Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

DIJÁTADÁS

 Szeged, 2019. december

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Elnöksége, 2019. október 18.-án rendezte meg, a szegedi középiskolák fiataljai részére, a „Honvédelmi Nap Gyermekeknek” (IV. Kombinált Haditorna) elnevezésű akadályversenyt. A Maros Menti MATASZ Klub, valamint a Délvidéki Aero  Clubbal közösen, a szegedi repülőtéren. A versenyre a 2019. évre tervezett éves program keretében került sor, amelynek elsődleges célja volt, a középiskolai évfolyamok tanulói részére a honvédelmi ismeretek átadása, a fiatalok egészséges életmódra való nevelése, illetve a honvédelmi sportok iránti figyelem, valamint, a katonai pálya és az önkéntes tartalékos szolgálat iránti érdeklődés felkeltése. 

 A rendezvényre a Szegedi Szakképzési Centrum három középiskolájának 30 diákja nevezett be. (Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskola, Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskola, valamint a Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskola.) A versenyen való részvétel, illetve a nevezés, díjmentes volt. A csapatverseny, ahol az egyéni és csapatban részt vevő helyezettek a verseny végén, oklevelet, érmet, és a felajánlott díjakat kapták, a verseny támogatóitól. A versenydíjakat, – Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes asszony megbízásából – a Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Mikecz Péter adta át. Az átadott versenydíjakon kívül, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság 100 – 100 ezer forint értékű sportfelszerelést ajánlott fel a csapatversenyben dobogós helyezést elért iskoláknak. A felajánlás úgy szólt, hogy az iskola által kért, illetve meghatározott sporteszközök, felszerelések kerülnek beszerzésre, majd ezt követően átadásra.

 A csapatversenyben első helyezést elért Csonka Srácok I. csapata, (a Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskola, felkészítő tanár: Türk Balázs) nevében, a mai napon vette át az intézmény vezetője Tóthné Bíró Zsuzsanna a felajánlott sportfelszereléseket, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság képviselőjétől, Csepregi Balázs őrnagytól, valamint a MATASZ Csongrád megyei elnökétől.

 

TÜZÉRVERSENY

Tata, 2019. december 15.

December elején rendezték meg a Magyar Honvédség tüzér versenyét Tatán, amelyet idén az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi csapata nyert meg.

Már a tizenötödik alkalommal tartották meg a tüzér lövésszaki versenyt, amelyen a Magyar Honvédség alakulatainál szolgáló tüzér katonák indulhatnak 3-4 fős csapatokban. Ezúttal összesen hét csapat mérte össze tudását az MH 25. Klapka György Lövészdandárnál megrendezett megmérettetésen.

A „Baglyas” elnevezésű szimulációs tűzvezetési programban a csapatok rendelkezésére álló tüzérüteg irányításával a felderített és megfigyelt célokat, a szükséges tüzér számítások alapján kellett megsemmisíteni. A virtuális térben lezajlott mérkőzést az nyerte meg, aki kilőtte az ellenfél ütegét vagy figyelőpontjait, vagy aki a program generálta célokat legtöbb pontértékben pusztította. A csapatok egymás ellen küzdöttek és egyenes kieséses rendszerben jutottak tovább a döntőbe, ahol a legjobb három csapat mérte össze tudását.

A 62. Lövészzászlóalj katonáiból álló győztes csapatnak járó serleget a Magyar Honvédség parancsnokának nevében Kása István ezredes, az MH 25. Klapka György Lövészdandár törzsfőnöke adta át. Ugyanez a csapat nyerte meg az egy mérkőzésen legkevesebb lőszer felhasználásával elért győzelemért járó emléktárgyat is, amelyet az MHP Haderőtervezési Csoportfőnökség képviseletében Pölöskei János Antal ezredes adott át.
A másik vásárhelyi csapat a 3. Bercsényi Miklós Lövészzászlóalj katonáiból állt. Ők az összetett versenyben a negyedik helyezést érték el.

KADÉTKÉPZÉS -2019.12.15.

Kiskunmajsa, 2019. december 15.

Területvédelmi tartalékosok segítik a kadétképzést. A hazafias honvédelmi nevelés, a katonai életpálya népszerűsítése, a Magyar Honvédség társadalmi elismertségének, támogatottságának erősítése jegyében kötött együttműködési megállapodást a kiskunmajsai Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, valamint az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred.

Közel féléves, eredményes együttműködést követően, a Honvéd Kadét Programban résztvevő diákok képzését, a katonai témájú elméleti és gyakorlati tantárgyakat oktató tanárok felkészítését segítő megállapodást kötött az MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred és a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium. A közös munka kereteit hosszú távra biztosító szerződést Huszár Ferenc alezredes, ezredparancsnok-helyettes és Farkas Zoltán, a Honvéd Kadét Programhoz az idei tanévben csatlakozott középiskola igazgatója írta alá.

A partnerséget rögzítő dokumentum alapján a felek szervezett formában tudnak közös céljaik elérése érdekében együttműködni a jövőben. A kiskunmajsai középiskolával kötött megállapodás fontos része a Magyar Honvédség társadalmi elismertsége, támogatottsága erősítését szolgáló törekvéseknek. Ugyanakkor rendezett jogi kereteket biztosít a hivatásos tiszti és altiszti életpálya, a szerződéses-, valamint tartalékos szolgálat népszerűsítéséhez, a toborzás hatékonyságának fejlesztéséhez.

A kiskunmajsai középiskolában ősszel indult a kadétprogram, amelynek már az előkészítésébe, a felvett diákok részére szervezett „Béka tábor” programjainak összeállításába és lebonyolításába is bekapcsolódtak a területvédelmi ezred által kapcsolattartásra kijelölt 38. Merász Mihály Területvédelmi Zászlóalj katonái. A tanév során pedig a pedagógusok felkészítésével, a katonai szakmai foglalkozásokhoz szükséges technikai és szemléltető eszközök biztosításával, logisztikai háttérrel segítik a honvédelmi oktatást. 

Nagy Viktor alezredes, a zászlóalj parancsnoka elmondta: az iskolával kötött együttműködés célja, hogy biztonságos környezetben, kihívást jelentő, érdekes, jól szervezett, honvédelmi témájú foglalkozások keretében készítsék fel a programban részt vevő diákokat a választott életpályájuk sikeres megvalósítására, valamint hiteles információkkal bővítsék a kadétok ismereteit a honvédelemről, a Magyar Honvédségről és annak társadalmi szerepéről. Nemzeti érdek, hogy a fiatalok a hazájukért tenni akaró, felelős állampolgárokká váljanak.

Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírását követően pedig azonnal folytatódott a kadétok honvédelmi képzése. A zászlóalj kiképzői légpuska lövészetet, alaki foglalkozást és katonai testnevelési órákat tartottak a diákoknak.

A 9. osztályos kadétok képzését két önkéntes területvédelmi tartalékos hadnagy, Telek András igazgatóhelyettes, kollégiumvezető és Vass Izolda osztályfőnök koordinálják. A diákok céltudatosságát, lelkesedését a legjobban talán az bizonyítja, hogy az osztály három csapatot is indított a Honvédelmi Minisztérium által, hazánk NATO-csatlakozásának huszadik évfordulója alkalmából kiírt „Magyarország 20 éve a NATO tagja” elnevezésű több fordulós vetélkedőn. A pár nappal ezelőtt, Budapesten, a Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban megrendezett országos döntőben – csupán három hónappal a kadét programba történt csatlakozásuk után – az iskola Bató András, Feldinszki Zoltán, Sipos Gergő, Varga Imre alkotta csapata a második helyen végzett. A kadétokat Nyerges Benjámin készítette fel a versenyre.

Az osztály tagjai közül a hivatásos katonai pálya érdekében valószínűleg a legnagyobb áldozatot Sipos Gergő vállalta: a tavalyi 4,3-as bizonyítványával – ahelyett, hogy tovább lépett volna a 10. évfolyamra – az idei tanévet ismét kilencedikesként kezdet, csak azért, hogy részt vehessen a kadét programban. Határozott célja ugyanis, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán vagy az MH Altiszti Akadémián fog érettségi után továbbtanulni.

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportálról vettük át, mindenekelőtt azzal a céllal, hogy a jó példát hasznos lenne tanulmányozni. Alaposabban megismerni, megkeresni benne a MATASZ természetes lehetőségeit – Csongrád megyében is – és megalkotni, megvalósítani abban azokat a feladatokat, melyeket az élet „tálcán kínál” számunkra amiről, régóta, sokan, sokat beszélnek!

EGYETEMI NYÍLT NAP

 

Szeged, 2019. november 28.

 

 

A Szegedi Tudományegyetem nyílt napját, 2019. november 28-án szervezte meg az SZTE, a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A nyílt nap egész napos programján, – egy kiállító hellyel – képviseltette magát, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezete is.

 

 

 

A Szegedi Tudományegyetem, hazánk egyik meghatározó intézményeként szeretné segíteni, a továbbtanulási döntés előtt álló diákokat és tanáraikat, az intézményükre vonatkozó fontos információk begyűjtésében.

 

Az egyetem 12 kara, több mint 380 szakon kínált lehetőséget a továbbtanulásra nappali, levelező és távoktatás tagozaton. A továbbtanulásra készülő diákok tájékoztatása mellett, a nyílt nap célja volt az is, hogy a középiskolai vezetők, osztályfőnökök, pályaválasztási tanácsadók és minden érdeklődő szaktanár számára is lehetséges legyen, az egyetemi képzésekre vonatkozó részletes információk beszerzése.

 

 Az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban megrendezett képzési kiállításán, a leendő hallgatók a karok képviselőinek tehették fel kérdéseiket, valamint a rendezők, – a rendezvény két helyszínén óránként – kari tájékoztató előadásokon ismertették meg a látogatókkal, az SZTE képzési kínálatát. A MATASZ kiállító standján jelentkezők nagy hányada, inkább a kiállított fegyverekre volt kíváncsi, mint például a képen látható, – Kazahsztánból érkezett – egyetemista, aki örömmel ismerte fel, az egykori Szovjetunió Vörös Hadseregében rendszeresített Ciril betűs karabélyt.

 

Mivel ezen az egyetemen, akreditált és fakultatív képzés keretében, ejtőernyőzés is szerepel az oktatott ismeretek között, így sok érdeklődő jelentkezett, s tízen ki is töltötték a MATASZ belépési nyilatkozatát. Erre a képzésre 2019. év szeptemberében, 114 hallgató regisztrálta magát, amelyből 45 fő sikeresen fejezte be a féléves képzést.

 

Sok volt a hazánkban tanuló, s a kiállított fegyverek miatt, a standunkon megálló külföldi diák, akik zömmel angolul beszéltek. Nagy segítségünkre volt a kommunikációban dr. Vadász Veronika, aki úgy angol, mint francia nyelven fordította a kíváncsiskodók kérdéseit. Megragadva az alkalmat, felkínáltam számára a MATASZ tagság mellett, a Nemzetközi POOL kerekasztal megbeszélésen való részvétel lehetőségét is.

 

Az egész napos program, lehetőséget biztosított, – az általános tájékozódás mellett – az egyetem teljes képzési kínálatának megismerésére, ugyanakkor a résztvevők informálódhattak, – többek között – a hallgatók tanulmányait segítő ösztöndíjakról, a nyelvtanulási-, sportolási-, esélyegyenlőségi-, szabadidős-, tehetséggondozási- és karrier lehetőségekről, valamint az SZTE nemzetközi ösztöndíjairól is.

 

Sok olyan kérdéssel is megkerestek bennünket, amelyekre csak általánosan tudtunk válaszolni, mert a kérdések általában a hivatásos és a szerződéses katonai pályára, illetve a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett pályázatokra és ösztöndíjakra vonatkoztak, amelyben nem mi vagyunk az a szervezet, amelyet meg kellett volna szólítaniuk. Ezért a kérdezőket, a 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ szegedi címét megadva, útba igazítottuk azzal, hogy ott kopogtassanak.

 

Összességében elmondhatjuk, hogy eredményes rendezvénnyel sikerült jó hírünket tovább öregbíteni városunkban, megköszönve, a rendezvényt előkészítő és lebonyolító MATASZ aktivistáknak, az időt és fáradtságot nem kímélő munkáját.

Az egyetem rendezvényekért felelős vezetője, – 2020. év, hasonló rendezvényeire – már most meghívott bennünket. A sikeres rendezvényért köszönet illeti, Dr. Vadász Veronikát, Csorba József t. hadnagyot, László Károly hö. ezredest, Stuber Rajmundot, Hajdú Károlyt és Kőszegi Mátyást. A sikeres rendezvényt sokan látogatták, bár számokkal nem tudok szolgálni, de egész nap tömegek voltak az egyetem épületében.

 

A múlt tanulsága a jövő fegyvere

Budapest, 2019. november 25.

A védelmi szféra megváltozott kihívásairól rendeztek konferenciát Budapesten, november 25-én. A rendezvényt dr. Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese nyitotta meg.

A Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban rendezték meg a Magyar Honvédség Parancsnoksága Haderőtervezési Csoportfőnökség (MHP HTCSF) szervezésében a Tudomány, jövőkutatás, transzformáció című konferenciát, amelyen a szakértők a védelmi szférát érintő új típusú kihívásokat elemezték. A szimpózium elsődleges célja az volt, hogy előmozdítsa a jövő lehetséges folyamataira vonatkozó előrejelzések és döntések megalapozását, továbbá vizsgálat tárgyává tegye, hogy az oktatást és tudományt miként lehet felhasználni a folyamatosan változó biztonsági környezet feltérképezésére, valamint a transzformációs célok elérésére.

Böröndi Gábor altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese a konferencia megnyitóján rámutatott: a rendszerváltás után a NATO-csatlakozás óriási kihívások elé állította a Magyar Honvédséget, amelynek egy változó környezetben kellett megtalálnia saját szerepét a transzformáció során. Mint mondta, Európa biztonságát mára olyan kihívások fenyegetik, amelyek lényege éppen a folyamatos változékonyság. Az illegális migráció, valamint az ukrán-orosz konfliktus – amely alapjaiban írta felül a nemzetközi normákat és egyezményeket – minden addiginál világosabban jelezte, milyen sürgetően időszerű a Magyar Honvédség teljes megújítása. A 2016-ban elindított Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program mérföldkő a honvédség történetében, ám csak abban az esetben lehet maradéktalanul sikeres, ha képes és tud a megváltozott biztonsági helyzet kihívásaira reagálni. „A legnagyobb kihívás a saját gondolkodásmódunk átformálása” – mondta Böröndi tábornok, kiemelve, mennyire lényeges a saját doktrínák kialakítása, s annak precíz megfogalmazása, hogyan működik a haderő a jövőben.

A Magyar Honvédség parancsnokának helyettese elmondta: a legfontosabb a technológiai fölény kialakítása, amely a haditechnikai beszerzéseken túl magában foglalja a tudományos kutatást, a fejlesztést, az innovációt is. Utalt a digitális katona programra, amely jól mutatja, hogy a jövő Magyar Honvédségének kulcsa az innováció. Kiemelkedően fontosnak nevezte a hasonló szakmai konferenciák megszervezését, amelyet a gondolkodásmód átalakulásának, a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program működésének jellemző példajaként értékelt. „A jövő nehezen látható előre, de a Magyar Honvédségnek most van történelmi lehetősége, most, amikor van politikai akarat, és van hozzá költségvetés, hogy meg is valósítsa azt, amit oly régóta vártunk. Hogy egy modern, ütőképes, korszerű honvédség alakuljon ki, amely garantálja Magyarország biztonságát” – zárta beszédét Böröndi altábornagy.

Az esemény házigazdája, Sticz László dandártábornok, az MHP HTCSF csoportfőnöke felvezető előadásában aláhúzta: a Magyar Honvédség nemcsak katonai eszközökkel, hanem a tudományos életbe való bekapcsolódásával is a nemzetet szolgálja. Mint fogalmazott, alapos kutatómunkával olyan biztos alapot teremtenek, amelyet később továbbfejleszthetnek és felhasználhatnak a gyakorlatban. „Az ember lényéből fakadóan folyton keres, felfedez, létrehoz, innovál. A múlt tanulsága a jövő fegyvere. Ezért a tapasztalatok feldolgozása legalább annyira fontos, mint a jelen és a jövő kihívásainak értékelése” – mondta a dandártábornok, hozzátéve: a Magyar Honvédség tudományos munkájának legfontosabb szempontja az, hogy fajsúlyos és mérvadó tudományos kutatások előzzék meg a stratégiai döntéseket, mert erős, modern, felkészült és valós képekkel rendelkező honvédség nélkül nem lehet garantálni a nemzet szuverenitását és biztonságát. „Amint a kutatás során felfedett tényeket és információkat tudássá gyúrtuk, egy erős fegyvert tartunk a kezünkben, amelynek alapja a tudomány, eredménye pedig a biztonságos jövő megteremtése és garantálása” – mutatott rá előadásában Sticz dandártábornok.

A konferencia panelbeszélgetésein a tudománynak és oktatásnak a Magyar Honvédség transzformációjában betöltött szerepéről, a jövőkutatás és transzformáció kihívásairól, lehetőségeiről, a haderőnemek és szakterületek új biztonsági kihívások tükrében végrehajtandó transzformációjáról, valamint az űrkutatás a jövő hadviselésére gyakorolt hatásáról tartottak előadásokat és szakmai vitákat.

 

More Articles...

 1. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2019.12
 2. TANÁCSKOZÁS
 3. Innováció a honvédelmi nevelésben
 4. I. Senior Harmonika Verseny és Találokozó meghívó
 5. Lehet honvédelmet építeni!
 6. I. Senior Harmonika Verseny és Találokozó invitáló
 7. Önkéntes Területvédelmi Tartalék
 8. A haza védelme össztársadalmi ügy!
 9. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2019.11
 10. MAGYAR – SZERB KAPCSOLATOK 2019.11.
 11. „ZRÍNYI 2026” HM Tájékoztató!
 12. Halottak napja - 2019.
 13. Hat órás állóképességi futás Szegeden
 14. MATASZ egyesület alakult Domaszéken
 15. A 63. évfordulóra emlékeztek
 16. Német-magyar tartalékosok találkozója Szegeden
 17. Ifjúsági honvédelmi akadályverseny Szegeden
 18. Projektnap a Móravárosi Szakgimnáziumban
 19. Területvédelmi Tartalékos Rendszer
 20. Miniszteri köszöntő a Tartalékosok Napja alkalmából
 21. Október 6. - Nemzeti Gyásznap
 22. Aki egyszer katona volt, az is marad
 23. MATASZ-LÖVÉSZET RUZSÁN
 24. Érdekesség a Facebookról
 25. TOBORZÓNAP SZEGEDEN
 26. Szegeden tartott előadást a honvédelmi miniszter
 27. Ruzsai kerékpárverseny
 28. Honvédelmi nap
 29. MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.09.
 30. A megyei tisztségviselők feladatai
 31. KADÉTOK VERSENYE
 32. HADERŐFEJLESZTÉS 2019.09.
 33. Idősek Világnapja - október 1.
 34. GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOK FÉLIDŐBEN
 35. Katasztrófavédelmi gyakorlat
 36. „Iron Cat" SZERB-MAGYAR KÖZÖS GYAKORLAT
 37. NÉMET TARTALÉKOSOK LÁTOGATÁSA
 38. III. Honvédelmi Többtusa
 39. Bulgária nemzeti ünnepe - 2019.
 40. Kadétavatás és ünnepélyes fogadalomtétel
 41. JUBILEUMI EJTŐERNYŐS VERSENY
 42. HARCKOCSIZÓK TALÁLKOZTAK
 43. XX. MATASZ-MEBSZ KUPA - MEGHÍVÓ
 44. SZIN 2019
 45. A honvédelem nemzeti ügy
 46. Gyászol a Magyar Honvédség
 47. Ünnepélyes eskűtétel Ópusztaszeren
 48. MEGEMLÉKEZÉSEK
 49. A haza védelme, a nemzet szolgálata
 50. GYŐRI „HARCOSOK”