Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

KARÁCSONY - HM 2017

Budapest, 2017. december 15.

„Azt a fegyvertárat is fel kell töltenünk, ami a szívünkben van” A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetőit látta vendégül dr. Simicskó István honvédelmi miniszter a már hagyománnyá vált év végi rendezvényen.

Már látszanak a Magyar Honvédségben megindult fejlesztések eredményei, a tárca vezetése pedig továbbra is a katonák megbecsülését tartja a legfontosabbnak – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter december 15-én, Budapesten. Kiemelte a csapatszellem, az együttműködés és együvé tartozás fontosságát is. Dr. Simicskó István akkor is hangsúlyozta, amikor 2015-ben a tárca vezetője lett, hogy ő is csapatjátékos. Köszöntőjében úgy fogalmazott: a magyar állampolgárok szemében a haderő számít a legmegbízhatóbb intézménynek. „Ez az önök munkájának köszönhető, de nem állhatunk meg itt” – szögezte le. Mint mondta, a megindult fejlesztések eredményei részben már látszanak, de további nagy feladatok vannak még hátra.

A miniszter részletesen szólt az elért eredményekről. Kiemelte, hogy erősödött a honvédség megtartóképessége: miközben 2015-ben 70 fővel több távozott a haderőből, mint ahányan érkeztek, a tavalyi évet már 440 fős, az ideit pedig 1015 fős pozitív mérleggel zárta a szervezet. Szintén bővülés tapasztalható az új, területvédelmi alapokra helyezett önkéntes tartalékos rendszerben, amelynek keretében ma már több mint hatezren veszik ki részüket a haza védelméből.

A honvédelmi költségvetés növekedése számos lehetőséget ad az ütemezett modernizációra, és a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megindult a Magyar Honvédség tényleges fejlesztése is. Az egyik fő irányelv, hogy mindig a katona álljon a középpontban. Dr. Simicskó István hangsúlyozta: a megbecsülés nagyon fontos eleme, hogy a katonák tervezhető és kiszámítható körülmények között láthassák el feladataikat. Ennek jegyében tovább folytatódik az illetményemelés. Az év végének közeledtével mindenki megkapta az ilyenkor esedékes, 45 ezer forint értékű juttatást Erzsébet-utalvány formájában, közel ötezer katona pedig teljesítményjuttatásban is részesült elöljárói javaslat alapján. 2018. március 31-ig a teljes állomány megkapja az új gyakorló egyenruhát, de az illetékes szakemberek már dolgoznak az új köznapi egyenruha tervein is. A technikai eszközök modernizációjáról szólva a miniszter – többek között – megemlítette a légi szállítási képesség ügyét, amely a tél folyamán rendeződik, a helikopterek üzemidő-hosszabbítását, valamint az új buszok beszerzését és a gépjárműparkon belül esedékes cseréket.

Dr. Simicskó István úgy fogalmazott: a nyugati világra, elsősorban Európára jellemző zűrzavaros, szellemi-spirituális válságban különösen fontos az összetartás, a közösséghez tartozás, a lényeglátás érzése. Az adventi időszak lelki feltöltődése segít abban, hogy megerősítsük hitünket az előttünk álló küzdelmekhez. „Mindenkinek szüksége van arra, hogy lelkében is megerősödjön, mert nagy feladatokat vállaltunk. Azt a fegyvertárat is fel kell töltenünk évről évre, ami a szívünkben van” – mondta a miniszter, aki minden megjelentnek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánt.

GARANCIA - 2017. december

Budapest, 2017. december 6.

A kormány garantálja a katonák magas szintű megbecsülését. Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága.

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program példátlan katonai fejlesztéseket tesz lehetővé Magyarországon, ezek révén pedig tovább emelkedik majd a katonák megbecsülése – mondta el dr. Simicskó István honvédelmi miniszter december 6-án Budapesten, a törvényhozás Honvédelmi és rendészeti bizottsága előtti éves meghallgatásán.

Megtartotta éves beszámolóját az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. A testület ülésén részt vett dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök, valamint Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója.

Középpontban a katona

A miniszter beszámolójában elmondta: Magyarország ma a világ egyik legbiztonságosabb országa, ami nagymértékben köszönhető a honvédségnek és a rendvédelmi szerveknek. Dr. Simicskó István emlékeztetett: hazánk biztonsága három pilléren nyugszik: a Magyar Honvédség képességein, a NATO szövetségi rendszerén, illetve a magyar állampolgárok áldozatkészségén, hazafias elkötelezettségén. A biztonság ugyanakkor nem állandó, nap mint nap dolgozni kell érte, a korábbi feladatok mellett megfelelve a modern kor újabb és újabb kihívásainak is. Ennek érdekében a kormány a honvédség működőképességének megtartása mellett jelentős fejlesztésekről döntött. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egy olyan komplex, átfogó, hosszú távú terv, amilyenre a rendszerváltás óta nem volt példa. Hazánk a NATO felé is vállalta, hogy Magyarország honvédelmi költségvetésének mértéke 2024-re eléri a GDP 2 százalékát. A miniszter hangsúlyozta: fontos cél, hogy a haderőfejlesztési programnak része legyen a hazai hadiipar újraélesztése, a Zrínyi 2026 égisze alatt hozott döntéseket pedig minden tekintetben katonacentrikus szemlélet jellemzi.

Dr. Simicskó István hangsúlyozta: a Magyar Honvédségnek helyt kell állnia a munkaerőpiacon, az utóbbi időszakban pedig javult a szervezet megtartóképessége. Ennek fő kulcsa természetesen az ütemezett illetményemelések végrehajtása: ezek célja, hogy a 2015-ös bérekhez képest 2019-re átlagosan 50 százalékkal magasabb illetményben részesüljenek a katonák. A katonai hivatás ugyanakkor a ruházat és az egyéb egyéni felszerelési eszközök bővítése, fejlesztése okán is vonzóbb lett. A katonákat meg kell becsülni, a kormány ezt a jövőben is garantálja – szögezte le dr. Simicskó István.

Új alapokra helyezett tartalékos rendszer

A honvédelmi miniszter részletesen szólt az új, területvédelmi alapokra helyezett önkéntes tartalékos rendszerről is. Ebbe eddig több mint ezren regisztráltak, a cél pedig az, hogy 2026-ra mintegy húszezer fő tartalékossal rendelkezzen a haderő, és mind a 197 járásban legyenek tartalékos egységek. Mindez kiváló lehetőség arra, hogy a magyar állampolgárok – akik a fentebb említett „harmadik pillért” alkotják – részt vehessenek a haza védelmében, amely nemzeti ügy. Dr. Simicskó István kiemelte: ezen a területen az elmúlt években áttörés történt, hiszen 2004-ben, a sorkötelezettség szüneteltetésével az akkori vezetés a nyilvántartási rendszert is annullálta, ami komoly problémákat okozott. Mint fogalmazott, mindenki tisztában van vele, hogy a sorállományú rendszer nem működött jól, de kivezetésével párhuzamosan el kellett volna kezdeni fejleszteni a tartalékos rendszert is. „2010-ben tizenhét tartalékosunk volt, ami tarthatatlan állapot” – mondta a miniszter.

A honvédség a Honvédelmi Sportszövetségen keresztül is nyitni kíván a fiatalok felé. Beindult a lőtérfejlesztési program, a középiskolákban brit minták alapján folyik a kadétprogram, és az egyetemeken is nagy az érdeklődés a honvédelmi ösztöndíjprogram iránt.

Dr. Simicskó István rámutatott: a honvédelmi ismeretek tantárgy is népszerű a felsőoktatási intézményekben, és aki a hallgatók közül vállalja, hogy két modulban elvégzi a tartalékos alapkiképzést, félévenként akár 62 340 forint ösztöndíjban is részesülhet. Ez szintén jelentős erősödést jelent a motivációs rendszerben.

Magyarország megbízható szövetséges

Dr. Simicskó István az elmúlt időszak eredményei között emelte ki a különleges rendeltetésű ezred dandárrá bővítését, amely a honvédség arculatában is jelentős erősödést jelent. A Gripen-flotta gépei továbbra is ellátják a magyar és a szlovén légtér védelmét, illetve 2019-ben NATO-vállalás alapján a Baltikumban is ismét ellátja majd ugyanezt a feladatot. Létrejött a NATO magyarországi előretolt vezetés-irányítási törzselemének parancsnoksága Székesfehérváron, ami szintén azt bizonyítja, hogy hazánk megbízható szövetségesnek számít az észak-atlanti szövetségben. Katonáink számos – hazai és külföldi − gyakorlaton vettek részt. Emellett aktívak vagyunk a V4-ek védelmi tevékenységében és a Közép-Európai Védelmi Együttműködésben is, ráadásul jövőre mindkét szervezetben hazánk tölti majd be az elnöki posztot. Sikeres együttműködés folyik a magyar−szerb határon Ausztriával is, amely egy műszaki alakulattal segíti a magyar katonák és rendőrök munkáját az illegális migrációs válsághelyzetben. A határvédelemről szólva a miniszter elmondta: a haderő és a rendőrség, illetve a honvédelmi tárca és a Belügyminisztérium együttműködése egyaránt kiváló ezen a téren. A feladat kezdete óta mintegy 17 ezer katona teljesített szolgálatot a határon körülbelül ötszáz technikai eszközzel.

A missziókat illetően dr. Simicskó István elmondta: Irakban körülbelül kétszáz főre növeltük a kiképzőkontingens létszámát, de szerény növelés történt a Nyugat-Balkánon is, ahol Koszovóban mintegy négyszáz, Bosznia-Hercegovinában pedig körülbelül százhatvan katonánk teljesít szolgálatot. Afganisztánban jelenleg több mint száz fővel vagyunk jelen.

Fejlesztések minden fegyvernemi kultúránál

A konkrét haderő-fejlesztési tervekről szólva dr. Simicskó István azt mondta: remélhetőleg jövő év elején megvalósulhat a szállító repülőgépek beszerzése. Megkezdődött a helikopterflotta megújítása: a meglévő, még használható eszközök megtartása is fontos, ezért több Mi−17-es és Mi−24-es gép üzemidő-hosszabbítása is megindult, de továbbra is cél ezek mellé új eszközök beszerzése is. A szárazföldi erők fejlesztése szintén fontos prioritás, hiszen az ország biztonsága érdekében további logisztikai képességekre és szállítókapacitásra – például teherautókra, különböző páncélos járművekre – van szükség. E beszerzések során a tárca nagyban támaszkodna hazai gyártókra, ismert hazai cégekre is.

Dr. Simicskó István összegzésként úgy fogalmazott: a Magyar Honvédség ellátta feladatait az elmúlt időszakban, a katonák pedig megérdemlik a társadalom megbecsülését, hiszen esküjükkel vállalták, hogy akár életüket is feláldozzák a hazáért.

A katonák áldozatos munkájáról a bizottság elnöke és valamennyi tagja elismerően szólt és megköszönte azt. A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportáltól vettük át.

More Articles...

 1. TARTALÉKOSOKRÓL MINDENKINEK
 2. Legyél Te is 37-es! - Toborzás
 3. ROBBANÁS
 4. Áldott Advent második vasárnapját
 5. Fegyverszünet
 6. ZRINYI 2026 - Miskolc
 7. Szeged Grand Prix 2017 - Versenykiírás
 8. MEGSZÁLLÁS
 9. Meghívó - Hegyi Endre kiállítása - Szentes
 10. Gratuláció - Fróman Gábor kinevezése
 11. Új elnök a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetőség élén
 12. Emlékeztető a tagdíjelszámolásról
 13. Küldöttgyűlés
 14. TISZTÚJÍTÁS
 15. ÜNNEPÉLYES KATONAI ESKÜ
 16. FEGYVERSZÜNETET ÉS BÉKÉT
 17. M E G H Í V Ó a 2017-es taggyűlésre
 18. Katonának lenni embert próbáló feladat
 19. Az I. világháború emberi oldalának kiállítása
 20. Jótékonysági futás Szőregen
 21. Első világháborús fotókiállítás - Meghívó 2017. november
 22. FEJLESZTÉS
 23. KÖSZÖNET Russéból
 24. SZÁZ ÉVE - 2017. november
 25. CAPORETTÓ
 26. Halottak napja - 2017.
 27. Tagdíjfizetés - EMLÉKEZTETŐ
 28. Gyújtsunk gyertyát minden katonasíron...
 29. KATONÁK
 30. Márotn napi vigasságok és libabál Tápén
 31. Október 28-29. megtörtént az óraátállítás
 32. 6 órás állóképességi futás az újszegedi ligetben
 33. 1956-OS FORRADALOM
 34. II. Haditorna Verseny
 35. KOSZORÚZÁS - 2017. Harkány, Beremend
 36. MATASZ Biztos Pillér
 37. ZRINYI 2026
 38. HADITORNA
 39. A honvédelmi miniszter köszöntő levele
 40. Ha nem gondozod a fát, ...
 41. VII. Dél-Alfödli Harmónikafesztivál meghívó
 42. ESKÜ
 43. NEMZETI GYÁSZNAP
 44. HÁBORÚ AZ ÉGEN ÉS A TENGEREN
 45. Szerb meghívó
 46. HÁRTOMOLDALÚ TANÁCSKOZÁS
 47. LÁZADÁS
 48. Tápéi Búcsú
 49. Nemzeti Vágta
 50. Honvédsuli felhívás!!!