Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

MEGYEI ÉVZÁRÓ

Szeged, 2017. december 27.

 Évzáró megyei vezetőségi ülésre jöttünk össze. Eredeti tervünk az volt, hogy a Toborzó Irodában tartjuk ezt a megbeszélést, de az iroda december 15. és január első hete közötti időszakban zárva van, így a Propeller étteremben kaptunk helyet az összejövetelünkre.

 Fróman Gábor t. mk. őrnagy megyei elnök tájékoztatta a vezetőséget, hogy a megyei elnöki feladatkör teljes mértékben átadás átvételre került. Köszönetet mondott a vezetőség és a meghívott klub elnököknek a végzett éves munkáért. Tájékoztatta a vezetőséget, hogy a Toborzó Központ részére január hónapban a katonai szervezet számára feladatszabó értekezletre fog, sor kerülni. Kérte, hogy a MATASZ megyei vezetőség 2018. évi feladatait alakítsuk ki és fogalmazzuk meg azokat a kéréseket, melyet a MH közreműködésével tudunk csak megoldani, egyben kérte, hogy az elképzeléseket január 10-ig állítsák össze a megyei vezetőség tagjai, melyben tegyenek egyben javaslatokat a hogyan továbbra vonatkozóan.

 A tájékoztatót követően mindenki véleményt nyilvánított. Megfogalmazódott, hogy alapvető fontosságú feladat lenne a MATASZ szervezeti kereteinek tovább fejlesztése, továbbá az hogy egy új helyzet állt elő a MH. Központi Kiképző és Felkészítő Parancsnokság megalakulásával, így létrejött egy olyan katonai szervezet, ahol a szándékok, a célok, a lehetőségek és a feltételek megteremtése mellett valós tényleges feladatai lehetnek a Magyar Tartalékosok Szövetségének. Az Önkéntes Területvédelmi Rendszer valós, átlátható, területileg is jól érzékelhető feladatok teljesítésére jött létre, ennek a feladatnak a társadalmi háttér támogatása átlátható konkrét korrekt feladat, szükséges, jól érzékelhető és fontos a társadalmi támogatottsága. Eljött az ideje egyben annak is, hogy az elnökség fogalmazza meg azokat a tennivalókat, mellyel a MATASZ arculata pontosan definiálható és ahhoz biztosítsa az alapvető feltételeket.

 Azt is világosan kell látni, hogy egy piacgazdaságban nem várható el senkitől sem, hogy egyfelől társadalmi szervezetek, egyesületek, feltételek hiányában próbálkozzanak erejüket meghaladó feladatokat vállalni és olyan részről ahonnan joggal várható el a sokoldalú támogatás, tudomást sem akarnak venni a MATASZ-ról. Új motivációs lehetőségeket kell teremteni és a meglévőkkel bátrabban, kissé bőkezűbben kell bánni a jövőben. A szubjektív megítélést mellőzve a ténylegesen elvégzett munka legyen az értékelés alapja. A mértéktartó külföldi kapcsolatok során keletkezett jó tapasztalatokat hasznosítani kell.

 Lényegesen bővíteni kell a Területvédelmi Tartalékosokkal közös lehetőségeket, a területvédelmi tartalékosokat, sokkal szélesebb körben be kell vonni a Tartalékosok Szövetsége szervezeti munkájába. Ez óriási tartalékot jelent és jelentősen erősítheti eme komponens társadalmi háttér támogatását. El kell érni azt, hogy az erre a feladatra kijelölt katonai szervezet felelősi rendszerébe be legyen kapcsolva a Tartalékos Szövetség. Egyértelművé kell tenni és ez egyben elvárás az elnökség irányába, világos, teljesíthető konkrét feladatokat fogalmazzanak meg, biztosítsák hozzá a legalapvetőbb feltételeket és a végzett munkát reálisan értékelve ismerjék el. Számos társadalmi szervezet kötődik a honvédelem ügyéhez, de kevés olyan van, mint a MATASZ ennek ellenére a támogatottságunk rendkívül gyenge. Hol, mit hogyan kellene támogatni ezt cél-irányosan, kellene végezni. Megbeszéltük a Tartalékos Tisztképzéssel összefüggő pályázati lehetőséget, sajnos a leginkább érdekelt iskolások, egyetemisták körében ezt népszerűsíteni nem tudjuk, mert tanítási szünet van. A határidő is nagyon rövid, ezért célszerű ezt a feladatot a jövőben ismételten felvetni.

 Egészében véve a résztvevők véleményeiből tükröződött, hogy készen állunk bizonyos feladatok teljesítésére, de ezek feltételeit központilag, az ügy jelentőségével arányosan központilag kell megteremteni és folyamatosan fenntartani.

 Ezekhez a megyei elnök felhatalmazást kapott, hogy megfelelő időben és helyszíneken és fórumokon határozottan képviselje. A résztvevők vállalták, hogy az éves rendezvényterv pontosítása céljából javaslatokat készítenek a 2018. esztendő rendezvényeinek idejére, helyére az anyagi és más egyéb szükségletek megfogalmazásával. Ennek határideje 2018. január 10. Ezt követően szokásainknak megfelelően eredményekben gazdag, boldog, új évet kívántunk egymásnak. Fróman őrgy a megyei vezetőség nevében kívánt minden résztvevőnek jó egészséget, boldog, új évet és kérte az újévben is mindenki lelkes segítő támogató, önzetlen munkáját.