Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

A 63. évfordulóra emlékeztek

 

Budapest

 

Az 56-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulójára emlékeztek, a fővárosban, – a Stefánia Palota nagytermében – a Honvéd Kulturális Központban, az 1956. október 23-a alkalmából tartott, a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek számára szervezett ünnepségen.

 

 

Az ünnepség a történelmi zászlók bevonulásával, majd a Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Az ünnepi szónok, Németh Gergely, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára volt, aki elmondta: „Az 1956-os forradalom üzenete, hogy nincsen szabadság áldozat nélkül!”

 

 

A helyettes államtitkár hangsúlyozta: „Az áldozat mellett a közösség szerepét is ki kell emelni a forradalom kapcsán. A civilek mellett a katonák is döntöttek, és végül kiálltak a hazájuk mellett – tette hozzá. Azok a rendkívüli napok felszakították a diktatúra szürke szövetét, amikor a magyar társadalom, különböző csoportjai, katonák és civilek, munkások és értelmiségiek úgy érezték, hogy egyetlen pillanatra maguk is beleszólhatnak a sorsukba. A forradalmárok az ország érdekeit képviselték a zsarnoksággal szemben, és mindent odaadtak, hogy rólunk, nélkülünk ne dönthessen senki más!”

 

 

„A forradalom tehát közösséget teremtett a katonák és a civilek között, és ez a közösség a társadalmi szervezetek és a védelmi szféra együttműködései, közös erőfeszítései – ha kell, áldozatai – egybeforrtak 1956 történetével” – fogalmazott a helyettes államtitkár. Hozzátette: erre az együttműködésre ma is szükség van. Rámutatott, hogy az ország biztonsági környezete nagyon változékony, és számos kihívást tartogat. Magyarország a NATO és az Európai Unió megbecsült tagja, de ezek a tények nem jelenthetnek kifogást a nemzeti hadsereg fejlesztésére, ami elengedhetetlen. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program arra szolgál, hogy rólunk, nélkülünk senki ne dönthessen!”

 

 

A rendezvényen átadták a társadalmi szervezetek jelenlévő képviselői számára Benkő Tibor honvédelmi miniszter elismeréseit.

 

 

A Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát kapta Hans Rudelsberger úr, a Bundeswehr Tartalékos Szövetsége (VdRBw) Beziksgruppe Mittelfranken (Közép Frankföld) Großhaslach település tartalékos szervezetének elnöke.

 

 

Hans Rudelsberger 2007. évben utazott, a Csongrád Megyei MATASZ Elnökség meghívására Magyarországra, Szegedre. Itt látogatott el Reinhard Gernandt őrnagy úrral közösen a Csongrád megyei Ruzsa községbe. Hathatós közreműködésével 2009. év nyarán került aláírásra, a két település tartalékos egyesületei között, egy együttműködi megállapodás. A kétoldalú együttműködés, azóta is rendszeresen, egymást tisztelve és becsülve folyik. Több színvonalas találkozóra, és rendezvényre került sor az óta. Jelenlegi tisztsége mellett, a települése önkormányzati képviselője is. Nagymértékben neki is köszönhető, hogy Ruzsa települése 2017. évben együttműködési megállapodást kötött, az általa képviselt német településsel. Tizenkét éve, idejét, energiáját nem kímélve dolgozik, a német – magyar kapcsolatokon. Fontosnak tartja a Magyar - Német tartalékosok szövetségeinek kapcsolatát, annak építését, továbbfejlesztését. A rendezvényre elkísérte felesége is, aki a hosszú évek alatt, mindenben támogatta férjét.

 

 

A rendezvényen átadásra kerültek még – a társadalmi szervezetek jelenlévő képviselői részére – a Maléter Pál-emlékplakettek, valamint egyéb tárgyjutalmak. Az elismerések átadását követően – egy kultúrműsor keretében – a Magyar Honvédség Művészegyüttese Kvartettjének előadásában örökzöld zenei műsort hallgattunk meg.

 

 

Az ünnepség állófogadással ért véget.

 

Német-magyar tartalékosok találkozója Szegeden

 

Szeged, 2019. október 17-20.

 

Az elmúlt hétvégén 2019. október 17-től október 20-ig a megyénkbe látogatott a Német Tartalékosok Szövetsége Közép Frankföld megyei partnerszervezetünk delegációja, amelynek Heinz Martin alezredes megyei alelnök és Reinhard Gernandt őrnagy úr voltak a tagjai. A terveknek megfelelően, 2019. október 17-én a koraesti órákban, a német delegáció meg is érkezett Szegedre.

 

 

A látogatásnak az volt az elsődleges célja, hogy szervezetek vezetői tárgyaljanak a két tartalékos szervezet kapcsolatának, s a partneri viszonynak szorosabbra fűzéséről, a tapasztalatok közös cseréjéről, a toborzás és a kiképzés vonatkozásában. A 2005. évben aláírt együttműködési megállapodást áttekintve, meghatározzák azokat a részeket, amelyeket a jövőben át kell dolgozniuk.

 

 

A négy napos látogatás idejére tervezett, s szakmai programként az október 18-i pénteki nap délelőttjén, laktanya-látogatáson vettünk részt, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár vendégeiként. A német tartalékosok, a laktanya Lovagtermében, Dienes Ádám alezredes, a MH 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnök-helyettese által tartott előadáson ismerkedtek a lövészdandár, – mint a Magyar Honvédség legnagyobb szárazföldi katonai szervezete – történetével, feladatával, szervezeti felépítésével, alegységeivel és fegyverzetével.

 

 

Tóth István ezredes dandárparancsnok-helyettes, valamint Dienes Ádám alezredes, laktanyai körsétát és nagyszabású haditechnikai bemutatót szerveztek, a német vendégek tiszteletére. A látottak lenyűgözték a német vendégeket. Elmondták, hogy egy ilyen szintű, – katonák által előkészített és megrendezett – fegyverzet technikai bemutatót, a német Bundeswehrnél nem engedélyeztek volna. A bemutatót követően a vendéglátók ebédre hívták meg, a német és magyar tartalékos delegációt.

 

 

A német vendégek – az ebédet követően – Szegedre utaztak, hogy megtekintsék a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megyei szervezete által, „IV. Kombinált Haditorna” címmel megrendezett, Ifjúsági Honvédelmi Akadályverseny rendezvényét, a szegedi repülőtéren.

 

 

A szervezők, a verseny védnökének, Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes úrasszonyt, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélőjét, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnökét kérték fel. A versenyszámok, – amit László Károly hő. ezredes, Kocsis István ömt. őrnagy és Csorba József t. hadnagy alelnök urak szerveztek és vezettek le, nagy tetszést arattak a német vendégeknél.

 

 

Az idő kifogástalan volt, az évszakhoz képest meleg időben és jó hangulatban folyt a verseny, ahol több kiváló eredmény is született.

 

 

A versenydíjakat, Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes asszony megbízásából, a Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Mikecz Péter adta át.

 

 

Ajándékkönyvet kaptak, – a Honvédség és Társadalom Baráti Kör felajánlása alapján – a versenyzőket felkészítő tanárok is. A verseny zárszavát, – a jelen lévő – Dávid István nyugalmazott mérnök alezredes, a MATASZ Csongrád megyei elnöke mondta.

 

 

A német vendégek ezt követően, a programban szereplő, – 2005. május 20.-án megkötött és aláírt – együttműködési megállapodást tekintették közösen át. Heinz Martin alezredes elmondta, még otthon, – Reinhard Gernandt őrnaggyal áttekintették és írásban, javaslatként előterjesztették az együttműködési megállapodás szövegének tervezett módosítását. A megbeszélésen jelen volt Csorba József tartalékos hadnagy is, akivel a megyei elnök áttekintette a német javaslatot. Ezt követően közösen megvitatásra került a javaslat, majd a jelen lévők döntöttek az új részek beemeléséről, valamint az átdolgozásra kerülő együttműködési megállapodás szövegéről.

 

 

Döntés született arról is, hogy a német fél, 2020. szeptember 03.-tól, 06.-ig fogadja a MATASZ Csongrád megyei tartalékosainak delegációját, akik Ansbach városában – ünnepélyes külsőségek között – írják alá, az új együttműködési megállapodást. Az est további részében a német és a magyar delegáció tagjai, egy közös vacsorán és az azt követő baráti beszélgetésen vettek részt.

 

 

Szombaton, 2019. október 19-én a német delegáció Hódmezővásárhely nevezetességeivel ismerkedett. Megtekintették a belvárost, – a Kossuth teret az első világháborús lovas-szoborral, a Fekete Sas rendezvényházat, a Hősök terét, az Emlékpontot és a Nagy Imre sétányon az örökmécsest – majd Szegedre utaztak, s megtekintették a Szegedi Hadiparkot.

 

 

Este, Ruzsa községbe szólította őket egy meghívás, hiszen itt kötötték Csongrád megyében az első német-magyar települési szintű tartalékos együttműködési megállapodást, amelynél Reinhard Gernandt őrnagy, – az akkori Közép-Frankföldi megyei elnök-helyettes – bábáskodott. Ebben az időben vendégeskedett Ruzsa községben a Közép-Frankföldi Petersaurach önkéntes tűzoltóinak delegációja, akik szintén a helyi önkéntes tűzoltókkal kötnek rövidesen együttműködési megállapodást.

 

 

A közös vacsorát a német-magyar tartalékosok delegációi Szegeden a Gulyás Csárdában fogyasztották el, majd ott is történt a Találkozó értékelése.

 

 

A német vendégeknek, az ellátásról és az elhelyezésről az volt a véleményük, hogy kulturáltabb és kényelmesebb elhelyezésük, még a Bundeswehrnél sem volt, nem szólva a híres magyar konyháról és a vendégszeretetről. Heinz Martin alezredes megyei alelnök – igaz, első alkalommal járt Magyarországon – de már sokat hallott Magyarországról azoktól, akiknek évek óta van már magyar partnerségi kapcsolatuk. Reinhard Gernandt őrnagy úr tizenöt éve jár rendszeresen Csongrád megyében, de ő is elismerően szólt az ellátásról, az elhelyezésről és a vendégbarátságról.

 

 

Másnap, 2019. október 20-án, – a reggelit követően – a német vendégek elbúcsúztak, s elindultak haza Németországba.

 

 

Ifjúsági honvédelmi akadályverseny Szegeden

 

 


Szeged, 2019. október 18.

A Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megyei szervezete „IV. Kombinált Haditorna” címmel Ifjúsági Honvédelmi Akadályversenyt szervezett – a Maros Menti Club, valamint a Délvidéki Aero Clubbal közösen – 2019. október 18-án a szegedi repülőtéren.

 

A verseny védnökének felkérték Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes úrasszonyt, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélőjét, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnökét. A versenyt László Károly hő. ezredes, Kocsis István ömt. őrnagy és Csorba József t. hadnagy urak szervezték, illetve vezették le. A versenyre hét középiskolás csapat nevezett be.

 

A versenyre a 2019. évre tervezett éves program keretében került sor, melynek elsődleges célja volt, a középiskolai évfolyamok tanulói részére a honvédelmi ismeretek átadása, a fiatalok egészséges életmódra való nevelése, illetve a honvédelmi sportok iránti figyelem, valamint, a katonai pálya és az önkéntes tartalékos szolgálat iránti érdeklődés felkeltése.

 

A versenyt megtekintették, – a MATASZ Csongrád Megyei Szervezetével együttműködő, s ebben az időszakban éppen a megyében vendégeskedő, – Német Tartalékosok Szövetsége (VdRBw.) – Közép Frankföld Megyei elnökségének delegációja, Heinz Martin alezredes és Reinhard Gernandt őrnagy.

 

A sportrendezvény 2019. október 18-án reggel 08.00 órakor kezdődött a szegedi repülőtéren, ahová a középiskolás fiatalok beérkeztek. A versenyre érkező fiatalokat Kocsis István ömt. őrnagy, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei alelnöke köszöntötte, majd nyitotta meg a rendezvényt.

 

Mivel a versenyre kizárólag csapatban lehetett nevezni, az előzetesen leadott öt fős csapatok jelentkezhettek a versenyre. A regisztrációt követően részletes tájékoztatást kaptak Csorba József tartalékos hadnagytól, a MATASZ Csongrád megyei alelnökétől, a verseny lefolyásáról, valamint a verseny során betartandó biztonsági és magatartási szabályokról, különös figyelemmel a lövészetre. Miután a versenyzők vállalták, hogy betartják a versenyszabályokat, elfogadva, hogy a szabályoktól való eltérés, a versenyből való kizárást vonhatja maga után, a verseny elindult.

 

A rajtot követően – az első állomáson – az ott elhelyezett ládát (kb. 10kg) a versenyzőknek, a 20 méternyi távolságra elhelyezett zászlót megkerülve kellett a ládát visszatennie az eredeti helyére. A ládát a csapat tagjai közül 2 embernek kellett eljuttatnia az adott pontra.

 

A következő állomáson, a 15 m távolságra elhelyezett 1m átmérőjű körbe, – amely méterenként növekedett 3 m-ig – kellett 1 próbadobást követően 3 gyakorló kézigránátot bedobni.

 

A harmadik állomáson, szlalomozva kellett futniuk a versenyzőknek a leszúrt cölöpök között úgy, hogy a cölöpöket a testükkel nem érinthették.

 

A negyedik állomáson, légpuskával való lövés volt a feladat, bukó célra. A 15m távolságra elhelyezett bukócélt kellett eltalálni. A testhelyzet lehetett: álló, fekvő, vagy térdelő.

 

Az ötödik és hatodik állomáson is lövészet volt a feladat. Légpisztollyal, valamint airsoft puskával kellett lőni PET palackra.

 

Az idő kifogástalan volt, az évszakhoz képest meleg időben és jó hangulatban folyt a verseny, ahol az alábbi eredmények születtek:

 

Egyéni összetett versenyben:

 

I. helyezett: Elek Albert (Móraváros versenyzője)

 

II. helyezett: Fodor Béla (Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium versenyzője)

 

III. helyezett: Megyeri Soma (Móraváros versenyzője)

 

Csapat összetett versenyben:

 

I. helyezett: Csonka Srácok I. csapata (Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskola, felkészítő tanár: Türk Balázs)

 

A csapat tagjai voltak: Domokos Dávid, Ábrahám Tandari László, Lukic Martin, Polyák Valentin, Motzwickler Marcell

 

II. helyezett: Móraváros (Szegedi Szakképzési Centrum, Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskola, felkészítő tanár: Fercsak Norbert)

 

A csapat tagjai voltak: Megyeri Soma, Szűcs Vivien, Kristóf Csaba Roland, Elek Albert,

 

Jancsik Dávid

 

III. helyezett: Csonka lányok I. csapata (Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskola, felkészítő tanár: Türk Balázs)

 

A csapat tagjai voltak: Dóci Ivett, Bura Alexandra, Magyar Viktória, Papdi Linda, Ocskó Kata. (Ocskó Kata kapta a legjobb női versenyző különdíját is.)

 

A versenyen való részvétel, illetve a nevezés, díjmentes volt. A verseny csapatverseny volt, ahol az egyéni és csapat helyezettek oklevelet, érmet, és a felajánlott díjakat kapták a verseny támogatóitól. A versenydíjakat, – Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes asszony megbízásából – a  Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Mikecz Péter adta át. Ajándékkönyvet kaptak, – a Honvédség és Társadalom Baráti Kör felajánlása alapján – a versenyzőket felkészítő tanárok is. A verseny zárszavát Dávid István nyugalmazott mérnök alezredes, a MATASZ Csongrád megyei elnöke mondta. Külön köszönet illeti mindazokat a MATASZ tagokat, akik munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolításához.

 

 

Projektnap a Móravárosi Szakgimnáziumban

 

Szeged, 2019. október 25.

 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezete tevékenységébe nyerhettek betekintést, a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai péntek délelőtt. 2019. október 25-én pénteken ugyanis, „Rend a lelke mindennek” címmel Projektnapot tartott az intézmény, amelyre meghívást kapott a MATASZ Csongrád Megyei vezetősége is.

 

 

A meghívás előzménye az volt, hogy a Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai részt vettek, a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megyei szervezete „IV. Kombinált Haditorna” címmel 2019. október 18.-án a szegedi repülőtéren megrendezett, Ifjúsági Honvédelmi Akadályversenyén, ahol a csapatuk, – az összetett versenyben – az előkelő II. helyezést érte el. A versenyzőket felkészítő tanár, ott volt azon a megbeszélésen, ahol Kocsis István ömt. őrnagy, és Csorba József t. hadnagy alelnök urak tárgyaltak az iskola vezetőivel, egy, – a jövőben az iskolában létrehozandó – MATASZ Ifjúsági Tagozat megalakításáról, s itt hívták meg az iskola versenycsapatát a haditornára. A megbeszélés alkalmát ragadta meg Krämmer Erika, az intézmény igazgatóhelyettese, hogy meghívja a megyei tartalékosok képviselőit a Projektnapra.

 

 

A nap folyamán két csoportra bontották a diákokat. Az edzőteremben, az előadás megnyitóján, Dávid István ny. mérnök alezredes, – a MATASZ Csongrád megyei elnöke – tartott rövid tájékoztatót a szervezet tevékenységéről, illetve mutatta be Csorba József t. hadnagy urat, a következő előadót.

 

 

„Motoros és vitorlázó repülés”, valamint „Sportejtőernyőzés” címmel, Csorba József t. hadnagy úr tartott előadást. Az előadás során levetítésre került egy kisfilm, amely röviden bemutatta a motoros és vitorlázó repülés technikáját, majd beszélt a sport, és a hadi ejtőernyőzésről.

 

 

A nap programjai, főleg a gyakorlati és kézzelfogható dolgokra fókuszáltak, amelyeket az iskola aulájában nézhettek meg az érdeklődők. A fiatalok láthatták azt is, milyen fegyverek voltak korábban a hadseregben, s a kiállított fegyvereket kézbe is vehették. László Károly hö. ezredes és Dávid István ny. alezredes mutatták be a kiállított fegyvereket és válaszoltak a diákok által feltett kérdésekre.

 

 

A Délvidéki Aero Klub 1930. részéről jelen lévő Stuber Rajmund, – aki maga is a MATASZ tagja – mutatta be az ejtőernyős sport ma használatos eszközeit a diákoknak.

 

 

A kiállító asztalon lévő tájékoztató- és belépési nyomtatványok is fogytak, mert sokakat érdekelt a szervezetünkben folyó munka, illetve azok a sport és kulturális programok, amelyre MATASZ tagként bizton számíthatnak.

 

 

A nap végére tíz kitöltött belépési nyilatkozatot számolt össze Dávid alezredes, de voltak, akik elvitték a MATASZ szórólapot magukkal, a belépési nyilatkozattal együtt azzal, hogy a barátjuk is be akar lépni, csak a repülős-ejtőernyős programra ment át az edzőterembe. A jelentkezők között akadt egy bátor lány is, aki katonacsaládban él, és tervezi, hogy a szülei hivatását szeretné életcélul választani.

 


 

A program egy korábbi kezdeményezés során jött létre, amelyet már több éve megrendez az intézmény. A rendezvény célja, hogy megtapasztalhassák a fiatalok, milyen komoly a tevékenység folyik a különböző közfeladatot ellátó szervezetekben, s hogy mennyire elengedhetetlen a feladat-végrehajtásban a csapatösszetartás.

 

More Articles...

 1. MATASZ-LÖVÉSZET RUZSÁN
 2. Érdekesség a Facebookról
 3. TOBORZÓNAP SZEGEDEN
 4. Szegeden tartott előadást a honvédelmi miniszter
 5. Ruzsai kerékpárverseny
 6. Honvédelmi nap
 7. MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.09.
 8. A megyei tisztségviselők feladatai
 9. KADÉTOK VERSENYE
 10. HADERŐFEJLESZTÉS 2019.09.
 11. Idősek Világnapja - október 1.
 12. GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOK FÉLIDŐBEN
 13. Katasztrófavédelmi gyakorlat
 14. „Iron Cat" SZERB-MAGYAR KÖZÖS GYAKORLAT
 15. NÉMET TARTALÉKOSOK LÁTOGATÁSA
 16. III. Honvédelmi Többtusa
 17. Bulgária nemzeti ünnepe - 2019.
 18. Kadétavatás és ünnepélyes fogadalomtétel
 19. JUBILEUMI EJTŐERNYŐS VERSENY
 20. HARCKOCSIZÓK TALÁLKOZTAK
 21. XX. MATASZ-MEBSZ KUPA - MEGHÍVÓ
 22. SZIN 2019
 23. A honvédelem nemzeti ügy
 24. Gyászol a Magyar Honvédség
 25. Ünnepélyes eskűtétel Ópusztaszeren
 26. MEGEMLÉKEZÉSEK
 27. A haza védelme, a nemzet szolgálata
 28. GYŐRI „HARCOSOK”
 29. Honvédelmi Tábor 2019. Tiszasziget
 30. A BALTIKUMBAN
 31. XIV. Tisza-parti Szent István Népünnepély
 32. Dunai hajóbaleset - portrésorozat a Hableány mentőiről
 33. CSALÁDI MÚZEUMLÁTOGATÁS
 34. HŐSEINK
 35. Magyarok Országos Gyűlése
 36. RÖSZKEI FALUNAP - 2019.
 37. Száz éve történt - Századnyi román katona
 38. VÁLTOZÁS
 39. MATASZ toborzó a domaszéki falunapon
 40. XXVI. Virtusvetélkedő - 2019.
 41. Fontos a katonák lelki egyensúlya
 42. ÚJ EGYENRUHÁK
 43. HŐSKÉPZÉS
 44. A biztonság költségvetése
 45. 3 ország 2 nap 2019 Menet tájékoztató
 46. KATOADIPLOMATÁINK
 47. Magyarország a NATO megbízható szövetségese
 48. Felhívás virtusvetékedőre
 49. ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.
 50. HATÁR MENTI EGYEZTETÉS