Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

OROSZ OFFENZÍVA indult Kelet-Galíciában

1917 – 2017.

Világháború a napilapok tükrében: 1917. június 27-től július 3-ig.

Sorozatunkban a száz évvel ezelőtt megjelent magyar napilapokból, a Nagy Háborúval kapcsolatos írásokból szemlézünk.

A Nyugati harctérről jelenti a Népszava: „Rossz látási viszonyok folytán a kölcsönös tüzérségi tevékenység a harcvonalon csekélyebb volt, mint az előző napokban. Csak egyes szakaszokon fokozódott időnkint a tüz. A reggeli órákban a kiugró Lens-könyök ellen támadó nagy angol erőket sulyos veszteségük mellett visszavertük.”

Angolok bombázták Jeruzsálemet: „Nyolc légi járműből álló angol támadó raj kedden a jeruzsálemi Olajfák hegyére bombákat dobott le. Nagyobb kárt nem okoztak, csak egy mohamedán kápolna tetőzete rongálódott meg. Jellemző azonban ez a tény az angolokra, akik minden megfigyelési pontul szolgáló templomot bombáznak.” – olvasható a napilapban.

„Az oroszoknak Galiciában néhány nap óta erősbödő tüzérségi tüze tegnap Brzezany és Konjuchy környékén a legnagyobb hevességre fokozódott s szinte mentegetőzve teszi hozzá, hogy ott, ahol a helyzet megköveteli, tüzérségünk erőteljes megsemmisitő tűzzel válaszol. Ludendorff jelentése nem ilyen szűkszavu. A német nagy főhadiszálláson ugy látják, hogy az oroszok szövetségeseik nyomása alatt Kelet-Galiciában offenzivába készülnek átmenni. (…)” – tudósít a Pesti Hírlap.