Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

HÁBORÚ AZ ÉGEN ÉS A TENGEREN

1917 - 2017

Háború a levegőben. Világháború a napilapok tükrében: 1917. szeptember 26-tól október 2-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

„A harci tevékenység kedvezőtlen látási viszonyok mellett az összes hadseregeknél csekélyebb volt, mint az előző napokon. Flandriában a tüzérségi harc a tengerparton és este az Ysertől a Comines—Ypern-i csatornáig erős volt. Előretörő angol földeritő osztagokat több ponton visszavertünk. Verdun előtt a tüz átmeneti fokozódásától eltekintve, mérsékelt volt a harci tevékenység. Röpülőink ismét megtámadták a londoni, ramsgatei, sheernessi és margatei dokokat és magtárakat. A bombák hatása tüzvészeken volt fölismerhető. Valamennyi röpülőgép sértetlenül visszatért” – olvasható a nyugati harcterek beszámolója a Népszavában.

„Kémvadászat Newyorkban” címmel jelent meg cikk a napilap hasábján: „Rotterdamon át közlik a Reuter-iroda washingtoni táviratát, amely szerint a rendőrség Newyork külvárosaiban Newyerseiben és Longislandon hajszát rendezett a németek ellen, akiket azzal gyanusitanak, hogy összeesküvést szőttek gépek és táviróvezetékek szétrombolására. Állitólag házkutatások alkalmával több helyen sok terhelő anyagot találtak.”

Németország nem ismerteti a hadicélját – írja az újság. „Német kancellár megtartotta lázas érdeklődéssel várt beszédét. Akik azt remélték, hogy a kancellár nyilatkozatai közelebb hozzák a békét, azok csalódtak. A kancellár nem beszélt nyiltan Németország hadicéljairól, sőt egyenesen megtagadta, hogy Belgiumról nyilatkozzék.”

„A birodalmi gyülés főbizottsága szociális kérdéseket tárgyalt és határozatot fogadott el, amelynek értelmében az 1869. és 1870. évfolyamok lehetőleg elbocsátandók a hadsereg szolgálatából, továbbá hogy kivánságra az apa visszahivandó a tüzvonalból oly esetben, amikor az apa és fiu a fronton van. Végül a bizottság inditványokat fogadott el a legénységi zsold emeléséről és a családok segélyezéséről” – tudtuk meg a Népszavából.


A TENGEREKEN:

 

Megtalálták a Monarchia egyik elveszettnek hitt tengeralattjáróját Cseh búvárok a dél-albániai partok közelében, a Jón-tengerben nagy valószínűséggel megtalálták az egykori osztrák-magyar haditengerészet U16-os tengeralattjárójának roncsait, amely 1916. október 16-án süllyedt el, máig nem teljesen tisztázott körülmények között - közölte a CTK hírügynökség, a Czech Diving Team kutatócsoportjának képviselőire hivatkozva. A búvárokból, történészekből és dokumentaristákból álló csoport évek óta kutatja és dokumentálja a cseh történelemmel összefüggő tengeri eseményeket.

 

A feltételezett merülőhajó roncsa 60 méteres mélységben fekszik a Jón-tenger fenekén, a dél-albániai Vlora város közelében. A cseh búvároknak elsőként sikerült meglátogatniuk a roncsot, amelyet lefényképeztek, lefilmeztek, és pontosan bemérték fekvésének adatait. A felvételeket azután összehasonlították a rendelékezésükre álló levéltári fényképekkel, leírásokkal, amelyek alapján a megállapították: szinte biztosra vehető, hogy az U16-os osztrák-magyar tengeralattjáró roncsairól van szó.

 

Az U16-os tengeralattjáróra utal az, hogy közelében a tengerfenéken megtalálták a Nembo olasz torpedóromboló roncsait is. Az egykori összecsapás következtében mindkét hajó elsüllyedt. „Azt biztosan állíthatjuk, hogy két hajóroncs van az általunk felkeresett és átkutatott tengerfenéken” - mondta az egyik búvár újságíróknak. Az U16-os felkutatását hosszú tárgyalások előzték meg az albán hatóságokkal. Az albánok először elutasították a csehek kérését, de végül mégis megadták az engedélyt a kutatáshoz, és az albán haditengerészet a roncs feltételezett fekvésének a koordinátáit is rendelkezésükre bocsátotta.

 

A CTK szerint az 1915-ben épített U16-os merülőhajó feladata az Osztrák-Magyar Monarchia tengeri határainak a védelme volt. A monarchia haditengerészete 1915. október 6-án vette át a tengeralattjárót, amely a következő évben két esetben is visszaverte egy francia hadihajó támadását. 1916 októberében azonban nem élte túl az olasz hadihajókkal való összecsapást.

 

A hozzáférhető forrásokból az derül ki, hogy az osztrák-magyar tengeralattjáró egy nagyjavítás után a parancsnokság által kijelölt helyére tartott, amikor Albánia közelében a Jón-tengeren váratlanul szemben találta magát az olasz Nembo torpedórombolóval és a Bormida hadi tehergőzössel. Az U16-os két torpedót lőtt ki a Nembóra, amely vízimbombával válaszolt. Az összecsapásban mindkét hajó léket kapott. Míg a Nembo azonnal elsüllyedt, az U16-sal a Bormida végzett, amely speciális acélorrával nekiment a sérült tengeralattjárónak.