Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

NYOMULUNK ELŐRE

1917 – 2017

„Gurahumora irányában nyomulunk előre”Világháború a napilapok tükrében: 1917. augusztus 8-től 14-ig. Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

Románia ereje teljesen kimerült – írja a Népszava. „A meg nem szállott Romániában leirhatatlan állapotok uralkodnak. A köztisztaság hiányos volta miatt Jassyban 8000 állati hulla fekszik az utcákon. A járványok egymást váltják föl: kiütéses tifusz, lázbetegségek, kolera törtek ki. Nagy a hiány orvosokban, gyógyszerekben és élelmicikkekben. Szerte az országban nagy a lehangoltság; Románia ereje teljesen kimerült.”

„A Sereth alsó folyásánál, Focsanitól északra, Mackensen csapatai is megmozdultak. A galiciai és bukovinai előnyomulással kapcsolatban várható volt, hogy ezen a vidéken is, ahol hosszu hónapok óta szüneteltek a harcok, megindul az akció, a német csapatok támadásának hire mégis meglepetésszerüen jött. A támadás eredményes volt; a támadók megerősitett orosz állásokat foglaltak el, 1300 oroszt elfogtak és 13 ágyut zsákmányoltak. Az eddigi jelek szerint itt csak helyi sikerről van szó” – számol be a német sikerekről a napilap.

A Pesti Hírlapban az alábbi sikerekről olvashatunk: „a mai vezérkari jelentés már közli is, hogy Bukovina déli részében lovasságunk több napos kemény küzdelem után Vamánál elragadott az oroszoktól két egymás mögött fekvő magaslati állást és Gurahumora irányában nyomul előre. A Gurahumorától délre eső szakaszon, mint ismeretes, a Beszterce keleti partján is hatalmunkba keritettünk ellenséges hadállásokat; a kapcsolat és a koncentrikus nyomás elérése itt tehát megtörtént.”