Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

Kiemelten fontos a honvédség társadalmi beágyazódása

Budapest, 2018. október 18.

A Magyar Honvédség számára kiemelten fontos a társadalmi elfogadottság. Cél, hogy az állampolgárokkal élénk kapcsolatunk legyen – mondta Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára október 18-án, csütörtökön a fővárosban rendezett ünnepségen.

 

A helyettes államtitkár a társadalmi szervezetek részére - október 23-a alkalmából - megrendezett ünnepségen elmondta, a hadsereg társadalmi presztízsének növeléséhez szükség van a véleményalkotók támogatására, segítségére. Felidézte, 1956-ban a hadsereg és a társadalom között megromlott a kapcsolat. Ugyanakkor a forradalom kitörése után a katonai alakulatok döntő többsége vagy a semlegesség, vagy a változások mellé állt. Ebben döntő szerepe volt a parancsnokoknak – fűzte hozzá. Bár az október 28-ai konszolidáció nyomán a felkelők elfogadták a hadsereget, november 4-én a szovjet Forgószél hadművelet elsöpörte a laktanyákat és a honvédségi objektumokat.

Erdélyi Lajos kiemelte: az idei év azért is jelentős, mert a Magyar Honvédség idén ünnepli fennállásának 170 éves évfordulóját. Elismerést érdemelnek azok, akik a honvédelem eszméjéért, köztük az 1956-os forradalom és szabadságharc tüzének, lángjának megőrzéséért tettek – hangsúlyozta. A helyettes államtitkár megköszönte az együttműködést az elismerésben részesülteknek, és hangsúlyozta, ők hozzátettek valamit ahhoz, amit elődeink megteremtettek, az őket követő generációk pedig megőriztek.

Az ünnepség végén elismeréseket adtak át a honvédséggel együttműködő, a honvédelem érdekében tevékenykedő, valamint a történelmi hagyományokat ápoló társadalmi szervezetek képviselőinek.

Dr. Palotai Erzsébet munkájának elismerése

 

Szeged, 2018. október 19.

 

Társunk, barátunk kiváló segítőtársunk Dr. Palotai Erzsébet ömt. alezredes igazi példája annak, hogy a tartalékos katona egyszerre két ember, dolgozó és egyben katona is. Nem lehet Tőle olyant kérni, amit ne teljesítene, ha kell ügyvéd, ha kell családanya, ha egy tájékoztató előadásra, táborszervezésre, tolmácsolásra, levelek fordítására és még a jó ég tudja mire nem kérhető. A MATASZ Csongrád megyei szervezetének egyik alapító tagja, rendezvényeink állandó résztvevője. Most derült ki, hogy volt egyetemén az Alma-Mater joghallgatói körében széles körben, huzamosabb idő óta, mentor feladatokat is vállalt. Mint minden egyebet, ezt is kiemelkedő eredményességgel végzi. Munkáját a SZTE KIVÁLÓ MENTOR címmel, díszes emléktárggyal és elismerő oklevéllel köszönte meg. Gratulálunk, további sok sikert, magánéletében sok boldogságot kívánunk!

 

HADERŐFEJLESZTÉS - 2018.10.16.

Budapest, 2018. október 16.

Növelni kell a létszámkeretet! Több okból is nélkülözhetetlen a honvédség aktív és tartalékos létszámkeretének növelése – mondta Németh Szilárd, a honvédelmi tárca parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes október 16-án az Országgyűlésben, a vonatkozó határozat tervezetének vitáját felvezető expozéjában.

Németh Szilárd expozéjában úgy fogalmazott: a honvédelmi törvény arról rendelkezik, hogy az Országgyűlés állapítja meg a honvédség részletes bontású létszámát, ideértve az önkéntes tartalékosokét is. Sikertörténet, hogy a jelenlegi, 2013-as országgyűlési határozattal megállapított, tartalékosokra vonatkozó létszámkeret mára a felső plafont súrolja – miközben 2010-ben összesen 17 fő tartalékosa volt hazánknak. A parlamenti államtitkár megemlítette: a honvédség engedélyezett 45 ezer fős létszáma 2010-re 29 ezer fő alá esett, a mélypontot jelentő 2007-ben alig haladta meg a 23 ezer főt. Emellett több páncélos- és fegyverzettechnikát is kivezettek ugyanezekben az években. „A kor kihívásaira adandó megfelelő válaszként a kormány már korábban és felelősségteljesen a haderő fejlesztéséről döntött, amelyet a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében végre is hajt. A honvédség jelenleg engedélyezett létszámkerete és állományarányai azonban nem biztosítják a program keretében tervezett szervezeti fejlesztések létszámszükségletét” – emelte ki Németh Szilárd.

Az új határozattervezet növeli mind a tiszti, az altiszti és legénységi kereteket, rögzíti ezeknek az összlétszámhoz viszonyított maximális arányát, továbbá módosítja a tiszt- és altisztjelöltek keretszámát a tervezett feladatokhoz szükséges utánpótlás biztosítása érdekében. „A létszámkeret emelése a szám szerint is növekvő, új, korszerűbb eszközökkel történő feladatok végrehajtásához is nélkülözhetetlen” – szögezte le Németh Szilárd. Mint fogalmazott, a legénységi állomány toborzása és megtartása ugyancsak elengedhetetlen egy korszerűbb, erősebb haderő megteremtéséhez. „A határozat elfogadása esetén a polgári állománycsoportba tartozó státuszok száma és az összlétszámhoz viszonyított aránya csökken, javítva a Magyar Honvédség belső állományarányait” – mutatott rá.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta: a keretszámok tényleges felhasználása kormánydöntés alapján évenkénti ütemezéssel, csak a tárgyévi feladatok tényleges végrehajtásakor, a szükséges források arányos biztosításával történne. A végállapot elérése, a 37 650 státusz teljes felhasználása 2026-ra tervezett. A határozattervezet emellett külön rendelkezik az önkéntes tartalékos létszámkeret emeléséről: a jelenlegi 8000 beosztásról 20 000 beosztásra emeli azt. „Az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztése elérte a korábban kitűzött célokat, az engedélyezett keret emelése nélkülözhetetlen és sürgető” – emelte ki Németh Szilárd, és arra kérte a képviselőket, hogy támogassák a haderő aktív és tartalékos létszámára vonatkozó határozat tervezetét.

Kósa Lajos, a Fidesz vezérszónoka, a törvényhozás Honvédelmi és rendészeti bizottságának elnöke rámutatott: illúzió, hogy a történelem olyan időszakában élünk, amikor az országnak nem kell védelemre készülnie. „Magyarországon pedig megtanulhattuk: a rendszerváltás óta kevés idő telt el úgy, hogy valamely szomszédos országban háború ne dúlt volna. A haza védelme, a biztonsági kockázatok napjainkban egész más kérdéseket vetnek fel, mint korábban” – jegyezte meg. Mint hozzátette, az ország védelmi képessége, illetve a védelmi büdzsére vonatkozó, GDP-arányosan 2 százalékos NATO-ajánlás egyaránt megköveteli a létszám növelését. A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportálról vettük át.

TARTALÉKOSOK NAPJA - 2018.

 

Budapest, 2018. október 13.

 

Minden esztendő október 4-e a Tartalékosok Napja Magyarországon! A nap elismerése a Hazánkért önzetlen szolgálatot vállalt különféle tartalékosok tevékenységének elismerése, egész Népünk megbecsülése! E napon 170 éve Szegeden mondotta el híres beszédét Kossuth Lajos melyet így kezdett: „Szegednek népe Nemzetem büszkesége” Toborzó beszéde nem is maradt hatás nélkül, ennek eredménye képpen alakult meg a híres III. Szegedi Zászlóalj, zömmel a környékbeli fiatal, leginkább paraszt fiatalokból, mely becsülettel végig harcolta a 48-as Szabadságharcot, sok Hőst alkotó, és sajnos sok áldozatot követelő dicsőséges harci útján. Hősies harcainak emléket több helyi emlékmű és a Szőregi Csata emlékműve, valamint egy hagyományőrző zászlóalj ma is élő nagyon aktív tevékenysége őrzi!

 

A központi ünnepségre Szentendrén, az Altiszti akadémián került sor, mellyen részvett: Szabó István Államtitkár, Dr. Deák János ny. vezérezredes Úr a MATASZ alapító, és egyben tiszteletbeli elnöke, Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes a MATASZ korábbi elnöke. A részvevők megkoszorúzták Kossuth Lajos emlékszobrát, majd ünnepi beszédet Széles Ernő ny. dandártábornok a MATASZ elnöke mondott, megköszönte minden résztvevő szorgalmas, eredményes munkáját, ismertetésre került a Honvédelmi Miniszter Úr köszöntő levele, és átadásra kerültek a legeredményesebb munkát végzettek részére a különféle elismerések. A nap keretén belül került sor egy ünnepi lövészetre, melyen ebben az évben csapatunk nem érhetett el helyezést! Az ünnepségen megyénket Fróman Gábor t. mk. őrnagy megyei elnök, és Demcsák Zoltán ömt hadnagy, megyei alelnök képviselte. A színvonalas megemlékezés a résztvevők, az elismerésben részesültek és a Vendégek tiszteletére ünnepi fogadással ért véget.

 

PÁLYVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ – „TOBORZÓ”

 

Gyál, 2018. október 13.

 A gyáli Ady Endre Általános Iskolában, pályaválasztási nap keretében egy nagyon látványos tájékoztató és bemutató rendezvénynek lehettek részesei az iskola tanulói! Figyelembe véve, hogy az iskolákban egyik cél a Fiatalok hazafias honvédelmi nevelés erősítése, az iskola vezetése úgy döntött, hogy a Katonai és Rendvédelmi szervezetek munkáját kicsit alaposabban mutatja be a tanulóknak. Az elgondolásra nagyon jól reagált az illetékes Polgármesteri Hivatal, és annak illetékes szerve a Védelmi bizottság. Kapcsolatba léptek a MH. 1.sz Toborzó és Érdekvédelmi Parancsnokságával ahol széles körű segítésre, támogatásra talált a gondolat, sikerült jól össze kötni a gyerekek érdeklődésével, az Iskolában folyó hazafias és honvédelmi nevelési célokat. A Rendőrség, a Katasztrófavédelem is nagyszerűen, támogató módon állt a feladathoz, így az iskola tanulói egy nagyon értékes és érdekes élmény során ismerhették meg a Honvédség, a Tartalékos katonai szolgálat és a Katasztrófavédelem munkájával, esetlegesen a jövendőbeli élet utak tervezése lehetőségeit!

 

A Honvédségi tájékoztató megtartásához kapóra jött a lehetőség, hogy Csongrád megyéből a településre került MATASZ alapító tag, a MATASZ Csongrád megyei Elnök megbízásából, a MATASZ Elnökének egyetértésével – mivel jelenleg tölti a tartalékos katonai szolgálatát - Dr. Palotai Erzsébet ömt alezredes örömmel vállalta a tájékoztató, pályaorientáló, vidám, játékos, de tartalmában nagyon jól átgondolt, érdekes, változatos, és élmény gazdag feladatot. Jól ismerve a gyerekek érdeklődési körét, mint szülő is - két gyermeke tartalékos katona, tartalékos őrmesterek - sőt, Marci Fia, ebben az iskolában folytatta általános iskolai tanulmányait. Érdekes személyes élményekkel gazdagított tájékoztatóját 280 iskolás 6-8 osztályos tanuló, forgó színpad - szerűen hallgathatta végig.

 

A nagyon jól átgondolt rendezvény alkalmat adott a MH vázlatos bemutatására, a Hazával szembeni hazafias honvédelmi kötelezettségek bemutatására, a katonai szolgálat, és a közelgő pályaválasztás tervezéséhez útmutatáshoz. Bemutatta a tartalékos katonai szolgálattal kapcsolatos lehetőségeket, és végül beszélt a Magyar Tartalékosok Szövetsége szervezeteiben, klubjaiban rejlő sport, kulturális, és hasznos szabaditő eltöltésének helyes közösségi lehetőségeiről. Bemutatta, saját családi példák lehetőségeivel, hogy a tartalékos katona egyszerre „két ember” egy időben dolgozó ember, és egy időben, ha kell katona is, és ez a honvédelem, hazánk biztonsága szempontjából, mindannyiunk biztonság érzete miatt nagyon fontos! Beszélt arról is, hogy majd néhány év múlva Ők is lehetnek katonák, különféle tartalékosok, akár szüleik, ismerőseik is, de pálya orientációs tájékoztatójában utalt a társ szervek nyújtotta lehetőségekről is. A Foglalkozást nagyon jól megtervezte, az iskolai Oktatók személyes közreműködésével ügyesen oldotta meg, sok esetben a résztvevők személyes „közreműködésével”! Nagyon nagy sikere volt az elhangzott anyag tartalmából szervezett „alkalmi ki-mit tudnak” is, ahol a legjobban odafigyelő tanulók, ajándéktárgyat nyerhettek. Hasonlóképpen nagy sikere volt, a minden résztvevő számára átadott ajándéktárgyaknak, melyet a MH. 1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Parancsnoka biztosított a rendezvényhez!

 

Köszönet az Ady Iskola Vezetésének, Tanárainak a jó, hasznos lehetőség megteremtéséért, érdeklődő közreműködéséért. Köszönet a MH 1. sz. TÉK Parancsnokának a sokoldalú segítő támogatásáért, és köszönet Dr. Palotai Erzsébet ömt alezredes Úrhölgynek, Társunknak, Barátunknak, hogy pihenő idejében is vállalta ezt a nem könnyű, de nagyon hasznos és szép feladat színvonalas teljesítését.

 

„Karácsonykor már nem lesz harc sehol”

1918 – 2018

Világháború a napilapok tükrében: 1918. október 9-től 15-ig. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

 

„Karácsonykor már nem lesz harc sehol” – címmel jelent meg az alábbi írás a Népszavában. „A szocialista vidéki lapok Londonból azt a távirati értesitést, kapták, hogy Balfour a következőket jelentette ki: 1918 karácsonyán a béke ugyan még nem lesz aláirva, de harc nem lesz már sehol sem.”

Továbbra is pusztít a spanyolnátha – írja a Népszava. „A járvány még mindig nem csökken. Az intézkedések pedig még mindig meglehetősen kapkodók, rendszertelenek. E mellett sem orvos, sem elegendő gyógyszer nincs. Nem tudják eldönteni, mit csináljanak a mulatókkal, szórakozó helyekkel. Félrendszabályok itt is, ott is. Igaz, a főnehézsége a járvány elleni védekezésnek abban a körülményben rejlik, hogy nem ismerik a betegséget és nem tudják, hol fogják meg a dolgot. A szomorú tény az, hogy a járvány egyáltalában nem csökkent. (…)”

„A magyar-román határkiigazitás a Romániával kötött békeszerződés kapcsán juliusban kezdetét vette és a munkát november l-re fejezték volna be. A háborus viszonyok uj alakulásával a határkiigazitási munkálatokat ideiglenesen beszüntették” – tudtuk meg a napilapból.

„Lockhart moszkvai angol főkonzul, akit, mint ismeretes, a Lenin ellen elkövetett merénylet óta fogva tartottak és most Litvinov londoni bolseviki követ ellenében kicserélnek, csütörtökön érkezik ide 31 angollal együtt. A kiszabaditott angolok és a szabadon bocsátott bolsevikiek kicserélése tegnap történt Haparandában” – olvasható az újságból.