Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

VEZETŐSÉGI ÜLÉS - 2019.

 Szeged, 2019. december 20.

 Évzáró megyei vezetőségi ülést tartott a MATASZ Csongrád megyei vezetősége. A vezetőségi ülésen részt vett Csepregi Balázs őrnagy Úr, a megyei védelmi bizottság titkára. Dávid István ny. alezredes megyei elnök tájékoztatta a vezetőség tagjait a mlt vezetőségi ülés óta történt fontosabb eseményekről, Budapesten tartott értekezletekről, újabb feladatokról.  Megköszönte mindenkinek az elmúlt évben végzett munkáját, és javasolta, hogy a 2020-év feladatainak megtervezése most a soron lévő tennivaló, ehhez kéri, hogy Mindannyian javaslatainkkal, elképzeléseinkkel járuljunk hozzá.

 Csorba József t. hadnagy, megyei alelnök, a rendezvények alapos megtervezésének fontosságát hangsúlyozta, és ehhez több adatra, információra, az együttműködők terveinek ismeretére és nem utolsó sorban további anyagi támogatásra lenne szükség. Csepregi őrnagy elmondta, hogy amegye a jövőben is támogatja azokat az erőfeszítéseket, melyek a fiatalok körében erősíti, és jól szolgálja a hazafias, honvédelmi nevelő munka célkitűzéseit. A megyei együttműködők között a MATASZ-nak sajátos rendeltetése van, nem vagyunk senkinek sem a konkurense, hanem a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködés jól bevált elveit és gyakorlatát kövessük.

 Palotai ny. ezredes néhány alapvető kérdésre hívta fel a figyelmet. Meg kell szerveznünk saját magunkat, az alapszabály szerint folytassuk a területi szervek létrehozását, különös tekintettel a járási vezetőségeket, a települések szervezeteit (klubjait) melyek az utóbbi időben – a Velük való foglalkozás hiányában- elárvultak, a bomlás állapotába kerültek. Működésükhöz szükség van a tagsági díj megfelelő hányadának „visszaszármaztatására”! A MATASZ csak megfelelő szervezettség alapján tekinthető komoly szervezetnek. Az alapszabály szerint helyes terminológiákat használjunk. (Vezetőség-Elnökség, Szervezet-Egyesület-Klub? stb) Az együttműködő partnerekkel az alapelv a kölcsönös előnyök keresése, és a vetélkedés helyett az egymás tevékenységének a kiegészítése legyen a cél. Ez a tisztségviselőinkre is érvényes. Kitűnő bázis a az ÖTT komponens, tevékenységük társadalmi hátterének alakítása a rendelkezési időszakban, szerinte a MATASZ egyik legalapvetőbb feladata. Hasonló fontosságú a Kadétprogram, amire eddig, kevés figyelmet fordítottunk, keveset tudunk róla, több tájékoztatást egyébként is a fontos dolgokról! Innovációt a lassan ellaposodó munkánkban! A Nemzetközi tevékenységeinket külön elemezte, felhívta a figyelmet, az ebből adódó tapasztalatok elemzésére, és hasznosítására! Ennek hiányában ez a tevékenységünk inkább a turizmus sajátos módjának, mintsem nemzetközi tevékenységünknek tűnhet! A települések bennük a MATASZ klubok kapcsolatai fontosak! A munkánk folyamatos, objektív értékelése, ismerete, elismerése fontos a szubjektív megítélés káros!

 László Károly hő ezredes a 2020-évben tervezett aersoft harcászati verseny elképzeléseiről beszélt, melyet országos, meghívásos rendezvényként Ópusztaszer térségében tervezik. Ide meghívásra tervezik nemcsak a megye, a régió, hanem az egész ország e sporttevékenységét művelő sportolókat és a MATASZ különféle érdeklődőit. A tervezés és az engedélyek beszerzése megkezdődött, folyamatban van.

 Kocsis István ömt őrnagy megyei alelnök, javasolta, hogy a megyei vezetőségi ülésen maximáljuk a hozzászólások idejét, úgy gondolja bizonyos dolgokat röviden is lehet ismertetni. Ezt követően részletesen elemezte az ifjúság, főleg a középiskolás fiatalok megközelítését, de ki fejtette, hogy már az általános iskolákban is gondot kellene fordítani a fiatalok, hazafias honvédelmi nevelésére. A velük foglalkozó tanári állomány bevonása, munkájuk értékelése és erkölcsi elismerése fontos. Örömmel vette tudomásul, hogy ebben az évben több központi, pénzügyi támogatás érkezett a megyébe, mint az azt megelőző 16-évben, felhívta a figyelmet ennek az okos, céltudatos felhasználására. Elmondta, hogy a HTBTK kereteiben tájékozódott arról, hogy a jövőben a HM nagyobb támogatásban fogja a honvédelem ügyének társadalmi háttértámogatását részesíteni. Örömét fejezte ki az egyre gyarapodó sportlétesítmények miatt, remélhetően ez látszani fog az eredményekben is. Beszélt a versenysportok és a tömegsport örök idők óta tartó egységének és ellentmondásainak helyzetéről. A HS bizonyára nagyon fontos küldetést valósít meg, az egy másik kérdés, hogy ebben a MATASZ hol találja meg majd a helyét, mert e téren a szakági sportszövetségek mellett semmilyen szerepe már nincs és nem is igazán képzelhető el. Javasolta, hogy januárban két vezetőségi ülést kellene tartani, ahol az egyiken a 2020 évi terveinket rendezzük, a másikon pedig a szervezeti élet főbb célkitűzéseit és a soros feladatokat tisztázzuk.

 Demcsák Z t. hadnagy megyei alelnök, felhívta a figyelmet, a fiatalok valóságos érdeklődésének a figyelembe vételére. Tudomásul kell venni, hogy a mai fiatalok nem úgy gondolkodnak, mint korábbi elődeik, körükben a digitális világ, már a valóság, míg az idősebb korosztályokban még az alkalmazói szintű ismeretekkel is számtalanszor komoly gondok vannak! Olyan vonzó, a kor színvonalán álló eszközök anyagok, játékok, olyan elvek és célok kellenek, melyeket a fiatalok ismernek, értenek, és a jövőt láthatják benne!

 Fróman G őrnagy az első világháborút lezáró Trianoni Békeszerződés aláírásának 100. évfordulójával kapcsolatban a megemlékezésekre, a tapasztalt jó Olasz példákkal, kapcsolatosan mondta el véleményét.

 A kissé elhúzódott vitát (a terem felszabadítása miatt volt fontos) Dávid ny. alezredes foglalta össze. Megköszönte az elhangzott értékes gondolatokat, kérte, hogy a 2020 évi javaslatokat írásban az Új év első hét végéig küldjük meg számára, amiből össze tudja állítani a következő év terveit, és már a konkrét elképzeléseket tudjuk, a vezetőségi ülésen tárgyalni és jóváhagyni. Kérte, a most elhangzott javaslatokat, mindenki kicsit gondolja tovább, és azokat javaslat, elképzelés formájában küldjük meg, és azok helyet fognak kapni a következő évi munkatervünkben és a központ útján, az előírásoknak és a lehetőségeknek megfelelően, biztosítani fogja a központ a szükséges pénzeszközöket. Jelezte, hogy a HS feladatok és lehetőségei mellett, a MATASZ különféle honvédelmi célú rendezvényeket a HM érdekében is nyelveket beszélő tartalékos fiatalok számára egy külön programban való részvételre lesz lehetőség, és beszélt a Kadét program fontosságáról, de részleteket majd később ismerteti a vezetőséggel. Csorba József t. hdgy és László Károly hő ezredes huzamosabb idő óta végzett kiemelkedő munkáját MATASZ emlékéremmel ismerték el, részükre a kitüntetéseket ez alkalommal adta át. Ismételten megköszönte a résztvevők munkáját és egy pohár pezsgővel kívántunk egymásnak Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet!

 

TÁJÉKOZTATÓ TAGDÍJEMELÉSRŐL

 

Széles Ernő ny. ddtbk úr megbízásából tájékoztatom, hogy a 2019. március 30-i küldöttgyűlés döntése értelmében a 2020. évi tagdíj mértéke az alábbi:

 

18. életévét be nem töltött személyek esetén 1000 /egyezer/ forint

 

18. életévét betöltött személyek esetén 3000 /háromezer/ forint

 

jogi személy tag esetén 5000 /ötezer/ forint

 

Kérjük azokat, akiknek szervezetében előfordul, hogy valaki több évre előre kifizette tagdíját, tájékoztassák a tagdíj mértékének változásáról.

 

A fenti összegnél kevesebb befizetések nem tekinthetőek tagdíjnak, és a MATASZ támogatásaként értelmezhető.

 

Csekken, illetve utalással történő tagdíjfizetésnél a tagdíj összegét feladó személy minden esetben közleményként írja meg teljes nevét, lakóhelye és a megye megnevezését.

 

Tisztelettel:

 

Barabás Sándor t. őrnagy

 

országos elnökségi tag

 

MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE

 

+36 30 488 9825, HM tel: 45-323

 

MH KIKNYP és a MATASZ TANÁCSKOZÁS

Budapest, 2019.11.19.

A megbeszélésen Széles Ernő nyugalmazott dandártábornok, a MATASZ elnöke többek között arról beszélt, hogy napjainkban kiemelt feladat az Önkéntes Tartalékos Rendszer népszerűsítése, valamint a hazafias nevelés erősítése a fiatalok körében, amelyekben - az MH KIKNYP mellett - a MATASZ is kiveszi a részét. Igyekeznek erősíteni a kapcsolatot a köznevelési intézményekkel, új tanintézményeket bekapcsolni a Honvéd Kadét Programba, továbbá a felsőoktatásban tanulók körében is népszerűsíteni a katonai életpályát.

Széles tábornok arról is tájékoztatta a megjelenteket, hogy megkezdték azokban a városokban és budapesti kerületekben a MATASZ szervezését, amelyekben ehhez rendelkezésre állnak a feltételek és igény van rá. A budapesti kerületekben a szervező munka arculatát nem más vállalta, mint - az idén 70 éves - Farkas Bertalan űrhajós nyugállományú dandártábornok.

A MATASZ elnökének gondolatait követően Szűcs Imre ezredes, az MH KIKNYP parancsnoka tartott tájékoztatót, amelynek során részletesen bemutatta alakulata feladatrendszerét, majd elemezte a toborzó munkában elért eredményeket is. Ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy a MATASZ-szal közös érdek az, hogy megszólítsák a civil társadalom azon rétegeit is, amelyeket eddig esetleg nem sikerült.

Szűcs ezredes és Széles tábornok megállapodtak abban, hogy országos és a megyei terveiket rendszeresen harmonizálják és minimum negyedévente közös értekezletet hívnak össze.

REKORDNAGYSÁGÚ LESZ A HONVÉDELMI KÖLTSÉGVETÉS 2020-BAN

Összesen 616 milliárdos költségvetésből gazdálkodhat jövőre a honvédelmi tárca - mondta Németh Szilárd parlamenti államtitkár a Honvédelmi Minisztériumban tartott sajtótájékoztatón, 2019. december 18-án.

Németh Szilárd rámutatott: a honvédelem, Magyarország függetlenségének és biztonságának szavatolása jövőre is a kormány egyik legfontosabb feladata lesz, ezért idén is olyan jogszabályokat alkottak, amelyek biztosítják, hogy a Magyar Honvédség a térség legmodernebb és legütőképesebb haderejévé váljon, hiszen Európa és Magyarország biztonságának megőrzésében a hazai haderő kulcsszerepet játszik. Mint mondta, ehhez az anyagi források is biztosítottak, a 2020-as évi védelmi költségvetés egyenesen rekordösszegűnek tekinthető. „103 milliárd forinttal több, mint a 2019-es, ami összesen 616 milliárd forintot jelent. Ebből 216 milliárdot, azaz több, mint 30 százalékot a Magyar Honvédség fejlesztésére kell fordítani” – tájékoztatott az államtitkár.

Németh Szilárd kiemelte: a teljes hadieszköz-beszerzés a nyilvánosság előtt zajlik, s mindig magyar érdekeket szolgálnak, elsődlegesen a katonák szakmai szempontjait és a gazdaság fejlesztését figyelembe véve. Példaként említette az Airbus helikoptereket, amelyek a Magyar Honvédség igényei szerint készülnek, de a megrendelések azt is elősegítették, hogy a cég Gyulán fog forgóalkatrész-gyárat létesíteni.

Az államtitkár rámutatott: Kiskunfélegyházán újraindították a hazai védelmi ipart, ahol világszínvonalú kézifegyvereket szerelnek össze. A tervek szerint ezekkel a fegyverekkel nem csak a magyar katonákat, hanem valamennyi hazai fegyveres szervezetet ellátnak, azt követően pedig külföldi megrendeléseket is tudnak teljesíteni.

Mint mondta, a biztonsági veszélyek jellege a jövőben sem változik. „Európa és Magyarország biztonságát jövőre és még nagyon hosszú ideig leginkább az illegális migráció és a vele járó terrorizmus veszélyezteti” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a magyar katonák ezért is vesznek tevékenyen részt a NATO missziós tevékenységeiben. Az Országgyűlés jóváhagyásával a Nyugat-Balkánon közel hétszáz főre emelik a békefenntartó magyar katonák létszámát, míg az iraki misszió tevékenységét 2021. december 31-ig hosszabbították meg.

Németh Szilárd a sajtótájékoztatón cáfolta a sorkatonaság visszaállítása kapcsán felmerült híreket. „Hazánkban továbbra sem lesz sorköteles katonaság. A Magyar Honvédség személyi állománya a jövőben is a hivatásos katonai életpályán és az önkéntes tartalékos rendszeren fog alapulni, 2026-ra a Zrínyi-program keretében 30.000 fős professzionális és 20.000 fős tartalékos honvéd állománnyal számolunk” – mondta az államtitkár, aki tájékoztatóján köszönetet mondott a honvédeknek a 2019-ben hazájukhoz és esküjükhöz hű szolgálatáért, valamint a honvédelmi alkalmazottak segítő munkájáért.

A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportáltól vettük át.

MATASZ TOBORZÓ - 2019.

 Domaszék, 2019, december

 A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Elnöksége folytatja az iskolákkal való kapcsolatfelvételt, hogy a 2020. évben eredményesebben tudjon az éves sport és honvédelmi ismereteket terjesztő rendezvényeire versenyzőket és résztvevőket toborozni. Vajda Zoltán ÖTT. szakaszvezető, – a MATASZ Domaszéki szervezetének elnöke – részvételével 2019.12.09-én ellátogattunk a Szegedi Szakképzési Centrum József Attila Általános Iskolája és Szakképző Iskolájába, ahol fogadott bennünket az iskola vezetése. Nemes–Nagy Katalin Erika, az intézmény vezetője elmondta, hogy az iskola 1989-ben alakult a Dolgozók Általános Iskolájából. Az 1989 utáni társadalmi gazdasági változás következményeként megjelenő munkanélküliség, a munkaerőpiac működésére hívta fel a figyelmet. A jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése, a többgyermekes családok elszegényedése több csoport számára fokozta a bizonytalanságokat a jövőt illetően. Az iskolázottsági mutatók javítása, a szakképzettség megszerzése esélyt jelentett a munkaerőpiacon való elhelyezkedésére.

 Az intézmény azoknak a fiataloknak a képzését vállalja fel, akik a hagyományos iskolarendszerből különböző okok miatt lemorzsolódtak. Az iskola fő célja, azoknak a fiataloknak a képzése, akik más intézményekben nem tudták befejezni a tanulmányaikat, kimaradtak az iskolából, illetve nem sikerült szakképesítést szerezniük, vagy olyan hiányszakmát szeretnének tanulni, ami a munkaerőpiacon keresett.

 Mi elmondtuk, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetsége – szoros egységben a Honvédelmi Minisztérium elképzeléseivel – részt kívánunk venni a magyar fiatalok hazafias, honvédelmi nevelésében, valamint a honvédelmi irányzatú sportok népszerűsítésében.

 Abban egyeztünk meg az iskola vezetésével, hogy 2019.12.19-én 9 órától az iskola aulájában tartunk egy tájékoztatóval egybekötött bemutatót, ahol Csorba József t. hadnagy, az ejtőernyőzésről tart videó filmes bemutatóval egybekötött tájékoztatót, Vajda Zoltán ÖTT szakaszvezető pedig, a kiállított fegyverek felhasználásával egy fegyverbemutatót fog tartani.

 

 

More Articles...

 1. DIJÁTADÁS
 2. TÜZÉRVERSENY
 3. Adventi koncert Hódmezővásárhelyen - 2019.
 4. Aki egyszer katona volt, ... 2019.12.
 5. KADÉTKÉPZÉS -2019.12.15.
 6. Megtalálta!!!
 7. EGYETEMI NYÍLT NAP
 8. A múlt tanulsága a jövő fegyvere
 9. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2019.12
 10. TANÁCSKOZÁS
 11. Innováció a honvédelmi nevelésben
 12. I. Senior Harmonika Verseny és Találokozó meghívó
 13. Lehet honvédelmet építeni!
 14. I. Senior Harmonika Verseny és Találokozó invitáló
 15. Önkéntes Területvédelmi Tartalék
 16. A haza védelme össztársadalmi ügy!
 17. Területvédelmi Tartalékos Rendszer - 2019.11
 18. MAGYAR – SZERB KAPCSOLATOK 2019.11.
 19. „ZRÍNYI 2026” HM Tájékoztató!
 20. Halottak napja - 2019.
 21. Hat órás állóképességi futás Szegeden
 22. MATASZ egyesület alakult Domaszéken
 23. A 63. évfordulóra emlékeztek
 24. Német-magyar tartalékosok találkozója Szegeden
 25. Ifjúsági honvédelmi akadályverseny Szegeden
 26. Projektnap a Móravárosi Szakgimnáziumban
 27. Területvédelmi Tartalékos Rendszer
 28. Miniszteri köszöntő a Tartalékosok Napja alkalmából
 29. Október 6. - Nemzeti Gyásznap
 30. Aki egyszer katona volt, az is marad
 31. MATASZ-LÖVÉSZET RUZSÁN
 32. Érdekesség a Facebookról
 33. TOBORZÓNAP SZEGEDEN
 34. Szegeden tartott előadást a honvédelmi miniszter
 35. Ruzsai kerékpárverseny
 36. Honvédelmi nap
 37. MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.09.
 38. A megyei tisztségviselők feladatai
 39. KADÉTOK VERSENYE
 40. HADERŐFEJLESZTÉS 2019.09.
 41. Idősek Világnapja - október 1.
 42. GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOK FÉLIDŐBEN
 43. Katasztrófavédelmi gyakorlat
 44. „Iron Cat" SZERB-MAGYAR KÖZÖS GYAKORLAT
 45. NÉMET TARTALÉKOSOK LÁTOGATÁSA
 46. III. Honvédelmi Többtusa
 47. Bulgária nemzeti ünnepe - 2019.
 48. Kadétavatás és ünnepélyes fogadalomtétel
 49. JUBILEUMI EJTŐERNYŐS VERSENY
 50. HARCKOCSIZÓK TALÁLKOZTAK