Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

József főherceg bevonult Csernovicba

 

1917 – 2017.

Világháború a napilapok tükrében: 1917. augusztus 1-től 7-ig

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

Párizsi lapok írnak a flandriai offenzíváról – olvashatjuk a Népszavában. „Öt napos tüzérségi előkészítés után Flandriában hatvan kilométeres szakaszon az angol-francia, offenziva megindult. Mint rendesen, ezúttal is vérmes reményeket fűznek a megkezdődött támadás apró sikereihez.”

„Angliában egy hét óta immár az ötödik miniszteri beszéd hangzik el a béke kérdéséről. Lloyd George kétszer beszélt, fölszólalt lord Robert Cecil és most legutóbb az angol külügyminiszter, Balfour. Még ha a miniszterek harciasan beszélnek is a béke kérdéséről, még ha az a szándékuk is, hogy a háború további folytatásának szükségességét igazolják: a sok békebeszéd arra vall, hogy a tömegekben nagyon erős a béke vágy és a miniszterek ez ellen a vágy ellen, ez ellen a hangulat ellen próbálnak érvekkel és más hangulat fölszításával hadakozni. Az angol békebeszéd az angol tömegekben növekvő békehangulatra vall” – írja a napilap.

„Csernovicot ma reggel harmadszor szabaditottuk föl a háboru három esztendeje során. Csernovic órákon muló fölszabaditása már tegnap nyilvánvaló volt, aminthogy fejtegetéseinkben erre rá is mutattunk (…)” – tudósít a Pesti Hírlap. Majd így folytatja: „Csernovic elfoglalását, mint Ludendorff és Arz egybehangzó közléseiből kiderül, tulajdonképen József főherceg hadseregarcvonalának északi szárnya kényszeritette ki azáltal, hogy a Nagy- Szereth és a Kis-Szereth völgye közötti mintegy tizenöt kilométeres szakaszon, a Komorestie - Davideny vonalon már tegnap áttörte az orosz frontot.”