Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

SPORTNAP

Mindszent, 2018, szeptember 8.

Egészség- és sportnapot rendezett a „Mindszenti Dózsa-telepért Egyesület” 2018. szeptember 08-án szombaton, a Dózsa Telepi Általános Iskolában. A reggel nyolc órától – térítésmentes vércukor- és koleszterinméréssel – induló rendezvényt a délelőtt folyamán, egy sor egészségügyi vizsgálat és szűrés követte.

A “Mindszenti Dózsa-telepért Egyesület”, 2015-ben azzal a céllal alakult, hogy a Dózsa-telepen élő emberek közösségének erősítéséért tegyen. 2018. évben, az eddigi rendezvényei sorát ismét, egy egészség- és sportnappal bővítette. 2016-ban már szerveztek egy Dózsa-telepi Egészség- és Sportnapot, ahol nagy létszámban sikerült megmozgatni a lakosságot. Idén is hasonlóra készültek szeptember 8-án, szombaton. A délelőtti órákban került sor a Kispályás Labdarúgó Vándorkupa meccseinek lejátszására, valamint a szemészettel, a drogprevencióval, a cukorbetegséggel és a fogászattal kapcsolatos ismeretterjesztő előadásokra is. Amíg, az egészségmegőrző vizsgálatok és szűrések, a véradás, valamint a felnőttek sportprogramjai a délelőtti órákban folytak, a gyermek részére szervezett játékos sportvetélkedőkre délután tizenhárom órától került sor.

Az asztali teniszből, szivacskézilabdából, zsákbafutásból, íjászatból és légpuskalövészetből álló játékos sportvetélkedők, nem csak a telepi iskolába járó gyermekeket vonzották, hanem megmozgatták a település szinte valamennyi gyermekét, amelyre egyértelműen utalt a résztvevők nagy száma. Sok gyermek vett részt az elsősegélynyújtással kapcsolatos vetélkedőn, ahol nem csak az elméleti szaktudásukról, hanem a gyakorlottságról is számot kellett adniuk a gyermekeknek.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Mindszenti Szervezete, – a rendezvényt szervező egyesület megkeresésére – vállalta a légpuskalövészetet lebonyolító állomás kialakítását s a rendezvényen való működtetését.

A résztvevők, – egy rövid lőelméleti és biztonságtechnikai ismertetőt követően vettek részt, a légpuska-lövészeti versenyen. Mivel a rendezvény nem volt korhatárhoz kötött, nem egy óvodás korú játékos is részt vett a lövészeten.

Nem egy gyermeket segített maga a szülő, aki elmondta, hogy annak idején maga is az iskola lövész szakkörébe járt. A lövészet, – az egyesület tagjainak hathatós segítségével – a késő délutáni órákig tartott.

A rendezvény szervezői – értékelve a nap folyamán, a különböző állomásokon elért eredményeket – a nap zárása képen, okleveleket és ajándéktárgyakat osztottak ki a nap versenyein kitűnően szereplők között.

A rendezvény végén szóbeli megállapodás született arról, hogy a Magyar Tartalékosok Mindszenti Szervezete együttműködési megállapodást köt a Mindszenti Dózsa-telepért Egyesülettel, illetve lövészszakkört indít – még szeptember hónapban – a Dózsa Telepi Általános Iskolában. A helyi MATASZ szervezeten belül, a tavasszal megalakított Ifjúsági Lövésztagozatba felveszik az iskolai lövész-szakkörbe járó tanulókat.

HONVÉDELMI ALAPISMERETEK

Budapest, 2018. szeptember 7.

A Honvédelmi alapismeretek könyvnek a diákok a mindennapokban is hasznát vehetik. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes sajtótájékoztatón mutatta be a Honvédelmi alapismeretek című könyvet és füzetet szeptember 7-én.

A parlamenti államtitkár a Honvédelmi Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón elmondta: Magyarországnak fiatal, életerős, hazaszerető katonákra van szüksége. A toborzás egyik eszköze a honvédelmi alapismeretek tantárgy, amelyet a 2018/19-es tanévtől a gimnazisták és a szakgimnazisták szabadon választhatnak, és akár érettségi vizsgát is tehetnek belőle.

„A könyv célja, hogy nagyon korszerű és gyakorlati ismereteket tudjanak szerezni a tanulók, és ha érettségi után nem a katonai pályát választják, akkor is a megtanultakat a mindennapi életben is hasznosítani tudják” – hangsúlyozta a tárca parlamenti államtitkára. Hozzátette: a könyv szervesen kapcsolódik a gimnáziumi tantárgyakhoz. Mint mondta: ebben az évben Magyarországon több mint 600-an választották ezt a tantárgyat, akik ebben az évben a könyveket közvetlenül a Honvédelmi Minisztériumtól kapják meg.

A tizennégy szerző által írt, több mint ötszáz oldalas könyv tizennégy fejezetből áll. A diákok egyebek mellett hadtörténelmi, egészségügyi, térkép-és tereptani, illetve biztonságpolitikai és válságreagáló alapismereteket is elsajátíthatnak általa. A könyv és a füzet továbbá része a honvéd kadét ágazati szakképzésnek is.

Jelenleg ilyen képzést a szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája, a Pápai Szakképzési Centrum, a várpalotai Faller Jenő Szakképző Iskolája és Kollégiuma, a komáromi Kempelen Farkas Képesség- és Tehetségfejlesztő Alapítványi Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiuma, illetve a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiuma folytat, amely megszerzésével OKJ 52 Honvéd Kadét igazgatási ügykezelő végzettséget szerezhetnek az érintettek. A 2019/2020-as tanévtől kezdve pedig a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma is csatlakozik a honvéd kadétképzéshez.

A könyv és a füzet 750-750 példányban jelent meg a Zrínyi Kiadó gondozásában.

PARANCSNOKVÁLTÁS Hódmezővásárhelyen

Hódmezővásárhely, 2018. szeptember 06.

Parancsnokváltás történt az MH 5. Bocskai István Lövészdandár hódmezővásárhelyi helyőrségében. Tóth István ezredes szeptember elsejétől kezdve látja el a Kikülönített Szervezeti Elemek vezetését.

A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere 2007. március 1-jei hatállyal alapította meg a Bocskai-dandárt, amelynek katonái három bázison teljesítenek szolgálatot. A szervezeti felépítés szerint a dandár parancsnoka és egyik helyettese Debrecenben, míg másik helyettese Hódmezővásárhelyen a Kikülönített Szervezeti Elemek (KSZE) parancsnokaként teljesít szolgálatot. Magyarország Honvédelmi minisztere 2018. szeptember 1-jei hatállyal nevezte ki Tóth István ezredest, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokhelyettesi beosztásba.

Tóth István ezredes húsz évet szolgált Tatán harckocsizó és lövész beosztásokban, amelynek több mint felét különböző parancsnoki beosztásokban látta el. „Ez a 20 év azt eredményezte, hogy ismerem a katonák életének mindennapjait, a gyakorlatok és a missziók kihívásait. Az eredményes együttműködés érdekében kérem, hogy az eddigiekhez hasonló lelkiismeretes hozzáállással végezzék munkájukat!” – mondta bemutatkozásként az ezredes.

Dr. Ruszin Romulusz dandártábornok, a dandár parancsnokaként megköszönte a felsorakozott katonák elmúlt időszakban végzett munkáját. Az új parancsnokhelyettes részére elsődleges feladatként határozta meg a hódmezővásárhelyi alegységek eddig elért eredményeinek megtartását, tovább növelését. „A közös munka eredményeként legyünk mi továbbra is a példa itthon az összes többi katonai szervezet előtt és folytassuk a társadalom felé is azt a példamutató magatartást, amit önök folyamatosan végeznek!” – mondta a parancsnok. Külön kiemelte: a további sikerek elérése érdekében biztosítja Tóth ezredesnek, hogy a dandár parancsokságának részéről minden támogatást megkap.

A kinevezés alkalmával megtartott dandársorakozón, az alakulat parancsnoka elismerést adományozott a dandár KSZE megbízott parancsnoki feladatok ellátása során végzett munkája elismeréseként Bátor Ferenc alezredesnek, a dandár KSZE megbízott törzsfőnökhelyettesi feladatok ellátása során végzett munkája elismeréseként Imre József Ernő alezredesnek.

HADERŐFEJLESZTÉS - 2018.09.05.

Zalaegerszeg, 2018. szeptember 5.

A nemzeti érdek a legfontosabb. A honvédelem közös kormányzati és társadalmi feladat – szögezte le Korom Ferenc altábornagy, a Honvéd Vezérkar főnöke az MN 8. Gépesített Lövészhadosztály megalakulásának 60. évfordulója alkalmából megrendezett ünnepségen szeptember 5-én, Zalaegerszegen.

Egykori parancsnokok, bajtársak és a hadosztályban szolgálók előtt megtartott előadásában Korom Ferenc altábornagy a Magyar Honvédség modernizációjával kapcsolatosan elmondta: annak idején határozott és egyértelmű feladatszabást kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől.

„Modern, ütőképes és a régióban élen járó haderőt kell kialakítanunk tíz éven belül. Ehhez pedig a kormány garantálja a feltételeket. Ez már csak a honvédelmi költségvetés évenkénti jelentős növekedéséből is látható. A mi felelősségünk pedig az, hogy a rendelkezésre álló forrásokat mindig észszerűen, az elérendő képességeket szem előtt tartva használjuk fel” – mondta a vezérkarfőnök. Hozzátette: meggyőződése szerint a Magyar Honvédség modernizációjában a nemzeti érdek a legfontosabb.

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programmal kapcsolatosan hallhattuk: a szakembereknek mindössze négy hónap állt rendelkezésre ahhoz, hogy megalkossák a nagyszabású programot, melynek középpontjában természetesen maga az ember, a katona áll. A rendszer másik fontos pillére, hogy minden érdeklődő önkéntes megtalálja a haderőhöz vezető utat, akár a Honvédelmi Sportszövetségen, akár az önkéntes tartalékos rendszeren keresztül is. Korom Ferenc altábornagy kiemelte: a katonai pálya nem csupán munka, hanem egész életre szóló hivatás és életpálya.

Az ünnepség résztvevői előadást hallgathattak meg többek között a hadosztály történetéről, megismerkedhettek Jagadics Péter nyugállományú alezredes Egy elfelejtett hadjárat című könyvével, valamint megtekintették a helyőrségtörténeti kiállítást is.

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportáltól vettük át.

MERÉNYLET LENIN ELLEN

1918 - 2018

Világháború a napilapok tükrében: 1918. augusztus 28-tól szeptember 3-ig. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

A Népszava és a Pesti Hírlap is beszámol a Lenin ellen elkövetett merényletről. „A nagy Oroszországból, ahol az emberélet a világháború előtt is oly olcsó volt, három lövés dördült el és három golyó sebezte - talán halálosan - a forrongó orosz birodalom egyik legkiválóbb emberét, Uljanov-Lenin Vladimirt, az orosz szovjet-köztársaság megalapitóját.” (…) „Lenin merényletnek esett áldozatul. Két hölgy, aki a szocialista forradalmi párthoz tartozik, háromszor rálőtt. Két lövés a mellébe és a tüdejébe hatolt. Lenin állapota nagyon komoly, mivel belső vérzés történt. A legkiválóbb specialistákat hívták hozzá a Kremlbe.” (…) „Egymásnak ellentmondó hírek érkeznek Moszkva felől. Az egyik távirat szerint Lenin állapota egyáltalában nem veszélyes, a másik távirat meg egyenesen azt állítja, hogy Lenin meghalt. A szó szoros értelmében, szinte kézzelfoghatóan élet és halál között vívódik az orosz forradalom legelső sorban álló szellemi vezére, az orosz proletárság kormányzásának és ezzel a mai világ egész szocialista mozgalmának legkimagaslóbb alakja.”

A Népszavában olvashatunk az antant hadicéljairól is. „Feiler ezredes közli, hogy Wilson annak idején a nyugati hatalmakhoz és szövetségeseikhez azt a kérdést intézte, mik a hadicéljaik, mire a következő választ kapta: 1. Belgium, Szerbia és Montenegró helyreállitása megfelelő kárpótlással. 2. A megszállott orosz és román területek kiüritése és kártalanitása. 3. A szövetségesektől elragadott minden terület visszaadása. 4. Az olaszoknak, szlovéneknek, románoknak, cseheknek és tótoknak az idegen uralomtól való megszabaditása, 5. A török zsarnokság alatt nyögő népek fölszabaditása. 6. Független lengyel királyság alakitása. 7. Biztositék megteremtése a porosz militarizmus tulkapásai ellen. Wilson hozzájárult ezekhez a hadicélokhoz.”

Amerika elismeri Ukrajna függetlenségét – írja a Pesti Hírlap. „Az ukrajnai sajtóiroda a szövetségeseknek oroszországi intervenciójával kapcsolatban ugy értesül, hogy az amerikai kormány legközelebb el fogja ismerni Ukrajna önállóságát.”