Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Hírek

„ZRÍNYI 2026” HM Tájékoztató!

Budapest, 2019. október 29.

Mindannyian részesei vagyunk a honvédelemnek! A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program aktuális állásáról és a Magyar Honvédség megújulásáról tartott előadást Benkő Tibor honvédelmi miniszter október 29-én, kedden, Budapest Kormányhivatalában.

A honvédelmi miniszter ismertette a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program elindításának előzményeit, a megváltozott biztonságpolitikai helyzetet, a globális terrorizmus térhódítását, a Nyugat-Balkán instabilitását, az ukrán-orosz konfliktust, az illegális migrációt, a hibrid hadviselés megjelenését, valamint a kibertérben zajló hadműveleteket, amelyek hatásukat tekintve immár hasonló pusztítási kapacitással bírnak, mint a hagyományos hadviselési formák. Mint mondta, a kormánynak választ kellett találni az új kihívásokra, ezért hirdette meg azt a programot, amelynek megvalósításával a Magyar Honvédség a térség meghatározó, a 21. század minden kihívására reagálni tudó, lojális katonákból álló, a legkorszerűbb technikával felszerelt haderejévé válik.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a katonák soha nem várják a háborút, fő feladatuk a béke fenntartása. Éppen ezért teljesít szolgálatot évente mintegy kétezer magyar katona világszerte a különböző missziókban. Ugyanakkor – mutatott rá Benkő Tibor – a NATO alapító okiratának 3. cikkelye szerinti elvárás, hogy minden nemzetnek olyan hadsereggel kell rendelkezni, amellyel meg tudja védeni saját határait. Az évről-évre bővülő büdzsével rendelkező Honvédelmi Minisztérium által irányított Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program éppen ezt a célt szolgálja. A program középpontjában a katona, az ember áll, ezért dolgozták ki azt a katonai életpályamodellt, amelynek szerves része a folyamatos illetményemelés, az egészségkárosodási ellátás rendszere, valamint a lakhatási támogatás. A katonák a legújabb, legmodernebb felszerelést kapják, köztük a program részeként újra elindított hazai fegyvergyártás termékeit, a Kiskunfélegyházán összeszerelt kézifegyvereket.

Benkő Tibor kiemelte, hogy a tárca mindent megtesz a fiatalok megszólításának érdekében. Ezért vezették be a diákoknak szóló ösztöndíjrendszert, szerveznek honvédelmi táborokat, működtetik a Honvédelmi Sportszövetséget, a Honvéd Kadét Programot, valamint fejlesztik tovább a debreceni mintára a honvéd középiskolai rendszert. A társadalmi párbeszéd és együttműködés, egyben a haderő megújításának egyik alappillére az Önkéntes Tartalékos Rendszer megújítása is. A tárcavezető elmondta, hogy immár kilencezren szolgálják ilyen formában a hazát.

A technikai modernizáció kapcsán a honvédelmi miniszter kifejtette: az új beszerzések minden esetben a magyar katonák igényei szerint történnek.

Hozzátette, hogy mindenből a legújabb, legmodernebb eszközöket szerzik be, s hogy a program ezen része is a Magyar Honvédség valamennyi területét fedi le. Mindemelett kiemelt feladatként kezelik az oktatást, a kutatást és az innovációt.

Benkő Tibor előadásában külön kitért a NATO tagországok védelmi minisztereinek néhány nappal ezelőtt, Brüsszelben tartott találkozójára. Mint mondta, rengeteg pozitív visszajelzés érkezett a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program kapcsán, de elismeréssel szóltak arról is, hogy 2024-re Magyarország teljesíteni tudja vállalását, azaz a GDP 2 százalékat képes védelmi költségekre fordítani. Szólt arról is, hogy hazánk egyre nagyobb szerepet vállal a térség biztonsága érdekében, ezért hozzák létre Szolnokon a Regionális Különleges Műveleti Parancsnokságot, amelynek megalapításáról éppen Brüsszelben írt alá egyetértési nyilatkozatot horvát, szlovén és szlovák kollégájával a tárcavezető. Szintén a védelmi képességek növelése érdekében alakul meg a közeljövőben Székesfehérváron az a Közép-európai Hadosztályparancsnokság, amelyet a NATO haderőstruktúrájába is felajánlanak.

Zárszavában Benkő Tibor újra rámutatott: a honvédelem a társadalom közös ügye. „Mindannyiunk felelőssége, hogy teszünk-e annak érdekében, hogy ezt a békét, ezt a biztonságot, amelyben élünk, a jövőben meg tudjuk tartani” – zárta előadását a honvédelmi miniszter.

Hat órás állóképességi futás Szegeden

 

Szeged, 2019. október 26.

 

Az Ultra Runners Hungary (U.R.H.) Szeged Sport Egyesület, 2019. október 26-án, már ötödikalkalommal rendezte meg a 6 órás állóképességi futóversenyt Szegeden a Partfürdő területén. A verseny állandó indulója és egyik főszervezője Demcsák Zoltán t. hadnagy, a MATASZ Csongrád megyei alelnöke.

 

A versenyre bárki benevezhetett, bárki indulhatott – egyéniben, illetve 2 - 3 fős váltócsapatokban, – de a versenyzőnek tisztában kellett lennie, a verseny sajátosságával, hosszával, nehézségével és tökéletesen felkészültnek kellett lennie a tartós futásra.A versenyre történő jelentkezés, a nevezési díj befizetését követően vált érvényessé, bár ahelyszínen is volt lehetőség a nevezésre. A szervezők a Partfürdő rendkívül szép környezetében várták a futni vágyókat és a szurkolni kilátogatókat.

 

A rajtnál és a célban lévő frissítőpontokon, vizet, izotóniás italt, magnéziumos italt, kólát, paradicsomlét, kávét, teát, sós és édes kekszeket, süteményt, almát, banánt, olivabogyót, aszalt gyümölcsöt, zsíros kenyeret, sajtot, paradicsomot és sót kínáltak a versenyzőknek a szervezők. A rajt/cél területen elsősegélypontot működtettek a szervezők, ahol szakképzett személyzet látta el a sérülteket. Minden résztvevő részére kötelezővé tették az esetleges segítségnyújtást!

 

Minden – a távot és az időt – teljesítő résztvevő, a verseny emblémázott befutóérmét kapta meg. A verseny legidősebb induló versenyzője a 75 éves Molnár Misi bácsi volt, aki 51 km-t teljesített hat óra alatt.

 

A rendvédelmi dolgozók kategóriájában induló legjobb egyéni női versenyző, Kisháziné Zombory Erika volt, aki 72 km futott a rendelkezésére álló idő alatt.

 

A rendvédelmi dolgozók kategóriájában induló legjobb egyéni férfi Spisák Emil, 72 km-t teljesített.

 

Az első helyezettek külön díjazásban részesültek. Részükre a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Elnöksége által felajánlott serleg került átadásra. A különdíjakat Dávid István ny. mérnök alezredes, a MATASZ Csongrád megyei elnöke adta át.

 

„Az ultrafutás egy alternatív univerzum, ahol úgy tűnik, a Föld szabályai nem érvényesek: A nők erősebbek a férfiaknál, öreg csávók erősebbek a fiatal csikóknál és a kőkorszaki fickók szandálban erősebbek bárkinél!”

 

Christopher McDougall – Futni születtünk

MATASZ egyesület alakult Domaszéken

 

Domaszék

 

Új települési MATASZ egyesület alakult Domaszéken, így újabb 11 fővel gyarapodott a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei taglétszáma. Az alapos – hónapokig tartó – előkészítő munka után, a munkát vállaló Vajda Zoltán ött. szakaszvezető úr alakuló ülést hívott össze Domaszéken, a saját házában.

 

 

Az alakuló ülésen megjelent Dávid István ny. alezredes, aki köszöntötte a MATASZ új tagjait és tájékoztatta a megjelent résztvevőket a MATASZ feladatairól, rendeltetéséről, céljairól, lehetőségeiről.

 

 

Domaszék,Szegedtől 11 km-re nyugatra fekvő, közel ötezer lélekszámú település. A vasútállomás nélküli települést, az 55-ös főúton lehet megközelíteni.Domaszék községet 1952-ben alapították, bár már régóta lakott volt a szeged környéki tanyavilágban. Természetesen már évekkel ezelőtt szóba került, az itt élő egykor volt katonák szervezeti összefogása, a közös fellépés lehetősége a hazafias honvédelmi nevelőmunkában, a hagyományok ápolásában, és más közösség formáló feladatok végrehajtásában, amelyekre jó szervezeti kereteket biztosíthat a Magyar Tartalékosok Szövetsége.

 

 

A résztvevők elhatározták, hogy első lépésként erősíteni, bővíteni és gyarapítani fogják taglétszámukat. Megismertetik a legszűkebb környezetüket a MATASZ tevékenységével, és már a következő év során – a lehetőségek ismeretében – kezdik meg, a szervezett közös munkát. Meg akarnak jelenni a település közéletében, ünnepségein, elő kívánják segíteni ismertségüket és meg akarják a helyi közvéleménnyel ismertetni munkájukat, tevékenységüket.

 

 

Az alakulás körülményeinek kialakításában alapvetően fontos és kiemelkedő munkát végzett, Vajda Zoltán ött. szakaszvezető úr, aki jó körülményeket alakított ki az alakuló ülés előkészítése és megtartása érdekében. A jelenlévők a megyei elnök javaslata alapján, választották meg a vezetőség tisztségviselőit:

 

 

Az egyesület elnöke: Vajda Zoltán ött. szakaszvezető

 

Az egyesület 1. alelnöke: Ványai Zoltán ött. szakaszvezető

 

Az egyesület 2. alelnöke: Frittmann Kitti

 

Az egyesület titkára: Pásztor Lotte Gizella ött. őrvezető

 

Az egyesület Ellenőrző Bizottságának elnöke: Bánhidy Csaba t. főhadnagy

 

Az egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja: Rózsás Milán

 

Az egyesület Ellenőrző Bizottságának tagja: Nagy Elisabeth

 

A továbbiakban Vajda Zoltán ött. szakaszvezető, a megválasztott elnök, megköszönte a tagság bizalmát, s tájékoztatta a tagságot, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetsége Alapszabályában foglaltak szerint, a tagoknak éves tagsági díjat kell fizetniük. Az Alapszabálynak a szervezet gazdálkodására vonatkozó fejezetében foglaltaknak megfelelően személyenként évente – 2020. év január 01-től – 3.000,- Ft-ot. A tagok, a szervezetbe való belépés időpontját követően kötelesek a tagdíjat fizetni. A további fizetési kötelezettséget a folyamatosan fizetendő éves tagdíj képezi. A fizetési kötelezettség összegét a Közgyűlés évente, a rendes Közgyűlés alkalmával állapítja meg. A működés első évében, az Alapszabályban meghatározott tagdíj összegét, az alakuló Közgyűlés elfogadta. A tagsági díjat, minden év január 31. napjáig kell megfizetni a szervezet pénztárába, vagy bankszámlájára.

 

 

A megyei elnök, az új tisztségviselőknek és az új tagoknak jó munkát és sok sikert kívánt. Kívánta továbbá, hogy érezzék jól magukat a MATASZ nagy családjában, s kérte őket, támogassák munkájukkal az elnököt és a vezetőséget, a kitűzött célok elérésében, a meghatározott feladatok végrehajtásában.

 

 

Az alakuló közgyűlést, a megválasztott egyesületi elnök bezárta, s mindenkit meghívott egy finom ebédre, amit a család és a MATASZ új tagjai szolgáltak fel.

 

 

A 63. évfordulóra emlékeztek

 

Budapest

 

Az 56-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulójára emlékeztek, a fővárosban, – a Stefánia Palota nagytermében – a Honvéd Kulturális Központban, az 1956. október 23-a alkalmából tartott, a honvédelem ügyét támogató társadalmi szervezetek számára szervezett ünnepségen.

 

 

Az ünnepség a történelmi zászlók bevonulásával, majd a Himnusz közös eléneklésével kezdődött. Az ünnepi szónok, Németh Gergely, a Honvédelmi Minisztérium védelempolitikáért felelős helyettes államtitkára volt, aki elmondta: „Az 1956-os forradalom üzenete, hogy nincsen szabadság áldozat nélkül!”

 

 

A helyettes államtitkár hangsúlyozta: „Az áldozat mellett a közösség szerepét is ki kell emelni a forradalom kapcsán. A civilek mellett a katonák is döntöttek, és végül kiálltak a hazájuk mellett – tette hozzá. Azok a rendkívüli napok felszakították a diktatúra szürke szövetét, amikor a magyar társadalom, különböző csoportjai, katonák és civilek, munkások és értelmiségiek úgy érezték, hogy egyetlen pillanatra maguk is beleszólhatnak a sorsukba. A forradalmárok az ország érdekeit képviselték a zsarnoksággal szemben, és mindent odaadtak, hogy rólunk, nélkülünk ne dönthessen senki más!”

 

 

„A forradalom tehát közösséget teremtett a katonák és a civilek között, és ez a közösség a társadalmi szervezetek és a védelmi szféra együttműködései, közös erőfeszítései – ha kell, áldozatai – egybeforrtak 1956 történetével” – fogalmazott a helyettes államtitkár. Hozzátette: erre az együttműködésre ma is szükség van. Rámutatott, hogy az ország biztonsági környezete nagyon változékony, és számos kihívást tartogat. Magyarország a NATO és az Európai Unió megbecsült tagja, de ezek a tények nem jelenthetnek kifogást a nemzeti hadsereg fejlesztésére, ami elengedhetetlen. A Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program arra szolgál, hogy rólunk, nélkülünk senki ne dönthessen!”

 

 

A rendezvényen átadták a társadalmi szervezetek jelenlévő képviselői számára Benkő Tibor honvédelmi miniszter elismeréseit.

 

 

A Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát kapta Hans Rudelsberger úr, a Bundeswehr Tartalékos Szövetsége (VdRBw) Beziksgruppe Mittelfranken (Közép Frankföld) Großhaslach település tartalékos szervezetének elnöke.

 

 

Hans Rudelsberger 2007. évben utazott, a Csongrád Megyei MATASZ Elnökség meghívására Magyarországra, Szegedre. Itt látogatott el Reinhard Gernandt őrnagy úrral közösen a Csongrád megyei Ruzsa községbe. Hathatós közreműködésével 2009. év nyarán került aláírásra, a két település tartalékos egyesületei között, egy együttműködi megállapodás. A kétoldalú együttműködés, azóta is rendszeresen, egymást tisztelve és becsülve folyik. Több színvonalas találkozóra, és rendezvényre került sor az óta. Jelenlegi tisztsége mellett, a települése önkormányzati képviselője is. Nagymértékben neki is köszönhető, hogy Ruzsa települése 2017. évben együttműködési megállapodást kötött, az általa képviselt német településsel. Tizenkét éve, idejét, energiáját nem kímélve dolgozik, a német – magyar kapcsolatokon. Fontosnak tartja a Magyar - Német tartalékosok szövetségeinek kapcsolatát, annak építését, továbbfejlesztését. A rendezvényre elkísérte felesége is, aki a hosszú évek alatt, mindenben támogatta férjét.

 

 

A rendezvényen átadásra kerültek még – a társadalmi szervezetek jelenlévő képviselői részére – a Maléter Pál-emlékplakettek, valamint egyéb tárgyjutalmak. Az elismerések átadását követően – egy kultúrműsor keretében – a Magyar Honvédség Művészegyüttese Kvartettjének előadásában örökzöld zenei műsort hallgattunk meg.

 

 

Az ünnepség állófogadással ért véget.

 

Német-magyar tartalékosok találkozója Szegeden

 

Szeged, 2019. október 17-20.

 

Az elmúlt hétvégén 2019. október 17-től október 20-ig a megyénkbe látogatott a Német Tartalékosok Szövetsége Közép Frankföld megyei partnerszervezetünk delegációja, amelynek Heinz Martin alezredes megyei alelnök és Reinhard Gernandt őrnagy úr voltak a tagjai. A terveknek megfelelően, 2019. október 17-én a koraesti órákban, a német delegáció meg is érkezett Szegedre.

 

 

A látogatásnak az volt az elsődleges célja, hogy szervezetek vezetői tárgyaljanak a két tartalékos szervezet kapcsolatának, s a partneri viszonynak szorosabbra fűzéséről, a tapasztalatok közös cseréjéről, a toborzás és a kiképzés vonatkozásában. A 2005. évben aláírt együttműködési megállapodást áttekintve, meghatározzák azokat a részeket, amelyeket a jövőben át kell dolgozniuk.

 

 

A négy napos látogatás idejére tervezett, s szakmai programként az október 18-i pénteki nap délelőttjén, laktanya-látogatáson vettünk részt, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár vendégeiként. A német tartalékosok, a laktanya Lovagtermében, Dienes Ádám alezredes, a MH 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnök-helyettese által tartott előadáson ismerkedtek a lövészdandár, – mint a Magyar Honvédség legnagyobb szárazföldi katonai szervezete – történetével, feladatával, szervezeti felépítésével, alegységeivel és fegyverzetével.

 

 

Tóth István ezredes dandárparancsnok-helyettes, valamint Dienes Ádám alezredes, laktanyai körsétát és nagyszabású haditechnikai bemutatót szerveztek, a német vendégek tiszteletére. A látottak lenyűgözték a német vendégeket. Elmondták, hogy egy ilyen szintű, – katonák által előkészített és megrendezett – fegyverzet technikai bemutatót, a német Bundeswehrnél nem engedélyeztek volna. A bemutatót követően a vendéglátók ebédre hívták meg, a német és magyar tartalékos delegációt.

 

 

A német vendégek – az ebédet követően – Szegedre utaztak, hogy megtekintsék a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megyei szervezete által, „IV. Kombinált Haditorna” címmel megrendezett, Ifjúsági Honvédelmi Akadályverseny rendezvényét, a szegedi repülőtéren.

 

 

A szervezők, a verseny védnökének, Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes úrasszonyt, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélőjét, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnökét kérték fel. A versenyszámok, – amit László Károly hő. ezredes, Kocsis István ömt. őrnagy és Csorba József t. hadnagy alelnök urak szerveztek és vezettek le, nagy tetszést arattak a német vendégeknél.

 

 

Az idő kifogástalan volt, az évszakhoz képest meleg időben és jó hangulatban folyt a verseny, ahol több kiváló eredmény is született.

 

 

A versenydíjakat, Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes asszony megbízásából, a Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Mikecz Péter adta át.

 

 

Ajándékkönyvet kaptak, – a Honvédség és Társadalom Baráti Kör felajánlása alapján – a versenyzőket felkészítő tanárok is. A verseny zárszavát, – a jelen lévő – Dávid István nyugalmazott mérnök alezredes, a MATASZ Csongrád megyei elnöke mondta.

 

 

A német vendégek ezt követően, a programban szereplő, – 2005. május 20.-án megkötött és aláírt – együttműködési megállapodást tekintették közösen át. Heinz Martin alezredes elmondta, még otthon, – Reinhard Gernandt őrnaggyal áttekintették és írásban, javaslatként előterjesztették az együttműködési megállapodás szövegének tervezett módosítását. A megbeszélésen jelen volt Csorba József tartalékos hadnagy is, akivel a megyei elnök áttekintette a német javaslatot. Ezt követően közösen megvitatásra került a javaslat, majd a jelen lévők döntöttek az új részek beemeléséről, valamint az átdolgozásra kerülő együttműködési megállapodás szövegéről.

 

 

Döntés született arról is, hogy a német fél, 2020. szeptember 03.-tól, 06.-ig fogadja a MATASZ Csongrád megyei tartalékosainak delegációját, akik Ansbach városában – ünnepélyes külsőségek között – írják alá, az új együttműködési megállapodást. Az est további részében a német és a magyar delegáció tagjai, egy közös vacsorán és az azt követő baráti beszélgetésen vettek részt.

 

 

Szombaton, 2019. október 19-én a német delegáció Hódmezővásárhely nevezetességeivel ismerkedett. Megtekintették a belvárost, – a Kossuth teret az első világháborús lovas-szoborral, a Fekete Sas rendezvényházat, a Hősök terét, az Emlékpontot és a Nagy Imre sétányon az örökmécsest – majd Szegedre utaztak, s megtekintették a Szegedi Hadiparkot.

 

 

Este, Ruzsa községbe szólította őket egy meghívás, hiszen itt kötötték Csongrád megyében az első német-magyar települési szintű tartalékos együttműködési megállapodást, amelynél Reinhard Gernandt őrnagy, – az akkori Közép-Frankföldi megyei elnök-helyettes – bábáskodott. Ebben az időben vendégeskedett Ruzsa községben a Közép-Frankföldi Petersaurach önkéntes tűzoltóinak delegációja, akik szintén a helyi önkéntes tűzoltókkal kötnek rövidesen együttműködési megállapodást.

 

 

A közös vacsorát a német-magyar tartalékosok delegációi Szegeden a Gulyás Csárdában fogyasztották el, majd ott is történt a Találkozó értékelése.

 

 

A német vendégeknek, az ellátásról és az elhelyezésről az volt a véleményük, hogy kulturáltabb és kényelmesebb elhelyezésük, még a Bundeswehrnél sem volt, nem szólva a híres magyar konyháról és a vendégszeretetről. Heinz Martin alezredes megyei alelnök – igaz, első alkalommal járt Magyarországon – de már sokat hallott Magyarországról azoktól, akiknek évek óta van már magyar partnerségi kapcsolatuk. Reinhard Gernandt őrnagy úr tizenöt éve jár rendszeresen Csongrád megyében, de ő is elismerően szólt az ellátásról, az elhelyezésről és a vendégbarátságról.

 

 

Másnap, 2019. október 20-án, – a reggelit követően – a német vendégek elbúcsúztak, s elindultak haza Németországba.

 

 

Ifjúsági honvédelmi akadályverseny Szegeden

 

 


Szeged, 2019. október 18.

A Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megyei szervezete „IV. Kombinált Haditorna” címmel Ifjúsági Honvédelmi Akadályversenyt szervezett – a Maros Menti Club, valamint a Délvidéki Aero Clubbal közösen – 2019. október 18-án a szegedi repülőtéren.

 

A verseny védnökének felkérték Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes úrasszonyt, a Csongrád megyei tartalékos erők szemlélőjét, a Csongrád Megyei Védelmi Bizottság elnökét. A versenyt László Károly hő. ezredes, Kocsis István ömt. őrnagy és Csorba József t. hadnagy urak szervezték, illetve vezették le. A versenyre hét középiskolás csapat nevezett be.

 

A versenyre a 2019. évre tervezett éves program keretében került sor, melynek elsődleges célja volt, a középiskolai évfolyamok tanulói részére a honvédelmi ismeretek átadása, a fiatalok egészséges életmódra való nevelése, illetve a honvédelmi sportok iránti figyelem, valamint, a katonai pálya és az önkéntes tartalékos szolgálat iránti érdeklődés felkeltése.

 

A versenyt megtekintették, – a MATASZ Csongrád Megyei Szervezetével együttműködő, s ebben az időszakban éppen a megyében vendégeskedő, – Német Tartalékosok Szövetsége (VdRBw.) – Közép Frankföld Megyei elnökségének delegációja, Heinz Martin alezredes és Reinhard Gernandt őrnagy.

 

A sportrendezvény 2019. október 18-án reggel 08.00 órakor kezdődött a szegedi repülőtéren, ahová a középiskolás fiatalok beérkeztek. A versenyre érkező fiatalokat Kocsis István ömt. őrnagy, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megyei alelnöke köszöntötte, majd nyitotta meg a rendezvényt.

 

Mivel a versenyre kizárólag csapatban lehetett nevezni, az előzetesen leadott öt fős csapatok jelentkezhettek a versenyre. A regisztrációt követően részletes tájékoztatást kaptak Csorba József tartalékos hadnagytól, a MATASZ Csongrád megyei alelnökétől, a verseny lefolyásáról, valamint a verseny során betartandó biztonsági és magatartási szabályokról, különös figyelemmel a lövészetre. Miután a versenyzők vállalták, hogy betartják a versenyszabályokat, elfogadva, hogy a szabályoktól való eltérés, a versenyből való kizárást vonhatja maga után, a verseny elindult.

 

A rajtot követően – az első állomáson – az ott elhelyezett ládát (kb. 10kg) a versenyzőknek, a 20 méternyi távolságra elhelyezett zászlót megkerülve kellett a ládát visszatennie az eredeti helyére. A ládát a csapat tagjai közül 2 embernek kellett eljuttatnia az adott pontra.

 

A következő állomáson, a 15 m távolságra elhelyezett 1m átmérőjű körbe, – amely méterenként növekedett 3 m-ig – kellett 1 próbadobást követően 3 gyakorló kézigránátot bedobni.

 

A harmadik állomáson, szlalomozva kellett futniuk a versenyzőknek a leszúrt cölöpök között úgy, hogy a cölöpöket a testükkel nem érinthették.

 

A negyedik állomáson, légpuskával való lövés volt a feladat, bukó célra. A 15m távolságra elhelyezett bukócélt kellett eltalálni. A testhelyzet lehetett: álló, fekvő, vagy térdelő.

 

Az ötödik és hatodik állomáson is lövészet volt a feladat. Légpisztollyal, valamint airsoft puskával kellett lőni PET palackra.

 

Az idő kifogástalan volt, az évszakhoz képest meleg időben és jó hangulatban folyt a verseny, ahol az alábbi eredmények születtek:

 

Egyéni összetett versenyben:

 

I. helyezett: Elek Albert (Móraváros versenyzője)

 

II. helyezett: Fodor Béla (Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium versenyzője)

 

III. helyezett: Megyeri Soma (Móraváros versenyzője)

 

Csapat összetett versenyben:

 

I. helyezett: Csonka Srácok I. csapata (Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskola, felkészítő tanár: Türk Balázs)

 

A csapat tagjai voltak: Domokos Dávid, Ábrahám Tandari László, Lukic Martin, Polyák Valentin, Motzwickler Marcell

 

II. helyezett: Móraváros (Szegedi Szakképzési Centrum, Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskola, felkészítő tanár: Fercsak Norbert)

 

A csapat tagjai voltak: Megyeri Soma, Szűcs Vivien, Kristóf Csaba Roland, Elek Albert,

 

Jancsik Dávid

 

III. helyezett: Csonka lányok I. csapata (Szegedi Szakképzési Centrum Csonka János Szakgimnázium és Szakközépiskola, felkészítő tanár: Türk Balázs)

 

A csapat tagjai voltak: Dóci Ivett, Bura Alexandra, Magyar Viktória, Papdi Linda, Ocskó Kata. (Ocskó Kata kapta a legjobb női versenyző különdíját is.)

 

A versenyen való részvétel, illetve a nevezés, díjmentes volt. A verseny csapatverseny volt, ahol az egyéni és csapat helyezettek oklevelet, érmet, és a felajánlott díjakat kapták a verseny támogatóitól. A versenydíjakat, – Dr. Juhász Tünde ömt. ezredes asszony megbízásából – a  Csongrád Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Mikecz Péter adta át. Ajándékkönyvet kaptak, – a Honvédség és Társadalom Baráti Kör felajánlása alapján – a versenyzőket felkészítő tanárok is. A verseny zárszavát Dávid István nyugalmazott mérnök alezredes, a MATASZ Csongrád megyei elnöke mondta. Külön köszönet illeti mindazokat a MATASZ tagokat, akik munkájukkal hozzájárultak a verseny sikeres lebonyolításához.

 

 

Projektnap a Móravárosi Szakgimnáziumban

 

Szeged, 2019. október 25.

 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád Megyei Szervezete tevékenységébe nyerhettek betekintést, a Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai péntek délelőtt. 2019. október 25-én pénteken ugyanis, „Rend a lelke mindennek” címmel Projektnapot tartott az intézmény, amelyre meghívást kapott a MATASZ Csongrád Megyei vezetősége is.

 

 

A meghívás előzménye az volt, hogy a Móravárosi Szakgimnázium és Szakközépiskola diákjai részt vettek, a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megyei szervezete „IV. Kombinált Haditorna” címmel 2019. október 18.-án a szegedi repülőtéren megrendezett, Ifjúsági Honvédelmi Akadályversenyén, ahol a csapatuk, – az összetett versenyben – az előkelő II. helyezést érte el. A versenyzőket felkészítő tanár, ott volt azon a megbeszélésen, ahol Kocsis István ömt. őrnagy, és Csorba József t. hadnagy alelnök urak tárgyaltak az iskola vezetőivel, egy, – a jövőben az iskolában létrehozandó – MATASZ Ifjúsági Tagozat megalakításáról, s itt hívták meg az iskola versenycsapatát a haditornára. A megbeszélés alkalmát ragadta meg Krämmer Erika, az intézmény igazgatóhelyettese, hogy meghívja a megyei tartalékosok képviselőit a Projektnapra.

 

 

A nap folyamán két csoportra bontották a diákokat. Az edzőteremben, az előadás megnyitóján, Dávid István ny. mérnök alezredes, – a MATASZ Csongrád megyei elnöke – tartott rövid tájékoztatót a szervezet tevékenységéről, illetve mutatta be Csorba József t. hadnagy urat, a következő előadót.

 

 

„Motoros és vitorlázó repülés”, valamint „Sportejtőernyőzés” címmel, Csorba József t. hadnagy úr tartott előadást. Az előadás során levetítésre került egy kisfilm, amely röviden bemutatta a motoros és vitorlázó repülés technikáját, majd beszélt a sport, és a hadi ejtőernyőzésről.

 

 

A nap programjai, főleg a gyakorlati és kézzelfogható dolgokra fókuszáltak, amelyeket az iskola aulájában nézhettek meg az érdeklődők. A fiatalok láthatták azt is, milyen fegyverek voltak korábban a hadseregben, s a kiállított fegyvereket kézbe is vehették. László Károly hö. ezredes és Dávid István ny. alezredes mutatták be a kiállított fegyvereket és válaszoltak a diákok által feltett kérdésekre.

 

 

A Délvidéki Aero Klub 1930. részéről jelen lévő Stuber Rajmund, – aki maga is a MATASZ tagja – mutatta be az ejtőernyős sport ma használatos eszközeit a diákoknak.

 

 

A kiállító asztalon lévő tájékoztató- és belépési nyomtatványok is fogytak, mert sokakat érdekelt a szervezetünkben folyó munka, illetve azok a sport és kulturális programok, amelyre MATASZ tagként bizton számíthatnak.

 

 

A nap végére tíz kitöltött belépési nyilatkozatot számolt össze Dávid alezredes, de voltak, akik elvitték a MATASZ szórólapot magukkal, a belépési nyilatkozattal együtt azzal, hogy a barátjuk is be akar lépni, csak a repülős-ejtőernyős programra ment át az edzőterembe. A jelentkezők között akadt egy bátor lány is, aki katonacsaládban él, és tervezi, hogy a szülei hivatását szeretné életcélul választani.

 


 

A program egy korábbi kezdeményezés során jött létre, amelyet már több éve megrendez az intézmény. A rendezvény célja, hogy megtapasztalhassák a fiatalok, milyen komoly a tevékenység folyik a különböző közfeladatot ellátó szervezetekben, s hogy mennyire elengedhetetlen a feladat-végrehajtásban a csapatösszetartás.

 

More Articles...

 1. Területvédelmi Tartalékos Rendszer
 2. Miniszteri köszöntő a Tartalékosok Napja alkalmából
 3. Október 6. - Nemzeti Gyásznap
 4. Aki egyszer katona volt, az is marad
 5. MATASZ-LÖVÉSZET RUZSÁN
 6. Érdekesség a Facebookról
 7. TOBORZÓNAP SZEGEDEN
 8. Szegeden tartott előadást a honvédelmi miniszter
 9. Ruzsai kerékpárverseny
 10. Honvédelmi nap
 11. MEGYEI ELNÖKSÉGI ÜLÉS - 2019.09.
 12. A megyei tisztségviselők feladatai
 13. KADÉTOK VERSENYE
 14. HADERŐFEJLESZTÉS 2019.09.
 15. Idősek Világnapja - október 1.
 16. GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOK FÉLIDŐBEN
 17. Katasztrófavédelmi gyakorlat
 18. „Iron Cat" SZERB-MAGYAR KÖZÖS GYAKORLAT
 19. NÉMET TARTALÉKOSOK LÁTOGATÁSA
 20. III. Honvédelmi Többtusa
 21. Bulgária nemzeti ünnepe - 2019.
 22. Kadétavatás és ünnepélyes fogadalomtétel
 23. JUBILEUMI EJTŐERNYŐS VERSENY
 24. HARCKOCSIZÓK TALÁLKOZTAK
 25. XX. MATASZ-MEBSZ KUPA - MEGHÍVÓ
 26. SZIN 2019
 27. A honvédelem nemzeti ügy
 28. Gyászol a Magyar Honvédség
 29. Ünnepélyes eskűtétel Ópusztaszeren
 30. MEGEMLÉKEZÉSEK
 31. A haza védelme, a nemzet szolgálata
 32. GYŐRI „HARCOSOK”
 33. Honvédelmi Tábor 2019. Tiszasziget
 34. A BALTIKUMBAN
 35. XIV. Tisza-parti Szent István Népünnepély
 36. Dunai hajóbaleset - portrésorozat a Hableány mentőiről
 37. CSALÁDI MÚZEUMLÁTOGATÁS
 38. HŐSEINK
 39. Magyarok Országos Gyűlése
 40. RÖSZKEI FALUNAP - 2019.
 41. Száz éve történt - Századnyi román katona
 42. VÁLTOZÁS
 43. MATASZ toborzó a domaszéki falunapon
 44. XXVI. Virtusvetélkedő - 2019.
 45. Fontos a katonák lelki egyensúlya
 46. ÚJ EGYENRUHÁK
 47. HŐSKÉPZÉS
 48. A biztonság költségvetése
 49. 3 ország 2 nap 2019 Menet tájékoztató
 50. KATOADIPLOMATÁINK

Page 1 of 152