Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

PROGRAMEGYEZTETÉS

Szeged, 2018. január 23.

 Programegyeztetésre hívta össze a MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. sz. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Parancsnoka, valamint, a HFKP IV. körzet Csongrád megyei előkészítő részleg parancsnoka a Magyar Honvédséggel kapcsolatban álló Társadalmi szervezetek, egyesületek vezetőit a 2018 évi közös programok ismertetése és egyeztetése céljából. A mintegy 30 meghívottból húsz résztvevő élt a lehetőséggel, ahol Hári László központ parancsnok, és Hraska Gábor alezredes megyei részleg parancsnok nagyon alapos, lényegre törő előadást tartott projektor képes kiegészítéssel. A jól felépített előadások projektor képeinek egy részét megosztjuk a honlapunk olvasóival. A rendezvényen Fróman Gábor t mk őrnagy a MATASZ megyei elnöke vett részt.

 Bevezetés képen ilyen összetételű összejövetelre ez idáig nem került sor különféle okok miatt, a meghívottak eltérő tevékenysége miatt sok kérdést általánosan kellett megközelíteni, de mindenképpen hasznos volt, hogy az adott kérdéskör állami feladatai okot és alkalmat adtak a társadalmi szervezetek, egyesületek vezetőinek, hogy éves feladataik tervezésénél rendelkezésükre állnak az alapvető, rendező gondolatok.

 

 Hári alezredes Úr előadásában a Csongrád megyei központ feladatairól, munkájáról, lehetőségeiről, elért eredményeiről és célkitűzéseiről beszélt nagyobb részletességgel. Figyelembe véve a meghívottak összetételét, az egyes feladatok végrehajtásában meglévő lehetőségeiket, közös célokat, alaposan át kell gondolni melyek azok a lehetőségek ahol egyezőség, van, vagy ezt követően lehet vagy szükséges megteremteni. Azok, amelyek ez alkalommal elhangzottak, állami feladatok, ezek megvalósításában különféle módokon lehet közreműködni.

 

A második előadást Hraska Gábor alezredes Úr tartotta meg, ahol a lényeg a Közelmúltban tervezett HFKP megyei előkészítő részlege az Önkéntes Területvédelmi Tartalékosok körében tervez végrehajtani. Ez is lényegét tekintve egy állami feladat, de ebben jól érzékelhető, hogy a Magyar Tartalékosok Szövetsége főleg a rendelkezésre állási időszakban, a területvédelmi tartalékosok társadalmi összefogása útján lényegesen konkrétabb, kézzelfoghatóbb társadalmi háttér feladatot tud vállalmi, melyeket településenként klubjainkban, a ÖTT személyes közreműködésével, érdekükben kell és tudunk is végezni. Ennél fogva – mivel egy újszerű feladatról van szó- folyamatosan kell keresni az új feladatokhoz a feltételeket, a településekkel a konkrét együttműködést, a járási vezetőségek létrehozását és működésük elősegítését.

 Az ezzel a feladattal összefüggő rendező elveket a Régió Parancsnok Úrral is és a megyei Parancsnok Úrral is átbeszéltük, elgondolásainkat egyeztettük, és ebben az irányban kell megvalósulni a MATASZ megyei és járási vezetőségeinek és végül a kluboknak, a fő erőkifejtése. Hraska alezredes Úr előadása kissé részletesebben:


Összefoglalva: Hasznos, újszerű volt ez a program egyeztetés! A tárgyalt kérdésekkel kapcsolatosan a Magyar Tartalékosok Szövetségének alapvető fontosságú, másoktól némileg eltérő tennivalói vannak a kérdések megvalósításában. A legtöbb egyezőség, és lehetőség a HFKP területi szerveivel vannak, és közös feladatok a települési járási önkormányzatokkal, és a Kormányhivatalok és egyes szervei illetékeseivel. Az kell világosan látni, hogy a cél, a haza a honvédelem erősítése, részvétel a társadalom hazafias honvédelmi nevelésében, és ennek a nagy feladatnak a kívánatos és szükséges társadalmi háttér formálásában való részvétel. Ez egy nagy közös össztársadalmi, nemzeti feladat, ami a korrekt együttműködést, segítést, támogatást, pontos, tudatos, együttműködést igényel.

 Nem kerülhető meg az elemi feltételek biztosítása, mert ezek nélkül, ez a feladatsikeres megvalósítása is elképzelhetetlen. A MATASZ február közepe tájékán küldöttgyűlést, megyei elnökök továbbképző jellegű összejövetelt tervez, ahol ezekről a kérdésekről, már a megvalósítás konkrétabb módozatairól, lehetőségeiről, feltételeiről kell érdemben tárgyalni! Célszerű a jövőben azt is figyelembe venni, hogy ilyen rendezvényeken a részvétel annak, aki dolgozik, munkaidőben kell részt venni, és ez nem minden esetben biztosítható! Társadalmi munkát szabad időben lehet csak vállalni és végezni.