Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

„ŐRSÉGVÁLTÁS”

Budapest 2018. május 22.

Miniszteri átadás-átvétel a honvédelmi tárca élén. A tárca felső vezetői, államtitkárok, helyettes államtitkárok, valamint a Honvéd Vezérkar főnök és helyettesei jelenlétében írta alá a honvédelmi miniszter feladatainak átadás-átvételéről készült hivatalos jegyzőkönyvet dr. Simicskó István leköszönő és dr. Benkő Tibor hivatalba lépő honvédelmi miniszter május 22-én.

A dokumentum aláírása után Simicskó István úgy fogalmazott: Benkő Tibor személye a garancia arra, hogy a Magyar Honvédség fejlesztése érdekében megkezdett munka folytatódjon. A leköszönő miniszter felidézte: nehéz, válságos időszakban vette át a tárca irányítását, de a katonák munkájával sikerült a rá bízott feladatokat elvégezni, és a Honvéd Vezérkar főnökével közösen elindítani a fejlődés útján a honvédséget. „Megtiszteltetés volt itt szolgálni, érezve a katonák támogatását és bizalmát – zárta gondolatait Simicskó István.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter megköszönte elődjének a honvédség és a katonák érdekében végzett munkáját, és kifejtette: az elmúlt időszakban közösen lefektetett alapokra építve kívánja tovább folytatni a Magyar Honvédség megújítását.

HONVÉDELEM NAPJA

Szeged, 2018.05.26.

 A Szeged napi rendezvények egyik csúcspontja a két napos hídi vásár a Belvárosi hídon, amelyhez – immár hagyományosan – kapcsolódott az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság szegedi központja és a megyében települt katonai szervezetek, valamint a honvédelem érdekében együttműködő Magyar Tartalékosok Szövetségével nagy sikerű közös toborzó rendezvénye Szeged egyik legfrekventáltabb helyszínén, a Móra Ferenc Múzeum előtti parkban.

 A reggeli zivatar nem szerepelt a meghívóban, amit Mádai Gábor őrnagy úrtól kaptunk, de a felkérést szívesen vállaltuk. A ifj. László Károly hö. alezredes által vezetett Marosmenti hagyományőrző csapatunk örömmel - és ez alkalommal is, nagyon sikeresen - vett részt a toborzáson. Hogy hány ember lesz, ezek után a rendezvényen részt vett felnőttek, gyerekekből katona, vagy tartalékos, ezt most még megbecsülni sem lehet, de az biztos, hogy az ilyen rendezvényekre nagy szükség van, hogy a honvédség még „közelebb kerüljön a társadalomhoz” és ez nem egy rendezvényen való részvétel kérdése, hanem mindenütt ott kell lenni, ahol a társadalom tömegei jelen vannak. Erről beszélt az ünnep alkalmából a Honvédelmi Miniszter Úr is, legfeljebb nem ezekkel a szavakkal! Nem könnyű feladat ez, sok időt, energiát, nemegyszer pénzt igényel, de a fiatalok hazafias, honvédelmi nevelése mindent megér! Köszönjük társainknak, hogy ezt a napot erre a célra áldozták.

 A rendezvényt a MATASZ megyei vezetősége, bevont klubjai és a 2. Toborzó és Érdek védelmi Központ koordinálta és szervezte. Fróman Gábor t. mérnök őrnagy megyei elnök és Demcsák Zoltán t. hadnagy, alelnök vezetésével. Jelen voltak a Szentesi 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki ezred és a Hódmezővásárhelyi DD képviselői is, akik jól felkészült, látványos eszközeikkel, jól felkészített állományukkal, sajátos ajándékaikkal tették színesebbé a Honvédelem napját Szegeden.

 Sor került egy találkozásra a toborzó sátorban Fenyvesi Csabával, aki a Szegedi Vívó Egyesület vezetője. Hagyományőrzés témakörében meglepően sok közös álláspontot képviselt és természetesen a közélet és más képviselőivel is alkalom nyílt találkozásokra, melyeket igyekeztünk a legmegfelelőbben felhasználni.

 Köszönet és elismerés, minden közreműködött Társunknak a lelkes, áldozatos, értékes tevékenységéért, sok új tapasztalatot szereztünk ilyen nagy tömegű rendezvényen való részvétel területén, a tömegkommunikáció és türelmes tömegtájékoztatás terén, a tagszervezés, toborzás és természetesen a munkában egész napon át részt vett közreműködött, társaink logisztikai ellátása területén!

 

HŐSÖK NAPJA

Mindszent, 2018. május 27.

A hősök napját ünnepelték Mindszenten. Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központja, valamint a város önkormányzata rendezett megemlékezést a magyar hősök emléknapja alkalmából május 27-én, vasárnap Mindszenten, a világháborús emlékműnél.

A rendezvényen - mások mellett - részt vett Korom Ferenc altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök és Zsótér Károly, Mindszent polgármestere. Beszédében a vezérkarfőnök a hős elődök önfeláldozásáról beszélt, a polgármester pedig a mindszenti áldozatokról emlékezett meg.

Az egyházi szertartás részeként Salamon László plébános mondott imát a hősök emlékére, majd a résztvevők katonai tiszteletadás mellett helyezték el a koszorúkat és a megemlékezés virágait az emlékműnél.

A megemlékezésen közreműködött a Hódmezővásárhelyi Helyőrségi Zenekar.

A tudósítást a www.honvedelem,hu hírportáltól vettük át.

Hazaszeretet, sport, felelősség

Budapest, 2018. május 28.

Simicskó István korábbi honvédelmi minisztert választotta meg egyhangúan új elnökének a Honvédelmi Sportszövetség (HS) küldöttgyűlése hétfőn.

Az Országgyűlés több mint 80 százalékos támogatottsága mellett létrejött szervezet korábban megfogalmazott céljai nem változnak, mint ahogyan az eddigi elnök, Szöul kardvívó olimpiai bajnoka, Nébald György sem távozik a HS-től, ő újonnan megválasztott általános alelnökként folytatja a munkát.

Simicskó István – akinek elnöki megbízatása öt évre szól – egyhangú megválasztását követően azt mondta, hogy a honvédelmi nevelés kiemelt stratégiai közfeladat, amelynek megvalósítása során erősödik a társadalomban az önkéntes alapú hazafias elkötelezettség, a nemzettudat. Kijelentette, a HS elnökeként ugyanaz a célja, mint miniszterként, azaz a honvédelem ügyének népszerűsítése a fiatalok körében, a haza iránti áldozatkészség és a hazafiasság erősítése a társadalom minden szintjén.

Hozzátette, hogy mindezeknek a megvalósításában kiváló eszköz a Honvédelmi Sportszövetség, amely közfeladatot ellátó szervezetként fókuszál arra, hogy a sporton, sporttevékenységeken keresztül egészséges, összetartó közösségek alakuljanak ki országszerte, valamint erősödjön a társadalom és a honvédelem kapcsolata.

Simicskó István a HS elnökeként az egyik fő feladatának tekinti annak elősegítését, hogy minél többen sportoljanak a szabadidejükben, illetve, hogy a fiatalok és a családok minél több sportággal ismerkedjenek meg, ezáltal egészségesebb életmódot folytassanak.

„Haza csak egy van, annak szellemi és fizikai megvédése nemcsak nekünk, hanem a következő generációk számára is kiemelkedően fontos feladat és ebben itt és most felelősségünk van. Továbbá az is fontos, hogy a fiatalok honvédelem iránti érdeklődése, nyitottsága és elkötelezettsége a sporton keresztül is meg tudjon valósulni” – mondta Simicskó. „Emellett a szabadidő hasznos eltöltésére is lehetőséget kíván teremteni a szervezet. Amikor azt halljuk, tapasztaljuk, hogy a magyar fiatalok között mennyi túlsúlyos van, és amikor a hazaszeretet fogalmának kiüresedésével szembesülünk a mindennapjainkban, akkor látjuk, hogy van tennivalónk.”

A Honvédelmi Sportszövetséget hét szervezet alapította, de mára már közel 100 tagszervezettel rendelkezik. A HS eddig elsősorban általános és középiskolás diákoknak szervezett versenyeket. A jövőben a versenyek és a sportágak száma tovább bővül, és kiemelt szerepet kapnak az iskoláknak szervezett szellemi és sportos vetélkedők és sportesemények, amelyek során elsősorban a honvédelemhez kapcsolódó tudásukat fejleszthetik, valamint honvédelemhez köthető sportágakat – például cselgáncs, vívás, vagy sportlövészet – próbálhatnak ki a résztvevők.

A HS az idei évtől kedvezményes árú táborokat is szervez, és együttműködik más szervezetekkel, amelyek olyan táborokat működtetnek, ahol a gyermekek tartalmasan és sportosan tölthetik el szabadidejüket.

A HS közlése szerint a hazafias nevelés történetében „újabb mérföldkő” lesz a Honvédelmi Sportközpontok megépülése, amelyek az ország egész területén biztosítanak majd sportolási lehetőséget családok és generációk számára, és ahol önkéntes alapon bárki kipróbálhatja magát a küzdősportok vagy éppen a sportlövészet területén. Ezeknek a központoknak a kijelölése és tervezése jelenleg is zajlik.

FELKÉSZÜLÉS

 

2018. május 22.

Tizenhét országból érkeztek katonák, valamint rendőr és civil felkészülők a 35. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyamra (International Military Observer Course - IMOC) május 22-én. A hallgatókat Drót László ezredes, központparancsnok köszöntötte az MH Béketámogató Kiképző Központban, Szolnokon.

A háromhetes tanfolyam huszonhét résztvevője közül huszonketten külföldről érkeztek: Algéria, Egyiptom, Etiópia, Észtország, Georgia, India, Izrael, Kanada, Kazahsztán, Kína, Litvánia, Nigéria, Pakisztán, Szerbia, Szlovénia valamint Tunézia delegált hallgatót, míg magyar felkészülők közül egy rendőr és négy katona vesz részt az IMOC-on.

A 35. Nemzetközi Katonai Megfigyelő Tanfolyam nemzetközi oktatói csoportjába Bosznia-Hercegovinából, Finnországból és Szerbiából érkeztek, míg a magyar oktatói csoportot aktív állományú és Önkéntes Műveleti Tartalékos, több missziós tapasztalattal rendelkező főtisztek és tisztek alkotják.

Az első héten a hallgatók elsősorban elméleti, többek között járőrözéssel, bejelentések kivizsgálásával, információgyűjtéssel kapcsolatos foglakozásokon vesznek részt, amelyek megfelelő alapot biztosítanak a későbbi gyakorlati feladatok és foglalkozások sikeres végrehajtásához. Megismerkednek egyebek mellett az ENSZ békefenntartó tevékenységének alapjaival, a missziók megalakításának folyamatával és a békefenntartó műveletekben résztvevő különböző szervezetek feladatrendszerével. A katonai megfigyelők fegyvertelen volta miatt kiemelt figyelmet kap a tárgyalástechnika és a tolmácskezelés, valamint a kulturális különbségek kezelése.

A gyakorlati foglalkozások sorában található angol-nyelvű rádió híradás, megfigyelőpont üzemeltetése, aknaismereti foglalkozás, komplex járőrgyakorlat, helikopteres légi-felderítés is. A felkészítés végén a hallgatók zárógyakorlat keretében adnak számot a megszerzett tudásukról. 

A tanfolyam elvégzését követően a résztvevők lehetőséget kapnak arra, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet, az Európai Unió és más nemzetközi szervezetek által vezetett katonai megfigyelői missziókban, vagy más béketámogató művelet keretében külföldi szolgálatot teljesítsenek.

Emléktábla újra avatása Szentesen

Szentes, 2018. május 19.

A Finn-Szovjet téli háborús pilóta Pirity Mátyás, magyar királyi tartalékos repülő hadnagy tiszteletére emléktáblájának újraavató ünnepségére került sor 2018. május 19-én Szentesen. A magyar és finn himnusz elhangzását követően kezdődött a megemlékezés.

Az ünnepségen Széles Ernő nyá. dandártábornok, a MATASZ elnöke képviseletében megjelent Fróman Gábor tartalékos mérnök őrnagy, a MATASZ Csongrád megyei elnöke.

Dr. Demeter Attila Szentes város alpolgármestere mondott köszöntőt. melyben kiemelte, hogy az emléktábla Pirity Mátyás szülőházára a közelmúltban felújított Petőfi Szálló falára kerül most áthelyezésre. A hős pilóta születésekor az édesapja a szálloda bérlője és üzemeltetője volt.

Magyarország egyik legsokoldalúbb, leghányatottabb sorsú vadászrepülő és utasszállító pilótája, kovácsa volt 1939-ben a szobránci légi győzelemnek.

A Téli háborúban, a SzovjetFinn háborúban, finn felhívásra Pirity Mátyás tartalékos repülőtiszt önkéntesnek jelentkeztek. 1939. december 16-án lépett a Finn Légierők szolgálatába és a 26. vadászszázad állományába vezényelték. Piritynek hadnagyi rangot ismertek el. A vadásziskolán átképzésen vett részt. 1940. február 15  és 1940. március 13. között a FA-1 lajstromjelű Fiat G.50 típusú repülőgépével 22 harci bevetést teljesített. 1940. március 24-én Mannerheim tábornagy 38. számú napiparancsában köszönte meg a külföldi önkéntesek Finnország védelmében kifejtett önfeláldozó harcát.

 

Az emléktábla avatást követően a Szecessziós Házban Dr. B. Stenge Csaba emlékezett a HŐSRE.