismét tért nyert. Ez arra kényszerítette a bolgár parancsnokságot, hogy harcba vesse utolsó tartalékát, a 16. lövészhadosztályt is, Villány, Harsány és Siklós körzetében. Március 11-én és 12-én Szedán-tanya és Drávaszabolcs birtoklásáért szívós harcok indultak, s ezekben a 16. lövészhadosztály alakulatai is részt vettek. Heves harcok után az 59. lövészezred elérte Drávacsehit, az 57. lövészezred pedig Dráva-palkonya felszabadításáért vívott harcot. A 133. szovjet hadtest két hadosztályával a 16. bolgár lövészhadosztály balszárnyánál indított támadást, és sikerült birtokba vennie Drávaszabolcsot. A 16. lövészhadosztály tartaléka, az 58. lövészezred viszont elfoglalta Szedán-tanyát, az egész német védelem súlypontját. Március 13-án az ellenség két ízben is kiszorította a 16. lövészhadosztály alakulatait a Szedán-tanyáról. A harmadik ellenlökés során, amelyben a küzdő alakulatok egész tisztikara is részt vett, a bolgárok ismét birtokukba vették a tanyát. Ez megkönnyítette az 57. és 59. lövészezred támadását Drávacsehi és Drávapalkonya irányában. Az 57. ezrednek éjszaka ellentámadással sikerült birtokba vennie Drávacsehit, de hajnalban a túlerővel támadó ellenség elől kénytelen volt visszatérni kiindulási pontjára. 21 A Honvédő Háború rövid története. 244. old. 7 Hadtörténelmi Közlemények

Március 15-én az ellenség újabb erőket vetett át Dőlni Mihojlác felől a hídfőállásba. így harcba vetette az 528. gyaloghadosztályt, az „F" hadseregcsoport tartalékához tartozó egyes alakulatokat, a Dráva folyónál már előzőleg védelmi harcokat vívott német egységeket, azzal a céllal, hogy elvéreztesse és teljesen szétmorzsolja az ebben az irányban védő bolgár alakulatokat. Március 15-én a 3. lövészhadosztályt — amelyet két nappal előbb leváltott — gyors újrafeltöltés után Drávafok és Bogdasa körzetébe vezényelték át és a 16. lövészhadosztály szovjet csatarepülőgépek támogatásával újabb ellenlökést hajtott végre a szemben álló ellenség megtörésére, amelynek ellenállása meggyengült azoknak* a sikeres szovjet légitámadásoknak az eredményeként, amelyek az ellenség tartalékaira mértek nagy csapásokat. Március 16-án megindult a támadás az ellenség egész védelme ellen. A 133. szovjet hadtest teljesen megtisztította Drávaszabolcsot, az 56. bolgár lövészezred pedig birtokába vette Drávapalkonyát. Ezután az ezred az 59. lövészezreddel együtt visszafoglalta Drávacsehit, így a „Feketevíz"-csatornát védelmező jelentős német csoportosulás hátába került.22. Március 17-én és 18-án a 16. bolgár lövészhadosztály alakulatai a 133. szovjet lövészhadtest segítségével támadást indítottak az ellenség „Feketevíz" menti védelmi vonalának az áttörésére. Az ellenség a támadást nem tudta feltartóztatni, ezért a Drávától délre harcoló csapatainak egy részét kivonta Dolní Miholjác körzetéből, miközben el kellett szenvednie a tüzérség és a bolgár hadsereget támogató csatarepülők tüzét. Március 18-án délután a 16. lövészhadosztály két ezredének sikerült átkelnie a csatornán és elérte azt a helyet, ahonnan az ellenség már kivonta csapatainak maradványait is. Március 19-én a Drávától délre harcoló utolsó német alakulatok is megsemmisültek és ezzel ismét helyreállt az 1. Bolgár Hadsereg drávai védővonala. Ezzel teljesen és véglegesen kudarcba fulladt a német fasiszták utolsó támadási kísérlete a bolgár hadsereg ellen”.

Bolgár Hadsereg napja

 

Köszöntjük Bolgár Barátainkat, Együttműködő Partnereinket Együttműködési Szerződésünk aláírásának 5. évfordulóján, és

 

a Bolgár Hadsereg Napja alkalmából!

További sok sikert, jó egészséget kívánunk!

More Articles...

 1. SZÜKSÉG VAN A FIATALOKRA
 2. Középpontban a katona!
 3. A katonák nélkül nincs biztonság!
 4. Boldog Anyák napját!
 5. Tűzoltók napja
 6. KATONAZENE
 7. PÁLYAORIENTÁCIÓ
 8. ÚJ TECHNIKA
 9. Adó 1% - 2019.04.30
 10. Bolgár tartalékosok Húsvéti üdvözlete
 11. MŰSZAKIAK NAPJA - 2019. Szentes
 12. HADITECHNIKAI FEJLESZTÉS
 13. TŰZSZERÉSZPRÓBA
 14. MATASZ VASMACSÓK SIKERE AZ V. HÓD-FUTÓFESZTIVÁLON
 15. HONVÉDELMI SPORTNAP
 16. Kellemes Húsvéti Ünnepeket!!!
 17. ISKOLALÁTOGATÁS
 18. Műszakiak napja és rendőrség napja - Szentes
 19. II. Rendész Kupa
 20. Országos Haditorna Verseny
 21. Katonák a Békéért
 22. HONVÉDELMI TÁBOR 2019.
 23. Felhívás - Tagdíjbefizetés 2019.
 24. Éves felkészítő program és küldöttgyűlés
 25. ACÉLKOCKA! ÚJ ALAPOKON AZ ALTISZTKÉPZÉS
 26. NATO-csatlakozásának 20 éves évfordulója
 27. HADITORNA DÖNTŐ
 28. Flashmob Gyálaréten
 29. Egy nap a honvédelemért - 2019.03.29.
 30. Versenykiírás - MATASZ Honvédelmi és Sportnap Szegeden
 31. Lengyel - Magyar barátság napja
 32. Röszke Falusi Suttogó - Értékelő a lövészeknél
 33. HARMONIKÁS INVITÁLÓ
 34. KOVÁCS IMRE BÚCSÚZTATATÁSA
 35. ÜTŐKÉPES HADSEREG
 36. Száz éve történt - Nemzetközi I. Világháborús megemlékezést terveznek Olaszországban
 37. Elhunyt Kovács Imre
 38. 2019. MÁRCIUS 15.
 39. KOSZORÚZÁS MINDSZENTEN
 40. ÚJ ELNÖK MINDSZENTEN
 41. MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS
 42. MATASZ TOBORZÓ
 43. KIBŐVÍTETT ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.
 44. Tagdíjfizetés - 2019.03.
 45. Meghívó Dorozsmai Népzenei Találkozóra
 46. Nőnapi köszöntés - 2019
 47. Bulgária Nemzeti Ünnepe
 48. JELEN – JÖVŐ
 49. MEGÚJULÁS
 50. BIZTONSÁG