Magyar Tartalékosok Szövetsége Csongrád megye

STRATÉGIAI MEGÁLLAPODÁS A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETTEMEL

Szeged, 2020. február 27.

Együttműködési megállapodást kötött a Honvédelmi Minisztérium és a Szegedi Tudományegyetem. A közös munka kereteit hosszú távra biztosító szerződést Szabó István honvédelmi államtitkár, valamint prof. dr. Rovó László rektor és dr. Fendler Judit kancellár írta alá február 27-én, csütörtökön.

Az oktatás, a tudományos kutatás, a fejlesztés és a védelmi innováció területeit érintő, valamint a Magyar Honvédség társadalmi támogatottságának erősítését, a katonai életpálya, a szerződéses és az önkéntes tartalékos szolgálat népszerűsítését célul tűző megállapodást kötött a Honvédelmi Minisztérium és a Szegedi Tudományegyetem (SZTE). A már több éves eredményes együttműködés megerősítését szolgáló, kölcsönös előnyökön alapuló partnerséget rögzítő dokumentum alapján a felek szervezett formában tudnak együttműködni a jövőben. Az egyetemmel megkötött szerződés fontos része a Magyar Honvédség társadalmi elismertségének, támogatottságának erősítését célzó törekvéseknek. Ugyanakkor rendezett jogi kereteket biztosít a katonai életpálya, a szerződéses és az önkéntes tartalékos szolgálat népszerűsítésének, a toborzás hatékonyságának a fejlesztéséhez. Az egyetemnek jelenleg már több mint ötven hallgatója vállalt önkéntes tartalékos szolgálatot.

A dokumentum alapján a honvédelmi tárca és a SZTE a jövőben szorosabban együttműködik majd az önkéntes tartalékos rendszer követelményeihez igazodó humán és anyagi erőforrások optimális felhasználása érdekében, és biztosítják a hallgatók részvételét az ösztöndíj alapú önkéntes tartalékos tisztképzésben. A következő tanévtől valamennyi szakon meghirdetik a honvédelmi alapismeretek kurzust, amelynek elvégzése két kreditpontot jelent az önkéntes tartalékos szolgálatot vállalt hallgatóknak. A tananyag kidolgozásában, fejlesztésében együttműködnek majd a minisztérium szakembereivel. A tudományos kutatás területén, a közösen elnyerhető pályázatok esetében pedig kölcsönösen támogatják egymás szakmai munkáját.

Szabó István honvédelmi államtitkár az együttműködési szerződés aláírása kapcsán elmondta: a polgári felsőoktatási intézményekkel kötött stratégiai együttműködések a kormány által meghirdetett Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program szerves részét képezik. A megállapodás kiterjed a tudományos kutatásra és együttműködésre, beleértve ebbe a közös tudományos konferenciák megszervezését, rendszeres egyeztetést és konzultációt a kutatási témák területén. A közös tudományos kutatómunka mellett természetesen szakmai konzultációkra és tapasztalatcserékre is lehetőség nyílik. Az egyetem pedig képzési, továbbképzési lehetőségeket biztosít a katonák számára, hiszen a megújuló Magyar Honvédségnek egyre több olyan magasan képzett tisztre lesz szüksége, akik a diplomájukat polgári felsőoktatási intézményekben – a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen nem oktatott szakokon – szerezték meg, akik képesek megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek a 21. században a közvetlen, vagy a távolabbi környezetünkben jelentkeznek.

„A honvédelem ügye össztársadalmi ügy és egyben nemzeti feladat, ezért a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség keresi a szövetségeseket.” – fogalmazott Szabó István.

Dr. Fendler Judit kancellár ugyancsak az együttműködés kínálta jövőbeni közös munka jelentőségét hangsúlyozva. Beszédében a megállapodás azon részleteit emelte ki és elemezte, amelyekkel a tudományegyetem járulhat hozzá hazánk honvédelmének erősítéséhez, létszámának gyarapításához.

A közös munka kereteit meghatározó dokumentum ünnepélyes aláírásán részt vett többek közt dr. Boldizsár Gábor ezredes, a HM Oktatási, Tudományszervező és Kulturális Főosztály főosztályvezetője és Hári László alezredes, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka is. A rendezvény helyszínén a szegedi központ toborzótisztjei tájékoztatták az érdeklődőket a szerződéses, az önkéntes műveleti és területvédelmi tartalékos szolgálat vállalásának feltételeiről.