Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

OLASZ TÜZÉREK

1917-2017

Munkában az olasz nehéztüzérség Világháború a napilapok tükrében: 1917. szeptember 12-től 18-ig.

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

„Az északi hadszintéren elsülyesztettek német tengeralattjárók 7 gőzöst és 2 vitorlást összesen 20.000 bruttotonna tartalommal. Köztük volt két nagy, fölfegyverzett gőzös és egy angol szállitó gőzös. A vitorláshajók bányagerendát és szódát vittek” – adja hírül a Népszava.

Munkában az olasz nehéztüzérség – írja a napilap. „A Monte San Gabrielen és a Görztől keletre fekvő állásaink ellen intézett nehéz tüzérségi tüz tovább tart. A Monte San Gabriele északnyugati lejtőjén fekvő árkaink megtisztitásánál tegnap reggel óta elkeseredett harcok közben 23 tisztet és 535 főnyi legénységet fogtunk el és géppuskát zsákmányoltunk. Podlesce ellen előrenyomult erős ellenséges járőröket visszavertünk. Tirolban és Karinthiában heves zivatarok és hóviharok akadályozták a harci tevékenységet.”

A Népszava beszámol az oroszországi polgárháborúról is: „Most már aligha kétséges, hogy Oroszországban valóban kitört a polgárháboru. Az özönével érkező hirek, noha sok tekintetben homlokegyenest ellentmondanak egymásnak, abban az egyben megegyeznek, hogy Kerenski és Kornilov csapatai megütköztek és igy az orosz birodalom területén uj harctér támadt, amelyen csak orosz vért ontanak a fegyverek. Az első ütközet a hirek szerint Lugánál — Pétervár és Pskov között — folyt le, de a jelentésekből nem lehet megállapitani, hogy melyik fél győzelmével végződött. Az összeütközés eredményéről merőben ellentétes táviratok érkeznek. Az egyik Kerenski győzelmét jelenti, a másik meg azt, hogy Kornilov győzött és már vonul is tovább Pétervár felé. A valóságot majd csak később, hitelesebb hirekből fogjuk megtudhatni. Ugyanigy homályban van még az ellenfelek mögött sorakozó erők megoszlásának az aránya is. (…)”