Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

HÁRTOMOLDALÚ TANÁCSKOZÁS

Szabadka, 2017. szeptember 30.

 

A Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetsége Szabadkai Vezetősége háromoldalú tanácskozásra hívta a Szlovén Tartalékos Tisztek Szövetségének és a Magyar Tartalékosok Szövetsége Küldöttségeit. A tanácskozásra meghívták a Duna és Tisza közötti Szerb Tartalékos katonai elöljárók szövetségének képviselőit és a Magyar Tartalékosok Szövetségének képviselőit is, és Bács-Kiskun Megye MATASZ Vezetőit is.

 

A Tanácskozáson rész vett Dragan Cirkovic t ezredes a Szerb Tartalékos Katonai Elöljárók Szövetségének Főtitkára, a Szlovén küldöttséget Miha Butara. ezredes elnök vezette.  Csongrád megyét, Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Csongrád megyei elnök és Pál Mihály t őrnagy MATASZ Szeged Járási elnöke képviselte.

 

A Tanácskozás nyílt őszinte égkörben folyt, tájékoztattunk egymást Szövetségeink életéről, jelenlegi helyzetéről, terveinkről, az elkövetkezendő időszak elképzeléseiről. Csaknem mindenütt visszaesés volt tapasztalható a sorkatonaság megszüntetése következtében a tartalékosok körében végzendő munkában, minden félnek gondot okoz a kiöregedő korosztályok fiatalokkal történő pótlása, a tartalékos tiszt, tiszthelyettes (kiképzés, szinten tartó képzés, továbbképzés) utánpótlásának kérdése, a hadseregeinkkel való eredményes együttműködés, és a működés feltételeinek biztosítása. Nagy érdeklődéssel hallgatták végig tájékoztatónkat a HS megalakulásáról, a katona sportok területén történt kezdeményezéseinket. Érdeklődéssel hallgatták az iskolai lő kiképzés szabadidős, sportos oktatásával kapcsolatos elképzeléseinket, ezek anyagi tárgyi feltételeinek megteremtését, továbbá az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer szervezésével és ennek a feladatatnak a kapcsán a tartalékosok nem elsősorban, és kizárólag háborús, hanem rendkívüli katasztrófa és más helyzetekre való felkészítése területén.

 

A régi társak megbecsülése, végzett munkájuk erkölcsi elismerése során, keresni kell azokat a motivációs kérdéseket, lehetőségeket, melyek nélkül ez a társadalmi civil szervezeti tevékenység nem végezhető eredményesen. A Szlovén tartalékosok működése a honvédelmi Minisztérium kereteink belül önálló költségvetési tételként szerepel, míg a Szerb Tartalékosok munkájában ez ma is gondot jelent. Bár mindenütt társadalmi civil szervezet a tartalékos szövetség, lényeges különbségek figyelhetők meg, részben az anyagi, de az erkölcsi támogatás, a tevékeny részvétel területén.

 

Tájékoztattuk Tárgyaló Partnereinket, legfontosabb soron lévő feladatainkról, Tartalékosok Napja ünnepség sorozatról, HS megalakulásáról és az azzal kapcsolatos kérdésekről, arról, hogy Tisztújítás előtt (alatt állunk) Minden MATASZ Tisztségben választásokra fog sor kerülni, vagy megerősíteni, vagy új választások útján új társakkal fogunk találkozni.

 

Nagyon jó hangulatú megbeszélésen az Elnökség felhatalmazása alapján Szegedi Találkozóra hívtuk meg a Szerb Tartalékos Katonai elöljárók Szövetségét, az időpontját a választások utáni időszakra Szegeden tervezzük, míg Szlovén vonatkozásban, az Ország délnyugati részén egy később ki választandó helyen lesz célszerű, a legmagasabb szintű vezetőknek egy részletesebb, alaposabb egyeztető megbeszélésen részt venni. Mindkét küldöttség javaslatunkat örömmel elfogadta, és készen állnak a további pontosításokra, a konkrét időpont kiválasztására.