Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

NATO EGYÜTTMŰKÖDÉS - 2018. 11.

Brüsszel, 2018. november 19-20.

A NATO és az EU együttműködés fontosságát hangsúlyozták az EU védelmi miniszterei. Külügy-, valamint védelmi miniszteri szinten tárgyalt az EU Külügyek Tanácsa Brüsszelben november 19-20-án. A kétnapos rendezvényen hazánkat dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter képviselték.

November 19-én a külügyminiszterek tárgyalását követően a tárcavezetők együttes munkaülésen tekintették át a biztonság és védelem aktuális kérdéseit, majd elfogadták az EU biztonság- és védelmi csomagról szóló tanácsi következtetéseket.

Az ülés témái között kiemelt helyen szerepelt a Katonai Tervezési és Vezetési Képesség (MPCC) jövője, a civil Közös Biztonság- és Védelempolitika (CSDP) kompakt, valamint az új Állandó Strukturált Együttműködés (PESCO) projektek.

A védelmi miniszterek programja másnap az Európai Védelmi Ügynökség (European Defence Agency, EDA) Irányító Testületének ülésével folytatódott.

Ezt követően a védelmi miniszterek a NATO főtitkár részvételével áttekintették az EU-NATO együttműködés aktuális kérdéseit, így a katonai mobilitást, a két intézmény együttműködésének fejlesztési lehetőségeit, valamint a hibrid kihívások elleni fellépést. Ez utóbbi kapcsán dr. Benkő Tibor hangsúlyozta: Magyarország támogatja a Szövetség és az Unió országainak azon képességfejlesztési törekvéseit, amelyek a hibrid fenyegetésekkel szembeni ellenállóképességet erősítik. Ezen képességekhez kapcsolódóan a Magyar Honvédség kibervédelmi központot hozott létre, mellyel nagymértékben hozzájárul Magyarország, valamint a régió stabilitásához és biztonságához. Végezetül a miniszterek az EU CSDP missziók és műveletek jövőjéről folytattak stratégiai eszmecserét, különös tekintettel az EU Földközi-tengeri és Száhel övezeti szerepvállalására.

A találkozó margóján a V4 országok-, valamint Horvátország védelmi miniszterei megállapodást írtak alá, melyben üdvözölték Horvátország csatlakozását a 2019. második félévében szolgálatba lépő V4 EU harccsoporthoz.

Az aláírást követően a honvédelmi miniszter lengyel partnerével folytatott kétoldalú megbeszélést, amely során áttekintették a két ország jelenlegi és jövőbeli védelmi együttműködését, valamint megállapodtak abban, hogy Lengyelország hamarosan csatlakozik a budapesti Katona-egészségügyi Kiválósági Központhoz

Szakmai konferencia a hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozóknak

Budapest, 2018. november 20.

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók tudományos-szakmai konferenciáját november 20-21-én. A budapesti szimpózium nyitónapján Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a résztvevőket.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Széchenyi dísztermében kezdődött el november 20-án a hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozók konferenciája, amelyet az MH Egészségügyi Központ (MH EK) és a Belügyminisztérium Belügyi Tudományos Tanácsa szervezett. Az idei tanácskozás aktualitását a napjainkban zajló éghajlati változás kiváltotta természeti katasztrófák, a tömeges migráció okozta kihívások, a globalizáció egészségügyi ellátórendszerre gyakorolt hatása és a humánerő-gazdálkodás nehézségei adták.

Az idei konferenciát Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára nyitotta meg, aki hangsúlyozta: az ilyen tanácskozások elsődleges célja az egészségügyi válsághelyzetek vagy katasztrófahelyzetek során a különböző társszervek közötti zavartalan együttműködés kialakítása. „A katasztrófavédelem nemzeti ügy, melyben az egyes szervezetek egymás tevékenységét kiegészítve végzik feladataikat. A kihívások összetettek, ezért olyan összehangolt, szakmailag és technikailag felkészült rendszert igényelnek a megelőzés, a felszámolás és helyreállítás érdekében, melyek megkövetelik a tudás és képességek integrálását” – mondta a tárca humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára.

Dr. Pohl Árpád dandártábornok, a házigazda NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja köszöntőjében rámutatott: a Ludovika épülete ideális helyszínként szolgál a szimpózium plenáris ülésének megtartására. „Az egyetemi oktatás és kutatás nem fejlődhet a tudomány és a szakma eredményeit bemutató rendezvények nélkül, ezért a mai konferencia kiemelt jelentőségű az egyetem tudományos életében” – hangsúlyozta Pohl dandártábornok.

Megnyitó beszédében dr. Balogh János vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány a társszervek egymásrautaltságát emelte ki az egészségügyi ellátás területén. Mint mondta, az idei konferencia kiváló alapot nyújt az egészségügy állapotának és az orvosi ellátás színvonalának javításához.

A konferencia első napján – amelyen részt vett Kun Szabó István vezérőrnagy, az MH EK parancsnoka is - a résztvevők prezentációkat hallhattak többek között a mentőszolgálat szerepéről a katasztrófák felszámolásában, a katasztrófavédelem lakosságvédelmi feladatairól, a klímaváltozás katasztrófakockázatairól, a katasztrófák egészségügyi hatásairól és az igazságügyi szakértő szerepéről a katasztrófák felszámolásában. Az előadók között volt dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója, Radics Kornélia, az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke és dr. Kopcsó István orvos dandártábornok, az MH egészségügyi főnöke is, aki a katasztrófák menedzselésének új megközelítése a NATO-ban témakörében tartott előadást.

A szimpózium újdonságai közé tartozott, hogy a szervezők olyan külföldi szakembereket is meghívtak, akik a közelmúltban lejátszódott katasztrófahelyzetek egészségügyi felszámolását irányították. Dr. Patrick Godard orvos altábornagy, a francia Védelmi Minisztérium egészségügyi főszemlélője a párizsi terrortámadás felszámolásának egészségügyi tapasztalatairól beszélt, míg dr. Ronald. T. Stephens orvos dandártábornok, az Európai Egészségügyi Regionális Parancsnokság parancsnoka A katonák szerepe az USA katasztrófa-elhárításában címmel tartott előadást.

A konferencia második napján a résztvevők három külön szekcióülésen (katasztrófamenedzsment, klinikum és katasztrófa, valamint az igazságügyi szakértői) hallhatnak előadásokat.

„Hadi múltunk kincsestára”

Budapest, 2018. november 16.

„Hadi múltunk kincsestára” Megalakulásának századik évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM) november 16-án. A centenáriumi eseményen Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes mondott beszédet.

Száz esztendővel ezelőtt, 1918 novemberének elején a Hadügyminisztérium szervezetén belül alakult meg a mai Hadtörténeti Intézet és Múzeum jogelődje. Az évforduló alkalmából szervezett pénteki ünnepségen Németh Szilárd parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes mondott köszöntőbeszédet az intézmény márványtermében. Rámutatott, hogy a HM HIM páratlan gyűjteményével és kutatásaival olyan érték, amelyre kötelesség vigyázni. „Értéket kaptunk a múlt katonáitól, hogy továbbadjuk azt a jövő nemzedékének. Ez az örökség határozza meg hazaszeretetünket, hivatástudatunkat, a hon védelméhez való viszonyunkat, mindennapi életünket” – mondta a miniszterhelyettes.

Németh Szilárd az intézmény egyedülálló szerepét hangsúlyozta a honvédelem népszerűsítése terén. Mint mondta, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum mára azzá az intézménnyé vált, amely a honvédelem ügyét a legsikeresebben és legátélhetőbben propagálja. „Múltunk megannyi értékes darabját őrzi és teszi hozzáférhetővé, megélhetővé. Érdemes hát vigyáznunk rá, gyarapítanunk, ahogy azt őseink és elődeink tették. Hitbizomány ez, amelyet csak változatlan formában vagy megnövelt értékkel szabad átadnunk az utódainknak” – fogalmazott a tárca parlamenti államtitkára.

Az eseményen felolvasták Áder János köztársasági elnök köszöntő sorait. Az államfő az intézmény megalakulását mérföldkőnek nevezte a magyar történelmi emlékőrzésben. „Ez az intézmény, amely azóta is hadi múltunk kincsestáraként működik, meghatározó szerepet játszik a magyar történelmi tudat ápolásában, a magyar hadtörténelem emlékeinek megőrzésében. Segít bennünket eligazodni 1100 év hadikrónikájában, s láthatóvá, átélhetővé teszi a magyar hadtörténet megannyi felemelő, avagy drámai eseményét” – írta levelében Áder János.

Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM HIM parancsnoka ünnepi beszédében az intézmény megnövekedett feladatrendszerét és széles tevékenységi körét emelte ki. „A 100 esztendős Hadtörténeti Intézet és Múzeum még soha nem volt annyira erős és annyira szerteágazó feladatkörrel ellátott szervezet, mint ma, 2018-ban. Intézményünk magába foglalja a magyar hadtörténet kutatásának minden szegmensét. A múzeumtól a levéltárig, a könyvtáron és a térképtáron át a jelenlegi, huszonegyedik századi magyar haderő irattári anyagáig” – mondta az intézmény parancsnoka.

Az ünnepségen - amelyen részt vett dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese is - levetítették a HM Zrínyi Nonprofit Kft. közreműködésével összeállított kisfilmet, amely a múzeum elmúlt száz évének történetét dolgozta fel, majd bemutatták a 100 éves a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 1918-2018 című kötetet, valamint a centenáriumra készített emlékérmet és emlékbélyeget is. Az évforduló alkalmából a HM HIM november 17-én, szombaton nyílt napot tart, amikor valamennyi kiállítás, valamint a fegyvertár is ingyenesen tekinthető meg. A kedvezményes hadtörténeti könyvárusítás mellett a gyerekeket a szokásos játékkatona-festéssel, kézműves-foglalkozásokkal, valamint hadtörténelmi totóval és múzeumi kincskeresővel várják a szervezők.

***

Az intézmény 1919 januárjától Hadtörténelmi Levéltár és Múzeum néven működött. 1921 márciusában a Honvédelmi Minisztériumtól leválasztva önálló intézménnyé nyilvánították, majd 1922 novemberében a két intézményrészt szétválasztották. Több helyszín után a múzeum 1929-ben költözött mai, végleges helyére, a budai várbeli Nándor-laktanyába. Első kiállítása 1937. május 29-én nyílt meg. A II. világháborúban mind a Nándor-laktanya, mind az Országos Levéltár épülete súlyos károkat szenvedett, így az intézmény történetének háború utáni első évei a romok eltakarításával, valamint a gyűjtemények ismételt összegyűjtésével teltek. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság 1945 májusában csak a múzeum működéséhez járult hozzá, így a levéltár a Honvédelmi Minisztérium osztályaként funkcionált, iratait a múzeum vette gondozásába. Mivel a levéltári iratanyagot az Országos Levéltár épületéből el kellett szállítani, megkezdték a laktanya egyik szárnyának átépítését levéltári raktárak céljára. 1947 márciusában jóváhagyták az intézmény kettős funkcióját, és Honvéd Levéltár és Múzeum néven működött tovább. 1949 májusában nyílt meg a Honvéd Múzeum első új, állandó kiállítása. 1954-ben a Honvédelmi Minisztérium létrehozta a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum elnevezésű intézményt. 1958 októberében az összintézmény neve is újból Hadtörténelmi Levéltárra és Múzeumra változott, majd 1961-től viseli ismét a Hadtörténeti Intézet és Múzeum nevet.

Az intézmény a magyar katonai múlt emlékeinek páratlanul gazdag kincsestára. Itt őrzik Hadik András, Simonyi óbester, Bem József, Damjanich János, Klapka György és Kmety György szablyáit, Petőfi Sándor jatagánját, Batthyány Lajos és Kiss Ernő pisztolyait, Guyon Richárd egyenruháját, a magyar kitüntetés-történet megannyi fontos emlékét, az 1848-49-es szabadságharc, a Monarchia, a magyar királyi Honvédség és az 1956-os forradalom zászlait. De a magyar hadtörténet megannyi fotótörténeti emlékét is itt láthatjuk, a Kossuth-emigráció olasz- és poroszországi légionistáinak fényképeitől 1956 amatőr fényképeiig. Ugyanilyen értéket képviselnek a levéltár raktáraiban őrzött iratok, Kossuth, Görgei, Bem, Damjanich, Klapka levelei, az I. és II. világháború katonai iratai, a Hadtörténelmi Térképtár több százezres gyűjteménye, vagy a Hadtörténelmi Könyvtár ritka és értékes kötetei.

V4 EU HARCCSOPORT

Szlovákia, 2018. november 15.

Dr. Benkő Tibor: nemcsak 2019-ben lesz majd V4 EU harccsoport. Nemcsak 2019-ben, hanem 2023-ban is szolgálatba állítják az időszakosan működő V4 EU harccsoportot - erről beszélt a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna november 16-ai, péntek reggeli műsorában.

Csütörtökön Szlovákiában tartották a V4-országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) védelmi minisztereinek tanácskozását. Dr. Benkő Tibor az M1-en elmondta: többek között arról is döntöttek, hogy elfogadják Horvátország csatlakozását a V4 EU Harccsoporthoz. Közölte, a megbeszélés arról szólt, hogy napjaink biztonsági helyzete, a kihívások mit jelentenek a visegrádi országok számára. Kiemelte: a biztonsági helyzet rendkívül gyorsan változik, ehhez minden országnak alkalmazkodnia kell.

Beszéltek továbbá a haderőfejlesztésről, ami mindegyik országnak komoly feladata. Szó volt az illegális migrációról is, amely kérdésben 2015 óta egy véleményen vannak a V4-es országok.

Kérdésre válaszolva a honvédelmi miniszter megerősítette, hogy Magyarország növeli katonáinak számát a KFOR misszióban.

More Articles...

 1. NATO EGYÜTTMŰKÖDÉS
 2. TECHNIKÁNK
 3. SZÁZ ÉVE - 2018.11.
 4. Voci del Bosco - 2018.11.
 5. Négy év, vérben és vasban!
 6. Napirenden a közös feladatok
 7. Elromlott a laptopja? Segítségre van szüksége
 8. Országos konferenciát szervezett a MATASZ
 9. KONFERENCIA - Gödöllő
 10. KADÉT PROGRAM - Zrínyi 2026
 11. HADSEREGFEJLESZTÉS – 2018.11.07.
 12. TARTALÉKOSOK GYAKORLATA
 13. MERÉNYLET - Tisza Istvánt agyonlőtték
 14. NOVEMBER 4. - Nemzeti Gyásznap
 15. HADERŐFEJLESZTÉS - 2018.10.30.
 16. MEGEMLÉKEZÉS
 17. Halottak napján
 18. Halottaknapja - 2018.
 19. Emlékezzünk elesett katonáinkra
 20. ERŐSEBB HADSEREG
 21. SZEGED FORRADALMI NAPOK 1956.
 22. Négy év, vérben és vasban!
 23. Tíz fegyver az 1956-os forradalomban
 24. INGYENES MÚZEUMLÁTOGATÁS
 25. A magyar katonai térképészet 100 éve
 26. Kiemelten fontos a honvédség társadalmi beágyazódása
 27. Dr. Palotai Erzsébet munkájának elismerése
 28. HADERŐFEJLESZTÉS - 2018.10.16.
 29. Elsősegély - Újraélesztés 8 pontban
 30. TARTALÉKOSOK NAPJA - 2018.
 31. PÁLYVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ – „TOBORZÓ”
 32. „Karácsonykor már nem lesz harc sehol”
 33. XIX. MATASZ – MEBSZ KUPA Szeged
 34. MAGYAR – NÉMET találkozó
 35. Megalakult az első tartalékos ezred
 36. MEGYEI HADITORNA DÖNTŐ
 37. BÉKEJEGYZÉK
 38. NATOFUTÁS - 2018. 09. 23.
 39. KOMBINÁLT HADITORNA VERSENY
 40. SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT
 41. III. Szegedi Repülőnap és Légiparádé
 42. Bulgária
 43. "A bizonyítás napja" Kombinált haditorna
 44. Tűzoltóhumor
 45. XIX. MATASZ-MEBSZ KUPA
 46. EJE EGYEZTETÉS - 2018.
 47. SZABADSZÁLLÁS
 48. KALOCSA
 49. Nemzeti Vágta - Toborzás
 50. Kiszombori lövészverseny