Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

MEGSZÁLLÁS

1917 -2017

11 ezer négyzetkilométer olasz földet szálltak meg a központi hatalmak. Világháború a napilapok tükrében: 1917. november 14-től 20-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

Áttörték az olaszok tiroli frontját – írj a Népszava. „A hivatalos jelentések az olaszországi offenziva ujabb jelentős eredményét közlik. A délkeleti tiroli határvidéken operáló Conrad-sereg csapatai a Sugana völgyétől keletre áttörték az olaszok tiroli frontját, amely a Sugana mellett levő Primolanon át huzódó határerőditmények csoportját tartotta. A támadó csapatok elfoglalták az erődöv két legerősebb páncélmüvét és ezzel rést ütöttek a határerődcsoportot tartó olasz vonalon, utat nyitván maguknak a sikság felé. Ha e sikert tovább fejlesztik, az olaszoknak fel kell adniok az asiagoi ellentállást és akkor innen, észak felől is megindulhatna a támadók özönlése a sikságra. Az alsó Piave mentén, ahol legutóbb az egyik legerősebb olasz hidfőt elfoglalták a támadók, ujabb előnyomulás nem történt.”

Megbízható hírek még mindig nincsenek az oroszországi helyzetről. „A Havas-ügynökség is azt jelentette, hogy Lenin hivei fölülkerekedtek Kerenski és Kornilov csapatain. A párisi esti lapok, amelyek ezt a hivatalos közlést átvették, azt a megjegyzést fűzték hozzá, hogy a hir remélhetően valótlannak bizonyul majd, mert kétségtelenül a bolsevikiek táborából eredt.”

„Az olasz kormány hiteles adatai szerint a központi hatalmak eddig 11.000 négyzetkilométer kiterjedésű olasz földet szállottak meg, amelynek lakossága több mint egy millió. Az elmenekült nép számát természetesen nem lehet megállapitani, de bizonyára több százezren menekültek; a kormány első segitségül 25 millió lirát utalványozott a menekültek számára” – olvasható a napilapban.