Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

OLASZ ALPESI TARTALÉKOS BARÁTAINK AJÁNDÉKA

 „legyünk barátok békeidőben, hogy a bajban, igazi bajtársak lehessünk”

„diventiamo amici in tempo di pace, per poter essere camerati veri nei momenti difficili”

 

 

                                                 

             

2014. május 16-19 között az ANA Olasz Alpesi Tartalékosok Magyarországi Szekciója prof. Dr. Antonio Dal FABBRO tartalékos százados Elnök Úr értékes segítése és támogatásával, kilenctagú küldöttségünk járt az Olasz Országi Treviso-ban, és együttműködési megállapodást írt alá az ANA Treviso-i Vezetőségével. Megállapodásunk számos területen rögzítette a lehetőségeket, többek között egymás, az általunk képviselt területek segítése, támogatása.

Az Olasz Alpesi Tartalékosok működésének egyik alap eleme, a nehezebb életsorsba került Emberek segítése, és támogatása, ennek kizárólagos feltétele a rászorultság. Ennek megfelelően Alpesi Tartalékos Barátaink egy mintegy hatszáz kilogramm, elsősorban tartós élelmiszereket vásároltak, szállították ide, és adták át Algyő nagyközség rá szoruló lakóinak. Az átadás látványos megszervezésében, a Polgármester Úr, személyesen, és munkatársai útján, helyi MATASZ klubunk vezetői és tagjai: Leléné Juhász Erika klub elnök, Fróman Gábor t. mk. őrnagy, megyei alelnök és Benedek K. Csaba klub titkár, prof. Dr. Antonio Dal FABBRO t. százados, Giacomo Framarin Úr  az ANA Budapesti szekciójának vezetője, illetve tagja, és mások közvetlenül vettek részt.

Az Adományozók küldöttsége 2014. június 7.-én az esti órákban érkeztek meg. Az ünnepélyes átadásra 2014. június 8.-án Algyőn, a repülőtéren került sor. Az egyeztetett helyen Dr. Palotai Jenő ny. alezredes megyei elnök, Dr. Palotai Erzsébet ömt alezredes –jogtanácsosunk, ez úttal tolmács-ként, és Leléné Juhász erika Klub elnök fogadták az érkezőket. Közösen bejárták az átadás helyszínét, meg beszélték az átadás lebonyolításának részletes kérdéseit, majd küldöttséget szálláshelyükre kísérték.

Az éjszaka során az ajándékok szétcsomagolása után, vasárnap reggel, a csomagok részleges szétosztására került sor. A tervezett 72 ajándékcsomag átadására került sor, néhány csomagot a rászorulók később kapják meg. Ugyanis a rendelkezésre állt rövid idő, és térségünk „tanyás jellege” miatt minden ajándékba részesülő család nem tudott az adományok átadásánál megjelenni.

A gazdag ajándékokat Herceg József Polgármester Úr, és Dr. Palotai Jenő ny. alezredes meleg szavakkal és egy díszes köszönő levél átadásával köszönték meg, a jelen lévő prof. Dr. Antonio Dal FABBRÓ t. százados Úrnak, az ANA Magyar szekciója vezetőjének, aki meghatározó fontosságú szerepet vállalt a Magyar és az Olasz Tartalékosok megyei kapcsolatának kialakításában, ennek az adomány gyűjtésének és szállításának a megszervezésében. A MATASZ megyei elnöke három tényezőt emelt ki, az adományozásra ki választott település esetében. A rászorultak jó kiválasztása, és Algyőn eddig folyt színvonalas munka és támogatás a MATASZ irányában, a település nagyszerű állami és a tartalékos klub vezetése, és az a világos jövőkép, ami a Magyar és az Olasz Alpesi tartalékosok együttműködésének jövőjét illeti. Ez az alkalom, közös munkánk első eredményei közé tartozik, méltó folytatása, az elmúlt évben megkezdett közös munkának, már az egyik eredménye az elmúlt hónapban Giavera del Montelló-ban aláírt együttműködési megállapodásnak, és biztató jele a további sokoldalú együttműködésnek.

Az ajándékok kiosztása közben a Polgármester Úr, az Adományozók képviselői, a MATASZ megyei vezetői megbeszélést folytattak, részben egy Hódmezővásárhelyi újabb tartalékos klub alakításáról, Hegyi Hagyományőrző Fényképész Mester Úr, segítő hozzájárulásáról, az első világháborús hagyományőrző tevékenységhez. A megbeszélésen volt néhány nagyon emlékezetes, igazán szívhez szóló, tárgyi emlék bemutatásának is tanúi lehettünk, ahol bizony meglett, komoly kiszolgált katonák is a könnyeikkel küzködtek, amikor a száz évvel ez előtti „eredeti emlékek” bemutatásra, felolvasásra kerültek. Döntöttünk arról, hogy meg kezdjük, az eddig ismeretlen eredetű képek és leszármazottaiknak a felkutatását, melyben Hegyi Úr aktív segítő közreműködését ígérte.

Korábban ilyen feladat végrehajtásában nem vettünk részt, szép, megtisztelő, értékes feladat, rászorulók segítése és támogatása. Több fontos tapasztalatot szereztünk egy ilyen munka megszervezésében. Remélhetően a „jövőben is lesz alkalmunk” a most megszerzett tapasztalatok hasznosítására.

Olasz Alpesi Tartalékos Barátaink ezen a területen azt az elvet vallják, hogy: „segítsünk azoknak, akik nálunk nehezebb helyzetben vannak!” Érdekes, nemes gondolat! Csak ajánlani lehet megfontolásra, egymásnak, és jó néhány Honfitársunknak is!

Ebben a munkában sokan vettek részt, őszinte szívvel mondunk köszönetet, értékes, sokoldalú munkájukért! Köszönjük Herceg József Polgármester Úrnak, kiemelkedő segítő támogató munkáját, Dr. Sallai Imre ny. ezredes Úrnak előkészítő-szervező, Leléné Juhász Erika Klub elnöknek, Fróman Gábor mk. őrnagy úr alelnöknek, Demcséák Zoltán ömt. hadnagy, megyei alelnök Úrnak, Benedek K. Csaba t. százados klub titkár Úrnak, Dr. Palotai Erzsébet ömt. alezredes Úrhölgynek, értékes, nélkülözhetetlen munkáját. További sok sikert, magánéletükben sok boldogságot kívánunk!

 

D-DAY - 1944. június 6.

 

NORMANDIA

 

A SZÖVETSÉLGES ERŐK PARTRA SZÁLLÁSA

 


Eisenhower tábornok, későbbi Amerikai Elnök, a Hadművelet Amerikai főparancsnoka beszéde a 101. ejtőernyős hadosztály 502. ezredének E százada előtt.


Egy partraszálló jármű, Normandia partjainál


Normandiai katonai temető

 

 

AZ ELSŐ, „a legnehezebb” NAP!


A hadművelet az Overlord (hűbérúr) fedőnevet kapta. A hadművelet nagy részben azért lehetett sikeres, mert a németek azt hitték, hogy a partraszállás a Somme-tól északra fog bekövetkezni.

 

Ennek több oka volt:
1. Az átkelés itt volt a legrövidebb.
2. A légierő támogatása itt érvényesülhetett a legjobban.
3. A Ruhr-vidék – Németország gazdasági szíve – felé is itt vezetett a legrövidebb út.
4. A
Jubileum hadművelet.

 

Épp ezért a németek ezt a részt erősítették meg a legjobban. Ez nem kerülte el a szövetségesek figyelmét, és arra a döntésre jutottak, hogy a partraszállás nem végezhető el hatalmas veszteségek nélkül. A hadművelet kezdetére 55 gyalogos-, 25 páncélos, 2 hegyi- és 4 ejtőernyős-, összesen 86 hadosztályt vontak össze. A terv szerint 175 000 ember szállna partra az első 24 órában, 1 500 tank, 10 000 motoros jármű és 3 000 nehézfegyver kíséretében. A légierő (RAF, azaz RoyalAir Force) 5 049 vadászrepülőgépet, 3 467 nehézbombázót, 1 645 közepes- és könnyű bombázót, 698 egyéb harci repülőgépet, 2 316 szállító repülőgépet és 2 591 vitorlázó repülőgépet számlált. Az inváziós haditengerészeti erők állománya 6 csatahajót, 2 monitort, 22 cirkálót, 93 rombolót, 159 kisebb hajót, 255 aknaszedő hajót, 233 deszant-szállítóhajót és 853 deszant-naszád volt. Az expedíciós erők összlétszáma 1944. június 6-án közel hárommillió: 2 876 439 katona volt. A Montgomery által kidolgozott partraszállási terv öt helyen irányzott elő partraszállást. A Carentani-öbölben két oldalt az amerikai 1. hadsereg első erőinek kellett két helyen, ehhez csatlakozva keletre a normandiai parton az Orne-ig az angol 2. hadseregnek kellett három helyen hídfőt létesítenie. A hídfők – nyugatról keletre – a Utah (4. amerikai gyalogos hadosztály), az Omaha (1. amerikai gyalogos hadosztály), a Gold (50. brit gyalogos hadosztály), a Juno (3. kanadai gyalogos hadosztály) és a Sword (3. brit gyalogos hadosztály) fedőnevet kapták.

 

Ezt a napot még több mint tizenegy hónapos kegyetlen véres küzdelem követte, és a Szövetségesek szétzúzták, térdre kényszerítették a Hitler Fasiszta rendszerét! Európában, befejeződött a második világháború, beköszöntött a Béke!

 

Örök Dicsőség a harcokban részt vett minden nemzet Katonáinak!

 

 Örök dicsőség a Hősöknek, akik életüket áldozták Fasizmus felett aratott győzelemért!


1944. június 6.


AZ ESEMÉNY ISMÉT ÖSSZEHOZTA, A VILÁG VEZETŐIT!

 

 

 

 

Megalakult a harmadik Orbán-kormány!

Kinevezte Orbán Viktor harmadik kormányának minisztereit Áder János köztársasági elnök június 6-án, pénteken Budapesten, ezzel megalakult az új, a rendszerváltás utáni tizedik kabinet.

 

 

 

A kormány tagjainak kinevezése alkalmából tartott ünnepség a Sándor-palotában

 

Áder János államfő a Sándor-palotában reggel kilenckor megkezdődött kinevezési ünnepségen adta át megbízólevelét Semjén Zsolt tárca nélküli miniszternek, Pintér Sándor belügyminiszternek, Balog Zoltánnak, az emberi erőforrások miniszterének, Fazekas Sándor földművelésügyi miniszternek, Hende Csaba honvédelmi miniszternek, Trócsányi László igazságügyi miniszternek, Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszternek, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek, Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek és Lázár Jánosnak, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek.

 


 

Áder János köztársasági elnök átadja a kinevezési okmányt Hende Csaba honvédelmi miniszternek

 

A köztársasági elnök Orbán Viktor kormányfő és Kövér László, az Országgyűlés elnöke jelenlétében nevezte ki az új kormány minisztereit pénteki hatállyal.
Az alaptörvény értelmében a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, a kabinet a tárcavezetők kinevezésével alakul meg.

 

A harmadik Orbán-kormány miniszerei az államfővel, a kormányfővel és az Országgyűlés elnökével

 

Jó munkát sok sikert kívánunk!

 

ELSŐ VILÁGHÁBORÚS SZEGEDI KATONA SÍROK!

 

Szeged, 2014. június 5.

 

 

Az első világháború kitörésének 100.évfordulója jegyében kerül felújításra a Szegedi temető azon része, melyben Német és Magyar első világháborús elesett katonák nyugszanak.

 

A feladat végrehajtását Szalóki András őrnagy úr irányítása alatt Magyar és Német tartalékosok végzik. A temetőben dolgozó Német és Magyar ömt. katonák lelkesen dolgoznak, kezünk munkája nyomán újjá alakul a temető ezen eddig alig gondozott része, méltó, új fejfákat kapnak a magyar és a német katonák nyughelyei. Újszerű, hogy az ömt-k, a MH. speciális, hadi sir gondozásra létrejött, tartalékos alegysége!

 

Június 10-16 között ejtőernyős kiképzés céljából a közeli repülőtéren kiképzésen fognak Szegeden tartózkodni további Német és Magyar tartalékos ejtőernyősök, a munka és a lehetőségek függvényében felajánljuk Számukra is a részvétel lehetőségét, ebben a munkában.

 

A helyszínt 2014. június 5-én felkereste Dr. Palotai Jenő ny. ezredes megyei elnök, és Váradi P. Panna ömt őrmester, a megyei vezetőség külügyi referense, beszélgettek a katonákkal a végzendő munkáról, magyarországi tartózkodásukról, programjaikról, és egy szerény „ajándékot” nyújtottak át a dolgozó közösség részére.

 

Fontos, értékes, a Német hadseregben jól begyakorolt és elismert tevékenység a hadisír gondozás. Érdekes, értékes és hasznosítható, gyakorlatias tapasztalatokat szerezhetünk, ezen a területen. Az ünnepélyes avatásra 2014. június 13.-án 10.00 órakor kerül sor. Egy újabb méltó emlékhellyel járul hozzá az utókor Szegeden is, az első világháborúban elesett Német és Magyar katonák emlékéhez.

 

 

FELHÍVÁS! - I. Világháborús emlékek feltárása

 

Tisztelt Társaim, kedves Barátaim és honlapunk Olvasói!

 

Az első világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékezünk! Ennek a nagyon nehéz időszaknak a feltárása, megemlékezések szervezése elemi, alapvető kötelességünk Őseinkkel, déd és nagyszüleinkkel szemben!

 

Sorozatban, az első világháborúból származó háborús, katona képeket teszünk közzé, kérjük – a még élő, és sajnos egyre fogyatkozó – hozzátartozókkal a képeket nézzétek át. Ha ismerősökre, rokonokra találtok, kérjük, jelezzétek az alábbi internet elérhetőségeken, esetleg telefonon!

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

+3620-955-16-84

 

Tisztelettel várjuk segítő, érdeklődő jelentkezéseteket, vegyetek aktívan részt ebben a megtisztelő, egyben köznapi hazafiságunk bizonyításának természetes lehetőségében. Örömmel vennénk a határokon túl élő érintettek, esetleges jelentkezését!