Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

KARÁCSONY - HM 2017

Budapest, 2017. december 15.

„Azt a fegyvertárat is fel kell töltenünk, ami a szívünkben van” A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség vezetőit látta vendégül dr. Simicskó István honvédelmi miniszter a már hagyománnyá vált év végi rendezvényen.

Már látszanak a Magyar Honvédségben megindult fejlesztések eredményei, a tárca vezetése pedig továbbra is a katonák megbecsülését tartja a legfontosabbnak – mondta dr. Simicskó István honvédelmi miniszter december 15-én, Budapesten. Kiemelte a csapatszellem, az együttműködés és együvé tartozás fontosságát is. Dr. Simicskó István akkor is hangsúlyozta, amikor 2015-ben a tárca vezetője lett, hogy ő is csapatjátékos. Köszöntőjében úgy fogalmazott: a magyar állampolgárok szemében a haderő számít a legmegbízhatóbb intézménynek. „Ez az önök munkájának köszönhető, de nem állhatunk meg itt” – szögezte le. Mint mondta, a megindult fejlesztések eredményei részben már látszanak, de további nagy feladatok vannak még hátra.

A miniszter részletesen szólt az elért eredményekről. Kiemelte, hogy erősödött a honvédség megtartóképessége: miközben 2015-ben 70 fővel több távozott a haderőből, mint ahányan érkeztek, a tavalyi évet már 440 fős, az ideit pedig 1015 fős pozitív mérleggel zárta a szervezet. Szintén bővülés tapasztalható az új, területvédelmi alapokra helyezett önkéntes tartalékos rendszerben, amelynek keretében ma már több mint hatezren veszik ki részüket a haza védelméből.

A honvédelmi költségvetés növekedése számos lehetőséget ad az ütemezett modernizációra, és a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében megindult a Magyar Honvédség tényleges fejlesztése is. Az egyik fő irányelv, hogy mindig a katona álljon a középpontban. Dr. Simicskó István hangsúlyozta: a megbecsülés nagyon fontos eleme, hogy a katonák tervezhető és kiszámítható körülmények között láthassák el feladataikat. Ennek jegyében tovább folytatódik az illetményemelés. Az év végének közeledtével mindenki megkapta az ilyenkor esedékes, 45 ezer forint értékű juttatást Erzsébet-utalvány formájában, közel ötezer katona pedig teljesítményjuttatásban is részesült elöljárói javaslat alapján. 2018. március 31-ig a teljes állomány megkapja az új gyakorló egyenruhát, de az illetékes szakemberek már dolgoznak az új köznapi egyenruha tervein is. A technikai eszközök modernizációjáról szólva a miniszter – többek között – megemlítette a légi szállítási képesség ügyét, amely a tél folyamán rendeződik, a helikopterek üzemidő-hosszabbítását, valamint az új buszok beszerzését és a gépjárműparkon belül esedékes cseréket.

Dr. Simicskó István úgy fogalmazott: a nyugati világra, elsősorban Európára jellemző zűrzavaros, szellemi-spirituális válságban különösen fontos az összetartás, a közösséghez tartozás, a lényeglátás érzése. Az adventi időszak lelki feltöltődése segít abban, hogy megerősítsük hitünket az előttünk álló küzdelmekhez. „Mindenkinek szüksége van arra, hogy lelkében is megerősödjön, mert nagy feladatokat vállaltunk. Azt a fegyvertárat is fel kell töltenünk évről évre, ami a szívünkben van” – mondta a miniszter, aki minden megjelentnek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánt.

GARANCIA - 2017. december

Budapest, 2017. december 6.

A kormány garantálja a katonák magas szintű megbecsülését. Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága.

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program példátlan katonai fejlesztéseket tesz lehetővé Magyarországon, ezek révén pedig tovább emelkedik majd a katonák megbecsülése – mondta el dr. Simicskó István honvédelmi miniszter december 6-án Budapesten, a törvényhozás Honvédelmi és rendészeti bizottsága előtti éves meghallgatásán.

Megtartotta éves beszámolóját az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. A testület ülésén részt vett dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök, valamint Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója.

Középpontban a katona

A miniszter beszámolójában elmondta: Magyarország ma a világ egyik legbiztonságosabb országa, ami nagymértékben köszönhető a honvédségnek és a rendvédelmi szerveknek. Dr. Simicskó István emlékeztetett: hazánk biztonsága három pilléren nyugszik: a Magyar Honvédség képességein, a NATO szövetségi rendszerén, illetve a magyar állampolgárok áldozatkészségén, hazafias elkötelezettségén. A biztonság ugyanakkor nem állandó, nap mint nap dolgozni kell érte, a korábbi feladatok mellett megfelelve a modern kor újabb és újabb kihívásainak is. Ennek érdekében a kormány a honvédség működőképességének megtartása mellett jelentős fejlesztésekről döntött. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egy olyan komplex, átfogó, hosszú távú terv, amilyenre a rendszerváltás óta nem volt példa. Hazánk a NATO felé is vállalta, hogy Magyarország honvédelmi költségvetésének mértéke 2024-re eléri a GDP 2 százalékát. A miniszter hangsúlyozta: fontos cél, hogy a haderőfejlesztési programnak része legyen a hazai hadiipar újraélesztése, a Zrínyi 2026 égisze alatt hozott döntéseket pedig minden tekintetben katonacentrikus szemlélet jellemzi.

Dr. Simicskó István hangsúlyozta: a Magyar Honvédségnek helyt kell állnia a munkaerőpiacon, az utóbbi időszakban pedig javult a szervezet megtartóképessége. Ennek fő kulcsa természetesen az ütemezett illetményemelések végrehajtása: ezek célja, hogy a 2015-ös bérekhez képest 2019-re átlagosan 50 százalékkal magasabb illetményben részesüljenek a katonák. A katonai hivatás ugyanakkor a ruházat és az egyéb egyéni felszerelési eszközök bővítése, fejlesztése okán is vonzóbb lett. A katonákat meg kell becsülni, a kormány ezt a jövőben is garantálja – szögezte le dr. Simicskó István.

Új alapokra helyezett tartalékos rendszer

A honvédelmi miniszter részletesen szólt az új, területvédelmi alapokra helyezett önkéntes tartalékos rendszerről is. Ebbe eddig több mint ezren regisztráltak, a cél pedig az, hogy 2026-ra mintegy húszezer fő tartalékossal rendelkezzen a haderő, és mind a 197 járásban legyenek tartalékos egységek. Mindez kiváló lehetőség arra, hogy a magyar állampolgárok – akik a fentebb említett „harmadik pillért” alkotják – részt vehessenek a haza védelmében, amely nemzeti ügy. Dr. Simicskó István kiemelte: ezen a területen az elmúlt években áttörés történt, hiszen 2004-ben, a sorkötelezettség szüneteltetésével az akkori vezetés a nyilvántartási rendszert is annullálta, ami komoly problémákat okozott. Mint fogalmazott, mindenki tisztában van vele, hogy a sorállományú rendszer nem működött jól, de kivezetésével párhuzamosan el kellett volna kezdeni fejleszteni a tartalékos rendszert is. „2010-ben tizenhét tartalékosunk volt, ami tarthatatlan állapot” – mondta a miniszter.

A honvédség a Honvédelmi Sportszövetségen keresztül is nyitni kíván a fiatalok felé. Beindult a lőtérfejlesztési program, a középiskolákban brit minták alapján folyik a kadétprogram, és az egyetemeken is nagy az érdeklődés a honvédelmi ösztöndíjprogram iránt.

Dr. Simicskó István rámutatott: a honvédelmi ismeretek tantárgy is népszerű a felsőoktatási intézményekben, és aki a hallgatók közül vállalja, hogy két modulban elvégzi a tartalékos alapkiképzést, félévenként akár 62 340 forint ösztöndíjban is részesülhet. Ez szintén jelentős erősödést jelent a motivációs rendszerben.

Magyarország megbízható szövetséges

Dr. Simicskó István az elmúlt időszak eredményei között emelte ki a különleges rendeltetésű ezred dandárrá bővítését, amely a honvédség arculatában is jelentős erősödést jelent. A Gripen-flotta gépei továbbra is ellátják a magyar és a szlovén légtér védelmét, illetve 2019-ben NATO-vállalás alapján a Baltikumban is ismét ellátja majd ugyanezt a feladatot. Létrejött a NATO magyarországi előretolt vezetés-irányítási törzselemének parancsnoksága Székesfehérváron, ami szintén azt bizonyítja, hogy hazánk megbízható szövetségesnek számít az észak-atlanti szövetségben. Katonáink számos – hazai és külföldi − gyakorlaton vettek részt. Emellett aktívak vagyunk a V4-ek védelmi tevékenységében és a Közép-Európai Védelmi Együttműködésben is, ráadásul jövőre mindkét szervezetben hazánk tölti majd be az elnöki posztot. Sikeres együttműködés folyik a magyar−szerb határon Ausztriával is, amely egy műszaki alakulattal segíti a magyar katonák és rendőrök munkáját az illegális migrációs válsághelyzetben. A határvédelemről szólva a miniszter elmondta: a haderő és a rendőrség, illetve a honvédelmi tárca és a Belügyminisztérium együttműködése egyaránt kiváló ezen a téren. A feladat kezdete óta mintegy 17 ezer katona teljesített szolgálatot a határon körülbelül ötszáz technikai eszközzel.

A missziókat illetően dr. Simicskó István elmondta: Irakban körülbelül kétszáz főre növeltük a kiképzőkontingens létszámát, de szerény növelés történt a Nyugat-Balkánon is, ahol Koszovóban mintegy négyszáz, Bosznia-Hercegovinában pedig körülbelül százhatvan katonánk teljesít szolgálatot. Afganisztánban jelenleg több mint száz fővel vagyunk jelen.

Fejlesztések minden fegyvernemi kultúránál

A konkrét haderő-fejlesztési tervekről szólva dr. Simicskó István azt mondta: remélhetőleg jövő év elején megvalósulhat a szállító repülőgépek beszerzése. Megkezdődött a helikopterflotta megújítása: a meglévő, még használható eszközök megtartása is fontos, ezért több Mi−17-es és Mi−24-es gép üzemidő-hosszabbítása is megindult, de továbbra is cél ezek mellé új eszközök beszerzése is. A szárazföldi erők fejlesztése szintén fontos prioritás, hiszen az ország biztonsága érdekében további logisztikai képességekre és szállítókapacitásra – például teherautókra, különböző páncélos járművekre – van szükség. E beszerzések során a tárca nagyban támaszkodna hazai gyártókra, ismert hazai cégekre is.

Dr. Simicskó István összegzésként úgy fogalmazott: a Magyar Honvédség ellátta feladatait az elmúlt időszakban, a katonák pedig megérdemlik a társadalom megbecsülését, hiszen esküjükkel vállalták, hogy akár életüket is feláldozzák a hazáért.

A katonák áldozatos munkájáról a bizottság elnöke és valamennyi tagja elismerően szólt és megköszönte azt. A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportáltól vettük át.

TARTALÉKOSOKRÓL MINDENKINEK

A Magyar Honvédség átalakítja és megújítja önkéntes tartalékos rendszerét, melynek új elemeként, a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát.

 

Az ország valamennyi járásában létrehozandó, területi elven szervezett önkéntes területvédelmi tartalékos századok megalakításának célja, hogy szükség esetén helyben álljon rendelkezésre egy kiképzett, felkészített, alkalmazható erő. A területvédelmi tartalékos század tagjai a felkészítések alkalmával olyan elméleti és gyakorlati tudást kapnak, mely a helyi közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Miután protokolláris feladatai is lehetnek a tartalékos katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások színvonalát.

 

Ha eddig vonzotta a katonaság, de élethelyzete nem tette lehetővé a lakóhelyétől hosszabb időre történő távollétet, hogy kiképzésen/felkészítésen vegyen részt, akkor ez a szolgálati forma pont Önnek szól. A Magyar Honvédség lehetőséget ad arra, hogy lakókörnyezete érdekében kamatoztassa tudását országunk védelmében. Ne legyen megyénkben olyan település, amely nem rendelkezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel.

 

Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálat

 

A jelentkezés menete

 

Amennyiben érdekli a területvédelmi tartalékos (ÖTT) szolgálat, első lépésként regisztrációra van szükség. Ez történhet a megyei toborzó ügyfélszolgálatokon, a Kormányablakokban, illetve Interneten keresztül, az Irány a sereg (www.iranyasereg.hu) honlapon is. A regisztrációt követően a toborzóink felveszik Önnel a kapcsolatot és egyeztetik az alkalmasság vizsgálat időpontját, helyszínét és az ehhez kapcsolódó további tudnivalókat. Az alkalmasság vizsgálat sikeres teljesítését követően történik meg a szerződés megkötése. A regisztrációhoz a személyes okmányokra, valamint az iskolai végzettséget, szakképzettsége(ke)t igazoló bizonyítványokra lesz szükség.

 

Alkalmassági vizsgálat:

 

Tartalékos katonai szolgálatra szerződést kötni csak alkalmas minősítésű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos katonai szolgálatra jelentkezőnek a kézi lőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti (foglalkozás-egészségügyi) II. típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálat költségét a Magyar Honvédség fizeti. Aki rendelkezik ilyen típusú, érvényes vizsgálati eredménnyel, nem kell a vizsgálatot újból elvégezni. Az alkalmassági vizsgálatokat a megyei toborzó ügyfélszolgálatok szervezik.

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok juttatásai

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékos katona szerződéskötési díjra, rendelkezésre állási díjra továbbá a tényleges szolgálatteljesítés (kiképzés és egyéb igénybevétel) időtartamára – a rendszeresített szolgálati beosztáshoz tartozó besorolási osztálynak és besorolási kategóriának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá utazási költségtérítésre jogosult.

 

Az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos katona részére adható főbb juttatások, járandóságok:

 

 • tényleges katonai szolgálat esetén (1-2 napos igénybevétel esetén is, időarányosan!) a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítésmentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés
 • Egyszeri szerződéskötési díj: a honvédelmi illetményalap 75%-a (2017. évben: bruttó 31.215, Ft, mely 2 évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése esetén, a szerződéskötéstől számított 4. hónap 5. napjáig kerül kiutalásra)
 • Rendelkezésre állási díj (éves összeg): teljesített szolgálati évenként a mindenkori minimálbér összege (2017. évben bruttó 127.500 Ft, mely a szerződés időtartama alatt évente, a szerződés évfordulójától számított két hónapon belül kerül kiutalásra)

 

Az önkéntes területvédelmi tartalékosok igénybevétele

 

A tartalékosok felkészítése és az alkalmazása helyben történik, fő szabályként a járásban, esetleg a megyén belül. A felkészítés 20 napos, mely nem egyszerre, hanem moduláris rendszerben, több szakaszra bontva kerül végrehajtásra. Ily módon az egyes összevonások időtartama várhatóan nem haladja meg a 4-5 napot. A felkészítésekre a lakóhelyhez legközelebb eső kiképzési helyszínen kerül sor. Az állomány feladatát képezheti többek között veszély-, és katasztrófahelyzetben (pl. árvízi védekezés) történő igénybevétel, rendezvénybiztosítási-, toborzási-, illetve különböző díszelgési feladatok ellátása a járási vagy települési rendezvényeken. A rendelkezésre állási időszakban klubjainkban várjuk a Haza és a Honvédelem iránt elkötelezett, tartalékos katonai szolgálatot vállalt tartalékosokat!

 

Bővebb információk a katonai szolgálatról: www.iranyasereg.hu, vagy www.hadkiegeszites.honvedelem.hu  http://mataszcsongrad.w6.hu

A megyei toborzó ügyfélszolgálat címe: 2. sz. Toborzó Központ, 6724 Szeged, Boross J. u 5. valamint a Magyar Tartalékosok Szövetsége klubjaiban, járási és megyei vezetőségeinél. Ők a további kérdéseikhez segítséget, útbaigazítást nyújtanak.

More Articles...

 1. ROBBANÁS
 2. Áldott Advent második vasárnapját
 3. Fegyverszünet
 4. ZRINYI 2026 - Miskolc
 5. Szeged Grand Prix 2017 - Versenykiírás
 6. MEGSZÁLLÁS
 7. Meghívó - Hegyi Endre kiállítása - Szentes
 8. Gratuláció - Fróman Gábor kinevezése
 9. Új elnök a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetőség élén
 10. Emlékeztető a tagdíjelszámolásról
 11. Küldöttgyűlés
 12. TISZTÚJÍTÁS
 13. ÜNNEPÉLYES KATONAI ESKÜ
 14. FEGYVERSZÜNETET ÉS BÉKÉT
 15. M E G H Í V Ó a 2017-es taggyűlésre
 16. Katonának lenni embert próbáló feladat
 17. Az I. világháború emberi oldalának kiállítása
 18. Jótékonysági futás Szőregen
 19. Első világháborús fotókiállítás - Meghívó 2017. november
 20. FEJLESZTÉS
 21. KÖSZÖNET Russéból
 22. SZÁZ ÉVE - 2017. november
 23. CAPORETTÓ
 24. Halottak napja - 2017.
 25. Tagdíjfizetés - EMLÉKEZTETŐ
 26. Gyújtsunk gyertyát minden katonasíron...
 27. KATONÁK
 28. Márotn napi vigasságok és libabál Tápén
 29. Október 28-29. megtörtént az óraátállítás
 30. 6 órás állóképességi futás az újszegedi ligetben
 31. 1956-OS FORRADALOM
 32. II. Haditorna Verseny
 33. KOSZORÚZÁS - 2017. Harkány, Beremend
 34. MATASZ Biztos Pillér
 35. ZRINYI 2026
 36. HADITORNA
 37. A honvédelmi miniszter köszöntő levele
 38. Ha nem gondozod a fát, ...
 39. VII. Dél-Alfödli Harmónikafesztivál meghívó
 40. ESKÜ
 41. NEMZETI GYÁSZNAP
 42. HÁBORÚ AZ ÉGEN ÉS A TENGEREN
 43. Szerb meghívó
 44. HÁRTOMOLDALÚ TANÁCSKOZÁS
 45. LÁZADÁS
 46. Tápéi Búcsú
 47. Nemzeti Vágta
 48. Honvédsuli felhívás!!!
 49. XVII. Csongrád Megyei Polgárőr Nap Balástyán
 50. Gyere katonának