Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

Gratuláció - Fróman Gábor kinevezése

Fróman Gábor t. mk. őrnagy Úrnak,
a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei elnökének

 

Tisztelt Fróman Gábor t. mk. őrnagy Úr!

 

A Bolgár Tartalékos Tisztek és Tiszthelyettesek Szövegségének ruszei elnöke, szívélyesen gratulál az Ön elnöki kinevezéséhez. Reméljük, hogy Dr. Palotai Jenő ezredes úr tiszteletbeli elnök segítségével fejleszteni tudjuk a szövetségeink közötti termékeny kapcsolatot.

 

Sok sikert és egészséget kívánunk a munkájához!

 

Bajtársi üdvözlettel:
Dimitar Valkov t. mk. őrnagy
RSOSZR elnöke,Rusze

 

Fordította: Váradi Palotai Panna ömt őrmester. Külügyi referens

 

Új elnök a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetőség élén

 

FRÓMAN GÁBOR t. mk. őrnagy

 

Fróman Gábor t. mk. őrnagy tanulmányait Szentesen és Szegeden végezte, a Kossuth Lajos Katonai Főiskolát Szentendrén végezte. A Katonai főiskolát követően elvégezte a Műegyetem kiegészítő szakát és gépészmérnöki diplomát szerzett! Csapatszolgálatát Szegeden a 60. Mü. Dandárnál kezdte hadnagyként. Kezdetben szakasz, század parancsnokként, majd önálló zászlóalj szolgálati főnökként!

A Magyar Honvédelmi Szövetség Csongrád megyei vezetőségénél Tartalékos Utóképzési területen végzett kiemelkedően eredményes munkát, szerzett sokoldalú tapasztalatokat a tartalékosok körében végzendő munkában.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége alapító tagja, a megyei vezetőség megalakulása óta alelnökként végzett kiemelkedően eredményes munkát.

Ismeri a közélet, a közigazgatás szerte ágazó területeit, Társai szeretik, tisztelik, becsületes, megbízható, lelkes, szorgalmas ember! Szívesen és nélkülözhetetlen odaadó munkát végzett a közösség érdekében eddig is, és személyében minden biztosíték megvan arra, hogy a megyénkben tovább erősödjön vezetésével, a tartalékosok körében végzendő munka. Sok sikert kívánunk az újabb kihíváshoz!

Emlékeztető a tagdíjelszámolásról

Tisztelt Klub Elnök Hölgyek és Urak!

 

Szervezeti feladataink közé tartozik – nagyon sok tennivaló között - a tagdíjak beszedése és azokkal az év végi elszámolás.

 

A MATASZ tagsági díj egy évre 2000,- Ft, melynek 20%-át a 10402142-21480517-00000000 (sárga csekken) központunknak befizetünk, tagnyilvántartás, regisztrációs és egyéb központi költségek, támogatások fedezésére és a tagdíj 80%-a a kluboknál kerül felhasználásra.

 

A 80% felhasználása helyileg a klub működésének fedezését szolgálja, melyről a forrás felhasználásának megfelelően el kell számolni, a kiadásokról számlát kell beszerezni és azokat az év végéig a központunkba eljuttatni. Ezek a klub működéséhez szükséges bármilyen jogcím lehet. Utazások, belépőjegyek, szállítási költségek étkezés, üdítők, versenydíjak, ajándékok és sok más jogcím, ami a lényeg, hogy a helyi közösség érdekeit szolgáló anyagok legyenek. A kluboknál sok helyen tagonként 1600 Ft költséget meghaladó összegeket költenek el, ez rendszerint helyi döntés eredménye, de a felhasznált összegekből, tagonként 1600.-Ft-ról számlát kell kérni és le adni!

 

Ezt ebben az esztendőben (is) kérem, külön figyelemmel kísérjétek, még van jelentős idő, számos rendezvényre ez után kerül sor, kérem, erről ne feledkezzetek meg. Ezek a pénzösszegek kivétel nélkül klubjainknál kerülnek, és kerültek felhasználásra, melynek elszámolását néhány klubunk pontosan jól végzi, de több klubunknál ezen a téren az elmúlt évben gondok voltak, pedig ez a feltétele annak, hogy a jövőben sem a tagdíj teljes összegét kelljen befizetni, és Budapestről kelljen időnként a felhasználásra tervezett összegeket lekérni.

 

Kedves Klubelnök, Társaim! Kérem, olvassátok el, folyamatosan a felhasználásnak megfelelő időben a szükséges számlákat szerezzétek be, és kérésre azokat legyetek készek átadni, elszámolás céljából.

 

Szeged, 2017. november 25.

Fróman Gábor t.mk. őrnagy
megyei elnök

Küldöttgyűlés

 Szeged, 2017. november 23.

 

HATÁROZAT

 a tisztségviselők megválasztásáról

 A megyei küldöttgyűlésünkön tagságunk meghallgatta a vezetőség beszámolóját. Elismeréssel és köszönettel jóváhagyta az elmúlt négy év végzett munkáját. Egyetért a következő négy év programszerű feladataival és jóváhagyta a következő év fontosabb tervezett rendezvényeit.

 Mivel a vezetőség megbízatása lejárt, ezért vezetőségválasztásra került sor:

 Tiszteletbeli megyei elnök:

 Dr. Palotai Jenő ny. ezredes

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +3620-955-16-84

 Megyei elnök:

 Fróman Gábor t. mk. őrnagy.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +3670-329-61-85

 Megyei alelnökök:

 Kocsis István ömt. őrnagy

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +3620-388-85-01

 Demcsák Zoltán t. hadnagy

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +3630-3663-343

 Megyei titkár:

 LEHEL ZOLTÁN t. hadnagy.

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 +3670-779-31-03

 Küldöttek:

 A megválasztott tisztségviselők, a járási elnökök és a klubok elnökei egyben küldöttek, közülük alkalmanként kerülnek kijelölésre, felkérésre a résztvevők.

 A megyei elnökség azonos a megyei vezetőséggel.

 A megyei vezetőség megválasztott tagjai, a járási elnökök és alkalmanként meghívott egy-egy klubelnök.

http://mataszcsongrad.w6.hu

 

TISZTÚJÍTÁS

Csongrád Megye, Szeged, 2017. november 23.

 Hosszas előkészítő munka, több vezetőségi ülés, jelölőbizottság létrehozása és munkája, közben a napi hazai külföldi kapcsolatok intézése közepette készültünk küldöttgyűlésünkre. A küldöttgyűlés során új megyei vezetőséget választottunk a korábbinak lejárt a mandátuma, részben más „alapzatot vettünk fel, új tartalmában más feladatok jelentkeztek, és végre a feltételek javulása is új lehetőségeket biztosíthat a tartalékosok körében végzendő munkához! Javulni látszanak a működésünk anyagi, tárgyi feltételez, a legfontosabb együttműködők területén létrejött új helyzet, és a régiek változásai, magában hordják a fejlődés a változás esélyeit.

 Négy napirendet terveztünk!

 1./Hő klubunk számára a vasárnap átadott és felszentelt zászlóra szalagkötés.

 2./ Beszámoló a megyei vezetőség 2013 és 2017 között munkájáról 2018 évi tervek.

 3./ Elismerések átadása.

 4./ Megyei Vezetőség megválasztása 2017-2021 éves időszakra.

 1./ A levezető elnök Fróman Gábor őrnagy Úr, alaposan felkészült a munkájára, nagyon gördülékenyen vezette a küldöttgyűlést! Köszöntötte klubjaink , járási vezetőségeink küldötteit, meghívott Vendégeinket, polgármestereinket, köztük Huszár Ferenc alezredes Urat a a tartalékosok régió parancsnokát, és Hári László alezredes Urat a 2. sz. toborzó központ parancsnokát. Palotai Jenő ny. ezredes miután felkötötte a Hagyományőrzőink felszentelt zászlajára a MATASZ emlék szalagját, hozzáfűzte, hogy a zászló a katonai becsületet, dicsőség hősiesség jelképe, őrizzék meg és kísérje végig utjaikon, emlékszalagunkkal együtt, legyen tanúja, további értékes munkájuknak!

 2./ A megyei vezetőség beszámolója során Palotai ezds. elmondta, hogy nem elszámolni akar, hanem ismertetni azokat a feladatokat, melyeket sikerült elvégezni, beszélni kell arról is amit nem sikerült megoldani, és jelente egyben, hogy ezeket az eljövendő időszak során ismételten terveznünk kellene. Egy jobb feltételekben megváltozott helyzetben jó esély van, hogy azokat megvalósíthassuk! Változatlan és alapvető feladat „saját magunk megszervezése” az ezen a területen végzett munkát hatékonyságának növelése, a területi vezetőségeink felállításának befejezése és működő képességének biztosítása. Itt a legfontosabb tartalékot az Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok kel, hogy képezzék, akik számára biztosítanunk kell a MATASZ tagság lehetőségét is, akik a rendelkezésre állási időszakban, klubjainkban folytatják a haderőn kívüli tevékenységüket, küldetésüket a haza és a honvédelmi nevelés érdekében.

 Beszélt a klubok jelentőségéről! Ott folyik az igazi élet, és az az igazi híd a társadalom és a haderő között és nekünk a fő erőkifejtést ott kell végezni. Ott élnek az emberek, ott dől el minden fontos kérdés. Szükség van ehhez a helyi önkormányzatokra, polgármesterekre, iskolákra, fiatalokra, idősekre, szinte senkit nem rekeszthetünk ki ebből a nagyon fontos munkából! A helyi összefogás semmivel nem pótolható, és nem mindig igaz az, hogy az embereket semmi nem érdekli. Igenis, ha be tudjuk mutatni a helyes valóságosan jó célokat, mindenütt van és lesz támogatás.

 Tény, hogy igazán aktív ember kevés van, az is igaz, hogy legszívesebben pénzért dolgoznak a társadalom tagjai. De az is igaz, hogy a mi potenciális segítőtársaink, a haza a honvédelem ügye iránt tevőlegesen érdeklődő emberek ott élnek a településeinken és a mi ügyességünkön, a helyi vezetőkkel összefogva kell megtalálnunk egymás kezét, hogy tudjunk előre lépni! Keresni kutatni kell azokat a motivációs tényezőket, melyekkel ezeket az értékes embereket meg tudjuk nyerni közös tevékenységünknek.

 A MATASZ köreiben a korhatár 18 évtől 99 év. „Kivételes esetekben lehet akár több is”! Természetesen mindenki a korának, képességeinek, lehetőségeinek, nem ritkán kedvének megfelelő elfoglaltságot feladatokat vállal, és nem nehéz megérteni, hogy ilyen minden korosztály számára van bőven. A legfontosabbak nyilván valóan a fiatalok, ez az állandó kiapadhatatlan utánpótlásunk és ez soha nem fog megszakadni, de a módszereken a formában állandóan újítani, frissíteni, fiatalítani, korszerűsítenünk kell.

 Beszélt a lányok, asszonyok általában a Nők szerepéről, helyzetéről. Ők a Társadalom nagyon fontos, semmivel nem pótolhat alap pillérei. A Tartalékos Szövetségben és a megyénkben különösen sok lány, asszony dolgozik, kiemelkedő eredményességgel. Csak a köszönet és elismerés hangján kell nyilatkoznunk Róluk, végzett munkájukról.

 A Honvédelmi Sport Szövetség egy viszonylag új elem, Bár mindig is tudtuk, hogy a haza védelméhez nem csupán motivált, hanem erős, egészséges emberekre van szükség! (a mindennapi életben is ez kívánatos) Az un. katonasportok területén folynak jelenleg nagyon fontos erőfeszítések, ennek a munkának még az elején vagyunk. De tény hogy az erős szakági sport szövetségek inkább a saját tevékenységük erősítésén, a versenysportok támogatásában érdekeltek elsősorban, és abban a tartalékos szövetséghez hasonló civil társadalmi szervezet anyagi technikai és szakismeretek hiányában, csak nagy hátránnyal tudnak bármit is tenni. Ezek nem valamilyen alulról érkezett kezdeményezések voltak, a honvédelmi kötelékhez hasonlóan, jelentős erőfeszítéseket igényelnek ezek ki bontakoztatása.

 Beszélt a szervezeti rendszerünk kialakítása, és folyamatos korszerűsítésének megkerülhetetlen feladatairól. Jó alkalmas vezetők kiválasztásáról, felkészítéséről, folyamatos segítéséről, állandó támogatásáról. Igaz ez országosan, megyei, járási és települési szinten egyaránt.

 Beszélt a vita fontosságáról, a vélemények demokratikus úton való folyamatos formálásáról, alakításáról. Igaz, hogy ez nem könnyű, de ennél jobb módszert a tévedések elkerülése, a hibák ismétlődése és kizárásának jobb módszere ez idő szerint nem ismert! A mi vezetőségünk tagjai egyben egy alkotó, baráti közösség is, folyamatosan kell gondoskodni egymás munkájának az értékelésével, elismerésével!

 Taglétszámunk 600 fő körül van. A pontos létszám nem ismert, mert egy elnökségi döntés alapján a megyékben, nyilvántartás nincs, korszerűsítés folytán ezek a központ adat bázisába kerültek (nem kevés erőfeszítés után) Bizonyára ennek meg vannak a fontos okai, valójában ma a legegyszerűbb adatokért vagy a központba, vagy a klubokhoz kell fordulni.

 Tevékenységünk gördülékenyebbé tétele, egyszerűsítése, hatékonyabbá tétele érdekében számos javaslatot tettünk, ezeket leírtuk, és várjuk azok megfontolását és érdemi intézését!

 Nemzetközi tevékenységünket Szerbia, Németország, Bulgária és Olasz ország irányában, együttműködési szerződésekben rögzítettük. Rendszeres kapcsolatainkról Központunkat tájékoztatjuk, a következményekről semmilyen visszajelzésünk nincs. Német vonatkozásban bizonyos szubjektív elemek is bele keveredtek tevékenységünkbe, a kapcsolattartó tolmács el vitte a kapcsolatot egy nem kívánatos irányba, így fontolóra vettük ennek a kapcsolatnak a felszámolását. Partnerünknél is elnökváltás lesz, majd meg látjuk, hogy alakulnak tovább az egykor kiemelkedően magas színvonalon folyt tevékenységünk. Nagy gond ezen a területem a szűkös anyagi lehetőségek.

 Palotai ezredes nagy elismeréssel szólt a különféle együttműködőkkel kialakított eredményes munka kapcsolatokról, a megyében lévő katonai alakulatok és szervezetekkel egyre javuló kapcsolatokról, segítségünkért, támogatásunkért őszinte szívvel mondott köszönetet. Hasonló képen az együttműködő társ fegyveres testületekről, társadalmi civil egyesületek segítségéért, támogatásáért, kiemelten a Polgárőrség támogatásáért.

 Vázlatosan ismertette a következő év programszerű feladatait, melyekkel vezetőségünk és tagságunk egyetértett. Ismételtem megköszönte a megyei vezetőség munkáját, különösen Fróman Gábor alelnök, Demcsák Zoltán alelnök, Pál Mihály járási elnök, Juhász Erika, Dr. Abdúl Rahim, Friedric Irénke, Pálinkás Zoltán, László Károly, Balázs István, Balázs Zoltán klub elnökök, alakulásunk óta végzett kiemelkedően eredményes munkáját.

 Szót kért és elismerését, köszönetét fejezte ki a MH érdekében végzett munkánkért Huszár Ferenc alezredes Úr a Központi Kiképző és Felkészítő Parancsnokság Régió parancsnoka, a szintén jelen volt megyei Parancsnok nevében is segítségét, támogatását és együttműködését ajánlotta a munkánkhoz. Szintén elismerését, köszönetét fejezte ki Hári László alezredes Úr a 2. sz. Érdekvédelmi és Toborzó Központ parancsnoka, akik további segítségét és támogatását ajánlotta a következő időszak közös, eredményes munkájához.

 Miután a megyei vezetőség négyéves mandátuma lejárt Palotai ezredes a megyei vezetőség nevében lemondott!

 3./ Ezt követően elismerések átadására került sor!

 A MAGYAR TARTALÉKOSOK EMLÉKÉRME ezüst fokozatát

 Pálinkás Zoltán r. tzls, ruzsai klubunk alelnöke

 A MAGYAR TARTALÉKOSOK EMLÉKÉRME kitüntetést

 Frau Friedric Irénke röszkei klubunk elnöke

 Turák Béla Úr algyői klubunk tagja vehette át.

 4./ Fróman Gábor levezető elnök ezt követően ismertette a vezetőség álláspontját, javaslatát, melynek alapján a lemondott korábbi elnök Dr. Palotai Jenő ezredes további operatív feladatokat nem kíván vállalni, felkérte, hogy vállalja el a TISZTELETBELI MEGYEI ELNÖKI funkciót. A közösség ismeri, nagyra értékeli eddigi magas színvonalú munkáját, és szükségét érezzük további közreműködésének! A javaslatot azonnal meg is szavaztatta, a küldöttgyűlés a javaslatot, egyhangúlag elfogadta. Javasolta egyben, hogy a jelen küldöttgyűlés egy időben válassza meg a Szeged járási vezetőséget is, melyet a küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadott.

 Pál Mihály t őrnagy a jelölőbizottság elnöke ismertette a jelölőbizottság munkája eredményét.

 Megyei elnöknek Fróman Gábor t. mk. őrnagy Urat, megyei alelnököknek: Kocsis István ömt őrnagy, Demcsák Zoltán t. hadnagy Urakat, megyei titkárnak Lehel Zoltán főtörzsőrmester Urat javasolta.

 A jelölteket egyhangúlag a küldöttgyűlés elfogadta. Döntött abban is a küldöttgyűlés, hogy a megválasztott tisztségviselő egyben a küldöttei is a megyének az országos küldöttgyűléseken, Egyedi felkérésük a tárgyalt szakkérdésekről, a résztvevők lehetséges számától és más fontos objektív, szubjektív okoktól függhetnek.

 Ezt követően Fróman őrnagy javaslatot tett a küldött gyűlésnek, a jelölőbizottság javaslata alapján, hogy a következő négy évre ismét Szeged járási elnöknek Pál Mihály t. őrnagy urat, járási alelnököknek Ludány Lajos ömt alezredes, Horváth Andor ömt ftzls urakat, járási titkárnak Dr. Mutsy Zsuzsa úrhölgyet válassza meg!

 A küldöttgyűlés ebben az esetben is a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

 A leköszönő megyei elnök őszinte szívvel köszönte meg a négy cikluson átr tartott kivételes bizalmat. Köszönetet mondott a sok segítségért és támogatásért, melyet mindvégig tapasztalhatott, sok sikert kívánt a közösségnek, és az új vezetőségnek az új elnöknek, akivel közösen volt szerencséje az elmúlt 16 évben itt és negyven évet korábbi más szolgálati helyeken együtt eltölteni, Segítségét és támogatását ajánlotta az elkövetkezendő időszak munkájához.

 Fróman Gábor új megyei elnök megköszönte a közösség bizalmát, kéri, várja mindenki segítő támogatását. Az egész közösségnek most elmondta először, hogy három éve, amikor a legnagyobb aggodalommal értesült Jenő váratlan súlyos lebetegedéséről, azt hitte, hogy valami vicc az egész! Nem sokkal az információ után kapta meg, hogy jöjjön az invazív kardiológiára, mert ott rendhagyó megyei MATASZ vezetőségi ülésre kerül sor! Meglepve tapasztalta, hogy az egész vezetőség egyenruhában ott van Palotai ezredes ágya mellett, a beavatkozást végtett orvos docens jelenlétében. (ehhez ragaszkodott, hogy ha azonnal be kell avatkozni, ott legyen) Elnökünk életmentő gépekre kapcsolva egy szál lepedővel letakarva higgadtan elmondta, hogy a hét végén az első világháború megyei centenáriumi nyitó ünnepségére még milyen intézkedéseket kell megtenni, mikért ki a felelős és a kérdéseket megválaszolta, és a vezetőségi ülésnek vége volt. Már távozni készültünk, amikor még közölte, hogy az ünnepség befejezése után gyertek ide vissza és tájékoztassatok a végrehajtásról.

 Az esemény után az orvos még ott maradt és közölte, hogy fogalma nem volt arról, hogy mi az a fontos, amit itt és most így kell megvalósítani, de biztosított, hogy nagyon tetszett neki az esemény, egyben meg is nyugtatta, hogy biztos rendbe fogok jönni, mert ilyen teljesítményre akárki nem képes fizikailag sem! Ilyen eseményre a működése alatt és ismeretei szerint itt még példa nem volt. Közben elmondta, hogy kiszolgált katona tartalékos orvos tiszt maga is, és örül annak, hogy vannak még ilyen elkötelezett emberek, akiknek fontos a haza önzetlen szolgálata.

 Megható ilyen és ehhez hasonló élmények birtokában kérte a további segítséget és kívánt még jó egészséget, nagyon hosszú boldog életet. Mindannyian büszkék voltunk rá, hogy miközben ez a sokat látott, és átélt idős katona, az életéért küzdött a szervezete, nem feledkezett meg a közösséggel szembeni felelősségéről.

ÜNNEPÉLYES KATONAI ESKÜ

Szentes, 2017. november 23.

2017. november 23-án Szentesen, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred laktanyájában és a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság ülését megelőzően, a bizottság tagjai és a sajtó nyilvánossága előtt tett ünnepélyes katonai esküt Dr. Juhász Tünde, Csongrád megyei kormánymegbízott, és ezzel önkéntes tartalékos ezredesként csatlakozott a Magyar Honvédség tartalékos rendszeréhez.

Még 2016 novemberében, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárának és a Magyar Honvédség vezetésének jelenlétében ismertette Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter a tartalékos rendszer megújításának programját, és kérte fel a fővárosi és megyei kormánymegbízottakat az önkéntes tartalékos rendszerhez történő csatlakozásra.

A kormánymegbízottak tartalékos ezredesként szerelnek fel, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság állományába tartoznak, azon belül az adott megyében a tartalékos rendszer és a civil társadalom közötti összekötőként képviselik mindazon értékeket, amelyeket a haza védelme jelent. Figyelemmel kísérik és támogatják az adott megyében a tartalékos rendszer kiépítésének helyzetét, részt vesznek a részükre szervezett kiképzési és egyéb katonai programokon, valamint ellátják a fővárosi, illetve megyei védelmi bizottságok elnöki teendőit.

Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott az elsők között jelentkezett az önkéntes tartalékos szolgálatra, majd a sikeres alkalmassági vizsgálatot követően 2017. augusztus 20-án Ópusztaszeren, a civil társadalom és a sajtó nyilvánossága előtt került sor a szerződéskötésére.

Az ezredesi rendfokozat jelzőt, úgynevezett parolit Antal László ezredes, a Megyei Védelmi Bizottság ülésének helyet adó MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnoka adta át az esküt tett kormánymegbízott részére, és ezen régi hagyomány szerint fogadta az ezredesek közé.

FEGYVERSZÜNETET ÉS BÉKÉT

1917–2017

Világháború a napilapok tükrében: 1917. november 7-től november 13-ig sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

„Fegyverszünetet és békét!” címmel nyit a november 11-iki Népszava. „A munkásoknak és a parasztoknak a november 6-i és7-i forradalomtól megalakított kormánya a szovjetre támaszkodva, javaslatot tesz valamennyi hadviselt országnak, hogy haladéktalanul kezdjék meg a közvetetten tárgyalást a demokratikus békéről. A kormánynak az a fölfogása, hogy a demokratikus és igazságos béke, amelyre a háborútól kimerült és tönkretett hadviselő országok munkásosztályainak többsége törekszik, az a béke, amelyet a munkások és parasztok a monarchia bukása után követeltek, csak rögtöni béke lehet annexiók nélkül, idegen nemzetiségek erőszakos bekebelezése, valamint kártalanítások nélkül is. Az orosz kormány azt javasolja minden hadviselő félnek, tegyen azonnal lépéseket ilyen béke érdekében, amennyiben kijelenti azt a hajlandóságát, hogy haladéktalanul elkövet mindent, hogy ennek a békének minden föltételét elfogadtassa valamennyi érdekelt ország meghatalmazottaival.”

„Az olaszok teljes visszavonulásban vannak a Piave felé. Az üldözés tervszerűen folyik. Osztrák-magyar hegyi csapatok együttes működéssel végrehajtott átkaroló mozdulatai Tolmezzotól délnyugatra néhány ezer olaszt megadásra kényszerítettek” – számol be az olaszok visszavonulásáról az újság.

A Népszava címlapon foglalkozik a hadisegélyek problémájával is. „Mi már eleget kérdeztük, hogy a kormány mikor emeli a hadisegélyeket. Ausztriában szeptember 1-én emelték föl a segélyeket naponta 2 koronára. Az osztrák katonák hozzátartozói tehát már két hónapnál hosszabb ideje több mint a kétszeresét kapják annak, amit a magyar katonák családjainak juttatnak.”