Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

GARANCIA - 2017. december

Budapest, 2017. december 6.

A kormány garantálja a katonák magas szintű megbecsülését. Dr. Simicskó István honvédelmi miniszter az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága.

A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program példátlan katonai fejlesztéseket tesz lehetővé Magyarországon, ezek révén pedig tovább emelkedik majd a katonák megbecsülése – mondta el dr. Simicskó István honvédelmi miniszter december 6-án Budapesten, a törvényhozás Honvédelmi és rendészeti bizottsága előtti éves meghallgatásán.

Megtartotta éves beszámolóját az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága előtt dr. Simicskó István honvédelmi miniszter. A testület ülésén részt vett dr. Benkő Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar főnök, valamint Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója.

Középpontban a katona

A miniszter beszámolójában elmondta: Magyarország ma a világ egyik legbiztonságosabb országa, ami nagymértékben köszönhető a honvédségnek és a rendvédelmi szerveknek. Dr. Simicskó István emlékeztetett: hazánk biztonsága három pilléren nyugszik: a Magyar Honvédség képességein, a NATO szövetségi rendszerén, illetve a magyar állampolgárok áldozatkészségén, hazafias elkötelezettségén. A biztonság ugyanakkor nem állandó, nap mint nap dolgozni kell érte, a korábbi feladatok mellett megfelelve a modern kor újabb és újabb kihívásainak is. Ennek érdekében a kormány a honvédség működőképességének megtartása mellett jelentős fejlesztésekről döntött. A Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program egy olyan komplex, átfogó, hosszú távú terv, amilyenre a rendszerváltás óta nem volt példa. Hazánk a NATO felé is vállalta, hogy Magyarország honvédelmi költségvetésének mértéke 2024-re eléri a GDP 2 százalékát. A miniszter hangsúlyozta: fontos cél, hogy a haderőfejlesztési programnak része legyen a hazai hadiipar újraélesztése, a Zrínyi 2026 égisze alatt hozott döntéseket pedig minden tekintetben katonacentrikus szemlélet jellemzi.

Dr. Simicskó István hangsúlyozta: a Magyar Honvédségnek helyt kell állnia a munkaerőpiacon, az utóbbi időszakban pedig javult a szervezet megtartóképessége. Ennek fő kulcsa természetesen az ütemezett illetményemelések végrehajtása: ezek célja, hogy a 2015-ös bérekhez képest 2019-re átlagosan 50 százalékkal magasabb illetményben részesüljenek a katonák. A katonai hivatás ugyanakkor a ruházat és az egyéb egyéni felszerelési eszközök bővítése, fejlesztése okán is vonzóbb lett. A katonákat meg kell becsülni, a kormány ezt a jövőben is garantálja – szögezte le dr. Simicskó István.

Új alapokra helyezett tartalékos rendszer

A honvédelmi miniszter részletesen szólt az új, területvédelmi alapokra helyezett önkéntes tartalékos rendszerről is. Ebbe eddig több mint ezren regisztráltak, a cél pedig az, hogy 2026-ra mintegy húszezer fő tartalékossal rendelkezzen a haderő, és mind a 197 járásban legyenek tartalékos egységek. Mindez kiváló lehetőség arra, hogy a magyar állampolgárok – akik a fentebb említett „harmadik pillért” alkotják – részt vehessenek a haza védelmében, amely nemzeti ügy. Dr. Simicskó István kiemelte: ezen a területen az elmúlt években áttörés történt, hiszen 2004-ben, a sorkötelezettség szüneteltetésével az akkori vezetés a nyilvántartási rendszert is annullálta, ami komoly problémákat okozott. Mint fogalmazott, mindenki tisztában van vele, hogy a sorállományú rendszer nem működött jól, de kivezetésével párhuzamosan el kellett volna kezdeni fejleszteni a tartalékos rendszert is. „2010-ben tizenhét tartalékosunk volt, ami tarthatatlan állapot” – mondta a miniszter.

A honvédség a Honvédelmi Sportszövetségen keresztül is nyitni kíván a fiatalok felé. Beindult a lőtérfejlesztési program, a középiskolákban brit minták alapján folyik a kadétprogram, és az egyetemeken is nagy az érdeklődés a honvédelmi ösztöndíjprogram iránt.

Dr. Simicskó István rámutatott: a honvédelmi ismeretek tantárgy is népszerű a felsőoktatási intézményekben, és aki a hallgatók közül vállalja, hogy két modulban elvégzi a tartalékos alapkiképzést, félévenként akár 62 340 forint ösztöndíjban is részesülhet. Ez szintén jelentős erősödést jelent a motivációs rendszerben.

Magyarország megbízható szövetséges

Dr. Simicskó István az elmúlt időszak eredményei között emelte ki a különleges rendeltetésű ezred dandárrá bővítését, amely a honvédség arculatában is jelentős erősödést jelent. A Gripen-flotta gépei továbbra is ellátják a magyar és a szlovén légtér védelmét, illetve 2019-ben NATO-vállalás alapján a Baltikumban is ismét ellátja majd ugyanezt a feladatot. Létrejött a NATO magyarországi előretolt vezetés-irányítási törzselemének parancsnoksága Székesfehérváron, ami szintén azt bizonyítja, hogy hazánk megbízható szövetségesnek számít az észak-atlanti szövetségben. Katonáink számos – hazai és külföldi − gyakorlaton vettek részt. Emellett aktívak vagyunk a V4-ek védelmi tevékenységében és a Közép-Európai Védelmi Együttműködésben is, ráadásul jövőre mindkét szervezetben hazánk tölti majd be az elnöki posztot. Sikeres együttműködés folyik a magyar−szerb határon Ausztriával is, amely egy műszaki alakulattal segíti a magyar katonák és rendőrök munkáját az illegális migrációs válsághelyzetben. A határvédelemről szólva a miniszter elmondta: a haderő és a rendőrség, illetve a honvédelmi tárca és a Belügyminisztérium együttműködése egyaránt kiváló ezen a téren. A feladat kezdete óta mintegy 17 ezer katona teljesített szolgálatot a határon körülbelül ötszáz technikai eszközzel.

A missziókat illetően dr. Simicskó István elmondta: Irakban körülbelül kétszáz főre növeltük a kiképzőkontingens létszámát, de szerény növelés történt a Nyugat-Balkánon is, ahol Koszovóban mintegy négyszáz, Bosznia-Hercegovinában pedig körülbelül százhatvan katonánk teljesít szolgálatot. Afganisztánban jelenleg több mint száz fővel vagyunk jelen.

Fejlesztések minden fegyvernemi kultúránál

A konkrét haderő-fejlesztési tervekről szólva dr. Simicskó István azt mondta: remélhetőleg jövő év elején megvalósulhat a szállító repülőgépek beszerzése. Megkezdődött a helikopterflotta megújítása: a meglévő, még használható eszközök megtartása is fontos, ezért több Mi−17-es és Mi−24-es gép üzemidő-hosszabbítása is megindult, de továbbra is cél ezek mellé új eszközök beszerzése is. A szárazföldi erők fejlesztése szintén fontos prioritás, hiszen az ország biztonsága érdekében további logisztikai képességekre és szállítókapacitásra – például teherautókra, különböző páncélos járművekre – van szükség. E beszerzések során a tárca nagyban támaszkodna hazai gyártókra, ismert hazai cégekre is.

Dr. Simicskó István összegzésként úgy fogalmazott: a Magyar Honvédség ellátta feladatait az elmúlt időszakban, a katonák pedig megérdemlik a társadalom megbecsülését, hiszen esküjükkel vállalták, hogy akár életüket is feláldozzák a hazáért.

A katonák áldozatos munkájáról a bizottság elnöke és valamennyi tagja elismerően szólt és megköszönte azt. A tudósítást a www.honvedelem.hu hírportáltól vettük át.