Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

MEGHÍVÓ - Küldöttgyűlésre

 

Tisztelettel meghívjuk a megválasztott Küldötteket

A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE

Csongrád Megyei Küldöttgyűlésére

Helye: Aranyhal Étterem Szeged, Kálvária tér 6.

Ideje: 2018. december 15., 16,00 óra

 

A MATASZ Alapszabályának 8.§. (3) bekezdése alapján, ha a taggyűlés a tervezett napirend szerint a fenti helyen és időben nem lenne határozatképes, azonos napirenddel 16,30 órára kerül összehívásra. A megismételt taggyűlés – jelen értesítésre tekintettel – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

 

Napirendi pontok: 1./ Beszámoló, a vezetőség négy éves munkájáról.

                                   Előadó: Fróman Gábor t. őrnagy

                               2./ A megyei elnök megválasztása.

                                   Előadó: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes

                                                 Pál Mihály t. őrnagy

                               3./ Bejelentések, egyéb tájékoztatók. Elismerések átadása.

                                    Előadó: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes

A Jelölő Bizottság tagjai, és elérhetőségük:

Elnök:       Pál Mihály t. őrnagy  20-973-22-76

Tagok:      Csorba József t. hdgy. 30-973-03-84

                 Demcsák Zoltán t. hdgy.  30-3663-343

 Megjelenésetekre, részvételetekre feltétlenül számítunk, munkánk javítására, eredményesebbé tételére, vonatkozó javaslataitokra, igényt tartunk.

BALKÁN

Budapest, 2018. november 23.

Magyarország számára fontos kérdés a balkáni régió, ezen belül Koszovó stabilitása Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter hivatalában fogadta Rustem Berishát, a Koszovói Biztonsági Erőt felügyelő minisztert november 23-án, pénteken, Budapesten.

Dr. Benkő Tibor a találkozón elmondta, Magyarország alapvető érdeke a Nyugat-Balkán stabilitása. A térséget érintő problémák megoldásának egyik eszköze az európai és az euroatlanti integráció felé vezető út lehet, így Magyarország továbbra is kész támogatni Koszovó integrációs törekvéseinek előmozdítását.

A honvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy nemzetközi katonai hozzájárulásunkat (KFOR) a jövőben is fenn kívánjuk tartani, a tárca megítélése szerint a stabilitás és biztonság szavatolása érdekében továbbra is sok a tennivaló a régióban.

Koszovó általános biztonságát a NATO a KFOR-műveleten keresztül garantálja, amelyben a Magyar Honvédség 1999 óta vesz részt. A Koszovóban állomásozó mintegy 400 fős magyar kontingens jelenleg a legnagyobb létszámú műveleti szerepvállalásunknak számít.

EGYEZTETÉS - 2018.11.29.

Budapest, 2018. november 29.

Honvédelmi tárgyú törvényekről egyeztettek. Olyan jogszabályokat kell alkotni, amelyek biztosítják Magyarország és az emberek mindenkori biztonságát – hangsúlyozta dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter november 29-én, csütörtökön a fővárosban tartott többpárti egyeztetés után, amikor bejelentette azt is: 35 százalékos illetményfejlesztés lesz a honvédelmi alkalmazottaknál. A tárca törvénymódosító és új jogszabályt alkotó javaslatainak megbeszélése miatt összehívott egyeztetésen végül csak a kormánypártok és a Jobbik jelent meg.

A miniszter elmondta: az egyeztetést azzal a céllal szervezték, hogy mind a hét parlamenti frakció képviselőivel megbeszéljék a tárca által az Országgyűlés elé beterjesztett törvénymódosító, illetve új törvényt hozó javaslatokat. A tárcavezető sajnálatát fejezte ki, amiért a hétpártira tervezett egyeztetésre csak a Jobbik ment el az ellenzéki pártok közül. Mint mondta, a felvázolt ügyekben fontos lett volna, hogy elmondják véleményüket. Úgy látszik, hogy az ellenzéki pártok részéről még sincs szándék arra, hogy a Magyar Honvédség erős, ütőképes haderő legyen – fűzte hozzá. „Azt gondolom, hogy mindazt, ami történik a Magyar Honvédségben annak érdekében, hogy valóban egy erős, ütőképes, megbízható honvédséget hozzunk létre, úgy hajtjuk végre, hogy ezzel a magyar állampolgárok is elégedettek legyenek. Megindult egy fejlődés, egy beruházás, a személyi állomány munkájának méltó elismerése, amit a katonák és a honvédelmi alkalmazottak is megérdemelnek” – emelte ki dr. Benkő Tibor.

A módosításokra és az új törvényre az ország megváltozott biztonsági környezete miatt van szükség. Összesen három jogszabályról van szó: módosítanák a honvédelemről szóló törvényt, a katonák jogállásáról szóló jogszabályt, míg egy új törvény foglalkozna a honvédelmi alkalmazottakkal. Az első kulcseleme, hogy szétválasztanák a most még integráltan működő minisztériumot és a katonai felső vezetést, amire azért van szükség, hogy a tárca az irányítási, illetve ellenőrzési feladatokkal foglalkozzon, a katonák vezetését pedig katona lássa el. A módosítások részeként egy új jogi kategória, a honvédelmi veszélyhelyzet megteremtése is napirenden van, amely egy békeidejű, az új típusú kihívásokhoz alkalmazkodó, rugalmas felhatalmazást kíván biztosítani a kormány számára az esetleges válsághelyzetek kezelésére való felkészülés, illetve a hatékonyabb védelem érdekében. A jogszabály semmilyen módon nem csorbítja az állampolgárok jogait – hangsúlyozta a miniszter.

A honvédségnél dolgozó civil, jelenleg közalkalmazotti státuszban foglalkoztatottak számára jövőre a tervek szerint egy új jogállást kívánnak létrehozni, amelynek nyomán honvédelmi alkalmazottakká válnának. Azok, akik vállalják a honvédelmi alkalmazotti státuszt, többletjuttatásban részesülhetnek: részükre január 1-jétől 20 százalékos, majd utána évente még 5-5-5 százalékos bérfejlesztést hajtanak végre, míg végül el nem éri a 35 százalékot az emelés.

Kósa Lajos, a Honvédelmi és rendészeti bizottság elnöke azt mondta: az ellenzéki pártok többségének távol maradása azért is meglepő, mert minden bizottsági ülésen „követelik” az egyeztetést, illetve javasolják, hogy a honvédelmi miniszterrel személyesen tárgyaljon a plénum. „Most a honvédelmi miniszter elhívott bennünket, és az említett pártok azt mondták, hogy köszönik szépen, nem élnek a lehetőséggel. Tehát konzultációt követelnek, de amikor konzultáció van, akkor nem jönnek” – tette hozzá. Kósa Lajos szerint képtelenség az az ok, amire a pártok hivatkoztak, hiszen a felvetett törvénymódosításokról még nem volt parlamenti szavazás, így hozzászólhattak volna ezekhez a megbeszélésen. Ráadásul az említett törvényekhez senki, így egyetlen ellenzéki politikus sem adott be módosító indítványt. „Tehát mondhatja azt az ellenzék, hogy ál-egyeztetések vannak, és ők ebben a színjátékban nem hajlandóak részt venni, de arra nem vették a fáradságot, ami a legalapvetőbb parlamenti képviselői munkavégzési követelmény: hogy ha van egy fontos álláspontom, akkor nemcsak úgy elmondom az éterbe, hanem azt leírom és jelzem” – hangsúlyozta a bizottság elnöke.

Az említett módosítások kapcsán elmondta azt is: érkezett egy kritika, miszerint a honvédelmi rendszer átszervezése gyengítheti a hadsereg feletti civil kontrollt, ami nem igaz, hiszen ezért nem a mindenkori honvédelmi miniszter felel, hanem az Országgyűlés, s azon keresztül a Honvédelmi és rendészeti bizottság. „Tehát ez a törvény a parlamenti civil kontroll semmilyen kérdését nem érinti, így a felvetés értelmezhetetlen” – fogalmazott.

Staudt Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón elmondta: örömmel fogadták a meghívást, s a megbeszélésen sok érdemi, szakmai kérdést egyeztettek. Ugyanakkor jogászként úgy látta, a különleges jogrend rendelkezései között lenne helye a honvédelmi veszélyhelyzetnek, a mostani formájában ugyanis nem az Alaptörvény megfelelő passzusai közé kerül be. A felvetés tűnhet egy jogi vitának – fogalmazott a politikus –, de úgy gondolja, hogy az Alaptörvényben rögzített öt különleges helyzet elég tág lehetőséget biztosít a honvédség számára. „Nem kell semmilyen visszaélést feltételezzünk, de ellenzéki szempontból az a feladatunk, s az állampolgárok azért küldtek ide minket, hogy minden kiskapura megpróbáljuk felhívni a figyelmet, akkor is, ha egy következő kormány élne vele” – fogalmazott.

MEGYEI VEZETŐSÉGI ŰLÉS - 2018.11.

 

Szeged, 2018. november 23.

 

A terv az volt, hogy a megyei vezetőség meghallgatja az éves munka összefoglalóját, kialakítja az értékelését az éves munkának és lefekteti alapjait a 2019. év feladatainak. Fróman Gábor t. őrnagy részletes tájékoztatót adott az elmúlt időszakban végzett munkáról, kérte a 2019. évi elképzelésekre a javaslatokat. A megbeszélésre – hely hiányában - a Propeller étteremben, meglehetősen sok zavarral járó körülmények között, de nagyon őszinte légkörben került sor. Tájékoztatója befejezése képen bejelentette, hogy számos ok miatt a megyei elnöki teendőket nem tudja tovább vállalni és elnöki tisztségéről lemondott.

 

A megyei vezetőség minden tagja véleményt nyilvánított, alapvetően sajnálatukat fejezték ki a döntés miatt, de azt jóváhagyólag tudomásul vették. Palotai ezds. a feladatok további vállalását javasolta, ha elfoglaltsága ezt mégsem tenné lehetővé, alelnöki munkát jó lenne, ha tovább vállalná, mert a munka folyamatosságának ez előnyös lenne. Fróman őrnagy ezt nem vállalta. Ebben az esetben össze kell hívni a megyei küldöttgyűlést. A megválasztott jelölő bizottságnak Pál Mihály t. őrnagy vezetésével meg kell kezdenie az elnökválasztás előkészületeit és új elnök személyére kell javaslatot készítenie.

 

A megyei vezetőség végül – egyhangúlag - úgy döntött, hogy a megyei küldöttgyűlést két napirenddel 2018. december 15-én 16.00 órára az Aranyhal étterem külön helyiségébe összehívja. A küldöttgyűlés előkészítésére felkérte Dr. Palotai Jenő ny. ezredes tiszteletbeli elnököt az előkészítő munka elvégzésére, és Pál Mihály t őrnagy Szeged járási elnököt a jelölő bizottsági munka beindítására, lehetőség szerint kettős jelölés legyen a cél. Az ülés levezető elnöke: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei tiszteletbeli elnök legyen.

 

IRAK BIZTONSÁGA

Budapest, 2018. november 20.

Kiemelten fontos Irak stabilitása. Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium honvédelmi államtitkára és Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke udvariassági látogatás keretében fogadta a magyarországi látogatáson tartózkodó Sheikh Jaffar Mustafa Ali, a peshmerga 70. dandár parancsnoka által vezetett kurd tábornoki delegációt.

A honvédelmi államtitkár a találkozón elmondta, Magyarország számára kiemelten fontosak a Közel-Keleten zajló folyamatok. Mind európai és mind magyar érdek is az Iszlám Állam elleni küzdelem és a térség mielőbbi stabilizálása – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta: a közép-európai régió egyetlen koalíciós nemzeteként továbbra is elkötelezettek vagyunk a biztonsági kihívások helyszínen történő kezelésében, ezért Magyarország aktívan vesz részt Irak és a térség vonatkozásában is a migrációs válság kezelését célzó nemzetközi fejlesztési és humanitárius segítségnyújtási, illetve válságkezelési erőfeszítésekben.

Szabó István kiemelte, a cél mindenekelőtt az ország egységének biztosítása, a belső viták rendezése, a menekültek életkörülményei javításának, illetve visszatérésének támogatása. Mindezek fényében az EU is bizakodással tekint a választások eredményeként megnyíló új együttműködési lehetőségek elé – fogalmazott a honvédelmi államtitkár.

More Articles...

 1. NATO EGYÜTTMŰKÖDÉS - 2018. 11.
 2. T-34 Konferencia
 3. Mobiltrükkök
 4. Légpuskás lövészverseny
 5. Szakmai konferencia a hon- és rendvédelmi egészségügyi dolgozóknak
 6. Légy tartalékos
 7. „Hadi múltunk kincsestára”
 8. V4 EU HARCCSOPORT
 9. NATO EGYÜTTMŰKÖDÉS
 10. TECHNIKÁNK
 11. SZÁZ ÉVE - 2018.11.
 12. Voci del Bosco - 2018.11.
 13. Négy év, vérben és vasban!
 14. Napirenden a közös feladatok
 15. Elromlott a laptopja? Segítségre van szüksége
 16. Országos konferenciát szervezett a MATASZ
 17. KONFERENCIA - Gödöllő
 18. KADÉT PROGRAM - Zrínyi 2026
 19. HADSEREGFEJLESZTÉS – 2018.11.07.
 20. TARTALÉKOSOK GYAKORLATA
 21. MERÉNYLET - Tisza Istvánt agyonlőtték
 22. NOVEMBER 4. - Nemzeti Gyásznap
 23. HADERŐFEJLESZTÉS - 2018.10.30.
 24. MEGEMLÉKEZÉS
 25. Halottak napján
 26. Halottaknapja - 2018.
 27. Emlékezzünk elesett katonáinkra
 28. ERŐSEBB HADSEREG
 29. SZEGED FORRADALMI NAPOK 1956.
 30. Négy év, vérben és vasban!
 31. Tíz fegyver az 1956-os forradalomban
 32. INGYENES MÚZEUMLÁTOGATÁS
 33. A magyar katonai térképészet 100 éve
 34. Kiemelten fontos a honvédség társadalmi beágyazódása
 35. Dr. Palotai Erzsébet munkájának elismerése
 36. HADERŐFEJLESZTÉS - 2018.10.16.
 37. Elsősegély - Újraélesztés 8 pontban
 38. TARTALÉKOSOK NAPJA - 2018.
 39. PÁLYVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ – „TOBORZÓ”
 40. „Karácsonykor már nem lesz harc sehol”
 41. XIX. MATASZ – MEBSZ KUPA Szeged
 42. MAGYAR – NÉMET találkozó
 43. Megalakult az első tartalékos ezred
 44. MEGYEI HADITORNA DÖNTŐ
 45. BÉKEJEGYZÉK
 46. NATOFUTÁS - 2018. 09. 23.
 47. KOMBINÁLT HADITORNA VERSENY
 48. SZÁZ ÉVE TÖRTÉNT
 49. III. Szegedi Repülőnap és Légiparádé
 50. Bulgária