Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

NYOMULUNK ELŐRE

1917 – 2017

„Gurahumora irányában nyomulunk előre”Világháború a napilapok tükrében: 1917. augusztus 8-től 14-ig. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

Románia ereje teljesen kimerült – írja a Népszava. „A meg nem szállott Romániában leirhatatlan állapotok uralkodnak. A köztisztaság hiányos volta miatt Jassyban 8000 állati hulla fekszik az utcákon. A járványok egymást váltják föl: kiütéses tifusz, lázbetegségek, kolera törtek ki. Nagy a hiány orvosokban, gyógyszerekben és élelmicikkekben. Szerte az országban nagy a lehangoltság; Románia ereje teljesen kimerült.”

„A Sereth alsó folyásánál, Focsanitól északra, Mackensen csapatai is megmozdultak. A galiciai és bukovinai előnyomulással kapcsolatban várható volt, hogy ezen a vidéken is, ahol hosszu hónapok óta szüneteltek a harcok, megindul az akció, a német csapatok támadásának hire mégis meglepetésszerüen jött. A támadás eredményes volt; a támadók megerősitett orosz állásokat foglaltak el, 1300 oroszt elfogtak és 13 ágyut zsákmányoltak. Az eddigi jelek szerint itt csak helyi sikerről van szó” – számol be a német sikerekről a napilap.

A Pesti Hírlapban az alábbi sikerekről olvashatunk: „a mai vezérkari jelentés már közli is, hogy Bukovina déli részében lovasságunk több napos kemény küzdelem után Vamánál elragadott az oroszoktól két egymás mögött fekvő magaslati állást és Gurahumora irányában nyomul előre. A Gurahumorától délre eső szakaszon, mint ismeretes, a Beszterce keleti partján is hatalmunkba keritettünk ellenséges hadállásokat; a kapcsolat és a koncentrikus nyomás elérése itt tehát megtörtént.”

EMLÉKEZTETŐ

Tisztelt Klub Elnök Hölgyek és Urak!

 

Szervezeti feladataink közé tartozik – nagyon sok tennivaló között - a tagdíjak beszedése és azokkal az év végi elszámolás.

 

A MATASZ tagsági díj egy évre 2000,- Ft, melynek 20%-át a 10402142-21480517-00000000 (sárga csekken) központunknak befizetünk, tagnyilvántartás, regisztrációs és egyéb központi költségek, támogatások fedezésére és a tagdíj 80%-a a kluboknál kerül felhasználásra.

 

A 80% felhasználása helyileg a klub működésének fedezését szolgálja, melyről a forrás felhasználásának megfelelően el kell számolni, a kiadásokról számlát kell beszerezni és azokat az év végéig a központunkba eljuttatni. Ezek a klub működéséhez szükséges bármilyen jogcím lehet. Utazások, belépőjegyek, szállítási költségek étkezés, üdítők, versenydíjak, ajándékok és sok más jogcím, ami a lényeg, hogy a helyi közösség érdekeit szolgáló anyagok legyenek. A kluboknál sok helyen tagonként 1600 Ft költséget meghaladó összegeket költenek el, ez rendszerint helyi döntés eredménye, de a felhasznált összegekből, tagonként 1600.-Ft-ról számlát kell kérni és le adni!

 

Ezt ebben az esztendőben (is) kérem, külön figyelemmel kísérjétek, még van jelentős idő, számos rendezvényre ez után kerül sor, kérem, erről ne feledkezzetek meg. Ezek a pénzösszegek kivétel nélkül klubjainknál kerülnek, és kerültek felhasználásra, melynek elszámolását néhány klubunk pontosan jól végzi, de több klubunknál ezen a téren az elmúlt évben gondok voltak, pedig ez a feltétele annak, hogy a jövőben sem a tagdíj teljes összegét kelljen befizetni, és Budapestről kelljen időnként a felhasználásra tervezett összegeket lekérni.

 

Kedves Klubelnök Társaim! Kérem, olvassátok el, folyamatosan a felhasználásnak megfelelő időben a szükséges számlákat szerezzétek be, és kérésre azokat legyetek készek átadni, elszámolás céljából.

 

Szeged, 2017. augusztus 21.

 

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
megyei elnök

 

WEKERLE KORMÁNY

1917 2017. augusztus 25.

Wekerle Sándor a miniszterelnök Világháború a napilapok tükrében: 1917. augusztus 15-től 21-igSorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

A Népszava is és a Pesti Hírlap is beszámol arról, hogy az új miniszterelnök Wekerle Sándor lett. Az előzményről is olvashatunk: „Gróf Esterházy Móric miniszterelnök augusztus első hetében terjesztette elő a királynak azt a kérést, hogy mentse fel a kormányzás ügyeinek további vitelétől, mert állandó gyöngélkedése lehetetlenné teszi, hogy munkáját ellássa. A király üdülést, hosszabb szabadságot ajánlott föl Esterházynak, aki azonban néhány nap múlva újból fölmentését kérte. (…) Uj miniszterelnököt adott a király Magyarországnak: Wekerle Sándort. A kormány iránya — mint azt előre megirtuk — maradt a régi, csak a miniszterelnök személye változott. Maga a király jelentette ezt ki koronatanácson. S az ország pártkülönbség nélkül nemcsak megnyugvással, hanem örömmel fogja fogadni a király választását.”

„10 fillér a rokkant katona gyermekének napi segélye. Nehogy valaki azt higgye, hogy sajtóhiba, betűvel is kiírjuk: tíz fillér hadisegélyt kap a rokkant gyermeke. Napi 10 fillérből kell megélnie! Ez az összeg minden, amit a rokkant hős gyermekinek juttatott a magyar osztályparlament. Ebből tartsa el gyermekét a rokkant katona. Ebből vásároljon gyermekének kenyeret, tejet, tojást, ebből vegyen cipőt, ruhát, ebből iskoláztassa gyermekét a rokkant katona (…)” – írja a Népszava címlapon.

Továbbolvasva a napilapot megtudhatjuk, hogy mi a helyzet a nyugati harctereken: „a szövetkezett ellenség erős támadásokat készít elő. — Rupprecht trónörökös hadcsoportja: a flandriai csatatéren a tűzharc változó erejű volt. A tengerparton és Yperntől északkeletre és keletre este ismét nagy hevességet ért el. Az ellenség erőszakos földerítései védelmi zónánk több szakaszán eredménytelenül omlottak össze. Westhocktól délkeletre az angolokat kivetettük egyes erdőrészletekből.”

„A pápa a hadviselő felekhez köriratot intézett a béke helyreállítása ügyében. A pápa ebben a köriratában megjelöli azokat a módozatokat is, amelyek szerint a harcban álló nemzetek érdekeit össze lehetne egyeztetni. Ajánlja a hadviselő feleknek Belgium, Szerbia és Románia helyreállítását. Legnehezebbnek tartja Elszász-Lotharingia, Trentino, Trieszt és Lengyelország ügyét. Egyébként javaslatának lényege az, hogy e vitás területek sorsáról békésen, nemzetközi konferencia útján határozzanak. Az olasz kormánynak a spanyol nagykövet közvetítésével adták át a jegyzéket” – olvasható a pápa körirata a Népszavában.