Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

Kiállítás - Hazatérnek 1914 - 2014

HAZATÉRNEK 1914 – 2014 című kiállítás

 

Helyszín: Kecskeméti Katona József Múzeum „Cifrapalota" Kiállítóhelye

 

(Kecskemét, Rákóczi út 1.)

 

A kiállítás megtekinthető: 2014. december 31-ig - hétfő kivételével - naponta 10-17 óráig.

 

Tárgy- és fotóanyag Csáki Béla   / Simonit, Gianfranco Frech József /  Szanka József Máday Norbert / Szebenyi István Petrov Attila / Szkenderovics Zoltán Polgár Zoltán / Végh Károly Gruppo Speleologico Carsico, Museo della Grande Guerra San Martino del Carso Hadtörténeti Intézet és Múzeum Jósa András Múzeum Kecskeméti Katona József Múzeum,   Magyar Fotográfiai Múzeum, Piarista Plébánia, Kecskemét , Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány A kiállítás támogatói Kecskemét Megyei Jogú Város, Hírös Sport Nonprofit Kft., KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt., Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. Együttműködő partnerek Had- és Kultúrtörténeti Egyesület, Honvéd Hagyományőrző Egyesület, Kecskeméti Huszárok Hagyományőrző Egyesülete, Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület, Meritum Egyesület, Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány.

 

Első világháborús kiállítás a csongrádi múzeumban

 

Csongrád, 2014. november

 

Eredeti korhű katonaruhában vettek rész a MATASZ Algyői klubjának hagyományőrzői, akik a 46. Szegedi Gyalogezred egyenruháját viselték és színesítették az egyébként értékes, látványos szép kiállítást, ahol Csongrád egykori katonáinak harcait, fellehető eszközeit, emléktárgyait, anyagait mutatták be.


 

Tíz éve önkéntesen

2004-2014. november 3.

 

Napra pontosan tíz évvel az utolsó sorkatonák leszerelése után a Magyar Honvédség önkéntes haderővé válásáról és az azóta eltelt időszak tapasztalatairól tartott tájékoztatót a regionális és helyi sajtó képviselőinek Takács Attila dandártábornok, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka, illetve Nagy Zoltán alezredes, az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ parancsnoka Debrecenben.

 

Hazánkban 2004. november 3-án szűnt meg a békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó sorköteles katona. Az ország végleg szakított egy 136 éve tartó tradícióval és áttért az önkéntes – hivatásos és szerződéses, valamint önkéntes tartalékos katonákból álló – haderőre. A Magyar Honvédség életében történelmi jelentőségű a változás, hiszen a professzionális haderő legalapvetőbb jellemzői az önkéntesség és a munkavállalói státusz.

 

Takács Attila dandártábornok szerint a sorkatonaság számos olyan dolgot megtanított anno a fiataloknak – fegyelem, rendszeretet, közösségi szemlélet –, amely megkönnyítette a társadalomba való beilleszkedésüket. Ennek ellenére szükséges volt az önkéntes haderőre való áttérés. „A NATO-csatlakozásunkat követően kikristályosodott a Magyar Honvédség új feladatrendszere. A missziós szerepvállalás, a megújult technikai eszközök kezelése és bizonyos speciális beosztások megjelenése mind azt indokolta, hogy a sorkatonai állomány helyett kiképzett, jól felkészült, hosszútávon alkalmazható katonák alkossák a honvédség személyi állományát” – fogalmazott a tábornok.

 

A megújult haderő újfajta igényeket támasztott a toborzás irányába is, a 2000-es évek elejétől ez a szakterület is hatalmas változásokon esett át. A toborzó szakemberek egyik legfontosabb feladata, hogy a mai fiatalokkal megismertessék a katonák tevékenységét, feladatait, felkeltsék érdeklődésüket a katonai pálya iránt.

 

„A sorkatonai szolgálat megszűnését megelőzően, már 2001-ben elkezdődött a toborzó rendszer kialakítása. Hajdú-Bihar megyében – az országban másodikként – 2001. november 12-én adták át a Toborzó Irodát. Így a rendszer 2004-re felkészült a szerződéses személyi állomány biztosítására. A katonai tanintézeti képzések széles palettája továbbtanulási lehetőséget, karriert, egzisztenciát, a szerződéses katonai szolgálat munkát, megélhetést biztosíthat az arra alkalmas pályázóknak. Aki pedig civil foglalkozását megtartva, vagy tanulmányainak folytatása mellett akar részt venni a honvédség életében, tenni a honvédelem ügyéért, azok számára a legújabb szolgálati forma, az Önkéntes Műveleti Tartalékos szolgálat nyújt lehetőségeket”- fogalmazott Nagy Zoltán alezredes.

 

A tájékoztatón elhangzott, hogy évente ezernél is többen keresik fel a debreceni Toborzó Irodát, melynek átadása óta eltelt majd tizenhárom évben huszonkét alakulathoz közel 1500 fő szerződéses katona bevonulására került sor Hajdú-Bihar megyéből. A honvédtiszt, illetve altiszt képzésre, vagy a pilótaképzési programra eddig mintegy 1200 fő jelentkezett és közel 400 fő kötötte meg önkéntes műveleti tartalékos szerződését. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Magyar Honvédség amellett, hogy ellátja a haza védelmét és az ehhez kapcsolódó feladatait, egy megkerülhetetlen szereplővé lépett elő a régió munkaerőpiacán. A Debrecenben működő katonai alakulat, az MH 5. Bocskai István Lövészdandár a térség lakosai közül évről-évre egyre nagyobb létszámú munkavállalónak tud munkalehetőséget biztosítani.

 

A rendezvény végén a sajtó munkatársai megtekintették a sorkatonaság intézményének hangulatát felelevenítő, illetve megjelenítő kiállítást.

 

 

Nem hozzászólás, csupán egy gondolat a Tartalékosok Szövetsége oldaláról:

 

A sorkatonai szolgálat szüneteltetése óta Hadseregünk kiemelkedő eredményességgel teljesíti feladatait, büszkék vagyunk, lehetünk katonáinkra. Mindenütt a világon, ahol a Magyar Katona megfordult, elismerést és megbecsülést váltott ki munkájával. 2001 júliusában alakult meg a Magyar Tartalékosok Szövetsége! Alapszabályában számos célkitűzés, fontos feladat fogalmazódott meg! Rendeltetése volt, - egyebek között - a NATO Szövetségesek haderőivel és tartalékosaikkal összhangban, azzal a céllal, hogy össze fogja, az un. rendelkezésre állási időszakban, a Tartalékosok különféle, - haderőn kívüli – tevékenységét. Átgondolt tervek alapján – a haderővel szinkronban - egészítse ki köreikben folyó munkát. Számos tapasztalat birtokában, ezek a célok semmit nem veszítettek a jelentőségükből, melyhez, segítéssel, támogatással, mindenek előtt saját magunkat kellene megszervezni, alkalmassá tenni erre a fontos, megtisztelő feladatra, ahol a haderővel teljes összhangban „élettel kellene megtölteni” szervezeteink egész rendszerét.

 

Megalakulásunk óta több kezdeményezés történt munkánk megismertetése, és elismertetése terén, de a jelenlegi helyzetünkkel közel sem lehetünk elégedettek. Keresni, kutatni kell tovább, a folyton változó lehetőségeket, a kölcsönös előnyöket, melyek alapján eredményesen tudjuk végezni azokat a mindennapos, alapvető egész nemzeti feladatokat, melyekkel hozzá tudunk járulni ehhez, a nagyon fontos, megtisztelő munkához! Szükség van a társadalmi háttér támogatásra, ez nem mellőzhető! Bizonyára e fontos tanácskozáson jelen volt (meghívást kapott) a Magyar Tartalékosok Szövetsége illetékes képviselője, hiszen az ott elhangzottaknak nagyon sok társadalmi háttér feladat elhangozhatott, - megfogalmazódhatott – melyeket a haderőn kívül, a társadalom különféle helyszínein naponta – felismerve, vagy kevésbé felismerve – legalább is Csongrád megyében biztosan, minden településen, minden közösségben, – nap, mint nap végezni kell (kellene)!