Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

XVIII. EJE MATASZ KUPA

SZEGED, 2017. szeptember 1 – 3.

 

 

A Tartalékosok Szegedi Nemzetközi ejtőernyős célba ugró versenye nem véletlenül rangos eseménye középe Európa ejtőernyős sportjának. Fel is merült a rendezvény körének némi bővítése, melyhez nagymértékben járult hozzá Szeged vendégszeretete, a Szegedi Hallé fesztivál időszaka, a sajátos síkvidéki terep és ejtőernyős viszonyok és a délalföld érdekes klímája, és nem utolsó sorban a, most már rendszeresen magas színvonalon megrendezett verseny sorozat!

Alapos tervezés eredménye volt, hogy a Honvédelmi Miniszter Urat kértük fel Fővédnöknek, és védnökséget vállalt a rendezvény lebonyolításáért a Magyar Tartalékosok Szövetsége Elnöke, a megye állami társadalmi, fegyveres és rendvédelmi szervek vezetői, és a Hallé Fesztivál megálmodója és Tulajdonosa Frank Sándor Úr, Venesz díjas Mesterszakács!

Minden évnek meg van a sajátossága a Tartalékosok körében. Ebben az évben a versenyt a honvédelem számára újszerű feladatként jelentkezett Területvédelmi Tartalékos Rendszer létrehozása, szervezése, működtetése, és ennek a hatalmas feladatnak a társadalmi háttér feladataiból a Magyar Tartalékosok Szövetsége számára vállalható munkát állítottuk!

Ezért kértük a Honvédelmi Miniszter Úrtól a megyénkben lévő katonai szervezetektől eszközök, részleges kiállítását, melyek nagymértékben járultak hozzá a Honvédség jobb megismeréséhez. Kérésünknek megfelelően Miniszter Úr biztosította a MH. 37. II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred állományából, az Ezred egyik sajátos (egyedül álló képességei közül) a víztisztító berendezésüket, ahol a kezelő szakállomány csomagolt vízzel ajándékozta meg az érdeklődőket, PMP ponton, BMK tolóhajót, és adtak szakszerű tájékoztatást munkájukról. Az 5. Bocskai Dandár Hódmezővásárhelyi kikülönített részlegének tagjai kitűnő Babgulyást, és Halászlét főztek, mellyel a helyszínen dolgozó katona állomány mellett gondoskodtak a társ fegyveres szervek tagjainak ellátásáról, szűk körben az érdeklődők számára, és természetesen jelen voltak a feladataik teljesítéséhez szükséges haditechnikai eszközök is. Igazi bemutatása volt ez a katonaélet egyik fontos mozzanatáról az élelmezésről. Jelenvolt a Szegedi Toborzó központ állománya is, akik szakszerű tájékoztatással hívták a „katonaélet” iránt érdeklődő fiatalokat, és természetesen a toborzó tevékenység kiterjedt a tartalékos szövetség iránt érdeklődő vendégek irányába is.

A nyitó ünnepségre az újszegedi oldalon került sor, ahol a Hódmezővásárhelyi katonazenekar térzenét adott, majd a nyitó ünnepségre felsorakozott mezőny 7 ország képviselői 61 versenyzője, az ejtőernyősök ugrása után került sor. Az idén annyiban eltért a korábbi években megszokott „produkció” hogy az egyik „boszorkány” a nyitó ünnepség zászlójával a Tiszában landolt, de szerencsére nagyobb baj nem történt. A halléhez szükséges paprikával a másik boszorkány szárazon ért földet, és a paprika is a 3000 adagos kondérba kerülhetett.

A nyitó ünnepség a Himnusszal kezdődött, majd Dr. Palotai Jenő ny. ezredes köszöntötte a felsorakozott ejtőernyős sportolókat, a Védnököket, a meghívott és közreműködött szervezetek vezetőit! Köszöntötte A Szerb Tartalékos katonai Elöljárók Szövetsége Vajdasági képviselőit Florián Urat, és Szabadkáról Kovács Imre ny alezredes Urakat! AXVIII ejtőernyős Nemzetközi Célba ugró versenyt Széles Ernő ny. dandártábornok Úr nyitotta meg, a Fővédnök Honvédelmi Miniszter Úr nevében is köszöntötte a rendezvény Minden Résztvevőjét, segítőket, Támogatókat. Sportszerű küzdelmet, jó eredményeket, a rendezőknek további sikereket, jó időt kívánt a versenyhez. Az ünnepség keretein belül adta a MATASZ Emlékérmet Kunfalvi Zoltán c. r. főtörzsőrmesternek a Tiszai Rendőrkapitányság hajóvezetőjének a MATASZ és a rendőrség közötti eredményes együttműködés elismerése képen.

A nyitó ünnepség a szózat hangjaival ért véget, majd a jelen lévők megtekintettek a jelen volt haditechnikai eszközök statikus bemutatását, a ki települt toborzó pontot, ahol a társ szervekkel meglévő jó együttműködés alapján minden jelen lévő szervezet toborzást végzett a saját állomány részére is, és természetesen a Magyar Tartalékosok Szövetsége a maga számára is.

A közelgő viharos időjárás nagyon nagy megfontoltságra intette a rendezőket, ugyanis mindenképpen négy érvényes ugrás volt a követelmény, az értékelhetőség miatt! Ezt a cél a vasárnap délelőtt folytatódott verseny során sikerült is elérni, így a verseny értékelhető, igazságos jó hangulatú verseny lett ebben az évben is.

A sport része Várnagy Gyula ny. alezredes Úr, Kiss Antal ny. őrnagy úr, és Csorba József t. hadnagy úr lelkes, „minden akadályt elhárító” leleményessége és a sport szakmai követelményeinek megfelelően szabályosan, óvás nélküli, szakmailag hibátlan verseny, esemény, rendkívüli esemény nélkül valósult meg. A repülőtéren is egy önálló toborzó helyet rendeztünk be, ahol Friedrich Irénke nagyszerű házigazda Asszony vendégei lehettünk!

A Csapatversenyben I. helyezést ért el és a MATASZ Kupát nyerte el:

1,/ Aeroclub Montana Csapata.

Tagjai: Aleksandar Cvetkovich           SRB

            Ani Stamenova                        BRG

            Iunona Tsacheva                     BRG

            Ivanka Dringova                     BRG

2./ Hungary SZHSE

Tagjai: Göbölös Ferenc                      HUN

            Kéri Tibor                               HUN

            Krajcsi Pál                              HUN

            Asztalos István                       HUN

3./ Romania „TT”

Tagjai: Domschy Zoltan                    ROU

            Pop Gabriel                            ROU

            Giorgevan Jauan                    ROU

            Axente Cosmin                      RUO

Egyéni versenyben:

I.       Nagy Zoltán                    HUN

II.     Wesolowka Ewa             POL

III.  Nicolau Alexandru         ROU

 Az értékes díjakat, érmeket, ajándékokat a verseny védnökei és a MATASZ megyei vezetőségének tagjai adták át: Dr. Palotai Jenő ny. ezredes Fróman Gábor t.mk. őrnagy megyei alelnök, a Szegedi repülőklub elnöke és más jelen lévő vezetői.

 Egészében véve, nyolc klubunk, két járási vezetőségünk, a teljes megyei vezetőség, és több meghívott segítő társunk mintegy negyven fő dolgozott, amiért elismerésünket és köszönetünket fejezzük ki. Köszönetet mondunk az együttműködő szervezeteknek, a Tiszai Rendőrkapitányság segítő közreműködéséért, a 37. II. Rákóczi Ferenc mű. Ezred, az 5. dandár Hódmezővásárhelyi kihelyezett részlegeinek, a Zenekarnak, és a MH. 2. Toborzó és Érdekvédelmi központ munkatársainak értékes segítő támogató munkájáért. Minden feladatnak vannak a közösséget összekovácsoló eredményei és vannak tanulságai, ezeket elemezni, értékelnünk kell, és a jövő feladatai során alkalmazni kell. A munka során kiemelkedő munkát végzett: Fróman Gábor t.mk. őrnagy, Demcsák Zoltán t. hdgy. megyei alelnökök, László Károly és Friedrich Irénke klub elnökök, akik a rájuk bízott feladatokat, maradéktalanul elvégezték. Az együttműködőkkel végzett egyeztető, koordináló munka terén kiemelkedő munkát végzett Dr. Palotai Erzsébet ömt alezredes. Köszönjük önzetlen munkájukat, további sok sikert, magán életükben sok boldogságot kívánunk!

 A záró ünnepségen Várnagy Gyula ny. alezredes angol nyelven köszönte meg a résztvevők munkáját, sportszerű küzdelmét, Palotai ezredes tolmácsolta a MATASZ Elnökének rövid értékelését a versenyről, köszönetét a külföldi és haza résztvevőknek, külön kiemelve a nagyszámú szervező és rendező nélkülözhetetlen munkáját. Záró gondolatai után további sok sikert, jó egészséget kívánt! Viszont látásra jövőre Újra Szegeden.

A megszokott mennyiségtől kissé több képet teszünk fel, hogy jól érzékeltessük a rendezvény méreteit, résztvevő Társaink tevékenységét.