Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

KADÉTOK VERSENYE

Szentes, 2019. szeptember 26.

Hagyományteremtő szándékkal indított hadtörténelmi vetélkedősorozat a Honvédelmi Minisztérium Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály a Honvéd Kadét Programba bekapcsolódott középiskolák diákjai számára. Szentesen, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél szeptember 26-án megrendezett országos döntő témái II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulójához kapcsolódtak.

Középiskolás diákok részére szerveztek a Rákóczi-emlékévhez kapcsolódó vetélkedőt a szentesi műszaki ezrednél – a Magyar Honvédség egyetlen olyan alakulatánál, amely az egykori erdélyi fejedelem nevét viseli. A vetélkedő kétfordulós volt: a Honvéd Kadét Programban résztvevő iskolák részére küldött feladatlapokat legeredményesebben kitöltött hat csapatot hívták meg az országos döntőre.

A diákokat Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte. Fair versenyt, kitartást, történelmi ismereteik gyarapítását kívánva a csapatok tagjainak beszédében hangsúlyozta: „A haza védelme szent dolog, amelyet tovább kell adni a következő nemzedékeknek. Ehhez pedig elengedhetetlen az olyan nemzeti hőseink életének, történelmi tetteinek az ismerete, mint amilyen II. Rákóczi Ferenc is volt.”

Miután Antal László ezredes, a házigazda műszaki ezred parancsnoka tájékoztatta a diákokat az alakulat alaprendeltetéséből adódó feladatairól, a csapatok tagjai – a verseny forgatókönyvét több pontban is átrendező zuhogó eső miatt – az akadálypálya helyett, a tornateremben bizonyították fizikai állóképességüket és kitartásukat. 

Délután a diákok megtekintették az alakulat csapatmúzeumát, majd megkezdődött a II. Rákóczi Ferenc, valamint a kora meghatározó személyiségeinek életét, a szabadságharc eseményeit feldolgozó vetélkedő; amelyen a szombathelyi Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium, a PSZC Faller Jenő Szakközépiskola Várpalota, a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Kollégium, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, valamint a két csapattal indult abonyi Kinizsi Pál Gimnázium diákjai hét témakörben mérték össze felkészültségüket.

Az eredményhirdetés előtt a csapatok tagjai és kísérőik megnéztek egy látványos búvárbemutatót, majd az írásban leadott válaszaik helyességét, a szituációs játékokban nyújtott teljesítményüket és a korabeli katonadalok ismeretét prof. dr. Csikány Tamás ezredes főosztályvezető, valamint segítői: dr. Négyesi Lajos ezredes és dr. Mészáros Kálmán értékelték.

A HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály által, hagyományteremtő céllal indított, Rákóczi-emlékévhez kapcsolódó vetélkedőt a PSZC Faller Jenő Szakközépiskola Várpalota – Deák Anna Flóra, Szimler Patrícia, Orosz Gergő, Zimmermann Olivér alkotta – csapat nyerte. A diákokat a versenyre Szabóné Lepsényi Klára kísérte el. Második helyen a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium válogatottja végzett, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig a Premontrei Rendi Szent Norbert Gimnázium diákjai állhattak fel. Az országos versenynek helyet adó MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred parancsnoka által felajánlott különdíjat a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium és Kollégium Haj-Rákóczi fantázianéven indul kollektívája vihette haza.

HADERŐFEJLESZTÉS 2019.09.

Debrecen, 2019. szeptember 23.

Előadást tartott Debrecenben a honvédelmi miniszter. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program aktualitásait mutatta be szeptember 23-án, hétfőn Debrecenben Benkő Tibor honvédelmi miniszter. A tárcavezető hangsúlyozta: a honvédelem össztársadalmi ügy, amiben mindenkinek feladata van.

A miniszter a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalban, a helyi védelmi bizottság tagjai, a közigazgatásban tevékenykedők, aktív, tartalékos és nyugállományú katonák előtt tartott előadásában elmondta: a gyorsan változó biztonsági környezetben Magyarországnak önállóan is készen kell állnia arra, hogy megvédje magát. A NATO elvárásai szerint is katonai értelemben felkészült tagállamokra van szükség, hogy ezáltal az egész szervezet erősebbé váljon. A veszélyek közül kiemelte a migrációs válságot, a terrorizmust és az instabil európai, illetve az észak-afrikai régiókat, államokat. „A legfontosabb érdekünk, hogy környezetünkben béke és biztonság legyen” – hangsúlyozta Benkő Tibor. Hozzátette: ugyanakkor mindig készen kell állni, hogy értékeinket, szokásainkat és vallásunkat megvédjük. 

„Ezért döntött úgy a kormány, hogy Magyarországnak szüksége van egy erős, ütőképes, hazája iránt elkötelezett, lojális, jól kiképzett, felkészített katonákból álló, kiváló technikai eszközökkel felszerelt honvédségre. Azért, hogy a békét és a biztonságot bármikor garantálni tudjuk” – emelte ki a tárcavezető. Ehhez a kormány a megfelelő forrásokat biztosítja, így a honvédelmi költségvetés folyamatosan bővül: 2018-ban több mint 427 milliárd forint volt, 2019-ben pedig már mintegy 513 milliárd forint. A NATO elvárásainak megfelelően 2024-re elérjük, hogy a GDP 2 százalékát védelmi célokra költsék – mondta.  

Ahhoz, hogy valóban modern honvédséget tudjanak építeni, új katonai életpályára, az igényeknek megfelelő képzésekre van szükség. Ezzel párhuzamosan pedig be kell vonni a honvédelem ügye iránt elkötelezett civileket is: ezért jött létre a területvédelmi elven szerveződő önkéntes tartalékos rendszer. Jelenleg 8900 fő szolgál önkéntes tartalékosként, de a cél, hogy 20 ezer legyen az összlétszámuk, ezzel párhuzamosan pedig a hivatásos vagy szerződéses katonák létszámát 30 ezerre emelik.

A modernizáció természetesen a katonák egyéni felszerelését, a haditechnikai eszközöket, a különböző fegyvereket is érinti. Mindent lecserélnek, méghozzá nem „levetett”, hanem újonnan vásárolt eszközökre – fogalmazott Benkő Tibor. Mivel minden katonai képességet újjá kell építeni, ezért szükség van új harckocsikra, repülőgépekre, helikopterekre, légvédelmi rendszerekre és kézifegyverekre. Ha korszerű, a kor kihívásainak megfelelni képes, a régió egyik legütőképesebb hadseregét akarják létrehozni, akkor a vezetés-irányítás rendszerét is át kell alakítani – fűzte hozzá.

A fejlesztések nemcsak a honvédségről szólnak, de az egész ország gazdasági érdekeit is szolgálják. Erre jó példa a hazai hadiipar fejlesztése, a kiskunfélegyházi fegyvergyár beindítása. Ugyanakkor nagy hangsúlyt fektetnek a hadsereg és a társadalom kapcsolatára is, így például a honvédelmi oktatásra, illetve hazafias nevelésre. Jelenleg már 54 olyan iskola van országszerte, amely csatlakozott a kadétprogramhoz, s a számuk folyamatosan bővül. Az elkötelezett és tehetséges fiatalok támogatására szolgálnak a különböző honvédelmi ösztöndíjak, de nagyon népszerűek a honvédelmi táborok, s a különböző sportesemények, haditornák is.

GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOK FÉLIDŐBEN

Szentes, 2019. szeptember 21.

Lánctalpas buldózer és önjáró útprofilozó. Félidejéhez érkeztek a gépkezelői tanfolyamok Szentesen, az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél. A már korábban rendszeresített technikai eszközök mellett a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett új technikai eszközökre is indítottak felkészítést, közülük kettőre most első alkalommal.

Jelenleg öt gépkezelői tanfolyam zajlik a szentesi műszaki ezrednél, amelyből három (PTSZ-M, TMM-3, DTJA-60) minden évben visszatérő feladat. Most első alkalommal azonban a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében tavasszal beszerzett új eszközök közül kettőre, a lánctalpas buldózerre (Case 1650N) és az önjáró útprofilozó gépekre (Case 836C) is tart kiképzést az alakulat műszaki építő százada.

Az ezred jelentős mennyiségű és típusú műszaki technikai eszközzel rendelkezik, amelyek között számos olyan eszköz van, amely más katonai szervezeteknél nem találhatóak meg, vagy nem áll rendelkezésre a szükséges oktatói állomány. Ezért az alakulat évente két alkalommal gépkezelői kiképzést hajt végre.

A szeptember elején kezdődött tanfolyamokra az ezred, valamint a Magyar Honvédség több alakulatától összesen összesen tizenkilenc katonát iskoláztak be. Az elméleti oktatás két szakaszban történt: a kiképzés résztvevői először a tanteremben ismerkedtek a technikai eszközök harcászat-technikai adataival, alkalmazhatóságukkal és igénybevételük szabályaival, majd a telephelyen a műszaki gépekkel – ez alapfeltétele a gyakorlati képzés megkezdésének.

A tanfolyam most a félidejénél tart, a kiképzendő állomány az alakulat gyakorlóterein és a laktanyában tereprendezés, hídépítés, vezetési gyakorlat és famegmunkálás közben sajátítja el a műszaki gépek készségszintű, szakszerű használatát. Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezrednél szervezett gépkezelői tanfolyamok szeptember végén, valamint október elején elméleti és gyakorlati vizsgákkal zárulnak majd.

Katasztrófavédelmi gyakorlat

Csongrád megye, 2019. szeptember 19.

Szőke Lavina: idén Magyarországon rendezték meg a gyakorlatot. Idén hazánk adott otthon a „Blonde Avalanche” – „Szőke Lavina” - elnevezésű, katasztrófavédelmi gyakorlatnak szeptember közepén, Hódmezővásárhely és Sándorfalva térségében. A Tisza-zászlóalj magyar-román-szlovák-ukrán közös alegységének bemutatóját dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese is megtekintette.

 

A Tisza Többnemzeti Műszaki Zászlóalj (TMZ) megalakításáról 2002. január 18-án, Budapesten írt alá megállapodást Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna. A Tisza vízgyűjtő területén bekövetkezett katasztrófák esetén az alegység katonáinak feladata, hogy segítséget nyújtsanak a helyi lakosságnak és részt vegyenek a károk megszüntetésében. A közös kiképzés érdekében a felek minden évben együttműködési gyakorlatot szerveznek, ami a „Blonde Avalanche”„Szőke Lavina” – nevet viseli. A rotációs rendnek megfelelően idén Magyarország volt a gyakorlat házigazdája.

 Ebben az évben a gyakorlaton részt vett Ausztria is. Az Ohiói Nemzeti Gárda kijelölt személyi állománya pedig mentorként csatlakozott a gyakorlathoz, hiszen komoly szakmai tapasztalattal rendelkeznek a katasztrófavédelem terén, s ezekkel segíthetik a meglévő eljárási rendek fejlesztését.

 A gyakorlat záró rendezvényén – szeptember 19-én, csütörtökön – dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese, valamint Vasile Toader vezérőrnagy, a román hadsereg műveleti és kiképzési vezérkarfőnökhelyettese is méltatta a résztvevő katonák kiemelkedő teljesítményét és a nemzetek közötti hatékony együttműködést.

kép

 „Kiemelt feladatunk a civil lakosság támogatása. Ezért fontos számunkra az, hogy más országok jogszabályait is megismerjük és megtanuljuk hogyan lehet az ottani civil hatóságokkal kapcsolatot tartani, együttműködni. A gyakorlat során erre fókuszáltunk, így tudjuk egymást kölcsönösen támogatni” – fogalmazott dr. Böröndi Gábor altábornagy.

 A zászlóalj parancsnoki teendőit 2019-ben Zsóri Ferenc alezredes, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár Művelettámogató Műszaki Zászlóaljának parancsnoka látta el.

 „A Szőke Lavina gyakorlat célja, hogy a résztvevők megismerjék és nemzetközi környezetben gyakorolják a döntéshozatali módszereket, lehetőségeket, valamint az alegységek irányítását és vezetését. Ez a gyakorlat kiváló lehetőséget biztosít az együttműködés erősítésére is” – árulta el érdeklődésünkre a TMZ parancsnoka. Hozzátette: jövőre Románia ad otthont a gyakorlatnak, a soron következő rendezvényen Florin Mihai Dubina alezredes látja majd el a zászlóaljparancsnoki teendőket.

Az előző évekhez hasonlóan, idén is árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat kaptak a résztvevők. Természetesen az összetett szituációk megoldása közben különböző nehézségekre és incidensekre kellett azonnal és hatékonyan reagálniuk a katonáknak.

 

 

„Iron Cat" SZERB-MAGYAR KÖZÖS GYAKORLAT

Tisza, 2019. szeptember 20.

A Tiszán gyakorlatoztak.Kilencéves együttműködésük során most első alkalommal, az Iron Cat 2019 elnevezésű gyakorlaton hajtottak végre közös vízi köteléklövészetet a Szerb Folyami Flottilla és az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred katonái a Tisza szerbiai szakaszán. A zárónapot szeptember 20-án Takács Attila dandártábornok, a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemi szemlélője is megtekintette.

Kiváló szinten teljesítette az éles lőgyakorlatok feladatait az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred kijelölt állománya. A szerbiai Titel település melletti vízi lőtéren zajlott Iron Cat 2019 elnevezésű közös szerb-magyar gyakorlaton a Magyar Honvédség két aknamentesítő hajója, az AM-31-es Dunaújváros és az AM-32-es Dunaföldvár fedélzetén huszonkilenc magyar katona vett részt.

A felkészülésre két hét állt rendelkezésükre. A szükséges elméleti oktatásokat követően, így lehetőség volt arra, hogy először hazai körülmények közt hajtsák végre a gyakorlat levezetési tervében rögzített feladatokat.

Bagi Szilárd alezredes, az alakulat hadihajós parancsnokhelyettese elmondta: a közel egy évtizedes együttműködésük során példa értékű szakmai, bajtársi kapcsolatok alakultak ki a két nemzet katonái köz, egy-egy ilyen együttműködési gyakorlat pedig kiváló alkalom a tapasztalatcserékre.

A közös munkát jelentős mértékben megkönnyíti, hogy mindkét fél ugyanazt a hajótípust használja.

A Tisza, a Duna és a Béga folyók találkozásának közelében lévő vízi lőtéren egy több mozzanatból álló, komplex feladatrendszert hajtottak végre a szerb és a magyar hadihajós alegységek: a gyakorlat forgatókönyve szerint egy feltételezett terrorcselekményt kellett megakadályozniuk. A diverzánsok a hajózási útvonalon robbanóanyaggal megtöltött személyautót és aknát helyeztettek a Tiszába. A szonárral felszerelt hajó azonban felderítette ezeket a robbanószerkezeteket, amelyeket aztán búvárok és műszaki katonák emeltek ki a vízből.

A négy hajóból álló konvojt ezt követően a szerbek mechanikus aknakereső berendezéssel felszerelt hajója vezette át a veszélyes folyószakaszon. A hadihajókat azonban támadás érte, a terroristák csak heves tűzharc után futamodtak meg.

 

A két nemzet katonái kiváló szinten teljesítették a feladatokat, amelyhez Takács Attila dandártábornok, a Magyar Honvédség szárazföldi haderőnemi szemlélője és Zoran Nasković dandártábornok, a szerb hadsereg 1. szárazföldi haderejének dandárparancsnoka személyesen is gratuláltak. A gyakorlat legeredményesebb lövőinek járó emléktárgyat Pocok János őrvezető és Ugren Nemanja tizedes vihették haza.

Az Iron Cat 2019 gyakorlat hivatalos részének zárásaként a Szerb Folyami Flottilla tagjai emléklappal köszönték meg magyar kollégáiknak a közös munkát.

NÉMET TARTALÉKOSOK LÁTOGATÁSA

Budapest, 2019. szeptember 16.

Német delegációt fogadott a honvédelmi miniszter. Kétnapos látogatásra érkezett Budapestre a Német Tartalékos Szövetség delegációja szeptember 16-án. A küldöttséget Benkő Tibor tárcavezető is fogadta a Honvédelmi Minisztériumban.

 

Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára meghívásárára hazánkba látogatott a Német Tartalékosok Szövetségének vezetőiből álló delegáció. A látogatás elsődleges célja az volt, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Tartalékosok Szövetsége (Matasz) képviselőivel megvitassák az európai biztonságpolitikai helyzet kihívásait a tartalékos rendszer aspektusából, tapasztalatot cseréljenek a toborzás és kiképzés vonatkozásában, valamint tárgyaljanak a jövőbeli partneri viszony szorosabbra fűzéséről.

Benkő Tibor tárcavezető a Honvédelmi Minisztériumban fogadta Tobias Zech elnökhelyettest, Hans-Jürgen Schraut alelnököt, Thomas Johann alezredest, valamint Széles Ernő nyugállományú dandártábornokot, a Matasz elnökét. A megbeszélésen a tapasztalatcsere mellett a jövőbeli együttműködés lehetséges módjai is szóba kerültek.

Az eszmecsere után a küldöttség tagjai előadáson vettek részt, amelyen Imre István ezredes, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság törzsfőnöke, valamint Vitár Zsolt alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság parancsnokhelyettese mutatta be a hazai tartalékos toborzást és a tartalékos rendszert.

Az együttműködés nem új keletű a két ország között. A magyar és a német tartalékos szervezetek egy együttműködési megállapodás alapján a páros években Magyarországon, páratlan években Németországban tartanak partnerségi találkozót és biztonságpolitikai szemináriumot, amelyek igen eredményesek a tapasztalatcsere szempontjából.

More Articles...

 1. Bulgária nemzeti ünnepe - 2019.
 2. Kadétavatás és ünnepélyes fogadalomtétel
 3. JUBILEUMI EJTŐERNYŐS VERSENY
 4. HARCKOCSIZÓK TALÁLKOZTAK
 5. XX. MATASZ-MEBSZ KUPA - MEGHÍVÓ
 6. SZIN 2019
 7. A honvédelem nemzeti ügy
 8. Gyászol a Magyar Honvédség
 9. Ünnepélyes eskűtétel Ópusztaszeren
 10. MEGEMLÉKEZÉSEK
 11. A haza védelme, a nemzet szolgálata
 12. GYŐRI „HARCOSOK”
 13. Honvédelmi Tábor 2019. Tiszasziget
 14. A BALTIKUMBAN
 15. XIV. Tisza-parti Szent István Népünnepély
 16. Dunai hajóbaleset - portrésorozat a Hableány mentőiről
 17. CSALÁDI MÚZEUMLÁTOGATÁS
 18. HŐSEINK
 19. Magyarok Országos Gyűlése
 20. RÖSZKEI FALUNAP - 2019.
 21. Száz éve történt - Századnyi román katona
 22. VÁLTOZÁS
 23. MATASZ toborzó a domaszéki falunapon
 24. XXVI. Virtusvetélkedő - 2019.
 25. Fontos a katonák lelki egyensúlya
 26. ÚJ EGYENRUHÁK
 27. HŐSKÉPZÉS
 28. A biztonság költségvetése
 29. 3 ország 2 nap 2019 Menet tájékoztató
 30. KATOADIPLOMATÁINK
 31. Magyarország a NATO megbízható szövetségese
 32. Felhívás virtusvetékedőre
 33. ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.
 34. HATÁR MENTI EGYEZTETÉS
 35. HADERŐFEJLESZTÉS 2019-TŐL
 36. Parancsnokváltás az MH Béketámogató Kiképző Központban
 37. HM BESZÁMOLÓ
 38. ELISMERÉS - Hableány-katasztrófa
 39. MATASZ-TOBORZÁS
 40. Térzene Hódmezővásárhelyen
 41. Őszibarack-fesztivál és Falunap - 2019.
 42. Kulcsfontosságú Európa biztonsága!
 43. KÖNYVNAP - 2019.
 44. XV. Tarhonya fesztivál és Falunap
 45. Veszprém - Meghívó
 46. Kiber Képzési Központ átadás
 47. V-4 MINISZTERI TALÁLKOZÓ
 48. XII. Családi és nyílt nap a Petőfi laktanyában
 49. KOZARA
 50. Hableány