Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

HADIK LEMONDÁSA

1918 – 2018. január

Hadik János lemondását nem fogadta el a király. Világháború a napilapok tükrében: 1918. január 2-től 8-ig Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

A január 2-iki Pesti Hírlap címlapján az alábbiakat olvashatjuk: „Milyen mélységes elfogódottsággal néz az emberiség ennek az uj évnek homályos távlatába, amelyet az egész földrészeket elözönlő vértenger és a minden égtájt befeketitő füstfelhők csak egyre sürübb homályba meritenek. Az emberi értelemnek mindenkor gyötrő rejtelem a legközelebbi jövő is, de erről a most megnyilt évről mindnyájunknak olyas határozott sejtelmünk is van, hogy az igazán sorsteljes évek közé fog kerülni és majdnem minden népnek történelmébe a legrikitóbb betűkkel leszen bejegyezve.”

„A japán császár az országgyülést ma személyesen nyitotta meg. Beszédében azt a szükségességet hangsulyozta, hogy intézkedések történjenek Japán szövetségeseivel való erőteljes együttmüködésre a hadihelyzetnek megfelelően” – írja a Pesti Hírlap „A japán császár az entente együttmüködéséről” című cikkében.

Hadik lemondását nem fogadta el a király – írja a napilap. „Gróf Hadik János közélelmezési miniszter lemondása ügyében Wekerle Sándor miniszterelnök mai kihallgatásán fordulat állott be: a király a legteljesebb bizalmáról biztositotta Hadik Jánost és Wekerle utján kifejezetten felkérette, hogy maradjon meg állásában és vezesse továbbra is hivatalát. Ez a királyi elhatározás ujabb elismerése annak a megfeszitett munkásságának, amelyet Hadik a hadsereg és a polgárság közélelmezésének javitása érdekében eddig is kifejtett.”