Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

M E G H Í V Ó a 2017-es taggyűlésre

 

Tisztelettel meghívjuk Küldötteinket

A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE

Csongrád Megyei Küldöttgyűlésére

Helye: Megyei Toborzó Iroda Szeged, Boros J. u. 5.

Ideje: 2017. november 23. 17.00 óra

A MATASZ Alapszabályának 8.§. (3) bekezdése alapján, ha a taggyűlés a tervezett napirend szerint a fenti helyen és időben nem lenne határozatképes, azonos napirenddel 16,30 órára kerül összehívásra. A megismételt taggyűlés – jelen értesítésre tekintettel – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1./ Hő Klubunk Zászlajára ünnepélyes szalagkötés
Előadó: Dr. Palotai J. ny. ezrdes, László K. hő alezredes.

2./ Beszámoló, a vezetőség négy éves munkájáról, a következő évek feladatai, különös tekintettel, a 2018 év feladataira, az új helyzetre. Vita
Előadó: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes

3./ Elismerések átadása
Előadó: Fróman Gábor t. mk. őrnagy, Lehel Z. főtörm., Dr. Palotai J. ny. ezredes

4./ A Vezetőség megválasztása
Előadó: Fróman Gábor t. mk. őrnagy
Pál Mihály t. őrnagy

5./ Bejelentések, egyéb tájékoztatók
Előadó: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
Fróman Gábor t. mk. őrnagy

A Jelölő Bizottság tagjai, és elérhetőségük:

Elnök:  Pál Mihály t. őrnagy     +3620-973-22-76
Tagok:Csorba József t. hdgy.  +3630-973-03-84
Demcsák Zoltán t. hdgy.  +3620-956-87-04

Megjelenésetekre, részvételetekre feltétlenül számítunk, munkánk javítására, eredményesebbé tételére, vonatkozó javaslataitokra, igényt tartunk.

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
            megyei elnök

Katonának lenni embert próbáló feladat

Budapest, 2017. november

A katonai pálya kihívásokat és embert próbáló, változatos feladatokat rejt magában, fontos a csapatmunka, a személyes szorgalom, és a katonai hivatás iránti elkötelezettség segítségével mindenki megtalálhatja a számítását − mondta Szabó István vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettese a honvedelem.hu-nak adott interjújában.

Már több mint negyven éve szolgál a Magyar Honvédségben Szabó István vezérőrnagy, akit nemrégiben neveztek ki a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettesi beosztásába. A pályát a tiszti iskola elvégzése után műszaki tisztként kezdte 1983-ban, és ezen a területen maradt 1999-ig. Az eltelt idő alatt megfordult az akkori Légvédelmi és Hátországvédelmi Parancsnokságokon, valamint alárendelt csapataiknál, szolgált a fővárosban is, a Központi Rendeltetésű Szervezetek Parancsnokságán. Az új évezred már Szarajevóban érte, az ottani NATO-parancsnokságon kapott megbízatást, ahol mint műszaki főnök szolgált 13 hónapig. Magyarországra visszatérve a honvédség külföldi misszióinak felelőse lett, majd pedig a szentesi műszaki dandár parancsnokhelyetteseként teljesített szolgálatot, később a dandárt mint parancsnok is vezette.

A munka mellett a továbbképzésre is hangsúlyt fektetett: elvégezte a vezérkari képzést Budapesten, majd a katonai felsővezetői tanfolyamot az Egyesült Államok fővárosában, Washingtonban. Egy újabb külföldi, ezúttal nápolyi megbízatás következett, a NATO Nápolyi Összhaderőnemi Parancsnokságán, műszaki területen szolgált négy évig, melynek utolsó két évében a parancsnokság műszaki főnökségét vezette. A külszolgálat után Székesfehérvárra tért vissza, ahol az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnökhelyettese lett. 2012-ben bízták meg az MH Honvédkórház (2013 óta MH Egészségügyi Központ) vezetésével, amelyet összesen öt évig látott el. 2017. október 1-jén nevezték ki a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettesi beosztásába.

Szabó István vezérőrnagy szerint a legnagyobb kihívás eddigi pályája során az MH Egészségügyi Központ vezetése volt, mivel a szervezethez tartozó kórház az ország egyik legnagyobb egészségügyi intézménye, amelynek egyszerre kell a katonai és a lakossági ellátási igényeket kiszolgálni. Hozzátette: évente mintegy 1,5 millió járóbeteget kezelnek a kórházban, de a gyógyítómunka mellett az intézménynek meg kell felelnie a katona-egészségügy kiképzési és felkészítési elvárásainak, illetve felelős az egészségügyi anyaggazdálkodásért is. A szerteágazó, komplex feladatrendszer rendkívül aprólékos és körültekintő munkát követelt meg. Ebben az előző és a mostani munkája hasonlítanak egymásra, hiszen koordinációs helyettesként ő fogja össze a vezérkar egyes csoportfőnökségeinek tevékenységét, összehangolva a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási feladataival.

A vezérőrnagy úgy látja, egy izgalmas időszakban vállalt vezető beosztást a Magyar Honvédségben, hiszen a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően a fejlődés évei következnek. „Én azt gondolom, hogy a meginduló programok lehetőséget adnak arra is, hogy még több fiatal, illetve hazája iránt elkötelezett állampolgár számára tegyük vonzóvá a hadsereget” – mondta, hozzátéve: az ambiciózus fejlesztések végigvitelével a honvédség megteremti az alapját, hogy ne csak a jelen, de a jövő kihívásainak is megfeleljen. „Ez egy igazi csapatmunka, és aki ezt a közeget szereti, az itt ki tud teljesedni”– fogalmazott Szabó István vezérőrnagy.

Az I. világháború emberi oldalának kiállítása

Hódmezővásárhely, 2017. november 9.

Hegyi Endre civil helytörténész, MATASZ Klub elnök, I. világháborús fotógyűjteményéből nyílt kiállítás csütörtökön Hódmezővásárhelyen, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban. A megnyitón a HSZC Corvin Mátyás, Eötvös József és Kalmár Zsigmond Szakgimnázium és Szakközépiskoláinak tanulói megemlékező műsorral köszöntötték a különleges kiállítást.

Hegyi Endre, civil helytörténész a kiállítással kapcsolatban elmondta, nem az első világháború okozta pusztítást, és áldozatokat akarja bemutatni, hanem azt az emberi oldalt szeretné kiemelni, amelyben a katona meg tudott maradni. „Nagyon sok tábori levelezőlapot, képeslapot olvastam, amelyekből kitűnik, hogy a halál torkában lévő harcosok egyetlen túlélő eszköze és lelki vigasza a szeretet volt. Egy olyan közegben, amely a gyűlöletről, egymás életének és vagyonának elkobozásáról szólt is létezett egy másfajta gondolkodásmód, amely a hitre épült."

A civil helytörténész arról is beszámolt, hogy nagyapja révén olyan fotókhoz jutott régebben, amelyek úgy készültek, hogy a katonák egymást fotózták. Nem propaganda jellegűek voltak tehát ezek a felvételek. Hegyi Endre azt is elárulta, kutatásait gyakran úgy végzi, hogy idős embereket szólít meg az utcán és beszélget velük, illetve a házaknál kidobott dolgok között is lelt már kincsekre.

A kiállítás egyik különlegessége Ferrari Violetta fényképe és alakja. Neki annyi köze van az I. világháborúhoz, hogy itt Hódmezővásárhelyen, 70-80 olasz hadifogoly dolgozott mezőgazdasági munkán. Az egyik olasz nem ment haza, ugyanis a szívéért hazát cserélt. Ferrari Giacomo beleszeretett egy vásárhelyi lányba, és negyedik gyerekként ebből a szerelemből született meg Ferrari Violetta a Nádor utcán.

A kiállítás másik különlegessége egy ágy, amelyet a HSZC Kalmár Zsigmond Iskola asztalos tanulói lemodelleztek, mi több, különfélle kellékek is helyet kaptak az összeállításban, úgy, mint sörösüveg, fényképezőgép, vagy éjjeli szekrény. Ezáltal a kiállítást megtekintők előtt mintha életre kelne az akkori katonák életének egy szelete.

A fotógyűjtemény bemutatójának kezdetén Nagy Norbert, a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum szakmai főigazgatóhelyettese mondott köszöntőt. Kiemelte, a jelenről és a jövőről csak a múlt eseményfolyamának tükrében van értelme gondolkodni. Minden ember jelet, emléket akar hagyni maga után.

Beszédét követően a HSZC Corvin Mátyás, Eötvös József és Kalmár Zsigmond Szakgimnázium és Szakközépiskoláinak tanulói megemlékező műsorral köszöntötték a különleges kiállítást. Felolvasásaikból, verseikből kiemelkedett a katonák hite és áldozatkészségük.

A kiállítás ingyenesen látogatható előreláthatólag jövő hét végéig (november 18) a Bessenyei Ferenc első emeletén.

FEJLESZTÉS

NKE Budapest, 2017. november 3.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) hallgatóinak tartott előadást Simicskó István honvédelmi miniszter november 3-án pénteken, Budapesten, az Egyetem Ludovika Campusán.

A miniszter közel ötszáz egyetemi hallgató és több oktató érdeklődő jelenlétében beszélt azon a szemináriumon, amelynek keretében – úgy is, mint egyetemi oktató – „A magyar honvédelem és a haderőfejlesztés aktuális kihívásai és a közeljövőben jelentkező feladatok” címmel taglalta a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség előtt álló kihívásokat.

Előadásában a tárcavezető vázolta Európa és Magyarország biztonsági helyzetét, amelynek kapcsán kiemelte, hogy az illegális migráció milyen veszélyeket rejthet az európai keresztény nemzetállamokra és hazánkra vonatkoztatva is. Megállapította, hogy a világunkban és a kontinensen az utóbbi években jelentősen romlott a biztonsági helyzet, de hozzátette, hogy a kormány időben felismerte a veszélyeket és a hathatós intézkedések nyomán Magyarország napjainkra az egyik legbiztonságosabb országgá vált. Kitért a migrációs válsághelyzet összefüggéseire és az Európa országaiban is intenzívebbé váló terrorcselekmények sorozatára, továbbá a hazánk vonatkozásában is jelentkező veszélytényezők hatásaira, valamint az ezek kapcsán tett kormányzati lépésekre is.

Simicskó István hangsúlyozta: „A honvédelem nemzeti ügy, amelynek alapja a hazája iránt elkötelezett állampolgár, legfontosabb letéteményese pedig a Magyar Honvédség.”

Kiemelte: a kormány döntésének következtében a honvédelmi költségvetés a tavalyi évtől kezdődően folyamatosan növekszik. A tervek szerint ennek mértéke 2024-re eléri a GDP 2 százalékát. Ez a forrás olyan védelmi célú fejlesztésekre fordítható, amelyeket a 2010 előtt regnáló kormányok sajnálatos módon elhanyagoltak.

A miniszter részletezte hallgatóságának a Magyar Honvédség rendeltetését és kiterjedt feladatrendszerét, valamint ismertette a legfőbb kormányzati célokat is. Mint elmondta: „Első és legfontosabb feladatunk hazánk és a magyar állampolgárok biztonságának garantálása”, ugyanakkor kiemelt jelentőségű az ország nemzetközi megítélésének javítása a haderőn keresztül is, az új típusú kihívásokhoz való alkalmazkodás, a modernizáció, és a katonák mind nagyobb mértékű megbecsülése.

„Ez utóbbiak okán, valamint Magyarország gazdasági teljesítőképességének köszönhetően idén elindítottuk az elmúlt negyedszázad legátfogóbb és legkomplexebb stratégiai programját, a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, amelynek révén hosszabb távon tervezhetjük a hazai honvédelmi képességek fejlesztését.” – fejtette ki a miniszter.

 

Simicskó István a program fontos elemének nevezte a katonaközpontúságot, a társadalom és honvédelem kapcsolatainak, illetve a személyi állományról történő gondoskodás erősítését, valamint az utánpótlás biztosítását. Ennek mentén utalt az Önkéntes Tartalékos Rendszer területi alapon történő újjászervezésére, a Honvédelmi Sportszövetség létrehozására és a Honvédelmi Táborok jelentőségére, valamint az ösztöndíjrendszer elemeit is bemutatta.

A Zrínyi 2026 Program kapcsán pedig a kor színvonalának megfelelő haditechnikai eszközök beszerzését, a hazai védelmi ipar újraélesztését hangsúlyozta a miniszter.

Szólt arról is, hogy a fejlesztések hosszú távú célja, hogy „a Magyar Honvédség Közép-Európa egyik legütőképesebb haderejévé váljon.” Mindemellett felhívta a figyelmet a közeljövőben és a későbbiek során ütemezetten végrehajtandó beszerzések jótékony hatásaira, illetve a program nemzetgazdasági előnyeire is. „Az a nemzet, amely haderejével nem tudja garantálni saját védelmét, az felelőtlen, és történelmi távlatokban hibát követ el.” – összegezte beszédét a miniszter.

Az előadás végén az NKE Nemzetközi és Európai tanulmányok, Államtudományi és Közigazgatási, valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának diákjai, tanárai tehettek fel kérdéseket a tárca vezetőjének.

KÖSZÖNET Russéból

Russze, 2017. október 30.

Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва Русе 

С благодарност към нашите приятели от гр. Сегед, Унгария и лично на полковник Йеньо Палотай, Председател на организацията на офицерите и сержантите от запаса и резерва в Сегед за отдадената почит към българските военнослужещи, погребани в Българското военно гробище в гр. Харкан, Унгария!

 

SZÁZ ÉVE - 2017. november

1917 -2017.

Első nap már hatezer fogoly. Világháború a napilapok tükrében: 1917. október 24-től 30-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

Egy német jelentés beszámol a rigai zsákmányhelyzetről is. „A rigai tengeröbölben fekvő szigetek ellen inditott hadműveletek teljes zsákmánya 20.130 fogoly, több mint 100 ágyu, — közöttük 47 nehéz hajóágyu — néhány revolverágyu, 150 géppuska és aknavető, több mint 1200 jármü, körülbelül 2000 ló, 30 automobil, 10 röpülőgép, 3 ezredpénztár 355.000 rubelnyi tartalommal, nagy élelmiszer és hadiszerkészletek” – írja a Népszava.

A napilap címlapon számol be arról, hogy húsz nap alatt 6230 új előfizetője lett az újságnak.

Továbbolvasva az újságot megtudhatjuk, milyen események zajlanak az olasz harctéren. Így elolvashatjuk azt is, hogy a németek és az osztrák-magyarok milyen támadást hajtottak végre Flitschnél és Tolmeinnél. „Most mind a két hadvezetőség egyszerre, majdnem ugyanazokkal a szavakkal jelenti a támadás megindultát, sőt Ludendorff jelentése, amelyben olasz fejezet most van először, nagy megjelölésekkel is szolgál: Tirolban, Karintiában és az Isonzo mentén egyaránt nagy a harci tevékenység. Arz jelentése hatalmasnak mondja azt a tüzérségi munkát, amit a gyalogság támadása előkészitéseként végeztek a német és osztrák-magyar csapatok ágyui. A tüzérségi előkészítés munkája befejeződött. (…). A monarchia jelentése konstatálja, hogy a gyalogsági csapatok betörtek az olasz vonalakba; a német jelentés már azt is megállapitja, hogy a támadó gyalogos csapatok elfoglalták az elől levő olasz vonalakat, egy, az osztrák urakházában való bejelentés pedig hirül adhatta, hogy a hadműveletek kedvezően folynak, a támadók az olasz vonalakat több helyen elfoglalták és a nagy megrohanás első napjáról 6000 foglyot jelenthettek.”