Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

Kiber Képzési Központ átadás

Szentendre, 2019. június 13.

Átadták a Magyar Honvédség Kiber Képzési Központját . A kibertérben jelentkező fenyegetések elhárításához naprakész, magas színvonalú oktatásra van szükség. E képzést a katonák számára a Magyar Honvédség Kiber Képzési Központja biztosítja majd – hangzott el június 13-án Szentendrén, az intézmény bemutatóján.

Csütörtök délelőtt tartották Szentendrén a kiberakadémia bemutatóját. Az eseményen részt vett Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Kádár Pál közigazgatási államtitkár, Erdélyi Lajos humánpolitikáért felelős államtitkár, Korom Ferenc altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, helyettese, Böröndi Gábor altábornagy, valamint a haderő vezetői.

Benkő Tibor megnyitó beszédében elmondta: a Magyar Honvédségnek a kor színvonalának megfelelő ütőképes, erős hadsereggé, a térség meghatározó erejévé kell válnia. E folyamat fontos állomása az akadémia létrehozása, hiszen a modernizáció nem kizárólag eszközbeszerzéseket jelent, hanem folyamatosan szükség van megfelelő felkészültségű katonákra is. Mint rámutatott, az orosz-ukrán válság eredményeként bekerült a köztudatba a hibrid hadviselés fogalma, a kibertérben folyó műveleti tevékenységekről pedig már korábban is sok szó esett. A NATO varsói csúcsértekezletén született döntés értelmében a szövetség a szárazföldi, légi és tengeri hadszíntér mellett felvette a kibertér fogalmát is: a kiberműveletek bekerültek a műveleti eljárások körébe.

Mint a honvédelmi miniszter fogalmazott, a kibertérben alkalmazott megtévesztő információk, zavaró tényezők, blokkoló rendszerek a hibrid hadviselés révén nem csak a műveleti feladatok végrehajtására hathatnak ki, de békeidőben az állami működésre is. Ennek oka, hogy napjainkban már minden elektronikus formában, számítógépeken keresztül működik az orvosi ellátástól a közlekedésen át egészen az adatok nyilvántartásáig. A fenyegetések elleni védekezésre fel kell készülni, ehhez pedig megfelelő oktatási és kiképzési rendszerre van szükség.

Benkő Tibor rámutatott: a katonáknak kiválóan kell tudniuk végrehajtani a kibertérben jelentkező feladatokat, maximális mértékben kihasználva a pozitív oldalt, és hatékonyan fellépve a negatív irányú tevékenységekkel szemben. Ehhez rendszeres képzésre van szükség, hiszen e területen tényleg nap mint nap újabb kihívások jelentkeznek. A honvédelmi miniszter leszögezte: a kiberakadémián rendelkezésre álló hardver- és szoftverelemek egyaránt biztosítják a megfelelő felkészülést. Benkő Tibor hozzátette: a hosszabb távú célok között nemzetközi katonai és civil képzések egyaránt szerepelnek.

A megnyitót követően Kovács László dandártábornok, az MHP kibervédelmi szemlélője tartott tájékoztató előadást az akadémia felépítéséről, feladatairól, honvédségben elfoglalt szerepéről. A dandártábornoknak az esemény során Kiberbiztonság és -stratégia című kötetét is bemutatták. A kibervédelmi szemlélő körbevezette a vendégeket az akadémián, és bemutatta az intézmény infrastruktúráját, majd laborkörülmények között, illetve kültéren is kiberbiztonsági incidensek demonstrációját tekinthették meg a jelenlévők.

V-4 MINISZTERI TALÁLKOZÓ

Pöstyén, 2019. június 10.

A V4-ek védelmi minisztereinek találkozója Szlovákiában. Az Európai Unió csak akkor tud erős lenni, ha erős tagállamok alkotják - mondta Benkő Tibor honvédelmi miniszter június 10-én, a Visegrádi Együttműködés védelmi vezetőinek találkozóján, a szlovákiai Pöstyénben.

Pöstyénben találkoztak a V4-es tagországok, azaz Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország védelmi vezetői hétfőn. A megbeszélésen - amelyen Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Peter Gajdoš szlovák, Lubomír Metnar cseh védelmi miniszter, valamint Tomasz Zdzikot lengyel államtitkár vett részt - elsőként a június 30-án záruló szlovák elnökség tevékenységét értékelték. Elhangzott: az elért eredmények azt mutatják, hogy a V4 EU harccsoport (V4 EU BG) közös tevékenysége a szlovák elnökség alatt kiemelkedőnek tekinthető.

Az ülést követő sajtótájékoztatón Benkő Tibor honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: a megbeszélésen a harccsoport felkészülését a 2019 második félévi készenléti szolgálatra sikeresnek értékelték, s a jövőt tekintve fontos eredménynek tartja a megállapodást a harccsoport 2023-as újbóli felállításáról. „A mögöttünk álló egy év is bizonyítja, hogy a V4 sikeres és egyre növekvő láthatósággal bíró regionális szövetség, amely a védelmi együttműködés terén is egyre sikeresebb. Szükség van erre, hiszen az utóbbi időben egyre inkább felértékelődött Európa biztonsága, a térség stabilitása. Magyarország számára ez az együttműködés kiemelt prioritással bír” – mondta a honvédelmi miniszter.

A munkaülést követően a V4-ek védelmi miniszterei a Közép-Európai Védelmi Együttműködésben (CEDC) érintett tagországok - Horvátország, Szlovénia, és Ausztria - védelmi vezetőivel folytattak megbeszélést. A magyar tárcavezető az együttműködés kapcsán rámutatott: az Európai Unió csak akkor tud erős lenni, ha erős tagállamok alkotják, ezért szükséges a közös képességek további fejlesztése. Mint mondta, abban is mindannyian egyetértettek, hogy a NATO-nak nem csak a keleti, hanem a déli kihívásokkal is szembe kell néznie. „A Közép-Európai Védelmi Együttműködésben Magyarország meghatározó partnerként kíván jelen lenni. Ennek kézzelfogható bizonyítéka a COOPSEC 2019 migrációs válságkezelési gyakorlat, amelyet ez év októberében Magyarország rendez meg tizenöt ország részvételével. A gyakorlat során rendőri és katonai erők gyakorolják a migrációs válsághelyzet elleni koordinált fellépést” – közölte Benkő Tibor.

A honvédelmi miniszter a készenlét és a reagálási képesség kapcsán azt is elmondta: a védelmi együttműködés elmélyítése tekintetében kiemelt fontosságú a Közép-Európai Többnemzeti Hadosztályparancsnokság mielőbbi létrehozása.

A megbeszélések kapcsán Peter Gajdoš szlovák védelmi miniszter, a V4 elnöksége részéről is sikeresnek értékelte az együttműködést, rámutatva az EU BG egyre kiemeltebb szerepére. „Erőnk az egységünkben rejlik” – mondta, hozzátéve, hogy a V4 tagországok egyre szélesítik, sőt újabb európai országokkal keresik a kooperációs lehetőségeket.

A munkaülésen a miniszterek végül a július 1-jén induló cseh V4-elnökség programjáról hallgattak meg tájékoztatót. Elhangzott: a cseh elnökség a V4-ek együttműködésének elmélyítésével, valamint az EU BG továbbfejlesztésének kérdésével szeretne kiemelten foglalkozni.

A Közép-Európai Védelmi Együttműködés tekintetében valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy jelenleg a legnagyobb kihívást a Nyugat-Balkán törékeny békéjének megőrzése, s a délről fenyegető migrációs válsághelyzet kialakulásának lehetősége jelenti.

KOZARA

Magyarország, 2019, június 5.

„Olyan jó vendégek leszünk, mint amilyen jó vendéglátók önök”. Közel egy hetet töltenek el Magyarországon a Szerb Folyami Flottilla parancsnokának vezetésével a Szerb Katonai Akadémia kadétjai.

A Kozara szerb hadihajóval érkező, több mint hatvan főből álló csoportot Bagi Szilárd alezredes, az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred (MH 1. HTHE) parancsnok helyettese fogadta Mohácsnál. A zászlóshajó június 5-én érkezett meg az MH Hadikikötőbe, ahol a Szerb Köztársaság Budapesti Nagykövetségének véderő attaséja is megtisztelte jelenlétével a találkozót.

A Duna Országház előtti szakaszán haladó hadihajó teljes legénysége tisztelgett a közelmúltban a folyón történt hajókatasztrófa áldozatai előtt, nem sokkal később pedig Szilágyi Zsolt ezredes, az MH 1. HTHE parancsnoka fogadta őket Újpesten. A parancsnok úgy fogalmazott: „Ez az együttműködés nem most kezdődik, tartalmas múltra tekint vissza, hiszen idén lesz kilencedik éve, hogy közös kiképzésen vesznek részt a szerb és magyar hadihajós katonák.” Örömét fejezte ki abban a tekintetben is, hogy a csoportot kísérő Trifkovic Dragan ezredes, a Szerb Katonai Akadémia dékánja fontosnak tartotta megismertetni a kadétokat a Duna magyarországi szlovákiai szakaszával.

Andric Andrija tengerészkapitány, a Szerb Folyami Flottilla parancsnoka barátsággal üdvözölte az ezred vezetését és azt ígérte, olyan jó vendégek lesznek, mint amilyen jó vendéglátók a magyar hadihajós katonák. A tengerészkapitány az Iron Cat közös kiképzéssel kapcsolatban elégedettségét fejezte ki: „Az elmúlt években olyan tapasztalatot szereztek a szerb flottilla katonái, amelyek gyarapítják szakmai ismereteiket, hozzájárulnak a válsághelyzetek professzionális kezeléséhez.” Egyedülállónak nevezte a magyar és a szerb hadihajósok közös képességeit, amelyeket az idei, Szerbiában tartandó Iron Cat kiképzés fog tovább fejleszteni.

Az MH 1. HTHE újpesti hajókikötőjében a vendégek megismerkedtek az ezred speciális tűzszerész és robbanóanyag-kereső kutyás tevékenységével és a hadihajós alosztály vándorkiállításával is. A program budapesti és szentendrei városnézéssel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az MH Ludovika Zászlóalj látogatásával zárul a hétvégén.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége, több Szerbiai látogatása alkalmával volt vendége a Szerb Tartalékosok Szövetsége, az ORVSS-nek és több alkalommal jártunk a KOZARA fedélzetén is, élvezhettük a Szerb tengerészek vendégszeretetét, a Szerb Tartalékosok, és a Szerb hadihajósok kitűnő kapcsolatát, irigylésre méltó eredményes együttműködését. Tiszteletre méltó a „Hableány” katasztrófa helyszínen, egyűtérző tisztelgésük!

„Elbebieber” 2019.

 Torgau, 2019.05.24.

 A több évre visszanyúló Szászországi kapcsolataink alapján, meghívást kaptunk idén is a Bundeswehr által támogatott Szász tartalékosok versenyére, amely Torgauban került megrendezésre. A rendezvényt a Bundeswehr gyakorló terén rendezték meg, ahol a területen felül a katonai felszereléseket, fegyvereket és felszereléseket, a Bundeswehr biztosította.

 A versenyre 2019.05.24.-én indultunk el Magyarországról, a kiírás szerint előírt négy fő tartalékossal.

 A csapat összeállítása, az alábbi volt:
Dávid István ny. alezredes csapatvezető,
Csorba József t. hadnagy,
Barkóczi Balázs t. törzszászlós,
Gere Zsolt t. őrmester.

 Péntek esti érkezést követően Jens Dohrmann fogadott bennünket és elkísért a bázisra, ahol elfoglaltuk szállásunkat, és részt vettünk az eligazításon. Reggel 05.00-kor volt ébresztő és ezt követően felszerelések és fegyverek felvétele történt, majd a csapatok indításával kezdődött a verseny. A versenyen 10 csapat indult, ebből egy csapat Csehországból érkezett és egy csapat Székesfehérvárról, akik csak megfigyelőként vettek részt a versenyen. A felkészüléskor ellenőrizték a felszerelésünket, ahol csak a meghatározott menetfelszerelés lehetett nálunk. Amennyiben valami hiányzott, abban az esetben egy félliteres pet palackot homokkal töltve kellett magunkkal vinnünk. Az így összeállított hátizsákunk, 21,5 kg volt, amihez még hozzá jött a G 36-os német fegyver is.

 Az indítások időre történtek és hat állomáson kellett a meghatározott feladatok sorát megoldani. Az első 5,5 km után értünk az első állomásra, ahol lő feladatot kaptunk. Hátizsák nélkül a fegyvert fej fölé tartva futni kellett 100 métert, majd fekvő helyeztből, 10 lövést leadni a 200 méterre lévő körkörös lőlapra. Ezt követően 50 méter előre futás után, még 10 lövést adtunk le a célra. A feladatot megnehezítette az előzetes futás, ami laza homokos talajon történt.

 A következő feladathoz 325 métert kellett megtenni tájoló szerint 20-as tájolószámon, de itt egy tájolási hiba miatt sokkal többet mentünk. Ezen a ponton azt az utasítást kaptuk, hogy induljunk el az erdőben, s ha észlelünk valamit, saját belátásunk szerint oldjuk meg. Rövidesen egy segítséget kérő nő futott az erdőből felénk, és egy sérült emberhez vezetett, aki láncfűrésszel levágta a jobb karját. Biztosítottuk a sérültet, bekötöttük a kézcsonkot, majd hordágy segítségével – a kiértesített és közben megérkezett – mentőhöz szállítottuk.

 Ezt követően tájoló és térkép segítségével, tovább haladtunk. Fél óra gyalogmenet után értük el a következő állomást, ahol drótkötélen kellett átmenni egy vízmosás felett, kb. 50 métert, majd egy másik kötélen függeszkedve, még 50 métert kellett megtennünk. Ezt követően megint menetre került sor, ahol, kb. 4 kilométer után értük el a következő feladat helyszínét.

 Itt harcjárműveket kellett felismerni rejtett figyelőből, távcső segítségével. A mezőn 10 harcjárművet helyeztek el. A harcjárművek távolságát és típusát kellett azonosítani. A feladatot nehezítette, hogy a járművek makettek voltak és távcsővel is nehezen voltak láthatóak.

 Innen tovább meneteltünk, – több törési ponttal – majd elértük a következő pontot, ahol 40 ország zászlaját kellett beazonosítani és kategorizálni, uniós és NATO tagság szerint. Ezt követően a NATO betűkódot használva betűzni kellett egy megadott ország angol írású nevét.

 A következő állomáson, – ami kb. 150 méterre volt – kaptunk még egy 13,5 kg-os lőszeres ládát, amit a csapatnak a célállomásig kellett cipelnie. Ez az utolsó szakasz 5 km volt. Összesen így 22 km-et tettünk meg, teljes menetfelszereléssel, s az utolsó szakaszban egy lőszeres ládával.

 A csapatunk teljesítette az összes feladatot. A verseny végén kiemelték Dávid István ny. alezredes kimagasló teljesítményét, mivel 69 évesen, – az ő életkori kategóriájában – a német haderőben a maximálisan elvárt táv – 4 km lett volna, menetfelszerelés és fegyver nélkül. Csapatvezetőnk ezt túlszárnyalva, teljesítette a csapattal az első 5 km-et, teljes menetfelszereléssel, s ezt követően sikeres lőgyakorlatot hajtott végre.

 A versenyt még aznap este értékelték és lezárták, ahol részt vett a helyi polgármesterasszony, mint a város képviselője és a rendezvényt támogató védnök.

 A programot a bajtársi est zárta, ahol nagyon jó hangulatban telt az este. Másnap reggel, – a reggelit követően – a csapatok haza utaztak.

 A rendezvény számunkra azzal a tanulsággal járt, hogy a hadsereg – szükség esetén – képes együttműködni a tartalékosokkal. A német tartalékosok, – sem elméleti ismeretekben, sem fizikai állóképesség terén – semmiben sem maradnak el,+ a hadsereg hivatásos katonái mögött. A társadalom elismeri, és szorosan magáénak tekinti, az önként vállalt katonai szolgálatot, amellyel Németországban sikeresen megvalósul a tartalékos rendszer hídszerepe.

 /Csorba József tartalékos hadnagy/

 

I. Szegedi Bakaroham - Versenykiírás

 

Versenykiírás

Helyszín: Szeged, Partfürdő és Kemping, szabadstrandi terület

Időpont: 2019. július 27.

Verseny jellege: Terepakadályfutó Verseny

A verseny célja:

 • A rendvédelmi szervek és a társadalom kapcsolatának erősítése
 • Az önmaguk kipróbálására vágyók részére versenyzési lehetőség biztosítása
 • Terepakadály futás népszerűsítése
 • A Magyar Honvédség népszerűsítése
 • A természetes környezetben űzhető sport népszerűsítése

A verseny szervezője: Szegedi Sport és Fürdők Kft.

A verseny társszervezője: Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ (továbbiakban: MH KIKNYP 2. TÉK)

A verseny helyszíne: Szeged, Középkikötősor, Szegedi Partfürdő és Kemping (gps: 46.251633, 20.157680)

A verseny időpontja: 2019. július 27. (szombat) 0700 – 1800

 • a futamok indítása 15 perces időközönként történik
  • Első START: 0800
  • Utolsó START: 1145

A verseny kategóriái és eredményei:

 • Abszolút férfi első három helyezett
 • Abszolút női első három helyezett
 • Az abszolút férfi, női győztes az a versenyző, aki a beérkezők közül a leggyorsabban teljesítette a pályát.
 • Különdíjak a védnökök felajánlása alapján

Akadályok:

 • OCR akadályok
 • Egyéb épített akadályok
 • Természetes akadályok

Nevezés:

A verseny a jellegéből adódóan veszélyes, így csak és kizárólag azok indulhatnak (nevezhetnek) rajta, akik online nevezésnél elfogadják és a helyszínen aláírják a versennyel együtt járó kiemelt kockázatok önkéntes vállalását igazoló Jogi Nyilatkozatot! Vagy a már kinyomtatott és aláírt példányt a verseny napján a regisztráció során a szervezőknek leadja.

Fiatalkorúak esetén a szülő/gondviselő által két tanú előtt aláírt Szülői Beleegyező Nyilatkozat szükséges az induláshoz (nevezéshez).

 • Civil nevezés
  • Minden civil személy saját elhatározása alapján nevezhet ebben a kategóriában.
  • A 18. életévüket a verseny idején még be nem töltő, de 2019-ben a 16. életévüket betöltő fiatalkorúak csak és kizárólag Szülői Beleegyező Nyilatkozat megléte esetén nevezhetnek.
  • Nevezés a verseny online regisztrációs felületén: https://bakaroham.hu vagy a rendezvény napján a helyszínen
 • Honvédelmi nevezés
  • A kategóriára kizárólag a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és tartalékos állományába tartozó szolgálati igazolvánnyal rendelkező tagja jogosult
  • Szülői Beleegyező Nyilatkozat megléte esetén ebben a kategóriában nevezhetnek a legalább 16. életévüket 2019-ben betöltő Honvéd Kadét képzésben résztvevő diákok. Ezzel kapcsolatos további felvilágosítás: Mádai Gábor őrnagy HM tel.: 02-42-10-22
  • Nevezés a verseny online regisztrációs felületén: https://bakaroham.hu vagy a rendezvény napján a helyszínen

Nevezési díj:

 • Előnevezés:
  • (2019. május 29. – 2019. június 21.): +6 km 3 900 Ft; +12 km 4 900 Ft
  • (2019. június 22. – 2019. július 24.): +6 km 5 900 Ft; +12 km 6 900 Ft
 • Helyszíni nevezés: 9 800 Ft
 • Katonai (nevezés 2019. július 21-ig ezt követően a helyszínen): díjmentes

Befizetett nevezési díjat nem áll módunkban visszafizetni!

A nevezés tartalma:

 • Részvétel a versenyen
 • Egyedi logóval ellátott rajtpóló
 • Pálya és akadályleírás
 • Befutó ajándék
  • egyedi befutó érem
  • frissítő
  • egyéb ajándékok
 • Csomagmegőrzés
  • Csomagazonosító a megőrzéshez
 • Öltöző sátrak
 • Egészségügyi felügyelet
 • Chipes időmérés
 • Nemenként érem a dobogósoknak
 • Frissítés a célnál
 • Meleg vizes zuhany
 • Ingyenes parkolás a helyszínen
 • Ingyenes online képgaléria
 • Online eredménylista
 • Kihívást jelentő akadályok és jó hangulat

A verseny napján legyen nálad:

 • Személyi igazolványod
 • Kiírásnak megfelelően Szülői Beleegyező Nyilatkozat
 • Aláírt Jogi Nyilatkozat (a helyszínen is alá lehet írni)
 • Váltóruha!

A verseny szervezői a változtatás jogát fenntartják!

Részletek:
www,bakaroham.hu
https://www.facebook.com/events/426517844870565/

 

Dávid István bemutatkozó találkozója Bozó Gáborral

 

Megyénkben egyedül Csongrádon található egy olyan iskola, amely feladatául vállalta a hazai erdő és vadgazdálkodás szakembereinek alap- és középfokú képzését, továbbképzését és a kor követelményeinek mindenben megfelelő, biztos szakmai kultúrával rendelkező szakemberek oktatását. A Diana Vadász- Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium igazgatóját, Bozó Gábort kereste fel 2019. május 15-én, Dávid István nyugalmazott alezredes, a MATASZ Csongrád megyei elnöke és Fekete János nyugalmazott ezredes, hogy folytassanak egy, – még 2018. évben – megkezdett megbeszélést. A megbeszélés egy kölcsönös bemutatkozással kezdődött, mivel az új megyei elnök még nem találkozott az iskola igazgatójával.

 

„A több évtizedes múltra tekint visszatekintő iskola, nagy hangsúlyt fektet, – mondta az iskolaigazgató – az erdő -és vadgazdálkodáshoz szorosan kapcsolódó vadászfegyverek gyártásával -és javításával, forgalmazásával foglalkozó fegyverműszerészek, vadászpuskaművesek és vadászpuskaműves mesterek képzésére. A hivatásszerűen tevékenykedő szakemberek képzésén túl, az állami vadászvizsgára felkészítő tanfolyam keretén belül a sportvadászok képzését is vállalja az iskola.

 

Benkő Tibor honvédelmi miniszter ez év januárjában kijelentette, hogy „a szárazföldi haderőnemet is fejleszteni kell. Ehhez kapcsolódóan újjáélesztik a magyar hadiipart, amelynek keretében cseh licenc alapján, de a magyar igényeknek megfelelő fegyvereket állítanak elő. A kiskunfélegyházi üzemben idén megkezdődik a sorozatgyártás. Az itt készült fegyverekkel nemcsak a katonákat, hanem a társfegyveres szervezeteket is ellátják, az export mellett.” Az iskolából sok fiatal készül, a kiskunfélegyházi fegyverüzembe dolgozni.

 

Korábban, 2018. augusztus 14-én, Széles Ernő dandártábornok, a MATASZ országos elnöke vezetésével, már járt egy delegáció az iskolában. Ez a megbeszélés folytatódott most, amelynek témája a közeljövőben – az iskolában és a kollégiumban – megalakítandó MATASZ klub, illetve ezt követően egy városi MATASZ vezetőség létrehozása volt. Ennek megfelelően lett tájékoztatva az iskolaigazgató, hogy az elmúlt hónapokban milyen változások történtek a Magyar Tartalékosok Szövetségén belül, s várhatóan hogyan változik, s bővül a tartalékos szervezetek tevékenységi köre. Szó esett az országban működő Honvéd Kadét Képzés Programról, amelybe akár az iskola is bekapcsolódhatna.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei elnöke tájékoztatta Bozó Gábor igazgatót, a kapcsolat jövőbeni formájáról, illetve kérte segítő támogatását a közös munka gyakorlati részének további kidolgozásához. A találkozón megegyezés, illetve egy szóbeli megállapodás született a további együttműködésről, valamint a fiatalok jövőbeni hazafias honvédelmi nevelőmunkájának megosztásáról.

More Articles...

 1. Heves megyei családi sportnap
 2. EMLÉKTÚRA - Az első bolgár hadsereg harci útja
 3. Kiniizsi futás
 4. Gyereknap Kiszomboron
 5. Honvédelem napja - Május 21.
 6. Egy nap a honvédelemért - 2019.05.17.
 7. Bolgár Hadsereg napja
 8. Kéklámpások napja - Hódmezővásárhely
 9. SZÜKSÉG VAN A FIATALOKRA
 10. Középpontban a katona!
 11. A katonák nélkül nincs biztonság!
 12. Boldog Anyák napját!
 13. Tűzoltók napja
 14. KATONAZENE
 15. PÁLYAORIENTÁCIÓ
 16. ÚJ TECHNIKA
 17. Adó 1% - 2019.04.30
 18. Bolgár tartalékosok Húsvéti üdvözlete
 19. MŰSZAKIAK NAPJA - 2019. Szentes
 20. HADITECHNIKAI FEJLESZTÉS
 21. TŰZSZERÉSZPRÓBA
 22. MATASZ VASMACSÓK SIKERE AZ V. HÓD-FUTÓFESZTIVÁLON
 23. HONVÉDELMI SPORTNAP
 24. Kellemes Húsvéti Ünnepeket!!!
 25. ISKOLALÁTOGATÁS
 26. Műszakiak napja és rendőrség napja - Szentes
 27. II. Rendész Kupa
 28. Országos Haditorna Verseny
 29. Katonák a Békéért
 30. HONVÉDELMI TÁBOR 2019.
 31. Felhívás - Tagdíjbefizetés 2019.
 32. Éves felkészítő program és küldöttgyűlés
 33. ACÉLKOCKA! ÚJ ALAPOKON AZ ALTISZTKÉPZÉS
 34. NATO-csatlakozásának 20 éves évfordulója
 35. HADITORNA DÖNTŐ
 36. Flashmob Gyálaréten
 37. Egy nap a honvédelemért - 2019.03.29.
 38. Versenykiírás - MATASZ Honvédelmi és Sportnap Szegeden
 39. Lengyel - Magyar barátság napja
 40. Röszke Falusi Suttogó - Értékelő a lövészeknél
 41. HARMONIKÁS INVITÁLÓ
 42. KOVÁCS IMRE BÚCSÚZTATATÁSA
 43. ÜTŐKÉPES HADSEREG
 44. Száz éve történt - Nemzetközi I. Világháborús megemlékezést terveznek Olaszországban
 45. Elhunyt Kovács Imre
 46. 2019. MÁRCIUS 15.
 47. KOSZORÚZÁS MINDSZENTEN
 48. ÚJ ELNÖK MINDSZENTEN
 49. MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS
 50. MATASZ TOBORZÓ