Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

HM INTERJÚ - 2018.01.03.

 

Budapest, 2018. január 3.

 

 

Dr. Simicskó István: történelmi jelentőségű fejlesztés kezdődött a Magyar Honvédség életében

 

Történelmi jelentőségű fejlesztés kezdődött a Magyar Honvédség életében, amiben nagy lépés az idei évre tervezett 428 milliárd forintos költségvetés - mondta a Kossuth Rádiónak január 3-án, szerdán a honvédelmi miniszter.

 

Dr. Simicskó István kifejtette: az összeg 30 százalékát - a NATO által előírtak szerint - fejlesztésekre, modernizációra, csaknem 40 százalékát bér és bérjellegű kifizetésekre – az illetményfejlesztést is beleértve -, a fennmaradó mintegy 30 százalékát pedig működésre, fenntartásra fordítják.

 

A miniszter a fejlesztési célok között kiemelte a Magyar Honvédség légiszállítási képességének kialakítását. Ehhez szükség van többek között csapatszállító gépekre. Utalva a közelmúltban bejelentett két A319-es Airbust vásárlására, a miniszter ismét megerősítette: reméli, hogy a tavaszi missziós váltásoknál már ezekkel biztosítják a katonák szállítását. Hozzátette továbbá, hogy a repülőgépek vonatkozásában az egészen kicsi gyakorlógépek beszerzésétől a Gripen repülőgépek fegyverzetének fejlesztéséig terjedő fejlesztést akarnak végrehajtani.

 

Dr. Simicskó István kitért a „páncéltörő képesség” fejlesztésére is, felidézve a kormány tavaly év végén döntött vállról indítható, többcélú rakétafegyverzet beszerzéséről is.

 

A Honvédelmi Minisztérium ezen kívül több milliárd forintot költhet tüzérségi eszközökre, lőszerre és katonai radarokra. Idén kiemelt figyelmet fordítanak a laktanyák fejlesztésére is - hangsúlyozta dr. Simicskó István, aki a hódmezővásárhelyi, a tatai és a szolnoki bázisokat emelte ki. Mindemellett a kibertérben is jelen kíván lenni a Magyar Honvédség, hogy ott is erősítse Magyarország biztonságát - fejtette ki.

 

A honvédelmi miniszter felidézte továbbá, hogy január elsejével a katonák illetménye további 5 százalékkal emelkedett.

 

MIT? MIÉRT?

 

2018. január 3.

 

Hazai és nemzetközi szabályok köteleznek a honvédelmi intézkedési terv végrehajtására - közölte január 3-án az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) az MTI-vel.

 

A szaktárca közleménye szerint a NATO válságreagálási rendszere előírja, hogy a tagállamoknak minden olyan lehetőséget meg kell teremteniük, amely a lakosság felkészítését segíti egy esetleges krízishelyzet esetén. A honvédelmi törvény pedig kimondja, hogy a NATO-tagállamoknak jogszabályi kötelezettségük eleget tenni a válságreagálási rendszer követelményeinek.

 

Ezeknek megfelelően Magyarország minden állami intézménye rendelkezik honvédelmi intézkedési tervvel, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott intézmények többsége már elkészített, az oktatási intézményekben pedig a következő hónapokban fogják elvégezni ezt a feladatot. Ehhez az illetékes szakminisztériumok minden segítséget megadnak - írták.

 

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportálról vettük át.

 

MEGYEI ÉVZÁRÓ

Szeged, 2017. december 27.

 Évzáró megyei vezetőségi ülésre jöttünk össze. Eredeti tervünk az volt, hogy a Toborzó Irodában tartjuk ezt a megbeszélést, de az iroda december 15. és január első hete közötti időszakban zárva van, így a Propeller étteremben kaptunk helyet az összejövetelünkre.

 Fróman Gábor t. mk. őrnagy megyei elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a megyei elnöki feladatkör teljes mértékben átadás átvételre került. Köszönetet mondott a vezetőség és a meghívott klub elnököknek a végzett éves munkáért. Tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Toborzó Központ részére január hónapban a katonai szervezet számára feladatszabó értekezletre fog, sor kerülni. Kérte, hogy a MATASZ megyei vezetőség 2018. évi feladatait alakítsuk ki és fogalmazzuk meg azokat a kéréseket, melyet a MH közreműködésével tudunk csak megoldani, egyben kérte, hogy az elképzeléseket január 10-ig állítsák össze a megyei vezetőség tagjai, melyben tegyenek egyben javaslatokat a hogyan továbbra vonatkozóan.

 A tájékoztatót követően mindenki véleményt nyilvánított. Megfogalmazódott, hogy alapvető fontosságú feladat lenne a MATASZ szervezeti kereteinek tovább fejlesztése, továbbá az hogy egy új helyzet állt elő a MH. Központi Kiképző és Felkészítő Parancsnokság megalakulásával, így létrejött egy olyan katonai szervezet, ahol a szándékok, a célok, a lehetőségek és a feltételek megteremtése mellett valós tényleges feladatai lehetnek a Magyar Tartalékosok Szövetségének. Az Önkéntes Területvédelmi Rendszer valós, átlátható, területileg is jól érzékelhető feladatok teljesítésére jött létre, ennek a feladatnak a társadalmi háttér támogatása átlátható konkrét korrekt feladat, szükséges, jól érzékelhető és fontos a társadalmi támogatottsága. Eljött az ideje egyben annak is, hogy az elnökség fogalmazza meg azokat a tennivalókat, mellyel a MATASZ arculata pontosan definiálható és ahhoz biztosítsa az alapvető feltételeket.

 Azt is világosan kell látni, hogy egy piacgazdaságban nem várható el senkitől sem, hogy egyfelől társadalmi szervezetek, egyesületek, feltételek hiányában próbálkozzanak erejüket meghaladó feladatokat vállalni és olyan részről ahonnan joggal várható el a sokoldalú támogatás, tudomást sem akarnak venni a MATASZ-ról. Új motivációs lehetőségeket kell teremteni és a meglévőkkel bátrabban, kissé bőkezűbben kell bánni a jövőben. A szubjektív megítélést mellőzve a ténylegesen elvégzett munka legyen az értékelés alapja. A mértéktartó külföldi kapcsolatok során keletkezett jó tapasztalatokat hasznosítani kell.

 Lényegesen bővíteni kell a Területvédelmi Tartalékosokkal közös lehetőségeket, a területvédelmi tartalékosokat, sokkal szélesebb körben be kell vonni a Tartalékosok Szövetsége szervezeti munkájába. Ez óriási tartalékot jelent és jelentősen erősítheti eme komponens társadalmi háttér támogatását. El kell érni azt, hogy az erre a feladatra kijelölt katonai szervezet felelősi rendszerébe be legyen kapcsolva a Tartalékos Szövetség. Egyértelművé kell tenni és ez egyben elvárás az elnökség irányába, világos, teljesíthető konkrét feladatokat fogalmazzanak meg, biztosítsák hozzá a legalapvetőbb feltételeket és a végzett munkát reálisan értékelve ismerjék el. Számos társadalmi szervezet kötődik a honvédelem ügyéhez, de kevés olyan van, mint a MATASZ ennek ellenére a támogatottságunk rendkívül gyenge. Hol, mit hogyan kellene támogatni ezt cél-irányosan, kellene végezni. Megbeszéltük a Tartalékos Tisztképzéssel összefüggő pályázati lehetőséget, sajnos a leginkább érdekelt iskolások, egyetemisták körében ezt népszerűsíteni nem tudjuk, mert tanítási szünet van. A határidő is nagyon rövid, ezért célszerű ezt a feladatot a jövőben ismételten felvetni.

 Egészében véve a résztvevők véleményeiből tükröződött, hogy készen állunk bizonyos feladatok teljesítésére, de ezek feltételeit központilag, az ügy jelentőségével arányosan központilag kell megteremteni és folyamatosan fenntartani.

 Ezekhez a megyei elnök felhatalmazást kapott, hogy megfelelő időben és helyszíneken és fórumokon határozottan képviselje. A résztvevők vállalták, hogy az éves rendezvényterv pontosítása céljából javaslatokat készítenek a 2018. esztendő rendezvényeinek idejére, helyére az anyagi és más egyéb szükségletek megfogalmazásával. Ennek határideje 2018. január 10. Ezt követően szokásainknak megfelelően eredményekben gazdag, boldog, új évet kívántunk egymásnak. Fróman őrgy a megyei vezetőség nevében kívánt minden résztvevőnek jó egészséget, boldog, új évet és kérte az újévben is mindenki lelkes segítő támogató, önzetlen munkáját.

 

Hősök naptára - FEGYVERSZÜNET

1917 – 2017

Megkötötték a fegyverszünetet. Világháború a napilapok tükrében: 1917. december 19-től 25-ig. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.


Nagy esemény történt december 15-én – írja a Népszava. „Brest-Litovskban a központi hatalmak hadvezetőségei fegyverszünetet kötöttek Oroszország hadvezetőségével. Ez a fegyverszünet december 17-én délben kezdődött és január 14-ének deléig tart. Ha közben föl nem mondják, akkor magától meghosszabbítódik. Érvénye pedig kiterjed az egész orosz-román frontra a Keleti-tengertől a Fekete-tengerig. De kiterjed Ázsiára, az orosz-török harctérre és kiterjed a tengeri háborúra is. A fegyverszünet nemcsak éles határvonalakat állapit meg a szerződő felek között, hanem már megteremti az új érintkezés bizonyos föltételeit is. A szerződő felek népei barátságos összeköttetésének fejlesztésére rendszeres közlekedés indul a csapatok között. Híreket és újságokat meg leveleket kicserélhetnek egymással. A tengereken is megengedik a kereskedelmi forgalmat és a kereskedelmi hajózást. De a legfontosabb pontja ennek a szerződésnek az, amely kijelenti, hogy a fegyverszünet célja a tartós és mindegyik félre nézve tisztességes béke megkötése és amely kimondja, hogy a szerződő felek a fegyverszüneti szerződés aláírása után nyomban megkezdik a béketárgyalást.”

„(…) És most itt van a negyedik karácsony. Az első esztendő áldozatai már elporladtak a harcmezők véres rögei alatt. Egymás sarkába hágó uj esztendők uj milliókat láttak elvérezni, uj meg uj városokat és országrészeket láttak a tűz martalékává válni, porba omolni, vérbe fulladni. A világ özvegyi gyászfátyolaival be lehetne borítani az égboltozatot, óriási árvaházzá alakult át valamennyi hadviselő ország, az erdők nem győzik teremni a fejfát és a mankót, milliók senyvednek a hadifogság bús rabságában, a koplalás és szenvedés művészetében versenyeznek az országok: és még mindig nem akadt se égi, se földi hatalom, amely hatalmas szóval kimondta volna: elég! és amely meg is tudta volna csinálni, hogy: vége legyen! és hogy az emberiség visszatérjen a kultúra régi állapotába” – tudatja a Népszava december 25-ei számában.

„Stockholmból írják nekünk: Az orosz forradalom tudvalevően megvalósította a nyolcórás munkaidőt. Egyelőre ugyan csak kormányrendelet és a munkásság közvetlen akciója útján és nem alkotmányosan, erre illetékes tényezőktől megszabott törvénnyel. A legfiatalabb államnak jut az a dicsőség, hogy az európai parlamentek között elsőnek valósította meg ezt a reformot. Az ifjú finn köztársaságnak már születése előtt a bölcsőjébe tették ezt a jelentőségteljes ajándékot” – olvasható az első európai törvény a nyolcórás munkaidőről a napilapban.

More Articles...

 1. Pályázati felhívás
 2. Karácsonyi és új évi üdvözletek 2.
 3. Karácsonyi és új évi üdvözletek
 4. KARÁCSONY - HM 2017
 5. Advent 3. hete - 2017.
 6. Deszki Advent - 2017.
 7. Karácsonyi Halászlé - Kübekháza
 8. GARANCIA - 2017. december
 9. TARTALÉKOSOKRÓL MINDENKINEK
 10. Legyél Te is 37-es! - Toborzás
 11. ROBBANÁS
 12. Áldott Advent második vasárnapját
 13. Fegyverszünet
 14. ZRINYI 2026 - Miskolc
 15. Szeged Grand Prix 2017 - Versenykiírás
 16. MEGSZÁLLÁS
 17. Meghívó - Hegyi Endre kiállítása - Szentes
 18. Gratuláció - Fróman Gábor kinevezése
 19. Új elnök a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetőség élén
 20. Emlékeztető a tagdíjelszámolásról
 21. Küldöttgyűlés
 22. TISZTÚJÍTÁS
 23. ÜNNEPÉLYES KATONAI ESKÜ
 24. FEGYVERSZÜNETET ÉS BÉKÉT
 25. M E G H Í V Ó a 2017-es taggyűlésre
 26. Katonának lenni embert próbáló feladat
 27. Az I. világháború emberi oldalának kiállítása
 28. Jótékonysági futás Szőregen
 29. Első világháborús fotókiállítás - Meghívó 2017. november
 30. FEJLESZTÉS
 31. KÖSZÖNET Russéból
 32. SZÁZ ÉVE - 2017. november
 33. CAPORETTÓ
 34. Halottak napja - 2017.
 35. Tagdíjfizetés - EMLÉKEZTETŐ
 36. Gyújtsunk gyertyát minden katonasíron...
 37. KATONÁK
 38. Márotn napi vigasságok és libabál Tápén
 39. Október 28-29. megtörtént az óraátállítás
 40. 6 órás állóképességi futás az újszegedi ligetben
 41. 1956-OS FORRADALOM
 42. II. Haditorna Verseny
 43. KOSZORÚZÁS - 2017. Harkány, Beremend
 44. MATASZ Biztos Pillér
 45. ZRINYI 2026
 46. HADITORNA
 47. A honvédelmi miniszter köszöntő levele
 48. Ha nem gondozod a fát, ...
 49. VII. Dél-Alfödli Harmónikafesztivál meghívó
 50. ESKÜ