Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

KOSZORÚZÁS - 2017. Harkány, Beremend

Harkány, Beremend, 2017. október 26.

Az 1956 forradalom és Szabadságharc, valamint a Halottak napja alkalmából koszorúzási és ünnepi megemlékezésre került sor a Magyarországi legnagyobb Bolgár katonai temetőben, Harkányban, és Beremenden ahol a térségben nagyon sok egykori Jugoszláv katona hősi halott lett eltemetve. A rendezvényeket a Honvédelmi Minisztérium szervezte ebben az évben is. Harkányi megemlékezésen a Bolgár Honvédelmi Minisztérium képviselője, a katonai attasé, és egy nagyobb bolgár közösség. A megemlékezést a Harkányi Iskolások ünnepi megemlékezése tette még színesebbé. A Magyar Honvédséghez közel álló Társadalmi szervezetek, köztük a Magyar Tartalékosok Szövetségét, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök képviselte.

Küldöttségünk hasonló összetételben vett részt Beremenden, ahol az egykori Jugoszláv hősi emlékművénél helyezték el a megemlékezés koszorúit. A koszorúzási ünnepséget követően a Harkányi Hager Hotel éttermében egy fogadásra került sor. A Koszorúzási ünnepségeken a Kaposvári Honvéd helyőrség zenekara működött közre, a rendezvények szervezője és narrátora Magyar Sándor Úr a Honvédelmi Minisztérium munkatársa volt.

Csongrád megye és Russze megye Tartalékos Szövetségei szerződéses együttműködési kapcsolatot tartanak fenn. Russzei Elnök kollégánk Dimitart Valkov t. mk. őrnagy, nagyapja G. Valkov résztvevője volt a Drávaszabolcsi súlyos harcoknak ahol közel 3700 Bolgár Tiszt és Katona áldozta életét a fasizmus elleni II. világháború helyi harcaiban, köztük Georgij Valkov, Dimitar Valkov őrnagy nagyapja.

ÖRÖK DICSŐSÉG A HŐSÖKNEK, AKIK ÉLETÜKET ÁLDOZTÁK A FASIZMUS ELLENI HARCOKBAN!

 

MATASZ Biztos Pillér

Budapest, 2017. október 14.

A haza védelmének biztos pillére. Megalakulásának tizenhatodik évfordulója és a magyar tartalékosok napja alkalmából tartott ünnepi rendezvényt a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) október 14-én, szombaton Szentendrén, az MH Altiszti Akadémián.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége 2001 óta széleskörű tevékenységével és kapcsolatrendszerével fogja össze azokat az önkéntes állampolgárokat, hivatásos, szerződéses és önkéntes műveleti tartalékos katonákat, akik szerepet kívánnak vállalni az ország biztonságának erősítésében, a katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, illetve kiemelten a honvédelemhez közvetlenül kapcsolódó egyéb feladatok teljesítésében.

Magyarország honvédelmi minisztere október 4-ét a magyar tartalékosok napjává nyilvánította, Kossuth Lajos 1848. október 4-én elhangzott szegedi toborzóbeszéde emlékére. A szentendrei ünnepség Kossuth Lajos szobránál kezdődött, ahol Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, MATASZ elnök, illetve Szabó János nyugállományú ezredes és Kerekes Sándor nyugállományú ezredes, a MATASZ alelnökei helyezték el koszorújukat.

Az ünnepség alkalmából kezdeményezésünkre az alábbi Társaink, Támogatóink Együttműködő Partnereink közül elismerések átadására került sor:

MATASZ Emlékérem arany fokozatát vehette át:

Busi László r. ezredes Tiszai Vizi rendészeti Kapitányság Vezetője.

Huszár Ferenc alezredes MH KFP Regionális Parancsnoka

Batiz István ny alezredes a Polgárőr Szövetség Megyei elnöke

Fróman Gábor t mk őrnagy a MATASZ megyei alelnöke.

Az elismerés Ezüst fokozatát vehette át:

Pálinkás Zoltán r. zls.

Az elismerés Bronz fokozatát:

Katona Csaba ny. r. tzls.

Gratulálunk az elismerésben részesült Társainknak, további sok sikert, jó munkát, magánéletükben sok boldogságot kívánunk!

A megemlékezést követően a résztvevők átvonultak az akadémia művelődési központjába, ahol dr. Négyesi Lajos alezredes, hadtörténész köszöntötte őket: „A nép védi meg a hazát. Amikor elgondolkodunk azon, hogy mi Magyarország biztonságának a záloga, ne csak arra gondoljunk, hogy a szövetségi rendszerben elfoglalt helyünk óv meg minket. A nép lesz az, aki utoljára ott áll majd a fegyverrel, nekünk kell megvédeni saját magunkat: ezért van szükség a tartalékos katonákra” - mondta az alezredes. A köszöntőbeszédet követően a honvédelmi miniszter levelét Széles Ernő olvasta fel. „Az a célunk, hogy a tartalékos állomány biztos pillére és valódi, jól felkészült alapja legyen a hivatásos és szerződéses állomány mellett a haza védelmének is. E cél megvalósításához kérem valamennyi tartalékos katona, a Magyar Tartalékos Szövetség tagjainak támogatását, további lelkes és áldozatkész munkáját, hiszen a Honvédelmi Minisztérium elé állított feladatokat csak Önökkel együtt tudjuk megvalósítani” - fogalmazott a magyar tartalékosok napja alkalmából írt köszöntőlevelében dr. Simicskó István.

Az állománygyűlés végén Bozó Tibor dandártábornok, az MH Altiszti Akadémia parancsnoka honvédelmi miniszteri elismeréseket adott át, Széles Ernő pedig a legeredményesebb MATASZ-tagokat jutalmazta. Az elismerések átadása után megtartották a szervezet küldöttgyűlését, amelyen ismertették az elmúlt négy év főbb tevékenységeit, megtárgyalták az alapszabály módosítására tett javaslatokat, majd megválasztották az elnököt, az elnökség, valamint a felügyelő bizottság tagjait. A küldöttek egyhangú igen szavazata alapján, Széles Ernőt újra megválasztották a MATASZ elnökének.

ZRINYI 2026

A fejlesztés évei következnek a honvédségnél. A felelős fejlesztés évei következnek a Magyar Honvédségnél – mondta Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes október 18-án, szerdán, Székesfehérváron, a Visegrádi Négyek Védelmi Miniszterhelyettesi Találkozója után tartott sajtótájékoztatón.

Az államtitkár hangsúlyozta, a V4-ek tagjai cselekvőképes országok, amelyek egyetértenek, sőt együttműködnek bizonyos kihívások kezelésében. Ezek között megemlítette a schengeni határ védelmét, ami az idei magyar V4-es elnökség egyik prioritása. A találkozó egyik célja az volt, hogy a miniszterhelyettesek megvitassák a legfontosabb biztonságpolitikai kérdéseket és áttekintsék az elmúlt év eseményeit.

Az egyeztetésen szó esett a NATO-s és az uniós védelmi együttműködésről is, ami kapcsán Vargha Tamás megjegyezte, a V4-ek üdvözlik, hogy mindkét szervezet időben felismerte, van szerepük abban, hogy a migrációs válságot kezelni lehessen. Hozzátette, a környező országok választási eredményei is azt mutatják, a magyar kormány jól döntött, amikor a határok megvédését és az emberek biztonságát helyezte középpontba. „Ezért nagyon fontos, hogy támogassuk azokat a kezdeményezéseket az Európai Unión belül is, amelyek a határok megvédésére irányulnak” – mondta.

Vargha Tamás elmondta: a találkozón egyetértés született arról is, hogy a biztonság megteremtésének egyik fontos aspektusa a védelmi költségvetés emelése. Emlékeztetett, hogy a magyar kormány elkötelezte magát, 2024-ig minden évben emelik a védelmi költségvetést, míg az el nem éri a GDP 2 százalékát. Szavai szerint most a felelős fejlesztések évei következnek, ugyanakkor a megnövekedett forrásokkal jól kell tudni sáfárkodni. Rámutatott, a Honvédelmi Minisztérium már elkezdte saját haderőfejlesztési programját - a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot -, és elkötelezte magát, hogy a mindenkori védelmi költségvetés 20 százalékát fordítják – már jövőre – modernizációra. Az egyeztetésen szó esett továbbá az európai védelmi képességek megerősítéséről és a V4-ek közös, uniós harccsoportjának felállításáról 2019-ben.

Dr. Róbert Ondrejcsák, a szlovák védelmi tárca miniszterhelyettese azt mondta, a V4-es tagállamok egymás legkomolyabb szövetségesei a NATO és a EU keretein belül is. Felidézte, a szlovák kormány nemrégiben fogadta el az új védelmi stratégiáját, amely hosszútávú haderőfejlesztésre helyezi a hangsúlyt. Szlovákia olyan ország, amely az észak-atlanti szövetség elkötelezett partnere, ugyanakkor szeretne az Európai Unió aktív, meghatározó tagjai maradni – tette hozzá.

Dr. Jakub Landovsky, a cseh védelmi tárca miniszterhelyettese úgy fogalmazott, a V4-ek jó úton járnak az együttműködésben, amire már számos példa van. „Azt gondolom, hogy ez az együttműködés a közép-európai biztonság garantálásában is kiemelt jelentőségű” – tette hozzá. A cseh kormány is elkötelezett, hogy a visegrádi együttműködést aktívan támogassa, ugyanakkor fontos, hogy a NATO elrettentő erejének fokozásában is közreműködjön különösen a Baltikumban.

Tomasz Szatkowski, a lengyel védelmi tárca miniszterhelyettese úgy látta, a visegrádi országok együttműködése hosszú távon egyre mélyebbé és hatékonyabbá válik. Országa kiemelt célkitűzése a lengyel hadsereg létszámának megduplázása – ismertette -, de fontosnak tartják, hogy közösen figyeljenek a V4-es tagállamok biztonságára. Hozzátette, fontos kérdés a közös védelmi és biztonságpolitika, és az uniónak meg kell erősítenie védelmi képességeit.

HADITORNA

Szeged 207. október 11.

2017. október 11-én rendezték meg Szegeden, a Szegedi Vasutas Sport Egyesület telephelyén az Országos Haditorna Verseny Csongrád megyei döntőjét.

A versenyre 6 település 14 csapata nevezett. A Honvédelmi Minisztérium által kiírt 8 elméleti és gyakorlati versenyszámban mérték össze tudásukat a jól felkészített csapatok. A versenyt dr. Juhász Tünde, a Csongrád megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja nyitotta meg: beszédében kiemelte a rendezvény jelentőségét, és buzdította a csapatokat a sportszerű, eredményes versenyre. A rendezvényen részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád Megyei elnöke, a Járások Tartalékos Katonai Összekötői. A versenyszámok között olyan látványos elemek is szerepeltek, mint a 4X400 méteres fegyveres váltó.

 

 

A versenyen a következő eredmények születtek:

A legjobb légpuskalövészetet végrehajtó csapat különdíját a Szegedi Szakképző Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma csapata kapta. A kupát az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság képviseletében Fekete István százados adta át.

III. helyezést ért el a Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum Németh László Általános Iskola és Gimnázium csapata. A díjat a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Igazgatási Főosztály Területi Koordinációs Osztálya nevében Csepregi Balázs őrnagy adta át.
II. helyezést ért el a Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma csapata. A díjat az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság részéről Mádai Gábor őrnagy adta át.

I. helyezést ért el Hódmezővásárhelyi Szakképző Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma és Szakiskolája csapata. A díjat és az értékes ajándékokat dr. Juhász Tünde kormánymegbízott adta át.

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportáltól vettük át.

 

Az első helyezett csapat eredményével indulási jogot szerzett az Országos Haditorna Verseny 2018 tavaszán megtartandó döntőjére.

ESKÜ

Nyugat-Magyarország, Kelet-Magyarország, 2017 október 3 és 7.

A katonai a legnemesebb hivatás „A magyar társadalom büszke önökre, akik önként vállalták a legnemesebb szolgálatot” – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter október 7-én, a Nyugat-magyarországi önkéntes területvédelmi tartalékosok eskütételének alkalmából.

 

Egy héten belül ez már a második eskütétel volt a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban meghirdetett, új, területi alapokra helyezett tartalékos rendszerben. Október 3-án Hajdúhadházon, a Vay Ádám Kiképzőbázison a Kelet-magyarországi tartalékosok kiképzésének záróeseményére került sor, október 7-én pedig közel 280 önkéntes területvédelmi tartalékos katona tette le esküjét az MH Bakony Harckiképző Központ központi gyakorló- és lőterén. Az önkéntesek a szeptember végén kezdődő gyakorlat során alaki- és általános lőkiképzésben részesültek, valamint elsajátították a katonai közelharc, az általános harcászat, az egészségügyi, műszaki és tereptani ismeretek alapjait is. Az eseményen részt vett dr. Simicskó István honvédelmi miniszter, Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, valamint dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök.

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok a „Bevonulás 2017” elnevezésű gyakorlat zárónapján adtak számot tudásukról, majd átvették csapatzászlójukat, és ünnepélyesen esküt tettek. Dr. Simicskó István beszédében megköszönte a tartalékos katonák szolgálatvállalását. „Önök nemcsak a nyilvánosság, hanem saját lelkiismeretük előtt kötöttek szerződést a haza védelmére. A magyar társadalom büszke önökre, akik önként vállalták a legnemesebb szolgálatot. A hazafias elkötelezettség, a hazaszeretet legmagasabb szintű megnyilvánulásának lehetünk most szemtanúi” – mondta a tárcavezető.

Dr. Simicskó István hangsúlyozta: a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program olyan fejlesztési folyamat, amelynek kiemelt szegmense a tartalékos rendszer új alapokra helyezése és fejlesztése. „Már az idei év végére 1000 főre növeljük az önkéntes területvédelmi tartalékosok létszámát, kiválóan felszerelve őket, munkájukat mindenben segítve. Megérdemlik, hiszen feladatukat óriási elhivatottsággal látják el. A katonai pedig a legnemesebb hivatás” – mutatott rá a miniszter.

A tárcavezető elmondta: a hibrid hadviselés és a mindennapos terrortámadások korában az az ország cselekszik felelősségteljesen, amely minden képességét felvonultatja, hogy megvédje határait és állampolgárait a külső fenyegetéstől. „A haza védelme nem vita kérdése, az minden felett áll. Azzal, amit önök példamutatóan vállaltak, éppen ezt bizonyítják. Köszönjük a szolgálatukat” – zárta beszédét dr. Simicskó István.

A gyakorlaton elhangzott: jelenleg tíz megyében folyik az önkéntes területvédelmi tartalékosok kiképzése, de jövő évtől már az ország egész területén megkezdődik a kiképzőszázadok felállítása.

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportálról vettük át! Keresd rendszeresen a legfrissebb aktuális híreket itt megtalálod!