Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

Sport és honvédelem - 2018

2018. 01. 18., 15:10 (Forrás: facebook)

A tavalyi esztendőhöz hasonlóan zsúfolásig megtelt a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetségének 2018-as sportnaptára is. A tervezett programok kiemelt elemei lesznek a „170 éves a Magyar Honvédség” rendezvénysorozat sporteseményei.

Évtizedek óta munkálkodnak a honvédelem iránt elkötelezett civil szervezetek, a Honvéd Sportegyesületek Országos Szövetsége (HOSOSZ) és a honvéd sportegyesületek azon, hogy minden évben megteremtsék a szükséges feltételeket a szabadidős sportoláshoz és a sport-rekreációhoz, melyben szinte minden sportág megtalálható.

A tavalyi év mérföldkőnek számít a HOSOSZ történelmében is, hiszen egyik alapító szervezete volt a Honvédelmi Sportszövetségnek (HS), melynek célja, hogy a sport eszközeivel járuljon hozzá a társadalom és a honvédelem kapcsolatának elmélyítéséhez, az összetartó közösségek kialakításához, azok erősítéséhez. Mint arra Farkas László nyá. alezredes, a szövetség elnöke rámutatott, a HS tevékenysége kiemelten fontos lesz az idei évben is, hiszen annak létrehozásával egy olyan új, hiánypótló sportolási formát vezetnek be, ami magába foglalja a honvédelmi sportokat, és amely  egyrészről szabadidős, aktív gyakorlati tevékenységekkel egészíti ki a honvédelmi oktatás és nevelés iskolarendszerű képzését, másrészről a felnőttek számára lehetőséget biztosít a honvédelem szempontjából értékes képességeik, ismereteik és fizikai felkészültségük fejlesztésére.

2018-ban a HOSOSZ számtalan honvédségi és katonai jellegű sportesemény, amatőr verseny és sport-rekreációs program megszervezésében és lebonyolításában vesz részt, és természetesen folyamatosan biztosítja a honvéd sportegyesületekben a rendszeres sportolás lehetőségét. Kiemelt figyelmet fordítanak a Tekerj a sereggel! – túrákra, a Balaton-átúszásra, az Aurora 20 km-es teljesítménytúrára, valamint az év minden hétvégéjére szervezett természetjáró programokra.

Idén a HOSOSZ számára is a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulójára szervezett rendezvénysorozat lesz az egyik legkiemeltebb esemény. A szervezet és tagszervezetei az ország egész területén, a helyőrségekben és a laktanyákban, a mai modern sport mellett felelevenítik majd az 1848/49-es katona-sporthagyományokat.

Kiemelt rendezvények lesznek a hadi túrák, a kaszárnyafutás, a Magyar Honvédség katonasportját bemutató honvédelmi nap és számos helyőrségi rendezvény.

A HOSOSZ egész éves sportnaptára, benne az idei évre tervezett programokkal megtalálható a szervezet honlapján, vagy innen tölthető le.

BÉKE?

1918-2018

A központi hatalmak békét kötöttek Oroszországgal Világháború a napilapok tükrében: 1918. február 27-től március 5-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

„Megkötötték a központi hatalmak Oroszországgal a békét és Németország megszüntette hadmüveleteit Nagyoroszországban” – tudtuk meg a Népszavából. Tovább olvasva az újságot: „A béke után sóvárgó emberiség hozzájutott végre a békének egy darabjához: a központi hatalmak vasárnap délután megkötötték a békét Oroszországgal. Negyvenhárom hónapig — borzalom még gondolni is reája!— tartott az ezer kilométeres orosz fronton, embermillióknak kellett áldozatul esniök, amig elérhettük, hogy a hadakozók letették a fegyvert, megszüntették az irtózatos pusztítást és kijelentették, hogy ezután békességben akarnak élni egymás mellett.”

A napilap beszámol az olasz harctéren zajló repülőgép támadásokról is. „A sajtóhadiszállásról jelentik: Délnyugati frontunkon a légi harcok egyre sikeresebbekké válnak. Február 23-án a reggeli órákban több röpülő megtámadta a Piave mellett az ellenséges árkokat és fölvonulási utakat és erőteljes és hatásos géppuskatüzeléssel csekély magasságból nagy zavart okozott az ellenségnél. Ugyanezen a napon az olasz fronton három röpülőgépet égő állapotban lelőttünk. A február 25-re virradó éjszaka egy negyven röpülőgépből álló bombázó flotta bombákat vetett az ellenfél számos röpülőterére és vasuti telepére és az erős, de sikertelen védekezés ellenére sok találatot figyelt meg. Amióta az olaszok visszavonulásuk után kénytelenek voltak szövetségeseik segitségét igénybe venni, azóta angol és francia röpülök is tevékenyek a délnyugati fronton. Nagy flottákban minimális magasságra szállnak le és bombákkal és géppuskatüzeléssel rohanják meg a front mögött levő katonai telepeket. Ezek a támadások egészen meglepetésszerüek, de röpülőink hasonló módon viszonozzák a támadásokat. A városaink ellen irányuló számos bombatámadásra is pontosan szoktunk válaszolni.”

Az újság ír a nők választójogáról is. „A nők választójogának nagy és forradalmi gondolata hétmérföldes csizmákkal járja be a világot. Most Svédországon volt a sor, hogy utolsóul a skandináv államok közül ő is megadja a nők politikai jogát, aminthogy Norvégia és Dánia már előbb teljes jogu állampolgárokká avatta a nőket. A nők választójoga diadalmasan hóditja meg az egész világot. Norvégia... Dánia... Svédország.. . Finnország... Hollandia... Az Északamerikai Egyesült Államok 18 állama ... Kanada hat tartománya… Ausztrália államai... Nagybritannia... Ilyen körkép tárul elénk, ha végignézünk a világon. Hatalmas és civilizált államok egész sora becsülte már meg a női nemet (és önmagát!) azzal, hogy megszüntette a nemi cenzust, hogy megszüntette a férfiak kizárólagos politikai uralmát és végét vetette a női nem politikai jobbágyságának. Ebből a hatalmas nemzetközi áramlatból jutott el hozzánk is valami. Vázsonyi Vilmos törvényjavaslata választójogot ad a nőknek is. Elvileg legalább elismeri és magába fogadja azt a nagy forradalmi ujitást, amit a nemi cenzus elejtése és a nők szavazati jogának törvénybeiktatása jelent. De milyen fukar kezekkel mér ez a törvényjavaslat! Mennyire kicsinyes, milyen szükkeblü és hogyan zsugoriskodik! Csak azoknak a nőknek kinál jogot, akik elvégezték a polgári iskola vagy valamely más középiskola négy osztályát. Ilyen módon vagy 160.000 nő kerülne belül az alkotmány sáncain. Megadja még a jogot a hadiözvegyek egy részének is, a családföntartóknak, akiknek legalább egy törvényes gyermekük van a háboruban elpusztult a férjük. Ez a jogcim körülbelül 100.000 nőt juttatna joghoz, ugy hogy mindössze csak 260.000 nő kapna a Wekerle-kormány választójogi törvényjavaslata szerint szavazati jogot (…).”

EGY LEMONDÁS MARGÓJÁRA

2017-2018

 

A 2018. novemberi küldöttgyűlésen egészítettük ki az elnökséget és került megválasztásra két új elnökségi tag. Emberekről van szó, sok körülmény lehet, ami előre nem ismert. Valami ilyen is lehet, hogy megválasztott új elnökségi tagunk két hónapja „még nem tudta” azt, hogy képviselő szeretne lenni? Csakhogy itt nem óvodások uzsonnázáshoz történő megterítéséről van szó, hanem a MATASZ szempontjából egy fontos tisztségviselő megválasztásáról (melyhez a MATASZ legmagasabb fórumának egyetértése szükséges) illetve a Magyar Parlament egyik tagjának a megválasztásáról. Mindenki érti a különbséget! Hihetetlennek tűnik, hogy ez a választásokkor még nem volt ismert, ez a lehetőség akkor még ott fel sem merült. Aztán az „ajánlók” felelőssége is szóba kerül!

 

Mindezen felül, az alapszabály 1§.10. pontja pontosan leírja a MATASZ politikához való viszonyát, melyet azért mindenkinek hasznos lenne ismerni és legfőbb képen betartani. Erőssége volt a MATASZ tevékenységének, hogy távol tudta tartani magát a napi pártpolitikától, bár a szükségesnél sokkal kisebb a létszámunk, de legalább azt az esetlegesen eltérő „világlátás” béli különbségek nem osztották meg! (legalább is ez idáig)

 

Az utóbbi évek jó leckét adtak fel a MATASZ számára a választások tiszta lebonyolítása területén. A négy évvel ezt megelőzően egy elképesztő választás, elnökváltás azt hiszem a bemutatta, hogy egyes emberek, gátlástalan karrierizmusuktól megtévesztve hogy és meddig képesen elmenni. A következmények meg azt gondolom, jól mutatják ennek kontra produktív eredményét.

 

Lemondott volt elnökségi tagunktól hosszas mozgalmi tevékenységünk ellenére eddig nem is hallottunk semmit. A jövőben az elnökség minden tagjától sokkal nagyobb felelősséget, előre látást, bölcsességet, szakmai hozzáértést, szervező készséget, szerénységet vártunk. Legalább az alapszabályt ismerjék! Azt hiszem ez nem túl nagy követelmény. Fel kell vetni a „patrónusok” felelősségét, hozzáértésüket. Legyen tanulságos az, hogy a fennállásunk óta számos, nagyon tehetséges ember fordított hátat a MATASZ munkájának, sokan kiábrándultak bizonyos „rossz hagyományunk” kitörölhetetlenségéből és van aki egyszerűen kiégett és alkalmatlanná vált erre a munkára, amihez kétséges, hogy valaha is értett egyáltalán.

 

Teljesen megváltoztak a feltételek, szerencsére kedvező irányban. Jelentősen javul a honvédelem költségvetése. Élni kellene a lehetőségekkel. Számos javaslatot juttattunk el az elnökséghez ezzel kapcsolatban. Számos kérdés van, ami alakulásunk óta megoldásra vár. Az „ad-hoc” kapkodó megoldások, a feltételek totális hiánya ellenére, az ÖTT rendszer, megerősítése, rendeltetésszerű működtetése, új távlatokat nyitott. (Részletek az elnökség részére javaslat formájában átadva.) A felelősségi rendszer áttekintése és megvalósítása, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés, az információk gyors áramlása, motivációk rendszere korszerűsítése, működtetése és a Szövetség világos egyértelmű vezetése lehet a jövőben is a kulcskérdés. Megjegyzendő, hogy ez a probléma megalakulásunk óta, mint a saját árnyékunk követ bennünket.

 

Az elhangzott javaslat Baán Norbi személyére vonatkozóan jó, megyénk megválasztását támogatni fogja, de a lemondott elnökségi tag körüli helyzet a „MATASZ purparlés jellegére egy rosszul előkészített és kivitelezett választás következményeire emlékeztet. Legalább végre tanuljunk ezekből a „melléfogásokból”!

 

Dr. Bardócz-Tódor András lemondása

Tisztelt Tagtársaim!

 

Elnökségi munkámat megválasztásom után a honvédelem ügye iránti elkötelezettséggel, a tagság érdekét mindenekfelett szem előtt tartva végeztem. Az üléseket megegyezés szerint keddi napokon tartottuk, egyéb elfoglaltságaimat ezért a hét többi napjára tettem. Nemrég országgyűlési képviselőjelöltséget is vállaltam, ami a vártnál több időmet köti le most a kampányidőszakban. Ezért írtam meg ezen a listán, hogy a választásokig felfüggesztettem az elnökségében végzett tevékenységemet.

 

Döntésemnek nem összeférhetetlenség volt az oka, hanem időm és energiám véges volta. Ezzel kapcsolatban szakjogászokkal tanácskoztam, mert más civil szervezetnek is vezető tisztségviselője vagyok. Tőlük kaptam azt a határozott választ, hogy a képviselőjelöltség ezekben a szervezetekben semmilyen összeférhetetlenséget nem jelent. Azt tanácsolták, hogy a témát ne is vigyem be az érintett szervezetekbe, mert ezzel azokat politikai állásfoglalásra kényszeríteném. Én ehhez tartottam magam, egyik szervezetbe sem hoztam be ezt a témát, és ezekben a szervezetekben továbbra sem kívánok politizálni.

 

Ugyanakkor látom, hogy munkámra az Elnökségben nagy szükség volna, mert az új elnökségnek már eddig is számos fontos döntést kellett volna meghoznia, hogy megfeleljen a legutóbbi küldöttgyűlésen kinyilvánított tagsági szándéknak.

 

Elnökségi tevékenységem felfüggesztésére vonatkozó döntésem hatása az lett, hogy az Elnökség kisebb létszámmal kell dolgozzon egy nagyon sok feladattal terhelt időszakban, hiszen tavaszra tervezzük következő küldöttgyűlésünket. Ezért ezt a döntésemet a MATASZ érdekében visszavonom.

 

A képviselőjelöltséggel járó feladatok mellett azonban nem tudnék olyan mértékben bekapcsolódni az Elnökség munkájába, nem tudnék olyan hatással lenni a MATASZ vezetésére, amilyet tőlem az engem megválasztó tagság joggal elvárhatna.

 

Ezért lehetővé téve, hogy az Elnökségbe olyan tagtársunk kerüljön, aki nálam már most többet tehet a MATASZ-ért, azonnali hatállyal lemondok MATASZ elnökségi tagságomról.

 

A választáson irántam megnyilvánult bizalmat köszönöm. A hazafias, honvédelmi nevelést mindig szívügyemnek tartottam, és annak tartom ma is. Írtam, hogy ezért is vagyok már közel 10 éve a MATASZ tagja. Én a MATASZ-nak elkötelezett híve maradok bármilyen pozícióban. A szervezet tagjaként jelenlegi korlátozott lehetőségeimhez képest is megteszek minden tőlem telhetőt a MATASZ sikeres működése érdekében.

 

Bizalmatokat még egyszer köszönöm, egyben megértésetek és döntésem elfogadását kérem.

 

Bajtársi üdvözlettel:
Dr. Bardócz-Tódor András

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Eltemették Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagyot

A Család, a Honvédelmi Minisztérium, Barátok, Tisztelői, Ismerősök és a Magyar Tartalékosok Szövetsége, köztük a MATASZ Csongrád Megyei Vezetősége küldöttsége, Fróman Gábor t mk őrnagy vezetésével, nagy részvéttel kísértük utolsó útjára katonai tiszteletadással, a közelmúltban hosszú betegség után elhunyt

 

BORSZÉKI TIVADAR ny. vezérőrnagy

 

Bajtársunkat a MATASZ korábbi Elnökét!

 

A temetésen megjelent Huszár János altábornagy a Vezérkar Főnök helyettese, Bozó Tibor dandártábornok a MH Altiszti Akadémia Parancsnoka, Végh Ferenc ny vezérezredes a MHvolt Parancsnoka, volt Vezérkar Főnök, Dr. Deák János ny. vezérezredes a MH egykori Parancsnoka volt Vezérkarfőnök, a MATASZ alapító és máig Tiszteletbeli Elnöke, Juhász István ny. vezérőrnagy a Vezérkar volt törzsigazgatója, Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes a MATASZ korábbi elnöke, volt munkatársak, egykori katonatársak!

 

Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy halálával nagy veszteség érte a Család és a Hozzátartozók mellett a Magyar Tartalékosok Szövetségét, melynek igen bonyolult időszakban hét évig volt az elnöke, többször újjá választották, Szülőföldjének küldöttségét, és az egész Honvédelem ügyét pótolhatatlan veszteség érte, mindvégig vezetője volt a MATASZ Elnök tanácsadó testületének. Borszéki Tábornok büszke volt egyszerű származására, hatalmas ívű katonai karriert teljesített, a kezdő hadnagytól a Szárazföldi Vezérkar Főnökének helyettese, a legmagasabb beosztásáig. 25 alkalommal tüntették ki, kiemelkedő vezető szervező Parancsnoki munkájának elismerése-ként. Egyenes jellemű, szókimondó ember volt, nem kedvelte a kétszínű, köpönyegforgató embereket! A legbonyolultabb helyzetekben is döntés képes igazi Parancsnok volt, a MATASZ legalapvetőbb feladatainak tisztázásán túl, kezdeményezésével, és vezetésével alakítottuk ki a Szerb - Magyar Tartalékosok Szövetségei közötti ma is jól működő együttműködést, helyes irányban fejlesztette a Magyar és a Német Tartalékosok közötti együttműködést, pontosan tudta, hogy mikor hol mit kell segíteni, ha csak tehette járta a megyéket és a helyszínen tájékozódott az ügyek állásáról. Nyilvánvaló volt Számára, hogy a Tartalékos a Honvédelem ügyének legfontosabb humán erő tartaléka, Őket meg kell becsülni, folyamatosan motiválni kell a világos célok érdekében, és a MATASZ vezetők egyik legfontosabb feladata ebben a rendszerben a feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. Tevékenységét, aki ismerte, elismerte az nagyra becsülte. Tartalmas, példaadó életútjáról a Duna TV egy életrajzi filmet készített melyet 2015 március 18.-án közvetített.  Megtekinthető a YouTube hírportálon teljes terjedelmében.

 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége alapító elnökének előbb szárazföldi helyettese, később méltó utódja volt, munkásságával be írta nevét a MATASZ történetébe. Emlékét kegyelettel megőrizzük, a Csongrád Megyei Tartalékosok osztoznak a Család mély gyászában! Tisztelt Tábornok Úr! Nyugodjál Békében!

 

More Articles...

 1. PROGRAMEGYEZTETÉS
 2. HADIK LEMONDÁSA
 3. Elhunyt Borszéki Tivadar a MATASZ volt elnöke
 4. Kapcsolatépítés a röszkei polgárőrökkel
 5. Jelentkezz tartalékosnak!!! - 2018.01.
 6. 75 ÉVE
 7. PARANCSNOKVÁLTÁS - 2018. Székesfehérvár
 8. KÖZÖSSÉGÉRT
 9. HM INTERJÚ - 2018.01.03.
 10. Jelentkezz tartalékosnak!!!
 11. MIT? MIÉRT?
 12. BÚÉK - 2018. - 2.
 13. MEGYEI ÉVZÁRÓ
 14. Istvánok és Jánosok, boldog névnapot!!!
 15. BÚÉK - 2018.
 16. Hősök naptára - FEGYVERSZÜNET
 17. Pályázati felhívás
 18. Karácsonyi és új évi üdvözletek 2.
 19. Karácsonyi és új évi üdvözletek
 20. KARÁCSONY - HM 2017
 21. Advent 3. hete - 2017.
 22. Deszki Advent - 2017.
 23. Karácsonyi Halászlé - Kübekháza
 24. GARANCIA - 2017. december
 25. TARTALÉKOSOKRÓL MINDENKINEK
 26. Legyél Te is 37-es! - Toborzás
 27. ROBBANÁS
 28. Áldott Advent második vasárnapját
 29. Fegyverszünet
 30. ZRINYI 2026 - Miskolc
 31. Szeged Grand Prix 2017 - Versenykiírás
 32. MEGSZÁLLÁS
 33. Meghívó - Hegyi Endre kiállítása - Szentes
 34. Gratuláció - Fróman Gábor kinevezése
 35. Új elnök a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Vezetőség élén
 36. Emlékeztető a tagdíjelszámolásról
 37. Küldöttgyűlés
 38. TISZTÚJÍTÁS
 39. ÜNNEPÉLYES KATONAI ESKÜ
 40. FEGYVERSZÜNETET ÉS BÉKÉT
 41. M E G H Í V Ó a 2017-es taggyűlésre
 42. Katonának lenni embert próbáló feladat
 43. Az I. világháború emberi oldalának kiállítása
 44. Jótékonysági futás Szőregen
 45. Első világháborús fotókiállítás - Meghívó 2017. november
 46. FEJLESZTÉS
 47. KÖSZÖNET Russéból
 48. SZÁZ ÉVE - 2017. november
 49. CAPORETTÓ
 50. Halottak napja - 2017.