Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOK FÉLIDŐBEN

Szentes, 2019. szeptember 21.

Lánctalpas buldózer és önjáró útprofilozó. Félidejéhez érkeztek a gépkezelői tanfolyamok Szentesen, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél. A már korábban rendszeresített technikai eszközök mellett a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett új technikai eszközökre is indítottak felkészítést, közülük kettőre most első alkalommal.

Jelenleg öt gépkezelői tanfolyam zajlik a szentesi műszaki ezrednél, amelyből három (PTSZ-M, TMM-3, DTJA-60) minden évben visszatérő feladat. Most első alkalommal azonban a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében tavasszal beszerzett új eszközök közül kettőre, a lánctalpas buldózerre (Case 1650N) és az önjáró útprofilozó gépekre (Case 836C) is tart kiképzést az alakulat műszaki építő százada.

Az ezred jelentős mennyiségű és típusú műszaki technikai eszközzel rendelkezik, amelyek között számos olyan eszköz van, amely más katonai szervezeteknél nem találhatóak meg, vagy nem áll rendelkezésre a szükséges oktatói állomány. Ezért az alakulat évente két alkalommal gépkezelői kiképzést hajt végre.

A szeptember elején kezdődött tanfolyamokra az ezred, valamint a Magyar Honvédség több alakulatától összesen összesen tizenkilenc katonát iskoláztak be. Az elméleti oktatás két szakaszban történt: a kiképzés résztvevői először a tanteremben ismerkedtek a technikai eszközök harcászat-technikai adataival, alkalmazhatóságukkal és igénybevételük szabályaival, majd a telephelyen a műszaki gépekkel – ez alapfeltétele a gyakorlati képzés megkezdésének.

A tanfolyam most a félidejénél tart, a kiképzendő állomány az alakulat gyakorlóterein és a laktanyában tereprendezés, hídépítés, vezetési gyakorlat és famegmunkálás közben sajátítja el a műszaki gépek készségszintű, szakszerű használatát. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél szervezett gépkezelői tanfolyamok szeptember végén, valamint október elején elméleti és gyakorlati vizsgákkal zárulnak majd.

Katasztrófavédelmi gyakorlat

Csongrád megye, 2019. szeptember 19.

Szőke Lavina: idén Magyarországon rendezték meg a gyakorlatot. Idén hazánk adott otthon a „Blonde Avalanche” – „Szőke Lavina” - elnevezésű, katasztrófavédelmi gyakorlatnak szeptember közepén, Hódmezővásárhely és Sándorfalva térségében. A Tisza-zászlóalj magyar-román-szlovák-ukrán közös alegységének bemutatóját dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese is megtekintette.

 

A Tisza Többnemzeti Műszaki Zászlóalj (TMZ) megalakításáról 2002. január 18-án, Budapesten írt alá megállapodást Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna. A Tisza vízgyűjtő területén bekövetkezett katasztrófák esetén az alegység katonáinak feladata, hogy segítséget nyújtsanak a helyi lakosságnak és részt vegyenek a károk megszüntetésében. A közös kiképzés érdekében a felek minden évben együttműködési gyakorlatot szerveznek, ami a „Blonde Avalanche”„Szőke Lavina” – nevet viseli. A rotációs rendnek megfelelően idén Magyarország volt a gyakorlat házigazdája.

 Ebben az évben a gyakorlaton részt vett Ausztria is. Az Ohiói Nemzeti Gárda kijelölt személyi állománya pedig mentorként csatlakozott a gyakorlathoz, hiszen komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek a katasztrófavédelem terén, s ezekkel segíthetik a meglévő eljárási rendek fejlesztését.

 A gyakorlat záró rendezvényén – szeptember 19-én, csütörtökön – dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese, valamint Vasile Toader vezérőrnagy, a román hadsereg műveleti és kiképzési vezérkarfőnökhelyettese is méltatta a résztvevő katonák kiemelkedő teljesítményét és a nemzetek közötti hatékony együttműködést.

kép

 „Kiemelt feladatunk a civil lakosság támogatása. Ezért fontos számunkra az, hogy más országok jogszabályait is megismerjük és megtanuljuk hogyan lehet az ottani civil hatóságokkal kapcsolatot tartani, együttműködni. A gyakorlat során erre fókuszáltunk, így tudjuk egymást kölcsönösen támogatni” – fogalmazott dr. Böröndi Gábor altábornagy.

 A zászlóalj parancsnoki teendőit 2019-ben Zsóri Ferenc alezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Művelettámogató Műszaki Zászlóaljának parancsnoka látta el.

 „A Szőke Lavina gyakorlat célja, hogy a résztvevők megismerjék és nemzetközi környezetben gyakorolják a döntéshozatali módszereket, lehetőségeket, valamint az alegységek irányítását és vezetését. Ez a gyakorlat kiváló lehetőséget biztosít az együttműködés erősítésére is” – árulta el érdeklődésünkre a TMZ parancsnoka. Hozzátette: jövőre Románia ad otthont a gyakorlatnak, a soron következő rendezvényen Florin Mihai Dubina alezredes látja majd el a zászlóaljparancsnoki teendőket.

Az előző évekhez hasonlóan, idén is árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat kaptak a résztvevők. Természetesen az összetett szituációk megoldása közben különböző nehézségekre és incidensekre kellett azonnal és hatékonyan reagálniuk a katonáknak.

 

 

„Iron Cat" SZERB-MAGYAR KÖZÖS GYAKORLAT

Tisza, 2019. szeptember 20.

A Tiszán gyakorlatoztak.Kilencéves együttműködésük során most első alkalommal, az Iron Cat 2019 elnevezésű gyakorlaton hajtottak végre közös vízi köteléklövészetet a Szerb Folyami Flottilla és az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonái a Tisza szerbiai szakaszán. A zárónapot szeptember 20-án Takács Attila dandártábornok, a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemi szemlélője is megtekintette.

Kiváló szinten teljesítette az éles lőgyakorlatok feladatait az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kijelölt állománya. A szerbiai Titel település melletti vízi lőtéren zajlott Iron Cat 2019 elnevezésű közös szerb-magyar gyakorlaton a Magyar Honvédség két aknamentesítő hajója, az AM-31-es Dunaújváros és az AM-32-es Dunaföldvár fedélzetén huszonkilenc magyar katona vett részt.

A felkészülésre két hét állt rendelkezésükre. A szükséges elméleti oktatásokat követően, így lehetőség volt arra, hogy először hazai körülmények közt hajtsák végre a gyakorlat levezetési tervében rögzített feladatokat.

Bagi Szilárd alezredes, az alakulat hadihajós parancsnokhelyettese elmondta: a közel egy évtizedes együttműködésük során példa értékű szakmai, bajtársi kapcsolatok alakultak ki a két nemzet katonái köz, egy-egy ilyen együttműködési gyakorlat pedig kiváló alkalom a tapasztalatcserékre.

A közös munkát jelentős mértékben megkönnyíti, hogy mindkét fél ugyanazt a hajótípust használja.

A Tisza, a Duna és a Béga folyók találkozásának közelében lévő vízi lőtéren egy több mozzanatból álló, komplex feladatrendszert hajtottak végre a szerb és a magyar hadihajós alegységek: a gyakorlat forgatókönyve szerint egy feltételezett terrorcselekményt kellett megakadályozniuk. A diverzánsok a hajózási útvonalon robbanóanyaggal megtöltött személyautót és aknát helyeztettek a Tiszába. A szonárral felszerelt hajó azonban felderítette ezeket a robbanószerkezeteket, amelyeket aztán búvárok és műszaki katonák emeltek ki a vízből.

A négy hajóból álló konvojt ezt követően a szerbek mechanikus aknakereső berendezéssel felszerelt hajója vezette át a veszélyes folyószakaszon. A hadihajókat azonban támadás érte, a terroristák csak heves tűzharc után futamodtak meg.

 

A két nemzet katonái kiváló szinten teljesítették a feladatokat, amelyhez Takács Attila dandártábornok, a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemi szemlélője és Zoran Nasković dandártábornok, a szerb hadsereg 1. szárazföldi haderejének dandárparancsnoka személyesen is gratuláltak. A gyakorlat legeredményesebb lövőinek járó emléktárgyat Pocok János őrvezető és Ugren Nemanja tizedes vihették haza.

Az Iron Cat 2019 gyakorlat hivatalos részének zárásaként a Szerb Folyami Flottilla tagjai emléklappal köszönték meg magyar kollégáiknak a közös munkát.

NÉMET TARTALÉKOSOK LÁTOGATÁSA

Budapest, 2019. szeptember 16.

Német delegációt fogadott a honvédelmi miniszter. Kétnapos látogatásra érkezett Budapestre a Német Tartalékos Szövetség delegációja szeptember 16-án. A küldöttséget Benkő Tibor tárcavezető is fogadta a Honvédelmi Minisztériumban.

 

Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára meghívásárára hazánkba látogatott a Német Tartalékosok Szövetségének vezetőiből álló delegáció. A látogatás elsődleges célja az volt, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Tartalékosok Szövetsége (Matasz) képviselőivel megvitassák az európai biztonságpolitikai helyzet kihívásait a tartalékos rendszer aspektusából, tapasztalatot cseréljenek a toborzás és kiképzés vonatkozásában, valamint tárgyaljanak a jövőbeli partneri viszony szorosabbra fűzéséről.

Benkő Tibor tárcavezető a Honvédelmi Minisztériumban fogadta Tobias Zech elnökhelyettest, Hans-Jürgen Schraut alelnököt, Thomas Johann alezredest, valamint Széles Ernő nyugállományú dandártábornokot, a Matasz elnökét. A megbeszélésen a tapasztalatcsere mellett a jövőbeli együttműködés lehetséges módjai is szóba kerültek.

Az eszmecsere után a küldöttség tagjai előadáson vettek részt, amelyen Imre István ezredes, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság törzsfőnöke, valamint Vitár Zsolt alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettese mutatta be a hazai tartalékos toborzást és a tartalékos rendszert.

Az együttműködés nem új keletű a két ország között. A magyar és a német tartalékos szervezetek egy együttműködési megállapodás alapján a páros években Magyarországon, páratlan években Németországban tartanak partnerségi találkozót és biztonságpolitikai szemináriumot, amelyek igen eredményesek a tapasztalatcsere szempontjából.

Kadétavatás és ünnepélyes fogadalomtétel

Kaposvár, 2019. szeptember 4.

Az Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnázium honvéd kadét képzésének első évfolyamát avatták fel szeptember 4-én, szerdán Kaposváron.

Az ünnepélyes tanévnyitón részt vett Csiba Ágota, a Kaposvári Szakképzési Centrum kancellára, Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója, valamint Szita Károly, Kaposvár város polgármestere is, aki támogatásáról biztosította a diákokat.

Ezzel az eseménnyel indult útjára Kaposváron a honvéd kadét képzés, amely során az itt tanuló diákok megismerkednek a honvédelemmel és a katonai pályával. A négy éves képzés után a fiatalok felvételizhetnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, az Acélkocka altisztképzési programba, vagy jelentkezhetnek a Magyar Honvédség szerződéses állományába.

A tanulók évfolyamjelzőiket a fogadalomtétel után Sipos Antal ezredestől, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred parancsnokától vehették át, így hivatalosan is Eötvös-kadétokká váltak.

A honvéd kadét oktatási rendszer olyan biztos alapot, stabil tudást ad a jelentkezőknek, amellyel a későbbiekben könnyedén megállják majd a helyüket a Magyar Honvédség kötelékében. A nevelőtestület tagjai közül többen önkéntes tartalékos katonák, valamint óraadóként az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred 44. Adorján József Területvédelmi Zászlóalj katonái is részt vesznek az oktatásban.

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportálról vettük át, remélhetőleg Csongrád megyében, szegeden is hamarosan lesz ennek a fontos intézménynek folytatása, a jó példának követői!

More Articles...

 1. JUBILEUMI EJTŐERNYŐS VERSENY
 2. HARCKOCSIZÓK TALÁLKOZTAK
 3. XX. MATASZ-MEBSZ KUPA - MEGHÍVÓ
 4. SZIN 2019
 5. A honvédelem nemzeti ügy
 6. Gyászol a Magyar Honvédség
 7. Ünnepélyes eskűtétel Ópusztaszeren
 8. MEGEMLÉKEZÉSEK
 9. A haza védelme, a nemzet szolgálata
 10. GYŐRI „HARCOSOK”
 11. Honvédelmi Tábor 2019. Tiszasziget
 12. A BALTIKUMBAN
 13. XIV. Tisza-parti Szent István Népünnepély
 14. Dunai hajóbaleset - portrésorozat a Hableány mentőiről
 15. CSALÁDI MÚZEUMLÁTOGATÁS
 16. HŐSEINK
 17. Magyarok Országos Gyűlése
 18. RÖSZKEI FALUNAP - 2019.
 19. Száz éve történt - Századnyi román katona
 20. VÁLTOZÁS
 21. MATASZ toborzó a domaszéki falunapon
 22. XXVI. Virtusvetélkedő - 2019.
 23. Fontos a katonák lelki egyensúlya
 24. ÚJ EGYENRUHÁK
 25. HŐSKÉPZÉS
 26. A biztonság költségvetése
 27. 3 ország 2 nap 2019 Menet tájékoztató
 28. KATOADIPLOMATÁINK
 29. Magyarország a NATO megbízható szövetségese
 30. Felhívás virtusvetékedőre
 31. ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.
 32. HATÁR MENTI EGYEZTETÉS
 33. HADERŐFEJLESZTÉS 2019-TŐL
 34. Parancsnokváltás az MH Béketámogató Kiképző Központban
 35. HM BESZÁMOLÓ
 36. ELISMERÉS - Hableány-katasztrófa
 37. MATASZ-TOBORZÁS
 38. Térzene Hódmezővásárhelyen
 39. Őszibarack-fesztivál és Falunap - 2019.
 40. Kulcsfontosságú Európa biztonsága!
 41. KÖNYVNAP - 2019.
 42. XV. Tarhonya fesztivál és Falunap
 43. Veszprém - Meghívó
 44. Kiber Képzési Központ átadás
 45. V-4 MINISZTERI TALÁLKOZÓ
 46. XII. Családi és nyílt nap a Petőfi laktanyában
 47. KOZARA
 48. Hableány
 49. „Elbebieber” 2019.
 50. I. Szegedi Bakaroham - Versenykiírás