Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

III. Hód-Futófesztivál

 

Hódmezővásárhely, 2017. április 30.

 

2017. április 30-én ismét megrendezésre került a Hód-Futófesztivál. A versenyen indult a MATASZ Csongrád megyei csapata a MATASZ Vasmacs(ók) Demcsák Zoltán t. hadnagy megyei alelnök vezetésével I. helyezést értek el 1:41:43 óra időeredménnyel. A csapat tagjai: Dr. Sija Éva Ilona, Deák Krisztina, Demcsák Zoltán.

 

A félmaraton távon a csapat minden tagjának le kellett futnia a 7 km-es kört (Kossuth tér - Városház u. - Bethlen Gábor Ref.Gimn. - Szőnyi u. (kerékpárút) - Tóalj u. (kerékpárút) - Kodály Z. u. (kerékpárút) - Pető F. u. - Rudnay Gy. u. - Takács F. u. - Liget sor - Ipoly u. - Mandula u. - kishomoki kerékpárút - Gosztonyi J. u. - Pákozdy F. u. - Ady E. u. (nyugati oldali kerékpárút) - Ady E. u. (keleti oldali kerékpárút és úttest) - Bartók B. u. - népkerti sétány - Tóalj u. (kerékpárút) - Szőnyi u. - Dr. Rapcsák András út  - Kossuth tér)

 

Gratulálunk a csapat minden tagjának, további sok sikert kívánunk!

 

KÖSZÖNET - Dédunoka születése

 

Kedves Társaink, Barátaink!

 

Őszinte szívvel mondunk köszönetet Nektek, Dédunokánk, Kislányunk, Eszter Luca születése alkalmából, a legkülönfélébb módon kifejezésre juttatott és küldött, jókívánságaitokért! Köszönjük megtisztelő érdeklődéseiteket, jó kívánságaitokat, értékes, szép gondolataitokat! Mi is kívánunk Nektek, nagyon jó egészséget, sok boldogságot!

 

Szeged, 2017. május 1.

 

Váradi Palotai Panna ömt őrmeste és Dr. Palotai Jenő ny. ezredes

 

Épül...

2017. május.

Épül a területvédelmi tartalékos rendszer. Megkezdődött a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének újjáépítése. Az ország összes járásában felálló századok parancsnokainak többségét már kiválasztották − mondta el az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka az MTI-nek adott interjújában.

Takács Attila dandártábornok hozzátette: a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonai szolgálat népszerűsítésére új weblapot is indítottak, iranyasereg.hu címen. A március óta működő oldalon valamennyi szolgálati formát − hivatásos, szerződéses, tartalékos − részletesen bemutatják, s megtalálhatók a legközelebbi toborzóiroda elérhetőségei is.

A parancsnok felidézte, mintegy féléves szervezést követően tavaly év végén alakult meg az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság. A közvetlenül a vezérkari főnök alárendeltségébe tartozó parancsnokságba több területet integráltak, ide tartozik többek között a társadalmi kapcsolatok ápolása, fejlesztése, a honvédelmi nevelés, a katonai hagyományőrzés, a hadisírgondozás, továbbá a kiképzések, felkészítések, valamint hazai és nemzetközi gyakorlatok megtervezése, s ezeken felül katonai igazgatási, területvédelmi feladatokat is ellát. Az új parancsnokság feladata a honvédség tartalékos rendszerének új alapokra helyezése: a területvédelmi tartalékos rendszer kiépítése. A honvédelmi miniszter utasítása alapján mind a 197 járásban − beleértve a 23 fővárosi kerületet − százfős századot kell létrehozni. A századok parancsnoki állományának kiválasztása, felkészítése is megkezdődött: 147 századparancsnokot már ki is választottak − mondta Takács Attila.

A parancsnok kifejtette: az építkezést azokon a helyeken kezdték, ahol jelenleg is van aktív katonai szervezet. Tíz megyében már létrehozták azokat a kiképző századokat, amelyek az adott megyében a járási századok kiképzésének végrehajtásáért felelnek. A toborzást két megyében − Veszprém és Hajdú-Bihar − kezdték meg. Eddig több mint kétszázan regisztráltak területvédelmi tartalékosnak. A tervek szerint a jövő hónapban kötnek velük szerződést, s megkezdődhet a kiképzésük.

A toborzásról szólva úgy fogalmazott, a biztonság megteremtésén dolgoznak, amely „a jövőnket garantálja”. Kifejtette: fel kell készíteni az embereket, és a közösségeket, hogy az új típusú biztonsági kihívásokkal szemben tudjanak védekezni. „Olyan ez, mint egy védőoltás a társadalom számára” − tette hozzá. Takács Attila elmondta: éves rendezvénytervük van arról, hogy hol és mikor jelennek meg toborzópontokkal, de egyre több megkeresést kapnak, hogy helyi rendezvényeken, iskolákban adjanak tájékoztatást a katonai szolgálat lehetőségeiről. Emellett tárgyalásokat folytatnak a vadászkamarával, a polgárőrszövetséggel, és azon is dolgoznak, hogy az önkéntes tartalékos szolgálat vállalásában a munkaadókat is motiváltabbá tegyék.

Kitért arra: egy olyan ösztöndíjrendszert is kidolgoznak, amely azt segítené, hogy minél több felsőoktatásban tanuló vállaljon önkéntes tartalékos katonai szolgálatot. Emellett már az általános iskola felső tagozatos diákjai számára szerveznek tájékoztatókat, és évről évre népszerűbbek a honvédelmi táborok is.

Közölte, szeretnék tovább bővíteni azon iskolák körét, ahol a katonai alapismeretek tantárgyat oktatják. Jelenleg 54 ilyen intézmény van. A katonai oktatás népszerűségét jelzi az is, hogy az ország egyetlen katonai középiskolájába − a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumba − hét-tízszeres a túljelentkezés − jegyezte meg.

Jelenleg mintegy hatezer - védelmi és műveleti - tartalékos katonája van a honvédségnek. A 2026-ig szóló fejlesztési terv szerint a csaknem kétszáz járásban felálló századok adják majd a honvédelmi miniszter által bejelentett húszezres létszámot - mondta Takács Attila. A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportálról vettük át.

MŰSZAKIAK NAPJA - 2017.

 Szentes, 2017. április 21.

 A Műszakiak számunkra az egyik legkedvesebb, szívünkhöz legközelebb álló, a Magyar Honvédség egyik legfontosabb szakcsapata. Talán ennyi személyes, érzelmi megnyilvánulás megengedhető, hiszen megyénkben a műszakiak mindig is, mondhatni jócskán voltak „reprezentálva” számos közismert vezető innen került a legmagasabb műszaki vezetői beosztásokba. Közülük többen most is jelen voltak, annak ellenére, hogy ez évben, az időjárás, ugyan meggondolta magát, de sokan éppen e-miatt nem jöttek el az idén.

 A Szentesi Műszaki ezred ebben az évben is színvonalasan emlékezett meg a műszakiak napjáról. Ünnepélyes ezred sorakozó, színvonalas bemutatók egész sora, színesítette a programot, hogy ebben az évben is a Rendőrséggel közösen ünnepelték közös ünnepnapjukat. Ez jól bevált gyakorlat, és jól tükrözi a két szervezet között együttműködést! A Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei vezetőségét Fróman Gábor t.mk. őrnagy megyei alelnök vezetésével küldöttség képviselte, Köszöntöttük az Ezred Parancsnokát Antal László ezredes Urat, Rajta keresztül az ezred személyi állományát, további sikereket kívánunk, együttműködő munkánkhoz, és az ezred feladatai sikeres teljesítéséhez.

 Számos vendég mellett jelen voltak az ezred volt Parancsnokai, a Szegedi mű. dandár számos ismert vezetője. Köztük Tompa János ny. dandártábornok Úr, a MH. egykori műszaki főnöke, Tóth István ny. ezredes a Szentesi dandár egykori parancsnoka, Jákó Gyula ny. mk ezredes a Szegedi dandár egykori parancsnoka, sok más ismert, köztiszteletben álló tiszt, tiszthelyettes, akik éppen a szakma miatt kötődnek még évtizedek múlva is ehhez a szakcsapathoz!

 A találkozás alkalmából számos emlék, közös élmény került elő, szinte befejezhetetlenek ezek a beszélgetések, melyek alapját több évtizedes együtt eltöltött katonai szolgálat alapozta meg. Szép látványos bemutatók egész sora, a Rendőrök érdekes bemutatója, a technikai eszközök területén is jól érzékelhető változások is tükrözték azt a változást, melyek a műszakiak „háza táján” az utóbbi években történtek.

 Ami nem látványos, ám rendkívül fontos, a MH csapatai és a Magyar Tartalékosok Szövetsége közötti együttműködés, melyben a Szentesi Ezred és mindenek előtt Antal László ezredes Úr kiemelkedően eredményes munkája említést és elismerést érdemel. Kitűnő Együttműködő Partnerek a munkában, a közös tevékenységben, és most az ünnepen is nagyszerű házigazdáknak, vendéglátóknak bizonyultak! Köszönjük az együttműködést, a közös munkát, a barátságot! További sok sikert, jó egészséget és sok katonaszerencsét kívánunk felelősségteljes munkájukhoz!

 

HADIFOGLYOK

1917 – 2017.

5816 fogoly Arrasnál - Világháború a napilapok tükrében: 1917. április 11-től 17-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

A Népszava ír az arrasi csatáról: „Az angolok húsz kilométeres fronton támadtak: behatoltak a németek állásaiba, az áttörés nem sikerült. Két német hadosztály tetemes vereséget szenvedett. 5816 foglyot ejtettek az angolok.”

 „A Times-nak jelentik Washingtonból, hogy az amerikai kormány még most is vonakodik formális szövetséget kötni az ántánttal. Az amerikaiak eddigi elszigeteltségüknél fogva még nem tudtak a szövetség gondolatához hozzászokni. A formaszerű szerződést a szenátus elé kell terjeszteni és ez végnélküli és elméleti természetű balítéletek kifejezésére adna alkalmat” – tudósít a Népszava.

 A napilap hozzáteszi: „az amerikai vezérkar azon a véleményen van, hogy két évre szóló háborús programot kell megállapítani, bár egyáltalában nem számit arra, hogy a háború ez időn belül véget fog érni. Végül mégis az általános védkötelezettséget kell behozni, ha Amerika egész erejével föl akar lépni Németország ellen.”

 A tengeralattjáró harcok továbbra is folynak: „A tengeralattjáró harc márciusi eredménye: 485 hajó 861.000 tonnatartalommal. A németek eddig hat tengeralattjárót vesztettek.”

Jelvényszerző sportfelmérés

TÁJÉKOZTATÓ FELHÍVÁS!

Tisztelt Klub Elnök Asszony/Úr!

Tájékoztatlak, hogy a MATASZ Heves megyei szervezete 2017. június 16-17-én Családi Programja keretén belül Egerben egyéni jelvényszerző sportfelmérésre nyújt lehetőséget külföldi partnerkapcsolatai segítségével.

Érdeklődni lehet a sportfelmérésen való részvételről, illetve önálló járási jelvényszerző sportfelmérés szervezéséről Munkácsi Sándor ezredesnél, a MATASZ Heves megyei elnökénél (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. mobil: (+36-70)619-6121)

Német – francia - magyar

partnerkapcsolat

 

Német sportjelvény

                

A Német sportjelvény a Német Olimpiai Sportszövetség legmagasabb kitüntetése a versenysporton kívül. A teljesítmény felmérés az alapképességeket vizsgálja, úgymint kitartás, erő, gyorsaság és koordináció. Életkor szerint két kategóriára oszlik: gyermek és ifjúsági kategória (6 éves kortól) valamint felnőtt kategória (18 éves kortól).

3 teljesítményfokozata van: arany, ezüst és bronz.

A felmérés nyilvános és bárki részt vehet rajta.

A német sportjelvény a Német Szövetségi Köztársaság kitüntetése, a katonák az egyenruhájukon is viselhetik.

Előfeltétel:

Az úszáskészség bizonyítása.

Felnőtt kategória felmérése: 3.000 méteres futás, súlylökés, 100 m/50 m/30 m futás (életkortól függően), távolugrás.

Osztrák sport- és tornajelvény

Miután 1906-ban Svédországban és 1913-ban Németországban bevezették a sportjelvényt, 1920-ban Ausztria is bevezette az osztrák sportjelvényt, melyet 1930-tól Osztrák sport- és tornajelvény elnevezéssel az osztrák sportminisztérium a sokrétű sportteljesítmények elismeréseképpen ad át.

Életkor szerint 2 kategóriára oszlik: ifjúsági (13 éves kortól), felnőtt (18 éves kortól).

Teljesítménytől és életkortól függően 3 fokozata van: bronz, ezüst és arany

Felnőtt kategória felmérése: 300 m úszás, távolugrás, 60 m/100 m futás, súlylökés, 3.000 m futás.

A jelvényszerző sportversenyen résztvevőknek eredményes versenyzést és jelvényszerzést, az önálló megyei versenyszervezőknek pedig jó szervező munkát kívánok!

Szeged 2017. április 10.

                                                                                         Üdvözlettel:

                                                                              Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
                                                                                         megyei elnök