Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

WORKSHOP

Budapest, 2018. június 7.

Tartalékos tiszt a magyar haderőben régen és ma címmel szervezett elemző workshopot a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) Humánerőforrás-fejlesztési Szakosztálya június 7-én, csütörtökön, Budapesten, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hungária körúti campusán.

A közeljövőben megrendezendő, tartalékos tiszteket kiképzők konferenciájának előzeteseként tartottak workshopot a hazai tartalékos tiszti rendszer történetéről és lehetőségeiről június 7-én, a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) szervezésében. Az eseményen - amelyet a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Tartalékosok Szövetsége is támogatott - a meghívottakat dr. Krizbai János nyugállományú ezredes, a Magyar Hadtudományi Társaság Humánerőforrás-fejlesztési Szakosztály elnöke köszöntötte. Mint mondta, az önkéntes tartalékos rendszer napjainkban óriási változáson esik át, s a kitűzött célok eléréséhez az erőforrások koncentrálására van szükség. „Mi, az MHTT ehhez azt tudjuk hozzátenni, hogy összehozzuk és felajánljuk a szürkeállományt. Az elmúlt hónapokban felkerestük a tervezéssel, vezetéssel foglalkozó szakmai szerveket, felajánlva a saját meglévő képességeinket és szakértőinket. A rendezvényünk ebbe a folyamatba illeszthető” - fogalmazott.

Dr. Király László, az MHTT alelnöke megnyitójában elmondta: örömükre szolgál, hogy a Magyar Honvédség fennállásának 170. évfordulójára rendezett programsorozatban az MHTT ilyen eseményekkel vehet részt. Rámutatott, hogy a tartalékos rendszer a haderőfejlesztés egyik legfontosabb eleme, s egy hadsereg csak akkor lehet igazán ütőképes, ha szellemi és anyagi tartaléka egyformán erős. „Jelen eseményen a szellem kerül előtérbe” – mondta Király László.

A workshop kiemelt előadója Takács Attila dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) parancsnoka volt, aki Kik lesznek a jövő tartalékos tisztjei? című előadásában rámutatott: gyakorlatilag újra kell indítani a hazai tartalékos tisztképzést. Mint mondta, a rendszerváltás óta vagy a politikai akarat, vagy a gazdasági háttér hiányzott egy átfogó haderőreformhoz, ám néhány éve gyökeresen megváltozott a helyzet. „2015-ben, a migrációs válság miatt mérföldkőhöz érkeztünk. A helyzet a déli határon rámutatott a katonai erő szerepére, fontosságára, nélkülözhetetlenségére. Az ott végzett munkánk elismerése, valamint az, hogy dr. Benkő Tibor személyében egy katona lett a honvédelmi miniszter, jól mutatja, hogy a vezetői szándék világos, és ezúttal a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programnak köszönhetően a pénzügyi források is rendelkezésre állnak” – mondta Takács tábornok.

Az MH HFKP parancsnoka hangsúlyozta: a kiszabott cél, azaz a 20 ezer fős tartalékos rendszer kiépítése nem egyszerű feladat, hiszen a Magyar Honvédségnek a munkaerőpiac kihívásaival és ajánlataival kell kompromisszumos megoldást kötnie. Éppen ezért a tartalékos toborzás hangsúlya egyre inkább a fiatalabb generációk felé tolódik el. Takács tábornok példaként a Pécsett felállított első önkéntes területvédelmi tartalékos egyetemi századot említette, hozzátéve, úgy tűnik, a felsőoktatási intézményekben sikeres lehet a toborzás, ám a céljuk hosszabb távon itt is inkább az, hogy az egyetemistákat nyáron hívják be összevont kiképzésre, míg az egyetemi képzési időben inkább távoktatásban, e-learning módszerrel készítenék fel a fiatalokat. Takács dandártábornok aláhúzta: a tervek és parancsok értelmében 2026-ra nagyjából ki fog egyenlítődni a hivatásos és tartalékos állomány létszáma, ehhez azonban a mostani tizenéves generáció megszólítására van szükség.

Előadása címére utalva megjegyezte: az lehet a jövő önkéntes tartalékos tisztje, aki önként vállalja a haza szolgálatát, valamint megfelel az egészségügyi és jogszabályi előírásoknak, ám ez túl egyszerűen hangzik. „A haderő szerkezete tíz éven belül gyökeresen át fog alakulni. Éppen ezért kell a lehető leghamarabb elérnünk a fiatal generációt, ha nem is toborzási, de motivációs szándékkal” – mondta Takács Attila dandártábornok.

A meghívott előadók közül dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a tartalékos tisztek szerepét elemezte a magyar haderőben a második világháború végéig, dr. Czuprák Ottó nyugállományú ezredes a tartalékos tisztképzés 1966 és 1991 közötti programját, Kovács József ezredes, a Honvéd Vezérkar Kiképzési és Oktatási Csoportfőnökség csoportfőnök-helyettese a tartalékos tisztek felkészítésének követelményrendszerét, míg Sári Szabolcs ezredes, az MH Ludovika Zászlóalj parancsnoka a tartalékos tisztek felkészítésének tervezett gyakorlatát mutatta be.

CSONGRÁD

 

2018. június 6.

 

Csongrád megye északi részén fekvő kedves, kellemes alföldi város a Csongrádi járás székhelye. Számos nevezetessége mellett, itt van a megyénkben, a vadászok középfokú képzésének az egyik legfontosabb bázisa. A vadászok legfontosabb eszköze a fegyver, a puska, melynek az intézetben jelentős hagyományai vannak, így közel áll hozzánk az a szakmai kultúra, szellemiség, ami az intézetben az elmúlt évtizedek alatt meghonosodott. Hivatalos neve: DIANA Vadász Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium.

 

Bozó Gábor igazgató úr szívélyesen fogadta a MATASZ Csongrád megyei elnökét Fróman Gábor t. mérnök. őrnagyot és Pál Mihály őrnagy urat, a MATASZ Szeged Járási elnökét, akik előzetes egyeztetés alapján keresték fel a tanintézetet, tájékozódás, tájékoztatás és a MATASZ szervezeti kereteinek bővítése céljából a helyi lehetőségek és feladatok tisztázása céljából.

 

Az iskola bemutatását követően megismerkedtek az iskola oktató, nevelő munkája során elért jelentős eredményeivel, jelenével és a közeljövő terveivel.

 

A látogatás konkrét célja volt a kapcsolatfelvétel, tájékoztatás a Magyar Tartalékosok Szövetségében folyó, hazafias honvédelmi nevelés, szervezeti tevékenység. Továbbá honvédelmi sportok, a különféle tartalékos katonai toborzás, a MATASZ mint társadalmi szervezet társadalmi háttér tevékenységéről, és a közös célok megvalósításának kialakításához szükséges szervezeti keretek kialakítása lehetőségeiről.

 

A házigazdák nagyon készségesek voltak, teljesen világosan látják az állami törekvések, társadalmi háttértámogatásának szükségességét, mi is részletesen megismerkedtünk az intézet munkájával, lehetőségeivel. Mindenben fontos, alapvető, és számos részkérdésben is sikerült megállapodni. MATASZ klub alakítását határozták el, melyhez a helyszínen minden szükséges támogatást és segítséget fel ajánlottunk. Egyben az iskola felvételét kéri és csatlakozik tagszervezetként a MATASZ-hoz, melynek az alapszabályunk szerinti részleteiről vendéglátóinkat tájékoztattuk, a gyakorlati lebonyolításhoz segítséget nyújtunk.

 

Az igazgató úr csongrádi látogatásra hívta meg Széles Ernő dandártábornok urat a MATASZ elnökét és az újonnan megválasztott Magyar Honvédelmi Sportszövetség elnökét Dr. Simicskó István urat.

 

Az iskolának már van – szélesebb és egyéb feladatokat illető kérdésekre kiterjedően - partnerségi megállapodása a Honvédelmi Minisztériummal.

 

KORMÁNYBIZTOS

 

Budapest, 2018. május 18.

 

A hazafias és honvédelmi nevelésért felel kormánybiztosként dr. Simicskó István. A hazafias és honvédelmi neveléssel, illetve az ezzel összefüggő beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására kormánybiztossá nevezték ki dr. Simicskó Istvánt. Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg.

 

Kormánybiztosként a volt honvédelmi miniszter az érintett tárcákkal együttműködésben vezeti és koordinálja a hazafias és honvédelmi neveléshez, mint kiemelt kormányzati közfeladathoz kapcsolódó stratégia kialakítását, megalkotja a stratégia végrehajtásához szükséges cselekvési terveket. Neki kell együttműködnie a hazafias és honvédelmi nevelésben érintett ágazatokkal a stratégiában meghatározott célok hatékony megvalósítása érdekében, ennek elősegítésére tárcaközi szakértői munkacsoportot hoz létre, illetve működtet.

 

Dr. Simicskó Istvánnak felül kell vizsgálnia a honvédelmi nevelés megvalósításához kapcsolódó közfeladatrendszert, majd végrehajtania a szükséges átalakításokat. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartói Testületének tevékenységét elősegítve és annak útján koordinálja és felügyeli az egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának szakmai fejlesztését. Kialakítja a lövészet és más, a hazafias és honvédelmi neveléshez köthető tevékenységek fejlesztési rendszerét, a rendelkezésére álló eszközökkel elősegíti a honvédelem ügyének népszerűsítését a társadalomban, továbbá a hazafias és honvédelmi neveléssel összefüggő közfeladat ellátása érdekében javaslatot dolgoz ki elkülönített állami pénzalap létrehozására. Mindezek nyomán dr. Simicskó István felel a lövészetet is kiszolgáló Honvédelmi Sportközpontok beruházásainak előkészítéséért és megvalósításuk irányításáért is.

 

A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök a Miniszterelnökséget vezető miniszter útján irányítja. Dr. Simicskó István tevékenységét a Miniszterelnökség keretében működő ötfős titkárság segíti. Dr. Simicskó István kormánybiztosi megbízatása május 18-tól 2020. május 17-ig szól - olvasható a határozatban.

 

Harc Givenchyért

1918. május

Világháború a napilapok tükrében: 1918. május 15-től 21-ig. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

Harc Givenchyért – ezzel a címmel jelenik meg egy cikk a Népszavában. „Berlin jelenti: a heves tüzelést amely az Ypern-fronttól Bailleulig Flandriában 13-án reggel az egész fronton tartott, ellenséges támadások nem követték. Ennek dacára több erős ellenséges csoportosulást a németek tűz alá vettek és szétszórtak. Késő este és éjjel újból megerősödött az ellenséges tevékenység. Különösen a Kemel-hegység ellen és ettől nyugatra Bailleul felé, Givenchy ellen az angolok részlettámadást intéztek és azt többször megismételték. E támadásnál az ellenség különösen súlyos veszteséget szenvedett. A német állások kivétel nélkül kezeink között maradtak.”

Tovább olvasva a lapot megtudhatjuk, hogy Japán politikáját nem befolyásolhatják más országok kívánságai. „Nem látja be annak szükségességét, hogy csapatokat küldjenek Szibériába, kivéve, hogy ha különleges japán érdekek követelik. Kato (szerk.: miniszterelnök) elismeri, hogy a német befolyás komolyan érvényesül, a helyzetet azonban nem tartja olyan válságosnak, hogy Japánország kénytelen lenne azonnal igénybe venni minden segítő forrását, hogy készen legyen bármilyen eshetőségre.”

„A megszállott francia területen velő városoknak lövetését a francia tüzérség még tovább folytatja. Május 15-től május 16-ig Laont 81 lövés érte” – olvasható a napilapban.

A Népszava címlapon közli, hogy lejár a zsírjegy: „Hétfőn megint lejár a zsírjegy, megint új gond gyötri a szegénységet. Ha már keservesen kikereste a szegény ember a zsírra való pénzt, akkor még új csatát kell kezdenie a szegény asszonynak a zsírjegy beváltásáért. Ennek az új csatának ácsorgás a neve és szomorú gyötrelmül beiktathatta volna Dante a pokol egyéb kínszenvedései és gyötrelmei közé (…).”