Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Eltemették Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagyot

A Család, a Honvédelmi Minisztérium, Barátok, Tisztelői, Ismerősök és a Magyar Tartalékosok Szövetsége, köztük a MATASZ Csongrád Megyei Vezetősége küldöttsége, Fróman Gábor t mk őrnagy vezetésével, nagy részvéttel kísértük utolsó útjára katonai tiszteletadással, a közelmúltban hosszú betegség után elhunyt

 

BORSZÉKI TIVADAR ny. vezérőrnagy

 

Bajtársunkat a MATASZ korábbi Elnökét!

 

A temetésen megjelent Huszár János altábornagy a Vezérkar Főnök helyettese, Bozó Tibor dandártábornok a MH Altiszti Akadémia Parancsnoka, Végh Ferenc ny vezérezredes a MHvolt Parancsnoka, volt Vezérkar Főnök, Dr. Deák János ny. vezérezredes a MH egykori Parancsnoka volt Vezérkarfőnök, a MATASZ alapító és máig Tiszteletbeli Elnöke, Juhász István ny. vezérőrnagy a Vezérkar volt törzsigazgatója, Dr. Czuprák Ottó ny. ezredes a MATASZ korábbi elnöke, volt munkatársak, egykori katonatársak!

 

Borszéki Tivadar ny. vezérőrnagy halálával nagy veszteség érte a Család és a Hozzátartozók mellett a Magyar Tartalékosok Szövetségét, melynek igen bonyolult időszakban hét évig volt az elnöke, többször újjá választották, Szülőföldjének küldöttségét, és az egész Honvédelem ügyét pótolhatatlan veszteség érte, mindvégig vezetője volt a MATASZ Elnök tanácsadó testületének. Borszéki Tábornok büszke volt egyszerű származására, hatalmas ívű katonai karriert teljesített, a kezdő hadnagytól a Szárazföldi Vezérkar Főnökének helyettese, a legmagasabb beosztásáig. 25 alkalommal tüntették ki, kiemelkedő vezető szervező Parancsnoki munkájának elismerése-ként. Egyenes jellemű, szókimondó ember volt, nem kedvelte a kétszínű, köpönyegforgató embereket! A legbonyolultabb helyzetekben is döntés képes igazi Parancsnok volt, a MATASZ legalapvetőbb feladatainak tisztázásán túl, kezdeményezésével, és vezetésével alakítottuk ki a Szerb - Magyar Tartalékosok Szövetségei közötti ma is jól működő együttműködést, helyes irányban fejlesztette a Magyar és a Német Tartalékosok közötti együttműködést, pontosan tudta, hogy mikor hol mit kell segíteni, ha csak tehette járta a megyéket és a helyszínen tájékozódott az ügyek állásáról. Nyilvánvaló volt Számára, hogy a Tartalékos a Honvédelem ügyének legfontosabb humán erő tartaléka, Őket meg kell becsülni, folyamatosan motiválni kell a világos célok érdekében, és a MATASZ vezetők egyik legfontosabb feladata ebben a rendszerben a feltételek megteremtése és folyamatos biztosítása. Tevékenységét, aki ismerte, elismerte az nagyra becsülte. Tartalmas, példaadó életútjáról a Duna TV egy életrajzi filmet készített melyet 2015 március 18.-án közvetített.  Megtekinthető a YouTube hírportálon teljes terjedelmében.

 

A Magyar Tartalékosok Szövetsége alapító elnökének előbb szárazföldi helyettese, később méltó utódja volt, munkásságával be írta nevét a MATASZ történetébe. Emlékét kegyelettel megőrizzük, a Csongrád Megyei Tartalékosok osztoznak a Család mély gyászában! Tisztelt Tábornok Úr! Nyugodjál Békében!