Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

TARTALÉKOSOKRÓL MINDENKINEK

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

 

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

 

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében. Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel.

 

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat

 

A jelentkezés menete

 

Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat, első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül, az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően a toborzóink felveszik Önnel a kapcsolatot és egyeztetik az alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a szerződés megkötése. A regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyítványokra lesz szükség.

 

Alkalmassági vizsgálat:

 

Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok szervezik.

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.

 

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható főbb juttatások, járandóságok:

 

 • tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés
 • Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a (2017. évben: bruttó 31.215, Ft, mely 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül kiutalásra)
 • Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér összege (2017. évben bruttó 127.500 Ft, mely a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül kerül kiutalásra)

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele

 

A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 napos, mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több szakaszra bontva kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes összevonások időtartama várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A felkészítésekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken. A rendelkezésre állási időszakban klubjainkban várjuk a Haza és a Honvédelem iránt elkötelezett, tartalékos katonai szolgálatot vállalt tartalékosokat!

 

Bővebb információk a katonai szolgálatról: www.iranyasereg.hu, vagy www.hadkiegeszites.honvedelem.hu  http://mataszcsongrad.w6.hu

A megyei toborzó ügyfélszolgálat címe: 2. sz. Toborzó Központ, 6724 Szeged, Boross J. u 5. valamint a Magyar Tartalékosok Szövetsége klubjaiban, járási és megyei vezetőségeinél. Ők a további kérdéseikhez segítséget, útbaigazítást nyújtanak.

ROBBANÁS

1917 - 2017

Borzalmas robbanás Kanadában. Világháború a napilapok tükrében: 1917. december 5-től 11-ig. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

„Még a világháboru idején is, amikor oly tömérdek emberélet pusztult el, megdöbbentő annak a nagymeretu katasztrófának a hire, amelyet Kanadából jelentenek. Halifax kikötőjében történt a szerencsétlenség: két hajó összeütközése következtében robbanás, majd tüz támadt és csaknem az egész város elpusztult. Idáig kétezer halottról és ötezer sebesültről tudnak” – írja a Népszava „Borzalmas robbanás Kanadában” című cikkében.

Folynak a fegyverszüneti tárgyalások – adja hírül a napilap. „A hivatalos harctéri jelentések, amint tegnap is, az orosz harctérről nem háborus események — eredmények — hirét közlik, hanem azt, hogy hétfőn délután megkezdődtek az oroszokkal való és általános fegyverszünetre vonatkozó tárgyalások. A sajtóhadiszállásról való egyik jelentés részletet is ad: a központi hatalmak mindegyik hadseregének meghatalmazott képviselői vesznek részt a tanácskozásokon, amelyeken Hoffmann tábornok elnököl és amelyek Lipót bajor herceg frontján folynak. Lipót herceg fogadta és üdvözölte az orosz küldötteket.”

„A fegyverszüneti tárgyalásokról megint csak kimért mondatokban számolnak be a monarchiának és Németországnak hivatalos harctéri jelentései, amelyekből nyomát sem látjuk annak: milyen részletek körül folynak, milyen stádiumba jutottak ezek a tárgyalások. A rövid, kimért hivatalos jelentések mégis nagy szenzációval szolgálnak a szerdai napon: bejelentik, hogy a hosszu-hosszu orosz-román frontnak az a harcvonalszakasza is, amelyen az oroszok mellett román katonák is szemben állanak a német és osztrák és magyar csapatokkal, fegyverszüneti ajánlattal fordult József főherceg vezérezredeshez és Mackensen vezértábornagyhoz. A fegyverszüneti tárgyalások az orosz front eme legdélibb részén is megindultak már: a tengertől a tengerig pihennek a fegyverek” – olvasható a „Fegyverszünet a román hadsereggel is” című cikkében a napilapnak.

Fegyverszünet

1917 – 2017

 

Világháború a napilapok tükrében: 1917.november 28-december 4. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

 

„Itteni mértékadó helyekre még nem érkeztek hírek, amelyek megerősítenék azt a jelentést, hogy a washingtoni kormány Ausztria-Magyarországnak hamarosan hadat üzen” – olvasható a Népszavában.

 

A napilapban olvashatjuk a „Giornale d'Italia” egyik jelentését: „a Közép-Olaszország felé menekülő lakosság, amely elárasztja a városokat és falvakat, a legnagyobb nyomorral küzd. Hajléktalanul kóborolnak az utcákon, a hideg éjszakákon már akárhányan megfagytak és sok embert fenyeget az éhenhalás veszedelme. Az újságokban egész tömeg oly hirdetés van, amelyekben szülők a gyermekeiket vagy gyermekeik a szüleiket keresik.”

 

A Népszavában olvashatunk egy Palesztinából érkezett jelentést is, miszerint Jeruzsálem előtt visszaszorították az angolokat: „Előretolt földerítő osztagaink, amelyek Jaffától négy mérföldnyire északi irányban átkeltek a Bachranja északi partjára, az ellenséges gyalogság nyomása miatt kénytelenek voltak visszavonulni. Most a déli partot tartják és födözik az átjárókat. Lovascsapataink elfoglalták Hittir, Tain és Airkarin helységeket három és fél mérföldnyire nyugati irányban Jeruzsálemtől. Erős török osztagok a Jeruzsálemtől nyugatra levő magaslati terepet tartják és födözik a Jeruzsálemből Szichenbe vezető utat.”

 

„A cs. és kir. sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar Távirati Irodának: A Lipót bajor herceg tábornagy hadseregarcvonalának körletében ma megkezdődő fegyverszüneti tárgyalásokon az osztrák-magyar hadvezetőséget külön meghatalmazással bíró magasabb rangú vezérkari tisztek képviselik. Az orosz küldöttség, amelyet tegnap délután 4 óra 30 perckor vonalainknál fogadtak még este tovább utazott a tárgyalások színhelyére” – olvasható a napilapban.

 

ZRINYI 2026 - Miskolc

Miskolc, 2017. november 27.

Miskolcon tartott előadást a honvédelmi miniszter. A haza az egyetlen közös nevező, amely minden magyar ember számára fontos kell, hogy legyen – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter november 27-én, hétfőn a Miskolci Egyetemen tartott előadásában.

A tárcavezető a Biztonság – a honvédelem és a haderő szerepe, avagy mit tudunk tenni a hazáért című előadásában hangsúlyozta, hogy a haza védelme nemzeti ügy, amihez minden hazáját szerető állampolgárnak alapvető érdeke fűződik. A Magyar Honvédség fejlesztésének célja pedig nem más, mint hogy a térség meghatározó haderejévé váljon, és ezzel az ország biztonságát is garantálni tudja. Erre szükség van, hiszen napjainkban a fegyverkezés általános jelenségnek számít Európában is, és Magyarországot nemcsak délről, illetve keletről fenyegetik veszélyek, de például a kibertérből is. A tömeges illegális migráció miatt nőtt a terrorveszély, és arra lehet számítani, hogy az afrikai népességrobbanás miatt ez csak fokozódni fog. „Minden eszközt meg kell ragadni, hogy Magyarország biztonságát garantáljuk” – mondta a miniszter, aki hozzátette, hogy a nemzetközi konfliktusok kezelésében is jelentős erőket mozgat meg a magyar haderő, így a missziók során jelenleg mintegy 1000 magyar katona teljesít szolgálatot külföldön.

Dr. Simicskó István kiemelte: a kormány döntésének köszönhetően a honvédelmi költségvetés az előző évtől folyamatosan növekszik. A tervek szerint ennek mértéke 2024-re eléri a GDP 2 százalékát. Ez a többletforrás lehetőséget nyújt a hadsereg fejlesztésére, amit a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programban rögzítettek. Ennek kiemelt eleme a légierő, a szárazföldi haderő, a modern haditechnikai eszközök és a katonák felszerelésének modernizációja, valamint egy 20 ezer fős, területi elven szerveződő, önkéntes tartalékos rendszer kiépítése. A cél az - fűzte hozzá -, hogy minden járásban legyen egy egység önkéntes tartalékos katona. A program foglalkozik továbbá a hazai hadiipar újjáélesztésével is. „Ütőképes hadsereget szeretnénk építeni a magyar emberek biztonságának garantálására” – hangsúlyozta a miniszter.

Dr. Simicskó István kitért arra is, hogy fontos, hogy meg tudják szólítani a honvédelem ügye iránt érdeklődő fiatalokat, ugyanakkor azt szeretné, ha ezt egyfajta lehetőségként is értékelnék az érintettek. Emlékeztetett arra, hogy a honvédelmi tárcánál jelenleg négy ösztöndíjra pályázhatnak a szak- és középiskolások, illetve a felsőoktatási intézmények hallgatói. Ezek között megtalálható az önkéntes tartalékos ösztöndíj is – tette hozzá. A tárcavezető úgy fogalmazott: mindenkinek helye van a Magyar Honvédségben, aki tenni akar a hazájáért; egy tanuló kérdésére azt válaszolta, felül fogják vizsgálni a fizikai alkalmasságra vonatkozó szabályokat, hiszen egy, az információs hadviselésben jártas, a kiberteret jól ismerő embernek nem kell feltétlenül kimagasló erőnlétben lennie. Az egyetem hallgatói közül ma mintegy 3500 diák vett részt különböző előadásokon az intézményben. Közülük közel négyszázan hallgatták meg a honvédelmi miniszter tájékoztatóját.

Az előadás előtt a diákok – az egyetem parkolójában – egy dinamikus bemutatót is megtekinthettek: a felvonuló harcjárművek és a katonák azt mutatták be, hogy milyen hatékonyan képesek műveleteket végrehajtani adott körülmények között. Az egyetem aulájában toborzópontot alakítottak ki, így szólítva meg az érdeklődőket, valamint fegyverbemutatót tartottak. A honvédelmi miniszter előadását követően az egyetem hallgatói a témával kapcsolatban több kérdést tettek fel a tárca vezetőjének.

MEGSZÁLLÁS

1917 -2017

11 ezer négyzetkilométer olasz földet szálltak meg a központi hatalmak. Világháború a napilapok tükrében: 1917. november 14-től 20-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

Áttörték az olaszok tiroli frontját – írj a Népszava. „A hivatalos jelentések az olaszországi offenziva ujabb jelentős eredményét közlik. A délkeleti tiroli határvidéken operáló Conrad-sereg csapatai a Sugana völgyétől keletre áttörték az olaszok tiroli frontját, amely a Sugana mellett levő Primolanon át huzódó határerőditmények csoportját tartotta. A támadó csapatok elfoglalták az erődöv két legerősebb páncélmüvét és ezzel rést ütöttek a határerődcsoportot tartó olasz vonalon, utat nyitván maguknak a sikság felé. Ha e sikert tovább fejlesztik, az olaszoknak fel kell adniok az asiagoi ellentállást és akkor innen, észak felől is megindulhatna a támadók özönlése a sikságra. Az alsó Piave mentén, ahol legutóbb az egyik legerősebb olasz hidfőt elfoglalták a támadók, ujabb előnyomulás nem történt.”

Megbízható hírek még mindig nincsenek az oroszországi helyzetről. „A Havas-ügynökség is azt jelentette, hogy Lenin hivei fölülkerekedtek Kerenski és Kornilov csapatain. A párisi esti lapok, amelyek ezt a hivatalos közlést átvették, azt a megjegyzést fűzték hozzá, hogy a hir remélhetően valótlannak bizonyul majd, mert kétségtelenül a bolsevikiek táborából eredt.”

„Az olasz kormány hiteles adatai szerint a központi hatalmak eddig 11.000 négyzetkilométer kiterjedésű olasz földet szállottak meg, amelynek lakossága több mint egy millió. Az elmenekült nép számát természetesen nem lehet megállapitani, de bizonyára több százezren menekültek; a kormány első segitségül 25 millió lirát utalványozott a menekültek számára” – olvasható a napilapban.

More Articles...

 1. Meghívó - Hegyi Endre kiállítása - Szentes
 2. Gratuláció - Fróman Gábor kinevezése
 3. Új elnök a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetőség élén
 4. Emlékeztető a tagdíjelszámolásról
 5. Küldöttgyűlés
 6. TISZTÚJÍTÁS
 7. ÜNNEPÉLYES KATONAI ESKÜ
 8. FEGYVERSZÜNETET ÉS BÉKÉT
 9. M E G H Í V Ó a 2017-es taggyűlésre
 10. Katonának lenni embert próbáló feladat
 11. Az I. világháború emberi oldalának kiállítása
 12. Jótékonysági futás Szőregen
 13. Első világháborús fotókiállítás - Meghívó 2017. november
 14. FEJLESZTÉS
 15. KÖSZÖNET Russéból
 16. SZÁZ ÉVE - 2017. november
 17. CAPORETTÓ
 18. Halottak napja - 2017.
 19. Tagdíjfizetés - EMLÉKEZTETŐ
 20. Gyújtsunk gyertyát minden katonasíron...
 21. KATONÁK
 22. Márotn napi vigasságok és libabál Tápén
 23. Október 28-29. megtörtént az óraátállítás
 24. 6 órás állóképességi futás az újszegedi ligetben
 25. 1956-OS FORRADALOM
 26. II. Haditorna Verseny
 27. KOSZORÚZÁS - 2017. Harkány, Beremend
 28. MATASZ Biztos Pillér
 29. ZRINYI 2026
 30. HADITORNA
 31. A honvédelmi miniszter köszöntő levele
 32. Ha nem gondozod a fát, ...
 33. VII. Dél-Alfödli Harmónikafesztivál meghívó
 34. ESKÜ
 35. NEMZETI GYÁSZNAP
 36. HÁBORÚ AZ ÉGEN ÉS A TENGEREN
 37. Szerb meghívó
 38. HÁRTOMOLDALÚ TANÁCSKOZÁS
 39. LÁZADÁS
 40. Tápéi Búcsú
 41. Nemzeti Vágta
 42. Honvédsuli felhívás!!!
 43. XVII. Csongrád Megyei Polgárőr Nap Balástyán
 44. Gyere katonának
 45. OLASZ TÜZÉREK
 46. II. Szegedi Repülőnap képekben
 47. II. Szegedi Repülőnap
 48. II. Algyői Tisza-parti Party
 49. SZENTESI MŰSZAKIAK SZEGEDEN
 50. KATONASZAKÁCSOK