Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

OROSZ OFFENZÍVA indult Kelet-Galíciában

1917 – 2017.

Világháború a napilapok tükrében: 1917. június 27-től július 3-ig.

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

A Nyugati harctérről jelenti a Népszava: „Rossz látási viszonyok folytán a kölcsönös tüzérségi tevékenység a harcvonalon csekélyebb volt, mint az előző napokban. Csak egyes szakaszokon fokozódott időnkint a tüz. A reggeli órákban a kiugró Lens-könyök ellen támadó nagy angol erőket sulyos veszteségük mellett visszavertük.”

Angolok bombázták Jeruzsálemet: „Nyolc légi járműből álló angol támadó raj kedden a jeruzsálemi Olajfák hegyére bombákat dobott le. Nagyobb kárt nem okoztak, csak egy mohamedán kápolna tetőzete rongálódott meg. Jellemző azonban ez a tény az angolokra, akik minden megfigyelési pontul szolgáló templomot bombáznak.” – olvasható a napilapban.

„Az oroszoknak Galiciában néhány nap óta erősbödő tüzérségi tüze tegnap Brzezany és Konjuchy környékén a legnagyobb hevességre fokozódott s szinte mentegetőzve teszi hozzá, hogy ott, ahol a helyzet megköveteli, tüzérségünk erőteljes megsemmisitő tűzzel válaszol. Ludendorff jelentése nem ilyen szűkszavu. A német nagy főhadiszálláson ugy látják, hogy az oroszok szövetségeseik nyomása alatt Kelet-Galiciában offenzivába készülnek átmenni. (…)” – tudósít a Pesti Hírlap.

HŐSÖK

Algyő, 2017. június

 

Algyői Klubunk Megemlékezéssel és koszorúzással emlékezett meg az Első világháborúban elesett hősökről. Ezúttal egy különleges szempont szerint, a Nagy Háborúban részt vett katonák egyik elem szükségletéről, a víz biztosításáról a harcoló katonák szükségleteiről. A szakszerű vetítettképes előadást az Algyői Faluházban, Leléné Juhász Erika szervezte, és az előadást, a képes vetítést a MERIRUM hagyományőrző Egyesület biztosította. Jelen volt az egyesület Olasz együttműködő Partnere is, aki nagyon szimpatikusan egészítette ki a gazdagon illusztrált előadást. Nagyszerű volt a kedves, kellemes fiatal tolmács tevékenysége, így pontosan nyomon követtük az előadást és a képes bemutatót.

 

Az előadást követően, a klub magja, meg koszorúzta a templom falán elhelyezett hősök emléktábláját, ahol a település méreteit tekintve, nagyon sok név volt felsorolva, akik a Nagy Háborúban, a legdrágábbat az életüket adták a hazáért. A rendezvényen részt vett Dr. Palotai Jenő ny. ezredes a MATASZ Csongrád megyei elnöke, aki elismeréssel szólt a rendezők és szervezők munkájáról. Elmondta, hogy megyénknek együttműködési szerződése van az ANA, az Alpesi Olasz tartalékosok Trevisói vezetőségével, ahol két éve járt küldöttségünk, és tapasztalhatták, hogy Olasz országban a hagyományőrzésnek, a hősök áldozatainak milyen fejlett kultusza van, és milyen nagyra értékelik még ma is az egykori háborús ellenfelek, a Magyar Katonák emlékeit.

 

Köszönet Algyői Társainknak az érdekes megemlékezés és a koszorúzás gondolatáért és annak megszervezéséért! További sok sikert kívánunk munkájukhoz!

 

HŐSÖK NAPJA - 2017.

Makó, 2017. május 28.

Az első világégés hőseire emlékeztek

- Vitéznek lenni nehéz, de nem lehetetlen dolog! - hangzott el vasárnap Makón a Hősök Napja alkalmából rendezett megemlékezésen. Az I. világháborús emlékmű előtt nem csupán a világégés során elhunyt helyi, hanem valamennyi áldozat előtt tisztelegtek a jelenlévők.

A Magyar Honvédség és az önkormányzat közös megemlékezést tartott vasárnap a makói I. világháborús emlékműnél. A Hősök Napján így hajtottak fejet az első világégés valamennyi áldozata előtt. A felvezetőben elhangzott: a magyar hősök napja nem nemzeti ünnep, nem szedik piros betűkkel a naptárban, nem ünnepelni, hanem emlékezni kell rájuk, hiszen vitéznek lenni nehéz, de nem lehetetlen.

Kotormán István református lelkész-igazgató áldást mondott, a József Attila Gimnázium egyik diákja, Sipos Maja Flóra pedig verset szavalt. Ezt követően katonai tiszteletadás mellett helyezték el az emlékmű talpazatánál az emlékezés koszorúit, virágait, illetve gyertyát is gyújtottak a jelenlévők.

Az 1920-as évek eleje óta a magyar hősök napját minden esztendő májusának utolsó vasárnapjához kötik. Így Makón is ekkor tartották ezt a megemlékezést, melyen a Csongrád megyei kormányhivatal kormánymegbízottja is beszédet mondott. Juhász Tünde gondolatait itt találja:

Makóról 8500-an vonultak be és harcoltak 1914-től 1918-ig a különféle hadszíntereken. Közülük 1200-an sohasem térhettek haza. Nekik állít emléket a városközpontban mind a mai napig álló szobor, melynek kövére a nevüket is felvésték. Farkas Éva Erzsébet polgármester is felszólalt a megemlékezésen, melynek egy részletét tőle itt hallja:

 

A megyei kiemelt Hősök napi megemlékezésen rést vettek a Régió a megye Állami, Katonai és Társadalmi szervezeteinek vezetői. A Magyar Tartalékosok Szövetségét Fróman Gábor t. mk. őrnagy megyei alelnök képviselte. A tudósítást a www.promenad.hu hírportáltól vettük át. 

ISONZÓ - 2017

 

1917 – 2017

 

„Az isonzói pokol” Világháború a napilapok tükrében: 1917. május 23-tól 29-ig

 

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

 

„A „Daily Telegraphnak” jelentik Newyorkból: Egy amerikai hadosztálynak Pershing tábornok parancsnoksága alatt Franciaországba való elküldését tüntetésnek szánták, mert meg akarják mutatni a világnak, hogy Amerika valóban részt akar venni a harcokban, de azért is, hogy az Egyesült Államokban megerősítsék a harci kedvet” – olvasható az 1917-es május 23-i Népszavában.

 

A napilap továbbra is beszámol az isonzói harcokról. „Hét napos szakadatlan nehéz gyalogsági harcok után az Isonzo-arcvonal északi szögletében most már nyugalom állott be. Csak Görztől keletre intéztek az olaszok előretörést, amelyet azonban könnyen visszautasitottunk. Támadó járőreink ellenben Grazignanál 1 tisztet s 36 katonát hoztak el az olasz árokból. Előrelátható volt, hogy az ellenség támadásaiban szünet fog beállani. Az olaszok rengeteg vesztesége céltalan rohamaiknál szükségessé tette, hogy a részben összelövöldözött, részben rendetlenségbe jutott hadkötelékeket kitöltsék és ujra rendezzék. Nyilván az olasz tüzérség is pihenésre szorul.”

 

„A nagy csata tovább tombol az Isonzo mentén. A harc olyan óriási arányokat öltött, hogy a vezérkar jelentése már szavakkal alig is tudja jellemezni...” – tudósít a Népszava az „isonzói pokolról”. A napilap hozzáteszi: „A minap volt két esztendős évfordulója annak, hogy az olaszok beleavatkoztak a világháborúba s hadat üzentek a monarchiának.”

 

A Pesti Hírlap is beszámol a harcokról: „Nagy napja volt május 23-ikán, szerdán, Boroevics Isonzo-hadseregének. Mintha Cadorna az olasz hadüzenet második évfordulóján mindenáron győzelmet akart volna jelenteni: 40 kilométeres fronton, Plavától a tengerig hajszolta előre szakadatlanul tömeghullámait.” A tudósítást a www.honvedelem.hu hírpoltálról vettük át.

 

BIZALOM

Budapest 2017. április 20.

Erős a bizalom a Magyar Honvédség iránt. A sporton keresztül is szeretnénk közelebb vinni a fiatalokhoz a honvédelem ügyét – szögezte le a honvédelmi nevelésről szóló kétnapos konferencia megnyitójában Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes április 20-án, csütörtökön, Balatonakarattyán.

„Lényeges tudnunk azt, hogy a haza védelme egyrészt szövetségesi rendszerben valósul meg, de ennek a nemzeti ügynek igen fontos pillére fiataljaink elkötelezettsége. Ezt pedig tudás, képességek, és képzettség nélkül nem lehet megvalósítani. A honvédelmi nevelés feladata az, hogy ez az elkötelezettség erős legyen” − mondta el az MH Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központban (MH RKKK) rendezett konferencián Vargha Tamás.

Az államtitkár hangsúlyozta: a migrációs válság kezdetén sok civil érdeklődött arról, hogy miként tudnának segíteni a hon védelmében. „Szeretnénk, ha valamilyen lehetőség nyitva állna azok előtt is, akik nem hivatásként szeretnék hazájukat védeni, hanem önkéntes alapon. Ezért is alakult meg a Honvédelmi Sportszövetség, amely kapocs kíván lenni a haderő és a társadalom között. A járási alapokon működő, önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer is hasonló célt szolgál majd” – tette hozzá.

Kun Szabó István miniszteri biztos előadásában áttekintette, hogy stratégiai szinten miként lehet egységesen kezelni a honvédelmi nevelés kérdését. Elhangzott: egy aktuális felmérés szerint a fiatalok a családjuk, ismerőseik és szomszédjaik után a negyedik helyen a Magyar Honvédségben bíznak leginkább. Ugyancsak pozitív, hogy a jelenkor 15-20 évesei 67 százalékban Magyarországon képzelik el a jövőjüket – és ennek a tendenciának az egyik oka a hazaszeretet.

A miniszteri biztos szerint igen biztató, hogy az elmúlt években a haderő számtalan különböző rendezvényen és módon vette fel a kapcsolatot a társadalommal. Kiemelte: a honvédelmi nevelés úgy lehet még sikeresebb, ha a jövőben a szakmai munka, egységes irányelvek alapján szerveződik. A tudósítást a www.hondedelem.hu hírportálról vettük át.