Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

TISZTAVATÁS – 2018.

Budapest, 2018. augusztus 20.

A békét és a biztonságot szolgálják! Esküt tettek a honvéd tisztjelöltek augusztus 20-án, hétfőn a Kossuth Lajos téren. Az ünnepélyes eskütétel előtt dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter, utána pedig dr. Áder János köztársasági elnök mondott beszédet.

A tárcavezető beszédében emlékeztetett: a Kossuth téren felsorakozott tisztjelöltek a magyar nép védelmére, az ország szolgálatára tesznek esküt. „Egyedülálló ez az eskü, hiszen egy feladatát ellátó személy az ember értékeinek legjavát, magát az életét ajánlja a haza szolgálatába” – tette hozzá. Mint mondta, ezt a szolgálatot úgy kell ellátni, hogy minden polgár elismeréssel szóljon a katonai hivatásról. A miniszter felszólította a fiatal tiszteket, hogy mutassanak példát hazaszeretetből, hősiességből, mutassák meg, hogy ha kell, esküjük szellemében a legdrágábbat adják ezért a hazáért.

Dr. Benkő Tibor úgy fogalmazott: a történelem bebizonyította, hogy a béke törékeny, ezért óvni és védeni kell. Ahhoz, hogy ez sikerüljön, erős Magyar Honvédségre, új haditechnikai eszközökre és alaposan felkészített katonákra, tisztekre van szükség. Ezt a célt szolgálja a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, amely biztosítékot jelent arra, hogy az ország védelme erős vállakon nyugodjon.

Dr. Áder János köztársasági elnök úgy fogalmazott: Magyarországnak ragaszkodnia kell ahhoz a nyugati kultúrához, amelyhez Szent István király sorsunkat kötötte. Az államfő a katonákhoz szólva kijelentette, hogy hazánk békéje és biztonsága csak Európa békéjében és biztonságában teremthető meg. Magyarország Szent Istvántól magyar szívet és európai lelkiismeretet kapott, első királyunk tudta, hogy a béke megtartásának feltétele a nyugati civilizáció megőrzésében rejlik. Hozzátette: az államalapító az istenhite mellett az ahhoz tartozó nyugati keresztény műveltséget is vallotta, ahogy az európai népek egymásra utaltságát, a kölcsönös tisztelet erejét is. Áder János szerint akit mindez erősít, annak a hazaszeretetet nem kell megtanítani, mert tudja, hogy a hazát nem lehet lecserélni, ahhoz érdemes hűségesnek lenni, és ide kell hazatérni. Magyarország a történelem viharaiban is megmaradt, mert erős volt, miközben nálunk nagyobb népeket is kifújtak már kisebb forgószelek a történelemből. 

Áder János felidézte első királyunk fiához, Imre herceghez írt intelmét: „Légy erős, nehogy a szerencse túlságosan felvessen, vagy a balsors letaszítson. Bár az ország sosem feledi a bűnöket – például Radnóti Miklós, Salkaházi Sára és Szerb Antal meggyilkolását, a dunabogdányi svábok kitelepítését, az ÁVO tevékenységét és az 1956-os megtorlást –, Magyarország újra és újra igent mondott a félelem nélküli életre, az emberi méltóságra, a szabad vallásgyakorlásra, a munkához való jogra, az igazságosságra. Ez a Magyarország a 20. század végén ismét igent mondott egykori önmagára, igent a Szent István-i hazára és Európára” – hangsúlyozta a köztársasági elnök.

A téren – az ünnepélyes zászlófelvonás után - összesen 172 fő tett esküt, közöttük voltak tisztjelöltek, pályakezdő szerződéses és önkéntes tartalékos tisztek. A ceremónián a köztársasági elnök és a honvédelmi miniszter mellett jelen volt Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke, kormánytagok, továbbá állami és katonai szervezetek, valamint a diplomáciai testület képviselői.

Széles Ernő kitüntetése

 

Budapest, 2018. augusztus 16.

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetés

KATONAI TAGOZATÁT

Adományozta, az önkéntes honvédelem ügye iránti elkötelezettsége, valamint a Magyar Honvédség és a tartalékos katonai szolgálat népszerűsítése érdekében végzett hazafias tevékenysége elismeréseként

SZÉLES ERNŐ

nyugállományú dandártábornok
a Magyar Tartalékosok Szövetségének elnöke részére

Magas Kitüntetéséhez gratulálunk, további munkájához sok sikert, erőt, egészséget, magánéletében sok boldogságot kívánunk!

 

KÖZPONTI ÜNNEPSÉG

Budapest, 2018. augusztus 17.

Magyarországot minden körülmények között meg kell védeni! Az államalapító Szent István király felismerte korának veszélyeit és jól döntött – mondta dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter augusztus 17-én, pénteken a fővárosban tartott központi ünnepségen.

A miniszter az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban tartott központi ünnepségen felidézte: Szent Istvánnak köszönhető a magyar állam és a magyarországi keresztény egyház alapjainak megteremtése. A király azt hirdette, Magyarországot minden körülmények között, a magyar nép érdekeit pedig minden viszonyok mellett védeni kell. Ezért az államiság mellett fontosnak tartotta az erős hadsereg kialakítását, létrehozta a királyi testőrséget, a vármegyéket megerősítette, s az egyházi méltóságokat is megvédette. Korának veszélyeit felismerte, s jól mérlegelt, amikor Bizánc helyett Rómát választotta, vagy a törzsi életmód helyett az európai szokásokat helyezte előtérbe. A történelem végül a királyt igazolta, és kijelenthető az is, hogy a Szent István által letett alapok rendkívül erősnek bizonyultak, és az embereknek a mai napig fontosak az olyan értékek, mint a szabadság, illetve a függetlenség.

Dr. Benkő Tibor úgy fogalmazott: ahogy egykor az államalapító uralkodó, a mai kor magyar emberei is válaszút előtt állnak: meg akarják-e őrizni a történelmi hagyományokat, végső soron a kultúrát, amit az ősöknek köszönhetnek. A kultúra megvédésben a honvédelem ügyét szolgálóknak, így a katonáknak és a köztisztviselőknek is kiemelt szerepük van – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy köszönet illeti őket az elvégzett áldozatos munkáért, amit Magyarországért és a magyar nép biztonságáért végeznek.

„Magyarország biztonsága, a magyar emberek békéje megköveteli, hogy Magyarország egy erős, modern, ütőképes honvédséggel rendelkezzen. Köszönetet szeretnék mondani azoknak az embereknek is, akik ezért tesznek. Nagy lehetőség előtt állunk, hiszen az elmúlt 25 évben ilyen mértékű haderőfejlesztésre nem került sor, de nagy felelősség is hárul mindannyiunkra” – hangsúlyozta a miniszter.

Az ünnepség végén dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Korom Ferenc altábornagy, Honvéd Vezérkar főnök kitüntetéseket és elismeréseket adott át.

 Felelős vezetői beosztásában végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – Magyarország köztársasági elnöke 2018. augusztus 20-ai hatállyal dr. Béres János vezérőrnagyot, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatóját és dr. Böröndi Gábor vezérőrnagyot, a Honvéd Vezérkar főnök koordinációs helyettesét előléptette altábornaggyá; Garas László ezredest, az MH Összhaderőnemi Parancsnokság törzsfőnök műveleti helyettesét, valamint dr. Pohl Árpád ezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánját kinevezte dandártábornokká.

Gajó Péter törzszászlós, az MH 25. Klapka György Lövészdandár 2. lövészzászlóaljának vezénylőzászlósa, aki sportsikerei miatt részesült elismerésben kérdésünkre elmondta, hogy még idén júniusban, Svédországban érte el csapatával a második helyezést a katonai triatlonkupán. „Én hiszek a személyes példamutatásban, vezénylőzászlósként ez az egyik fő feladatunk.” – fogalmazott a vezénylőzászlós.

HADITORNA - 2018.

 

Országos haditorna verseny - megyei döntők

 

A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, a honvédelmi nevelés, valamint a sport és egészséges életmód népszerűsítése érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség meghirdeti a haditorna verseny megyei döntőjét.

 

A haditorna verseny elsődleges célja, hogy a sport eszközeivel népszerűsítse a honvédelem ügyét, úgy, hogy közben fejleszteni tudja a fiatalok készségeit, erkölcsét és fizikai képességeit. A megmérettetés kiváló alkalmat biztosít a diákoknak a honvédelemhez kapcsolódó sporttevékenységek kipróbálására, felkészültségük összemérésére.

 

A megyei döntőkből továbbjutó csapatok az országos döntőbe jutnak. Az idei megyei versenyek helyszínét a helyi szervezők fogják kiírni, a lebonyolításra szeptemberben és októberben kerül majd sor. A haditornára négy főből álló csapatokkal nevezhetnek a megyék 9-12. évfolyamos középiskolás tanulói. Egy megyéből összesen 20 iskola nevezését fogadják el, iskolánként egy induló csapattal.

 

A nevezési határidő: 2018. szeptember 10.

 

A feladatok, versenyszámok részletes leírása a résztvevői nyilatkozattal a hír alatti csatolmányban olvasható.

 

KAPCSOLATFELVÉTEL

Csongrád, 2018. augusztus 14.

Bozó Gábor a Diana Vadász – Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola igazgatójának meghívására Széles Ernő ny. dandártábornok MATASZ elnöke és Fróman Gábor t. mérnök őrnagy, Csongrád Megyei elnök, látogatást tett az oktatási intézményben.

Az előzetes feladatpontosítások eredményeként szeptember hónapban megalakul Csongrádon az iskolai MATASZ klub és ezt követően a városi MATASZ vezetőség.

Az országban egyedülálló képzési programmal rendelkező iskola igazgatója bemutatta az iskola alapításával és a jelenlegi helyzetével kapcsolatos eredményeket és célokat. Az iskola olyan továbbtanulási lehetőségeket kínál felnőtteknek, amelyek az agrárágazatban, azon belül is az erdészet- és vadgazdálkodás területen ad technikusi képesítést. A profilunkba tartozik a fegyverműszerészek, a vadászpuskaművesek és vadászpuskaműves mesterek képzése is. Speciális, program-akkreditált képzésünk a vadászati preparátor, amely a hazai, vadászati idénnyel rendelkező madár és emlősfajok kipreparálásához biztosít szakmai tudást. Az iskola teljes vertikummal rendelkezik a szakmai elméleti és gyakorlati képzéshez.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei elnöke tájékoztatta Széles Ernő tábornok urat a kapcsolat létrejöttének körülményeiről és az alapos előkészítő munka elismeréseként Bozó Gábor igazgató úr részére emléklapot adott át és kérte segítségét a közös munka gyakorlati részének további támogatásához. A találkozón minden felmerült kérdésben megállapodás született a további együttműködést illetően a hazafias honvédelmi nevelő munkáról, a kölcsönös előnyök alapján.

AUGUSZTUS 20. - 2018.

Budapest, 2018.

Tisztavatás és egész napos katonai bemutató is lesz az állami ünnepen. A tisztavatás mellett légi, vízi és szárazföldi bemutatókkal készül a Magyar Honvédség az augusztus 20-ai állami ünnepre. A Kossuth Lajos téren, a Duna Országház előtti szakaszán és az Orczy-kertben is találkozhatnak az érdeklődők a katonákkal.

A tisztavatás jövő hétfőn reggel 8 órakor kezdődik a Kossuth Lajos téren. A Magyar Honvédség Központi Zenekar térzenéje, a Különleges Díszelgő Csoport fegyveres bemutatója és az ünnepélyes zászlófelvonás után - a felsorakozott honvéd tisztjelöltek előtt - dr. Áder János köztársasági elnök és dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter mondanak beszédet.

Az Orczy-kertben reggel 8 órakor kezdődnek a statikus és dinamikus katonai bemutatók. Az érdeklődők megismerhetik a különböző alakulatok munkáját és felszereléseit, de lesz repülőgép-szimulátor, „fegyversimogató”, tüzérségi, harcászati és kutyás rendészeti bemutató is.

A tisztavatás után a Duna Országház előtti szakaszán, illetve a rakparton légi és vízi látványosságokkal készülnek a katonák. A nap egyik csúcspontjaként megérkeznek majd a Gripenek, s kötelékben áthúznak a folyó felett; a vadászgépeket Mi-17-es szállítóhelikopter, Zlin-242 kiképzőrepülőgép-kötelék, illetve egy A319 Airbus szállító repülőgép követi. Eközben a Dunán felvonulnak az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred aknamentesítő hajói, de a partról láthatóak lesznek még rohamcsónakok, PTSZ-M kétéltű, lánctalpas úszó gépkocsik és harci kompok is.

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Budapest, 2018. augusztus 8.

Befektetés a jövőbe! A jövő nemzedékére különös figyelmet kell fordítani, hiszen egykor ők fogják garantálni Magyarország biztonságát - mondta dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter azon az előadáson, amelyet közel nyolcvan Kárpát-medencei magyar középiskola vezetőjének tartott augusztus 8-án, szerdán a királyszállási Nagy-Magyarország Parkban.

A Rákóczi Szövetség szervezésében augusztus 6. és 10. között mintegy nyolcvan Kárpát-medencei magyar középiskola vezetői találkoznak a Bakonyban. A rendezvény elsődleges célja a magyar nyelvű oktatás erősítése a Kárpát-medencében, illetve a személyi és intézményi kapcsolatok további szélesítése. Az igazgatók különböző szakmai előadásokon, kulturális és szórakoztató programokon vehetnek részt, illetve tapasztalatot cserélhetnek a magyar nyelvű oktatás nehézségeivel, fontosságával kapcsolatban.

A királyszállási Nagy-Magyarország Parkban tartott szakmai eseményre előadóként meghívást kapott dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter is. A tárcavezető „Az ifjúság és a honvédelem kérdése Magyarországon” című előadásában rámutatott: bár az elmúlt évtizedekben Magyarország békében élhetett, a világban zajló változások nem csupán új lehetőségeket, de új biztonsági kihívásokat és veszélyhelyzeteket is teremtettek. Éppen ezért még fokozottabb figyelmet kell fordítani az ifjúság hazafias nevelésére, s arra, hogy megismerhessék a cselekvő hazaszeretet fogalmát. „A jövő nemzedékére különös figyelmet kell fordítanunk, hiszen a helyünkbe lépve egykor ők fogják Magyarország és a magyar emberek biztonságát garantálni. Ismerniük kell történelmünket, hagyományainkat, értékeinket, hogy elkötelezetté és elhivatottá válhassanak” – mondta dr. Benkő Tibor, hozzátéve, hogy a tárca és a Magyar Honvédség ezért indította el különböző programjait a köznevelési és felsőoktatási intézményekben, hiszen legkönnyebben az oktatási rendszeren keresztül lehet megszólítani a fiatalokat.

A miniszter hangsúlyozta: ahhoz, hogy a honvédelem ügye a legszélesebb társadalmi körben legyen elfogadott, a Magyar Honvédség társadalmi kapcsolatainak megerősítésére és a fiatalok körében a katonai hivatás népszerűsítésére van szükség. Erre kiváló lehetőséget kínál a sport, mely nemcsak a testet erősíti, de pozitívan hat a lelkierőre, versenyszellemre, bajtársiasságra és a közösségi életre egyaránt. 2016-ban ezért hozták létre a Honvédelmi Sportszövetséget, amely professzionális keretek között biztosítja a diákok számára a sportolási és versenyzési lehetőséget, mindezt alapvetően a katonai jellegű sportok segítségével, kortól függetlenül.

Dr. Benkő Tibor külön kiemelte az általános és középiskolások részére szervezett nyári honvédelmi táborok jelentőségét. „Egyre többen jelentkeznek országszerte a táborokba, egyre több turnust kell indítanunk. Idén már 1300 tanuló jelentkezett. Az elsődleges feladatunk az, hogy a részt vevő diákok jól érezzék magukat. Ha közben népszerűsítjük körükben a Magyar Honvédséget, s vonzóvá tesszük előttük a katonai pályát, máris elértük célunkat” – mutatott rá a tárcavezető. A középiskolákban folyó honvédelmi oktatás kapcsán a honvédelmi miniszter a Honvéd Kadétprogramot emelte ki, amely új alapokra helyezte a diákok honvédelmi nevelését. Hangsúlyozta, hogy a tanulók csak önkéntes alapon, szülői jóváhagyással választhatják a programot, melynek során a katonai alapismeretek tantárgy oktatását egészíthetik ki olyan tevékenységekkel, amelyek hiteles információkkal bővítik tudásukat a Magyar Honvédségről. Dr. Benkő Tibor megemlítette az Országos Haditorna versenyt is, amelynek középiskolás résztvevői úgy kapnak tájékoztatást a katonai hivatásról, hogy közben katonai tematikájú versenyeken vesznek részt, s mérik össze tudásukat.

A miniszter külön sikertörténetként említette a Debrecenben működő Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tevékenységét. Az ország jelenleg egyetlen ilyen jellegű, a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában álló középiskolájának tanulmányi átlaga évről évre nő, diákjai országos vetélkedőket és versenyeket nyernek, az intézmény pedig kimagasló szerepet tölt be a honvédelmi nevelés népszerűsítésében. A katonás napirenddel rendelkező iskola a bentlakásos kollégiummal óriási népszerűségnek örvend, hiszen évről évre magasabb a felvételizők száma. A sikeres modellt alapul véve a tárca a közeljövőben Hódmezővásárhelyen tervezi a második honvéd középiskola elindítását.

Dr. Benkő Tibor hangsúlyozta a Honvédelmi Minisztérium ösztöndíjrendszerének fontosságát is, amelynek egyik része a szerződéses és tartalékos állomány utánpótlását szolgálja, a másik pedig szociális ösztöndíjakat tartalmaz. „A sokat hangoztatott életpályamodell nem csupán egy szó. Egy olyan felépített struktúrát jelent, amelynek kezdete már az oktatásban is jelen van. A Magyar Honvédség célja és feladata, hogy folyamatosan gondoskodjon azokról, akik ezt a pályát szeretnék választani. Az a célunk, hogy az érdeklődést minél fiatalabb korban felkeltsük. Az erre fordított összeg pedig soha nem kidobott pénz, hanem befektetés a jövőbe” – fejezte be előadását dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter.