Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

NATO EGYÜTTMŰKÖDÉS

Tátralomnic, 2018. november 14-15.

A NATO-t és az Európai Uniót is erősíti a V4-ek együttműködése. A NATO és az EU aktuális biztonsági-védelmi kezdeményezéseiről, valamint a visegrádi országok együttműködésének további lehetőségeiről tárgyaltak november 14-15-én a szlovákiai Tátralomnicon a V4-ek védelmi miniszterei.

A szerda esti munkaülésen dr. Benkő Tibor, Magyarország honvédelmi minisztere üdvözölte a V4 Összhaderőnemi Logisztikai Támogató Csoport Parancsnokság (V4 JLSG HQ) létrehozásáról szóló Egyetértési Megállapodás aláírását, amely az első olyan állandó közös képesség alapjait teremti meg, amelyet a Visegrádi országok felajánlnak a NATO számára. Az egyetértési megállapodás aláírása az első lépés, de még rengeteg munka vár a V4-re a képesség 2020-as teljes készenlétének eléréséig – fogalmazott a magyar védelmi miniszter.

A fórum második napján a november 19-20-án esedékes brüsszeli EU védelmi miniszteri találkozó előkészítése volt a középpontban. A honvédelmi tárca vezetője a téma kapcsán hangsúlyozta, hogy nagy szükség van a NATO és az Európai Unió közötti együttműködés fejlesztésére, valamint a szükségtelen duplikaciók elkerülésére. Szintén kiemelt figyelmet kell fordítani: a walesi vállalás teljesítésére, illetve a keleti és a déli kihívások kezelése közötti egyensúly fenntartására – tette hozzá.

Dr. Benkő Tibor tájékoztatta kollégáit arról, hogy a „Zrínyi 2026” hosszú távú haderőfejlesztési program keretében megvalósítjuk minden NATO képességcélunkat, továbbá Magyarország eddig is és a jövőben is 100 százalékosan feltölti a hozzá tartozó NATO-beosztásokat.

A tanácskozást követő sajtótájékoztatón a védelmi miniszterek egyhangúan kijelentették, hogy a V4-ek közötti együttműködés nemcsak a Visegrádi országokat erősít, hanem a NATO-t és az Európai Uniót is. 2019-től Magyarország a védelmi költségvetés több mint 20 százalékát modernizációra fordítja, és fenntartja ezer fős nemzetközi békeműveleti hozzájárulását, melynek fókuszában a NATO-műveletek és a Nyugat-Balkán áll.

A találkozó eredményeként a V4 országok miniszterei egyhangúlag üdvözölték Horvátország csatlakozási szándékát a 2019 második félévében szolgálatba lépő V4 EU harccsoporthoz. A V4 országok egyetértettek abban, hogy a délről érkező kihívásokra a NATO-nak megfelelő figyelmet kell fordítania. Ezért Magyarország támogat minden kezdeményezést, amely a terrorizmus és a tömeges migráció elleni közös küzdelmet erősíti. A BREXIT tárgyalásokkal kapcsolatban a honvédelmi miniszter kijelentette, hogy a kilépés nem befolyásolhatja negatívan a katonai együttműködést, ezért Magyarország támogatja egy védelmi miniszteri szintű ülés összehívását V4+Egyesült Királyság formátumban.

 

 

 

 

 

 

TECHNIKÁNK

Zrínyi 2026

A haderő technikai téren is átlépett a 21. századba. „A kormány azt várja tőlünk, hogy erős, ütőképes, modern honvédséget hozzuk létre, amelyik meghatározó a térségben. Ehhez pedig nagyon nagy szükség van a kutatásra, a fejlesztésre és az innováció területén minden olyan dologra, amely ezt megalapozza” – hangsúlyozta dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter Zalaegerszegen, november 12-én, hétfőn.

Az „Autonóm on-és offroad járművek katonai alkalmazásának lehetőségei” című konferencián tartott megnyitójában a honvédelmi miniszter úgy fogalmazott: a Magyar Honvédség komoly kihívás előtt áll. Hozzátette: rendkívüli fontosságú, hogy létrejöjjön az együttműködés a civil szférával a fejlesztések terén is.

„A hadiipar mindig is mozgatórugója volt a fejlesztéseknek, az új találmányok felfedezésének, kidolgozásának, és mozgatta a polgári tudományok fejlődését is. Ezen a téren van sajnos lemaradásunk, de a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program során ezt is kiküszöböljük” – mondta dr. Benkő Tibor. Hozzátette: a korszerű együttműködés során közösen tudunk fejlődni, és így sokkal eredményesebbek tudunk lenni. Kiemelte: korszerű, modern gondolkodású fiatalok szolgálnak a Magyar Honvédségben, és ezt a civil szférával együttműködve kell kamatoztatni, mégpedig az ország biztonságának érdekében.

Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter köszöntőjében elmondta: a technológia területén manapság mindennaposak az olyan kulcsszavak, mint mesterséges intelligencia, robotizáció és önvezető járművek. Hozzáfűzte, hogy a Zalaegerszegen megvalósuló állami beruházás a hadiiparnak is komoly lehetőségeket kínál.

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, az MH Logisztikai Központ szervezte konferencián a meghívott katonai vezetői állomány képet kaphatott a szakterületen jelenleg is zajló fejlesztésekről, valamint egy bemutató keretében megtekinthette az Autóipari Próbapálya Zala Kft. tesztpályáját is.

SZÁZ ÉVE - 2018.11.

1918 – 2018

1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a franciaországi Compiegne közelében, egy vasúti kocsiban a fegyverszünetet az antanthatalmakkal, ezzel véget ért a négy évig tartó első világháború.

A háború a nyugati fronton gyorsan állóháborúvá merevedett, a patthelyzeten az időről időre megindított, rendkívüli véráldozatokat követelő offenzívák sem tudtak érdemben változtatni. Miután az antant (Nagy-Britannia és Franciaország) oldalán hadba lépő Egyesült Államokból 1917 végén kezdtek megérkezni az első csapatok, a német hadvezetés 1918 márciusában egy végső támadással akarta kierőszakolni a döntést. Az offenzíva újfent elakadt, júliusban a németeknek a Marne folyó mögé kellett visszavonulniuk.

© AFP / PHOTO12 / Ann Ronan picture library

Az antantnak viszont augusztus elején az amiens-i csatában sikerült az áttörés, és lassú, de kitartó hadműveletekkel felőrölték a németek erejét, harci szellemét. Amikor szeptember végére már a Hindenburg-vonalat is fel kellett adniuk, Erich Ludendorff és Paul von Hindenburg tábornokok, a hadsereg vezetői közölték II. Vilmos császárral, hogy azonnali fegyverszünetre van szükség. A feltételeket azonban - többek között a demokratizálást és a hadsereg visszavonását a régi határokra - Berlinben túl keménynek találták, a harcok folytatódtak.

Szökik a császár! A kompromisszumos béke reményében mégis reformokba fogtak: október 28-án a Reichstag alkotmánymódosítással korlátozta a császár jogköreit, Németország papíron parlamentáris monarchiává alakult át, a vereségekért bűnbaknak megtett Ludendorffot menesztették. Az új kormány, amelyben a szociáldemokraták is helyet kaptak, tárgyalásokat ajánlott az antantnak, amely ennek egyik előfeltételéül II. Vilmos lemondását szabta.

Október 30-án, miután elterjedt a hír, hogy a flottát egy utolsó nagy összecsapásra akarják kivezényelni, a kieli támaszponton a matrózok megtagadták az engedelmességet. November 3-án a lázadókra sortüzet adtak le, a felkelés másnap átterjedt a városra, majd egész Németországra. Tüntetések, sortüzek, sztrájkok követték egymást, katonatanácsok alakultak, Bajorországban november 7-én elkergették a királyt, de a császár húzta-halogatta a lemondást.


II. Vilmos császár

© Wikipedia

November 9-én Berlinben is általános sztrájk kezdődött, és az erre még mindig csak szóban hajlandó II. Vilmos helyett Max von Baden kancellár önhatalmúlag hirdette ki a császár lemondását, aki Hollandiába menekült. Néhány órával később a szociáldemokrata Philipp Scheidemann a Reichstag erkélyéről kikiáltotta a köztársaságot, a sokkal radikálisabb, Karl Liebknecht vezette "független" szociáldemokraták viszont a szocialista köztársaság létrejöttét deklarálták. Ezzel győzött a forradalom, és a mérsékelt szociáldemokrata Friedrich Ebert vezette új kormány mellett radikális tanácsok is alakultak. Ebert hamarosan kiegyezett a tábornokokkal, akik elismerték a politikai hatalom birtokosának, de ennek fejében autonóm tényezőnek kellett tekintenie a hadvezetést, és a hivatalnoki kar is a helyén maradt.

Az a bizonyos vasúti kocsi! A németországi események láttán az antant is szorgalmazni kezdte a tárgyalásokat. A küldöttségek november 8-án a Párizstól alig száz kilométerre fekvő compiegne-i erdőben, az antant főparancsnok Ferdinand Foch marsall szalonkocsijában ültek össze. A háromnapos tárgyalás eredményeként 1918. november 11-én aláírt fegyverszüneti szerződés úgy rendelkezett, hogy a nyugati arcvonalon hat órán belül be kell szüntetni az ellenségeskedést a szárazföldön és a levegőben, a német hadseregnek 15 napon belül ki kell vonulnia Belgium, Franciaország és Luxemburg megszállt területeiről és Elzász-Lotharingiából.

A frontvonal ekkor még Antwerpentől, Brüsszeltől, Luxembourgtól és Strasbourgtól 40-47 kilométerre nyugatra húzódott. Az 1914. augusztus 1. előtti német határok mögé történő visszavonás az Oroszországban tartózkodó német erőkre csak egy olyan időpontban vonatkozott, amelyet "az ottani helyzetre való tekintettel" a szövetségesek megfelelőnek fognak találni.

A német hadsereg jó állapotban volt köteles átadni a nyugati hatalmaknak 5000 tüzérségi löveget, 25 ezer géppuskát, 3000 aknavetőt, 1700 vadász- és bombázó repülőgépet, továbbá 5000 mozdonyt, 150 ezer vasúti kocsit, 5000 teherautót, az összes tengeralattjáróját és 74 korszerű felszíni hadihajót. Az eredetileg 36 napra kötött fegyverszünetet az 1919-es versailles-i békeszerződés megkötéséig sorozatosan meghosszabbították.

A Nagy Háború következményei! Érdekesség, hogy a második világháborúban, 1940. június 22-én a hitleri Németország bosszúként ugyanebben az erdőben, ugyanebben a vasúti szalonkocsiban íratta alá a Franciaország feltétel nélküli megadásáról, területe kétharmadának német megszállásáról szóló fegyverszüneti egyezményt.

Az első világháború szomorú egyenlege: mintegy 10 millió elesett katona a frontokon, ugyanennyi ember halt meg járványok, főként az 1918-19-es spanyolnátha miatt és éhezés következtében.

© Wikipédia

A harcok során vetették be először a tankot és a vegyi fegyvert, valamint nagy számban harci repülőgépeket és tengeralattjárókat.

A háborúban négy birodalom omlott össze: a német, az osztrák-magyar, az orosz és az oszmán, ezek romjain ugyanakkor Finnországgal, a balti államokkal, Lengyelországgal, Ausztriával, Magyarországgal, Csehszlovákiával és a későbbi Jugoszláviával kilenc "új" állam jött létre. A háborút követő béke egyik nagy vesztese Magyarország lett, amely elvesztette területének és lakosságának kétharmadát, és hárommillió magyar került kisebbségként az új határokon túlra.

Voci del Bosco - 2018.11.

Treviso, 2018. nopvember 11.

Voci del Bosco di Giavera del Montello

È FINITO CON UN GRANDISSIMO, LUNGHISSIMO E SENTITO APPLAUSO il nostro ultimo appuntamento con la Grande Guerra. Gianluca ha davvero toccato il cuore di tutti, compresi il Presidente della Sezione ANA di Gorizia, Paolo Verdoliva, e la rappresentante del Comune di Gorizia, Patrizia Artico che, con gli occhi lucidi hanno dato commiato alla serata. Presenti anche i figli del "nonno Ettore" protagonista del recital, rispettivamente il papà Gabriele e lo zio Italo del nostro Gianluca. La serata è poi proseguita presso la sede degli Alpini in via Morelli dove un abbondante pastasciutta è stata irrorata da buon vino e dalla consueta semplicità e generosità alpina. Grazie davvero a tutti.

Fordítás:”Egy hatalmas, nagyon hosszú és őszinte tapssal végezte az utolsó randi a nagy háborúban. Gianluca igazán megérintette mindenki szívét, beleértve az ana szakasz, paolo verdoliva, és a gorizia-i önkormányzat képviselője, a patrizia sarkvidéki, aki tiszta szemekkel adott az estét. A "nagypapa ettore" főszereplő is jelen van a preambulumbekezdést, apa gabriele és italo bácsi. Az este ezután a alpinik-n keresztül folytatódott a alpinik keresztül, ahol a jó bor és a szokásos egyszerűség és az alpesi nagylelkűség permetezett a finom tésztát. Köszönöm szépen mindenkinek”.

 

Jenő Palotai: Az I. Világháború befejezésének 100 évfordulója alkalmából Trevisoí Barátaink a Voci del Boscó Híres Alpesi Tartalékosok Kórusa –Együttműködő Partnerünk - egyik, sikeres koncertjük alkalmából, köszöntöttük Gian Luca Valle tartalékos főhadnagy Urat a Kórus vezetőjét. Nagyrabecsüléssel és kellemes emlékekkel gondolunk vissza a 2013 évi látogatásukra és a 2014 évi viszont látogatásunkra, ahol a Nagy Háború számos, szépen gondozott emlékhelyét kerestük fel és tisztelegtünk az Elesett Hősök emlékei előtt! Nagyszerű Bajtársaknak ismerhettük meg Őket, valamint Antonio dal Fabró az ANA Magyarországi képviselőjét és Sallai Imre ny. ezredes Urak felbecsülhetetlen értékű segítő közreműködését! Remélhetően –belátható időn belül- sikerül megteremteni újabb találkozónk szükséges feltételeit!

 

Gianluca Vella: Jenő, grazie di cuore amico colonnello!!!

Jenő ezredes, nagyon szépen köszönöm!!!

 

 

 

Négy év, vérben és vasban!

1914 -1918

Száz évvel ezelőtt, 1918. november 11-én, délelőtt 11 órakor írták alá a fegyverszünetet az antant és Németország képviselői az észak-franciaországi Compiègne mellett, ezzel az első világháború véget ért a nyugati fronton!

Az évforduló alkalmából a Zrínyi Kiadó gondozásában 2014-ben megjelent A NAGY HÁBORÚ 1914-1918 - kézzelfogható hadtörténelemcímű dobozkönyv DVD-mellékletének filmjei - stúdióbeszélgetéseket és dokumentumfilmek – a www.honvedelem.hu hírportálon tekinthetők meg.

Napirenden a közös feladatok

Szolnok, 2018 november 9.

A Magyar Tartalékosok Szövetségének szerepe, lehetőségei az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer és a kadétképzés továbbfejlesztésében, valamint a tartalékos katonák érdekképviseletének kialakításában témakör keretében rendeztek konferenciát november 9-én, az MH Béketámogató Kiképző Központban.

A Magyar Honvédség és a társadalom közti kapcsolat erősítésének további lehetőségeit, az alakulatokkal és a katonai szervezetekkel történő együttműködés szélesítéséből adódó feladatokat, valamint a fiatalok hazafias honvédelmi nevelésében való hatékonyabb szerepvállalás formáit elemezték a témában illetékes szervezetek képviselői, a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) országos elnöksége és helyi szervezete kezdeményezésére Szolnokon.

A konferencia résztvevőit Széles Ernő nyugállományú dandártábornok, a MATASZ elnöke és Drót László ezredes, az MH Béketámogató Kiképző Központ parancsnoka köszöntötték, majd dr. Kedves Gyula ezredes, hadtörténész idézte fel az önkéntes erők megalakításának és fejlődésének 170 éves történetét. Részletesen elemezte az 1848/49-es szabadságharc kirobbanásának politikai előzményeit, a szemben álló felek erőviszonyait, a mozgósítás, a honvédek toborzásának körülményeit – hazánk első, önkéntes jelentkezésen alapuló katonai szervezetének, a Nemzetőrségnek a megszervezését. Térségünk és a világ biztonságpolitikai helyzetének elemzését - az Egyesült Államok, Kína és Oroszország meghatározó szerepének tükrében - dr. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő vázolta fel. Az előadásából fennmaradt időben pedig a tanácskozás résztvevőinek aktuális kérdéseire válaszolt.

Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelő helyettes államtitkára előadásában összegezte az iskoláskorúak kadétképzésének alakulását, illetve a MATASZ-szervezetek együttműködését a kadétképzés segítésében, valamint a honvédelmi érdekegyeztetés terén elért eddigi eredményekről is szólt. Egy-egy témakört érintve pedig - a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program és a Magyar Honvédség Parancsnoksága közeljövőben történő megalakítása tükrében - részletesen felvázolta az együttműködés erősítésének lehetőségeit és területeit.

Szabó László dandártábornok, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnokhelyettese az önkéntes területvédelmi tartalékos alegységek megalakításának feltételrendszerét, gyakorlati végrehajtását és jelentőségét elemezte, részletesen ismertetve a feltöltöttség mértékét is, majd  összefoglalta a MATASZ országos elnökségével és a tagszervezetekkel történő jövőbeni együttműködés lehetőségeit.

A konferencián a Honvédelmi Sportszövetséget Kálmán Péter képviselte. A szövetség sportszakmai igazgatója eddigi működésük főbb tapasztalatairól tájékoztatta a résztvevőket, valamint kitért a fiatalok hazafias honvédelmi nevelése terén kínálkozó, még kiaknázatlan lehetőségekre is. A különböző állami, önkormányzati szervezetekkel és a civil közösségekkel való folyamatos együttműködés napi feladatait pedig Pető Sándor, a MATASZ Borsod–Abaúj–Zemplén megyei elnöke összegezte.

A konferencia tapasztalatait a szervezők nevében a MATASZ elnöke, Széles Ernő nyugállományú dandártábornok foglalta össze, aki zárszavában - az elhangzottak figyelembevételével – a Magyar Honvédség és a társadalom közti kapcsolat erősítésének további lehetőségeit is elemezte.

 

Országos konferenciát szervezett a MATASZ

 

Szolnok, 2018. november 9.

 

A MATASZ elnöksége kezdeményezésére és szervezésében: A Magyar Tartalékosok Szövetsége szerepe, lehetőségei az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszer, a Kadétképzés tovább fejlesztésében és a tartalékosok érdekképviseletének kialakításában címmel országos konferenciára került sor a MH Béketámogató és Kiképző Központ Szolnoki objektumában. A Csongrád megyei résztvevőket Fróman Gábor t.mk. őrnagy megyei elnök vezetésével, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei tiszteletbeli elnök és Pál Mihály t. őrnagy Szeged járási elnök képviselte.

 

A nagyon jelentős kérdésekben a kiválóan felkészült, és rangos előadók egymást követve mutatták be az egyes területek fontosságát, lehetőségeit, és ebből adódóan azokat a területeket, ahol a MATASZ szervezeti rendszerének megerősítése után jó lehetőségeket kaphat, a feladatokból megvalósítható tennivalók teljesítésében.

 

Bevezető köszöntőt Baán Norbert ömt alezredes Úr a MATASZ elnökség tagja, és Drót László ezredes Úr a MH BTKK Parancsnoka mondott! Megköszönték a szép számú megjelenteknek az érdeklődést a konferencia, és az egyes előadások iránti érdeklődést! Drót ezredes Úr, köszöntőjében elmondta, hogy házigazda-ként igyekeztek jól felkészülni, és azt szeretnék, hogy ilyen igyekezetük egy részét „ajándékként” magukkal vinnék a résztvevők, emlékezve a Kiképző Központ szorgalmas és fontos szerepére.

 

Hadtörténeti előadás keretében emlékeztünk meg a MH megalakulásának 170 évfordulójáról, melyben az előadó értékes elemzésében ki tért a szükség esetén mozgósítható tartalékokról ki emelten a mozgósítás útján behívásra kerülő tartalékok kiemelten a tartalékos katonákról, visszamenőlegesen a Szabadságharc eseményeitől, az I. Világháborús, majd a II. Világháború ezzel összefüggő mozgósítási eseményeiről. Tájékoztató előadást tartott Dr. Nógrádi György egyetemi tanár, biztonságpolitikai szakértő hazánk biztonságpolitikai helyzete címmel.

 

Erdélyi Lajos humánpolitikáért felelős helyettes államtitkár, nagyon tartalmas előadást tarott az iskoláskorú fiatalok (közép és felsőfokú képzésben résztvevők) körében a kadét, illetve a tartalékos tisztképzés lehetőségeiről, fontosságáról, a tartalékosok körében végzendő érdekképviselet lehetőségeiről, szükségességéről. Mindezen feladatok hogyan jelenhetnek meg a Magyar Tartalékosok Szövetsége szervezeti rendszereiben, különös tekintettel a Területvédelmi Tartalékosok „rendelkezésre állási időszakában”!

 

Érdekes tartalmas előadást tartott Szabó László dandártábornok Úr az MH HFKP Parancsnok helyettese, az ÖTT rendszer szervezésének eddigi tapasztalatairól, elért eredményeiről, további terveiről, mindezt be ágyazva a Zrínyi 2026 haderő fejlesztési terveibe. Számos területét jelölte meg a MH ebben a feladatban résztvevő területi szervei és a MATASZ szervezetek együttműködésének fontosságát és lehetőségeit elemezve.

 

A Honvédelmi Sportszövetség képviselője szintén az együttműködés számos területét jelölte meg, ahol a Tartalékosok Szövetsége főképpen, a kadét képzés rendszerében, a tömegsportok területén végezhet eredményes munkát. A pályázati lehetőségek sokaságán át, jelentős anyagi eszközök is segíthetik a területeinken folyó minőségi és tömegsport tevékenységet, legfőbb képen a fiatalok, de a behívható korú hadkötelesek és a tartalékosok körében.

 

A konferenciát Széles Ernő ny. dandártábornok Úr foglalta össze. Megköszönte az értékes előadásokat, a résztvevők érdeklődését, Örömét fejezte ki annak, hogy a lehetőségek a fiatalok, az ÖTT szolgálat rendszere és a kadétképzés, az érdekképviselet megfogalmazása új lehetőségeket, távlatokat tárt fel a MATASZ munkájában. Fel hívta a figyelmet, hogy ez a munka teljes összhangban van a Zrínyi 2026 haderő fejlesztési tervekkel, melyek megtisztelő, fontos feladatokat tartalmaz a honvédelem ügye iránt érdeklődő és felelősséget érző Társunk számára! Nagy, megtisztelő, szép, hosszantartó feladatról van szó! Magvasan a jövendő teendőt módszerét úgy fogalmazta meg, hogy MENNI-MENNI-MENNI érthető, értékes feladatokról van szó, melyben a MATASZ is tud eredményesen munkálkodni!

 

A jó hangulatú tanácskozást egy kiválóan megszervezett és logisztikai szempontból is kifogástalanul megvalósított, álló fogadás alkalmából Szabó László dandártábornok Úr köszönte meg a résztvevők érdeklődését.

 

A konferencia után megtekintettük az értékes kiállításokat, hagyományőrző bemutatókat, technikai eszközöket, érdekes anyagokat. Köszönet az értékes, igényes előadóknak, a szervezőknek és a rendezőknek.