Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

NEMZETI GYÁSZNAP

 

Október 6.

 

Nemzeti Gyásznapunkon országszerte megemlékezések, koszorúzások voltak az 1848 Forradalom és Szabadságharc Hőseinek Aradi kivégzése alkalmából.

 

Megyénk városaiban szintén ünnepi megemlékezéseken, koszorúzásokon, sajátos kihelyezett történelem órákon emlékeztünk meg az Aradi vértanúkról. Szegeden az Aradi Vértanúk terén rendezett koszorúzáson jelen volt Dr. Palotai Jenő ny. ezredes, és Fróman Gábor t. mk. őrnagy a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei elnöke és alelnöke.

 

 

HÁBORÚ AZ ÉGEN ÉS A TENGEREN

1917 - 2017

Háború a levegőben. Világháború a napilapok tükrében: 1917. szeptember 26-tól október 2-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

„A harci tevékenység kedvezőtlen látási viszonyok mellett az összes hadseregeknél csekélyebb volt, mint az előző napokon. Flandriában a tüzérségi harc a tengerparton és este az Ysertől a Comines—Ypern-i csatornáig erős volt. Előretörő angol földeritő osztagokat több ponton visszavertünk. Verdun előtt a tüz átmeneti fokozódásától eltekintve, mérsékelt volt a harci tevékenység. Röpülőink ismét megtámadták a londoni, ramsgatei, sheernessi és margatei dokokat és magtárakat. A bombák hatása tüzvészeken volt fölismerhető. Valamennyi röpülőgép sértetlenül visszatért” – olvasható a nyugati harcterek beszámolója a Népszavában.

„Kémvadászat Newyorkban” címmel jelent meg cikk a napilap hasábján: „Rotterdamon át közlik a Reuter-iroda washingtoni táviratát, amely szerint a rendőrség Newyork külvárosaiban Newyerseiben és Longislandon hajszát rendezett a németek ellen, akiket azzal gyanusitanak, hogy összeesküvést szőttek gépek és táviróvezetékek szétrombolására. Állitólag házkutatások alkalmával több helyen sok terhelő anyagot találtak.”

Németország nem ismerteti a hadicélját – írja az újság. „Német kancellár megtartotta lázas érdeklődéssel várt beszédét. Akik azt remélték, hogy a kancellár nyilatkozatai közelebb hozzák a békét, azok csalódtak. A kancellár nem beszélt nyiltan Németország hadicéljairól, sőt egyenesen megtagadta, hogy Belgiumról nyilatkozzék.”

„A birodalmi gyülés főbizottsága szociális kérdéseket tárgyalt és határozatot fogadott el, amelynek értelmében az 1869. és 1870. évfolyamok lehetőleg elbocsátandók a hadsereg szolgálatából, továbbá hogy kivánságra az apa visszahivandó a tüzvonalból oly esetben, amikor az apa és fiu a fronton van. Végül a bizottság inditványokat fogadott el a legénységi zsold emeléséről és a családok segélyezéséről” – tudtuk meg a Népszavából.


A TENGEREKEN:

 

Megtalálták a Monarchia egyik elveszettnek hitt tengeralattjáróját Cseh búvárok a dél-albániai partok közelében, a Jón-tengerben nagy valószínűséggel megtalálták az egykori osztrák-magyar haditengerészet U16-os tengeralattjárójának roncsait, amely 1916. október 16-án süllyedt el, máig nem teljesen tisztázott körülmények között - közölte a CTK hírügynökség, a Czech Diving Team kutatócsoportjának képviselőire hivatkozva. A búvárokból, történészekből és dokumentaristákból álló csoport évek óta kutatja és dokumentálja a cseh történelemmel összefüggő tengeri eseményeket.

 

A feltételezett merülőhajó roncsa 60 méteres mélységben fekszik a Jón-tenger fenekén, a dél-albániai Vlora város közelében. A cseh búvároknak elsőként sikerült meglátogatniuk a roncsot, amelyet lefényképeztek, lefilmeztek, és pontosan bemérték fekvésének adatait. A felvételeket azután összehasonlították a rendelékezésükre álló levéltári fényképekkel, leírásokkal, amelyek alapján a megállapították: szinte biztosra vehető, hogy az U16-os osztrák-magyar tengeralattjáró roncsairól van szó.

 

Az U16-os tengeralattjáróra utal az, hogy közelében a tengerfenéken megtalálták a Nembo olasz torpedóromboló roncsait is. Az egykori összecsapás következtében mindkét hajó elsüllyedt. „Azt biztosan állíthatjuk, hogy két hajóroncs van az általunk felkeresett és átkutatott tengerfenéken” - mondta az egyik búvár újságíróknak. Az U16-os felkutatását hosszú tárgyalások előzték meg az albán hatóságokkal. Az albánok először elutasították a csehek kérését, de végül mégis megadták az engedélyt a kutatáshoz, és az albán haditengerészet a roncs feltételezett fekvésének a koordinátáit is rendelkezésükre bocsátotta.

 

A CTK szerint az 1915-ben épített U16-os merülőhajó feladata az Osztrák-Magyar Monarchia tengeri határainak a védelme volt. A monarchia haditengerészete 1915. október 6-án vette át a tengeralattjárót, amely a következő évben két esetben is visszaverte egy francia hadihajó támadását. 1916 októberében azonban nem élte túl az olasz hadihajókkal való összecsapást.

 

A hozzáférhető forrásokból az derül ki, hogy az osztrák-magyar tengeralattjáró egy nagyjavítás után a parancsnokság által kijelölt helyére tartott, amikor Albánia közelében a Jón-tengeren váratlanul szemben találta magát az olasz Nembo torpedórombolóval és a Bormida hadi tehergőzössel. Az U16-os két torpedót lőtt ki a Nembóra, amely vízimbombával válaszolt. Az összecsapásban mindkét hajó léket kapott. Míg a Nembo azonnal elsüllyedt, az U16-sal a Bormida végzett, amely speciális acélorrával nekiment a sérült tengeralattjárónak.

 

 

HÁRTOMOLDALÚ TANÁCSKOZÁS

Szabadka, 2017. szeptember 30.

 

A Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége Szabadkai Vezetősége háromoldalú tanácskozásra hívta a Szlovén Tartalékos Tisztek Szövetségének és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Küldöttségeit. A tanácskozásra meghívták a Duna és Tisza közötti Szerb Tartalékos katonai elöljárók szövetségének képviselőit és a Magyar Tartalékosok Szövetségének képviselőit is, és Bács-Kiskun Megye MATASZ Vezetőit is.

 

A Tanácskozáson rész vett Dragan Cirkovic t ezredes a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetségének Főtitkára, a Szlovén küldöttséget Miha Butara. ezredes elnök vezette.  Csongrád megyét, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád megyei elnök és Pál Mihály t őrnagy MATASZ Szeged Járási elnöke képviselte.

 

A Tanácskozás nyílt őszinte égkörben folyt, tájékoztattunk egymást Szövetségeink életéről, jelenlegi helyzetéről, terveinkről, az elkövetkezendő időszak elképzeléseiről. Csaknem mindenütt visszaesés volt tapasztalható a sorkatonaság megszüntetése következtében a tartalékosok körében végzendő munkában, minden félnek gondot okoz a kiöregedő korosztályok fiatalokkal történő pótlása, a tartalékos tiszt, tiszthelyettes (kiképzés, szinten tartó képzés, továbbképzés) utánpótlásának kérdése, a hadseregeinkkel való eredményes együttműködés, és a működés feltételeinek biztosítása. Nagy érdeklődéssel hallgatták végig tájékoztatónkat a HS megalakulásáról, a katona sportok területén történt kezdeményezéseinket. Érdeklődéssel hallgatták az iskolai lő kiképzés szabadidős, sportos oktatásával kapcsolatos elképzeléseinket, ezek anyagi tárgyi feltételeinek megteremtését, továbbá az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer szervezésével és ennek a feladatatnak a kapcsán a tartalékosok nem elsősorban, és kizárólag háborús, hanem rendkívüli katasztrófa és más helyzetekre való felkészítése területén.

 

A régi társak megbecsülése, végzett munkájuk erkölcsi elismerése során, keresni kell azokat a motivációs kérdéseket, lehetőségeket, melyek nélkül ez a társadalmi civil szervezeti tevékenység nem végezhető eredményesen. A Szlovén tartalékosok működése a honvédelmi Minisztérium kereteink belül önálló költségvetési tételként szerepel, míg a Szerb Tartalékosok munkájában ez ma is gondot jelent. Bár mindenütt társadalmi civil szervezet a tartalékos szövetség, lényeges különbségek figyelhetők meg, részben az anyagi, de az erkölcsi támogatás, a tevékeny részvétel területén.

 

Tájékoztattuk Tárgyaló Partnereinket, legfontosabb soron lévő feladatainkról, Tartalékosok Napja ünnepség sorozatról, HS megalakulásáról és az azzal kapcsolatos kérdésekről, arról, hogy Tisztújítás előtt (alatt állunk) Minden MATASZ Tisztségben választásokra fog sor kerülni, vagy megerősíteni, vagy új választások útján új társakkal fogunk találkozni.

 

Nagyon jó hangulatú megbeszélésen az Elnökség felhatalmazása alapján Szegedi Találkozóra hívtuk meg a Szerb Tartalékos Katonai elöljárók Szövetségét, az időpontját a választások utáni időszakra Szegeden tervezzük, míg Szlovén vonatkozásban, az Ország délnyugati részén egy később ki választandó helyen lesz célszerű, a legmagasabb szintű vezetőknek egy részletesebb, alaposabb egyeztető megbeszélésen részt venni. Mindkét küldöttség javaslatunkat örömmel elfogadta, és készen állnak a további pontosításokra, a konkrét időpont kiválasztására.

 

LÁZADÁS

1917 – 2017

Fellázadtak az olasz katonák. Világháború a napilapok tükrében: 1917. szeptember 19-től 25-ig Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

„A „Kölnische Zeitung” levelezője olasz foglyok, közöttük tisztek vallomását közli. Eszerint a tizenegyedik Isonzo-csatában kilenc dandár föllázadt és sok tisztet és altisztet saját embereik agyonlőttek. Egy dandárt föl kellett oszlatni” – írja a Népszava az olasz katonák lázadásáról.

A napilap beszámol egy francia jelentésről, amely a német városok elleni légitámadásokról szól: „Röpülőink lelőttek tegnap négy német gépet és egy sárkányt. Egy hatodik ellenséges gépet elháritó ütegeink szedtek le. Végül hat más röpülőgép a német vonalak között zuhant le. Röpülőgépeink, amelyek igen sok utat tettek meg, 15.000 kilogram bombát dobtak le Stuttgartban levő telepekre, Colmar röpülőterére, Logelbach (?) anyagraktáraira, a Metztől délre levő katonai telepekre, Diedenhafen pályaudvarára, a Pueckingenben levő gyárra és Saarburg pályaudvarára.”

„Olasz lapjelentések szerint a hadiállapot Torinoban és más városokban még fönnáll. Nyolcvanezer munkás sztrájkol. Az utcai harcok alkalmával a gyalogság vonakodott a zavargók ellen föllépni. A tömeges letartóztatások egyre folynak” – tudósítja a napilap.

Bizakodó békehírekről számol be a Népszava„Semleges diplomáciai körök nem tartják kizártnak, hogy a téli háboru elmarad és hogy karácsony előtt béketárgyalások indulhatnak meg. A diplomáciai körök e véleménye egész független a stockholmi szocialista és berni békekongresszustól, amelyeknek nagyobb jelentőséget ezek a diplomáciai körök nem akarnak tulajdonitani. Komoly okaik vannak azonban azt remélni, hogy a minden oldalról elfogadható béke alapját a mértékadó tényezők már nagy vonásaiban megtalálták.”

Honvédsuli felhívás!!!

F E L H Í V Á S  !

 

Tisztelt érdeklődők!

 

A Honvédsuli a fent említett időpontban nyílt emlék túrát szervez Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Kocsord-Demecser (50 km) útvonalon, Szentkereszthegyi Kratochvil Károly altábornagyra a Székely Hadosztály parancsnokára emlékezve.

 

Az első "Kratochvil Károly Emlékmenet" fővédnöke:

 

                                  Dr.  Seszták Miklós úr, fejlesztési miniszter.

 

A rendezvény célja:

 

Az Emlékmenethez csatlakozók teljesítményükkel és magatartásukkal tisztelegjenek a "Doberdó Hőse" Kratochvil Károly emléke előtt. Az utunk során érintett minden település I. vh-s emlékművénél koszorút helyezünk el és gyertyát gyújtunk.

 

Biztatunk mindenkit a teljes táv megtételére, de lehetőség van akár két település közötti néhány kilométeres távra, vagy egy-egy cc. 25 km-es szakasz teljesítésére is, illetve csak a települési megemlékezéseken való részvételre.

 

Ajánlott felszerelés:

 

Ruházat:

 

Részt venni szándékozóknak:

 

Az évszaknak, és a célnak megfelelő kényelmes ruházat.

 

- esőkabát, poncho,

 

- lábbeli, (ami zárt, magas szárú, a nedvességet jól bíró, terepre is alkalmas!)

 

- hosszú szárú vastag zokni, (napi több váltásra is készülni kell, a nylon boka zokni nem megfelelő!)

 

Amennyiben beszerzési igényük van, javasoljuk a Decathlon áruház termékeit, hiszen a teszteléseink alapján ár-érték arányban verhetetlenek!

 

Katona személyek:

 

Saját szabályzóik alapján.

 

Katonai hagyományőrzők:

 

I-II világháborús magyar, a kornak megfelelő, hiteles ruházatban és felszereléssel.

 

Kadétok:

 

Rendszeresített és rendezett formaruházatban

 

Pihentetés:

 

Iskolai tornateremben (1 éjszaka)

 

- saját hálózsák, pokróc, vagy pléd valamint polifoam (derékalj),

 

- melegítő, vagy szabadidő ruha, (csak pihenő időben)

 

- gumi papucs.

 

(a pihenőhelyen zuhanyzásra a lehetőségét nem garantáljuk, csak a mosakodásra.)

 

Higiéniai csomag:

 

- kamillás hintőpor, toalett papír, papír zsebkendő, fogkefe, fogkrém, nedves törlőkendő, szappan, kisméretű törölköző, sebtapasz.

 

Élelem:

 

A túra idejére (2 nap) javasoljuk a vákuum csomagolt felvágottakat, száraz kolbászt, a kis kiszerelésű könnyű csomagolású konzerveket, igény szerint kenyeret,

 

(a házi füstölt szalonnát veres hagymával sem tiltjuk.)

 

Kérésünk lenne, hogy lehetőség szerint „rágcsát” (chips, ropi, stb.) ne készítsenek, felesleges kiadás, helyette inkább szőlőcukrot, krumplicukrot, müzli szeletet és ét-csokit, amiben energia van.

 

Folyadék:

 

Az első napra igény szerint megfelelő mennyiségű folyadék, a túra további napjaira felesleges folyadékot pakolni, mivel a szálláshelyen vízvételi lehetőség lesz.

 

Csomagolhatnak hideg italok ízesítéséhez italporokat, pezsgőtablettákat

 

(javasoljuk a kalcium, magnézium tablettákat)

 

Többéves tapasztalatunk szerint, a menet útvonalán szinte minden településen a helyiek megvendégelik a résztvevőket frissítővel és pogácsával.

 

ALKOHOLOS ÉS ENERGIA ITALOK FOGYASZTÁSA SZIGORÚAN TILOS!

 

Egyéb szükséges dolgok:

 

- zseb, vagy fejlámpa,

 

- láthatósági karpánt, vagy mellény,

 

- mindenki gondoskodjon az esetleges saját gyógyszereiről, (lányok görcsoldók, és egyebek!)

 

- igazolványok (diákigazolvány, egyéb utazási kedvezményre jogosító igazolvány, taj kártya, személyigazolvány.)

 

Csomagolás:

 

Külön utazótáskába (nem gurulós kofferbe) pakolják a pihentetéshez szükséges dolgokat, a 2. napra szükséges élelmet, illetve a tartalék ruházatot, mivel ezt egy szállító jármű viszi egyik szálláshelyről a másikig.

 

(Minimalizálják a csomagok nagyságát a szállító kapacitás miatt!)

 

Elengedhetetlenül szükség van egy kisebb hátizsákra, mivel a válltáska és különböző szatyrok nem biztosítanak megfelelő málházást a menet során.

 

A hátizsákba csak a napi étel és ital szükséglete, a gyógyszerei, igazolványai, a váltás zoknik, láthatósági karpánt, vagy mellény, és lámpa, legyen

 

Elektronikai eszközöket zenelejátszó, telefon, stb. a menet során lehetőleg senki nem használjon maximum szabadidőben.

 

A Honvédsuli felelősséget az eszközök meghibásodásáért, elvesztéséért nem vállal!

 

Utazás:

 

Az utazást a túra kiinduló pontjára (Kocsord) és végpontjáról (Demecser) illetve, ha menet közben valaki feladja az az napi szálláshelyről (Baktalórántháza) a hazautazást mindenkinek önállóan kell megoldania.

 

Azoknak, akik távolabbról érkeznek az ország más megyéiből, illetve, aki szeretné igénybe venni, annak lehetősége lesz már előtte való nap délutánjától (tehát szeptember 21. csütörtök 17:00-tól) beérkezni Kocsordra a művelődési házba, ahol ingyenes éjszakai szállást biztosítunk.

 

Az Emlékmeneten kizárólag, csak a Mk. II Rákóczi Ferenc 12. honvéd gyalogezred csapatzászlajának hiteles másolata jelenhet meg. Más zászlókat, transzparenseket, önkényuralmi jelképeket a menetsorán megjeleníteni szigorúan tilos!

 

Menetvonal térkép: https://goo.gl/maps/BHMhFbQGAxz

 

A program változás jogát fenntartjuk.

 

Honvédsuli Egyesület