Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

ROBBANÁS

1917 - 2017

Borzalmas robbanás Kanadában. Világháború a napilapok tükrében: 1917. december 5-től 11-ig. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

„Még a világháboru idején is, amikor oly tömérdek emberélet pusztult el, megdöbbentő annak a nagymeretu katasztrófának a hire, amelyet Kanadából jelentenek. Halifax kikötőjében történt a szerencsétlenség: két hajó összeütközése következtében robbanás, majd tüz támadt és csaknem az egész város elpusztult. Idáig kétezer halottról és ötezer sebesültről tudnak” – írja a Népszava „Borzalmas robbanás Kanadában” című cikkében.

Folynak a fegyverszüneti tárgyalások – adja hírül a napilap. „A hivatalos harctéri jelentések, amint tegnap is, az orosz harctérről nem háborus események — eredmények — hirét közlik, hanem azt, hogy hétfőn délután megkezdődtek az oroszokkal való és általános fegyverszünetre vonatkozó tárgyalások. A sajtóhadiszállásról való egyik jelentés részletet is ad: a központi hatalmak mindegyik hadseregének meghatalmazott képviselői vesznek részt a tanácskozásokon, amelyeken Hoffmann tábornok elnököl és amelyek Lipót bajor herceg frontján folynak. Lipót herceg fogadta és üdvözölte az orosz küldötteket.”

„A fegyverszüneti tárgyalásokról megint csak kimért mondatokban számolnak be a monarchiának és Németországnak hivatalos harctéri jelentései, amelyekből nyomát sem látjuk annak: milyen részletek körül folynak, milyen stádiumba jutottak ezek a tárgyalások. A rövid, kimért hivatalos jelentések mégis nagy szenzációval szolgálnak a szerdai napon: bejelentik, hogy a hosszu-hosszu orosz-román frontnak az a harcvonalszakasza is, amelyen az oroszok mellett román katonák is szemben állanak a német és osztrák és magyar csapatokkal, fegyverszüneti ajánlattal fordult József főherceg vezérezredeshez és Mackensen vezértábornagyhoz. A fegyverszüneti tárgyalások az orosz front eme legdélibb részén is megindultak már: a tengertől a tengerig pihennek a fegyverek” – olvasható a „Fegyverszünet a román hadsereggel is” című cikkében a napilapnak.