Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

TANÁCSKOZÁS

Budapest, 2019. november

A jobb együttműködés érdekében tanácskoztak. Az Önkéntes Tartalékos Rendszerről, valamint a Honvéd Kadét Programról folytattak megbeszélést a napokban az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH KIKNYP), valamint a Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) képviselői Budapesten.

A tanácskozást Szűcs Imre ezredes, az MH KIKNYP parancsnoka nyitotta meg, majd Széles Ernõ nyugállományú dandártábornok, a Matasz elnöke – aki egyben a Honvédelmi Sportszövetség alelnöke is – arról beszélt, hogy a tartalékos szövetség a 2001-es alapítás óta nagyon sokat fejlődött mind országos, mind pedig megyei szinten.

Mint mondta: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program fontos része az Önkéntes Tartalékos Rendszer és azon belül is az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer fejlesztése. Elhangzott: a MATASZ mindkét alapfeladata hangsúlyossá vált. Egyrészt a toborzás, azaz a tartalékosok megtalálása, másrészt pedig a már meglévő kapcsolatok erősítése a köznevelési tanintézmények vezetésével és a tanulóifjúsággal.

A tábornok elmondta: megkezdték a MATASZ szervezését azokban a nagyobb városokban, járási székhelyeken, és budapesti kerületekben is, ahol erre igény van, és a feltételek is rendelkezésre állnak.

Szűcs Imre ezredes tájékoztatójában részletesen bemutatta az MH KIKNYP feladatrendszerét, elemezte a toborzó munkát és az elért eredményeket. Hangsúlyozta: érdekük, hogy a toborzó munka során együttműködjenek a MATASZ-szal.

Innováció a honvédelmi nevelésben

Budapest,| 2019. november 20.

Új megoldások, innováció a honvédelmi nevelésben - címmel tartottak szakmai tanácskozást november 20-án, szerdán, a budapesti Milton Friedman Egyetemen.

A Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Technikai és Tömegsportklubok Országos Szabadidõsport Szövetsége (MTTOSZ) szervezésében megvalósult konferencia résztvevõit Nagy József, az MTTOSZ alelnöke, illetve dr. Szatmári Péter, a Milton Friedman Egyetem rektorhelyettese köszöntötte.

Dr. Simicskó István kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke A Honvédelmi Sportszövetség szerepe a honvédelmi nevelés új alapokra helyezésében címû elõadásában hangsúlyozta: a honvédelem ügyéért való tenni akarás a legnagyobb lehetõség arra, hogy a globalizált világban ismét egymásra találjunk és megtaláljuk azt a közös nevezõt, amelynek a lényege, hogy a hazánkat szeretni kell. „Az a célunk, hogy hazájukat szeretõ fiatalok vigyék majd egyszer az országot tovább, a mi dolgunk pedig az, hogy egy egészséges patrióta érzésvilágot alakítsunk ki a lelkükben. A hazaszeretetre épülõ közös nevezõ nem képezheti vita tárgyát” – jelentette ki Simicskó István, hozzátéve: a globalizáció negatív hatásait nem lehet kivédeni, de ha egészséges értékrendet adunk át a gyermekeinknek, akkor képesek lesznek arra, hogy különbséget tegyenek a látható és láthatatlan veszélyek között. „Mit szeretnénk elérni a fiataljaink szívében? Hogy szeressék a hazájukat” – fûzte hozzá.

Goethe szavait idézve – „a gyermekeknek két dolgot kell adnunk: gyökereket és szárnyakat” – a kormánybiztos úgy fogalmazott: fontos, hogy a gyermekek ragaszkodjanak gyökereikhez, szülõföldjükhöz, az õsök által megteremtett értékekhez, a nagy célok eléréséhez viszont szárnyakra van szükségük, amelyeket a nevelés segítségével biztosíthatunk számukra.

„Sportszeretõ társadalom vagyunk, amely megfelelõ alap ahhoz, hogy sportszerûvé is váljunk. Mert a sportnak van egy nagyon fontos értéke: a fair play, amely az egészségmegõrzés és közösségépítés mellett a legfontosabb érték. Ezáltal élhetünk csak minõségi életet” – mutatott rá a sport nevelõ szerepére Simicskó István, majd szólt a honvédelmi nevelés kérdésköreirõl is. Mint mondta: az életkori sajátosságok figyelembevételével – már óvodáskorban – el lehet kezdeni az egészséges patriotizmus csíráját ültetni a gyermekekbe, az általános iskolás korosztálynál pedig a tudás alapú oktatás mellett az érzelmi intelligenciát is fejleszteni kell. „A nevelés óriási lehetõséget ad a gyermekek érzelmi intelligenciára való felkészítésére is, amely fontos alapja a honvédelmi nevelésnek. Ha az oktatási rendszerünkben ez nincs meg, akkor baj van, ezért szeretnénk olyan stratégiai tervet készíteni, amelyben ez hangsúlyosan megjelenik” – mondta a kormánybiztos.

Simicskó István hangsúlyozta a Honvédelmi Sportszövetség és a különbözõ szervezetek közti együttmûködés fontosságát is: mára már több mint 200 tagszervezetük van, a tervek között pedig szerepel a cserkészszövetséggel, illetve a diáksport szövetséggel való megállapodás.

A kormánybiztos szólt a Honvédelmi Sportközpontok kiépítésének szükségességérõl is, amelyek megyei és a járási székhelyeken történõ kialakítása lehetõvé teszi, hogy a sporttevékenységen keresztül a társadalom minél szélesebb rétegei bekapcsolódjanak a honvédelmi nevelés programjába. Ezt a területet az államnak és olyan civil szervezeteknek kell uralnia, amelyek elkötelezettek a haza iránt. „A sportlövészet dominálja az egészet, de a küzdõsportok, a technikai sportok is bekerülnek a rendszerbe, hiszen ez egy közösségi találkozási pont is lesz.”

Erdélyi Lajos, a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelõs helyettes államtitkára A Zrínyi 2026 Program jelenlegi helyzete, további feladatok címû elõadásában a Honvédelmi és Haderõfejlesztési Program helyzetét, eddig elért eredményeit, majd az elkövetkezendõ idõszak feladatait ismertette. Az innováció fontosságára utalva az államtitkár hangsúlyozta: „A Magyar Honvédség megroggyant képességeit helyre kell állítani, és új képességeket kell kialakítani”.

A Honvédelmi Sportszövetség mûködésének gyakorlati tapasztalatai, valamint a munkaszervezet feladatai témakörében dr. Nébald György, a sportszövetség általános alelnöke tartott elõadást, majd a sportszövetség tagozatvezetõi osztották meg tapasztalataikat a hallgatósággal.

A délután folyamán a tapasztalatcsere szekcióülések keretében folytatódott, ahol a legeredményesebb gyakorlati megoldások kerültek elõtérbe.

Lehet honvédelmet építeni!

Balatonakarattya, 2019. november 19.

2020. januárjától további illetményfejlesztést tervez katonák részére a honvédelmi tárca vezetése. Az országgyűlés a napokban akár döntést is hozhat a kérdésben. Még az idei évben közel huszonhatezren részesülnek teljesítményjuttatásban – jelentette be Benkő Tibor honvédelmi miniszter november 19-én, a Honvédszakszervezet tisztújító küldöttgyűlésén, Balatonakarattyán.

A honvédelmi tárca vezetője átfogó tájékoztatást adott a küldötteknek a szakszervezetet, és a haderőt érintő legfontosabb kérdésekről.

„Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy igenis lehet honvédelmet építeni, csak megfelelő elszántság, és támogatás kell hozzá. Ehhez szakszervezeti szinten is kizárólag segítő szándékra van szükség, és arra, hogy jól működjön a kétirányú információ-áramlás. A vezetőknek tudniuk kell, mi foglalkoztatja a katonákat, de mindez fordítva is igaz: a katonáknak tudniuk kell milyen irányba haladunk, mit tervezünk, melyek a közös céljaink” – fogalmazott a tárcavezető. Hallhattuk: az elmúlt néhány év alatt átlagosan ötven százalékkal nőtt az állomány illetménye. Részben ennek is köszönhetően a haderő létszáma tavaly mintegy hétszáz fővel növekedett. A kiáramlás ugyan érinti a honvédséget is, de a beáramlás nagyobb, ezért a mérlegünk pozitív.

Benkő Tibor szerint a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egyik fontos része az is, hogy a társadalom támogassa a honvédelem ügyét. Ehhez azonban a katonáknak jó példát kell mutatniuk. „Az egyenruha mindenkit kötelez”, szögezte le a honvédelmi miniszter.

Benkő Tibor tájékoztatójában kitért a hazafias honvédelmi nevelés fontosságára, megjegyezve: igenis meg lehet szólítani a mai fiatalokat, csak ehhez más módszerek kellenek, mint régebben. Jó példa erre, hogy az idén hetvenkét különböző honvédelmi táborban 2500 fiatal ismerkedett meg a katonaélettel – a visszajelzések pedig igen pozitívak.

„A legjobbakat szeretnénk katonának, és ehhez megfelelő életpályamodellt, illetve a legjobb, legmodernebb haditechnikai eszközöket szeretnénk biztosítani az állománynak” – fogalmazott Benkő Tibor. A jövőre vonatkozó tervekkel kapcsolatban a honvédelmi miniszter felvázolta az önkéntes katonai szolgálat, és a veterán-besorolás lehetőségét is.

A küldöttgyűlés megnyitóbeszédében Szabó István honvédelmi államtitkár kiemelte: a szakszervezeti munka során a HOSZ mindig is a megoldásokat kereste.

„A szervezet jogelődjével együtt közel harminc esztendeje képviseli a katonák érdekeit. Ebben az időszakban sikerült az érdekképviseleti kört kiszélesíteni: belekerültek a hivatásos, szerződéses, tartalékos katonák, nyugállományú katonák, valamint a honvéd tisztjelöltek, és altisztjelöltek is. Az elmúlt időszakban nyújtott tevékenységével a HOSZ kiérdemelte a honvédelmi tárca bizalmát” – mondta az államtitkár. Hozzátette: a törvényi változásoknak köszönhetően a parancsnokok, katonai vezetők most már szabályozott módon kötelesek együttműködni az érdekképviseletekkel. Az államtitkár szerint a HOSZ immár megkerülhetetlen szereplője a honvédség életének. A jövőre utalva Szabó István elmondta: a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program akár tizenöt esztendőre is meghatározza a fejlődés irányait – a program középpontjában pedig a katona áll, és ilyenformán érdekei érvényesítése is előtérbe kerül.

Czövek János, a HOSZ elnöke, az elmúlt négy esztendőt összegezvén úgy fogalmazott: óriási eredmény a katonáknál az ötven százalékos bérfejlesztés, és az illetmények további emelkedésére vonatkozóan folytatni fogják a tárgyalásokat. Az elnök kifejezte abbéli reményét, hogy a honvédekre vonatkozó jogszabályi környezet hamarosan állandósul.

„Úgy vélem, hogy az elmúlt négy esztendőben sikerült korrekt párbeszédet folytatni a Honvédelmi Minisztériummal, és a Magyar Honvédség Parancsnokságával. Át tudtuk adni a megfogalmazott véleményeket, észrevételeket, javaslatokat. Ugyancsak mérföldkő, hogy a Katonaszövetségek Európai Szervezete (Euromil) tavaly nálunk tartotta elnökségi ülését. Külföldi vélemények szerint a szakszervezetek között a HOSZ az egyik legerősebb” – közölte az elnök.

A közgyűlésen a küldöttek szavazataikkal megerősítették pozíciójukban az eddigi elnökséget és elnököt.

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportálró vettük át.

A haza védelme össztársadalmi ügy!

HM előadása, 2019. november 14.

A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program céljairól, eddigi eredményeiről, a Magyar Honvédség megújulásáról tartott előadást Salgótarjánban Benkő Tibor honvédelmi miniszter november 14-én, csütörtökön.

A tárcavezető a Nógrád Megyei Védelmi Bizottság meghívására látogatott el Salgótarjánba, hogy a Megyeházán számoljon be a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program céljairól és aktuális állásáról.

Benkő Tibor ismertette a program elindításának előzményeit, az Európa biztonsági stabilitását veszélyeztető tényezőket, köztük a NATO által is megjelölt két veszélyeztetettségi irányt, a keletit és a délit. Beszámolt az ukrán-orosz konfliktusban, a Nyugat-Balkán instabilitásában, a hibrid- és kiber hadviselésben, az illegális migrációban és a radikális terrorizmusban rejlő kockázatokról, s rámutatott: az utóbbi évtizedekben olyan gyorsan változott a biztonsági helyzet, amelyre válaszul Magyarországnak is egy gyorsan kivitelezhető, de annál hatékonyabb haderőfejlesztési programot kellett kidolgoznia. Mint mondta, a kormány évről-évre növeli a tárca költségvetését, így az erkölcsi támogatás mellett minden anyagi forrás is rendelkezésre áll ahhoz, hogy a program befejezésekor a Magyar Honvédség a térség meghatározó, a kor kihívásainak minden tekintetben megfelelni képes, lojális, jól kiképzett és csúcstechnikával felszerelt katonákból álló hadereje legyen.

A honvédelmi miniszter kiemelte: bár a program egyik része a magyar haderő teljes haditechnikai megújulását tűzte ki célul, annak középpontjában a katona áll, hiszen a legmodernebb technika sem ér sokat jól kiképzett, a hivatásához és hazájához végsőkig hűséges, professzionálisan kiképzett és felkészített állomány nélkül. Ezért dolgozták ki azt az életpályamodellt, amely az ütemezett illetményemelések mellett magában foglalja a folyamatos oktatást, továbbképzést, a lakhatási támogatást és az egészségkárosodási ellátás rendszerét is. Mint mondta, a magyar katonákat (és valamennyi hazai fegyveres állami szervezet tagját) már az újból beindított hazai hadiipar termékeivel, a Kiskunfélegyházán összeszerelt kézifegyverekkel látják el. Hozzátette: a haditechnikai eszközöket is a magyar katonák igényei szerint szerzik be. „Magyarország mindenből a legkorszerűbbet, a legmodernebbet vásárolja, mert a kihívásokra csak ezekkel lehet válaszolni” – mondta a miniszter.

Benkő Tibor a fiatalabb generációk megszólításának prioritását is hangsúlyozta. Mint fogalmazott, a program részeként a tárca és a Magyar Honvédség mindent megtesz annak érdekében, hogy a hazafias nevelés révén felkeltse a fiatalok érdeklődését a katonai pálya iránt. Ezért szerveznek honvédelmi táborokat, működtetik a Honvédelmi Sportszövetséget, indították el a Honvéd Kadét Programot, hozták létre a diákoknak szóló ösztöndíjakat, valamint bővítik a honvéd középiskolai rendszert. Az Önkéntes Tartalékos Rendszert a megújuló haderő egyik alappillérének nevezte. Elmondta, hogy békeidőben két területvédelmi tartalékos ezred áll szolgálatban, ám különleges jogrend esetén ez a szám hétre bővül. Rámutatott, hogy míg 2010-ben mindössze tizenhét tartalékos katonája volt a honvédségnek, addig mára majdnem kilencezren választották már a haza szolgálatának ezt a formáját. Nógrád megye kapcsán elmondta, hogy a megye kiemelkedően teljesít az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer létszámát tekintve.

More Articles...

 1. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2019.11
 2. MAGYAR – SZERB KAPCSOLATOK 2019.11.
 3. „ZRÍNYI 2026” HM Tájékoztató!
 4. Halottak napja - 2019.
 5. Hat órás állóképességi futás Szegeden
 6. MATASZ egyesület alakult Domaszéken
 7. A 63. évfordulóra emlékeztek
 8. Német-magyar tartalékosok találkozója Szegeden
 9. Ifjúsági honvédelmi akadályverseny Szegeden
 10. Projektnap a Móravárosi Szakgimnáziumban
 11. Területvédelmi Tartalékos Rendszer
 12. Miniszteri köszöntő a Tartalékosok Napja alkalmából
 13. Október 6. - Nemzeti Gyásznap
 14. Aki egyszer katona volt, az is marad
 15. MATASZ-LÖVÉSZET RUZSÁN
 16. Érdekesség a Facebookról
 17. TOBORZÓNAP SZEGEDEN
 18. Szegeden tartott előadást a honvédelmi miniszter
 19. Ruzsai kerékpárverseny
 20. Honvédelmi nap
 21. MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.09.
 22. A megyei tisztségviselők feladatai
 23. KADÉTOK VERSENYE
 24. HADERŐFEJLESZTÉS 2019.09.
 25. Idősek Világnapja - október 1.
 26. GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOK FÉLIDŐBEN
 27. Katasztrófavédelmi gyakorlat
 28. „Iron Cat" SZERB-MAGYAR KÖZÖS GYAKORLAT
 29. NÉMET TARTALÉKOSOK LÁTOGATÁSA
 30. III. Honvédelmi Többtusa
 31. Bulgária nemzeti ünnepe - 2019.
 32. Kadétavatás és ünnepélyes fogadalomtétel
 33. JUBILEUMI EJTŐERNYŐS VERSENY
 34. HARCKOCSIZÓK TALÁLKOZTAK
 35. XX. MATASZ-MEBSZ KUPA - MEGHÍVÓ
 36. SZIN 2019
 37. A honvédelem nemzeti ügy
 38. Gyászol a Magyar Honvédség
 39. Ünnepélyes eskűtétel Ópusztaszeren
 40. MEGEMLÉKEZÉSEK
 41. A haza védelme, a nemzet szolgálata
 42. GYŐRI „HARCOSOK”
 43. Honvédelmi Tábor 2019. Tiszasziget
 44. A BALTIKUMBAN
 45. XIV. Tisza-parti Szent István Népünnepély
 46. Dunai hajóbaleset - portrésorozat a Hableány mentőiről
 47. CSALÁDI MÚZEUMLÁTOGATÁS
 48. HŐSEINK
 49. Magyarok Országos Gyűlése
 50. RÖSZKEI FALUNAP - 2019.