Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

FEJLESZTÉS

NKE Budapest, 2017. november 3.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) hallgatóinak tartott előadást Simicskó István honvédelmi miniszter november 3-án pénteken, Budapesten, az Egyetem Ludovika Campusán.

A miniszter közel ötszáz egyetemi hallgató és több oktató érdeklődő jelenlétében beszélt azon a szemináriumon, amelynek keretében – úgy is, mint egyetemi oktató – „A magyar honvédelem és a haderőfejlesztés aktuális kihívásai és a közeljövőben jelentkező feladatok” címmel taglalta a honvédelmi tárca és a Magyar Honvédség előtt álló kihívásokat.

Előadásában a tárcavezető vázolta Európa és Magyarország biztonsági helyzetét, amelynek kapcsán kiemelte, hogy az illegális migráció milyen veszélyeket rejthet az európai keresztény nemzetállamokra és hazánkra vonatkoztatva is. Megállapította, hogy a világunkban és a kontinensen az utóbbi években jelentősen romlott a biztonsági helyzet, de hozzátette, hogy a kormány időben felismerte a veszélyeket és a hathatós intézkedések nyomán Magyarország napjainkra az egyik legbiztonságosabb országgá vált. Kitért a migrációs válsághelyzet összefüggéseire és az Európa országaiban is intenzívebbé váló terrorcselekmények sorozatára, továbbá a hazánk vonatkozásában is jelentkező veszélytényezők hatásaira, valamint az ezek kapcsán tett kormányzati lépésekre is.

Simicskó István hangsúlyozta: „A honvédelem nemzeti ügy, amelynek alapja a hazája iránt elkötelezett állampolgár, legfontosabb letéteményese pedig a Magyar Honvédség.”

Kiemelte: a kormány döntésének következtében a honvédelmi költségvetés a tavalyi évtől kezdődően folyamatosan növekszik. A tervek szerint ennek mértéke 2024-re eléri a GDP 2 százalékát. Ez a forrás olyan védelmi célú fejlesztésekre fordítható, amelyeket a 2010 előtt regnáló kormányok sajnálatos módon elhanyagoltak.

A miniszter részletezte hallgatóságának a Magyar Honvédség rendeltetését és kiterjedt feladatrendszerét, valamint ismertette a legfőbb kormányzati célokat is. Mint elmondta: „Első és legfontosabb feladatunk hazánk és a magyar állampolgárok biztonságának garantálása”, ugyanakkor kiemelt jelentőségű az ország nemzetközi megítélésének javítása a haderőn keresztül is, az új típusú kihívásokhoz való alkalmazkodás, a modernizáció, és a katonák mind nagyobb mértékű megbecsülése.

„Ez utóbbiak okán, valamint Magyarország gazdasági teljesítőképességének köszönhetően idén elindítottuk az elmúlt negyedszázad legátfogóbb és legkomplexebb stratégiai programját, a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programot, amelynek révén hosszabb távon tervezhetjük a hazai honvédelmi képességek fejlesztését.” – fejtette ki a miniszter.

 

Simicskó István a program fontos elemének nevezte a katonaközpontúságot, a társadalom és honvédelem kapcsolatainak, illetve a személyi állományról történő gondoskodás erősítését, valamint az utánpótlás biztosítását. Ennek mentén utalt az Önkéntes Tartalékos Rendszer területi alapon történő újjászervezésére, a Honvédelmi Sportszövetség létrehozására és a Honvédelmi Táborok jelentőségére, valamint az ösztöndíjrendszer elemeit is bemutatta.

A Zrínyi 2026 Program kapcsán pedig a kor színvonalának megfelelő haditechnikai eszközök beszerzését, a hazai védelmi ipar újraélesztését hangsúlyozta a miniszter.

Szólt arról is, hogy a fejlesztések hosszú távú célja, hogy „a Magyar Honvédség Közép-Európa egyik legütőképesebb haderejévé váljon.” Mindemellett felhívta a figyelmet a közeljövőben és a későbbiek során ütemezetten végrehajtandó beszerzések jótékony hatásaira, illetve a program nemzetgazdasági előnyeire is. „Az a nemzet, amely haderejével nem tudja garantálni saját védelmét, az felelőtlen, és történelmi távlatokban hibát követ el.” – összegezte beszédét a miniszter.

Az előadás végén az NKE Nemzetközi és Európai tanulmányok, Államtudományi és Közigazgatási, valamint a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának diákjai, tanárai tehettek fel kérdéseket a tárca vezetőjének.