Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

Fegyverszünet

1917 – 2017

 

Világháború a napilapok tükrében: 1917.november 28-december 4. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

 

„Itteni mértékadó helyekre még nem érkeztek hírek, amelyek megerősítenék azt a jelentést, hogy a washingtoni kormány Ausztria-Magyarországnak hamarosan hadat üzen” – olvasható a Népszavában.

 

A napilapban olvashatjuk a „Giornale d'Italia” egyik jelentését: „a Közép-Olaszország felé menekülő lakosság, amely elárasztja a városokat és falvakat, a legnagyobb nyomorral küzd. Hajléktalanul kóborolnak az utcákon, a hideg éjszakákon már akárhányan megfagytak és sok embert fenyeget az éhenhalás veszedelme. Az újságokban egész tömeg oly hirdetés van, amelyekben szülők a gyermekeiket vagy gyermekeik a szüleiket keresik.”

 

A Népszavában olvashatunk egy Palesztinából érkezett jelentést is, miszerint Jeruzsálem előtt visszaszorították az angolokat: „Előretolt földerítő osztagaink, amelyek Jaffától négy mérföldnyire északi irányban átkeltek a Bachranja északi partjára, az ellenséges gyalogság nyomása miatt kénytelenek voltak visszavonulni. Most a déli partot tartják és födözik az átjárókat. Lovascsapataink elfoglalták Hittir, Tain és Airkarin helységeket három és fél mérföldnyire nyugati irányban Jeruzsálemtől. Erős török osztagok a Jeruzsálemtől nyugatra levő magaslati terepet tartják és födözik a Jeruzsálemből Szichenbe vezető utat.”

 

„A cs. és kir. sajtóhadiszállásról jelentik a Magyar Távirati Irodának: A Lipót bajor herceg tábornagy hadseregarcvonalának körletében ma megkezdődő fegyverszüneti tárgyalásokon az osztrák-magyar hadvezetőséget külön meghatalmazással bíró magasabb rangú vezérkari tisztek képviselik. Az orosz küldöttség, amelyet tegnap délután 4 óra 30 perckor vonalainknál fogadtak még este tovább utazott a tárgyalások színhelyére” – olvasható a napilapban.