Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

M E G H Í V Ó a 2017-es taggyűlésre

 

Tisztelettel meghívjuk Küldötteinket

A MAGYAR TARTALÉKOSOK SZÖVETSÉGE

Csongrád Megyei Küldöttgyűlésére

Helye: Megyei Toborzó Iroda Szeged, Boros J. u. 5.

Ideje: 2017. november 23. 17.00 óra

A MATASZ Alapszabályának 8.§. (3) bekezdése alapján, ha a taggyűlés a tervezett napirend szerint a fenti helyen és időben nem lenne határozatképes, azonos napirenddel 16,30 órára kerül összehívásra. A megismételt taggyűlés – jelen értesítésre tekintettel – a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Napirendi pontok:

1./ Hő Klubunk Zászlajára ünnepélyes szalagkötés
Előadó: Dr. Palotai J. ny. ezrdes, László K. hő alezredes.

2./ Beszámoló, a vezetőség négy éves munkájáról, a következő évek feladatai, különös tekintettel, a 2018 év feladataira, az új helyzetre. Vita
Előadó: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes

3./ Elismerések átadása
Előadó: Fróman Gábor t. mk. őrnagy, Lehel Z. főtörm., Dr. Palotai J. ny. ezredes

4./ A Vezetőség megválasztása
Előadó: Fróman Gábor t. mk. őrnagy
Pál Mihály t. őrnagy

5./ Bejelentések, egyéb tájékoztatók
Előadó: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
Fróman Gábor t. mk. őrnagy

A Jelölő Bizottság tagjai, és elérhetőségük:

Elnök:  Pál Mihály t. őrnagy     +3620-973-22-76
Tagok:Csorba József t. hdgy.  +3630-973-03-84
Demcsák Zoltán t. hdgy.  +3620-956-87-04

Megjelenésetekre, részvételetekre feltétlenül számítunk, munkánk javítására, eredményesebbé tételére, vonatkozó javaslataitokra, igényt tartunk.

Dr. Palotai Jenő ny. ezredes
            megyei elnök