Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

EGYEZTETŐ MEGBESZÉLÉS - 2018.

Szeged, 2018. március 7.

 

Fróman Gábor t.mk őrnagy megyei elnök és Mádai Gábor őrnagy, a 2.sz Toborzó és érdekvédelmi Parancsnok helyettese egyeztető megbeszélésre hívta a kijelölt munkatársa mellett, a MATASZ megyei vezetőségét.

 

A kölcsönös bemutatkozások után Fróman őrnagy elmondta, hogy a megbeszélést Ő kezdeményezte azzal a szándékkal, hogy megismerjük részletesebben a kialakult helyzetet, tájékoztatást adott a szolnoki kibővített elnökségi ülésről, majd a Toborzó központ képviselői mondták el, hogy milyen feladatokat terveznek az év során és melyek azok a rendezvények melyeken részt tudnak venni.

 

A megyei vezetőség tagjai nagyobb részt a MATASZ alapító tagjai, jelentős mozgalmi tapasztalatokkal és mindegyikük elmondta, felelősségi területén, a várható, tervezett feladatokat. Palotai ezds. tb. elnök elmondta, hogy változatlanul a legfontosabb feladat, saját magunk megszervezése, folytatni és befejezni a járási vezetőségek (7) és a települési klubok (58) rendszerének létrehozását, mert ennek hiányában, vezethetetlen az egész szövetség. Elemi feladatok elvégzésére is alkalmatlan a rendszer.

 

Fróman őrnagy tájékoztatta a jelenlévőket a szolnoki kibővített elnökségi ülésről, a változásokról, a tagdíjfizetés rendszerének átalakításáról és a március 24-re tervezett küldöttgyűlésről. A Szövetség anyagi helyzetéről és a tervezett feladatok végrehajtásának anyagi, technikai biztosításáról.

 

A Toborzó Központ tervezett rendezvényeiről és azokon a MATASZ szélesebb körű megjelenéséről adott tájékoztatót Mádai őrnagy Úr.

 

Együttesen megállapítottuk, hogy a munka és a szervezeti élet, elemi feltételei is hiányoznak, és a jövőben azt kérjük, hogy abban segítsenek, amiben kérjük és köszönjük a kedves mondatokat, de a megszokott „minden segítséget megadunk” adott esetben csupán egy barátságos gesztus, de annak igazi tartalma nincs. Mindezt egy olyan helyzetben, amikor a ÖTT rendszer kialakulásának létre jöttek a feltételei és látható bizonyos kompatibilitás a MATASZ területi szervezetei és a MHFKP megyei részlegei között és a regionális Parancsnokságok számára ez az együttműködés hasznosnak látszik. Az Elnökség szintjén valószínű ebben a munkában bizonyos segítségre lesz szükség, de a kölcsönös előnyök ezen a területen már körvonalazódnak.

 

A megbeszélés talán legértékesebb vonása az volt, hogy a légköre alkotó és őszinte volt, nagyon nyíltan beszéltünk a gondokról, a teljesíthető és világos feladatokról és a leginkább az elemi feltételekről. Világosan kell látni, hogy a MATASZ alapvető feladata a tartalékos katonák társadalmi szervezeti összefogása a rendelkezésre állási időszakban, éppen akkor, amikor a MH tartalékosaiként, csupán „rendelkezésre állnak”, de így folyamatosan fenntartható az „együvétartozás” a közösségi szellem erősítése, és a közös munka. Ennek nyilvánvalóan számos kiegészítő kérdése van még, ami vagy már kész, vagy a jövőben kerül kidolgozásra.

Jó volt, helyesnek látszik ez a gyakorlat, célszerű a MHFKP megyei részlegével hasonló irányban folytatni ezt a munkát és mellőzni az értelmetlen, a feltételek totális hiánya miatt, szinte semmilyen eredménnyel nem biztató kísérleteket. (Honvédelmi kötelék stb.)